pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst"

Transcriptie

1 pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

2 In 2010 hebben wij onze leden gevraagd naar hun ideeën over de Waardevolle Toekomst. Dit heeft ons veel belangrijke informatie gegeven over onderwerpen die belangrijk zijn als het gaat om later. De uitkomsten van die enquête hebben in grote mate bijgedragen aan onze visie, onze doelstelling naar leden en aan de ontwikkeling van onze diensten. In 2012 hebben we onderzoeksbureau Motivaction gevraagd de enquête nogmaals uit te voeren, zodat we op de hoogte blijven van de mening van onze leden. Beide enquêtes zijn door meer dan tweeduizend leden ingevuld. In deze whitepaper leest u hun antwoorden. Inhoudsopgave Voorwoord Martin van Rijn 3 Samenvatting 4 Wensen voor later 5 De oude dag, en dan? 8 Zelf bijdragen aan een Waardevolle Toekomst 9 PGGM en de Waardevolle Toekomst 11 Onderzoeksopzet 11 2 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

3 Voorwoord Martin van Rijn Wij willen mensen helpen bij het realiseren van een Waardevolle Toekomst. Voor een Waardevolle Toekomst heb je voldoende financiële middelen nodig, zoals je pensioen. Maar, we beseffen ook dat het bij een Waardevolle Toekomst niet alleen gaat om hoeveel geld er op de bank staat. Het gaat er uiteindelijk om wat je er mee kunt doen, hoe je later kunt wonen en welke zorg je ontvangt. PGGM is als coöperatie van, voor en door de leden. Wij vinden het daarom belangrijk om te weten wat er speelt en vooral ook hoe leden zelf hun Waardevolle Toekomst zien. Middels een enquête hebben wij onderzocht wat de visie van onze leden is op een Waardevolle Toekomst. Een goede gezondheid is voor veel leden het grootste goed. Daarnaast vinden zij het erg belangrijk om later over voldoende geld te beschikken en om hun zelfstandigheid te bewaren. Zorgen over pensionering hebben niet alleen betrekking op de eigen financiële situatie, maar ook op de eigen gezondheid en de zorg die men zal ontvangen. En, ouderen blijven het liefst wonen in hun huidige woning en willen genieten van de vrije tijd. Tot slot, zien werknemers in de zorg op tegen langer doorwerken en zijn ze kritisch op besparen op de zorg. Dit komt overeen met onze visie, om vanuit de mens te kijken naar pensioen en niet vanuit gescheiden hokjes. Als je breder vanuit mensen wilt kijken, moet je over domeinen heen kijken om oplossingen te vinden voor de toekomst: kijken naar de verbinding tussen de domeinen pensioen, zorg, wonen en werken. De mening van onze leden is zeer waardevol en laat ons zien dat we nog steeds op de goede weg zijn door hen te helpen bij het realiseren van een Waardevolle Toekomst. Ik wens u veel leesplezier! Martin van Rijn, CEO PGGM 3 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

4 Samenvatting Hoe maken we de toekomst waardevol? Net als in 2010 is gezondheid de belangrijkste factor voor een Waardevolle Toekomst voor onze leden. Voldoende financiële middelen en zelfstandigheid zijn ook belangrijke bouwstenen. In hun ideale toekomstscenario genieten onze leden vooral van hun rust en vrije tijd, reizen zij veel en hebben zij de tijd om hun hobby s uit te oefenen. Onze leden realiseren zich dat hun ideale toekomstscenario niet vanzelf ontstaat. Zij zijn dan ook bereid om zelf een bijdrage te leveren aan hun Waardevolle Toekomst. Verhuizen naar een passendere woning, vrijwilligerswerk doen en betalen voor extra voorzieningen zijn volgens onze leden manieren om een Waardevolle Toekomst voor zichzelf mogelijk te maken. Bijna 20% is van mening dat een aantal uur verplicht vrijwilligerswerk doen per maand na het werkzame leven en betalen voor extra voorzieningen, realistische mogelijkheden zijn om de negatieve gevolgen van de vergrijzing te beperken. Na de pensioenleeftijd alleen mogen doorwerken in sectoren met een personeelstekort is volgens onze leden echter de meest wenselijke en realistische maatregel tegen de vergrijzing. Opvallend is dat ondanks de aanhoudende economische crisis de zorgen over de toekomst niet zijn toegenomen in de afgelopen jaren. Ook de onderwerpen waarover men zich zorgen maakt, zijn gelijk gebleven. De grootste zorgen blijven de financiën (heb ik later voldoende inkomen?) en de vraag of er voldoende zorg is voor de leden wanneer zij die zelf nodig hebben. Bezuinigen op gezondheidszorg is dan ook geen goede ontwikkeling volgens onze leden. Bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat de zorg op de schouders van familie en vrienden terecht komt; een onwenselijke situatie vindt het merendeel. De oudere leden hebben een beter beeld van wat zij wel en niet willen na hun werkzame leven dan jongere leden. Jongeren hebben veel minder duidelijke verwachtingen van hoe hun toekomst waardevol zal zijn. Voor hen is het allemaal nog ver weg en in deze turbulente tijden kan er nog van alles veranderen. 4 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

