Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerstelling en kentekenonderzoek"

Transcriptie

1 BIJLAGEN

2

3 Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek

4

5 Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens Plaats/datum: Tilburg, december 2011 Projectnummer: Adv/BRO/08/11 Groen Licht Verkeersadviezen Postbus HC TILBURG tel. (013) fax. (013) Internet :

6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING P Algemeen p Methodiek p Veldwerkomstandigheden p RESULTATEN KENTEKENONDERZOEK P Doorgaand verkeer totaal gemotoriseerd verkeer p Doorgaand verkeer vrachtverkeer p Routebomen p Representativiteit metingen p INTENSITEITSMETINGEN p. 13 BIJLAGEN Bijlage 1: Kwartierintensiteiten kentekenonderzoek p. 15 Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 2

7 1. INLEIDING 1.1 Algemeen In opdracht van BRO heeft Groen Licht Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de route Hool - Sweenslag Hoolstraat. Aanleiding voor dit onderzoek is het vermoeden dat verkeer, en met name vrachtverkeer, van de N279 uit zuidoostelijke richting gebruik maakt van deze route naar onder andere de industrieterreinen bij Veghel. Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze route is een kentekenonderzoek uitgevoerd. Op één van de locaties waar het kentekenonderzoek is uitgevoerd is ook -gedurende een week- al het passerende verkeer geteld. Deze telling is uitgevoerd met gebruikmaking van een wegkantradar. Onderstaande figuur 1 toont het onderzoeksgebied. Figuur 1: Overzicht onderzoeksgebied met meetlocaties en geregistreerde richtingen Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op maandag 21 november tussen 06:00 en 12:00 uur. De radarmeting is uitgevoerd gedurende 1 volle week, van maandag 21 november 00:00 uur tot en met zondag 27 november om 23:59 uur. Onderzoeksvragen De vragen waarop dit onderzoek antwoord geeft, zijn als volgt: Hoeveel gemotoriseerd verkeer (totaal verkeer én vrachtverkeer) rijdt er langs de betreffende meetpunten tijdens de meetperiode? Hoeveel (absoluut en procentueel) doorgaand, herkomst- en bestemmingsverkeer rijdt er via het traject Hool Sweenslag Hoolstraat Corsica? Hoe verhoudt de onderzoeksdag zich tot de overige dagen van de week. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 3

8 Beschrijving meetpunten Het kentekenonderzoek is uitgevoerd op de onderstaande meetlocaties: Hool, ten westen van N279. Bij dit meetpunt is onderscheid aangebracht in de volgende stromen/richtingen: 011-in: verkeer van Morgenster rechtdoor naar Hool; 011-uit: verkeer van Hool rechtdoor naar Morgenster; 012-in: verkeer van N279 uit richting noord rechtsaf naar Hool; 012-uit: verkeer van Hool linksaf naar N279 richting noord; 013-in: verkeer van N279 uit richting zuid linksaf naar Hool; 013-uit: verkeer van Hool rechtsaf naar N279 richting zuid; Corsica, ten zuiden van Doornhoek. Dit meetpunt kent de volgende telstromen: 020-in: verkeer van noord/west (uit richting Veghel) naar zuid/oost (richting Zijtaart); 020-uit: verkeer van zuid/oost (uit richting Zijtaart) naar noord/west (richting Veghel); Aansluiting Hool - Sweenslag, op deze aansluiting wordt onderscheid gemaakt in de volgende rijrichtingen: 031-t1: verkeer van Hool rechtsaf naar Sweenslag; 031-t2: verkeer van Sweenslag linksaf naar Hool; 032-in: verkeer van Hool linksaf naar Sweenslag; 032-uit: verkeer van Sweenslag rechtsaf naar Hool; 033-in: verkeer van Hool (uit richting west) rechtdoor naar Hool (richting oost); 033-uit: verkeer van Hool (uit richting oost) rechtdoor naar Hool (richting west). Alle gedefinieerde telpunten met uitzondering van de meetpunten 031-t1 en 031-t2 kunnen vanwege hun ligging gezien worden als kordonpunten. De toevoeging -in of uit geeft aan of het verkeer betreft dat bij het meetpunt het gebied in- of juist uitrijdt. Samen vormen deze telpunten een kordon rondom de wegvakken die in het onderzoek betrokken zijn. De genoemde meetpunten 031-t1 en 031-t2 worden door hun ligging gezien als tussenpunten, deze liggen midden in het gebied. Daarom is bij deze meetpunten gekozen voor de toevoeging -t(tussenpunt1) en -t2. De radartelling is uitgevoerd tussen meetpunt 1 en meetpunt 3 aan de Hool. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 4

9 1.2 Methodiek Bij een kentekenonderzoek worden op de maatgevende locaties in het wegennet de kentekens genoteerd van de passerende motorvoertuigen. De kentekens worden geregistreerd op minuutniveau. Door de meetpunten vervolgens onderling te vergelijken op overeenkomstige kentekens, wordt inzicht verkregen in het verloop van de verkeersstromen. Afhankelijk van de doorrijtijd van overeenkomstige kentekens, worden deze bestempeld als doorgaand verkeer of als herkomst- en bestemmingsverkeer. Doorgaand Verkeer Bestemmingsverkeer Herkomstverkeer Onderscheid type verkeer Verwerking Met speciale kentekenvergelijkingssoftware wordt gekeken hoeveel herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer op verschillende relaties rijdt. Of verkeer toegekend wordt aan herkomst-/bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer is afhankelijk van de minimale en maximale doorrijtijden tussen de verschillende posten. Deze minimale en maximale doorrijtijden zijn vastgesteld aan de hand van de werkelijke doorrijtijden door het gebied op de onderzoeksdag. 1.3 Veldwerkomstandigheden Weersomstandigheden: Maandag 21 november 2011: de temperatuur bij aanvang van het onderzoek lag rond de -2 graden Celsius. Gedurende het onderzoek liep de temperatuur op tot circa 3 graden Celsius. Het was verder mistig en droog. Mede door de lage snelheden van de passerende voertuigen heeft de dichte mist geen aanwijsbare invloed gehad op de kwaliteit van het veldwerk. Voor zover waarneembaar hebben zich verder geen bijzondere omstandigheden voorgedaan die van invloed waren op de verkeersafwikkeling (geen wegomleidingen, geen wegopbrekingen). Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 5

10 2. Resultaat kentekenonderzoek In paragraaf 2.1 en 2.2 wordt de hoeveelheid doorgaand verkeer dat rijdt via de route Hool Sweenslag Corsica vv. inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 2.3 wordt ingezoomd op de hoeveelheid verkeer en de verkeersbewegingen bij meetpunt Doorgaand verkeer totaal gemotoriseerd verkeer Het doorgaand verkeer dat via Hool en Sweenslag naar Corsica en omgekeerd rijdt wordt bepaald door van de verschillende meetpunten de kentekens en passeertijden met elkaar te vergelijken. In onderstaande tabel is te zien hoeveel verkeer de meetpunten passeerde en hoeveel daarvan een relatie heeft met een ander meetpunt. Leeswijzer tabellen: Onderstaande tabellen met doorgaand- en herkomst-/bestemmingsverkeer toont het aantal voertuigen tussen de verschillende meetpunten. Deze tabel is al volgt te lezen: In tabel 1 is van links naar rechts- af te lezen dat tijdens de meetperiode vanaf 011-IN (vanaf Morgenster) 138 voertuigen naar meetpunt 020-UIT rijden. Dit is 51% van het totaal aantal voertuigen (268) dat meetpunt 011-IN passeert. 69 voertuigen rijden bij 011-IN het gebied in en gaan er bij 033-UIT weer uit. Dit bedraagt 26% van het totaal aantal ingaande voertuigen bij meetpunt 011. Van boven naar bededen is af te lezen dat de genoemde 138 voertuigen die bij meetpunt 020 het gebied uitgaan 9% bedraagt van het totaal aantal voertuigen dat bij meetpunt 020- UIT passeert. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 6

11 Tabel 1: doorgaand verkeer en herkomst-/bestemmingsverkeer; totaal gemotoriseerd verkeer Conclusies bij tabel 1 De totale hoeveelheid doorgaand verkeer vanaf N279/Morgenster via Sweenslag naar Corsica en verder bedraagt tijdens deze meting 331 voertuigen. 138 voertuigen zijn afkomstig van Morgenster, 8 voertuigen komen van de N279 uit noordelijke richting en 186 voertuigen komen van de N279 uit zuidelijke richting. De 331 voertuigen vormen samen ongeveer 23% van al het verkeer dat meetpunt 020 in noordelijke richting passeert (1462 voertuigen) en circa 55% van de in totaal 601 voertuigen ( ) die vanaf Morgenster en de N279 het gebied in rijden. In totaal rijden er 123 voertuigen bij de meetpunten 011, 012 en 013 het gebied binnen om er via meetpunt 033 weer uit te rijden. Van deze 123 voertuigen rijden er 12 (10%) verder naar meetpunt 020-UIT. Dit betreft dus ook doorgaand verkeer dat niet via Sweenslag maar wel via Zijtaart rijdt. In oostelijke richting, vanaf meetpunt 020-IN naar de meetpunten 011, 012 en 013, rijden respectievelijk 39, 3 en 64 voertuigen. Deze 107 voertuigen samen bedragen 15% van al het verkeer dat meetpunt 020-IN passeert. Eveneens 107 voertuigen rijden vanaf meetpunt 033-IN het gebied in om er via 011, 012 en 013 weer uit te rijden. 5 voertuigen hiervan zijn eerder voorbij meetpunt 020-IN gereden en horen dus ook tot het doorgaande verkeer tussen meetpunt 020-IN en de meetpunten 011-UIT, 012-UIT en 013-UIT. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 7

12 2.2 Doorgaand verkeer vrachtverkeer Onderstaande tabel toont de hoeveel doorgaand vrachtverkeer en de hoeveelheid vrachtverkeer met herkomst of bestemming in het onderzoeksgebied. Tabel 2: doorgaand verkeer en herkomst-/bestemmingsverkeer; vrachtverkeer Conclusies bij tabel 2 De totale hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer vanaf N279/Morgenster via Sweenslag naar Corsica en verder bedraagt tijdens deze meting 5 voertuigen. 2 Vrachtwagens zijn afkomstig van Morgenster en 3 vrachtwagens komen van de N279 uit zuidelijke richting. In totaal rijden er 30 vrachtwagens bij de meetpunten 011, 012 en 013 het gebied binnen 5 rijden er, zoals hierboven vermeld, door naar meetpunt 020-UIT. 10 vrachtwagens rijden via meetpunt 033-UIT het gebied weer uit. De overige 15 vrachtwagens vinden een bestemming in het onderzoekgebied. Van deze 15 voertuigen rijden er 13 via Sweenslag. Deze voertuigen zijn voorbij meetpunt 031- t1 gereden, dit is niet in bovenstaande tabel terug te vinden. In oostelijke richting, vanaf meetpunt 020-IN rijden 66 vrachtwagens het onderzoeksgebied binnen. 5 vrachtwagens rijden door naar de meetpunten 011, 012 en Vrachtwagen rijdt via meetpunt 031-t2, maar niet verder naar de meetpunten 011, 012 en 013. Vanaf meetpunt 033-IN rijden 10 vrachtwagens het gebied in om er via 011, 012 en 013 weer uit te rijden. 1 Vrachtwagen hiervan is eerder voorbij meetpunt 020- IN gereden en horen dus ook tot het doorgaande vrachtverkeer tussen meetpunt 020-IN en de meetpunten 011-UIT, 012-UIT en 013-UIT. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 8

13 2.3 Routebomen In deze paragraaf wordt een deel van het resultaat van het kentekenonderzoek gevisualiseerd door middel van routebomen. Een routeboom laat zien hoe verkeer dat een vast meetpunt passeert verder door het onderzoeksgebied rijdt. In dit geval worden vier routebomen gepresenteerd, namelijk zowel van totaal gemotoriseerd verkeer als van vrachtverkeer in westelijke en oostelijke richting, van alle voertuigen die meetpunt 031 óf meetpunt 033 zijn gepasseerd. Hoe dient een routeboom gelezen te worden? Ter hoogte van de post(en) waar de routeboom is getekend (grens tussen rood en blauw) staat de hoeveelheid doorgaand verkeer weergegeven (dv). Het betreft hier de hoeveelheid voertuigen die ook op een andere post gezien zijn. Dit aantal kan lager zijn dan de totale intensiteit ter plaatse. De rode lijn geeft met de aangegeven aantallen weer hoeveel voertuigen afkomstig zijn van een bepaalde post én gezien zijn bij het betreffende punt waarvoor de routeboom is getekend. De blauwe lijn laat zien waar het verkeer naar toe gaat. Hoeveel voertuigen er vanaf een post in de rode lijn (herkomst) naar een post in de blauwe lijn gaan (bestemming), is niet af te lezen in een routeboom. De dikte van lijnen zijn gerelateerd aan de intensiteit die erbij vermeld staan. De schaal van de lijn is afgestemd op de totale hoeveelheid doorgaand verkeer per punt waarvoor een routeboom is getekend. De waarden in relatie tot de dikte van de lijnen zijn tussen de verschillende routebomen niet vergelijkbaar. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 9

14 Routeboom Hool (meetpunt 031-t1 en 033-UIT), richting west; totaal gemotoriseerd verkeer Routeboom Hool (meetpunt 031-t1 en 033-UIT), richting west; vrachtverkeer Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 10

15 Routeboom Hool (meetpunt 031-t2 en 033-IN), richting oost; totaal gemotoriseerd verkeer Routeboom Hool (meetpunt 031-t2 en 033-IN), richting oost; vrachtverkeer Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 11

16 2.4 Representativiteit metingen Om vast te stellen hoe het onderzoekstijdvak zich voor wat betreft het verkeersbeeld verhoudt tot de overige werkdagen, is gedurende de week waarin het kentekenonderzoek is uitgevoerd ook een doorsnedetelling met behulp van een wegkantradar uitgevoerd. Deze radar heeft gedurende één volle week (van maandag 21 tot en met zondag 27 november 2011) intensiteiten gemeten van gemotoriseerd verkeer. De radar heeft, wanneer deze juist is opgehangen en uitgericht, een nauwkeurigheid als volgt: Snelheid: +/- 3% Lengte: +/- 30 cm. Hoofdstuk 3 toont het resultaat van deze aanvullende telling. Onderstaande tabel geeft de intensiteiten per dag van het onderzoekstijdvak (06:00-12:00 uur) en van de hele dag (24 uurssituatie). Tabel 3: representativiteit meting Onderzoekstijdvak (06:00-12:00 uur) In tabel 3 is te zien dat in westelijke richting op maandag 594 voertuigen passeren tegenover gemiddeld 574 voertuigen. Dit is een verschil van 3%. In oostelijke richting passeren op maandag 354 voertuigen, tegenover 370 gemiddeld. Dit is een verschil van circa 4%. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de onderzoeksperiode goed vergelijkbaar is met het gemiddelde van deze periode over 5 werkdagen. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 12

17 3. INTENSITEITSMETINGEN Naast het kentekenonderzoek is op één doorsnede een intensiteitsmeting uitgevoerd. De intensiteiten van gemotoriseerd verkeer zijn gedurende één volle week (van maandag 21 tot en met zondag 27 november 2011) met behulp van een wegkantradar gemeten. De radar heeft, wanneer deze juist is opgehangen en uitgericht, een nauwkeurigheid als volgt: Snelheid: +/- 3% Lengte: +/- 30 cm. In de volgende tabellen grafieken is de intensiteitrapportage opgenomen. Het gemotoriseerde verkeer is hierbij ondergebracht in drie categorieën. Deze indeling is gemaakt op basis van voertuiglengte. In categorie 2 vallen personenauto s en bestelbusjes. In categorie 3 vallen auto s met aanhanger. In categorie 4 vallen vrachtauto s, bussen en overige motorvoertuigen zoals landbouwvoertuigen. Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 13

18 Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 14

19 Bijlage 1: Kwartierintensiteiten kentekenonderzoek Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 15

20 Vervolg kwartierintensiteiten op basis van kentekenonderzoek Groen Licht Verkeersadviezen Tilburg, december Adv/BRO/08/11 16

21 Bijlage 2: Aanvullende tabel uit kentekenonderzoek

22

23 naar Totaal gemotoriseerd verkeer 07:30-08:30 uur 011-UIT: Hool, naar richting Morgenstraat 012-UIT: Hool, naar richting N279 Noord 013-UIT: Hool, naar richting N279 Zuid 020-UIT: Corsica, naar richting Doornhoek 032-UIT: Hool, vanuit richting west 033-UIT: Hool, vanuit richting oost Doorgaand verkeer Bestemmingsverkeer Totaal ingaand van 011-IN: Hool, vanuit richting Morgenstraat 012-IN: Hool, vanuit richting N279 Noord 013-IN: Hool, vanuit richting N279 Zuid 020-IN: Corsica, vanuit richting Doornhoek 032-IN: Hool, vanuit richting zuid/west 033-IN: Hool, vanuit richting zuid/west Doorgaand verkeer Herkomstverkeer Totaal uitgaand 0 0% 0 0% 77 70% 0 0% 11 10% 88 80% 22 20% % 0% 0% 5% 0% 9% 0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 8 12% 11 16% 57 84% % 0% 0% 0% 0% 6% 0 0% 0 0% 94 78% 0 0% 2 2% 96 80% 24 20% % 0% 0% 6% 0% 2% 8 6% 8 6% 14 11% 0 0% 0 0% 30 23% % % 5% 14% 12% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 0% 0% 0% 0% 0% 11 35% 5 16% 12 39% 0 0% 0 0% 28 90% 3 10% % 7% 9% 10% 0% 0% % % % 46% 23% 67% 32% - 72% 36% % 77% 33% 68% - 28% 64% % 100% 100% 100% - 100% 100% Tabel 3: Totaal gemotoriseerd verkeer - spitsuur 07:30-08:30 uur

24

25

26 BRO heeft vestigingen in Boxtel Amsterdam Tegelen Hasselt

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 www.roermond.nl uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/12345 26 november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 AAN de voorzitter

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ontsluiting Parkeergarage

Ontsluiting Parkeergarage Ontsluiting Parkeergarage Onderzoek naar de ontsluiting van de parkeervoorzieningen voor de ontwikkeling van Parkeerterrein P2 aan de Laanstraat CONCEPT Opdrachtgever: Gemeente Baarn ECORYS Transport en

Nadere informatie

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 1. Opzet onderzoek 1.1. Inleiding Startpunt voor de invoering van een milieuzone is het bepalen van de aard en omvang van het

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Meten is weten. Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens. VSVlokaal

Meten is weten. Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens. VSVlokaal Meten is weten Een goed mobiliteitsbeleid dankzij objectieve gegevens VSVlokaal 4 Voorwoord Dat kruispunt is veel te gevaarlijk! Er komt te veel verkeer door onze woonstraat. Dat is niet langer leefbaar!

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Van 16 t/m 29 november 2011 hebben er op een viertal plekken in en om de Stenen Poort verkeerstellingen plaatsgevonden. De cijfers representeren een momentopname,

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin

A1-Nederlandin. A37-Nederlandin Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0146900 13 november 2014 332566 Betreft Onderzoek E233 Green Corridor 1 Aanleiding De Nederlandse gemeenten Emmen en Coevorden zijn betrokken bij het Europese

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

beperking verkeershinder noordereinde en zuidereinde 's-graveland

beperking verkeershinder noordereinde en zuidereinde 's-graveland wijdemeren beperking verkeershinder noordereinde en zuidereinde 's-graveland meting doorgaand verkeer en verkenning mogelijke maatregelen opdrachtgever : gemeente Wijdemeren nummer : datum : 8 oktober

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp 1 Deelrapport toerit Nieuwegein/Papendorp, 16 A12 Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst

Nadere informatie

Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar

Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar Grootschalig VerkeersOnderzoek Goederenverkeer Randstad 2012 (GVO-GR) juni 2013 Menno Wagenaar Inhoud 2 Inhoud 1. Aanleiding 2. Beschrijving van het onderzoek 3. Onderzoeksresultaten (a): Videoregistratie

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Datum 15 juni 2010 PMD060/Kmc/0600

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden

Geluidsmetingen en telgegevens N241. 1 Aanleiding. 2 Meetomstandigheden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuw arden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Trillingsgevoeligheid Middelland

Trillingsgevoeligheid Middelland Trillingsgevoeligheid Middelland n.a.v. Verbod vrachtverkeer 's-gravendijkwal Van Rodriaan Spruit F. M. Freyre Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Analyse Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Nadere informatie

Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase

Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase (Bijdragenr. 69) Verkeershinder tijdens werkzaamheden in aanbesteding- en uitvoeringsfase Ivo Hilderink (DHV) Wim van der Hoeven (DHV) Gaston Loos (Gaston Loos Engineering & Consultancy) 1. Inleiding De

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur

Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur Dit rapport beschrijft een meteorologisch overzicht van de omstandigheden die zich tijdens de genoemde vlucht hebben voorgedaan. Achtereenvolgens

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie

1. Inleiding. 2. Situatie Esprit bv, 4 e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen NOTITIE Nr. : V.2009.1135.00.N001 Versie : 002 DEFINITIEF Project : Esprit bv, 4e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen Betreft : Akoestisch

Nadere informatie

Locatieonderzoek WISH Outdoor. Gemeente Laarbeek Definitief

Locatieonderzoek WISH Outdoor. Gemeente Laarbeek Definitief Locatieonderzoek WISH Outdoor Gemeente Laarbeek Definitief Locatieonderzoek WISH Outdoor Gemeente Laarbeek Definitief Rapportnummer: 211x06798.077721_1 Datum: 20 december 2013 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen.

KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen. KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen. Vanaf 20 juli hangen er veertig vlaggen op de grens van de stad Tilburg. Deze zijn ontworpen en gemaakt

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Windpark Vianen externe veiligheid

Windpark Vianen externe veiligheid Windpark Vianen externe veiligheid Rapportnummer F 20562-1-RA-002 d.d. 3 juni 2014 Windpark Vianen externe veiligheid o p d r a c h t g e v e r E c o f y s N e t h e rlands B. V. r a p p o r t n u m m

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST GEMEENTE BAARLE-NASSAU 10 augustus 2012 076513561:0.7 Definitief B01055.000405.0100 076513561:0.7 - Definitief ARCADIS 1 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Beschrijving situatie

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER

AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER AANPAK DOORGAAND VRACHTVERKEER MINT NV 6 FEBRUARI 2012 Inhoud Aanleiding Achtergrond Inventarisatie Voorbeeld Aanleiding Problematiek van vrachtverkeer leeft in Vlaanderen Pers Overheden Actiegroepen /

Nadere informatie

"Begraafplaats Nieuw Dordrecht" Klazienaveensestraat! "Donald Fells is hier gevonden" Houttuinen!

Begraafplaats Nieuw Dordrecht Klazienaveensestraat! Donald Fells is hier gevonden Houttuinen! Routebeschrijving naar "Nederlands Hervormde Kerk" Vastenow! 61,6 km ca. 1 uur 34 min. Route langs de crash sites van de RAF toestellen die in de omgeving van Emmen zijn neergekomen in 1943 en 1944, alsmede

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Verkeersgeneratie ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Second opinion Definitief Recreatie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Reader oriëntatietechnieken

Reader oriëntatietechnieken Reader oriëntatietechnieken Inhoud 1. Schaal 2. Legenda 3. Coördinatenstelsels 4. Soorten kompassen 5. Declinatiecorrectie 6. Inclinatie 7. Kaart op het noorden leggen 8. Looprichting bepalen 9. Koers

Nadere informatie

Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Beoordeling van de effectiviteit van een tijdelijke vliegroute voor vleermuizen in juli 2008

Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Beoordeling van de effectiviteit van een tijdelijke vliegroute voor vleermuizen in juli 2008 Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Beoordeling van de effectiviteit van een tijdelijke vliegroute voor vleermuizen in juli 2008 R.M. Koelman Juli 2008 Rapport van de Zoogdiervereniging

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 214 Datafusie voor slimmer gebruik van verkeerssystemen: AID als casestudy Robert de Munter, Data Scientist werkzaam bij MAP Traffic Management Anton Wijbenga, Data Scientist

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen B44 Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen Richard van der Horst TNO richard.vanderhorst@tno.nl Jaap Kik Provincie Zuid-Holland jj.kik@pzh.nl Guido Sluijsmans TNO guido.sluijsmans@tno.nl

Nadere informatie

Bijlagen toelichting bestemmingsplan Kerkrade Oost II

Bijlagen toelichting bestemmingsplan Kerkrade Oost II Bijlagen toelichting bestemmingsplan Kerkrade Oost II Bijlage 1: Eindverslag inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan, maart 2010 Bijlage 2: Schriftelijke reacties i.k.v. overleg ex art. 3.1.1 Bro,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Definitief. Problematiek vrachtverkeer Grenscorridor N69

Definitief. Problematiek vrachtverkeer Grenscorridor N69 Provincie Noord-Brabant Definitief Problematiek vrachtverkeer Grenscorridor N69 Provincie Noord-Brabant Definitief Problematiek vrachtverkeer Grenscorridor N69 Datum 1 juli 2011 Kenmerk OJW135/Lsk/0171

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

C. Verkeersongevallenanalyse

C. Verkeersongevallenanalyse 64 C. Verkeersongevallenanalyse C. Verkeersongevallenanalyse Ten behoeve van de ongevallenanalyse N 377 Lichtmis Slagharen is gebruik gemaakt van de brongegevens welke worden aangeleverd door Dienst Verkeer

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1.

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1. Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan de zuidzijde van de kern Dalfsen staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Het

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014.

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014. Werkzaamheden Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan: De dorpsraad Laar is al geruime tijd bezig om tijdens de afsluiting van bovengenoemd kruispunt er voor te zorgen dat er buiten de route Rietstraat/Laarderweg

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

A73 en geluid. Geluidsoverlast A73 rond Nijmegen Dukenburg en Hatertse en Overasseltse Vennen

A73 en geluid. Geluidsoverlast A73 rond Nijmegen Dukenburg en Hatertse en Overasseltse Vennen A73 en geluid Geluidsoverlast A73 rond Nijmegen Dukenburg en Hatertse en Overasseltse Vennen Analyse door werkgroep Groen en cultuurhistorie Zevensprong, Nijmegen. Auteur: HC Speel hanscees@hanscees.com

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth

Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Een nieuwe manier van verkeerswaarneming? Bluetooth Anton Wijbenga (MAP Traffic Management) Jacob Bac (Havenbedrijf Rotterdam NV) Steven Boerma (MAP Traffic Management) Samenvatting Sinds kort wordt in

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 008 tijdvak woensdag 18 juni 13.30-16.30 wiskunde B1, Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. it examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Onderzoek)sportpark)Duivensteijn) Conceptrapport)

Onderzoek)sportpark)Duivensteijn) Conceptrapport) Onderzoek)sportpark)Duivensteijn) Conceptrapport) Onderzoek sportpark Duivensteijn Conceptrapport in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg datum: 21 december 2015 rapportnummer: 5400-R-C01 auteur(s):

Nadere informatie

Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng

Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng Ad 1.1 Vraagstelling Eerste alinea. Hier zou moeten staan: uiteindelijk is besloten de GHL in te richten als erftoegangsweg met snelheidslimiet

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout Overzicht Overzicht Waarom roet/ec Stand van zaken instrumentarium Voorbeelden van de inzet van roet voor analyses van maatregelen Bestuurlijke bruikbaarheid

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport brak vorig jaar een bezoekers record op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Verwacht gebruik fietstunnel Hoofdstation Groningen en Werkmanbrug-Vismarkt

Verwacht gebruik fietstunnel Hoofdstation Groningen en Werkmanbrug-Vismarkt Verwacht gebruik fietstunnel Hoofdstation Groningen en Werkmanbrug-Vismarkt Gemeente Groningen 6 januari 2015 Definitief rapport BD4904-101-100 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Chopinlaan 12

Nadere informatie

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1 WOW-NL in de klas Les 2 Aan de slag met WOW-NL Primair Onderwijs bovenbouw WOW-NL Les 2 1 Colofon Het lespakket WOW-NL is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht van het KNMI, op basis van lesmaterialen

Nadere informatie