Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer"

Transcriptie

1 Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Bart van der Salm, Rob Croes Dufec houdt zich bezig met data. Wij zorgen voor de cijfers die ú inspireren tot het vinden van slimme oplossingen. Wij verzamelen data door de hele Benelux, visueel met veldwerkers en elektronisch met camera's, radar en telapparatuur. Wij analyseren data en halen eruit wat erin zit. Wij presenteren de resultaten via heldere rapportages en internetapplicatie BASEC. Dufec is ISO 9001 gecertificeerd.

2 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksopzet Onderzoekslocatie Cameraregistratie Visuele labelling Uitvraag RDW Rapportage... 8 Bijlage: Categorie indeling visuele labelling

3 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 1. Inleiding Het Havenbedrijf Rotterdam, Projectorganisatie Maasvlakte 2 heeft behoefte aan inzicht in de karakteristieken van het vrachtverkeer op de huidige Maasvlakte. Hierbij kan men denken aan het aantal vrachtvoertuigen, het land van herkomst van de vrachtvoertuigen, de leeftijd en/of de euronorm van de vrachtvoertuigen en het type vrachtvoertuig. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een inschatting te maken van het effect van de Verkeersbesluiten Maasvlakte. Een soortgelijk onderzoek is gedurende de periode mei juni 2008 uitgevoerd. Pagina 2

4 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2. Onderzoeksopzet In dit hoofdstuk wordt de opzet van het kentekenonderzoek vrachtverkeer Maasvlakte beschreven. Het onderzoek heeft als doel om de karakteristieken van het Nederlandse en buitenlandse vrachtverkeer in beeld te brengen Onderzoekslocatie Van zondag 20 juni 2010 tot en met zaterdag 26 juni 2010 zijn opnamen gemaakt van alle passerende voertuigen op enkele rijstroken van de N15 ter hoogte van de aansluiting met de N218. N15 - N218 Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie Op donderdag 24 juni werd om 20:30 uur de WK wedstrijd Nederland Kameroen gespeeld. Verwacht wordt dat het effect van de wedstrijd van kleine invloed is geweest. Op de volgende pagina is aangegeven van welke rijstroken er opnamen zijn gemaakt. Pagina 3

5 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Figuur 2: Locatiebeschrijving N15 (aansluiting N218) De passerende voertuigen zijn geregistreerd op de onderstaande rijstroken: - N15 richting Rotterdam (linker rijstrook) - N15 richting Rotterdam (rechter rijstrook) - Zuidelijke afrit richting N218 / Oostvoorne Pagina 4

6 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.2. Cameraregistratie Door middel van camera s is het kenteken van ieder voertuig vastgelegd. De camera legt het kenteken aan de voorkant van het voertuig vast. Per rijstrook is één camera ingezet. De camera maakt opnamen van de voorzijde van ieder voertuig. Dit zijn 24 foto s per seconde, iedere foto wordt, voorzien van de datum en het tijdstip, apart opgeslagen. Achteraf zijn de opgenomen beelden automatisch geanalyseerd. Een computer gaat foto voor foto door de bestanden heen op zoek naar een kenteken. Indien er een kenteken op een foto is gedetecteerd dan is dit kenteken vergeleken met de kentekens op de foto s ervoor en erna (iedere kenteken staat namelijk op meerdere foto s). Uit de reeks foto s is één kenteken vastgesteld. Een soortgelijke methode is daarnaast gebruikt om de nationaliteit vast te stellen. De kentekens op de foto s zijn vergeleken met een databank van alle in Europa gebruikelijke kentekenplaten. Hierbij is gekeken naar afmetingen, cijfer/lettercombinaties etc. Indien de computer niet goed vast kan stellen wat het kenteken is of welke nationaliteit het kenteken heeft, dan zijn de kentekens nog visueel bekeken. Het resultaat van de voorgaande analyse is een dataset met de volgende gegevens van alle geregistreerde voertuigen: - Datum - Tijdstip - Kenteken - Nationaliteit Deze dataset is verder gecontroleerd en daarnaast is op basis van de samenstelling van het kenteken voor de Nederlandse voertuigen onderscheid gemaakt tussen personenverkeer, lichte bedrijfsvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen. Bedrijfsvoertuigen worden onderverdeeld op basis van de toegestane maximum massa. Dit is de massa van een leeg voertuig vermeerderd met het laadvermogen in kilogram. Bedrijfsvoertuigen waarbij deze massa onder de kilogram ligt vallen onder de licht bedrijfsvoertuigen en bedrijfsvoertuigen waarbij deze massa boven de kilogram ligt vallen onder de zware bedrijfsvoertuigen. Kentekens waarbij door onvolledigheid geen onderscheid kon worden gemaakt zijn aangemerkt als onbekend. Pagina 5

7 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.3. Visuele labelling Naast de kentekencamera s zijn er ook observatiecamera s geplaatst, deze nemen normaal videobeeld op. De vastgelegde kentekens welke in het voorgaande stadium van het onderzoek zijn aangemerkt als lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen of buitenlandse voertuigen zijn op basis van deze observatiebeelden verrijkt met de volgende voertuigcategorieën: 1. Personenvoertuigen 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil maar een silo / container o.i.d, eventueel met aanhanger 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo 10. Overige voertuigen 11. Onbekend In de bijlage is de categorie-indeling schematisch weergegeven. De categorisering gebeurt door middel van speciale software die het kenteken en de overzichtsfoto toont. Visueel wordt vervolgens de categorie van het voertuig aan de database toegevoegd. Pagina 6

8 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 2.4. Uitvraag RDW Van de geregistreerde Nederlandse bedrijfsvoertuigen zijn de onderstaande voertuiggegevens opgevraagd bij de RDW. Hierdoor zijn de volgende gegevens bekend van de Nederlandse bedrijfsvoertuigen: - Merk omschrijving van het voertuig - Type omschrijving - Soort voertuig - Voertuigcode - Voertuigklasse - Voertuig classificatie - Inrichtingscode - Brandstof - Datum 1e inschrijving (in Nederland) - Datum 1e toelating (in de wereld) - Datum laatste aansprakelijkheid - Emissiecode - Aantal cilinders - Cilinderinhoud - Motorvermogen - Ledig gewicht - gewicht - Toegestane maximum massa voertuig - Toegevoegd object: wel of geen roetfilter toegevoegd - Montage datum: datum waarop het object is toegevoegd - Roetfilter - Aantal zitplaatsen Pagina 7

9 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte 3. Rapportage Op basis van de database met alle voertuiggegevens worden de volgende overzichten gepresenteerd. Deze overzichten zijn opgenomen in de bijlage. Overzicht 1: Overzicht intensiteiten per registratiedag In dit overzicht zijn de uurintensiteiten en de etmaalintensiteit per registratiedag weergegeven op basis van alle gepasseerde voertuigen. In de grafiek zijn de etmaalintensiteiten per registratiedag gepresenteerd en daarnaast zijn de waarden van de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag weergegeven. Dit overzicht is tevens opgesteld voor de zware Nederlandse bedrijfsvoertuigen, de lichte Nederlandse bedrijfsvoertuigen en het totaal van beide categorieën. Overzicht 2: Overzicht intensiteiten per rijstrook De registraties zijn verricht op drie verschillende rijstroken: de linker- en rechterrijstrook van de N15 richting Rotterdam en de zuidelijke afrit richting N218 / Oostvoorne (zie pagina 4). In het overzicht zijn de uurintensiteiten per rijstrook gepresenteerd voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. In de grafiek is het verloop op de gemiddelde werkdag voor deze drie rijstroken te zien. Zoals beschreven bij overzicht 1 zijn de tabellen per rijstrook tevens opgesteld voor de zware Nederlandse bedrijfsvoertuigen, de lichte Nederlandse bedrijfsvoertuigen en het totaal van beide categorieën. Overzicht 3: Overzicht intensiteiten per categorie op basis van het kenteken Op basis van het kenteken is onderscheid gemaakt naar Nederlandse personenauto s, Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen, Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen en buitenlandse voertuigen. Kentekens waarbij door onvolledigheid geen onderscheid kon worden gemaakt zijn aangemerkt als onbekend. In het overzicht is de intensiteit per categorie weergegeven voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. In de cirkeldiagrammen is de verhouding van de categorieën gevisualiseerd. Overzicht 4: Overzicht intensiteiten per voertuigcategorie Van alle voertuigen is tevens de voertuigcategorie bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt naar tien categorieën (zie pagina 6). Op soortgelijke wijze als overzicht 3 is de intensiteit en het aandeel per voertuigcategorie gepresenteerd. Pagina 8

10 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Overzicht 5: Samenhang voertuigcategorie en categorie op basis van kenteken Om de samenhang van de voertuigcategorie en de categorie op basis van het kenteken helder te krijgen, is in dit overzicht de intensiteit weergegeven waarbij onderscheid gemaakt is naar de beide categorieën en daarnaast zijn de totalen per categorie gepresenteerd. Overzicht 6: Overzicht intensiteiten per emissiecode Van alle Nederlandse bedrijfsvoertuigen zijn bij de RDW voertuiggegevens opgevraagd, waaronder de emissiecode. Van een aantal voertuigen is de emissiecode bij de RDW niet bekend. Indien wel de datum van de 1 e toelating van het voertuig bekend is, kan de emissiecode bepaald worden aan de hand van de onderstaande tabel. Omrekentabel euroklassen Lichte bedrijfswagens Klasse Datum 1 e toelating Zware bedrijfswagens Datum 1 e toelating Euro-0 voor voor Euro-1 tussen en tussen en Euro-2 tussen en tussen en Euro-3 tussen en tussen en Euro-4 vanaf tussen en Euro-5 nog niet bekend vanaf In de tabellen wordt voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag de hoeveelheid en het percentage voertuigen gepresenteerd met onderscheid naar euroklasse. Overzicht 7: Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Zowel voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag zijn de intensiteit en per emissiecode en per voertuigcategorie. De onderverdeling op basis van de emissiecodes is gelijk aan die van overzicht 6. Dit overzicht is wederom opgesteld voor de zware (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen en de lichte (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen. Overzicht 8: Overzicht intensiteiten per emissiecode en per toelatingsjaar Zowel voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag zijn de intensiteit en per emissiecode en per toelatingsjaar. Voor de bepaling van het toelatingsjaar is gekeken naar de eerste toelating in de wereld. De onderverdeling op basis van de emissiecodes is gelijk aan die van overzicht 6. Dit overzicht is wederom opgesteld voor de zware (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen en de lichte (Nederlandse) bedrijfsvoertuigen. Pagina 9