5 Wensen voor later Later begint nu. Vrijwel al onze leden denken nu al na over hoe hun leven er later uit zal zien: 35% denkt hier soms aan, 40% doet dit regelmatig en 16% doet dit zelfs heel vaak. Met name voor mannen en oudere leden is dit een belangrijk onderwerp, jongeren denken hier minder over na. Een gezonde toekomst is de belangrijkste wens Wij hebben onze leden gevraagd een aantal wensen voor later in volgorde te zetten van meest naar minst belangrijk. Een goede gezondheid is, net als in 2010, de belangrijkste wens van onze leden wanneer zij denken aan hun oude dag. Het financieel kunnen redden volgt op gepaste afstand. Aangezien ik pas 24 ben, vind ik het moeilijk om ver vooruit te kijken. Alles verandert zo snel Welke van onderstaande aspecten is voor u het meest belangrijk wanneer u gepensioneerd bent? Een goede gezondheid Financieel kunnen redden Zelfstandig in alles Onder de mensen blijven Zelfstandig kunnen blijven wonen (eventueel aanleun- of seniorenwoning) In eigen (eventueel aangepaste) woning blijven wonen Iets om handen hebben Blijven werken (vrijwilligerswerk) Goede zorg ontvangen 12% 4% 5% 2% 2% 1% 21% 51% 5 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

6 Voldoende geld Wanneer we dieper ingaan op de ideale financiële situatie van onze leden, zien we dat 40% de wens heeft dat hun inkomenssituatie later gelijk blijft aan de huidige situatie. 37% is al tevreden wanneer er voldoende geld is om prettig van te kunnen leven. Vrouwen geven relatief vaak aan dat het ze niet uitmaakt hoeveel geld zij krijgen, als het maar genoeg is om van te leven: 41% van de vrouwen kiest voor deze stelling, ten opzichte van 27% van de mannen. Mannen hebben bij voorkeur juist evenveel te besteden als nu om o.a. hun hobby s uit te oefenen. Gezondheid en zelfstandigheid zijn voor mij het grootste goed. Het belangrijkste is dan ook dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Wat is voor u de ideale financiële situatie wanneer u gepensioneerd bent? Ik heb financieel net zoveel als daarvoor Het maakt mij niet uit hoeveel geld ik krijg, als ik maar prettig kan wonen, goede zorg mag ontvangen en genoeg heb om van te leven Ik heb het financieel ruimer dan daarvoor Ik heb dan financieel minder nodig Anders, namelijk Geen voorkeur/wensen Weet ik (nog) niet Geen mening 8% 7% 1% 4% 1% 40% 37% 6 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

