Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer"

Transcriptie

1 Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Bart van der Salm, Rob Croes Dufec houdt zich bezig met data. Wij zorgen voor de cijfers die ú inspireren tot het vinden van slimme oplossingen. Wij verzamelen data door de hele Benelux, visueel met veldwerkers en elektronisch met camera's, radar en telapparatuur. Wij analyseren data en halen eruit wat erin zit. Wij presenteren de resultaten via heldere rapportages en internetapplicatie BASEC. Dufec is ISO 9001 gecertificeerd.

2 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksopzet Onderzoekslocatie Cameraregistratie Visuele labelling Uitvraag RDW Rapportage... 8 Bijlage: Categorie indeling visuele labelling

3 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 1. Inleiding Het Havenbedrijf Rotterdam, Projectorganisatie Maasvlakte 2 heeft behoefte aan inzicht in de karakteristieken van het vrachtverkeer op de huidige Maasvlakte. Hierbij kan men denken aan het aantal vrachtvoertuigen, het land van herkomst van de vrachtvoertuigen, de leeftijd en/of de euronorm van de vrachtvoertuigen en het type vrachtvoertuig. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een inschatting te maken van het effect van de Verkeersbesluiten Maasvlakte. Een soortgelijk onderzoek is gedurende de periode mei juni 2008 uitgevoerd. Pagina 2

4 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2. Onderzoeksopzet In dit hoofdstuk wordt de opzet van het kentekenonderzoek vrachtverkeer Maasvlakte beschreven. Het onderzoek heeft als doel om de karakteristieken van het Nederlandse en buitenlandse vrachtverkeer in beeld te brengen Onderzoekslocatie Van zondag 20 juni 2010 tot en met zaterdag 26 juni 2010 zijn opnamen gemaakt van alle passerende voertuigen op enkele rijstroken van de N15 ter hoogte van de aansluiting met de N218. N15 - N218 Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie Op donderdag 24 juni werd om 20:30 uur de WK wedstrijd Nederland Kameroen gespeeld. Verwacht wordt dat het effect van de wedstrijd van kleine invloed is geweest. Op de volgende pagina is aangegeven van welke rijstroken er opnamen zijn gemaakt. Pagina 3

5 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Figuur 2: Locatiebeschrijving N15 (aansluiting N218) De passerende voertuigen zijn geregistreerd op de onderstaande rijstroken: - N15 richting Rotterdam (linker rijstrook) - N15 richting Rotterdam (rechter rijstrook) - Zuidelijke afrit richting N218 / Oostvoorne Pagina 4

6 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.2. Cameraregistratie Door middel van camera s is het kenteken van ieder voertuig vastgelegd. De camera legt het kenteken aan de voorkant van het voertuig vast. Per rijstrook is één camera ingezet. De camera maakt opnamen van de voorzijde van ieder voertuig. Dit zijn 24 foto s per seconde, iedere foto wordt, voorzien van de datum en het tijdstip, apart opgeslagen. Achteraf zijn de opgenomen beelden automatisch geanalyseerd. Een computer gaat foto voor foto door de bestanden heen op zoek naar een kenteken. Indien er een kenteken op een foto is gedetecteerd dan is dit kenteken vergeleken met de kentekens op de foto s ervoor en erna (iedere kenteken staat namelijk op meerdere foto s). Uit de reeks foto s is één kenteken vastgesteld. Een soortgelijke methode is daarnaast gebruikt om de nationaliteit vast te stellen. De kentekens op de foto s zijn vergeleken met een databank van alle in Europa gebruikelijke kentekenplaten. Hierbij is gekeken naar afmetingen, cijfer/lettercombinaties etc. Indien de computer niet goed vast kan stellen wat het kenteken is of welke nationaliteit het kenteken heeft, dan zijn de kentekens nog visueel bekeken. Het resultaat van de voorgaande analyse is een dataset met de volgende gegevens van alle geregistreerde voertuigen: - Datum - Tijdstip - Kenteken - Nationaliteit Deze dataset is verder gecontroleerd en daarnaast is op basis van de samenstelling van het kenteken voor de Nederlandse voertuigen onderscheid gemaakt tussen personenverkeer, lichte bedrijfsvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen. Bedrijfsvoertuigen worden onderverdeeld op basis van de toegestane maximum massa. Dit is de massa van een leeg voertuig vermeerderd met het laadvermogen in kilogram. Bedrijfsvoertuigen waarbij deze massa onder de kilogram ligt vallen onder de licht bedrijfsvoertuigen en bedrijfsvoertuigen waarbij deze massa boven de kilogram ligt vallen onder de zware bedrijfsvoertuigen. Kentekens waarbij door onvolledigheid geen onderscheid kon worden gemaakt zijn aangemerkt als onbekend. Pagina 5