11 Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Overzicht 9: Overzicht intensiteiten per nationaliteit Op basis van het kenteken is de nationaliteit van het voertuig bepaald. In dit overzicht is het aantal en het percentage voertuigen per nationaliteit te zien voor de gemiddelde werkdag, weekdag en weekenddag. Hierbij zijn de landen in aflopend aandeel gepresenteerd en zijn de landen, die minder vaak voor kwamen, geaggregeerd tot de categorie Overige landen. Overzicht 10: Overzicht frequentie voertuigen per categorie op basis van kenteken Aangezien de registraties van de voertuigen uitgevoerd zijn tijdens zeven dagen, komt het voor dat een voertuig meerdere keren geregistreerd is. Deze frequenties zijn opgedeeld in een aantal klassen. In dit overzicht is het aantal unieke voertuigen te zien per frequentieklasse en per categorie op basis van het kenteken. Pagina 10

12 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag motorvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 11

13 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag Etmaalintensiteiten totaal motorvoertuigen zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 Registratiedag Gem. werkdag Gem. weekdag Gem. weekenddag Intensiteitenverloop per uur totaal motorvoertuigen :00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 werkdag weekdag weekenddag Pagina 12

14 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag zware en lichte bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 13

15 Overzicht 1 Overzicht intensiteiten per registratiedag zware bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) lichte bedrijfsvoertuigen Registratiedag Gemiddelde zo-20-6 ma-21-6 di-22-6 wo-23-6 do-24-6 vr-25-6 za-26-6 werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 14

16 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook motorvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Intensiteitenverloop per rijstrook Gemiddelde werkdag :00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 Pagina 15

17 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook zware en lichte bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 16

18 Overzicht 2 Overzicht intensiteiten per rijstrook zware bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) lichte bedrijfsvoertuigen Linker rijstrook N15 Rechter rijstrook N15 Afrit aansluiting N15/N218 werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag werkdag weekdag weekenddag Uren 00:00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: :00-00: Etmaal (24 uur) Pagina 17

19 Overzicht 3 Overzicht intensiteiten per categorie op basis van het kenteken Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Categorie NL - Personenauto's % % % NL - Zware bedrijfsvoertuigen % % 216 7% NL - Lichte bedrijfsvoertuigen % % NL - Categorie onbekend 31 0% 23 0% 4 0% Buitenlandse voertuigen Nationaliteit en categorie onbekend Alle voertuigen % % % NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 12% NL - Categorie onbekend 0% Categorieverdeling gemiddelde werkdag Buitenlandse voertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Personenauto's 40% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 36% NL - Categorie onbekend 0% Categorieverdeling gemiddelde weekdag Buitenlandse voertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 12% NL - Personenauto's 43% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 33% Categorieverdeling gemiddelde weekenddag Buitenlandse voertuigen 1 NL - Categorie onbekend 0% NL - Lichte bedrijfsvoertuigen 1 Nationaliteit en categorie onbekend NL - Personenauto's 70% NL - Zware bedrijfsvoertuigen 7% Pagina 18

20 Overzicht 4 Overzicht intensiteiten per voertuigcategorie Alle passerende voertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Voertuigcategorie 1. Personenauto's % % % Bestelbusjes % % % Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger % Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 14 0% 10 0% 0 0% Vrachtauto zonder bak of zeil 405 4% 295 3% Trekker zonder oplegger 50 0% 38 0% 8 0% Trekker met oplegger - zeecontainer % % 102 3% Trekker met oplegger - bak of zeil 653 6% 479 5% Trekker met oplegger - silo of tank 244 2% 179 2% Overige motorvoertuigen 716 6% 535 6% 81 3% Onbekend Alle voertuigen % % % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde werkdag 8. 6% 9. 2% 10. 6% % 1 45% 6. 0% 5. 4% 4. 0% % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde weekdag 8. 5% 9. 2% 10. 6% % 1 48% % 4. 0% % Voertuigcategorieverdeling gemiddelde weekenddag 3. 0% 4. 0% % 7. 3% % % 1. 77% Pagina 19

21 Overzicht 5 Samenhang voertuigcategorie en categorie op basis van kenteken Alle passerende voertuigen NL - Personenauto's NL - Zware bedrijfsvoertuigen Voertuigcategorie 1. Personenauto's Bestelbusjes Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger Vrachtauto zonder bak of zeil Trekker zonder oplegger Trekker met oplegger - zeecontainer Trekker met oplegger - bak of zeil Trekker met oplegger - silo of tank Overige motorvoertuigen Onbekend Alle voertuigen NL - Lichte bedrijfsvoertuigen NL - Categorie onbekend Buitenlandse voertuigen Nationaliteit en categorie onbekend Pagina 20

22 Overzicht 6 Overzicht intensiteiten per emissiecode Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Emissiecodes Emissiecode 0 6 0% 4 0% 1 0% Emissiecode Emissiecode % 231 8% 12 6% Emissiecode % % 72 33% Emissiecode % 249 8% 19 9% Emissiecode % % 64 29% Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* 66 2% 60 2% 45 2 Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen % % % *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Emissiecodes Emissiecode % Emissiecode % 29 3% 16 5% Emissiecode % 77 7% 27 8% Emissiecode % % 98 29% Emissiecode % % % Emissiecode 5 0 0% 0 0% 0 0% Geen gegevens bij RDW bekend % Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen % % % Zware bedrijfsvoertuigen voor milieuzone gemiddelde werkdag Emissiecode 5 35% Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* 2% Emissiecode 0 0% Emissiecode 2 8% Emissiecode 1 Emissiecode 4 8% Emissiecode 3 45% Lichte bedrijfsvoertuigen voor milieuzone gemiddelde werkdag Geen gegevens bij RDW bekend Emissiecode 0 Emissiecode 1 2% Emissiecode 2 7% Emissiecode 4 62% Emissiecode 3 27% Pagina 21

23 Overzicht 7 Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode. 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Pagina 22

24 Overzicht 7 Overzicht intensiteiten per emissiecode per voertuigcategorie Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) 1. Personenauto's 2. Bestelbusjes 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen 11. Onbekend Pagina 23

25 Overzicht 8 Overzicht intensiteiten per emissiecode per toelatingsjaar Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Nederlandse zware bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Niet van toepassing* Alle Nederlanse zware bedrijfsvoertuigen *Bussen zijn niet gebonden aan eventuele beperkingen die worden opgelegd op basis van de emissiecode Onbekend Pagina 24

26 Overzicht 8 Overzicht intensiteiten per emissiecode per toelatingsjaar Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde werkdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekdag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Nederlandse lichte bedrijfsvoertuigen (gemiddelde weekenddag) < Emissiecodes Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Emissiecode Geen gegevens bij RDW bekend Alle Nederlanse lichte bedrijfsvoertuigen Onbekend Pagina 25

27 Overzicht 9 Overzicht intensiteiten per nationaliteit Gemiddelde werkdag Gemiddelde weekdag Gemiddelde weekenddag abs % abs % abs % Nationaliteit Nederland % % % Nederland (kenteken niet volledig) 31 0% 23 0% 4 0% Duitsland 465 4% 360 4% 98 3% Belgë 263 2% 201 2% 45 Italië % 68 2% Polen % Groot Brittanië 31 0% 26 0% 12 0% Portugal 31 0% 25 0% 11 0% Slowakije 30 0% 24 0% 9 0% Frankrijk 21 0% 18 0% 9 0% Overige landen Buitenlands (nationaliteit onbekend) 37 0% 29 0% 10 0% Nationaliteit onbekend (kenteken niet volledig) Alle voertuigen % % % Verdeling nationaliteiten gemiddelde werkdag NL 88% Duitsland 4% Belgë 2% Verdeling nationaliteiten gemiddelde weekdag NL 88% Duitsland 4% Belgë 2% Verdeling nationaliteiten gemiddelde weekenddag NL 88% Belgë Duitsland 3% Pagina 26

28 Overzicht 10 Overzicht frequentie voertuigen per categorie op basis van het kenteken Alle passerende voertuigen NL - Personenauto's NL - Zware bedrijfsvoertuigen NL - Lichte bedrijfsvoertuigen Buitenlandse voertuigen Frequentie 1 keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd keer geregistreerd > 50 keer geregistreerd Alle unieke voertuigen Pagina 27

29 CATEGORIE-INDELING 1. Personenauto's Personenauto, stationcar, terreinwagen Bovenstaande voertuigen met aanhanger 2. Bestelbusjes Bestelbus bovenstaande voertuigen met aanhanger 3. Vrachtauto met bak of zeil zonder aanhanger Vrachtauto met bak of zeil 4. Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger Vrachtauto met bak of zeil met aanhanger 5. Vrachtauto zonder bak of zeil Open vrachtauto Vrachtauto met (zee) container Zeecontaine r Vrachtauto met silo of tank Bovenstaande voertuigen met aanhanger Zee- container 6. Trekker zonder oplegger 7. Trekker met oplegger - zeecontainer Zeecontainer 8. Trekker met oplegger - bak of zeil 9. Trekker met oplegger - silo of tank 10. Overige motorvoertuigen Motor Overige langzame motorvoertuigen Bussen Trekker met dieplader / trekker met lege oplegger

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Havendijk Schiedam. Januari 2016

Verkeersonderzoek Havendijk Schiedam. Januari 2016 Verkeersonderzoek Schiedam Januari 26 aantal mvt Hoofdlijnen De belangrijkste resultaten van een gemiddelde werkdag Verkeersonderzoek op de tussen Jachthavenlaan en Maasboulevard in Schiedam. Zaterdag

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen November 2013 (1-meting)

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen November 2013 (1-meting) Verantwoording Onderzoek: Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen Versie: Conceptrapport Donderdag 5 december 2013 Opdrachtgever(s): Gemeente Eindhoven Dhr. Etmay Cruger Opdrachtnemer: Dufec Mark Mulders,

Nadere informatie

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting)

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting) Verantwoording Onderzoek: Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen Versie: Conceptrapport Woensdag 16 oktober 2013 Opdrachtgever(s): Gemeente Eindhoven Dhr. Etmay Cruger Opdrachtnemer: Dufec Mark Mulders,

Nadere informatie

Verkeersonderzoek en milieuzone-scan Schiedam. Juni 2015

Verkeersonderzoek en milieuzone-scan Schiedam. Juni 2015 Schiedam Juni Hoofdlijnen Herkomst-/ bestemmingsanalyse en van het verkeer in het centrum van Schiedam Maandag juni tot en met zondag juni In-/ uitmatrix - gemiddelde werkdag 8 Van oost west oost oost

Nadere informatie

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Datum 7 februari 2012 Kenmerk UTT359/Wam/2076

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 2013 Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 0 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 STUDIEGEBIED... 3 3 KENTEKENONDERZOEK... 4 3.1 Onderzoekslocaties... 4 3.2 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Samenstelling van het wagenpark in de gemeente Rotterdam

Samenstelling van het wagenpark in de gemeente Rotterdam TNO-rapport TNO 2015 R11686 Samenstelling van het wagenpark in de gemeente Rotterdam Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008

Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008 PH-159-P Premium Autorapport dethleffs GLOBEBUS I 008 Deze dethleffs GLOBEBUS I 008 komt uit 2014. Deze geïmporteerde camper, is voorzien van een diesel motor, heeft een maximum vermogen van 96 kw (131

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aanbesteding Telplan 2016 e.v. 15 april 2015 Agenda 1. Achtergrond bij deze aanbesteding 2. Opdracht aanbesteding 3. Korte toelichting Best Value Procurement 4. Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam September 2016 Datum: 08-03-2017 Auteur: Nick Heijdeman Inhoud 1. OMSCHRIJVING ONDERZOEK... 3 1.1 Situatieomschrijving... 3 1.2 Omschrijving en doel verkeerstellingen...

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016 Verkeersonderzoek Soest-Zuid Mei 2016 Inhoud Verantwoording Dataverzameling... 3 Dataverwerking... 7 Onderzoek: Verkeersonderzoek Soest-Zuid Hoofdlijnen... 8 Datum: Mei 2016 Resultaten in Excel: Doorsnedetellingen...

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort

Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort 30-PZN-3 Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort Deze Toyota iq komt uit 2009, werd geleverd van 23-01-2009 tot 31-12-2013 en kostte toen 12.990,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2011

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 RDW tellerrapport 09/05/2016 HD098L Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 Model: 107 Uitvoering: 1.0-12V XR INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Finnik Autorapport smart city-coupé smart limited/1

Finnik Autorapport smart city-coupé smart limited/1 XG-DN-31 Finnik Autorapport smart city-coupé smart limited/1 Deze smart city-coupé komt uit 1998, werd geleverd van 01-10-1998 tot 08-03-1999 en kostte toen 11.777,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Skoda Citigo 1.0 Grt. Drive

Finnik Autorapport Skoda Citigo 1.0 Grt. Drive 3-THN-60 Finnik Autorapport Skoda Citigo 1.0 Grt. Drive Deze Skoda Citigo komt uit 2014, werd geleverd van 01-01-2014 tot 30-06-2014 en kostte toen 11.469,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic RDW tellerrapport 17/05/2016 89-jh-dd Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Finnik Autorapport Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Attr. PL+

Finnik Autorapport Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Attr. PL+ GL-519-B Finnik Autorapport Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Attr. PL+ Deze Audi A3 Sportback komt uit 2015, werd geleverd van 01-08-2014 tot 31-07-2016 en kostte toen 49.669,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport smart fortwo coupé 0.7 passion

Finnik Autorapport smart fortwo coupé 0.7 passion 40-NT-HR Finnik Autorapport smart fortwo coupé 0.7 passion Deze smart fortwo coupé komt uit 2004, werd geleverd van 01-01-2004 tot 31-12-2006 en kostte toen 13.651,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Verslag. Telprogramma Gemeente Utrecht September 2012

Verslag. Telprogramma Gemeente Utrecht September 2012 Verslag Telprogramma Gemeente Utrecht Verantwoording Onderzoek: Telprogramma Gemeente Utrecht Versie: Verslag uitvoering en dataverwerking 22-01-2012, versie 4 Opdrachtgever(s): Gemeente Utrecht: Anne

Nadere informatie

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.3 HDiF

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.3 HDiF 3-VKR-20 Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.3 HDiF Deze Citroen Nemo komt uit 2010, werd geleverd van 01-09-2010 tot 30-09-2015 en kostte toen 19.433,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen staat sinds

Nadere informatie

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA Waarderapport 26/07/2016 28vzj7 Merk: toyota Type: TUNDRA Model: Uitvoering: INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen Gestolen of vermist

Nadere informatie

Finnik Autorapport DFSK K-serie K01H 1.3 CNG

Finnik Autorapport DFSK K-serie K01H 1.3 CNG VP-430-H Finnik Autorapport DFSK K-serie K01H 1.3 CNG Deze DFSK K-serie komt uit 2015, werd geleverd van 01-01-2013 tot 31-03-2017 en kostte toen 25.672,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf.

Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf. 6-TNH-92 Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf. Deze BMW i3 komt uit 2014, werd geleverd van 01-11-2013 tot 31-08-2016 en kostte toen 54.808,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit 79-DJ-HF Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit Deze Mercedes-Benz C-klasse komt uit 1999, werd geleverd van 17-07-1993 tot 01-05-2000 en kostte toen 34.992,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort

Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort 42-KRL-2 Finnik Autorapport Toyota iq 1.0 VVTi Comfort Deze Toyota iq komt uit 2010, werd geleverd van 23-01-2009 tot 31-12-2013 en kostte toen 14.629,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta

Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta HB-400-R Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta Deze Nissan Note komt uit 2015, werd geleverd van 01-10-2013 tot 31-03-2017 en kostte toen 20.330,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot 308 SW 1.6 HDiF X-Line

Finnik Autorapport Peugeot 308 SW 1.6 HDiF X-Line KN-060-B Finnik Autorapport Peugeot 308 SW 1.6 HDiF X-Line Deze Peugeot 308 SW komt uit 2008, werd geleverd van 01-04-2008 tot 30-09-2010 en kostte toen 26.700,-. Deze geïmporteerde personenauto staat

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse Verkoopreport 09/05/2016 21GSPV Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER Model: SLK-klasse Uitvoering: 230 K. INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé 350 d 4MATIC

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé 350 d 4MATIC HT-668-K Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé 350 d 4MATIC Deze Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé komt uit 2015 en kostte toen 102.702,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2016 op kenteken,

Nadere informatie

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi 4-VHT-10 Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi Deze Citroen Nemo komt uit 2010, werd geleverd van 01-12-2007 tot 30-11-2010 en kostte toen 16.693,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen staat sinds

Nadere informatie

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+ Aankoopkeuring Rapport 09/05/2016 12RSR6 Merk: audi Type: AUDI A8 Model: A8 Uitvoering: 4.2 FSI q. Pro Line+ INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse 350 e Lease Edition

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse 350 e Lease Edition KR-910-H Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse 350 e Lease Edition Deze Mercedes-Benz E-klasse komt uit 2016, werd geleverd van 15-07-2016 tot 31-01-2017 en kostte toen 72.790,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz M-klasse ML 270 CDI

Finnik Autorapport Mercedes-Benz M-klasse ML 270 CDI 73-BH-HV Finnik Autorapport Mercedes-Benz M-klasse ML 270 CDI Deze Mercedes-Benz M-klasse komt uit 2003, werd geleverd van 01-02-2002 tot 31-08-2005. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz R-klasse 320 CDI Lang 4-Matic

Finnik Autorapport Mercedes-Benz R-klasse 320 CDI Lang 4-Matic 25-ZHD-1 Finnik Autorapport Mercedes-Benz R-klasse 320 CDI Lang 4-Matic Deze Mercedes-Benz R-klasse komt uit 2006, werd geleverd van 01-03-2006 tot 31-08-2007 en kostte toen 95.841,-. Deze geïmporteerde

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens)

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens) Memo Aan: : CC: Provincie Limburg ing. D.M.E. (Deborah) Bekkers Wilco Kooijman Datum: 3 februari 2012 Betreft: Resultaten kentekenonderzoek vracht N280 ( afslag Kelpen-Oler- ) Resultaten kentekenonderzoek

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 250 d 4M. Ambition

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 250 d 4M. Ambition KR-126-R Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 250 d 4M. Ambition Deze Mercedes-Benz GLC-klasse komt uit 2016, werd geleverd van 03-07-2015 tot 31-03-2017 en kostte toen 80.322,-. Deze originele

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Highline

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Highline 9-THS-70 Finnik Autorapport Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Highline Deze Volkswagen Golf Variant komt uit 2009, werd geleverd van 01-09-2008 tot 31-10-2009 en kostte toen 35.255,-. Deze geïmporteerde

Nadere informatie

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243.

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243. Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Line Number: 213 Line Number: 243 Line Number: 347 Line Number: 352 Line Number: 357 Line Number:

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 01/12/2016 20-RLS-5 Merk: nissan Type: NISSAN QASHQAI Model: Qashqai Uitvoering: 1.6 Acenta INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Finnik Autorapport BMW i8 1.5 First Edition

Finnik Autorapport BMW i8 1.5 First Edition 4-XFL-09 Finnik Autorapport BMW i8 1.5 First Edition Deze BMW i8 komt uit 2014, werd geleverd van 01-06-2014 tot 31-12-2014 en kostte toen 149.718,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Renault Scénic 1.6 Authentique

Finnik Autorapport Renault Scénic 1.6 Authentique KP-548-B Finnik Autorapport Renault Scénic 1.6 Authentique Deze Renault Scénic komt uit 2013, werd geleverd van 01-04-2009 tot 30-06-2011 en kostte toen 26.685,-. Deze geïmporteerde personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim.

Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim. GR-084-B Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim. Deze Toyota Auris komt uit 2012, werd geleverd van 15-02-2012 tot 31-12-2012 en kostte toen 21.344,-. Deze geïmporteerde personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport BMW 3-serie Coupé 320i Corp.Lease Exec

Finnik Autorapport BMW 3-serie Coupé 320i Corp.Lease Exec 76-JSJ-6 Finnik Autorapport BMW 3-serie Coupé 320i Corp.Lease Exec Deze BMW 3-serie Coupé komt uit 2009, werd geleverd van 01-09-2008 tot 30-04-2010 en kostte toen 51.981,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class 71-LB-PB Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class Deze Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé komt uit 2002, werd geleverd van 01-06-2002 tot 01-02-2003 en kostte toen 34.326,-. Deze

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG

Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG 06-VNJ-4 Finnik Autorapport Peugeot Partner 170C 1.4 CNG Deze Peugeot Partner komt uit 2008, werd geleverd van 01-12-2003 tot 31-01-2008 en kostte toen 22.300,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 220 d 4M. Edition 1

Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 220 d 4M. Edition 1 HL-662-L Finnik Autorapport Mercedes-Benz GLC-klasse 220 d 4M. Edition 1 Deze Mercedes-Benz GLC-klasse komt uit 2015, werd geleverd van 03-07-2015 tot 31-10-2016 en kostte toen 75.160,-. Deze geïmporteerde

Nadere informatie

Finnik Autorapport Seat Ateca 1.4 EcoTSI Xcellence

Finnik Autorapport Seat Ateca 1.4 EcoTSI Xcellence KZ-541-J Finnik Autorapport Seat Ateca 1.4 EcoTSI Xcellence Deze Seat Ateca komt uit 2017 en kostte toen 38.880,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2017 op kenteken, is voorzien van

Nadere informatie

Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom.

Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom. 9-XFH-95 Finnik Autorapport Seat Leon ST 1.6 TDI Style Ecom. Deze Seat Leon ST komt uit 2014, werd geleverd van 01-10-2013 tot 30-06-2015 en kostte toen 28.484,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

13/12/2017. Merk: volkswagen. Model: Polo Variant

13/12/2017. Merk: volkswagen. Model: Polo Variant Rdwautowaarde.nl 13/12/2017 sprn70 Merk: volkswagen Type: POLO Model: Polo Variant Uitvoering: 1.4 INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Passat 2.0 TSI 4M. Highline

Finnik Autorapport Volkswagen Passat 2.0 TSI 4M. Highline HG-700-Z Finnik Autorapport Volkswagen Passat 2.0 TSI 4M. Highline Deze Volkswagen Passat komt uit 2015 en kostte toen 66.333,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2015 op kenteken, is

Nadere informatie

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline Rdwautowaarde.nl 28/12/2017 86gsvb Merk: volkswagen Type: PASSAT Model: Passat Variant Uitvoering: 1.8 Turbo Highline INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

07/07/2016. Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I. Model: Voyager

07/07/2016. Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I. Model: Voyager Waarderapport 07/07/2016 30ldsl Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I Model: Voyager Uitvoering: 3.3i V6 LX INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en

Nadere informatie

21/12/2017. Model: Clio Estate. Merk: renault. Business

21/12/2017. Model: Clio Estate. Merk: renault. Business Rdwautowaarde.nl 21/12/2017 70nhl4 Merk: renault Type: CLIO Model: Clio Estate Uitvoering: 1.2-16V Business INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Estate 200 CDI Bns Class

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Estate 200 CDI Bns Class 75-LTZ-8 Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Estate 200 CDI Bns Class Deze Mercedes-Benz E-klasse Estate komt uit 2010, werd geleverd van 21-11-2009 tot 31-03-2013 en kostte toen 56.962,-. Deze originele

Nadere informatie

Finnik Autorapport Hyundai Elantra 2.0i-16V Dynamic

Finnik Autorapport Hyundai Elantra 2.0i-16V Dynamic 17-PZ-HR Finnik Autorapport Hyundai Elantra 2.0i-16V Dynamic Deze Hyundai Elantra komt uit 2005, werd geleverd van 01-08-2003 tot 31-12-2006 en kostte toen 18.670,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: iveco Type: 50C11G CNG

09/05/2016. Merk: iveco Type: 50C11G CNG Aankoopkeuring Rapport 09/05/2016 VR339B Merk: iveco Type: 50C11G Model: Daily Uitvoering: 50 C 11G 435 CNG INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline GV-781-K Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline Deze Volkswagen Golf Plus komt uit 2010, werd geleverd van 01-04-2009 tot 30-09-2012 en kostte toen 22.671,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

12/10/2017. Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9. Model: Spider

12/10/2017. Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9. Model: Spider Rdwautowaarde.nl 12/10/2017 79lpbb Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9 Model: Spider Uitvoering: 2.0 INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Ford Mondeo Wagon 1.6 Atlantic

Finnik Autorapport Ford Mondeo Wagon 1.6 Atlantic TV-GB-48 Finnik Autorapport Ford Mondeo Wagon 1.6 Atlantic Deze Ford Mondeo Wagon komt uit 1998, werd geleverd van 25-06-1998 tot 30-07-1999 en kostte toen 18.677,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot PT Blue Lease

Finnik Autorapport Peugeot PT Blue Lease GX-460-B Finnik Autorapport Peugeot 208 1.2 PT Blue Lease Deze Peugeot 208 komt uit 2015 en kostte toen 17.150,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2015 op kenteken, is voorzien van een

Nadere informatie

Finnik Autorapport Renault Captur 0.9 TCe Dynamique

Finnik Autorapport Renault Captur 0.9 TCe Dynamique KL-403-J Finnik Autorapport Renault Captur 0.9 TCe Dynamique Deze Renault Captur komt uit 2016 en kostte toen 21.985,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2016 op kenteken, is voorzien van een

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mazda Demio 1.3 Exclusive

Finnik Autorapport Mazda Demio 1.3 Exclusive 53-GG-DJ Finnik Autorapport Mazda Demio 1.3 Exclusive Deze Mazda Demio komt uit 2000, werd geleverd van 01-05-2000 tot 01-07-2002 en kostte toen 13.736,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX

Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX ZD-HF-43 Finnik Autorapport Daihatsu Gran Move 1.6i-16V CX Deze Daihatsu Gran Move komt uit 1999, werd geleverd van 02-02-1999 tot 11-06-2002 en kostte toen 15.055,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion

Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion 4-XXS-73 Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion Deze smart forfour komt uit 2014 en kostte toen 16.328,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2014 op kenteken, is voorzien van een

Nadere informatie

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic Aankoopkeuring Rapport 26/04/2016 89-JH-DD Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport Citroen Berlingo 1.9 D 600

Finnik Autorapport Citroen Berlingo 1.9 D 600 79-BS-HD Finnik Autorapport Citroen Berlingo 1.9 D 600 Deze Citroen Berlingo komt uit 2005, werd geleverd van 01-11-2002 tot 31-08-2007 en kostte toen 11.099,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop

Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop GN-115-N Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop Deze Fiat Punto Evo komt uit 2015, werd geleverd van 01-01-2014 tot 31-10-2014 en kostte toen 14.495,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

30/11/2016. Type: FOCUS Titanium

30/11/2016. Type: FOCUS Titanium Aankoopkeuring Rapport 30/11/2016 59tvdn Merk: ford Type: FOCUS Model: Focus Uitvoering: 1.6-16V Titanium INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Finnik Autorapport Ford Puma V

Finnik Autorapport Ford Puma V SV-TB-74 Finnik Autorapport Ford Puma 1.7-16V Deze Ford Puma komt uit 1998, werd geleverd van 04-12-1997 tot 01-06-2002 en kostte toen 19.668,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 1998

Nadere informatie

Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf.

Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf. 8-SNS-33 Finnik Autorapport Tesla Model S 85 Signature Perf. Deze Tesla Model S komt uit 2013, werd geleverd van 01-08-2013 tot 31-12-2013 en kostte toen 111.200,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd 85-XPD-1 Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd Deze Dacia Duster komt uit 2012, werd geleverd van 01-05-2011 tot 31-10-2012 en kostte toen 18.730,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa Waarderapport 15/10/2016 GD397G Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Model: 911 Uitvoering: 3.0 Carrera Targa INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS

Finnik Autorapport Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS 28-GLK-8 Finnik Autorapport Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS Deze Peugeot 207 SW komt uit 2008, werd geleverd van 01-07-2007 tot 31-08-2009 en kostte toen 23.098,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz B-klasse 180 Ambition

Finnik Autorapport Mercedes-Benz B-klasse 180 Ambition 4-KXD-04 Finnik Autorapport Mercedes-Benz B-klasse 180 Ambition Deze Mercedes-Benz B-klasse komt uit 2013, werd geleverd van 03-10-2011 tot 31-12-2014 en kostte toen 23.415,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive Waarderapport 12/12/2016 39xdt9 Merk: bmw Type: 3ER REIHE Model: 3-serie Uitvoering: 320d EDE Executive INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd 47-RPT-8 Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd Deze Dacia Duster komt uit 2011, werd geleverd van 01-03-2010 tot 31-01-2014 en kostte toen 18.720,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot VTi Active

Finnik Autorapport Peugeot VTi Active 36-XFZ-7 Finnik Autorapport Peugeot 208 1.4 VTi Active Deze Peugeot 208 komt uit 2012, werd geleverd van 01-04-2012 tot 31-12-2012 en kostte toen 18.140,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

42-TJ-NB. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf ,- en is een origineel Nederlandse auto.

42-TJ-NB. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf ,- en is een origineel Nederlandse auto. VOLVO S80, uit september 2006 Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf 54.350,- en is een origineel Nederlandse auto. De auto kan van 0-100km/h in 7,9 seconden en heeft een topsnelheid van 240 km/h

Nadere informatie

13/03/2017. Model: Transporter. Merk: volkswagen Type: TRANSPORT MHD

13/03/2017. Model: Transporter. Merk: volkswagen Type: TRANSPORT MHD Napcheck.com 13/03/2017 75-VPT-8 Merk: volkswagen Type: TRANSPORT Model: Transporter Uitvoering: 3.2 V6 300 4M MHD INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

14/07/2016. Model: Fiesta. Type: FIESTA. Lease

14/07/2016. Model: Fiesta. Type: FIESTA. Lease Aankoopkeuring Rapport 14/07/2016 hk055t Merk: ford Type: FIESTA Model: Fiesta Uitvoering: 1.5 TDCi Tit. Lease INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 22/11/2016 89jhdd Merk: ford Type: FIESTA Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie