Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 19 Sportdeelname"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke standaardmodel (RSO) definieert het percentage sporters als iedereen die jaarlijks 12x of vaker sport: dit is in Leiden 66% van alle Leidenaren. De mensen die niet sporten geven hiervoor met name als reden dat ze hiervoor geen tijd hebben (jongeren van 18 tot 25 jaar) of dit vanwege hun gezondheid of leeftijd (ouderen) niet meer te kunnen. Hoger opgeleiden en 25 tot 35-jarigen doen relatief meer aan sport. Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet Totaal 66% Geslacht: Man 70% Leeftijd: Vrouw 62% jaar 68% jaar 73% Opleiding: jaar 71% Lager 38% jaar 68% Middelbaar 67% 65+ jaar 38% Hoger 76% De meest beoefende sporten zijn fitness/cardio en kracht, op enige afstand gevolgd door hardlopen, wielrennen/fietsen, zwemmen, wandelen en tennis. Op hoofdlijnen is het beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren. Een derde van de beoefende sporten vindt plaats in verenigingsverband, bijna de helft ongeorganiseerd (alleen of met vrienden) en een kwart op een andere wijze (o.a. commercieel). Meest beoefende sporten (in procenten van alle Leidenaren) 1. Fitness/ cardio/ kracht 28% 2. Hardlopen/ joggen/ trimmen 19% 3. Wielrennen/ MTB/ toerfietsen 13% 4. Zwemsport 12% 5. Wandelsport 9% 6. Tennis 8% 7. Schaatsen 5% 8. Veldvoetbal 5% 9. Aerobics/ steps 5% 10. Skiën/ langlaufen/ snowboarden 4% 11. Squash 4% 12. Danssport 4% Leidenaren beoordelen de sportmogelijkheden in Leiden voor henzelf gemiddeld met een 7,4. De mensen die verbetertips hebben, noemen met name het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van de sportvoorzieningen, het betaalbaar houden van sporten, meer bekendheid over sportmogelijkheden en meer sportmogelijkheden in het algemeen. Circa de helft van de Leidenaren of iemand in hun huishouden maakt gebruik van een sportvoorziening in Leiden. Zij beoordelen de bereikbaarheid van deze voorziening met een 7,5 het beste. De cijfers voor netheid (7,0) en sfeer (6,8) liggen iets lager. Het totaalcijfer voor de bezochte accommodaties bedraagt 7,1 en ligt iets lager dan in 2009 (7,2). 1

2 Als gekeken wordt naar de afzonderlijke accommodaties dan scoort de wielerbaan Swift met een 7,5 het hoogst, gevolgd door de atletiekbaan Leidse Hout (7,4) en de turnhal/sportzaal Broekplein (7,4). Het zwembad Vijf Meibad krijgt met een 6,7 het laagste cijfer. Dit hangt volgens de Leidenaren vooral samen met de sfeer en uitstraling van dit zwembad (5,8). Voor een goede gezondheid is het belangrijk om voldoende te bewegen. De norm voor Nederlanders van 18 jaar en ouder is dat zij op minimaal 5 dagen in de week minstens 30 minuten matig intensief actief zijn (Norm gezond bewegen) of dat zij minimaal op 3 dagen in de week minstens 20 minuten zwaar intensief actief zijn (Fitnorm). Dit heet de Combinatienorm. Evenals in 2009 voldoet twee derde van de Leidenaren aan deze norm. Jongeren van 18 tot 25 jaar (74%) voldoen het vaakst aan de Combinatienorm. Daarnaast voldoen ze zowel vaker aan de Norm gezond bewegen (65% tegenover 53% gemiddeld) als aan de Fitnorm (56% tegenover 38% gemiddeld), 65-plussers (57%) voldoen het minst vaak aan de Combinatienorm. De helft van de 65-plussers voldoet wel aan de Norm gezond bewegen, maar slechts een kwart (26%) voldoet aan de Fitnorm. Verder valt op dat vooral vrouwen minder vaak aan de Fitnorm voldoen. Vragenlijst De volgende vragen gaan over sporten. Hierbij gaat het om activiteiten die u in de afgelopen 12 maanden heeft verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld. U moet denken aan bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet aan yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sporten die u tijdens de vakanties heeft beoefend tellen wel mee; sporten tijdens lessen lichamelijke opvoeding op school niet. ST1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden sporten beoefend, en zo ja welke? (meer antwoorden mogelijk) Aerobics/steps Atletiek Badminton Basketbal Biljart / poolen / snooker Bowling Bridge Dammen Danssport Darts Duiksport Fitness / cardio / kracht Golf Gymnastiek / turnen Handbal Hardlopen Hockey Honkbal / softbal Jeu de boules Judo Kano Klimsport / bergwandelen Korfbal Beoefend Midgetgolf Motorsport Paardensport Roeien Schaatsen Schaken Schietsport Skeeleren/skaten Skiën / langlaufen / snowboarden Squash Tafeltennis Tennis Vecht- en verdedigingssport Veldvoetbal Volleybal Wandelsport Waterpolo Wielrennen / mountainbike / toerfietsen Zaalvoetbal Zeilen / surfen Zwemsport (excl. waterpolo) Andere sport, namelijk: Geen enkele sport Beoefend Als u de afgelopen 12 maanden geen sport heeft beoefend kunt u door naar vraag ST2, anders door naar vraag ST3. 2

3 ST2. Wat is de belangrijkste reden dat u niet aan sport doet? (slechts één antwoord invullen!) Lidmaatschap te duur Geen interesse Heb niemand om mee te sporten Te lui Te ver weg Geen tijd Gezondheidsredenen of te oud Actief in andere beweging, bijv. in de tuin of yoga Zwangerschap Anders, namelijk NAAR VRAAG ST6 ST3. Hoeveel keer heeft u in totaal in de afgelopen 12 maanden gesport? Keer ST4. Als u uit de hiervoor staande tabel (ST1) maximaal drie sporten kiest die u het meest beoefent, kunt u dan per sport aangeven: a. Hoe vaak u deze heeft beoefend in de afgelopen 12 maanden. b. Of u deze in verenigingsverband of ongeorganiseerd beoefent. Noteer als eerste het nummer van de sport die u het meest beoefent uit de lijst bij vraag ST1. Genoemde sporten (nummer!) Aantal keer beoefend in afgelopen 12 maanden Ongeorganiseerd of binnen een vereniging? 1. Nummer keer 2. Nummer keer 3. Nummer keer Ongeorganiseerd Vereniging Anders georganiseerd Commercieel Ongeorganiseerd Vereniging Anders georganiseerd Commercieel Ongeorganiseerd Vereniging Anders georganiseerd Commercieel ST5. Kunt u de sportmogelijkheden in Leiden voor uzelf beoordelen met een rapportcijfer? ST6. Heeft u een verbetertip voor de sportmogelijkheden in Leiden? ST7. Maakt u zelf of iemand in uw huishouden gebruik van een sportvoorziening in Leiden, bijvoorbeeld een sportveld of hal of een zwembad? Ja Nee NAAR VRAAG ST12 ST8. Kunt u een rapportcijfer geven voor de hoeveelheid sportvoorzieningen en -gebouwen in Leiden? 3

4 ST9. Kunt u een rapportcijfer geven voor de kwaliteit van de sportvoorzieningen en -gebouwen in Leiden? ST10. Kunt u van de onderstaande sportvoorzieningen aangeven welke u het afgelopen jaar wel eens heeft bezocht? En kunt u vervolgens de bezochte voorzieningen op vier aspecten met een rapportcijfer beoordelen? Vijf Meihal 3 Octoberhal Sporthal De Zijl Turnhal / sportzaal Broekplein Atletiekbaan Leidse Hout Wielerbaan Swift Zwembad De Zijl Zwembad De Vliet Zwembad Vijf Mei bad Bezocht Bereikbaarheid Sfeer / uitstraling locatie Netheid / schoonheid Totaalcijfer ST11. Heeft u tips voor verbetermogelijkheden voor bovengenoemde of andere sportvoorzieningen? (graag indien mogelijk noemen om welk sportveld of welke sporthal het gaat) De volgende twee vragen gaan over lichaamsbeweging. Dit betekent niet alleen sportbeoefening, maar ook wandelen of fietsen, tuinieren en andere lichaamsbeweging op school, op het werk, in het huishouden of in uw vrije tijd. ST12. Hoeveel dagen per week heeft u tenminste 30 minuten per dag lichaamsbeweging die ten minste even inspannend is als stevig doorlopen of fietsen? Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een normale week in de afgelopen maand. Aantal dagen: De volgende vraag gaat over inspannende lichaamsbeweging, waarvan u merkbaar sneller gaat ademen en die lang genoeg duurt om bezweet te raken, zoals sporten en andere inspannende activiteiten op school, op het werk, in het huishouden of in uw vrije tijd. ST13. Hoe vaak per week beoefent u inspannende sporten of zware lichamelijke activiteiten, die lang genoeg duren om bezweet te raken? Het gaat om inspannende lichaamsbeweging die tenminste 20 minuten per keer duurt. Het gaat om het gemiddelde aantal keren in een normale week in de afgelopen maand. Aantal keer per week: 4

5 Uitkomsten De sportdeelname van de Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname met als doel om gemeentelijk onderzoek naar sportdeelname te standaardiseren, is als uitgangspunt gebruikt. Door dit standaardmodel kunnen onderzoeksresultaten tussen gemeenten onderling beter worden vergeleken. In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de sportbeoefening in het algemeen en per doelgroep alsmede op de redenen waarom Leidenaren niet sporten. Vervolgens wordt gekeken welke sporten worden beoefend en wat de populariteit is van de verschillende sporten per doelgroep. Tot slot komt de vraag aan de orde in hoeverre Leidenaren voldoende bewegen Sportbeoefening in het algemeen Driekwart van de Leidenaren geeft aan in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Iets meer dan vier op de tien Leidenaren sporten wekelijks of vaker. Het landelijke standaardmodel definieert het percentage sporters als iedereen die jaarlijks 12 keer of vaker sport. Dit is 66% van alle Leidenaren. Tabel 19.1.a Frequentie van sportbeoefening, *, in procenten van alle Leidenaren * Nooit 32% 33% 33% 26% Incidenteel (1-11x per jaar) 3% 3% 3% 8% Onregelmatig (12-59x per jaar) 24% 26% 26% 23% Regelmatig (60-119x per jaar) 19% 20% 19% 24% Intensief (120x of vaker per jaar) 23% 18% 19% 19% Totaal 100% 100% 100% 100% van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Tabel 19.1.b Belangrijkste redenen om niet te sporten, *. in procenten van de Leidenaren die niet sporten * Geen tijd 35% 34% 38% 35% Om gezondheidsredenen/ te oud 30% 30% 26% 26% Geen interesse 23% 17% 17% 15% Actief in andere beweging, bijv. de tuin 5% 9% 9% 14% Lidmaatschap te duur 2% 1% 2% 5% Zwangerschap/ jonge kinderen 2% 1% 3% 2% Te lui 3% 7% 4% 1% Te ver weg 1% 0% 1% 1% Heb niemand om mee te sporten 1% 0% 0% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Tijdgebrek en de gezondheidssituatie zijn de belangrijkste redenen waarom Leidenaren niet sporten. Tijd speelt vooral voor jongeren van 18 tot 25 jaar, gezondheid juist voor ouderen. 5

6 19.2 Sportbeoefening naar doelgroep Hoger opgeleiden doen relatief meer aan sport. Onder lager opgeleiden is het aandeel Leidenaren dat meer dan twaalf keer per jaar sport beduidend lager. Op hoofdlijnen verandert het beeld niet echt in de tijd. Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat sport ligt dit jaar lager en het aandeel 50 tot 65-jarigen dat sport is juist iets hoger. Vergeleken met de jaren daarvoor is het verschil echter kleiner. Tabel 19.2 Percentage Leidenaren dat meer dan 12 keer per jaar aan sport doet, *, in procenten van alle Leidenaren * * Totaal 65% 64% 64% 66% Geslacht: Man 66% 68% 66% 70% Leeftijd: Vrouw 64% 62% 62% 62% jaar** 76% 72% 82% 68% jaar 75% 70% 71% 73% Opleiding: jaar 65% 68% 68% 71% Lager 44% 47% 41% 38% jaar 59% 64% 58% 68% Middelbaar 69% 62% 64% 67% 65+ jaar 41% 38% 38% 38% Hoger 74% 74% 73% 76% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk ** Aangetekend moet worden dat de Stadsenquête voor de groep jaar wat minder betrouwbaar is, door de heterogeniteit (student / niet student), bereidheid om mee te werken aan een onderzoek en de steekproefomvang Meest beoefende sporten naar doelgroep De sporten die het meest worden beoefend, zijn respectievelijk fitness/cardio/kracht, hardlopen, fiets- en wielersport, zwemsport, wandelsport en tennis. Op hoofdlijnen is het beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het aandeel Leidenaren dat heeft aangegeven te doen aan hardlopen, joggen of trimmen, is het meest toegenomen. Deels kan dit ook samenhangen met de wijze van enquêteren doordat de mensen de verschillende sporten in beeld hebben bij een schriftelijke en een internetenquête. De toename bij meerdere sporten wijzen in deze richting zoals tafeltennis, wandelsport, skiën en schaatsen. 6

7 Tabel 19.3.a Beoefende sporten, *, in procenten van alle Leidenaren * 13. Fitness / cardio / kracht 24% 26% 24% 28% 14. Hardlopen / joggen / trimmen 14% 12% 14% 19% 15. Wielrennen / MTB / toerfietsen 11% 10% 10% 13% 16. Zwemsport 12% 12% 12% 12% 17. Wandelsport 6% 6% 6% 9% 18. Tennis 9% 9% 8% 8% 19. Schaatsen 1% 1% 3% 5% 20. Veldvoetbal 4% 5% 3% 5% 21. Aerobics/ steps 5% 2% 3% 5% 22. Skiën / langlaufen / snowboarden 2% 2% 2% 4% 23. Squash 4% 5% 1% 4% 24. Danssport 3% 2% 2% 4% 25. Golf 2% 3% 2% 3% 26. Biljart/ poolbiljart/ snooker 1% <0,5% 1% 3% 27. Zeilen/ surfen 3% 2% 2% 3% 28. Zaalvoetbal 1% 1% 1% 3% 29. Skeeleren/ skaten 3% 1% 1% 2% 30. Bowling <0,5% <0,5% 1% 2% 31. Hockey 2% 2% 1% 2% 32. Tafeltennis 2% 33. Volleybal 2% 1% 1% 2% 34. Vecht- en verdedigingssporten 2% 2% 1% 2% 35. Roeien 2% 2% 2% 2% 36. Basketbal 1% <0,5% 1% 2% 37. Badminton 2% 1% 1% 2% 38. Klimsport / bergwandelen <0,5% 1% 1% 2% 39. Bridge 1% <0,5% 1% 2% 40. Duiksport 1% <0,5% 1% 1% 41. Gymnastiek / turnen 1% 42. Atletiek 1% van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Naar doelgroep Onderstaande tabel geeft een overzicht van de populariteit van de verschillende sporten naar doelgroep. In het algemeen sporten jongeren van 18 tot 25 jaar, hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen relatief meer en ouderen en lager opgeleiden minder. Meer specifiek is te zien dat vrouwen relatief vaker fitnessen en wandelen en mannen vaker aan veldvoetbal en zeilen/surfen doen. Jongeren van 18 tot 25 jaar beoefenen vaker fitness, veldvoetbal, hockey en dansen, 25 tot 49 jarigen hardlopen en 65-plussers doen vaker aan bridge. 7

8 Tabel 19.3.b Meest beoefende sporten, naar doelgroep, in procenten van alle Leidenaren* Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen Totaa l Man Vrou Midd Hoge < > Lager el - w r baar Fitness / cardio / kracht 27% Hardlopen / joggen / % trimmen Wielrennen / MTB / 13% toerfietsen Zwemsport 12% Wandelsport 9% Tennis 8% Schaatsen 5% Veldvoetbal 5% Aerobics/ steps 5% Skiën / langlaufen / 4% snowb Squash 4% Danssport 4% Golf 3% Biljart / poolbiljart / 3% snooker Geen enkele sport 26% * De tabel presenteert alleen de meest beoefende sporten. Hierbij geven de plussen en minnen een indicatie van de verschillen tussen de doelgroepen. Indien het totaalpercentage meer dan 7% bedraagt, betekent een +/- bij de doelgroepen een afwijking van 3%. Als het totaalpercentage 6% of minder bedraagt, betekent een +/- een afwijking van 2%. Dit alles bij een betrouwbaarheidsmarge van 95%. Een voorbeeld: Van alle inwoners trimt 19%. Van de mannen is dat tussen de 22% en 25%, van de jarigen is dit tussen de 25% en 28% Sportfrequentie en organisatorisch verband van de meest beoefende sport Sportbeoefenaars is voor de sport die ze het meest beoefenen gevraagd aan te geven hoe vaak ze deze sport beoefenen en in welk verband. Gemiddeld geeft 42% van de Leidenaren aan regelmatig tot intensief bezig te zijn met hun meest beoefende sport. Veldvoetbal wordt het meest intensief beoefend, gevolgd door fitness, hardlopen en wielrennen. Vergeleken met voorgaande jaren zijn de Leidenaren intensiever bezig met hun sport. De methode van enquêteren kan hiervoor een verklaring vormen omdat vooral wielrennen en de wandelsport dit jaar vaker worden beoefend en dit sporten zijn die intensiever worden uitgeoefend. 8

9 Grafiek 19.4.a Frequentie van sportbeoefening, *, naar de meest beoefende sport, in procenten Totaal % 53% 13% Totaal % 54% 12% Totaal % 53% 12% Totaal % 46% 12% Fitness/ cardio/ kracht 48% 44% 8% Hardlopen/ joggen/ trimmen 46% 45% 9% Wielrennen/ MTB/ toerfietsen 45% 45% 10% Zwemsport 24% 49% 27% Wandelsport 33% 53% 14% Tennis 37% 53% 10% Schaatsen 33% 67% Veldvoetbal 53% 47% Aerobics/ steps 32% 58% 10% Skiën/langlaufen/snowboarden 100% Squash 17% 83% Danssport 25% 69% 6% Golf 71% 29% Biljart/ poolbiljart/ snooker 13% 37% 50% 0% 25% 50% 75% 100% Regelmatig of intensief (> 60 keer) Onregelmatig (12-59 keer) Incidenteel (1-11 keer) van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Van de meest beoefende sporten vindt 45% in ongeorganiseerd verband plaats, bij een derde is sprake van verenigingsverband en bij een kwart vindt dit op een andere manier plaats, veelal in commercieel verband (15%). Veldvoetbal, dansen en tennis vinden vooral in verenigingsverband plaats. Schaatsen, biljarten, skiën, wielrennen, wandelen, hardlopen en zwemmen zijn sporten die vooral ongeorganiseerd worden uitgeoefend. Vergeleken met voorgaande jaren is het aandeel sporten dat ongeorganiseerd plaatsvindt sterk gedaald, ten gunste van het aandeel sporten dat in een ander verband worden beoefend. De antwoordmogelijkheden en de wijze van enquêteren kunnen hierop van invloed zijn. Tot 2009 werd de categorie anders niet onderscheiden. In 2009 was dit wel het geval, maar vond de enquête telefonisch plaats waardoor de antwoordmogelijkheid commercieel niet in beeld was. Het aandeel anders lag in 2009 bij een groot aantal sporten lager maar vooral bij sporten als fitness en aerobics. 9

10 Grafiek 19.4.b Vorm van sportbeoefening, naar de meest beoefende sport, *, in procenten Totaal % 41% Totaal % 42% Totaal % 31% 10% Totaal % 32% 23% Fitness/ cardio/ kracht 24% 24% 52% Hardlopen/ joggen/ trimmen 85% 12% 3% Wielrennen/ MTB/ toerfietsen 95% 2% Zwemsport 76% 15% 9% Wandelsport 90% 10% Tennis 10% 79% 11% Schaatsen 100% Veldvoetbal 100% Aerobics/ steps 6% 23% 71% Skiën/langlaufen/snowboarden 100% Squash 40% 20% 40% Danssport 6% 50% 44% Golf 43% 14% 43% Biljart/ poolbiljart/ snooker 86% 14% 0% 25% 50% 75% 100% Ongeorganiseerd Georganiseerd Anders van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). In 2005 en 2007 was anders geen antwoordcategorie Beoordeling sportmogelijkheden en sportvoorzieningen Wanneer de Leidenaren de sportmogelijkheden voor henzelf met een rapportcijfer moeten beoordelen, dan geven zij gemiddeld een 7,4 hiervoor. Bij circa de helft van de huishoudens in Leiden wordt gebruik gemaakt van een sportvoorziening. Wanneer Leidenaren een cijfer moeten geven voor de hoeveelheid en de kwaliteit van de sportvoorzieningen en -gebouwen dan krijgen deze gemiddeld respectievelijk een 7,2 en een 7,0. Van de Leidenaren is 5% tot 8% ontevreden over de sportmogelijkheden en over de sportvoorzieningen in Leiden gezien de onvoldoende die zij hebben gegeven. 10

11 Grafiek 19.5.a Beoordeling van de sportmogelijkheden en de hoeveelheid en de kwaliteit van de sportvoorzieningen en de gebouwen (excl. geen mening), in procenten Sportmogelijkheden 5% 9% 32% 46% 8% Hoeveelheid sportvoorzieningen en gebouwen 5% 15% 41% 34% 5% Kwaliteit sportvoorzieningen en gebouwen 8% 15% 53% 21% 3% 0% 25% 50% 75% 100% 5 of lager of hoger Vergeleken met 2009 is het oordeel over de sportmogelijkheden niet echt gewijzigd. Deze vraag is in de jaren daarvoor niet gesteld. Het oordeel over de hoeveelheid en de kwaliteit van de sportvoorzieningen schommelt enigszins over de jaren. Tabel 19.5.b Gemiddeld rapportcijfer sportmogelijkheden en hoeveelheid en kwaliteit sportvoorzieningen en gebouwen (excl. geen mening), 2009 en 2011* * Sportmogelijkheden 7,3 7,4 Hoeveelheid sportvoorzieningen en gebouwen 7,1 7,3 7,3 7,4 7,2 7,2 Kwaliteit sportvoorzieningen en gebouwen 6,9 7,0 6,9 7,1 7,1 7,0 van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Wanneer Leidenaren wordt gevraagd verbetertips te geven voor de sportmogelijkheden in Leiden, dan worden het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van de sportvoorzieningen het meest naar voren gebracht, gevolgd door het belang dat sporten goedkoop blijft. Andere tips hebben betrekking op het belang om informatie te verstrekken over sporten en op het aanbod van sportmogelijkheden in het algemeen of meer specifiek zoals sporthallen, een nieuwe schaatsbaan, meer (hard)looproutes, langere openingstijden en het beschikbaar stellen van geld voor sportverenigingen en accommodaties. In 2009 waren het vergelijkbare tips. Tabel 19.5.c Belangrijkste verbetertips voor sportmogelijkheden in Leiden, 2009 en 2011*, in procenten van Leidenaren die sporten (n=225) * Verbeteren van de kwaliteit en onderhoud van sportvoorzieningen 15x 4% Belangrijk dat sporten goedkoop blijft 13x 4% Bekendheid/informatie over sporten belangrijk 8x 3% Meer sportmogelijkheden in het algemeen 16x 3% Te weinig sporthallen 11x 2% Nieuwe schaatsbaan erbij (400 m) 6x 2% Looproutes/hardloopmogelijkheden voor joggers; goed bereikbare fietspaden 6x 2% Langere openingstijden 7x 1% Geld beschikbaar stellen aan sportverenigingen en accommodaties 6x 1% van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 11

12 Beoordeling van sportvoorzieningen op vier aspecten Wanneer Leidenaren hun oordeel geven over vier aspecten van de door hen bezochte sportvoorzieningen, dan scoort de bereikbaarheid het beste met een 7,5 als gemiddelde rapportcijfer. De cijfers voor de netheid (7,0) en de sfeer (6,8) liggen iets lager. Circa één op de tien Leidenaren geeft een onvoldoende voor de netheid (8%) en de sfeer (11%). Gemiddeld is het totaalcijfer met 0,1 gedaald vergeleken met De bereikbaarheid scoort dit jaar iets beter, de netheid en de sfeer scoren echter iets minder goed. Grafiek 19.5.d Beoordeling van de bezochte sportvoorzieningen op vier aspecten (excl. geen mening), in procenten Sfeer, uitstraling 11% 25% 36% 22% 6% Netheid, schoonheid 8% 21% 38% 28% 5% Bereikbaarheid 5% 13% 28% 41% 13% Totaal accommodatie 4% 19% 45% 27% 5% 0% 25% 50% 75% 100% 5 of lager of hoger Wanneer specifiek wordt gekeken naar de beoordelingen van de verschillende sportvoorzieningen dan valt op dat Leidenaren zich meer dan gemiddeld positief uitlaten over wielerbaan Swift, de atletiekbaan Leidse Hout en de turnhal/sportzaal Broekplein. Bij deze sportvoorzieningen scoren de netheid en de sfeer erg goed. De bereikbaarheid van deze voorzieningen wordt echter minder goed gewaardeerd. Het zwembad Vijf Meibad scoort ondergemiddeld. Vooral de sfeer wordt minder gewaardeerd. Ook bij de 3 Oktoberhal en de Vijf Meihal scoort de sfeer minder goed. Wat betreft de Vijf Meihal zijn Leidenaren daarnaast minder te spreken over de bereikbaarheid en de netheid. Zwembad de Vliet scoort juist bovengemiddeld als het gaat om de bereikbaarheid. Tabel 19.5.e Beoordeling van de bezochte sportvoorzieningen op vier aspecten (excl. geen mening) Bereikbaarheid Netheid/ schoonheid Sfeer uitstraling Totaal cijfer accommodatie Totaal ,5 7,0 6,8 7,1 Vijf Meihal 7,2 6,7 6,5 6,9 3 Oktoberhal 7,4 7,1 6,4 6,9 Sporthal de Zijl 7,7 7,1 6,9 7,3 Turnhal / sportzaal Broekplein 7,3 7,5 7,2 7,4 Atletiekbaan Leidse Hout 7,1 7,3 7,7 7,4 Wielerbaan Swift 7,2 7,4 7,4 7,5 Zwembad de Zijl 7,5 7,1 7,0 7,3 Zwembad de Vliet 7,8 6,9 7,0 7,2 Zwembad Vijf Meibad 7,5 6,8 5,8 6,7 12

13 Vergeleken met 2009 is het totaaloordeel van de meeste sportvoorzieningen vrijwel niet veranderd. In 2009 zijn echter deels andere sportvoorzieningen aan de orde gesteld dan nu. Over het algemeen scoort de bereikbaarheid beter. Alleen de bereikbaarheid van de 3 Oktoberhal is minder geworden. De netheid van deze hal wordt juist beter gewaardeerd dan in Over de sfeer van de zwembaden laten Leidenaren zich dit jaar negatiever uit. Wanneer Leidenaren verbetertips moeten geven, dan wordt vooral gewezen op het onderhoud en de uitstraling van de sportvoorzieningen. Ook meer voorzieningen en een betere hygiëne worden vaker naar voren gebracht. Enkelen wijzen op de parkeergelegenheid en op de openingstijden Lichaamsbeweging Voor een goede gezondheid is het belangrijk om voldoende te bewegen. De norm voor Nederlanders van 18 jaar en ouder is dat zij op minimaal vijf dagen in de week minstens 30 minuten matig intensief actief zijn (norm gezond bewegen) of dat zij minimaal op drie dagen in de week minstens 20 minuten zwaar intensief actief zijn (fitnorm) 1. Dit heet de Combinatienorm. De helft van de Leidenaren beweegt minimaal vijf dagen per week minimaal 30 minuten. Ruim een derde (38%) is minimaal drie keer per week zwaar intensief bezig met lichaamsbeweging. Bijna twee op de drie Leidenaren voldoen aan de Combinatienorm. Tabel 19.6.a Norm gezond bewegen >30 minuten matig intensief Aantal dagen per week matig intensief en zwaar intensief actief, in procenten % dat voldoet aan norm: Aantal dagen per week: % 8% 5% 10% 14% 10% 18% 13% 22% Tota al 100 % Fitnorm >20 minuten zwaar intensief Aantal keren per week: % 22% 17% 23% 17% 7% 6% 3% 6% Tota al 100 % Jongeren van 18 tot 25 jaar scoren duidelijk beter als het gaat om het voldoen aan de Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinatienorm. Daarnaast is in onderstaande tabel te zien dat mannen en middelbaar opgeleiden meer dan gemiddeld voldoen aan de criteria die worden gesteld bij de Fitnorm. 65-Plussers voldoen nog wel aan de Norm Gezond Bewegen maar wat de Fitnorm betreft is het aandeel 65-plussers dat aan de norm voldoet lager dan gemiddeld. 1 De Norm gezond bewegen is voor 55- en 55+ gelijk, alleen de definitie van matig intensief bewegen is volgens de officiële definitie voor beide groepen verschillend. Hier is in bovenstaande vergelijking geen rekening mee gehouden. 13

14 Tabel 19.6.b Percentage van de bewoners dat voldoet aan de Combinatienorm (Norm Gezond Bewegen of Fitnorm), * en naar leeftijd, geslacht en opleiding NGB FIT Combi NGB FIT Combi Totaal % 27% 66% Geslacht: Totaal 2011* 53% 38% 65% Man 52% 46% 66% Vrouw 53% 30% 64% Leeftijd: % 56% 74% Opleiding: % 33% 62% Lager 50% 36% 63% % 37% 64% Middelbaar 53% 47% 65% % 41% 65% Hoger 53% 35% 66% % 26% 57% van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). 14

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 36. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Tabellenboek

Gemeente Tholen. Tabellenboek 2013 Gemeente Tholen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Middelburg. Tabellenboek

Gemeente Middelburg. Tabellenboek 2013 Gemeente Middelburg Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Veere. Tabellenboek

Gemeente Veere. Tabellenboek 2013 Gemeente Veere Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Goes. Tabellenboek

Gemeente Goes. Tabellenboek 2013 Gemeente Goes Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Hulst. Tabellenboek

Gemeente Hulst. Tabellenboek 2013 Gemeente Hulst Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Tabellenboek

Gemeente Borsele. Tabellenboek 2013 Gemeente Borsele Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Sluis. Tabellenboek

Gemeente Sluis. Tabellenboek 2013 Gemeente Sluis Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Sportparticipatie 2008 Tabellenboek

Sportparticipatie 2008 Tabellenboek Sportparticipatie 2008 Tabellenboek O&S juli 2009 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door respondenten gegeven

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek 2013 Gemeente Schouwen- Duiveland Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek 2013 Gemeente Vlissingen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Onderzoek Sportparticipatie 2006

Onderzoek Sportparticipatie 2006 Onderzoek Sportparticipatie 2006 O&S April 2007 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Methodiek 7 1.3 Leeswijzer 9 2. Kerncijfers 11 2.1 Sporters 11

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18 NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX 18 OVERZICHT VAN 1 MAANDMETINGEN In opdracht van NOC*NSF GfK 014 Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index Sportdeelname per maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18. Meting 13 Januari In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18. Meting 13 Januari In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX 18 Meting 13 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel

Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel De heer J. Almeida Bosscheweg 135D 5282 WV Boxtel 5282WV135XD Zwolle, 24 april 2012 Onderwerp: Deelname vragenlijstonderzoek Fit & Gezond in Overijssel Geachte heer, Brief hierlangs afscheuren Twee weken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 53 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname 2 3 4 6 5 7 8 Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport Duurzaamheid sporten

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 68 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 augustus schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) per tak van sport Index augustus 5 6 7 8 Beweeg-, fit- en combinorm Tevredenheid

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2014)

SPORTPARTICIPATIE (2014) SPORTPARTICIPATIE (2014) Bijna twee derde deel (64%) van de volwassen Eindhovenaren (18-84 ) doet aan sport, van de jongeren (4-17 ) sport vier vijfde deel (82%). Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt

Nadere informatie

TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016

TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016 TABELLENBOEK JEUGDSPORTMONITOR 2016 Sportservice Overijssel Drs. Marieke van Vilsteren April 2017 TOELICHTING OP HET TABELLENBOEK Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Jeugdsportmonitor Overijssel

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 P.F.M. Boekhoorn T.E.A.M. Speller Nijmegen, april 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Nulmetingen inzake (op)groeibeleid gemeente Aalsmeer 3 1.2 Nulmeting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF SPORTDEELNAME MAANDMEETING Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname afgelopen maand 2 Sportdeelname afgelopen 12 maanden 3 Sportdeelname per tak van sport Maandvraag September

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 62 ruari 2018 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 ruari 2018 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 6 7 Beweeg-, fit- en combinorm Tevredenheid sportbeoefening

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 65 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) per tak van sport Index 5 6 7 8 Beweeg-, fit- en combinorm Tevredenheid sportbeoefening Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 54 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 52 il In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index il Sportdeelname il Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 63 maart In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 maart 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact 2 Overzicht wekelijks gesport maart

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 70 oktober In opdracht van NOC*NSF GfK December 19, maandmeting oktober 1 Inhoudsopgave 1 oktober 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index oktober 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Goede voornemens 2019

Goede voornemens 2019 Goede voornemens 2019 Extra vragen NOC*NSF Goede voornemens Maandmeting December 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 4 Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT

Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT Onderzoek sportdeelname 2010 HAGENAARS EN SPORT Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 Den Haag, december 2010 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Productgroep Onderzoek & Integrale Vraagstukken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Sportparticipatie 2008

Sportparticipatie 2008 Sportparticipatie 2008 O&S juli 2009 Kort samengevat In het najaar van 2008 is de sportparticipatie van bewoners van de gemeente s-hertogenbosch onderzocht. Het onderzoek is gehouden onder bewoners van

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2010

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2010 Onderzoek Sportdeelname Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Opdrachtgever: Gemeente, afdeling Sportbedrijf Contactpersoon: Rogier Koreman (rkoreman@almere.nl) Onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

[Geef tekst op] Sportmonitor Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. Onderzoek, Informatie en Statistiek

[Geef tekst op] Sportmonitor Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] Sportmonitor 2017 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Sport en Bos Projectnummer: 17086 Nina Holaind Nik Goedemans Willem Bosveld

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 66 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht wekelijks gesport 67% Wekelijks

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 67 In opdracht van NOC*NSF GfK August 30, maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact GfK August

Nadere informatie

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen GGD Zuid Limburg December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methoden 3 3. Resultaten 0-meting 4 3.1 Respons 4 3.2 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 64 april In opdracht van NOC*NSF GfK May 24, maandmeting april 1 Inhoudsopgave 1 april 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact GfK

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 74 februari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 februari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index februari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud TABELLENBOEK. 2. Sportverenigingen 3. Vrijwilligerswerk 4. Sportevenementen kijken 5. Kinderen 4 t/m 12 jaar

Dordt sport! Inhoud TABELLENBOEK. 2. Sportverenigingen 3. Vrijwilligerswerk 4. Sportevenementen kijken 5. Kinderen 4 t/m 12 jaar Dordt sport! 2018 - TABELLENBOEK Inhoud Voor de Sportmonitor 2018 hebben we een steekproef van 3.500 personen van 4 jaar en ouder getrokken uit de BRP van Dordrecht (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006 Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Auteurs: drs. Sven Fase & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 31 mei Trendview De Steiger 36 1351 AB tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 78 Juni In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Juni 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index Juni 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht wekelijks

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018

Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel. augustus 2018 Rapportage Ben Bizzie Monitor Basisschool Den Doelhof Meijel augustus 2018 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Onderzoeksresultaten 4. Conclusie en aanbevelingen 3 4 5 6 18

Nadere informatie

Kerngegevens sportdeelname

Kerngegevens sportdeelname Kerngegevens sportdeelname Kerngegevens sportdeelname Sportdeelname in Nederlandse gemeenten door het W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sportdeelname

Jaaroverzicht Sportdeelname Jaaroverzicht Sportdeelname NOC*NSF Sportdeelname maandmetingen: 2013 2017 1 Sportdeelname: jaargemiddelden 2013 2017 2 In 2017 sportte gemiddeld 64% minimaal wekelijks, dit komt overeen met bijna 9,9

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 73 januari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 januari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index januari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014 Sport 307 Sport en recreatie..2 Sport Recreatie Amsterdam in cijfers 204 308 Sport en recreatie Rondvaart stijgt in populariteit De troonswisseling en de heropening van de drie belangrijkste musea trokken

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sportdeelname

Jaaroverzicht Sportdeelname Jaaroverzicht Sportdeelname NOC*NSF Sportdeelname maandmetingen: 2013 1 Sportdeelname: jaargemiddelden 2013 2 In sportte gemiddeld minimaal wekelijks, dit komt overeen met ongeveer 10 miljoen Nederlanders

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Beweegrichtlijnen 2017

Beweegrichtlijnen 2017 Beweegrichtlijnen 2017 de cijfers Wanda Wendel-Vos RIVM www.sportenbewegenincijfers.nl www.kernindicatorensportenbewegen.nl Kernindicatoren Sport en Bewegen Sinds 2014 Duurzaam volgen in de tijd Preferente

Nadere informatie

Sportparticipatie Venlo. Stadspeiling 2011

Sportparticipatie Venlo. Stadspeiling 2011 Sportparticipatie Venlo Stadspeiling 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team Informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, februari 2012 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

BIJLAGEN. Rapportage sport Annet Tiessen-Raaphorst (red.)

BIJLAGEN. Rapportage sport Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Rapportage sport 2014 Annet Tiessen-Raaphorst (red.) BIJLAGEN Bijlage bij hoofdstuk 4... 2 Bijlage bij hoofdstuk 7... 5 Bijlage bij hoofdstuk 9... 7 Bijlage bij hoofdstuk 10... 9 Bijlage bij hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Sporten en bewegen in Breda Resultaten Omnibusenquête 2014 Publicatienummer: 1766 Datum: januari 2015 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling

Nadere informatie

Kijkje in de portefeuille van de penningmeester Sven Bakker Janine van Kalmthout

Kijkje in de portefeuille van de penningmeester Sven Bakker Janine van Kalmthout Kijkje in de portefeuille van de penningmeester Sven Bakker Janine van Kalmthout mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Gemeente Brummen. Gezondheid. Juni 2017 Referentie: Gemeente Brummen. Onderzoeksrapport inwonerspanel Brummen Spreekt

Onderzoeksrapport. Gemeente Brummen. Gezondheid. Juni 2017 Referentie: Gemeente Brummen. Onderzoeksrapport inwonerspanel Brummen Spreekt + Onderzoeksrapport Gezondheid Juni 2017 Referentie:14055 Moventem Juni 2017 Referentie: 14055 Pagina 1-1 van 22 Inwonerspanel Brummen Spreekt Onderzoeksrapport Gezondheid Juni 2017 Referentie: 14055 Moventem

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT-15-24426 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Sportdeelname onderzoek... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Resultaten... 7 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 9 mei 2016

Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 9 mei 2016 Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020 Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 9 mei 2016 Sport Discipline Atletiekunie Atletiek Atletiek Para-atletiek Autosport Kart/Autoren

Nadere informatie