Beknopt onderzoeksrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt onderzoeksrapport"

Transcriptie

1 Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam

2 INLEIDING Op 7 januari 2012 ben ik begonnen aan mijn afstudeeronderzoek. Mijn naam is Ward van der Waerden en ik ben een student Sportmarketing/Johan Cruijf University aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn afstudeerstage is ondersteund door het universitair opleidings- en adviescentrum EXPOSZ. Bij de organisatie EXPOSZ lag de vraag hoe het opleidingsaanbod bij sportbonden in Nederland is opgebouwd en hoe de behoefte aan scholing is bij deze bonden. Dit leek mij een erg interessant marktonderzoek en nu vijf maanden later ben ik een hoop wijzer geworden en heb ik een hoop interessante uitkomsten ontdekt. Voorafgaand aan het onderzoek is de volgende doelstelling opgesteld, waar het onderzoeksrapport aan het einde antwoord op moet geven: Het marktonderzoek dat heeft plaatsgevonden moet inzicht bieden in de structuur van de sportbonden in Nederland. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in het scholingsaanbod en de scholingsbehoefte van de sportbonden. Aan het begin van het onderzoek moest eerst een hoop deskresearch gedaan worden om een beeld te krijgen hoe het algemene scholingsaanbod wordt aangeboden. Via het NOC*NSF was hier veel informatie over te vinden. EXPOSZ heeft ondersteuning geboden aan de Academie voor Sportkader bij het opzetten van de Kwalificatiestructuur Sport, hierdoor was er intern ook veel kennis en informatie beschikbaar. Naast de deskresearch was er meer verdiepende informatie nodig om het onderzoek kwalitatief aan te vullen. Hiervoor zijn verschillende sportbonden benaderd, waarbij hen werd gevraagd om mee te werken aan een diepte-interview. Veel sportbonden waren bereidwillig om hieraan mee te werken en in totaal heb ik twaalf diepte-interviews afgenomen bij managers of coördinatoren van de afdeling opleidingen van verschillende sportbonden. Hier kwam interessante informatie uit voort. In dit onderzoeksrapport staan alleen algemene bevindingen en worden geen voorbeelden gegeven van specifieke bonden. Dit omdat er ook vertrouwelijke informatie is verstrekt vanuit de bonden. Na de geïnterviewde bonden uitgebreid geanalyseerd te hebben, worden in dit onderzoeksrapport verbanden getrokken tussen punten die de sportbonden gemeen hebben en waar ze in verschillen. Voorafgaand aan het onderzoek zijn verschillende deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zullen allen beantwoord worden. Een deel van de uitkomsten van dit onderzoek is gepresenteerd in het Olympisch Stadion. Hier heb ik samen met EXPOSZ een minisymposium georganiseerd. Op deze dag werden naast de presentatie ook twee workshops verzorgd over de onderwerpen motorisch leren en coachingvaardigheden. 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Welke sportbonden zijn er binnen Nederland 4 2. Hoe zijn deze sportbonden organisatorisch ingedeeld? 5 3. Hoe zijn de geldstromen voor scholingsmogelijkheden opgebouwd? Hoe verdeelt het NOC*NSF de geldstromen over de verschillende bonden? Welke andere partijen financieren bonden op het gebied van scholing? Hoeveel budget hebben de sportbonden om bijscholing van hun coaches aan te (gaan) bieden? 6 4. Wat bieden deze sportbonden aan op het gebied van scholing? Hoe wordt scholing aangeboden via de verschillende sportbonden? Hoever zijn alle bonden met het doorvoeren van coachen op vijf niveaus 7 volgens de Kwalificatiestructuur Sport? 4.3 Hoeveel budget hebben de sportbonden om bijscholing van hun coaches 7 aan te (gaan) bieden? 4.4 Aan welke normen moeten coaches voldoen? Worden de digitale leeracademies van sportbonden algemeen aangeboden of alleen bij enkele uitzonderingen? 4.6 Via welke externe opdrachtgevers bieden deze sportbonden momenteel scholing aan? Hoe is de behoefte aan scholing? Wat is de behoefte aan verbetering/uitbreiding van opleiding en bijscholing binnen de sportbonden? 5.2 Welk verschil zit er tussen verschillende sportbonden in relatie tot het aanbod en de vraag naar scholing? Met welke sportbonden heeft EXPOSZ in het verleden al samengewerkt? In hoeverre kunnen de diensten van EXPOSZ aansluiten op de vraag naar scholing van de verschillende sportbonden? 11 Aanbevelingen 12 Nawoord 13 3

4 1 Welke sportbonden zijn er binnen Nederland? In Nederland bevinden zich 77 sportbonden. Onderstaande tabel geeft deze sportbonden weer. Sportbonden 1 Kon. Ned. Voetbal Bond 40 Ned. Triathlon Bond 2 Kon. Ned. Lawn Tennis Bond 41 KNAF Nat. Autosport Fed. (KNAF) 3 Nederlandse Golf Federatie 42 Nederlandse Handboog Bond 4 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 43 Nederlandse Rugby Bond 5 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 44 Karate-do Bond Nederland 6 Kon. Nederlandse Hippische Sportfederatie 45 Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfederatie 7 Kon. Ned. Zwembond 46 Taekwondo Bond Nederland 8 Atletiekunie 47 Fed. Oosterse Gevechtskunsten 9 Nederlandse Volleybal Bond 48 Ned. Kano Bond 10 Nederlandse Bridge Bond 49 Ned. IJshockey Bond 11 Kon. Ned. Korfbal Verbond 50 Ned. Algemene Danssport Bond 12 Ned. Ski Vereniging 51 Kon. Ned. Kegel Bond 13 Watersportverbond 52 Kon. Ned. Dambond 14 Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 53 Kon. Ned. Cricket Bond 15 Judo Bond Nederland 54 Aikido Nederland 16 Badminton Nederland 55 Fed. van Klootschieters en Kogelwerpers 17 Koninklijke Ned. Klim- en Bergsport-Vereniging 56 Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 18 Nederlands Handbal Verbond 57 Nederlandse Kruisboog Bond 19 Kon. Ned. Motorrijders Vereniging 58 Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond 20 Nederlandse Toer Fiets Unie 59 Alg. Ned. Sjoelbond 21 Nederlandse Basketball Bond 60 American Football Bond Ned 22 Kon. Ned. Schutters Associatie 61 Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond 23 KNBLO 62 Ned. Beugel Bond 24 Nederlandse Wandelsport Bond 63 Nederlandse Boks Bond 25 Ned. Darts Bond 64 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond 26 Nederlandse Tafeltennis Bond 65 Nederlandse Frisbee Bond 27 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 66 Nederlandse Roller sports en Bandy Bond 28 Kon. Ned. Roei Bond 67 Nederlandse Go Bond 29 Reddingsbrigade Nederland 68 Holland Surfing Association 30 Kon. Ned. Wielren Unie 69 Ned. Minigolfbond 31 Kon. Ned. Schaak Bond 70 Kon. Ned. Kolf Bond 32 Kon. Ned. Base-en Softball Bond 71 Nederlandse Vijfkampbond 33 Ned. Jeu de Boules Bond 72 Kon. Ned. Motorboot Club 34 Ned. Onderwatersport Bond 73 Nederlandse Draken Boot Federatie 35 Gehandicaptensport Nederland 74 Ned. Curling Bond 36 Squash Bond Nederland 75 Bob en Sleebond Nederland 37 Ned. Bowling Federatie 76 Nederlandse Racquetball Associatie 38 Kon. Ned. Kaats Bond 77 Skate Bond Nederland 39 Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart 4

5 2 Hoe zijn deze sportbonden organisatorisch ingedeeld? Over het algemeen gebruiken de sportbonden ongeveer dezelfde organisatiestructuur voor hun afdeling opleidingen. Veel bonden beschikken over een aparte afdeling opleidingen. Ook zijn er verschillende sportbonden die hun afdeling opleidingen onder de afdeling sport of breedtesport hebben gebracht. Het aantal medewerkers voor de afdeling opleidingen is variërend. Bij veel bonden zijn er ongeveer vier medewerkers werkzaam met een invulling van gemiddeld 2 fte. Dit is per sport verschillend. Kleinere sporten hebben aan 1 fte genoeg en de grotere sporten met een groter opleidingsaanbod hebben vaak meer medewerkers in dienst. Een grappig verschil tussen de sportbonden is de functietitel die de hoofdmedewerkers van de opleidingen hebben. Van de twaalf gesproken mensen hadden maar enkele medewerkers dezelfde functietitel, terwijl ze allemaal dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn medewerker sport, coördinator opleidingen, coördinator kaderontwikkeling, directeur ontwikkeling van de breedtesport en opleiding, manager sportontwikkeling, enzovoort. Het maakt natuurlijk niet uit hoe een medewerker zijn functie noemt. Maar dit was wel een opvallend verschil. Er zijn veel sportbonden die samenwerken met verschillende regio s, afdelingen of verenigingen die vaak verspreid zijn over de provincies of gewesten. Veel communicatie en scholingsaanbod wordt aangestuurd door de sportbonden en loopt daarna via deze regio s naar de leden, sporters en coaches. Bij sommige sportbonden zorgt deze vorm van indirecte communicatie voor problemen. De regio s geven niet goed genoeg door aan de coaches dat er nieuwe opleidingen of evenementen zijn. Hierdoor bereiken de bonden dus niet hun gehele doelgroep. Goede afspraken, samenwerking en communicatie is dan ook van groot belang in deze opzet. 3 Hoe zijn de geldstromen voor scholingsmogelijkheden opgebouwd? 3.1 Hoe verdeelt het NOC*NSF de geldstromen over de verschillende bonden. Het NOC*NSF deelt via de ASK en het KSS bepaalde budgetten uit aan bonden. Dit is verschillend per niveau en deze budgetten worden door het NOC*NSF gefinancierd vanuit de Lottogelden. Enkele jaren geleden had het NOC*NSF een bepaald sterrensysteem opgezet. Sportbonden werden gerankt aan de hand van het aanbod van hun opleidingen. De bonden konden 1, 2 of 3 sterren krijgen. De grootste bonden kregen 3 sterren en zij kregen hierdoor ook het meeste opleidingsbudget. Dit bleek toch geen groot succes te zijn. Hierna is een nieuw financieringssysteem opgezet. Sportbonden krijgen geld per opgeleide sportcoach. Per diploma en per niveau verschillen deze inkomsten. Deze zijn voor 2012 als volgt opgesteld: - Diploma op niveau 1 = 50, - per diploma - Diploma op niveau 2 = 150, - per diploma - Diploma op niveau 3 = 250, - per diploma - Diploma op niveau 4 = 350, - per diploma - Het verschil in opbrengsten ontstaat, doordat een coach van niveau 4 een langer opleidingstraject moet volgen dan een coach van niveau 1, dus is er meer geld nodig om dit traject te financieren. 5

6 3.2 Welke andere partijen financieren bonden op het gebied van scholing Naast de geldstromen van het NOC*NSF hebben sportbonden vaak meer geld nodig om hun opleidingen kostendekkend te maken. Een andere geldstroom voor opleidingen zijn de inschrijfgelden. Deelname aan een opleiding of bijscholing kost geld. Dit wordt betaald door de coach of cursist. Vaak zijn er sportverenigingen die dit bedrag betalen voor hun coach. Zij treffen dan vaak een regeling met de coach dat de vereniging het bedrag betaalt voor de opleiding van bijvoorbeeld niveau 3 en in ruil daarvoor blijft de coach tenminste 3 jaar aan de vereniging verbonden. Voor bijscholing geldt vaak hetzelfde. Om deel te nemen aan de bijscholing dient een bepaald bedrag betaald te worden. Als de kosten voor de bond 800,- zijn voor een bijscholingsmiddag kan de bond 100,- per persoon vragen en op het moment dat er 8 deelnemers zijn voor die middag gaat de cursus door. Het geld dat extra wordt gegenereerd bij aangeboden scholing wordt bij elke bond weer geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen opleiding. Er is dan ook geen enkele sportbond die de opleiding aanbiedt uit winstoogmerk. De bonden investeren ook bijna allemaal in hun eigen opleidingen. De afdeling sport of opleidingen hebben vaak een potje met budget dat uitgegeven kan worden aan scholing. Verschillend is het per bond of hier ook de salarissen van de medewerkers van worden betaald. 3.3 Hoeveel budget hebben de sportbonden om bijscholing van hun coaches aan te (gaan) bieden? Over het algemeen komen de sportbonden redelijk rond. Er is bij geen enkele bond genoeg budget, omdat er nooit genoeg is, maar er is wel voldoende budget om het huidige aanbod aan te blijven bieden. Bonden proberen wel steeds creatiever met hun budget om te gaan. Dit doen zij bijvoorbeeld door scholing via externe onderwijsinstellingen of externe partijen aan te bieden. Dit scheelt de bonden erg veel in de organisatiekosten. Zoals eerder gezegd bieden de bonden hun opleidingen aan om de kwaliteit van de sport en de scholing te verbeteren. Ze doen dit niet om meer budget te genereren of leden te werven. Daardoor is het van belang dat alle scholing kostendekkend wordt gedraaid en dat de winst van bepaalde opleidingen of bijscholing weer wordt geïnvesteerd in nieuwe scholingsontwikkeling. 4 Wat bieden deze sportbonden aan op het gebied van scholing? 4.1 Hoe wordt scholing aangeboden via de verschillende sportbonden? Scholing van coaches valt op te delen in twee gebieden die bij elke sportbond worden aangeboden, namelijk opleiding en bijscholing. Een sportcoach dient eerst zijn opleiding te volgen en een diploma te behalen. Vrijwel alle bonden houden hiervoor de Kwalificatiestructuur Sport aan. De opleidingen worden vaak door de bonden zelf aangeboden. Afhankelijk van de grote van een sport of opleiding wordt deze door verschillende verenigingen aangeboden of op een centrale plek die door de bond wordt aangewezen, zoals bij het bondsbureau zelf. Hier moeten dan wel de faciliteiten aanwezig zijn. Veel sporten bieden hun opleidingen aan via een regionaal opleidingscentrum (ROC). Sportgerichte opleidingen zoals CIOS kunnen deze opleidingen vaak prima verzorgen. De toetsing gaat dan wel meestal via het bondsbureau van de sport om de kwaliteit te kunnen bewaken. Naast de opleiding wordt er bij vrijwel elke sport bijscholing aangeboden. Dit gaat op vrijwillige basis waarbij de coach zich kan blijven ontwikkelen óf op verplichte basis aan de hand van een licentiesysteem. Het aanbod van bijscholing is varieert sterk tussen de verschillende sporten. Sommige sportbonden bieden heel veel bijscholing aan via eigen expertise, interne contacten en externe partijen. Er zijn ook bonden die hier minder waarde aan hechten of over minder financiële middelen beschikken. Deze bieden hierdoor maar enkele bijscholingsmogelijkheden aan voor de belangstellenden. 6

7 4.2 Hoever zijn alle bonden met het doorvoeren van coachen op vijf niveaus volgens de Kwalificatiestructuur Sport? Sinds de invoering van de Kwalificatiestructuur Sport hebben vrijwel alle sportbonden dit systeem geïmplementeerd binnen hun opleiding. De sportbonden moeten zich binnen dit systeem aan bepaalde richtlijnen houden, maar ze hebben ook een bepaalde vrijheid en zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling. Hierdoor zijn er toch nog wel redelijk wat verschillen te ontdekken over het hanteren van het KSS systeem. Zo zijn er veel sportbonden die niveau 1 niet aanbieden. Dit omdat het niveau vaak te laag wordt bevonden. Bij veel sporten kun je op de website gratis informatie en oefeningen vinden. Door deze documenten door te lezen en de opdrachten te maken kun je al een niveau 1 diploma behalen. Hier zijn dus geen directe contactmomenten voor nodig. Niveau 2, 3 en 4 worden wel door bijna elke bond aangeboden. Er zijn enkele sportbonden die ook niveau 2 niet aanbieden. Dit komt omdat dit vaak beroepsmatige sporten zijn, waar de sportleider betaald word. Er wordt dan van deze sportleider verwacht dat hij op een goed niveau zit en hier zou niveau 2 nog niet aan voldoen. Niveau 2, 3 en 4 worden ook vaak door onderwijsinstellingen aangeboden. Dit in samenwerking met de sportbonden van de desbetreffende sporten. De bonden zijn verplicht om hun opleidingen van niveau 2, 3 en 4 aan bepaalde normen te laten voldoen en competenties op elkaar af te stemmen. Het NOC*NSF houdt hier toezicht op door de opleidingen via een auditsysteem te beoordelen. Handhaving hiervan verloopt goed en de bonden ontvangen ook extra subsidie van het NOC*NSF als hun opleiding wordt goedgekeurd. Niveau 5 wordt in de vorm van een Topcoach5 opleiding aangeboden door het NOC*NSF. Veel sporten maken hier gebruik van en de bonden bieden hierdoor ook bijna nooit een eigen niveau 5 opleiding aan. Er zijn enkele sporten die het belangrijk of noodzakelijk vinden dat hun bondscoaches sportspecifiek worden opgeleid en hierdoor bieden enkele bonden een eigen niveau 5 opleiding aan. 4.3 Welke sportbonden werken met bepaalde vormen van puntensystemen, zoals accreditatiepunten voor hun coaches en hoe is dit opgebouwd? Naast het diploma is het bij verschillende sporten mogelijk of verplicht om een licentie te behalen. Vaak kunnen sportcoaches na het behalen van een diploma direct een licentie aanvragen. Deze is dan enkele jaren geldig en hierna dient deze verlengd te worden als de coach actief blijft in de sport. Hiervoor geldt dan ook dat de coach een diploma heeft voor het leven en een licentie voor een aantal jaren. Bij veel sporten is het naast de aanvraag van de licentie ook verplicht om een aantal licentiepunten te halen voordat een coach zijn diploma mag verlengen. Omdat er geen verplichte regels of eisen zijn opgesteld aan licentiesystemen, zijn er veel verschillen te ontdekken in hoe de sportbonden een dergelijk systeem hanteren. In een sport waar ze een uitgebreid licentiesysteem toepassen moet een coach na zijn diploma een licentie aanvragen. Deze is dan bijvoorbeeld drie jaar geldig en in deze drie jaren moet de coach 12 licentiepunten behalen. Deze licentiepunten zijn te behalen door bijscholingsdagen te volgen, waarbij elk cursusuur bijvoorbeeld één licentiepunt waard is. Het voordeel van het invoeren van een licentiepuntensysteem is dat een bond weet dat de coaches up-to-date worden bijgeschoold over actuele onderwerpen die spelen binnen de sport. Nieuwe technologieën, generieke trajecten, veiligheid en sportspecifieke onderwerpen zijn vaak de speerpunten van deze bijscholingen. Vaak worden bijscholingen van externe partijen ook geaccrediteerd door sportbonden, zodat de coaches naast het aanbod van de bond ook meer mogelijkheden hebben om bijscholingspunten te halen. 7

8 Het nadeel van een licentiepuntensysteem zit hem vooral bij de invoering in het begin. Een sportbond moet coaches verplicht gaan stellen om bijscholing te gaan volgen. Coaches die al jaren training geven denken vaak dat ze al genoeg weten en hebben geen zin om deze bijscholing te volgen. Het kost de coaches natuurlijk extra tijd en vaak moeten de coaches er ook nog voor betalen om aan een bijscholingsdag deel te nemen. Hierdoor wordt de invoering van een dergelijk systeem niet altijd even positief ontvangen. Daarnaast is het ook voor de bond een grote administratieve opgave om voor alle coaches bij te houden hoeveel bijscholing zij hebben gevolgd en hoeveel licentiepunten ze op dat moment hebben. Wat opvalt is dat veel bonden die nog geen licentiesysteem hanteren wel bezig zijn met het implementeren van een dergelijk systeem. Ze zijn bijna allemaal aan het zoeken naar mogelijkheden om dit in hun sport te gaan invoeren. Veel bonden proberen deze invoering dan ook geleidelijk en langzaamaan te doen. Hierbij valt te denken om het eerst op niveau 4 verplicht te gaan stellen, zonder te veel eisen. Coaches die hun niveau 4 diploma behalen moeten een licentie aanvragen die bijvoorbeeld vier jaar geldig is. Voor hun licentie dienen ze één bijscholingsdag per jaar te volgen. De bond moet dan zelf zorgen dan er minimaal twee bijscholingsdagen per jaar worden aangeboden, zodat de coaches de keuzemogelijkheid hebben om een datum te kiezen. Mochten ze beide dagen niet kunnen, dan dienen ze via externe partijen of losse workshops een bepaald aantal punten per jaar te halen, die gelijk staan aan één bijscholingsdag. Op het moment dat het geen grote inspanning is voor de coaches en dat het bijscholingsaanbod leuk en interessant is, zullen coaches er sneller voor open staan. Een laatste probleem is dat er draagvlak bij de verenigingen gecreëerd moet worden. Bij veel sporten is een tekort aan coaches en zijn de verenigingen allang blij als ze een coach kunnen aannemen. Het maakt ze dan niet uit dat deze coach geen licentie heeft en soms worden coaches zelfs aangenomen zonder diploma. Coaches zullen echter sneller gemotiveerd raken om deze licentie te behalen, als verenigingen een coach pas aannemen wanneer deze een actuele licentie heeft. Maar dit is vooral voor de kleinere sporten een gevoelig en lastig onderwerp. 4.4 Aan welke normen moeten coaches voldoen? Over het algemeen moeten sportcoaches bijna overal verplicht een diploma halen. Enkele sportbonden stellen het niet verplicht. Voor het meedoen aan een opleiding wordt vaak gekeken wat de ervaring is van een sporter. Sommige oud-topsporters kunnen een sneller opleidingstraject volgen bij sommige sporten. Vaak zie je ook dat coaches met een opleiding bij een andere sport vrijstelling kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen of op een hoger niveau kunnen instromen. Dit is per persoon verschillend. Na het behalen van de opleiding is het vaak mogelijk en soms verplicht om een licentie aan te vragen en deze bij te houden. 4.5 Worden de digitale leeracademies van sportbonden algemeen aangeboden of alleen bij enkele uitzonderingen? Een aantal sportbonden maakt gebruik van een digitale leeromgeving. Vaak ook wel de ELO genoemd, elektronische leeromgeving. Op deze digitale leeromgeving zijn vaak informatieve documenten en opdrachten te vinden over de opleidingen. Ook moeten coaches vaak een portfolio uploaden en deze bijhouden op deze elektronische leeromgeving. De meeste coaches gebruiken de ELO vanaf niveau 2. Op niveau 1 is het niet gebruikelijk en noodzakelijk om een portfolio bij te houden, dus is een ELO wat overbodig. De tevredenheid over de ELO varieert per bond. De ene bond is er erg tevreden over, de andere bond krijgt veel klachten van coaches dat het ongebruiksvriendelijk of als niet praktisch wordt gevonden. Vandaar dat er een aantal bonden aan twijfelt om een ELO te gaan gebruiken en er zijn bonden die het gebruiken en ermee willen stoppen. Dit heeft vooral met de kosten en tevredenheid te maken. 8

9 4.6 Via welke externe opdrachtgevers bieden deze sportbonden momenteel scholing aan? Veel sportbonden bieden de opleiding aan in samenwerking met externe instellingen of organisaties. Voor de opleidingen valt dan vooral te denken aan ROC s die de sportcoach opleiding ook aanbieden aan eigen voltijdstudenten en geïnteresseerde contractstudenten. Niveau 5 wordt georganiseerd door het NOC*NSF en hier maken ook veel bonden gebruik van. Omdat er vaak maar weinig coaches van niveau 5 zijn is het te duur voor een bond om deze gehele opleiding zelf op te zetten. Er zijn ook enkele sportbonden die hun opleidingen geheel door een externe partij laten doen. Vaak is dit een sportspecifieke vereniging die nauw samenwerkt met de bond. Dit zijn vaak geen commerciële organisaties, maar eerder verenigingen die de desbetreffende sport willen verbeteren. Bijscholing wordt vaker verzorgd door externe partijen. Sportbonden huren dikwijls individuele experts in. Dit kan via het eigen netwerk of via particuliere bedrijfjes. Daarnaast zijn er ook organisaties die gespecialiseerd zijn in bepaalde bijscholingscursussen. ASK organiseert verschillende bijscholingen over generieke trajecten. NLCoach is een organisatie waar veel sportbonden mee samenwerken en zo zijn er nog meerdere commerciële organisaties die bijscholing aanbieden. Veel sporten hebben naast de bond nog een landelijke vereniging (voor trainers). Dit soort trainersverenigingen bieden vaak ook bijscholingsdagen aan. EXPOSZ, die dit onderzoek heeft ondersteund, kan ook gezien worden als een externe partij die een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van sportcoaches. Deze samenwerking loopt al bij enkele sportbonden. EXPOSZ is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en beschikt over de nodige kennis en expertise om algemene en sport specifieke trainingen te verzorgen voor sportbonden. Kennisdomeinen waar EXPOSZ met name expertise in heeft zijn: motorisch Leren, coachingvaardigheden, gedragsverandering in de sport, sportpsychologie en curriculumontwikkeling. 5 Hoe is de behoefte aan scholing? 5.1 Wat is de behoefte aan verbetering/uitbreiding van opleiding en bijscholing binnen de sportbonden? De behoefte aan verandering is per bond verschillend. Er zijn bonden die heel tevreden zijn over hun huidige opleidingsaanbod, maar ook bij hen viel op dat ze openstaan voor mogelijke veranderingen. Er zijn ook bonden die van plan zijn grote wijzigingen door te voeren in de komende jaren. Er waren enkele veranderingen waar meerdere bonden gemeenschappelijk behoefte aan hadden. Bij veel bonden ligt de vraag hoe ze meer cursisten kunnen krijgen voor de opleidingen en de bijscholing. Ook zijn er veel sporten waar wel coaches op niveau 2 zijn, maar de doorstroming naar niveau 3 of 4 niet goed doorloopt. Er kan dan ook bij veel sporten meer draagvlak voor de scholing gecreëerd worden. Dit kan in de vorm van een beloningsysteem, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om coach te worden. Dit is wel vaak een geldkwestie, coaches zullen gemotiveerder zijn een opleiding te volgen als ze op een hoger niveau een beter salaris krijgen, maar hier moet wel voldoende budget voor zijn. Voor bijscholing kan deze beloning ook in de vorm van het licentiepuntensysteem gebeuren. Hierdoor wordt er extrinsieke motivatie bij de coaches gecreëerd. Daarnaast is het van belang dat de coaches vanuit intrinsieke motivatie deelnemen aan de scholing. Dit kan gedaan worden door naar de behoeftes van de coaches te luisteren en te zorgen voor leuke of interessante onderwerpen. Een belangrijk hulpmiddel om dit draagvlak te creëren is goede communicatie en promotie van de opleidingen. Momenteel gebeurt dit bij veel bonden nog te weinig. 9

10 Veel sportbonden bieden hun opleiding heel sportspecifiek aan. Dit is erg belangrijk, omdat je elke sport anders moet benaderen. Toch zijn er nieuwe trends waarbij generieke trajecten steeds belangrijker worden gevonden. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen. Doping of sexuele intimidatie zijn onderwerpen die door ASK gepromoot worden. Bij de bonden zelf viel op dat er ook behoefte is aan de uitbreiding van generieke coachingvaardigheden, zoals zelfreflectie. Een aantal sportbonden die nog geen licentiesysteem hanteren willen dit wel graag gaan invoeren, omdat hiermee de kwaliteit van de opleiders op peil wordt gehouden. Er is wel behoefte aan advies hoe het implementeren van een dergelijk systeem zo goed mogelijk kan verlopen. Veel bonden zijn bang dat de coaches ontevreden zullen zijn over een verplicht licentiesysteem en dat ze zullen stoppen als coach of zullen weigeren deze bijscholing te volgen. Er zitten echter geen eisen aan een licentiesysteem, dus een bond kan dit zelf zo zwaar maken als ze zelf willen. Bij de bonden die al met een licentiesysteem werken, is merkbaar dat er niet moeilijk gedaan wordt door de coaches om één of twee keer per jaar een bijscholingsdag te volgen. Ook hier is het verhaal over intrinsieke en extrinsieke motivatie weer van belang. Het is even de omschakeling en de weerstand met veranderingen is begrijpelijk, maar na gewenning zullen de coaches er alleen maar beter van worden en dit zal de sport ten goede komen. Om een dergelijk systeem te hanteren moet de bond wel voldoende bijscholingsaanbod hebben, zodat de coaches de mogelijkheid hebben om verschillende data te kiezen. Een bond kan er voor kiezen om dit bijscholingsaanbod zelf te leveren of om dit te laten doen door externe partijen. Losstaand van de scholing is er binnen enkele bonden ook behoefte aan meer kennis over bestuurlijke vraagstukken. Veel verenigingen in de sport bestaan uit vrijwilligers en hier spelen soms wel eens vraagstukken hoe deze vereniging bestuurlijk opgebouwd dienen te worden. Binnen veel bonden is dan ook behoefte aan experts, die deze verenigingen kunnen adviseren of begeleiden bij het opzetten van een bestuur. 5.2 Welk verschil zit er tussen verschillende sportbonden in relatie tot het aanbod en de vraag naar scholing? Tijdens het onderzoek is gekozen voor diversiteit, waardoor zowel grotere als kleinere bonden zijn geanalyseerd. Ook is gekeken naar Olympische sporten en team- of individuele sporten. Bij elke sportbond zijn verschillen te zien in de opleidingsstructuur. Wat opvalt, is dat de grotere bonden financieel en qua bezetting makkelijker de opleidingen gerealiseerd krijgen. De meeste grote bonden verzorgen dan ook zelf een groot deel van de opleidingen op elk niveau. De bonden verschillen in het toepassen van een licentiesysteem waar punten en bijscholing aan gekoppeld zijn. Bijscholingsdagen hiervoor worden meerdere keren per jaar georganiseerd. De kleinere bonden hebben vaak minder budget en meer vraag naar verbetering. Wel zie je dat veel kleinere bonden creatief met hun opleidingen omgaan. Via netwerk en relaties kunnen zij goede (internationale) sprekers regelen die workshops komen verzorgen. Veel bonden staan er dan ook voor open om de opleiding samen te organiseren met externe partijen. Dit scheelt organisatorisch vaak erg in de kosten. 10

11 6 Met welke sportbonden heeft EXPOSZ in het verleden al samengewerkt? EXPOSZ heeft samen met de ASK meegewerkt aan de opzet van de Kwalificatiestructuur Sport. Deze samenwerking loopt nog steeds. Over een tijd zal er ook weer een nieuwe versie van de KSS uitkomen en hier heeft EXPOSZ ook een bijdrage aan geleverd. Hierdoor is EXPOSZ goed op de hoogte van de manier hoe sportbonden de KSS moeten hanteren en kunnen ze hier goed advies over geven. EXPOSZ werkt sinds een jaar ook samen met de KNHB. EXPOSZ verzorgt verschillende cursussen binnen de opleidingen van de hockeybond en verleent ondersteuning bij de curriculumontwikkeling. Deze is gericht op de niveaus 2 t/m 4. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld het geven van trainingen, coachen van wedstrijden en organiseren van activiteiten. 7 In hoeverre kunnen de diensten van EXPOSZ aansluiten op de vraag naar scholing van de verschillende sportbonden? EXPOSZ is een non-profit organisatie die graag een bijdrage wil leveren aan het professionaliseren van beroepsbeoefenaars in de sport. De sportcoaches kunnen hier ook onder vallen. EXPOSZ heeft al enige ervaring met het samenwerken met sportbonden. De vraag naar scholing kent variatie in opleiding en/of bijscholing. EXPOSZ zou op beide vlakken een bijdrage kunnen leveren aan sportbonden. Dit kan in de vorm van advies en kennisoverdracht, maar dit kan ook in de vorm van de verzorging van cursussen. EXPOSZ heeft expertise gericht op verschillende kennisdomeinen in de sport. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld motorisch leren, coachingvaardigheden en gedragsverandering in de sport. Op het moment dat EXPOSZ gaat samenwerken met een sportbond, zullen zij eerst om de tafel gaan zitten om de behoeftes met elkaar te bespreken. De ondersteuningsvraag zal per bond verschillen. Het aanbod van EXPOSZ zal in veel gevallen sportspecifiek gemaakt moeten worden. Dit is echter geen probleem voor de organisatie. Daarnaast beslaat het aanbod van EXPOSZ generieke onderwerpen die bij elke sport van belang kunnen zijn. Het cursusaanbod van EXPOSZ kan geïmplementeerd worden binnen een opleiding van verschillende niveaus, variërend van niveau 2 t/m 5. Daarnaast zou EXPOSZ ook losse workshops kunnen verzorgen op bijscholingsdagen. Een bond kan ervoor kiezen om deze workshops te laten accrediteren, zodat er punten aan verbonden zijn. 11

12 AANBEVELINGEN Na het gehele onderzoek heb ik een goed beeld gekregen van het scholingsaanbod en de behoefte bij verschillende sportbonden. Wat opviel was dat er veel verschillen zijn en dat de behoefte bij elke bond anders kan zijn. Omdat niet elke bond persoonlijk benaderd is voor dit onderzoek, hoeven de resultaten niet toonaangevend te zijn voor alle sportbonden. Wel waren er punten die bij veel bonden terugkwamen. In de aanbevelingen geef ik een voorbeeld hoe een opleidingsstructuur er naar mijn mening het beste uit kan zien. Dit begint met de Kwalificatiestructuur Sport. Elke sportbond zou dit moeten hanteren, want het geeft goede richtlijnen aan. Ik vind het de eigen keuze per sport, welke niveaus er aangeboden worden. Bij sommige sporten is het gewoon minder interessant om niveau 1 of niveau 5 aan te gaan bieden. Ik denk dat het belangrijk is dat de opleidingen die aangeboden worden wel van goede kwaliteit zijn. Ook moeten de cursisten de mogelijkheid hebben om op meerdere tijdstippen de cursussen te volgen. Een goede afstemming tussen thuisopdrachten en persoonlijke contactmomenten is dan ook belangrijk. Dit geeft de coaches meer vrijheid om zelf te bepalen wanneer zij hun opleiding volgen. Ik denk dat bonden niet moeten denken dat ze alles zelf kunnen. Door de kennis van externe partijen of individuen te gebruiken wordt de kwaliteit van de opleiding beter en het hoeft soms niet eens meer te kosten. Dit komt de kwaliteit van opleidingen vaak ten goede. En dit zal zich weer terugvertalen naar het kwaliteitsniveau van de coaches en de sport. Na het behalen van een opleiding denk ik dat het belangrijk is om bijscholing aan te bieden. Sport blijft veranderen en de kennis die je bij een opleiding leert zullen coaches weer gaan vergeten. Door bijscholing aan te bieden blijven ze up-to-date over de laatste trend en daarnaast toont de bond betrokkenheid naar de coaches. Om deze bijscholing te stimuleren denk ik dat een licentiesysteem een goede oplossing is. Naar mijn mening zou elke sport een licentiesysteem moeten hanteren. Het aantal verplichten licentiepunten of de contactmomenten kunnen wel per niveau of grote van sport verschillen, maar het is gewoon belangrijk om coaches bij te blijven scholen. Ook hier zou ik bonden aanraden om niet alles zelf te doen. Er zijn in Nederland veel experts over verschillende kennisonderwerpen in de sport. Meer samenwerking met andere sporten over generieke trajecten zou een goede oplossing kunnen zijn om in kosten te besparen. Onderwerpen als coachingvaardigheden en zelfreflectie kunnen bij teamsporten of individuele sporten veel overeenkomsten hebben. Door met verschillende sporten deze cursussen aan te bieden beperk je de kosten en zal de opkomst groter zijn. Uiteindelijk blijkt wel dat elke sport anders is en elke sportbond moet haar eigen afwegingen maken hoe belangrijk zij hun opleidingen vinden en hoeveel ze hierin willen en kunnen investeren. 12

13 NAWOORD Nu mijn afstudeerstage voorbij is ben ik blij met het uiteindelijke resultaat. Dit onderzoeksrapport is maar een deel van mijn gehele scriptie. Ik hoop dat u hiermee toch inzicht hebt gekregen in mijn bevindingen en wellicht kunt u wat met deze resultaten of herkent u het bij uw eigen sportbond. Ik wil de mensen die hebben meegewerkt aan een diepte-interview dan ook bedanken voor deze medewerking en de bijdrage die zij hebben geleverd aan het rapport. Mochten er nog vragen zijn over mijn eigen bevindingen dan mag er altijd contact met mij worden opgenomen. Dit kan via onderstaande gegevens: Ward van der Waerden Ook wil ik EXPOSZ bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit onderzoek uit te voeren. Mochten er vragen zijn naar EXPOSZ, dan zijn zij bereid naar iedereen te luisteren. Contactgegevens van EXPOSZ zijn de volgende: Carel Martens

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Opleidingen: een duik in het diepe. Academie voor Sportkader Platform Kader Smal 20 juni 2013 ing. T.M. (Tom) Rikhof

Opleidingen: een duik in het diepe. Academie voor Sportkader Platform Kader Smal 20 juni 2013 ing. T.M. (Tom) Rikhof Opleidingen: een duik in het diepe Academie voor Sportkader Platform Kader Smal 20 juni 2013 ing. T.M. (Tom) Rikhof Introductie Tom Rikhof, 29 jaar, opleiding TopCoach5 Hoofdtrainer / coördinator talentcentrum

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Opleiding Sportklimtrainer

Opleiding Sportklimtrainer Opleiding Sportklimtrainer Opleidingsinformatie SKT3, 4 en 5 SPORTKLIMTRAINER Training geven leer je niet door een boek te lezen, of door te zien hoe iemand anders training geef. Training geven leer je

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase Potentiële topsporters in het MBO Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Felix, C., Karsten, S., m.m.v. Fase, D. Potentiële topsporters in het MBO,

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Meer en betere trainer-coaches op niveau 4 en 5 Rapport NOC*NSF, Arnhem

Meer en betere trainer-coaches op niveau 4 en 5 Rapport NOC*NSF, Arnhem Meer en betere trainer-coaches op niveau 4 en 5 Rapport NOC*NSF, Arnhem BMC maart 2013 drs. K.H.J. van de Wetering drs. M.O. Maks Correspondentienummer: AD-1303-62386 INHOUD HOOFDSTUK 1 MEER EN BETERE

Nadere informatie

MENUKAART. bedrijfssport

MENUKAART. bedrijfssport MENUKAART bedrijfssport MENUKAART Bedrijfssport in uw organisatie? Kies de sport en de vorm die het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Natuurlijk is een combinatie van verschillende sporten

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2003 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Het Licentiesysteem van de Atletiekunie

Het Licentiesysteem van de Atletiekunie Het Licentiesysteem van de Atletiekunie Inleiding In 2001 heeft de Atletiekunie, in samenwerking met Hardlooptrainers Nederland (de vroegere ALV), een licentiesysteem ontwikkeld. Vanaf 2002 is het mogelijk

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Publieksversie Masterplan Arbitrage. Fluitend de wedstrijd in!

Publieksversie Masterplan Arbitrage. Fluitend de wedstrijd in! Publieksversie Masterplan Arbitrage Fluitend de wedstrijd in! Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Aanleiding en voortraject 4 Uitkomsten onderzoeken 5 Fluitend de wedstrijd in! 8 De aanpak in hoofdlijnen

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project?

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 736 van PETER WOUTERS datum: 4 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Motiverend Coachen - Participatie In de beleidsnota

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters. De nulmeting

Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters. De nulmeting Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters De nulmeting Nederlands Verbond Tilburg, juni 2009 Drs. F.A.J. Schouten Colofon Titel Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters; de nulmeting Dit is een door Buro7 uitgevoerd

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Agenda 19.30 - Welkom 19.35 - Wat is Special Olympics? 19.45 - Omgang met de doelgroep 20.15 - Organisatie Nationale Spelen 2016 20.45 - Vragen 21.00 - Einde

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Er is meer te winnen. 6 bijscholingen voor Trainers en Coaches 1 bijscholing voor Docenten en Opleiders

Er is meer te winnen. 6 bijscholingen voor Trainers en Coaches 1 bijscholing voor Docenten en Opleiders Er is meer te winnen 6 bijscholingen voor Trainers en Coaches 1 bijscholing voor Docenten en Opleiders Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Opleidingen voor Volleybaltrainers

Opleidingen voor Volleybaltrainers Text Opleidingen voor Volleybaltrainers Contact: Website: Twitter: Linkedin: Mail: www.abilityquest.nl/sport @pcollaris / @abilityquest nl.linkedin.com/in/patrickcollaris info@abilityquest.nl Excellence

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen Programma Zambia 1. Context analyse Zambia is een land dat zwaar is getroffen door de HIV/aids epidemie. Ruim 21% van de bevolking is geïnfecteerd met het virus. Mede hierdoor heeft het land het hoogste

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! Alles over G-sport Steunpunt G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie voor sport en recreatie

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting Jong Volwassenen Een behoud voor de hockeysport De samenvatting Sophie Benus Universiteit Utrecht Faculteit : Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Utrecht, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN *FEFSFFO LBO TQPSUFO FO CFXFHFO 8F XJOOFO WFFM NFU TQPSU haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap, respect en uiteraard een kerngezond Nederland. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader

Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader Aanbod licentiewaardige trainersbijscholingen aangeboden door Academie voor Sportkader Deze folder licht de bijscholingen van de Academie voor Sportkader toe die Badminton Nederland als licentiewaardig

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag. September 2012

Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag. September 2012 Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag September 2012 1 Invoering Verklaring omtrent Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2011 is door de vergadering de vraag gesteld of V.O.C. een Verklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Drs. L. Ooms Dr. C. Veenhof Bijlage: KNBLO wandelsport organisatie Nederland

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Evaluatie Competentiegericht Opleiden. Eindrapportage, mei 2012

Evaluatie Competentiegericht Opleiden. Eindrapportage, mei 2012 Evaluatie Competentiegericht Opleiden Eindrapportage, mei 2012 2 Inleiding Waarom ook al weer competentiegericht opleiden in de sport? 3 Waarom starten met Competentiegericht opleiden? 4 Conclusies n.a.v.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters. De eenmeting

Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters. De eenmeting Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters De eenmeting Tilburg, december 211 Drs. F.A.J. Schouten Colofon Titel Tevredenheidsonderzoek Scheidsrechters; de eenmeting Dit is een door Buro7 uitgevoerd onderzoek,

Nadere informatie

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten Inhoud Financieel Opzet organisatie (rondom penningmeester) Inkomsten Reguliere inkomsten Beheersbaar maken Subsidies Waar gaan we zoeken Hoe pak je dat

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness BEDRIJFSCODE Versie 1.0 Datum:15-01- 10 Algemene morele verklaring Het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter

Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter Opleiding en kwalificatie Alpiene (hoofd) instructeur winter 3 en 4 DE FUNCTIE ALPIENE INSTRUCTEUR Heb jij ruime zelfstandige alpiene klim ervaring

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE NIET-SPELENDE LEDEN

ONDERZOEKSRAPPORTAGE NIET-SPELENDE LEDEN ONDERZOEKSRAPPORTAGE NIET-SPELENDE LEDEN STAGE NEDERLANDS HANDBAL VERBOND Dore Bijlstra (419319) School: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Sport, Gezondheid en Management Stageorganisatie: Nederlands

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Opleidingsinformatie Modules Klettersteig

Opleidingsinformatie Modules Klettersteig Opleidingsinformatie Modules Klettersteig Opleiding en aantekening voor NKBV kader AANTEKENING KLETTERSTEIG VOOR KADER Vind jij het ook leuk om als kaderlid net in een andere tak van klimsport instructie

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS PROJECTGROEP GEZOND AAN DE TOP VSG3636 Leidraad TMS-certificatietraject 1. Inleiding 2 2. Achtergrond en toelichting ontwikkeltraject Certificatie TMS 3 3. Wijze van borging/beoordeling

Nadere informatie

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Studenten Medewerkers Woont in Delft 78% nvt Man 70% 57% WP nvt 45% OBP nvt 55% Studierichting 3ME 19% nvt BK 17% nvt CiTG 14% nvt L&R 12% nvt IO 12%

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Vlaamse Karate Federatie

Vlaamse Karate Federatie Vlaamse Karate Federatie 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,89 8,06 7,96 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 7,48 Opleiding - bijscholing - begeleiding 7,87

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap?

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Sponsorbrochure Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is hét grootschalige, jaarlijks terugkerende sportevenement waar sporters van Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie