Ledental NOC*NSF over 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledental NOC*NSF over 2004"

Transcriptie

1 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale ledenbestand van NOC*NSF is leden (in 2003 waren dit leden)[1]. Dit is een stijging ten opzichte van 2003 met 0,9% (zie bijlage 1). Sportbonden Het aantal leden van de sportbonden is in 2004 gestegen tot leden. In 2003 waren dit leden (zie bijlage 1). Dit is een stijging van 1,2%. Buitengewone leden Het aantal leden, aangesloten bij een van de buitengewone lidorganisaties, is gedaald naar leden. In 2003 waren mensen lid van een buitengewone lidorganisatie. Dit is een daling van 0,7% (zie bijlage 2). Junioren / senioren De verhouding junioren / senioren is in 2004 veranderd ten opzichte van Voor het totale ledenbestand is de verhouding 33,7% junior tegenover 65,7% senior. In 2003 was deze verhouding 31,9%: 68,1%. Sportbonden Bij de sportbonden is in ,6% junior en 64,4% senior. De berekening van 2003 leidde tot de verhouding junior: senior - 32,6%: 67,4%. Het aantal juniorleden bij sportbonden is in 2004 met leden gestegen. Dit komt vooral door stijging van het aantal jeugdleden bij watersport, triathlon en skaten. Het aantal seniorleden is met leden gedaald. Deze daling is duidelijk te herkennen in watersport, danssport, skate en squash. Buitengewone leden Wanneer de verhouding junior- senior van de buitengewone leden wordt gekeken, blijkt dat de buitengewone leden relatief iets minder juniorleden kennen: junioren maken in ,0% van het ledenbestand uit, senioren 68,0%. In 2003 was deze verhouding 34,6% - 65,4%. Het aantal juniorleden is in 2004 met leden gestegen, het aantal seniorleden is met leden gestegen. 11 buitengewone leden hebben geen onderscheid gemaakt naar leeftijd. Enerzijds omdat ze geen leden hebben en als organisatie op zich bij NOC*NSF zijn aangesloten, anderzijds omdat ze vakverenigingen zijn van beroepsgroepen als leraren lichamelijk opvoeding of fysiotherapeuten. Hierbij mag er vanuit gegaan worden dat deze leden allen senior zullen zijn. Verhouding man / vrouw Het aantal mannen dat lid is van een bij NOC*NSF aangesloten sportorganisatie is al jaren groter dan het aantal vrouwen. In 2004 was het percentage mannen 65,0% en het percentage vrouwen 35,0%. In 2003 was het percentage vrouwen 36,6%.

2 Sportbonden In 2004 waren meer mannen lid van een sportbond dan vrouwen. De verhouding man- vrouw is dan ook 65,7% - 34,3%. Ten opzichte van 2003 is het aandeel vrouwen afgenomen. In 2003 was 36,6% vrouw en 63,4% man. Uitgesplitst naar junioren en senioren blijkt het percentageverschil bij de junioren kleiner: 63,8% van de junioren is jongen, 36,2% van de junioren is meisje. Bij de junioren verschuift het percentage ten opzichte van 2003 in het voordeel van de jongens. Sporten die bij jongens populairder zijn geworden dan bij meisjes zijn tennis en darts. Sporten die meisjes relatief meer zijn gaan beoefenen dan jongens in 2004 zijn hockey, handbal en volleybal. Bij de senioren is 67,0% van de sporters man en 33,0% van de senioren vrouw. Deze percentages zijn gewijzigd ten opzichte van Sporten waarin opvallende veranderingen plaatsvinden in de verdeling mannen-vrouwen zijn: base- en softball (aandeel mannen gestegen), atletiek (aandeel mannen gedaald), hippische sport (aandeel vrouwen gestegen) en kruisboog (aandeel vrouwen gedaald). Buitengewone leden Bij de buitengewone leden is slechts van een heel klein percentage het geslacht bekend. Daardoor kunnen hieromtrent geen conclusies worden getrokken. Ontwikkelingen in het ledenbestand Sportbonden De stijging van het ledental bij de sportbonden (zie bijlage 3) kan voor een groot deel op de rekening worden geschreven van de ledenwinst van de Nederlandse Golf Federatie ( ), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie ( ), de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond ( ) en de Nederlandse Badminton Bond ( ). Als wordt gekeken naar het percentage leden waarmee een organisatie ten opzichte van 2003 is gestegen (zie bijlage 4), blijkt dat verschillende bonden goed gepresteerd hebben: Nederlandse Triathlon Bond (een stijging van 73,6%), Federatie Oosterse Gevechtskunsten (+44,0%), Nederlandse IJshockey Bond (+30,2%), NebasNSG (+26,6%), Bob en Sleebond Nederland (+23,0%) en Nederlandse Badminton Bond (+21,9%). Dalers in ledenaantallen worden aangevoerd door de Squash Bond Nederland ( ), de Nederlandse Ski Vereniging (-7.512) en de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (-6.590). Procentueel gezien is de Squash Bond Nederland de grootste verliezer (-86,4%). Dit heeft echter een bijzondere oorzaak, zij is bezig leden op een andere manier te tellen en zijn derhalve vanaf nul begonnen. De Nederlandse Algemene Danssport Bond (-47,3%) en de Nederlandse Kruisboog Bond (-26,2%) dalen ook procentueel veel. Een andere daler is de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (-10,8%). Buitengewone leden Van de buitengewone leden is in 2004 een beperkt aantal groeiers te zien. Relatief zijn de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers (10,5% meer leden) en de Vereniging voor Sport en Recht (18,3% meer leden) het sterkst gestegen.

3 Ranglijst op basis van grootte Sportbonden De Top 15 van de grootste sportbonden heeft in 2004 ten opzichte van 2003 enkele wijzigingen ondergaan (zie bijlage 5). De Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft haar ledental met leden vermeerderd en is daardoor met de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond (een verlies van leden in 2004) van plek gewisseld. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie is gestegen van plaats 8 naar 7 (ten koste van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond), door een groei van ruim leden. Ook de Nederlandse Badminton Bond is een plaats gestegen (ten kost van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) door een stijging van het aantal leden met De vijf kleinste sportbonden zijn de Bob- en Sleebond Nederland (75 leden), de Nederlandse Curling Bond (119), de Nederlandse Frisbee Bond (419), de Nederlandse Racquetball Associatie (485) en de Koninklijke Nederlandse Kolf Bond (586). Buitengewone leden Bij de buitengewone leden bestaat de top 3 uit de Nederlandse Katholieke Sportfederatie ( leden), de Nederlandse Culturele Sportbond ( leden) en de Nederlandse Christelijke Sport Unie ( leden). Met deze aantallen staan zij ook in de top 10 van lidorganisaties van NOC*NSF. Sportverenigingen Het totaal aantal sportverenigingen (sportbonden en buitengewone leden) is in 2004 gedaald met 147 naar verenigingen (zie bijlage 1). Sportbonden De sportbonden zagen hun verenigingsaantal sterk dalen met 1507 verenigingen. Sterke dalers zijn de Koninklijke Nederlandse Kegel Bond, de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en de Nederlandse Triathlon Bond. Aangezien het ledental van de sportbonden blijft stijgen, zet de schaalvergroting van sportverenigingen in Nederland door. In 2004 waren er per sportvereniging gemiddeld 174 leden. In 2003 bestond de gemiddelde sportvereniging uit 163 leden. Vertekening hierin treedt op doordat een aantal bonden een andere of geen organisatiestructuur kent of ook een individueel lidmaatschap aanbiedt zonder dat men lid is van een vereniging (zie ook bijlage 6). De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging bijvoorbeeld is zelf de enige vereniging. Het gemiddelde aantal leden is dan het totale ledenbestand. De Nederlandse Darts Federatie kent 27 regionale bonden, die als vereniging worden opgegeven. Zij hebben daarmee leden per vereniging, maar op regionaal niveau worden echter ook weer clubs onderscheiden die niet in deze rapportage tot uitdrukking komen. Dit zelfde geldt voor de Nederlandse Ski Vereniging, die 50 verenigingen telt. De kleinere bonden blijven ook in het overzicht van het gemiddelde aantal leden per vereniging onderaan staan. Een opvallende bond onder aan de lijst van bijlage 6 is de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond met gemiddeld 23 leden per vereniging. In de ranglijst van de sportbonden op basis van grootte (bijlage 5) staan ze op de 21 ste plaats. Buitengewone leden

4 Bij de buitengewone leden kent een aantal organisaties geen verenigingsstructuur. De 6 buitengewone leden die wel verenigingen onder zich hebben, hebben sporters bij zich aangesloten, verdeeld over verenigingen, wat een gemiddeld ledental oplevert van 218 leden per vereniging. In 2003 was dit gemiddelde 260 leden per vereniging. Teamsporten Het aantal teamsporters is ten opzichte van 2003 gestegen met sporters (zie bijlage 7), nadat het aantal vorig jaar ook al was gestegen met ruim sporters mensen zijn lid van een teamsportbond. De grootste teamsportbond is de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond ( leden). De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft haar tweede stek verder verstevigd met een groei van leden. De Nederlandse Volleybal Bond heeft haar derde plaats behouden. De Nederlandse Curling Bond (119 leden) en de Nederlandse Frisbee Bond (419 leden) blijven, samen met de Nederlandse American Football Federatie (1.331 leden), de kleinste teamsportbonden, die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Individuele sporten In 2004 werd door mensen een individuele sport beoefend. Dit is een stijging met sporters. De grootste sportbond voor individueel beoefende sporten is de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie met leden. De Nederlandse Golf Federatie is een groeiende tweede met leden, een stijging ten opzichte van 2003 met leden. Het schaatsen staat op de derde plaats. De Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond kent leden in 2004, een daling van leden ten opzichte van 2003 (zie ook bijlage 8). Semi-individuele sporten mensen beoefenden in 2004 een semi-individuele sport. Dit is een daling van leden ten opzichte van De grootste bond in dit verband is de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond met leden. Daarna komen drie bonden die tussen de en leden hebben: De Nederlandse Badminton Bond ( leden), de Judo Bond Nederland ( leden) en de Nederlandse Tafeltennis Bond ( leden). De Squash Bond Nederland is enorm gedaald (van leden in 2003 naar in 2004). Dit komt doordat de bond bezig is om vanaf nul een nieuw ledenbestand op te bouwen (zie ook bijlage 9). Leeswijzer Bijlage 1 en 2 In bijlage 1 en 2 worden per lidorganisatie van NOC*NSF de ledencijfers op een rij gezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het geslacht (jongens/meisjes - man/vrouw) en de leeftijd (junior - jonger dan 18 jaar/ senior - ouder dan 18 jaar). Per categorie wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar (in percentages groei of krimp). Tot slot worden per lidorganisatie het aantal aangesloten verenigingen vermeld. Een aantal bonden heeft in hun ledenadministratie leden waarvan het geslacht of de leeftijd niet bekend is. Hierdoor kunnen verschillen optreden in de volgende optellingen:

5 - Het aantal juniorleden + het aantal seniorleden is lager dan het totaal aantal leden. - Het aantal jongens + het aantal meisjes is lager dan het aantal junior leden. - Het aantal mannen + het aantal vrouwen is lager dan het aantal senior leden. In de berekeningen van percentages wordt hiermee rekening gehouden. In de totalen van de kolommen worden de totale ledentallen per lidorganisatie opgeteld. De verschillende subsporten per lidorganisatie worden hierbij niet meegerekend, aangezien er anders dubbele tellingen plaatsvinden. Zie bijvoorbeeld de KNAC Nationale Autosport Federatie, die verschillende onderdelen kent. Bij sommige bonden is het totaal van de subsporten groter dan het totale ledental. De verklaring hiervoor is dat er leden actief zijn bij meerdere onderdelen van die sport, maar eenmaal als lid van de bond geregistreerd worden. De lidorganisaties wordt gevraagd ieder jaar dezelfde peildatum aan te houden om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren in stand te houden. Het totale aantal leden van NOC*NSF is een optelsom van de gewone leden en de buitengewone leden. Hierbij worden de NCSU, de NKS en de NCS niet meegenomen, aangezien de leden hiervan meestal ook aangesloten zijn bij een sportbond en daardoor dubbele tellingen opleveren. Overige bijlagen In bijlage 3 zijn de gewone leden gerangschikt naar absolute stijging en daling van het ledental. Bijlage 4 is een uitwerking van bijlage 3, waarin de relatieve stijgers en dalers extra aandacht krijgen. Bijlage 5 is de ranglijst van de gewone leden op basis van grootte. Ook wordt een vergelijk gemaakt met de positie op de ranglijst van het voorafgaande jaar. Bijlage 6 geeft een overzicht van de gemiddelde verenigingsgrootte per sportbond. Bij sommige bonden geeft dit een vertekening, aangezien hun organisatie anders georganiseerd is in bijvoorbeeld regio s of federaties of omdat ze geen verenigingsstructuur kennen. In bijlage 7, 8 en 9 zijn de verschillende sporten verdeeld naar teamsport, individuele sport of semi-individuele sport, waardoor ook op deze kenmerken een vergelijk gemaakt kan worden. Colofon Titel Ledental NOC*NSF over 2004 Tekst Guido Roording Gegevensverwerking en opmaak Anita Thomassen Druk Repro, NOC*NSF NOC*NSF-publicatienummer: 654

6 Uitgave NOC*NSF Afdeling Kennismanagement Postbus AH Arnhem tel Deze publicatie kan worden besteld bij het informatiecentrum van NOC*NSF: De kosten van deze publicatie bedragen 7,00 (inclusief verzendkosten). Arnhem, mei 2005

7 Bijlage 1. Aantal leden per lidorganisatie van NOC*NSF in 2004 Nummer Organisatie Peildatum (PD) totaal totaal % jongens jongens meisjes meisjes jeugd jeugd % mannen mannen 1 NebasNSG ,8% ,6% American Football Bond Nederland ,7% ,6% Kon. Ned. Atletiek Unie ,0% ,0% KNAC Nationale Autosport Federatie ,7% ,0% autocross ,1% ,0% karting ,0% ,0% rally's ,1% ,0% autorensport ,4% ,0% ovalracing ,7% ,0% terreinsport ,0% rallycross ,6% a) Ned. Badminton Bond ,9% ,5% Kon. Ned. Baseball en Softball Bond ,3% ,7% honkbal ,1% ,8% softbal ,1% ,3% recreatiesport / niet-spelende leden ,6% peanutball (t/m 8 jaar) Ned. Basketball Bond ,9% ,0% Ned. Beugel Bond ,6% ,1% b) Kon. Ned. Biljart Bond ,7% carambole ,4% snooker ,6% pool ,7% driebanden ,0% c) Bob en Sleebond Nederland ,0% bobslee ,0% skeleton ,0% rodelen ,0% sneeuwbob ,0% overigen ,0% Ned. Boks Bond ,9% ,2% Ned. Bowling Federatie ,3% ,0% Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond ,0% ,0% Ned. Bridge Bond ,4% ,4% Ned. Cricket Bond ,3% ,2% Ned. Curling Bond ,7% ,0% Kon. Ned. Dam Bond ,1% ,4% dammen ,0% ,3% fries dammen ,1% ,0% correspondentiedammen ,4% damproblematiek ,9% visueel gehandicapten dammen ,0% ,0% Ned. Alg. Danssport Bond ,3% ,9% wedstrijddansen ,3% ,5% country/line breedtesport ,0% Ned. Darts Federatie ,0% ,9% Nederlandse Frisbee Bond ,1% ,5% discgolf ,0% freestyle ,0% ultimate frisbee ,6% ,5% Ned. Go Bond ,1% ,9% Ned. Golf Federatie ,1% ,0% Kon. Ned. Gymnastiek Unie ,0% ,9% Ned. Handbal Verbond ,5% ,6% Ned. Handboog Bond ,5% ,0% Kon. Ned. Hippische Sportfederatie ,1% ,0% Kon. Ned. Hockey Bond ,4% ,3% Ned. Jeu de Boules Bond ,0% ,0% Judo Bond Nederland ,4% ,9% judo ,8% ,4% jiu-jitsu ,1% ,1% aikido ,1% ,4% Kon. Ned. Kaats Bond ,9% ,1% d) Ned. Kano Bond ,0% Karate Do Bond Ned ,8% ,1% Kon. Ned. Kegel Bond ,3% ,6% Ned. Klim- en Bergsport Vereniging ,8% ,4% Fed. van Klootschieters & Kogelwerpers ,1% ,7% Kon. Ned. Kolf Bond ,3% Kon. Ned. Korfbal Verbond ,6% ,7% Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed ,5% ,4% gewichtheffen ,6% ,1% powerliften/bankdrukken ,3% ,6% Olympisch worstelen (Grieks Romeins en Vrije stijl) ,2% ,4% sumoworstelen ,8% ,1% bodybuilding + fitness ,8% touwtrekken ,8% ,5% rechtstreeks aangesloten bij de KNKF ,0% ,0% Ned. Kruisboog Bond ,2% ,5% meter traditioneel ,8% ,8% meter traditioneel ,3% ,8% Match en Fields ,0% ,0% wipschieten ,0% ,7% Kon. Ned. Lawn Tennis Bond ,2% ,7% Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding ,9% ,5% Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart ,8% ,7% Federatieve Ned. Midgetgolfbond ,2% ,6% Kon. Ned. Motorboot Club ,4% Kon. Ned. Motorrijders Vereniging ,8% ,3% Ned. Onderwatersport Bond ,6% ,8% Fed. Oosterse Gevechtskunsten ,0% ,6% aikido kendo npsb wushu

8 Bijlage 1. Aantal leden per lidorganisatie van NOC*NSF in 2004 Nummer Organisatie Peildatum (PD) totaal totaal % jongens jongens meisjes meisjes jeugd jeugd % mannen mannen nunchaku-do kan full-contact karate Stichting Japanse Krijgskunsten Tai chi enz Ned. Racquetball Associatie ,4% ,4% KNBRD Reddingbrigades Nederland ,4% ,1% Kon. Ned. Roei Bond ,3% ,3% Skate Bond Nederland ,9% ,8% rolhockey en kunstrijden ,4% ,9% bandy ,0% ,3% skeeler/kunstrollen ,1% ,0% Ned. Rugby Bond ,7% ,5% Kon. Ned. Schaak Bond ,6% ,3% Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond ,9% ,9% Kon. Ned. Alg. Schermbond ,8% ,8% Kon. Ned. Schutters Associatie ,8% ,7% Alg. Ned. Sjoelbond ,4% ,4% Ned. Ski Vereniging ,3% ,6% e) Squash Bond Nederland ,4% ,0% Taekwondo Bond Ned ,2% ,4% Ned. Tafeltennis Bond ,4% ,5% Ned. Toer Fiets Unie ,5% ,6% f) Ned. Triathlon Bond ,6% ,7% Kon. Ned. Voetbal Bond ,2% ,2% Ned. Volleybal Bond ,2% ,4% Sportbond Moderne Vijfkamp ,4% ,3% moderne/nationale vijfkamp ,8% ,6% noc*nsf vaardigheidsproeven ,2% Ned. Wandelsport Bond ,0% ,6% Ned. Waterski Bond ,1% ,9% Kon. Ned. Watersport Verbond ,5% ,0% Kon. Ned. Wielren Unie ,3% ,3% g) Ned. IJshockey Bond ,2% ,0% ijshockey ,2% ,4% in-line hockey ,7% ,7% sledge hockey (ijssleehockey) ,0% h) Kon. Ned. Zwem Bond ,4% ,8% zwemmen ,7% ,1% waterpolo ,7% ,9% synchroonzwemmen ,9% ,6% schoonspringen ,4% ,1% diplomazwemmen ,3% ,1% open water zwemmen ,8% ,2% overig ,7% ,7% Netto totaal gewone leden ,2% #WAARDE! ######## ######## ###### ######## ######## Netto verschil tussen 2004 en #WAARDE! ######## ######## ######## Totaal inclusief buitengewone leden l) ,9% ######## ###### Netto verschil tussen 2004 en ######## VOETNOTEN a) Ned. Badminton Bond 75 leden onbekend. Het verschil met 2003 is ontstaan doordat in 2003 de netto cijfers ingediend zijn volgens de stand van zaken aan het eind van het jaar. b) Kon. Ned. Biljart Bond verschil van 2127 leden is ontstaan doordat een aantal mensen dat in 2004 lid was en contributie betaalde in de loop van het jaar is weggegaan. c) Bob en Slee Bond Nederland eind betalende leden. Dit is een totaaltelling zonder uitsplitsing naar de verschillende disciplines, mannen/vrouwen, junioren/senioren. d) Ned. Kano Bond 62 onbekende leden. e) Squash Bond Nederland is bezig vanaf nul een nieuw ledenbestand op te bouwen. f) Nederlandse Triathlon Bond Het verschil met 2003 zit in het feit dat de daglicentiehouders weer zijn meegeteld. g) Ned. IJshockey Bond Het is mogelijk dat leden meerdere takken van de ijshockeysport beoefenen. h) Kon. Ned. Zwem Bond inclusief 1569 ereleden.

9 Bijlage 1. Aantal leden per lidorganisatie van NOC*NSF in 2004 Nummer Organisatie vrouwen vrouwen senior senior % verenig. verenig. 1 NebasNSG ,5% American Football Bond Nederland ,8% Kon. Ned. Atletiek Unie ,5% KNAC Nationale Autosport Federatie ,1% autocross ,1% karting ,4% rally's ,1% autorensport ,4% ovalracing ,8% terreinsport ,0% rallycross ,6% a) Ned. Badminton Bond ,6% Kon. Ned. Baseball en Softball Bond ,3% honkbal ,5% softbal ,4% recreatiesport / niet-spelende leden ,6% peanutball (t/m 8 jaar) Ned. Basketball Bond ,0% Ned. Beugel Bond ,9% b) Kon. Ned. Biljart Bond carambole snooker pool driebanden c) Bob en Sleebond Nederland bobslee skeleton rodelen sneeuwbob overigen Ned. Boks Bond ,3% Ned. Bowling Federatie ,6% Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond ,2% Ned. Bridge Bond ,0% Ned. Cricket Bond ,8% Ned. Curling Bond ,8% Kon. Ned. Dam Bond ,0% dammen ,2% fries dammen ,2% correspondentiedammen ,4% damproblematiek ,9% visueel gehandicapten dammen ,0% Ned. Alg. Danssport Bond ,0% wedstrijddansen ,6% country/line breedtesport Ned. Darts Federatie ,0% Nederlandse Frisbee Bond ,6% discgolf ,0% freestyle ,0% ultimate frisbee ,5% Ned. Go Bond ,4% Ned. Golf Federatie ,1% Kon. Ned. Gymnastiek Unie ,1% Ned. Handbal Verbond ,7% Ned. Handboog Bond ,4% Kon. Ned. Hippische Sportfederatie ,1% Kon. Ned. Hockey Bond ,6% Ned. Jeu de Boules Bond ,2% Judo Bond Nederland ,9% judo ,9% jiu-jitsu ,1% aikido ,2% Kon. Ned. Kaats Bond ,3% d) Ned. Kano Bond ,9% Karate Do Bond Ned ,8% Kon. Ned. Kegel Bond ,1% Ned. Klim- en Bergsport Vereniging ,7% Fed. van Klootschieters & Kogelwerpers ,5% Kon. Ned. Kolf Bond ,3% Kon. Ned. Korfbal Verbond ,9% Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed ,0% gewichtheffen ,2% powerliften/bankdrukken ,5% Olympisch worstelen (Grieks Romeins en Vrije stijl) ,2% sumoworstelen ,9% bodybuilding + fitness ,8% touwtrekken ,6% rechtstreeks aangesloten bij de KNKF ,4% Ned. Kruisboog Bond ,1% meter traditioneel ,9% meter traditioneel ,7% Match en Fields ,1% wipschieten ,6% Kon. Ned. Lawn Tennis Bond ,1% Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding ,6% Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart ,0% Federatieve Ned. Midgetgolfbond ,3% Kon. Ned. Motorboot Club ,4% Kon. Ned. Motorrijders Vereniging ,7% Ned. Onderwatersport Bond ,3% Fed. Oosterse Gevechtskunsten ,0% aikido kendo npsb wushu

10 Bijlage 1. Aantal leden per lidorganisatie van NOC*NSF in 2004 Nummer nunchaku-do kan full-contact karate Organisatie Stichting Japanse Krijgskunsten 47.9 Tai chi enz Ned. Racquetball Associatie 49 KNBRD Reddingbrigades Nederland 50 Kon. Ned. Roei Bond 51 Skate Bond Nederland rolhockey en kunstrijden bandy skeeler/kunstrollen 52 Ned. Rugby Bond 53 Kon. Ned. Schaak Bond 54 Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 55 Kon. Ned. Alg. Schermbond 56 Kon. Ned. Schutters Associatie 57 Alg. Ned. Sjoelbond 58 Ned. Ski Vereniging 59 e) Squash Bond Nederland 60 Taekwondo Bond Ned. 61 Ned. Tafeltennis Bond 62 Ned. Toer Fiets Unie 63 f) Ned. Triathlon Bond 64 Kon. Ned. Voetbal Bond 65 Ned. Volleybal Bond 66 Sportbond Moderne Vijfkamp moderne/nationale vijfkamp noc*nsf vaardigheidsproeven 67 Ned. Wandelsport Bond 68 Ned. Waterski Bond 69 Kon. Ned. Watersport Verbond 70 Kon. Ned. Wielren Unie 71 g) Ned. IJshockey Bond ijshockey in-line hockey sledge hockey (ijssleehockey) 72 h) Kon. Ned. Zwem Bond zwemmen waterpolo synchroonzwemmen schoonspringen diplomazwemmen open water zwemmen overig Netto totaal gewone leden Netto verschil tussen 2004 en 2003 Totaal inclusief buitengewone leden l) Netto verschil tussen 2004 en vrouwen vrouwen senior senior % verenig. verenig ,9% ,8% ,2% ,1% ,3% ,8% ,9% ,0% ,7% ,9% ,9% ,5% ,1% ,5% ,4% ,5% ,1% ,9% ,5% ,5% ,7% ,8% ,7% ,7% ,3% ,8% ,0% ,3% ,5% ,8% ,9% ,0% ,4% ,8% ,1% ,6% ,1% ,2% ,9% ,7% ######## #WAARDE! ######## ###### #WAARDE! ######## ,3% hil met 2003 is ontstaan doordat in 2003 de netto cijfers ingediend zijn volgens de stand van zaken aan het eind van het jaar. leden. Dit is een totaaltelling zonder uitsplitsing naar de verschillende disciplines, mannen/vrouwen, junioren/senioren.

11 Bijlage 2. Aantal leden van buitengewone leden van NOC*NSF in 2004 Nummer Organisatie Peildatum (PD) totaal totaal % jeugd jeugd % mannen mannen vrouwen 1 Ned. Brandweer Sportbond ,1% Ned. Christ. Sport Unie ,1% ,0% Ned. Culturele Sportbond ,6% ,9% zwemmen ,7% ,5% zaalvoetbal ,4% ,6% karate ,2% ,5% gymnastiek ,8% ,3% hondensport ,0% ,0% aikido ,7% ,3% handbal ,3% ,1% judo en jiu-jitsu ,0% ,1% taekwondo ,3% ,3% overige ,6% ,3% Ned. Ver. Fysioth. id Gezondheidszorg ,0% Stichting GISAH Interprovinciale Organisatie Sport Ned. Katholieke Sportfederatie ,5% ,1% atletiek ,8% ,6% dameskorfbal ,8% ,6% gymnastiek ,0% ,0% handbal ,3% ,3% tafeltennis ,0% ,0% voetbal ,5% ,1% volleybal ,0% ,7% zwemmen ,8% ,4% overigen ,0% ,9% DTBN ,0% ,0% MON ,9% ,8% NHB ,5% ,0% NKF ,5% ,0% KNKB ,3% ,6% NTVB ,6% ,9% NWB ,6% ,5% KNAS ,7% BZF ,6% Kon. Ned. Ver. van Leraren Lich. Opv ,6% Ned. Ver. v Olympische Deelnemers ,5% Ned. Politie Sportbond ,3% Ned. Instituut voor Sport en Bewegen Ver. voor Sport en Recht Ver. voor Sportgeneeskunde Ned. Genootsch. v Sportmassage ,3% Fed. van SMI's Ned.Sport pers Ned. Studenten Sportstichting ,4% Totaal Groei totaal exc. NCSU en NKS a) ,4% ,9% Voetnoten a) totaal excl. NKS en NCSU: Voor het totale ledental van NOC*NSF zijn de NKS en de NCSU buitenbeschouwing gelaten, aangezien dit dubbele tellin

12 Bijlage 2. Aantal leden van buitengewone leden van NOC*NSF in 2004 Nummer Organisatie vrouwen senior senior % verenig. verenig. 1 Ned. Brandweer Sportbond ,1% Ned. Christ. Sport Unie ,1% Ned. Culturele Sportbond ,4% zwemmen ,0% zaalvoetbal ,1% karate ,8% gymnastiek ,9% hondensport ,0% aikido ,6% handbal ,3% judo en jiu-jitsu ,4% taekwondo ,1% overige ,9% Ned. Ver. Fysioth. id Gezondheidszorg Stichting GISAH Interprovinciale Organisatie Sport Ned. Katholieke Sportfederatie ,6% atletiek ,9% dameskorfbal ,6% gymnastiek ,0% handbal ,3% tafeltennis ,0% voetbal ,9% volleybal ,2% zwemmen ,2% overigen ,9% DTBN ,0% MON ,0% NHB ,4% NKF ,1% KNKB ,1% NTVB ,4% NWB ,4% KNAS BZF Kon. Ned. Ver. van Leraren Lich. Opv Ned. Ver. v Olympische Deelnemers ,5% Ned. Politie Sportbond Ned. Instituut voor Sport en Bewegen Ver. voor Sport en Recht Ver. voor Sportgeneeskunde Ned. Genootsch. v Sportmassage ,3% Fed. van SMI's Ned.Sport pers Ned. Studenten Sportstichting Totaal Groei ,0% 704 totaal exc. NCSU en NKS a) ,9% -15 le ledental van NOC*NSF zijn de NKS en de NCSU buitenbeschouwing gelaten, aangezien dit dubbele tellingen oplevert.

13 Bijlage 3. Absolute stijging en daling totaal 2004 totaal 2003 verschil % Ned. Golf Federatie ,1% Kon. Ned. Hippische Sportfederatie ,1% Kon. Ned. Voetbal Bond ,2% Ned. Badminton Bond ,9% Kon. Ned. Hockey Bond ,4% Kon. Ned. Lawn Tennis Bond ,2% Kon. Ned. Biljart Bond ,7% Kon. Ned. Atletiek Unie ,0% Ned. Triathlon Bond ,6% Kon. Ned. Watersport Verbond ,5% Fed. Oosterse Gevechtskunsten ,0% NebasNSG ,6% Kon. Ned. Motorrijders Vereniging ,8% Ned. Darts Federatie ,0% Judo Bond Nederland ,0% Kon. Ned. Wielren Unie ,3% Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding ,9% Ned. Wandelsport Bond ,0% Kon. Ned. Korfbal Verbond ,6% Ned. Volleybal Bond ,2% Ned. Onderwatersport Bond ,6% Ned. IJshockey Bond ,2% Ned. Rugby Bond ,7% Ned. Toer Fiets Unie ,5% Ned. Basketball Bond ,9% Skate Bond Nederland ,4% Kon. Ned. Alg. Schermbond ,8% Kon. Ned. Roei Bond ,3% Ned. Handbal Verbond ,5% Kon. Ned. Baseball en Softball Bond ,3% KNAC Nationale Autosport Federatie ,7% Ned. Waterski Bond ,1% Ned. Handboog Bond ,5% Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed ,5% Ned. Boks Bond ,9% Ned. Beugel Bond ,3% Sportbond Moderne Vijfkamp ,4% American Football Bond Nederland ,7% Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond ,0% Nederlandse Frisbee Bond ,2% Bob en Sleebond Nederland ,0% Ned. Go Bond ,1% Fed. van Klootschieters & Kogelwerpers ,1% Ned. Jeu de Boules Bond ,0%

14 Ned. Curling Bond ,7% Kon. Ned. Kolf Bond ,3% Kon. Ned. Dam Bond ,1% Kon. Ned. Motorboot Club ,4% Ned. Racquetball Associatie ,4% Federatieve Ned. Midgetgolfbond ,1% KNBRD Reddingbrigades Nederland ,4% Kon. Ned. Kaats Bond ,9% Alg. Ned. Sjoelbond ,4% Ned. Cricket Bond ,3% Ned. Kano Bond ,0% Karate Do Bond Ned ,8% Kon. Ned. Schutters Associatie ,8% Kon. Ned. Kegel Bond ,3% Ned. Bridge Bond ,4% Kon. Ned. Zwem Bond ,4% Kon. Ned. Schaak Bond ,6% Ned. Kruisboog Bond ,2% Taekwondo Bond Ned ,2% Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart ,8% Ned. Klim- en Bergsport Vereniging ,8% Ned. Bowling Federatie ,3% Ned. Tafeltennis Bond ,4% Kon. Ned. Gymnastiek Unie ,0% Ned. Alg. Danssport Bond ,3% Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond ,9% Ned. Ski Vereniging ,3% Squash Bond Nederland ,4%

15 Bijlage 4. Procentuele ledenwinst en verlies van sportbonden Ledenwinst groter dan 20% Ned. Triathlon Bond 73,6% Fed. Oosterse Gevechtskunsten 44,0% Ned. IJshockey Bond 30,2% NebasNSG 26,6% Bob en Sleebond Nederland 23,0% Ned. Badminton Bond 21,9% Ledenwinst tussen 10% en 20% Sportbond Moderne Vijfkamp 19,4% Ned. Rugby Bond 18,7% Kon. Ned. Alg. Schermbond 15,8% Kon. Ned. Biljart Bond 14,7% Kon. Ned. Hippische Sportfederatie 12,1% Kon. Ned. Motorrijders Vereniging 11,8% Ledenverlies groter dan 10% Squash Bond Nederland -86,4% Ned. Alg. Danssport Bond -47,3% Ned. Kruisboog Bond -26,2% Kon. Ned. Ver. Voor Luchtvaart -10,8%

16 Bijlage 5. Leden in volgorde van grootte (inclusief verschil met 2003) totaal 2004 totaal 2003 verschil positie Kon. Ned. Voetbal Bond Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Kon. Ned. Gymnastiek Unie Ned. Golf Federatie Kon. Ned. Hockey Bond Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond Kon. Ned. Hippische Sportfederatie Kon. Ned. Zwem Bond Ned. Ski Vereniging Ned. Volleybal Bond Ned. Bridge Bond Kon. Ned. Watersport Verbond Kon. Ned. Atletiek Unie Kon. Ned. Korfbal Verbond Ned. Badminton Bond Ned. Klim- en Bergsport Vereniging Judo Bond Nederland Ned. Handbal Verbond Ned. Basketball Bond Ned. Darts Federatie Kon. Ned. Biljart Bond Ned. Toer Fiets Unie Ned. Tafeltennis Bond Kon. Ned. Schutters Associatie Kon. Ned. Motorrijders Vereniging KNBRD Reddingbrigades Nederland Ned. Wandelsport Bond Kon. Ned. Roei Bond Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding Kon. Ned. Wielren Unie Kon. Ned. Baseball en Softball Bond Kon. Ned. Schaak Bond Ned. Onderwatersport Bond Ned. Bowling Federatie Ned. Jeu de Boules Bond NebasNSG Kon. Ned. Kaats Bond Fed. Oosterse Gevechtskunsten Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart Skate Bond Nederland Ned. Triathlon Bond Ned. Handboog Bond Karate Do Bond Ned Ned. Boks Bond

17 45 Kon. Ned. Dam Bond Taekwondo Bond Ned Ned. Kano Bond Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed Ned. Rugby Bond Squash Bond Nederland Kon. Ned. Kegel Bond Ned. Cricket Bond Ned. IJshockey Bond Ned. Alg. Danssport Bond Kon. Ned. Motorboot Club KNAC Nationale Autosport Federatie Fed. van Klootschieters & Kogelwerpers Ned. Waterski Bond Kon. Ned. Alg. Schermbond Alg. Ned. Sjoelbond Ned. Kruisboog Bond Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond Ned. Beugel Bond American Football Bond Nederland Ned. Go Bond Federatieve Ned. Midgetgolfbond Sportbond Moderne Vijfkamp Kon. Ned. Kolf Bond Ned. Racquetball Associatie Nederlandse Frisbee Bond Ned. Curling Bond Bob en Sleebond Nederland

18 Bijlage 6. Gemiddeld aantal leden per vereniging Organisatie aantal leden aantal verenigingen gemiddeld aantal leden per vereniging Ned. Klim- en Bergsport Vereniging Ned. Ski Vereniging Ned. Darts Federatie Ned. Golf Federatie Sportbond Moderne Vijfkamp Kon. Ned. Hockey Bond Kon. Ned. Lawn Tennis Bond Kon. Ned. Atletiek Unie Kon. Ned. Zwem Bond Squash Bond Nederland Kon. Ned. Voetbal Bond Kon. Ned. Roei Bond Kon. Ned. Gymnastiek Unie Kon. Ned. Watersport Verbond Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond Kon. Ned. Motorboot Club Kon. Ned. Korfbal Verbond KNBRD Reddingbrigades Nederland Ned. Bowling Federatie Kon. Ned. Baseball en Softball Bond Ned. Handbal Verbond Kon. Ned. Wielren Unie Kon. Ned. Kaats Bond Ned. Basketball Bond Kon. Ned. Motorrijders Vereniging Ned. Boks Bond Ned. Bridge Bond Ned. Racquetball Associatie Ned. Badminton Bond Ned. Volleybal Bond Ned. Waterski Bond Ned. IJshockey Bond Ned. Kano Bond Skate Bond Nederland Ned. Cricket Bond Ned. Jeu de Boules Bond Ned. Toer Fiets Unie Judo Bond Nederland Ned. Wandelsport Bond Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart KNAC Nationale Autosport Federatie Ned. Onderwatersport Bond Kon. Ned. Hippische Sportfederatie Ned. Tafeltennis Bond Ned. Rugby Bond Fed. Oosterse Gevechtskunsten Fed. van Klootschieters & Kogelwerpers Kon. Ned. Schutters Associatie American Football Bond Nederland Taekwondo Bond Ned Karate Do Bond Ned Kon. Ned. Bond voor Lich. Opvoeding

19 Kon. Ned. Schaak Bond Ned. Beugel Bond Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond Ned. Go Bond Ned. Triathlon Bond Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed NebasNSG Ned. Handboog Bond Ned. Alg. Danssport Bond Kon. Ned. Alg. Schermbond Ned. Kruisboog Bond Ned. Curling Bond Kon. Ned. Dam Bond Alg. Ned. Sjoelbond Federatieve Ned. Midgetgolfbond Nederlandse Frisbee Bond Bob en Sleebond Nederland Kon. Ned. Biljart Bond Kon. Ned. Kolf Bond Kon. Ned. Kegel Bond Totaal

20 Bijlage 7. Teamsporten (naar grootte) Tak van sport totaal 2004 totaal 2003 verschil 1 Voetbal Hockey Volleybal Bridgen Korfbal Handbal Basketbal Waterpolo Baseball en softball Kaatsen Rugby Cricket Ijshockey American Football Frisbee Curlen Totaal

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006.

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlagen Bijlage bij hoofdstuk 5... 2 Tabel B5.1 Bezit van sportartikelen, naar

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6. Bijlage 1. Categorie 1 en Categorie 2 Topsportonderdelen

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

Zeeuws Talentenfonds

Zeeuws Talentenfonds Zeeuws Talentenfonds 1. Talentenfonds Het Olympisch Netwerk Zeeland kan Zeeuwse topsporters en talenten via het Zeeuws Talentenfonds subsidie aanbieden voor meerkosten die ze moeten maken voor het beoefenen

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012 DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012 Brussel 30 november 2012 overzicht - Elitesporter: wie? - Elitesporter: plichten -

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase Potentiële topsporters in het MBO Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Felix, C., Karsten, S., m.m.v. Fase, D. Potentiële topsporters in het MBO,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

nr. 222 van ELS ROBEYNS datum: 13 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Medische screening sporters - VASO-tool

nr. 222 van ELS ROBEYNS datum: 13 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Medische screening sporters - VASO-tool SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 222 van ELS ROBEYNS datum: 13 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Medische screening sporters - VASO-tool Vlaanderen heeft geïnvesteerd

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Tabellenboek

Gemeente Tholen. Tabellenboek 2013 Gemeente Tholen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Veere. Tabellenboek

Gemeente Veere. Tabellenboek 2013 Gemeente Veere Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Onderzoek uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek In opdracht van het Ministerie van VWS, directie Sport

Nadere informatie

Gemeente Goes. Tabellenboek

Gemeente Goes. Tabellenboek 2013 Gemeente Goes Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport Over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport Over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport Over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal David Romijn Agnes Elling 2 Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport Mulier Instituut Vrouwenvoetbal

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

Gemeente Middelburg. Tabellenboek

Gemeente Middelburg. Tabellenboek 2013 Gemeente Middelburg Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Gemeente Hulst. Tabellenboek

Gemeente Hulst. Tabellenboek 2013 Gemeente Hulst Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Genoeg redenen om ons communicatie- en preventiebeleid rond hartfalen nog eens onder de loep te nemen.

Genoeg redenen om ons communicatie- en preventiebeleid rond hartfalen nog eens onder de loep te nemen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 475 van BERT MOYAERS datum: 29 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Beschikbaarheid AED-toestellen Waar kan ik in

Nadere informatie

MENUKAART. bedrijfssport

MENUKAART. bedrijfssport MENUKAART bedrijfssport MENUKAART Bedrijfssport in uw organisatie? Kies de sport en de vorm die het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Natuurlijk is een combinatie van verschillende sporten

Nadere informatie

Gemeente Sluis. Tabellenboek

Gemeente Sluis. Tabellenboek 2013 Gemeente Sluis Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Tabellenboek

Gemeente Borsele. Tabellenboek 2013 Gemeente Borsele Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Studenten Medewerkers Woont in Delft 78% nvt Man 70% 57% WP nvt 45% OBP nvt 55% Studierichting 3ME 19% nvt BK 17% nvt CiTG 14% nvt L&R 12% nvt IO 12%

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

PROCEDURE NATIONALE SPORTWEEK 2011

PROCEDURE NATIONALE SPORTWEEK 2011 TEL: 010-258 87 87 PROCEDURE NATIONALE SPORTWEEK 2011 Van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april staat Nederland in het teken van de Nationale Sportweek. In Capelle aan den IJssel bieden verschillende

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS PROJECTGROEP GEZOND AAN DE TOP VSG3636 Leidraad TMS-certificatietraject 1. Inleiding 2 2. Achtergrond en toelichting ontwikkeltraject Certificatie TMS 3 3. Wijze van borging/beoordeling

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017 Natuursprong A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) Postadres Postbus AH Arnhem. Bezoekadres Papendallaan 60 Arnhem

Telefoon +31 (0) Postadres Postbus AH Arnhem. Bezoekadres Papendallaan 60 Arnhem Check hieronder uit welke sporten jij en je team kunnen kiezen. Elke deelnemer krijgt de kans om tenminste 2 dagen te sporten. Deelnemen aan meerdere sporten (afhankelijk van het programma) is mogelijk

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel De heer J. Almeida Bosscheweg 135D 5282 WV Boxtel 5282WV135XD Zwolle, 24 april 2012 Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel Geachte heer, Brief hierlangs afscheuren Twee weken

Nadere informatie

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving LO-1 Bewegen, Gezondheid en Samenleving 1. Waar gaat het over in dit thema en waarom moet je dit leren. De eindtermen binnen het vak LO-1 willen dat je nadenkt over: wat jij wel / niet toelaatbaar vindt

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! Alles over G-sport Steunpunt G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie voor sport en recreatie

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek 2013 Gemeente Vlissingen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010 Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010 in opdracht van NISB Agnes Elling Marcia de Jong Renskje de Wit Raoul Notté Fleur van Rens W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, juni 2011 wjh mulier

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 2 0 1 2 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw Boomgaardstraat 22 B 15 2600 ANTWERPEN tel.: 03/286.07.36 fax : 03/286.07.42

Nadere informatie

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003 Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen meting juni 2003 O&S Nijmegen september 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter! Alles over G-sport G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be info@gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie

Nadere informatie

Sportdossier Onderbouw vmbo

Sportdossier Onderbouw vmbo Sportdossier Onderbouw vmbo Werkboek Lichamelijke Opvoeding Sportdossier Basisvorming Werkboek Lichamelijke Opvoeding Dic Houthoff (SLO) Chris Mooij (SLO) Ger van Mossel (SLO) Ralf Sliedrecht (OSG Northgo)

Nadere informatie

Rapportage Sport Scoort!

Rapportage Sport Scoort! Rapportage Sport Scoort! 2005 Stade Advies Yvonne Schleyper Januari 2006 1 1. Resultaten Sport Scoort! per wijk Portes Noordwest Aantal activiteiten 64 (2005-1) + 66 (2005-2) = 110 Basketbal, badminton,

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek 2013 Gemeente Schouwen- Duiveland Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland

Nadere informatie

Even voorstellen: de DordtPas

Even voorstellen: de DordtPas Even voorstellen: de DordtPas Volop voordeel in uw eigen stad Dordrecht heeft hart voor haar inwoners en vergeet mensen met een minimum inkomen niet! Speciaal voor hen heeft de gemeente de DordtPas. Hiermee

Nadere informatie