7 Keuzevrijheid en zelfstandigheid van belang Wij hebben onze leden ook gevraagd hoe belangrijk zij zelfstandigheid vinden vergeleken met keuzevrijheid, actief blijven in de samenleving en privacy. Bijna de helft geeft aan zelfstandigheid dan het meest belangrijk te vinden. Privacy wordt door slechts van de leden genoemd. Oudere leden hechten relatief veel waarde aan actief blijven in de samenleving en minder waarde aan keuzevrijheid. Hoger opgeleiden vinden keuzevrijheid juist relatief belangrijk. De behoefte aan zelfstandigheid komt ook tot uiting in het feit dat onze leden het liefst willen blijven wonen in hun huidige woning. Dit geldt met name voor de groep leden boven de 46: 54% van deze groep wil blijven wonen in de huidige woning, tegenover 29% van de leden jonger dan 46. Ik denk niet dat ik later gelijk hulpbehoevend ben. Ik hoop nog op een actieve levensfase met mijn familie, liefst met kleinkinderen. Wat is voor u het belangrijkste als u gepensioneerd bent? Zelfstandigheid Keuzevrijheid Actief blijven in de samenleving Privacy Anders, namelijk 4% 25% 2 46% Wat is voor u de ideale woonsituatie wanneer u gepensioneerd bent? Kunnen blijven wonen waar ik nu woon, eventueel met aanpassingen Maakt niet uit waar, als ik zelfstandig kan blijven wonen Een andere, voor mij geschiktere woning Een woning waar ik ook zorg kan ontvangen In het buitenland Een woning met veel mensen (van mijn leeftijd) om me heen Bij mijn kinderen in huis Anders, namelijk Geen voorkeur/wensen Weet ik (nog) niet 15% 15% 2% 0% 2% 1% 7% 52% 7 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

8 De oude dag, en dan? Onze leden kijken uit naar de vrije tijd die zij zullen hebben als zij niet meer hoeven te werken. Wanneer hen wordt gevraagd wat zij het liefst gaan doen in die periode van hun leven, zeggen velen dat zij van de rust willen genieten. Een kleiner deel heeft al een specifieke activiteit voor ogen zoals reizen of het uitvoeren van een hobby. Onze leden maken zich niet méér zorgen over later dan twee jaar geleden. De onderwerpen waar onze leden zich het meest zorgen over maken zijn ook gelijk aan 2010: de financiële situatie, de zorg die er zal zijn en de eigen gezondheid. Leden die de zorg voor vrienden of familie op zich willen nemen, maken zich de meeste zorgen over de periode na hun werkzame leven. Deze leden vrezen dat de verzorging die zij zullen ontvangen tekort zou kunnen schieten en maken zich relatief vaak zorgen over hun eigen gezondheid. Ik wil later een mooie fietsvakantie vieren. Daar heb ik nu de tijd gewoon niet voor. Wat wilt u later het liefste (gaan) doen? Genieten van mijn vrije tijd/rust Reizen Hobby s uitoefenen Genieten van vrienden en familie Vrijwilligerswerk Verzorgen van vrienden of familie (bijvoorbeeld kleinkinderen) Ik wil niet met pensioen Anders, namelijk Weet ik (nog) niet 7% 6% 5% 2% 14% 1 9% 11% 3 8 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

9 Zelf bijdragen aan een Waardevolle Toekomst Actief blijven is niet alleen lichamelijk goed maar ook geestelijk. Het houdt je scherp. Om later te kunnen genieten, reizen te kunnen maken en hobby s uit te kunnen oefenen, nemen onze leden hun verantwoordelijkheid. Slechts stelt geen bijdrage te willen leveren aan de eigen ideale oude dag. Wij hebben onze leden gevraagd naar gedachten over hoe men zelf kan bijdragen aan de eigen Waardevolle Toekomst en we hebben hun mening gevraagd over een aantal manieren om met de vergrijzing om te gaan. Verhuizen en vrijwilligerswerk zijn serieuze opties De meeste leden willen later blijven wonen in hun huidige woning. Desgevraagd blijkt bijna 40% echter bereid te zijn te verhuizen als dit nodig is om de eigen ideale oude dag te realiseren. Vrijwilligerswerk kan hier ook aan bijdragen. De groep leden van 61 tot 65 jaar is relatief vaak bereid om langer door te werken of om vrijwilligerswerk te doen. Daarentegen is hun verhuisbereidheid lager dan onder de jongere leden. De bereidheid om door te werken is het kleinst onder leden die werkzaam zijn in de thuiszorg, in de verpleging en verzorging en in ziekenhuizen. Waartoe zou u bereid zijn om uw ideale oude dag te realiseren? Verhuizen naar een geschiktere of goedkopere woning Vrijwilligerswerk doen Betalen voor extra voorzieningen Doorwerken na mijn pensioenleeftijd Ik heb er alles voor over Ik heb er niks voor over Anders, namelijk Geen mening/weet ik niet 19% 15% 4% 6% 18% 28% 39% 9 PGGM Enquête Waardevolle Toekomst

10 Omgaan met de vergrijzing Onze leden realiseren zich dat de vergrijzing een belangrijke factor zal zijn in de toekomst. Van onderstaande maatregelen om met de vergrijzing om te gaan, is langer doorwerken in sectoren met een personeelstekort de meest realistische en wenselijke volgens onze leden. Daarnaast zijn ook extra betalen voor persoonlijke aandacht en de verplichting tot vrijwilligerswerk relatief goede opties. Besparen op de gezondheidszorg zien weinig leden als goede maatregel om met de vergrijzing om te gaan. Gevreesd wordt dat de zorg dan op de schouders van familie terecht zal komen. Ik wil zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en niet afhankelijk worden van mijn kinderen. Ik zorg dan ook voor een goed netwerk. Welke van onderstaande vindt u het meest wenselijk? Na pensioenleeftijd alleen mogen doorwerken in sectoren met personeelstekort Extra betalen voor persoonlijke aandacht in zorg en welzijn (wandelen, douchen, etc.) Een verplicht aantal uren per maand vrijwilligerswerk voor gepensioneerden Gepensioneerden moeten naar een seniorenwoning verhuizen Het spreekuur met de huisarts kan alleen via de compu ter met een webcam Verzorgingstehuizen worden alleen voor hen die geen familie hebben om bij te wonen Familie moet haar eigen ouderen verzorgen In plaats van ziekenhuiskamers, komen er zalen met 20 bedden per zaal 10% 9% 7% 8% 7% 16% 19% 24% 10 PGGM Enqête Waardevolle Toekomst

11 PGGM en de Waardevolle Toekomst Bij het vaststellen van onze visie op de Waardevolle Toekomst in 2010, zijn wij te rade gegaan bij onze leden. Het is daarom goed om vast te stellen dat de leden anno 2012 niet anders tegen dit thema aankijken. Gezondheid, voldoende financiële middelen en zelfstandigheid zijn nog steeds de pijlers waarop een Waardevolle Toekomst rust. Wij streven ernaar onze leden nu al in staat te stellen hun toekomst vorm te geven en waardevol te maken. Met de workshop Zorg voor jezelf, helpen wij onze leden hun eigen Waardevolle Toekomst te omschrijven. Daarnaast bieden we via de website Wehelpen.nl een online marktplaats voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Deze site brengt vraag en aanbod bij elkaar. PGGM is één van de initiatiefnemers samen met Achmea, Rabobank en CZ. Steeds meer mensen hebben extra hulp nodig en mensen zijn ook graag bereid die te geven, als ze maar weten waar ze nodig zijn. Onze leden maken zich niet meer zorgen over hun toekomst dan twee jaar geleden, maar ook niet minder. De grootste zorg van de leden is nog steeds of zij later voldoende financiële middelen zullen hebben om goed rond te kunnen komen. Wij zetten ons in om deze zorgen weg te nemen, door onze leden inzicht te geven in hun financiële situatie later. Door het aanbieden van online tools als de Geld voor Later Wijzer en het Toekomstbudget, stellen wij onze leden in staat te berekenen hoeveel inkomen zij later nodig zullen hebben gebaseerd op hun eigen wensen. Onze leden krijgen hierbij inzicht of zij nu voldoende opbouwen om dit wensinkomen te behalen en wij doen een aantal suggesties om de opbouw te vergroten. Zodat onze leden ook de komende jaren met vertrouwen kunnen uitzien naar hun Waardevolle Toekomst. Onderzoeksopzet Aan deze enquête namen 2336 leden van PGGM deel, 1659 vrouwen en 677 mannen. De enquête is onder de aandacht van de leden van PGGM gebracht in de e-nieuwsbrief van 28 augustus Via een link kwam men automatisch bij de online vragenlijst. De enquête heeft gelopen tot 9 september De steekproef vormt een goede weergave van de ledenpopulatie van PGGM. Bovendien is de steekproef vergelijkbaar met die van 2010, waardoor de uitkomsten van beide enquêtes goed vergeleken kunnen worden. Voor meer informatie over de opzet van het onderzoek en de exacte steekproefsamenstelling kunt u contact opnemen met Susan Bruning-van der Werf van PGGM. Over PGGM PGGM is een vooraanstaande pensioendienstverlener. PGGM biedt haar institutionele klanten: pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering. Momenteel beheert PGGM, voor zes pensioenfondsen - ruim 120 miljard pensioenvermogen van 2,5 miljoen mensen. Als coöperatie met ruim leden helpt PGGM bij het realiseren van een Waardevolle Toekomst. PGGM ontwikkelt - zelf of met strategische partners - innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werk met elkaar te verbinden. PGGM Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist Telefoon (030) oktober

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans In september 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun financiële situatie: hoe hebben zij hun geldzaken geregeld?

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015 PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015 Inhoudsopgave PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.... 1 1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons.... 3

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Profielschets leden bestuur PGGM Coöperatie U.A. 1 mei 2015

BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Profielschets leden bestuur PGGM Coöperatie U.A. 1 mei 2015 BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Profielschets leden bestuur PGGM Coöperatie U.A. 1 mei 2015 1 1. Kenschets coöperatie: van ons, voor ons, door ons. PGGM is een coöperatie waar

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011 PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011 Inhoudsopgave PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.... 1 1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons....

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Nieuwsbrief MEI 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel mensen hebben geen idee.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden Wijzer over uw pensioen In 12 antwoorden Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw inkomen is.

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis. Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis 1

Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis. Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis 1 Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis Onderschat niet de impact van online formulieren binnen de klantreis 1 Inhoud Onderschat niet de impact van online formulieren binnen

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Onderzoek financieel fitte werknemers

Onderzoek financieel fitte werknemers Onderzoek financieel fitte werknemers Een onderzoek naar de wensen en behoeften rondom hulp van de werkgever bij financiële vragen 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële gevolgen

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc.

Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc. Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc. Over het FinQ onderzoek: Het FinQ onderzoek is in 2018 uitgevoerd door Motivaction. Voor de inhoudelijke begeleiding van het onderzoek,

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE Beste dorpsgenoten, Vanaf 2015 is er veel veranderd op het gebied van werk, zorg en welzijn. De gemeente is veel meer dan voorheen verantwoordelijk geworden voor een aantal belangrijke taken. De gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

MARKTONDERZOEKVERSLAG. Goldensports, juni 2016

MARKTONDERZOEKVERSLAG. Goldensports, juni 2016 MARKTONDERZOEKVERSLAG Goldensports, juni 2016 Marktonderzoek Golden sports juni 2016 Inleiding In juni 2016 hebben 63 deelnemers van GoldenSports de vragenlijst ingevuld (zie bijlage 1). De vragenlijsten

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Voorwoord 2013 was een bijzonder jaar. Het was het eerste jaar samen voor het Pensioenfonds

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie pggm.nl/enquete Voorwoord Bart Blanken 3 Samenvatting, onderzoeksopzet, conclusie 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

2011 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2011 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2011 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het jaarverslag legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek samenwonenden

Onderzoek samenwonenden Onderzoek samenwonenden Een onderzoek onder personen die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten 9 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Wanneer gaat u met pensioen: eerder of later? AOW-leeftijd verschuift opnieuw

Wanneer gaat u met pensioen: eerder of later? AOW-leeftijd verschuift opnieuw Pensioenflits Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie + Verkort jaarverslag Juli 2017 De Pensioenflits is een uitgave van uw Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 15 december 2015 GEWIJZI Vooraf 08 Herziening IORP-richtlijn G 01 Toekomst pensioenstelsel 09 Payroll - motie Hamer G 02 03 04 05 Algemeen pensioenfonds

Nadere informatie

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten over met pensioen gaan 1 Wat is

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw RELATIE is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregisteerd partnerschap

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Met pensioen Over uw keuzes als u met pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten over met pensioen gaan 1 Wat is

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Toekomstige zorg- en woonwensen. Guido Blom directeur Fundis

Onderzoeksresultaten Toekomstige zorg- en woonwensen. Guido Blom directeur Fundis Onderzoeksresultaten Toekomstige zorg- en woonwensen Guido Blom directeur Fundis april 2015 Oma Kerkrade is niet de enige Aantal 65+: van 3 mln naar 4,6 mln (2050) Leeftijd vrouwen: van 82,9 naar 89,9

Nadere informatie

Cliëntondersteuning. Tips voor het keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente?

Cliëntondersteuning. Tips voor het keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente? Cliëntondersteuning Tips voor het keukentafelgesprek Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente? Inleiding...3 Leeswijzer...4 Wet maatschappelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2 U heeft al pensioen

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Inhoud. Bijna met pensioen 3

Inhoud. Bijna met pensioen 3 Bijna met pensioen Inhoud 2 Bijna met pensioen 3 Keuzemogelijkheden rondom uw pensioen 3 1. Eerder of later met pensioen 3 2. Deeltijdpensioen 3 3. Uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen 4 4. Conversie

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Meldactie AWBZ oktober 2010

Meldactie AWBZ oktober 2010 pagina 1 van 13 Meldactie AWBZ oktober 2010 Inleiding Zeven cliëntenorganisaties werken samen om de gevolgen van de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in kaart te brengen.

Nadere informatie

Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten. Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert.

Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten. Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert. Exploratief onderzoek perceptie en gedrag financiële consumenten Onderzoek MWM2 onder 817 consumenten in opdracht van Informeert.nl Aanleiding April / mei 2016 heeft Informeert.nl samen met onderzoeksbureau

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

KICK op meer klanten

KICK op meer klanten KICK op meer klanten Word gevonden met de KICK-methode Daisy Goddijn ebookpoint COLOFON KICK op meer klanten oktober 2011- Daisy Goddijn, ebookpoint Versie 1.1 Daisy Goddijn ebookpoint www.ebookpoint.nl

Nadere informatie

5 plussen van collectief pensioen

5 plussen van collectief pensioen 5 plussen van collectief pensioen Inhoudsopgave Waarom is uw pensioenregeling verplicht? 4 Invloed op uw pensioen 4 5 plussen van collectief pensioen 4 +1: Een goed pensioen voor ál uw werknemers 5 +2:

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Midlife Carreers Wat drijft 45-pluswerknemers?

Midlife Carreers Wat drijft 45-pluswerknemers? & Midlife carreers Wat drijft de 45 Midlife Carreers Wat drijft 45-pluswerknemers? Midlife carrieers Achtergrond Op een totale beroepsbevolking van ruim 7 miljoen Nederlanders, is ruim 3 miljoen ouder

Nadere informatie

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie?

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie? Gudrun Peperstraete Oma en opa daarbij hulp nodig. Hoe is het bij jullie? 50 kaarsjes op de taart! Wie zijn je grootouders? Ken je misschien ook één van je overgrootouders? Weet je hoe oud ze zijn? Zoek

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Hoe schrijf ik een bericht aan politieke partijen?

Gemeenteraadsverkiezingen. Hoe schrijf ik een bericht aan politieke partijen? Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Hoe schrijf ik een bericht aan politieke partijen? Waarom deze verkiezingen voor maatschappelijke organisaties en ondernemingen van belang zijn? Gemeenten krijgen een uitbreiding

Nadere informatie

Droomboek Financiële Planning helpt u nadenken over uw wensen, doelen en dromen en deze te bereiken.

Droomboek Financiële Planning helpt u nadenken over uw wensen, doelen en dromen en deze te bereiken. Droomboek Financiële Planning helpt u nadenken over uw wensen, doelen en dromen en deze te bereiken. Wie niet aan planning doet, zal zijn wensen, doelen en dromen nooit bereiken Ramón Wernsen Financieel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld Grip op later Uw financiële toekomst in beeld 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk.

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid. In dit themanummer leggen we de belang - rijkste wijzigingen uit:

Nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid. In dit themanummer leggen we de belang - rijkste wijzigingen uit: Nieuwsbrief NOVEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Meer persoonlijke vrijheid 3 Wat verandert er voor u? 5 Spelen met uw Nieuwe regeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid Er gebeurt veel in land. De

Nadere informatie