NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage"

Transcriptie

1 NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage

2 BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker. Daarom heeft NOC*NSF het initiatief genomen om het monitoren binnen de sport systematisch aan te pakken. Binnen de afdeling Kennismanagement is het programma Management Informatie (Monitoren) gestart, met als doel het inventariseren van de belangrijkste kengetallen binnen de georganiseerde sport op het niveau van de Bonden, Verenigingen en (Top)Sporters. Deze kengetallen zullen vervolgens worden verzameld, geanalyseerd en beschikbaar worden gesteld via het TrendDataWarehouse en/of Bondnet. De gegevens uit het informatiesysteem moeten een bijdrage leveren aan het halen van de doelen van de sportagenda (Top tien, Marktaandeel, Samenwerking), ook uitgedrukt in de Barometer Sportagenda. Het verzamelen van data zal dan ook tot de ongoing business van de georganiseerde sport gaan behoren. Jaarlijks of tweejaarlijks zullen bondenmonitor, verenigingsmonitor en sportersmonitor worden uitgezet. Een gedetailleerd plan zal in samenspraak met de bonden worden opgesteld, omdat we alleen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid een goed gevulde databank kunnen opbouwen. Ook zullen er vanuit NOC*NSF bijeenkomsten worden georganiseerd ten behoeve van de bonden om met elkaar van gedachten te wisselen over de interpretatie van gegevens en de gevolgen voor het gekozen of te kiezen beleid. Onderhavig rapport is het resultaat van de eerste meting van de bondenmonitor voor uw bond in relatie tot de benchmark (het gemiddelde van alle bonden). Bij deze eerste meting hebben 43 bonden hun medewerking verleend. Elke bond krijgt alleen inzage in zijn eigen gegevens en de benchmark. Mocht u nog wensen hebben ten aanzien van de rapportage dan horen wij die graag. Het totale benchmark rapport is te vinden op Bondnet, tab Facts & Figures. Leeswijzer Op sommige vragen konden niet alle bonden antwoord geven, of ze konden de gevraagde antwoorden niet uitsplitsen op het gewenste detailniveau. Zo konden bijvoorbeeld bij de vragen naar het aantal vertrokken en het aantal nieuwe leden de antwoorden niet altijd worden gegeven naar leeftijd én geslacht. Bij deze vragen is alleen het totaal gepresenteerd. In de tabellen en grafieken worden de antwoorden van uw eigen bond vergeleken met de gemiddelden (aantallen, percentages of euro's) van alle bonden die meededen aan de BondenMonitor. Bij vragen waarop het antwoord ja/nee luidt, is het ja-antwoord van uw bond in de tabel aangeduid met een 'X' en in de grafiek met een 'rode diamant'. NOC*NSF Afdeling Kennismanagement, in samenwerking met Buro 7

3 DEELNEMENDE BONDEN Algemene Nederlandse Sjoelbond Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers Federatieve Nederlandse Midgetgolfbond Judo Bond Nederland KNAF Nationale Autosport Federatie Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Dambond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Koninklijke Nederlandse Kegel Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond NebasNsg Nederlands Handbal Verbond Nederlandse Algemene Danssport Bond Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Curling Bond Nederlandse Darts Bond Nederlandse Go Bond Nederlandse Golf Federatie Nederlandse Handboog Bond Nederlandse IJshockey Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Nederlandse Kano Bond Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Nederlandse Kruisboog Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Nederlandse Racquetball Associatie Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Nederlandse Triathlon Bond Nederlandse Volleybal Bond Nederlandse Wandelsport Bond Reddingsbrigades Nederland Squash Bond Nederland Taekwondo Bond Nederland

4 ONDERDEEL 1: ALGEMEEN 2a. Hoeveel moet u afdragen aan de Europese organisatie? Afdracht b. Hoeveel moet u afdragen aan de wereldorganisatie? Afdracht Uit hoeveel geledingen bestaat uw bond? Aantal geledingen 3 4. Welke media gebruikt u voor de communicatie met uw verenigingen en leden? Internet 100% Extranet (afgeschermd deel, bestemd voor een beperkte groep) 12% Bondsblad 81% Anders 51% 4. Welke media gebruikt u voor de communicatie met uw verenigingen en leden? 100% 80% 100% 81% 51% 40% Benchmark Rapportage 20% 0% 12% Internet Extranet Bondsblad Anders 1

5 5. Welke knelpunten kent uw bond? Beschikbaarheid van openbare (vrije) ruimte om te sporten Beschikbaarheid van accommodaties Terugloop van het aantal leden Wij hebben te maken met veel ongeorganiseerde sporters Anders 26% 63% 44% 56% 35% 100% 5. Welke knelpunten kent uw bond? 80% 40% 26% 63% 44% 56% 35% 20% 0% Beschikbaarheid openbare (vrije) ruimte Beschikbaarheid accommodaties Terugloop aantal leden Veel ongeorganiseerde sporters Anders 6. Over welke onderwerpen biedt uw bond producten en diensten aan voor verenigingen en leden? Activiteiten en evenementen Kader (vrijwilligers en betaalde krachten) Beleid Materiaal Organisatievorm en structuur Communicatie Sporters Accommodatie Administratie Waarden en normen Gezondheid Clubhuis (kantine, horeca) Calamiteiten Openbare ruimte 91% 77% 70% 58% 53% 51% 47% 40% 33% 23% 16% 2% 2

6 7. Met welke andere organisaties werkt u regelmatig samen? Andere bonden Sponsoren Onderwijsinstellingen Landelijke overheid Leveranciers (suppliers) Provinciale overheid, inclusief provinciale sportraad Gemeentelijke overheid, inclusief gemeentelijk sportservicebureau Bedrijfsleven Koepels van sportaanbieders (o.a. NKS) Olympische Netwerken (voorheen Olympische Steunpunten) Commerciële sportaanbieders Reisorganisaties Anders Organisaties die meerdere accommodaties bezitten Inrichters van accommodaties Federatie van Sportmedische Adviescentra (SMA s) Internationale Trainingslokaties (bijv. ski-gebieden, plaatsen voor hoogtetraining, et cetera) Welzijnsinstellingen VVV Bureau voor toerisme Landelijk Contact (LC) 84% 70% 63% 58% 49% 47% 37% 37% 35% 33% 33% 26% 23% 21% 19% 14% 7% 7% 7% 5% 8. Maak een schatting van de waarde van de bezittingen van de bond. Waarde van de bezittingen Hoe groot is uw eigen vermogen? Eigen vermogen

7 10. Hoe is de liquiditeit van uw bond? Heel slecht 0% Slecht 2% Neutraal 19% Goed 67% Heel goed 12% 100% 10. Hoe is de liquiditeit van uw bond? 80% 67% 40% 20% 0% 19% 12% 0% 2% Heel slecht Slecht Neutraal Goed Heel goed 11. Welke primaire beleidsthema`s kent uw bond? Ledenwerving en activiteiten die zich daar op richten Deskundigheidsbevordering op het gebied van kader Ledenbehoud Instandhouden en ontwikkelen van een competitie Realiseren van topsportambities Organiseren van (internationale) evenementen Verenigingsondersteuning op het gebied van kwaliteit van bestuurlijk kader bij verenigingen Publiciteit, marketing en reclame Ontwikkelen van nieuw sportaanbod De Autoriteit zijn voor deze sport Ruimte en accommodaties Meer deelnemers bij evenementen Verenigingsondersteuning op het gebied van veiligheid en gezondheid Sportiviteit en Respect Vrijwilligerswerk Ontwikkelen van aanvullende diensten, zoals kinderopvang tijdens trainingen en huiswerkbegeleiding 95% 84% 81% 79% 70% 67% 67% 65% 53% 44% 44% 35% 30% 30% 2% 4

8 13a. Voor welk leeftijden biedt u TOPSPORT aan? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 0% 5% 81% 79% 30% 23% 2% 13a. Voor welk leeftijden biedt u TOPSPORT aan? 100% 80% 81% 79% 40% 20% 0% 0% 5% 30% 23% 0-4 jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 2% 5

9 13b. Voor welk leeftijden biedt u WEDSTRIJDSPORT aan? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 5% 49% 86% 88% 88% 84% 67% 44% 13b. Voor welk leeftijden biedt u WEDSTRIJDSPORT aan? 100% 86% 88% 88% 84% 80% 67% 40% 49% 44% 20% 0% 5% 0-4 jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 6

10 13c. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan, maar wel PRESTATIEF? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 2% 47% 77% 74% 79% 74% 70% 51% 13c. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan, maar wel PRESTATIEF? 100% 80% 77% 74% 79% 74% 70% 40% 47% 51% 20% 0% 2% 0-4 jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 7

11 13d. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan, maar wel SPORTIEF? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 2% 56% 65% 67% 67% 72% 56% idem 100% 13d. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan, maar wel SPORTIEF? 80% 56% 65% 67% 67% 72% 56% 40% 20% 0% 2% 0-4 jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 8

12 13e. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 5% 49% 58% 63% 63% 67% 72% 67% 13e. Voor welk leeftijden biedt u RECREATIEVE SPORT aan? 100% 80% 49% 58% 63% 63% 67% 72% 67% 40% 20% 0% 5% 0-4 jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 9

13 ONDERDEEL 2: LEDEN 14. Hoeveel leden zijn bij uw bond aangesloten? Jongens / heren Meisjes / dames Totaal a. Denkt u groei in het aantal leden te kunnen realiseren? Jongens / Heren 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 5% 58% 72% 44% 56% 72% 30% 15b. Denkt u groei in het aantal leden te kunnen realiseren? Meisjes / Dames 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 5% 72% 47% 56% 74% 30% 10

14 16. Welk bedrag dragen de aangesloten leden (via de vereniging) op jaarbasis af aan de bonden? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5, jaar: jonge jeugd 10, jaar: jeugd 29, jaar: jong volwassenen 37, jaar: starters 25, jaar: ouders 25, jaar: masters 24,65 65 jaar en ouder: ouderen 23, Welk bedrag dragen de aangesloten leden (via de vereniging) op jaarbasis af aan de bonden? jaar jaar 11

15 17. Wat zijn de kosten voor het bondsblad? 0-4 jaar: allerjongste jeugd 5-11 jaar: jonge jeugd jaar: jeugd jaar: jong volwassenen jaar: starters jaar: ouders jaar: masters 65 jaar en ouder: ouderen 3,81 5,77 5,77 6,33 6,33 6,33 6,33 6, Wat zijn de kosten voor het bondsblad? jaar 5-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 18. Kunt u aangeven hoe het verloop (opzeggen) van de leden is? Aantal opzeggingen Kunt u aangeven hoe het verloop (nieuwe leden) van de leden is? Aantal nieuwe leden a. Hoeveel leden heeft u die direct bij u zijn aangesloten? Aantal leden b. Wat zijn de kosten van een direct lidmaatschap? Kosten lidmaatschap 27 12

16 ONDERDEEL 3: VERENIGINGEN 21a. Hoeveel verenigingen zijn bij uw bond aangesloten? Aantal verenigingen b. Welk percentage van de verenigingen houdt zich bezig met topsport, wedstrijdsport of recreatieve sport? Topsport Wedstrijdsport Recreatieve sport, maar wel prestatief Recreatieve sport, maar wel sportief Recreatieve sport 7% 45% 39% 37% 40% 21b. Welk percentage van de verenigingen houdt zich bezig met topsport, wedstrijdsport of recreatieve sport? 100% 80% 40% 45% 39% 37% 40% 20% 0% 7% Topsport Wedstrijdsport Recreatieve sport, maar wel prestatief Recreatieve sport, maar wel sportief Recreatieve sport 13

17 21c. Wat is de omvang van de verenigingen, gemeten naar het aantal leden in percentages? Heel groot (> leden) Groot ( leden) Gemiddeld ( leden) Klein ( leden) Heel klein (<= 50 leden) 5% 4% 6% 34% 50% 21c. Wat is de omvang van de verenigingen, gemeten naar het aantal leden in percentages? Heel groot (> leden) Groot ( leden) Gemiddeld ( leden) Klein ( leden) Heel klein (<= 50 leden) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% 22. Hoeveel contributie dragen verenigingen af naar de bond en naar het district? Afdracht per vereniging naar bond, totaal Afdracht per vereniging naar bond, per lid Afdracht per vereniging naar district, totaal Afdracht per vereniging naar district, per lid

18 23. Wat is het aantal verenigingen per provincie? Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord Brabant Zeeland Limburg Wat is het aantal verenigingen per provincie? Drenthe Utrecht Groningen Friesland Overijssel Flevoland Gelderland Noord- Holland Zuid- Holland Noord Brabant Zeeland Limburg 15

19 24. Wie zijn bij uw bond aangesloten? Niet aangesloten verenigingen Verenigingen aangesloten bij een andere bond Andere organisaties, stichtingen die lid zijn van uw bond Buitengewone leden die lid zijn van uw bond a. Heeft uw bond de verenigingen gesegmenteerd? Ja 12% Nee 88% 25a. Heeft uw bond de verenigingen gesegmenteerd? 12% Ja Nee 88% 25b. Heeft uw bond het ondersteuningsaanbod afgestemd op deze segmentering? Ja Nee 40% 25b. Heeft uw bond het ondersteuningsaanbod afgestemd op deze segmentering? 40% Ja Nee 16

20 25c. Hoeveel verenigingen aangesloten bij uw bond zou u willen clasificeren als sterke bond? Percentage sterke verenigingen 30% 26. Ervaart u allerlei wettelijke regels als (extra) druk? Ja 63% Nee 37% 26. Ervaart u allerlei wettelijke regels als (extra) druk? 37% Ja Nee 63% 27a. Hoeveel verschillende kaderopleidingen biedt uw bond aan? Aantal kaderopleidingen 6 27b. Hoeveel geslaagden zijn er in totaal voor al deze opleidingen per jaar? Aantal geslaagden per jaar

21 ONDERDEEL 4: MEDEWERKERS 28. Hoeveel bestuursleden heeft uw bond? Algemeen bestuur, mannen Algemeen bestuur, vrouwen Dagelijks bestuur, mannen Dagelijks bestuur, vrouwen 7,3 1,0 2,4 0,3 28. Hoeveel bestuursleden heeft uw bond? 8 7, , ,0 0,3 0 Algemeen bestuur, mannen Algemeen bestuur, vrouwen Dagelijks bestuur, mannen Dagelijks bestuur, vrouwen 18

22 29. Wat is de omvang van de personeelsformatie van uw bond? Aantal FTE (inclusief districten) Aantal personen (inclusief parttimers) Aantal FTE op het bondsbureau 10,1 13,8 7,8 29. Wat is de omvang van de personeelsformatie van uw bond? , ,1 Aantal FTE (inclusief districten) Aantal personen (inclusief parttimers) 7,8 Aantal FTE op het bondsbureau 19

23 30. Aantal FTE uitgesplitst naar soort werkzaamheden. Directie en directie-ondersteuning Verenigingsondersteuning Opleidingen Financiële zaken Communicatie Post Anders 1,0 1,6 0,7 0,9 0,6 0,3 3,2 30. Aantal FTE uitgesplitst naar soort werkzaamheden. 4 3, ,6 1 1,0 0,7 0,9 0,6 1 0,3 0 Directie en directieondersteuning Verenigingsondersteuning Opleidingen Financiële zaken Communicatie Post Anders 20

24 31. Aantal FTE uitgesplitst naar betrokkenheid bij type sport. Topsport Wedstrijdsport Recreatieve sport, maar wel prestatief Recreatieve sport, maar wel sportief Recreatieve sport 0,9 1,1 0,9 1,0 1,1 31. Aantal FTE uitgesplitst naar betrokkenheid bij type sport. 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Topsport Wedstrijdsport Recreatieve sport, maar wel prestatief Recreatieve sport, maar wel sportief Recreatieve sport 21

25 32. Aantal FTE bij topsport uitgesplitst naar werkzaamheden. Medische begeleiding Fysieke training Mentale training Voeding Topsportcoördinator Paramedische begeleiding Ondersteuning materiaal 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 32. Aantal FTE bij topsport uitgesplitst naar werkzaamheden. 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Medische begeleiding 0,0 0,0 Fysieke training Mentale training Voeding Topsportcoördinator 0,0 Paramedische begeleiding Ondersteuning materiaal 22

26 33a. Werkt uw bond samen met de Werkgevers Organisatie voor de Sport (WOS)? Ja 65% Nee 35% 33a. Werkt uw bond samen met de Werkgevers Organisatie voor de Sport (WOS)? 35% Ja Nee 65% 33b. Heeft uw bond de salarisadministratie uitbesteed? Ja 65% Nee 35% 33b. Heeft uw bond de salarisadministratie uitbesteed? 35% Ja Nee 65% 23

27 33c. Deelt uw bond samenwerking met anderen? Ja 42% Nee 58% 33c. Deelt uw bond samenwerking met anderen? 42% Ja Nee 58% 24

28 ONDERDEEL 5: DISTRICTEN 34a. Hoeveel districten, regio's, kringen of gewesten kent uw bond? Aantal districten, regio's, kringen of gewesten 10 34b. Hoeveel FTE, gefinancieerd door de bond, zijn er werkzaam bij de districten, regio's, kringen of gewesten? Aantal FTE 2,1 34c. Hoeveel van deze districten, regio's, kringen of gewesten beschikken over een eigen kantoor? Aantal districten, regio's, kringen of gewesten met eigen kantoor 1,0 37. Zijn deze districten, regio's, kringen of gewesten ieder een eigen rechtspersoon? Ja 31% Nee 69% 37. Zijn deze districten, regio's, kringen of gewesten ieder een eigen rechtspersoon? 31% Ja Nee 69% 38. Hoe groot is de jaarlijkse afdracht in euro's naar de bond van een district, regio, kring of gewest? Afdracht

29 39. Zijn er districten, regio's, kringen of gewesten die hun werkzaamheden verrichten vanuit een samenwerkingsverband, zoals een huis voor de sport? Ja 7% Nee 93% 39. Zijn er districten, regio's, kringen of gewesten die hun werkzaamheden verrichten vanuit een samenwerkingsverband, zoals een huis voor de sport? 7% Ja Nee 93% 26

30 ONDERDEEL 6: WEDSTRIJDSPORT 41. Welke maand maakt onderdeel uit van het wedstrijdseizoen van uw bond? Januari 81% Februari 81% Maart 81% April 86% Mei 81% Juni 72% Juli 53% Augustus 47% September 91% Oktober 88% November 81% December 77% 42a. Hoeveel toeschouwers komen er naar schatting af op de wedstrijden die onder auspiciën van de bond worden georganiseerd? Aantal toeschouwers b. Uit hoeveel niveau`s is de door de bond georganiseerde competitie opgebouwd? Aantal niveaus 5 42c. Hoeveel wedstrijden zijn er in totaal in alle door de bond georganiseerde competities samen? Aantal wedstrijden d. Hoeveel Nederlandse Kampioenschappen (NK's) worden er per jaar door uw bond georganiseerd? Aantal NK's 9 42e. Hoeveel kampioenschappen worden er per jaar georganiseerd op het niveau van district, regio, kring of gewest? Aantal kampioenschappen 37 27

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning.

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning. Onderzoek Visie Ouderen staan nog midden in de samenleving, zijn kapitaalkrachtig, hebben relatief veel vrije tijd en doen in nog steeds toenemende mate aan sport op oudere leeftijd. Een nieuwe generatie

Nadere informatie

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB Als vereniging aan de slag met Inline Skaten Dick Nap Docent opleidingen KNSB Inline skaten Een toegevoegde waarde voor uw vereniging Als vereniging aan de slag met inline skaten Integreren van het inline

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

8.750 wedstrijddagen per jaar; 90% is springen en/of dressuur. Er zijn 1.350 wedstrijdorganisaties, circa 75% daarvan is vereniging.

8.750 wedstrijddagen per jaar; 90% is springen en/of dressuur. Er zijn 1.350 wedstrijdorganisaties, circa 75% daarvan is vereniging. BIJLAGEN 1 BIJLAGE 1 Wedstrijden en wedstrijdsporters Ruim 7.000 wedstrijden jaarlijks. 8.750 wedstrijddagen per jaar; 90% is springen en/of dressuur. 95% van de wedstrijden is status categorie 3. Er zijn

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006.

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlagen Bijlage bij hoofdstuk 5... 2 Tabel B5.1 Bezit van sportartikelen, naar

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Kleine enquête over de miljoenennota

Kleine enquête over de miljoenennota Q1 Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken zodat iedere bewoner van een verpleeghuis dagelijks een uur extra aandacht krijgt. Wat vindt u daarvan? (meerdere antwoorden mogelijk) Beantwoord: 7.289 Overgeslagen:

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Enquete Olhaco Hoogeveen:

Enquete Olhaco Hoogeveen: Enquete Olhaco Hoogeveen: De resultaten zijn: 1) Wat is uw geslacht? 5% 5% Mannen Vrouwen De verhouding van mannen en vrouwen binnen de vereniging is volgends de enquête even groot, dus ook in de realiteit

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers

Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers Personeelsonderzoek tankstations - Stationsmanagers 1. Geslacht Man 73,3% (148) Vrouw 26,7% (54) answered question 202 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 4,5% (9) 26-35 jaar 15,8% (32) 36-45 jaar

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2009

Verenigingsmonitor 2009 Verenigingsmonitor 2009 Basis In opdracht van NOC*NSF Janine van Kalmthout Marcia de Jong W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Leden 5 Kader 8

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

ZA6783. Flash Eurobarometer 442 (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands

ZA6783. Flash Eurobarometer 442 (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands ZA78 Flash Eurobarometer (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands FL Insolvency - NL D In welke provincie bevindt zich het hoofdkantoor van uw bedrijf? (LEES VOOR INDIEN NODIG - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD

Nadere informatie

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter 3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter Spreek je waardering uit met #scheidsbedankt! Sinds2009 vindt in de eerste volle week van oktober de Week van de Scheidsrechter plaats. De Week van de Scheidsrechter

Nadere informatie