Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerstelling en kentekenonderzoek"

Transcriptie

1 BIJLAGEN

2

3 Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek

4

5 Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens Plaats/datum: Tilburg, december 2011 Projectnummer: Adv/BRO/08/11 Groen Licht Verkeersadviezen Postbus HC TILBURG tel. (013) fax. (013) Internet :

6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING P Algemeen p Methodiek p Veldwerkomstandigheden p RESULTATEN KENTEKENONDERZOEK P Doorgaand verkeer totaal gemotoriseerd verkeer p Doorgaand verkeer vrachtverkeer p Routebomen p Representativiteit metingen p INTENSITEITSMETINGEN p. 13 BIJLAGEN Bijlage 1: Kwartierintensiteiten kentekenonderzoek p. 15 Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 2

7 1. INLEIDING 1.1 Algemeen In opdracht van BRO heeft Groen Licht Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de route Hool - Sweenslag Hoolstraat. Aanleiding voor dit onderzoek is het vermoeden dat verkeer, en met name vrachtverkeer, van de N279 uit zuidoostelijke richting gebruik maakt van deze route naar onder andere de industrieterreinen bij Veghel. Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze route is een kentekenonderzoek uitgevoerd. Op één van de locaties waar het kentekenonderzoek is uitgevoerd is ook -gedurende een week- al het passerende verkeer geteld. Deze telling is uitgevoerd met gebruikmaking van een wegkantradar. Onderstaande figuur 1 toont het onderzoeksgebied. Figuur 1: Overzicht onderzoeksgebied met meetlocaties en geregistreerde richtingen Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op maandag 21 november tussen 06:00 en 12:00 uur. De radarmeting is uitgevoerd gedurende 1 volle week, van maandag 21 november 00:00 uur tot en met zondag 27 november om 23:59 uur. Onderzoeksvragen De vragen waarop dit onderzoek antwoord geeft, zijn als volgt: Hoeveel gemotoriseerd verkeer (totaal verkeer én vrachtverkeer) rijdt er langs de betreffende meetpunten tijdens de meetperiode? Hoeveel (absoluut en procentueel) doorgaand, herkomst- en bestemmingsverkeer rijdt er via het traject Hool Sweenslag Hoolstraat Corsica? Hoe verhoudt de onderzoeksdag zich tot de overige dagen van de week. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 3

8 Beschrijving meetpunten Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op de onderstaande meetlocaties: Hool, ten westen van N279. Bij dit meetpunt is onderscheid aangebracht in de volgende stromen/richtingen: 011-in: verkeer van Morgenster rechtdoor naar Hool; 011-uit: verkeer van Hool rechtdoor naar Morgenster; 012-in: verkeer van N279 uit richting noord rechtsaf naar Hool; 012-uit: verkeer van Hool linksaf naar N279 richting noord; 013-in: verkeer van N279 uit richting zuid linksaf naar Hool; 013-uit: verkeer van Hool rechtsaf naar N279 richting zuid; Corsica, ten zuiden van Doornhoek. Dit meetpunt kent de volgende telstromen: 020-in: verkeer van noord/west (uit richting Veghel) naar zuid/oost (richting Zijtaart); 020-uit: verkeer van zuid/oost (uit richting Zijtaart) naar noord/west (richting Veghel); Aansluiting Hool - Sweenslag, op deze aansluiting wordt onderscheid gemaakt in de volgende rijrichtingen: 031-t1: verkeer van Hool rechtsaf naar Sweenslag; 031-t2: verkeer van Sweenslag linksaf naar Hool; 032-in: verkeer van Hool linksaf naar Sweenslag; 032-uit: verkeer van Sweenslag rechtsaf naar Hool; 033-in: verkeer van Hool (uit richting west) rechtdoor naar Hool (richting oost); 033-uit: verkeer van Hool (uit richting oost) rechtdoor naar Hool (richting west). Alle gedefinieerde telpunten met uitzondering van de meetpunten 031-t1 en 031-t2 kunnen vanwege hun ligging gezien worden als kordonpunten. De toevoeging -in of uit geeft aan of het verkeer betreft dat bij het meetpunt het gebied in- of juist uitrijdt. Samen vormen deze telpunten een kordon rondom de wegvakken die in het onderzoek betrokken zijn. De genoemde meetpunten 031-t1 en 031-t2 worden door hun ligging gezien als tussenpunten, deze liggen midden in het gebied. Daarom is bij deze meetpunten gekozen voor de toevoeging -t(tussenpunt1) en -t2. De radartelling is uitgevoerd tussen meetpunt 1 en meetpunt 3 aan de Hool. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 4

9 1.2 Methodiek Bij een kentekenonderzoek worden op de maatgevende locaties in het wegennet de kentekens genoteerd van de passerende motorvoertuigen. De kentekens worden geregistreerd op minuutniveau. Door de meetpunten vervolgens onderling te vergelijken op overeenkomstige kentekens, wordt inzicht verkregen in het verloop van de verkeersstromen. Afhankelijk van de doorrijtijd van overeenkomstige kentekens, worden deze bestempeld als doorgaand verkeer of als herkomst- en bestemmingsverkeer. Doorgaand Verkeer Bestemmingsverkeer Herkomstverkeer Onderscheid type verkeer Verwerking Met speciale kentekenvergelijkingssoftware wordt gekeken hoeveel herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer op verschillende relaties rijdt. Of verkeer toegekend wordt aan herkomst-/bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer is afhankelijk van de minimale en maximale doorrijtijden tussen de verschillende posten. Deze minimale en maximale doorrijtijden zijn vastgesteld aan de hand van de werkelijke doorrijtijden door het gebied op de onderzoeksdag. 1.3 Veldwerkomstandigheden Weersomstandigheden: Maandag 21 november 2011: de temperatuur bij aanvang van het onderzoek lag rond de -2 graden Celsius. Gedurende het onderzoek liep de temperatuur op tot circa 3 graden Celsius. Het was verder mistig en droog. Mede door de lage snelheden van de passerende voertuigen heeft de dichte mist geen aanwijsbare invloed gehad op de kwaliteit van het veldwerk. Voor zover waarneembaar hebben zich verder geen bijzondere omstandigheden voorgedaan die van invloed waren op de verkeersafwikkeling (geen wegomleidingen, geen wegopbrekingen). Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 5

10 2. Resultaat kentekenonderzoek In paragraaf 2.1 en 2.2 wordt de hoeveelheid doorgaand verkeer dat rijdt via de route Hool Sweenslag Corsica vv. inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 2.3 wordt ingezoomd op de hoeveelheid verkeer en de verkeersbewegingen bij meetpunt Doorgaand verkeer totaal gemotoriseerd verkeer Het doorgaand verkeer dat via Hool en Sweenslag naar Corsica en omgekeerd rijdt wordt bepaald door van de verschillende meetpunten de kentekens en passeertijden met elkaar te vergelijken. In onderstaande tabel is te zien hoeveel verkeer de meetpunten passeerde en hoeveel daarvan een relatie heeft met een ander meetpunt. Leeswijzer tabellen: Onderstaande tabellen met doorgaand- en herkomst-/bestemmingsverkeer toont het aantal voertuigen tussen de verschillende meetpunten. Deze tabel is al volgt te lezen: In tabel 1 is van links naar rechts- af te lezen dat tijdens de meetperiode vanaf 011-IN (vanaf Morgenster) 138 voertuigen naar meetpunt 020-UIT rijden. Dit is 51% van het totaal aantal voertuigen (268) dat meetpunt 011-IN passeert. 69 voertuigen rijden bij 011-IN het gebied in en gaan er bij 033-UIT weer uit. Dit bedraagt 26% van het totaal aantal ingaande voertuigen bij meetpunt 011. Van boven naar bededen is af te lezen dat de genoemde 138 voertuigen die bij meetpunt 020 het gebied uitgaan 9% bedraagt van het totaal aantal voertuigen dat bij meetpunt 020- UIT passeert. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 6

11 Tabel 1: doorgaand verkeer en herkomst-/bestemmingsverkeer; totaal gemotoriseerd verkeer Conclusies bij tabel 1 De totale hoeveelheid doorgaand verkeer vanaf N279/Morgenster via Sweenslag naar Corsica en verder bedraagt tijdens deze meting 331 voertuigen. 138 voertuigen zijn afkomstig van Morgenster, 8 voertuigen komen van de N279 uit noordelijke richting en 186 voertuigen komen van de N279 uit zuidelijke richting. De 331 voertuigen vormen samen ongeveer 23% van al het verkeer dat meetpunt 020 in noordelijke richting passeert (1462 voertuigen) en circa 55% van de in totaal 601 voertuigen ( ) die vanaf Morgenster en de N279 het gebied in rijden. In totaal rijden er 123 voertuigen bij de meetpunten 011, 012 en 013 het gebied binnen om er via meetpunt 033 weer uit te rijden. Van deze 123 voertuigen rijden er 12 (10%) verder naar meetpunt 020-UIT. Dit betreft dus ook doorgaand verkeer dat niet via Sweenslag maar wel via Zijtaart rijdt. In oostelijke richting, vanaf meetpunt 020-IN naar de meetpunten 011, 012 en 013, rijden respectievelijk 39, 3 en 64 voertuigen. Deze 107 voertuigen samen bedragen 15% van al het verkeer dat meetpunt 020-IN passeert. Eveneens 107 voertuigen rijden vanaf meetpunt 033-IN het gebied in om er via 011, 012 en 013 weer uit te rijden. 5 voertuigen hiervan zijn eerder voorbij meetpunt 020-IN gereden en horen dus ook tot het doorgaande verkeer tussen meetpunt 020-IN en de meetpunten 011-UIT, 012-UIT en 013-UIT. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 7

12 2.2 Doorgaand verkeer vrachtverkeer Onderstaande tabel toont de hoeveel doorgaand vrachtverkeer en de hoeveelheid vrachtverkeer met herkomst of bestemming in het onderzoeksgebied. Tabel 2: doorgaand verkeer en herkomst-/bestemmingsverkeer; vrachtverkeer Conclusies bij tabel 2 De totale hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer vanaf N279/Morgenster via Sweenslag naar Corsica en verder bedraagt tijdens deze meting 5 voertuigen. 2 Vrachtwagens zijn afkomstig van Morgenster en 3 vrachtwagens komen van de N279 uit zuidelijke richting. In totaal rijden er 30 vrachtwagens bij de meetpunten 011, 012 en 013 het gebied binnen 5 rijden er, zoals hierboven vermeld, door naar meetpunt 020-UIT. 10 vrachtwagens rijden via meetpunt 033-UIT het gebied weer uit. De overige 15 vrachtwagens vinden een bestemming in het onderzoekgebied. Van deze 15 voertuigen rijden er 13 via Sweenslag. Deze voertuigen zijn voorbij meetpunt 031- t1 gereden, dit is niet in bovenstaande tabel terug te vinden. In oostelijke richting, vanaf meetpunt 020-IN rijden 66 vrachtwagens het onderzoeksgebied binnen. 5 vrachtwagens rijden door naar de meetpunten 011, 012 en Vrachtwagen rijdt via meetpunt 031-t2, maar niet verder naar de meetpunten 011, 012 en 013. Vanaf meetpunt 033-IN rijden 10 vrachtwagens het gebied in om er via 011, 012 en 013 weer uit te rijden. 1 Vrachtwagen hiervan is eerder voorbij meetpunt 020- IN gereden en horen dus ook tot het doorgaande vrachtverkeer tussen meetpunt 020-IN en de meetpunten 011-UIT, 012-UIT en 013-UIT. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 8

13 2.3 Routebomen In deze paragraaf wordt een deel van het resultaat van het kentekenonderzoek gevisualiseerd door middel van routebomen. Een routeboom laat zien hoe verkeer dat een vast meetpunt passeert verder door het onderzoeksgebied rijdt. In dit geval worden vier routebomen gepresenteerd, namelijk zowel van totaal gemotoriseerd verkeer als van vrachtverkeer in westelijke en oostelijke richting, van alle voertuigen die meetpunt 031 óf meetpunt 033 zijn gepasseerd. Hoe dient een routeboom gelezen te worden? Ter hoogte van de post(en) waar de routeboom is getekend (grens tussen rood en blauw) staat de hoeveelheid doorgaand verkeer weergegeven (dv). Het betreft hier de hoeveelheid voertuigen die ook op een andere post gezien zijn. Dit aantal kan lager zijn dan de totale intensiteit ter plaatse. De rode lijn geeft met de aangegeven aantallen weer hoeveel voertuigen afkomstig zijn van een bepaalde post én gezien zijn bij het betreffende punt waarvoor de routeboom is getekend. De blauwe lijn laat zien waar het verkeer naar toe gaat. Hoeveel voertuigen er vanaf een post in de rode lijn (herkomst) naar een post in de blauwe lijn gaan (bestemming), is niet af te lezen in een routeboom. De dikte van lijnen zijn gerelateerd aan de intensiteit die erbij vermeld staan. De schaal van de lijn is afgestemd op de totale hoeveelheid doorgaand verkeer per punt waarvoor een routeboom is getekend. De waarden in relatie tot de dikte van de lijnen zijn tussen de verschillende routebomen niet vergelijkbaar. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 9

14 Routeboom Hool (meetpunt 031-t1 en 033-UIT), richting west; totaal gemotoriseerd verkeer Routeboom Hool (meetpunt 031-t1 en 033-UIT), richting west; vrachtverkeer Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 10

15 Routeboom Hool (meetpunt 031-t2 en 033-IN), richting oost; totaal gemotoriseerd verkeer Routeboom Hool (meetpunt 031-t2 en 033-IN), richting oost; vrachtverkeer Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 11

16 2.4 Representativiteit metingen Om vast te stellen hoe het onderzoekstijdvak zich voor wat betreft het verkeersbeeld verhoudt tot de overige werkdagen, is gedurende de week waarin het kentekenonderzoek is uitgevoerd ook een doorsnedetelling met behulp van een wegkantradar uitgevoerd. Deze radar heeft gedurende één volle week (van maandag 21 tot en met zondag 27 november 2011) intensiteiten gemeten van gemotoriseerd verkeer. De radar heeft, wanneer deze juist is opgehangen en uitgericht, een nauwkeurigheid als volgt: Snelheid: +/- 3% Lengte: +/- 30 cm. Hoofdstuk 3 toont het resultaat van deze aanvullende telling. Onderstaande tabel geeft de intensiteiten per dag van het onderzoekstijdvak (06:00-12:00 uur) en van de hele dag (24 uurssituatie). Tabel 3: representativiteit meting Onderzoekstijdvak (06:00-12:00 uur) In tabel 3 is te zien dat in westelijke richting op maandag 594 voertuigen passeren tegenover gemiddeld 574 voertuigen. Dit is een verschil van 3%. In oostelijke richting passeren op maandag 354 voertuigen, tegenover 370 gemiddeld. Dit is een verschil van circa 4%. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de onderzoeksperiode goed vergelijkbaar is met het gemiddelde van deze periode over 5 werkdagen. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 12

17 3. INTENSITEITSMETINGEN Naast het kentekenonderzoek is op één doorsnede een intensiteitsmeting uitgevoerd. De intensiteiten van gemotoriseerd verkeer zijn gedurende één volle week (van maandag 21 tot en met zondag 27 november 2011) met behulp van een wegkantradar gemeten. De radar heeft, wanneer deze juist is opgehangen en uitgericht, een nauwkeurigheid als volgt: Snelheid: +/- 3% Lengte: +/- 30 cm. In de volgende tabellen grafieken is de intensiteitrapportage opgenomen. Het gemotoriseerde verkeer is hierbij ondergebracht in drie categorieën. Deze indeling is gemaakt op basis van voertuiglengte. In categorie 2 vallen personenauto s en bestelbusjes. In categorie 3 vallen auto s met aanhanger. In categorie 4 vallen vrachtauto s, bussen en overige motorvoertuigen zoals landbouwvoertuigen. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 13

18 Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 14

19 Bijlage 1: Kwartierintensiteiten kentekenonderzoek Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 15

20 Vervolg kwartierintensiteiten op basis van kentekenonderzoek Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 16

21 Bijlage 2: Aanvullende tabel uit kentekenonderzoek

22

23 naar Totaal gemotoriseerd verkeer 07:30-08:30 uur 011-UIT: Hool, naar richting Morgenstraat 012-UIT: Hool, naar richting N279 Noord 013-UIT: Hool, naar richting N279 Zuid 020-UIT: Corsica, naar richting Doornhoek 032-UIT: Hool, vanuit richting west 033-UIT: Hool, vanuit richting oost Doorgaand verkeer Bestemmingsverkeer Totaal ingaand van 011-IN: Hool, vanuit richting Morgenstraat 012-IN: Hool, vanuit richting N279 Noord 013-IN: Hool, vanuit richting N279 Zuid 020-IN: Corsica, vanuit richting Doornhoek 032-IN: Hool, vanuit richting zuid/west 033-IN: Hool, vanuit richting zuid/west Doorgaand verkeer Herkomstverkeer Totaal uitgaand 0 0% 0 0% 77 70% 0 0% 11 10% 88 80% 22 20% % 0% 0% 5% 0% 9% 0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 8 12% 11 16% 57 84% % 0% 0% 0% 0% 6% 0 0% 0 0% 94 78% 0 0% 2 2% 96 80% 24 20% % 0% 0% 6% 0% 2% 8 6% 8 6% 14 11% 0 0% 0 0% 30 23% % % 5% 14% 12% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 0% 0% 0% 0% 0% 11 35% 5 16% 12 39% 0 0% 0 0% 28 90% 3 10% % 7% 9% 10% 0% 0% % % % 46% 23% 67% 32% - 72% 36% % 77% 33% 68% - 28% 64% % 100% 100% 100% - 100% 100% Tabel 3: Totaal gemotoriseerd verkeer - spitsuur 07:30-08:30 uur

24

25

26 BRO heeft vestigingen in Boxtel Amsterdam Tegelen Hasselt

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 2013 Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 0 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 STUDIEGEBIED... 3 3 KENTEKENONDERZOEK... 4 3.1 Onderzoekslocaties... 4 3.2 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens)

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens) Memo Aan: : CC: Provincie Limburg ing. D.M.E. (Deborah) Bekkers Wilco Kooijman Datum: 3 februari 2012 Betreft: Resultaten kentekenonderzoek vracht N280 ( afslag Kelpen-Oler- ) Resultaten kentekenonderzoek

Nadere informatie

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen November 2013 (1-meting)

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen November 2013 (1-meting) Verantwoording Onderzoek: Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen Versie: Conceptrapport Donderdag 5 december 2013 Opdrachtgever(s): Gemeente Eindhoven Dhr. Etmay Cruger Opdrachtnemer: Dufec Mark Mulders,

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014 Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept Provincie Overijssel najaar 2014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Provincie Overijssel Paul Verheijdt

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum 1. Aanleiding tot het onderzoek Door de provincie Groningen is eind 2011 een grootschalig verkeersonderzoek gehouden. Doel was met name om te weten te komen

Nadere informatie

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad.

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad. Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december 2011 313585 Aan Steven de Kreek, Wherestad Kopie aan Van Hisse Brouwer Betreft resultaten verkeersonderzoek Planetenstraat Purmerend In

Nadere informatie

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting)

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting) Verantwoording Onderzoek: Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen Versie: Conceptrapport Woensdag 16 oktober 2013 Opdrachtgever(s): Gemeente Eindhoven Dhr. Etmay Cruger Opdrachtnemer: Dufec Mark Mulders,

Nadere informatie

Verkeerstelling 2011 Resultaten Havenverkeer Antwerpen

Verkeerstelling 2011 Resultaten Havenverkeer Antwerpen Verkeerstelling 2011 Resultaten Havenverkeer Antwerpen Sprekers: Marc Van Peel, voorzitter GHA en havenschepen Eddy Bruyninckx, ceo GHA Chris Coeck, manager beleid en strategie Persconferentie 15 februari

Nadere informatie

NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN

NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN EFFECTEN VERKEER 2011-2016 COLOFON Titel Noord-Zuid verbinding Kempen, effecten verkeer 2011-2016 Dossiernummer 17012 Dossierbeheerder Opgesteld door Gereviseerd door Stefaan

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Havendijk Schiedam. Januari 2016

Verkeersonderzoek Havendijk Schiedam. Januari 2016 Verkeersonderzoek Schiedam Januari 26 aantal mvt Hoofdlijnen De belangrijkste resultaten van een gemiddelde werkdag Verkeersonderzoek op de tussen Jachthavenlaan en Maasboulevard in Schiedam. Zaterdag

Nadere informatie

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011 VERKEERSONDERZOEK ENGWEG E.O. (concept)_ Inleiding De totstandkoming van dit verslag vindt zijn herkomst in het op 4 januari genomen besluit van het college van Burgemeester en wethouders om de afsluiting

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Kentekenonderzoek N206

Kentekenonderzoek N206 Kentekenonderzoek N206 Aanleiding De doorstroming op de N206 en daarmee de bereikbaarheid van Leiden en de Regio- laat ernstig te wensen over. Mede als gevolg van de gebrekkige doorstroming op deze route

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen- Projectomschrijving

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB1 322734 Aan Pieter Buis, Wherestad Kopie aan Edward van Schoten, gemeente Purmerend Van Hisse Brouwer Betreft Effecten ontwikkeling

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt

Nadere informatie

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Datum 7 februari 2012 Kenmerk UTT359/Wam/2076

Nadere informatie

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 www.roermond.nl uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/12345 26 november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 AAN de voorzitter

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Landmarkt Schellingwoude

Verkeersonderzoek Landmarkt Schellingwoude Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Tienen, Vlaams Brabant. ufec. Dataverzameling en dataverwerking. Maart 2014

Kentekenonderzoek Tienen, Vlaams Brabant. ufec. Dataverzameling en dataverwerking. Maart 2014 ufec Dataverzameling en dataverwerking Kentekenonderzoek Tienen, Vlaams Brabant Inhoud Verantwoording Dataverzameling... 3 Dataverwerking... 4 Hoofdlijnen... 6 Onderzoek: Kentekenonderzoek Tienen, Vlaams

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Verkeerstellingen Maasland. Gemeente Midden-Delfland

Verkeerstellingen Maasland. Gemeente Midden-Delfland Verkeerstellingen Maasland Gemeente Midden-Delfland Verkeerstellingen Maasland Gemeente Midden-Delfland Delft, december 29 versie: definitief projectteam: ir. M.P.T. Koenis, ir. B.A. Wilmink opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 1. Opzet onderzoek 1.1. Inleiding Startpunt voor de invoering van een milieuzone is het bepalen van de aard en omvang van het

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017 Rapportage Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden Inhoud Verantwoording Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Methode 4 Onderzoek:

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

Ontsluiting Parkeergarage

Ontsluiting Parkeergarage Ontsluiting Parkeergarage Onderzoek naar de ontsluiting van de parkeervoorzieningen voor de ontwikkeling van Parkeerterrein P2 aan de Laanstraat CONCEPT Opdrachtgever: Gemeente Baarn ECORYS Transport en

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde Beeldentuin Heerde - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde hde-127 1 november 2011 Beeldentuin Heerde bepaling verkeerskundige effecten Gemeente Heerde projectnummer: hde-045 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

DTS meting Huizingalaan

DTS meting Huizingalaan Gemeente Eindhoven 3 mei 2011 Conceptrapport 9W3537.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 323 2918 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com E-mail www.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam September 2016 Datum: 08-03-2017 Auteur: Nick Heijdeman Inhoud 1. OMSCHRIJVING ONDERZOEK... 3 1.1 Situatieomschrijving... 3 1.2 Omschrijving en doel verkeerstellingen...

Nadere informatie

Meten is weten. Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens. VSVlokaal

Meten is weten. Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens. VSVlokaal Meten is weten Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens VSVlokaal 4 Voorwoord Dat kruispunt is veel te gevaarlijk! Er komt te veel verkeer door onze woonstraat. Dat is niet langer leefbaar!

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

portefeuillehouder M. Bosman

portefeuillehouder M. Bosman Informatienota aan de raad ** onderwerp Dossier : resultaten verkeerstelling nummer raadsstuk B 254 datum 26/06/2012 afzender college portefeuillehouder M. Bosman behandelend ambtenaar R. Simons bijlagen

Nadere informatie

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0 Anton Wijbenga MAPtm v 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Methode... 2 2.1. DE METING... 2 2.2. GEGEVENSVERWERKING... 2 Bluetooth... 2 Bluetooth vs. Kentekenonderzoek... 3 Bluetooth vs. Mechanische

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE NIJKERK J. HAVEMAN ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI 2014 1. Algemeen Aan de westzijde van Nijkerk wordt uitbreiding van het woningbouwcontingent voorzien. Het plangebied

Nadere informatie

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT Uitvoering fase 1 t/m 4 tussen 4 september en 17 november 2017 Noord West Oost Fase 1 Westzijde deel Stationsstraat Zeemanstraat,

Nadere informatie

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte

Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Trillingsonderzoek conform SBR A ter plaatse van een woning gelegen aan de Postbaan 7 te Putte Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Woensdrecht Postbus 24 4630 AA HOOGERHEIDE mevrouw V. Termolle Greten

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Cameraonderzoek spoorwegovergangen Borne. Eindrapport

Cameraonderzoek spoorwegovergangen Borne. Eindrapport Cameraonderzoek spoorwegovergangen Borne Eindrapport Keypoint Consultancy bv Institutenweg 32 7521 PK Enschede www.keypoint.eu Tel. 053 482 57 00 Fax 053 482 57 29 info@keypoint.eu Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Witte Dakcoating Höften Strakschilders

Witte Dakcoating Höften Strakschilders Witte Dakcoating Höften Strakschilders Eindrapport In opdracht van: Enschede, 25 mei 2012 Avante Consultancy www.avanteconsultancy.nl Colofon Opdrachtgever Pioneering Mevr. J. Bults M.H. Tromplaan 28 7513

Nadere informatie

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd:

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd: Notitie Project Referentieniveaumetingen A4 Midden-Delfland Betreft geluidsmetingen stiltegebied in situatie vóór opening rijksweg A4 Ons kenmerk M.2013.1022.01.N001 Versie 001 Datum 24 oktober 2014 Verwerkt

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Autonotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde: Algemene inleiding 3 Notitie autoverkeer 4 1. Voorzieningen 5 > Kaart met voorzieningen +

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet in beeld Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Versie 1.1, 22 mei 2017 Definitief Vertrouwelijk Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: T.C. Homan MSc. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: T.C. Homan MSc. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeersonderzoek ontwikkellocatie Kethel Arnhem, 10 november 2014 Van:

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE 2011 22 juni 2012 SAMENVATTING Het totaal aantal bezoeken aan Spaarnwoude was in 2011 iets hoger dan in 2010. Gedeeltelijk heeft die toename

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag Provincie Zuid-Holland Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Telpunten 1 2. RESULTATEN 3 2.1. Fietsroute Velostrada 3 2.1.1. Telpunt A1 -

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016 Verkeersonderzoek Soest-Zuid Mei 2016 Inhoud Verantwoording Dataverzameling... 3 Dataverwerking... 7 Onderzoek: Verkeersonderzoek Soest-Zuid Hoofdlijnen... 8 Datum: Mei 2016 Resultaten in Excel: Doorsnedetellingen...

Nadere informatie

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 Aan : Gemeente Katwijk Van : Dolf Vermeer Betreft : Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Datum : 30-07-2017 Kenmerk : 5815 De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Van 16 t/m 29 november 2011 hebben er op een viertal plekken in en om de Stenen Poort verkeerstellingen plaatsgevonden. De cijfers representeren een momentopname,

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatieschap het Twiske AB 05-12-2012 Agendapunt 3b mededeling recreatiemonitor, aantal bezoeken 2011 BIJLAGE RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatie Noord-Holland

Nadere informatie

Eerste werksessie klankbordgroep

Eerste werksessie klankbordgroep Eerste werksessie klankbordgroep Rijndijk-West, Hazerswoude-Rijndijk 3 juli 2017 Natalie Veenkamp Hans Godefrooij Paul van Loon (R&L Consultants) fietsen en lopen innovatie internationaal milieu mobiliteits-

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen A. Uitgangspunten planlocatie ligt in het buitengebied; uitbreiding bestaande Stoeterij met toeristische-recreatieve functies; berekeningen verkeersgeneratie o.b.v.

Nadere informatie