7 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.3. Visuele labelling Naast de kentekencamera s zijn er ook observatiecamera s geplaatst, deze nemen normaal videobeeld op. De vastgelegde kentekens welke in het voorgaande stadium van het onderzoek zijn aangemerkt als lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen of buitenlandse voertuigen zijn op basis van deze observatiebeelden verrijkt met de volgende voertuigcategorieën: 1. Personenvoertuigen 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil maar een silo / container o.i.d, eventueel met aanhanger 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo 10. Overige voertuigen 11. Onbekend In de bijlage is de categorie-indeling schematisch weergegeven. De categorisering gebeurt door middel van speciale software die het kenteken en de overzichtsfoto toont. Visueel wordt vervolgens de categorie van het voertuig aan de database toegevoegd. Pagina 6

8 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.4. Uitvraag RDW Van de geregistreerde Nederlandse bedrijfsvoertuigen zijn de onderstaande voertuiggegevens opgevraagd bij de RDW. Hierdoor zijn de volgende gegevens bekend van de Nederlandse bedrijfsvoertuigen: - Merk omschrijving van het voertuig - Type omschrijving - Soort voertuig - Voertuigcode - Voertuigklasse - Voertuig classificatie - Inrichtingscode - Brandstof - Datum 1e inschrijving (in Nederland) - Datum 1e toelating (in de wereld) - Datum laatste aansprakelijkheid - Emissiecode - Aantal cilinders - Cilinderinhoud - Motorvermogen - Ledig gewicht - gewicht - Toegestane maximum massa voertuig - Toegevoegd object: wel of geen roetfilter toegevoegd - Montage datum: datum waarop het object is toegevoegd - Roetfilter - Aantal zitplaatsen Pagina 7

9 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 3. Rapportage Op basis van de database met alle voertuiggegevens worden de volgende overzichten gepresenteerd. Deze overzichten zijn opgenomen in de bijlage. Overzicht 1: Overzicht intensiteiten per registratiedag In dit overzicht zijn de uurintensiteiten en de etmaalintensiteit per registratiedag weergegeven op basis van alle gepasseerde voertuigen. In de grafiek zijn de etmaalintensiteiten per registratiedag gepresenteerd en daarnaast zijn de waarden van de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag weergegeven. Dit overzicht is tevens opgesteld voor de zware Nederlandse bedrijfsvoertuigen, de lichte Nederlandse bedrijfsvoertuigen en het totaal van beide categorieën. Overzicht 2: Overzicht intensiteiten per rijstrook De registraties zijn verricht op drie verschillende rijstroken: de linker- en rechterrijstrook van de N15 richting Rotterdam en de zuidelijke afrit richting N218 / Oostvoorne (zie pagina 4). In het overzicht zijn de uurintensiteiten per rijstrook gepresenteerd voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. In de grafiek is het verloop op de gemiddelde werkdag voor deze drie rijstroken te zien. Zoals beschreven bij overzicht 1 zijn de tabellen per rijstrook tevens opgesteld voor de zware Nederlandse bedrijfsvoertuigen, de lichte Nederlandse bedrijfsvoertuigen en het totaal van beide categorieën. Overzicht 3: Overzicht intensiteiten per categorie op basis van het kenteken Op basis van het kenteken is onderscheid gemaakt naar Nederlandse personenauto s, Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen, Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen en buitenlandse voertuigen. Kentekens waarbij door onvolledigheid geen onderscheid kon worden gemaakt zijn aangemerkt als onbekend. In het overzicht is de intensiteit per categorie weergegeven voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. In de cirkeldiagrammen is de verhouding van de categorieën gevisualiseerd. Overzicht 4: Overzicht intensiteiten per voertuigcategorie Van alle voertuigen is tevens de voertuigcategorie bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt naar tien categorieën (zie pagina 6). Op soortgelijke wijze als overzicht 3 is de intensiteit en het aandeel per voertuigcategorie gepresenteerd. Pagina 8

10 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Overzicht 5: Samenhang voertuigcategorie en categorie op basis van kenteken Om de samenhang van de voertuigcategorie en de categorie op basis van het kenteken helder te krijgen, is in dit overzicht de intensiteit weergegeven waarbij onderscheid gemaakt is naar de beide categorieën en daarnaast zijn de totalen per categorie gepresenteerd. Overzicht 6: Overzicht intensiteiten per emissiecode Van alle Nederlandse bedrijfsvoertuigen zijn bij de RDW voertuiggegevens opgevraagd, waaronder de emissiecode. Van een aantal voertuigen is de emissiecode bij de RDW niet bekend. Indien wel de datum van de 1 e toelating van het voertuig bekend is, kan de emissiecode bepaald worden aan de hand van de onderstaande tabel. Omrekentabel euroklassen Lichte bedrijfswagens Klasse Datum 1 e toelating Zware bedrijfswagens Datum 1 e toelating Euro-0 voor voor Euro-1 tussen en tussen en Euro-2 tussen en tussen en Euro-3 tussen en tussen en Euro-4 vanaf tussen en Euro-5 nog niet bekend vanaf In de tabellen wordt voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag de hoeveelheid en het percentage voertuigen gepresenteerd met onderscheid naar euroklasse. Overzicht 7: Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Zowel voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag zijn de intensiteit en per emissiecode en per voertuigcategorie. De onderverdeling op basis van de emissiecodes is gelijk aan die van overzicht 6. Dit overzicht is wederom opgesteld voor de zware (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen en de lichte (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen. Overzicht 8: Overzicht intensiteiten per emissiecode en per toelatingsjaar Zowel voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag zijn de intensiteit en per emissiecode en per toelatingsjaar. Voor de bepaling van het toelatingsjaar is gekeken naar de eerste toelating in de wereld. De onderverdeling op basis van de emissiecodes is gelijk aan die van overzicht 6. Dit overzicht is wederom opgesteld voor de zware (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen en de lichte (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen. Pagina 9

11 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Overzicht 9: Overzicht intensiteiten per nationaliteit Op basis van het kenteken is de nationaliteit van het voertuig bepaald. In dit overzicht is het aantal en het percentage voertuigen per nationaliteit te zien voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. Hierbij zijn de landen in aflopend aandeel gepresenteerd en zijn de landen, die minder vaak voor kwamen, geaggregeerd tot de categorie Overige landen. Overzicht 10: Overzicht frequentie voertuigen per categorie op basis van kenteken Aangezien de registraties van de voertuigen uitgevoerd zijn tijdens zeven dagen, komt het voor dat een voertuig meerdere keren geregistreerd is. Deze frequenties zijn opgedeeld in een aantal klassen. In dit overzicht is het aantal unieke voertuigen te zien per frequentieklasse en per categorie op basis van het kenteken. Pagina 10

12 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag motorvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 11

13 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag Etmaalintensiteiten totaal motorvoertuigen zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 Registratiedag Gem. werkdag Gem. weekdag Gem. weekenddag Intensiteitenverloop per uur totaal motorvoertuigen :00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 werkdag weekdag weekenddag Pagina 12

14 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag zware en lichte bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 13

15 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag zware bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) lichte bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 14

16 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook motorvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Intensiteitenverloop per rijstrook Gemiddelde werkdag :00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 Pagina 15

17 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook zware en lichte bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 16

18 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook zware bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) lichte bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 17

19 Overzicht 3 Overzicht intensiteiten per categorie op basis van het kenteken Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Categorie NL - Personenauto's % % % NL - Zware bedrijfsvoertuigen % % 216 7% NL - Lichte bedrijfsvoertuigen % % NL - Categorie onbekend 31 0% 23 0% 4 0% Buitenlandse voertuigen Nationaliteit en categorie onbekend Alle voertuigen % % % NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 12% NL - Categorie onbekend 0% Categorieverdeling gemiddelde werkdag Buitenlandse voertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Personenauto's 40% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 36% NL - Categorie onbekend 0% Categorieverdeling gemiddelde weekdag Buitenlandse voertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 12% NL - Personenauto's 43% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 33% Categorieverdeling gemiddelde weekenddag Buitenlandse voertuigen 1 NL - Categorie onbekend 0% NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Personenauto's 70% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 7% Pagina 18

20 Overzicht 4 Overzicht intensiteiten per voertuigcategorie Alle passerende voertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Voertuigcategorie 1. Personenauto's % % % Bestelbusjes % % % Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger % Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 14 0% 10 0% 0 0% Vrachtauto zonder bak of zeil 405 4% 295 3% Trekker zonder oplegger 50 0% 38 0% 8 0% Trekker met oplegger - zeecontainer % % 102 3% Trekker met oplegger - bak of zeil 653 6% 479 5% Trekker met oplegger - silo of tank 244 2% 179 2% Overige motorvoertuigen 716 6% 535 6% 81 3% Onbekend Alle voertuigen % % % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde werkdag 8. 6% 9. 2% 10. 6% % 1 45% 6. 0% 5. 4% 4. 0% % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde weekdag 8. 5% 9. 2% 10. 6% % 1 48% % 4. 0% % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde weekenddag 3. 0% 4. 0% % 7. 3% % % 1. 77% Pagina 19

21 Overzicht 5 Samenhang voertuigcategorie en categorie op basis van kenteken Alle passerende voertuigen NL - Personenauto's NL - Zware bedrijfsvoertuigen Voertuigcategorie 1. Personenauto's Bestelbusjes Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger Vrachtauto zonder bak of zeil Trekker zonder oplegger Trekker met oplegger - zeecontainer Trekker met oplegger - bak of zeil Trekker met oplegger - silo of tank Overige motorvoertuigen Onbekend Alle voertuigen NL - Lichte bedrijfsvoertuigen NL - Categorie onbekend Buitenlandse voertuigen Nationaliteit en categorie onbekend Pagina 20

22 Overzicht 6 Overzicht intensiteiten per emissiecode Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Emissiecodes Emissiecode 0 6 0% 4 0% 1 0% Emissiecode Emissiecode % 231 8% 12 6% Emissiecode % % 72 33% Emissiecode % 249 8% 19 9% Emissiecode % % 64 29% Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* 66 2% 60 2% 45 2 Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen % % % *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Emissiecodes Emissiecode % Emissiecode % 29 3% 16 5% Emissiecode % 77 7% 27 8% Emissiecode % % 98 29% Emissiecode % % % Emissiecode 5 0 0% 0 0% 0 0% Geen gegevens bij RDW bekend % Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen % % % Zware bedrijfsvoertuigen voor milieuzone gemiddelde werkdag Emissiecode 5 35% Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* 2% Emissiecode 0 0% Emissiecode 2 8% Emissiecode 1 Emissiecode 4 8% Emissiecode 3 45% Lichte bedrijfsvoertuigen voor milieuzone gemiddelde werkdag Geen gegevens bij RDW bekend Emissiecode 0 Emissiecode 1 2% Emissiecode 2 7% Emissiecode 4 62% Emissiecode 3 27% Pagina 21

23 Overzicht 7 Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Pagina 22

24 Overzicht 7 Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Pagina 23

25 Overzicht 8 Overzicht intensiteiten per emissiecode per toelatingsjaar Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Pagina 24

26 Overzicht 8 Overzicht intensiteiten per emissiecode per toelatingsjaar Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Pagina 25

27 Overzicht 9 Overzicht intensiteiten per nationaliteit Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Nationaliteit Nederland % % % Nederland (kenteken niet volledig) 31 0% 23 0% 4 0% Duitsland 465 4% 360 4% 98 3% Belgë 263 2% 201 2% 45 Italië % 68 2% Polen % Groot Brittanië 31 0% 26 0% 12 0% Portugal 31 0% 25 0% 11 0% Slowakije 30 0% 24 0% 9 0% Frankrijk 21 0% 18 0% 9 0% Overige landen Buitenlands (nationaliteit onbekend) 37 0% 29 0% 10 0% Nationaliteit onbekend (kenteken niet volledig) Alle voertuigen % % % Verdeling nationaliteiten gemiddelde werkdag NL 88% Duitsland 4% Belgë 2% Verdeling nationaliteiten gemiddelde weekdag NL 88% Duitsland 4% Belgë 2% Verdeling nationaliteiten gemiddelde weekenddag NL 88% Belgë Duitsland 3% Pagina 26

28 Overzicht 10 Overzicht frequentie voertuigen per categorie op basis van het kenteken Alle passerende voertuigen NL - Personenauto's NL - Zware bedrijfsvoertuigen NL - Lichte bedrijfsvoertuigen Buitenlandse voertuigen Frequentie 1 keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd > 50 keer geregistreerd Alle unieke voertuigen Pagina 27

29 CATEGORIE-INDELING 1. Personenauto's Personenauto, stationcar, terreinwagen Bovenstaande voertuigen met aanhanger 2. Bestelbusjes Bestelbus bovenstaande voertuigen met aanhanger 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Vrachtauto met bak of zeil 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil Open vrachtauto Vrachtauto met (zee) container Zeecontaine r Vrachtauto met silo of tank Bovenstaande voertuigen met aanhanger Zee- container 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen Motor Overige langzame motorvoertuigen Bussen Trekker met dieplader / trekker met lege oplegger

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2013 Onderwerp Trajectcontrolesystemen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2013 Onderwerp Trajectcontrolesystemen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar

Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar Inhoud 2 Inhoud 1. Aanleiding 2. Beschrijving van het onderzoek 3. Onderzoeksresultaten (a): Videoregistratie

Nadere informatie

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 1. Opzet onderzoek 1.1. Inleiding Startpunt voor de invoering van een milieuzone is het bepalen van de aard en omvang van het

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evaluatie milieuzone Maastricht

Evaluatie milieuzone Maastricht Evaluatie milieuzone Maastricht Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Maastricht Nijmegen, 21 november 2014 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Hoofdstuk 2 Effecten wagenpark 3 2.1 Effecten in de

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016!

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016! Hallo, 21maart 25maart2016 Klasnieuws25 Hierkomthetkippennieuwsuitonzeklas DezeweekisDelphinedebegeleiderindeklas.Wehebbenhetdeze weekgehadoverdekipenhaareitjes. Opvrijdaghebbenwelekkergekooktmeteitjes.Bedanktaandeouders

Nadere informatie

Samenvatting Grootschalig VerkeersOnderzoek Personenauto s Randstad

Samenvatting Grootschalig VerkeersOnderzoek Personenauto s Randstad Samenvatting Grootschalig VerkeersOnderzoek Personenauto s Randstad Het GVO-PR 2014 In het najaar van 2014 is het eerste Randstadbrede verkeersonderzoek naar het gebruik van de rijkswegen door personenauto

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom Tellingen na de valreep Roosendaal/Rotterdam, april 2010 1 Deze studie is uitgevoerd door: Dr. E.J. van der Torre E. Lagendijk Msc Dr. E. Bervoets Ronald van

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER

AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER MINT NV 6 FEBRUARI 2012 Inhoud Aanleiding Achtergrond Inventarisatie Voorbeeld Aanleiding Problematiek van vrachtverkeer leeft in Vlaanderen Pers Overheden Actiegroepen /

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht.

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht. Kampeeraanhangwagens 1. Definitie Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk bevestigd

Nadere informatie

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 93 verkeer vervoer 8 94 Verkeer, vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen is in Hengelo het afgelopen jaar met ruim 2 procent toegenomen, tot 42.357 per 1

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Aanvraagformulier. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Aanvraagformulier. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Aanvraagformulier u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Aanvraagformulier Betreft: offerte nieuwe aanvraag Ingangsdatum... wijziging Polisnummer... Premiebetaling per: jaar half jaar

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

Verordeningen (EG) nrs. 715/2007 en 692/2008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b

Verordeningen (EG) nrs. 715/2007 en 692/2008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b MAANDELIJKSE INFO TECHNISCH NOVEMBER -03 Verordeningen (EG) nrs. 75/007 en 69/008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b Vanaf januari 04 kunnen voertuigen

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 Augustus 2012 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector eerste

Nadere informatie

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3. méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.0 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 1 1.1 Project 1 1.2 Methodiek 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

kalenderrekenen Jaap Top

kalenderrekenen Jaap Top kalenderrekenen Jaap Top JBI-RuG & DIAMANT j.top@rug.nl 12-13 april 2011 (Collegecarrousel, Groningen) 1 Er zijn eigenlijk maar 14 verschillende kalenders: schrikkeljaar / geen schrikkeljaar; 1 januari

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.41 Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 bronnen Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) d.d. 2.8.2012 datum inwerkingtreding naar verwachting 19.1.2013

Nadere informatie

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Inhoud De feiten en cijfers verzameld ten aanzien van de impact van de kilometerprijs voor het bedrijfsleven. 1. Opbouw en verdeling wagenpark Motieven

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

Voertuigcategorieën en gewichten van voertuigcombinaties op de Nederlandse snelweg op basis van assen-combinaties en as-lasten

Voertuigcategorieën en gewichten van voertuigcombinaties op de Nederlandse snelweg op basis van assen-combinaties en as-lasten TNO report TNO 2013 R12138 Voertuigcategorieën en gewichten van voertuigcombinaties op de Nederlandse snelweg op basis van assen-combinaties en as-lasten Sustainable Transport and Logistics Van Mourik

Nadere informatie

Rij en Rusttijden Wet

Rij en Rusttijden Wet Rij en Rusttijden Wet Meer informatie over oplossingen vindt u op www.sensosoft.nl Pagina 1 Beste vervoerder, Inmiddels heeft de digitale tachograaf al weer enige tijd geleden zijn intrede gedaan, 3,5

Nadere informatie

PROEFKOPPELING VAN HET KENTEKENBESTAND AAN HET ONGEVALLENBEST~~

PROEFKOPPELING VAN HET KENTEKENBESTAND AAN HET ONGEVALLENBEST~~ PROEFKOPPELING VAN HET KENTEKENBESTAND AAN HET ONGEVALLENBEST~~ Rapport over de opzet en resultaten van een proefkoppeling van voertuiggegevens aan ongevallengegevens R-83-47 J.E. Lindeijer Leidschendam,

Nadere informatie

Bottom-up berekening CO 2. van vrachtauto s en trekkers

Bottom-up berekening CO 2. van vrachtauto s en trekkers Bottom-up berekening CO 2 van vrachtauto s en trekkers Rob Willems Hermine Molnar-in t Veld Nobert Ligterink (TNO) 29-4-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL

Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 12 februari 2004 Een quick scan naar de mogelijkheid voor het monitoren

Nadere informatie

Samenvattende rapportage project Meerij- aanhanger P0901

Samenvattende rapportage project Meerij- aanhanger P0901 Samenvattende rapportage project Meerijaanhanger Gesubsidieerd door SenterNovem KTOH01022 Versie: Auteurs: Datum: openbaar IWO Project bv R. Hunik P. Hafkamp 29 november 2009 Onderliggende rapportages

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (MAART 2014) 07-04-2014 3 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in maart over de gehele dag gezamenlijk een

Nadere informatie

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel

(Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel (Bijdragenr. 82) Dynamisch voetgangersmodel Willem J. Mak Teun Immerman (Vialis bv) 1. Waarom voetgangersmodellen Door de komst van de microsimulatiemodellen is het al een aantal jaren mogelijk om complexe

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (TLN, KNV, VVT, FNV en CNV) Meer

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Errata Feitenboekje 2006.4

Errata Feitenboekje 2006.4 Errata Feitenboekje 2006.4 Hieronder staat een aantal errata ten aanzien van het Feitenboekje vermeld, welke errata per direct ingaan. Voor zover een andere ingangsdatum geldt, staat deze genoemd in de

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer

Naam en voorletters Straat en nummer Postcode / Woonplaats Telefoonnummer Faxnmmer Contactpersoon Nationaliteit Bank-/Postrekeningnummer De MKB Specialist Postbus 1128 4703 LE Roosendaal T 0165-570242 F 0165-570243 m 06-18802644 info@verbiest-assurantien.nl AANVRAAGFORMULIER WAGENPARK-, VRACHT- BESTELAUTOVERZEKERING 1. Verzekeringnemer

Nadere informatie

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 April 2011 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voertuigcategorieën wegverkeer

Voertuigcategorieën wegverkeer Voertuigcategorieën wegverkeer Rijkswaterstaat Centraal Bureau voor de Statistiek Provincies Colofon Het rapport Voertuigcategorieën wegverkeer is in opdracht van het Vakberaad Verkeer en Vervoer samengesteld

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 Fictieve opdrachtgever Fictief adres Fictieve postcode en plaats Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 RAPPORT VAN INSPECTIE EN TAXATIE Opdrachtgever : Fictief Expert : Fictief Opdrachtdatum : 02-01-2006

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen

hw lw hw lw hw lw hw lw Vlissingen Terneuzen Vlissingen Terneuzen zo 01 07:06 00:46 07:26 01:04 ma 16 06:38 00:36 07:01 01:05 EK 19:35 13:25 19:56 13:50 LK 19:15 13:16 19:38 13:42 ma 02 07:49 01:33 08:16 02:06 di 17 07:42 01:30 08:06 02:01 20:29 14:14 20:49 14:46 20:26

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN

AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN 1. ALGEMENE GEGEVENS a. Gegevens 1 ste verzekeringsnemer / aanvrager Naam en voorletter(s) man vrouw Correspondentieadres Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Working Time Reports

Working Time Reports Working Time Reports Werkwijze & Voorbeeldrapportages Déhora Consultancy Group B.V. Gelderlandplein 75d 1082 LV AMSTERDAM t.: 020 4044042 f: 020 4044676 i: www.dehora.nl i: www.workingtimeoffice.nl e:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2015) 09-02-2015 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in januari 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN Bedrijfsnaam:.. Contactpersoon:.... Telefoonnummer:.... E-mailadres:.... Graag 1 antwoord aankruisen tenzij anders is aangegeven! Bedrijfskenmerken 1. Op wat voor een type klant richt uw bedrijf zich het

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Voorbeeld visualisatie rapportage

Voorbeeld visualisatie rapportage Voorbeeld visualisatie rapportage Van dms Jeffrey Slort 1 e Barendrechtseweg 108 j.slort@vandms.nl 2992 XC BARENDRECHT 0620146404 IBAN: NL97INGB0004527010 KvK Nr. 530112321 www.vandms.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 Wat zijn personenauto s en motorrijwielen? 4 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer

Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Actuele ontwikkelingen (land)bouwverkeer Verkeersnetacademie Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht 18 februari 2016 Wie zijn wij? Hero Dijkema beleidsadviseur (land)bouwverkeer CUMELA Nederland Postbus

Nadere informatie

Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Second opinion Definitief Recreatie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

De Caddy Van en Maxi Van

De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy Van en Maxi Van De Caddy EcoFuel en Caddy BiFuel. Kostenbewuste ondernemers zoeken doorgaans een bedrijfsvoertuig dat niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn

Nadere informatie

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V.

Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Algemene Particuliere Huurvoorwaarden Multirent B.V. Kilometrage De tarieven zijn inclusief het aantal aangegeven vrije kilometers en eventueel geoffreerde extra kilometers. Huur vanaf 1 maand (30 huurdagen).

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (APRIL 2015) 07-05-2015 4 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie