Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het algemeen pedagogisch beleid van SKS Alles Kids. In dit werkplan laten we zien hoe wij bij BSO Sam Sam te werk gaan. SKS Alles Kids geeft kinderen de vijf. We bedoelen hiermee dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen. In dit werkplan zal eerst een stukje algemene en praktische informatie worden gegeven over BSO Sam Sam. Vervolgens volgt een stukje over de vijf speerpunten en hoe wij in de praktijk de pedagogische middelen hanteren om deze speerpunten te bereiken. Daarna volgen nog de regels van de bso. Wij wensen u veel leesplezier. Daniëlle van der Meijden Locatiemanager Datum: December 2014

3 De basisgroepen BSO Sam Sam heeft 3 basisgroepen, blauw, groen en geel. De kinderen hebben de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze groepen hebben geen 'eigen' groepsruimte, maar wel allemaal een fysieke eigen plek. Dit is voor alle kinderen benedenruimte. De kinderen melden zich hier aan en ook weer af. Hier zit een pedagogisch medewerker bij de groepstafel die noteert welke kinderen aanwezig zijn. Wij kiezen ervoor om niet met eigen groepsruimtes te werken omdat we een opendeurenbeleid hanteren en wij de kinderen de vrijheid willen geven om op alle plekken van de bso te spelen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid onze ruimtes optimaal in te delen. We kunnen de kinderen op deze manier meer uitdaging bieden en meer mogelijkheden qua spel. Elke basisgroep heeft een vast aantal pedagogisch medewerkers, de kinderen en ouders weten in welke basisgroep zij zijn ingedeeld. Per dag worden er maximaal 50 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. BSO Sam Sam is iedere dag geopend van uur tot uur, behalve op de woensdag. Op woensdag zijn we gesloten maar bieden we opvang vanaf uur bij BSO Villa Kakelbont. In de vakantie is BSO Sam Sam geopend van 7.00 uur tot uur. In de schoolvakanties worden bij onze bso, met het oog op het kleine aantal kinderen, ook kinderen van BSO Villa Kakelbont opgevangen. In dit geval komen er ook pedagogisch medewerkers van BSO Villa Kakelbont mee, zodat de kinderen toch vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Ook gaan de kinderen van BSO Sam Sam in de vakantie naar BSO Villa Kakelbont. Wij informeren ouders middels een brief op welke locatie de kinderen worden opgevangen in een bepaalde vakantie. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers verschilt per dag met een minimum van twee en een maximum van vijf. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Wij hanteren een verhouding van maximaal tien kinderen per pedagogisch medewerker. We streven ernaar om in vakanties, met vrije dagen en ziekte van onze vaste pedagogisch medewerkers, vaste invallers in te zetten. Op deze manier komen kinderen vaste medewerkers op de groep tegen. Ook ontmoeten de kinderen regelmatig stagiaires. De achterwacht: dit is voor ons niet van toepassing aangezien er bij ons altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Tevens gelden de pedagogisch medewerkers van BSO Villa Kakelbont ook als achterwacht. Op BSO Sam Sam werken we niet met vrijwilligers. Bij VSO Villa Kakelbont bieden wij de mogelijkheid om kinderen van BSO Sam Sam voor schooltijd op te vangen, de voorschoolse opvang (vso). Deze opvang wordt aangeboden tussen 7.00 uur en 8.30 uur. De kinderen kunnen maximaal anderhalf uur spelen en worden vervolgens door een taxi naar school gebracht. Extra aandacht De vaste pedagogisch medewerkers die bij de basisgroep van een kind horen voeren met de ouders een intake gesprek. Ook zorgen zij ervoor dat er jaarlijks een observatielijst wordt ingevuld over het kind. Gedurende de eerste weken volgen en begeleiden zij het kind ook extra op de bso. In eerste instantie zijn zij ook het eerste aanspreekpunt voor ouders, maar ouders zijn vrij om met alle pedagogisch medewerkers een gesprek aan te gaan. De pedagogisch medewerkers kennen alle kinderen en ouders en geven graag antwoord op alle vragen. Observatie Alle kinderen worden ieder jaar rond hun verjaardag geobserveerd. Er wordt een observatielijst ingevuld die daarna ter inzage wordt aangeboden aan de ouders/verzorgers. Tevens wordt er bij de ouders/verzorgers gemeld dat de observatielijst is ingevuld. Alleen als er bijzonderheden te melden zijn of op verzoek van de ouders wordt een gesprek gepland.

4 Geef ze de vijf De pedagogische visie van SKS Alles Kids is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de opvoedingstheorieën van Maria Montessori en de Reggio Emilia-benadering. Dit is terug te zien op onze locatie door de indeling van de ruimtes. We werken zoveel mogelijk met open kasten zodat de kinderen uitgenodigd worden tot het gebruik maken van de materialen uit de kasten. Er zijn bijna geen deuren in de ruimtes, zodat kinderen niet worden beperkt in hun vrijheid. In het atelier hebben we verschillende materialen staan zoals; klei, verf, kosteloos materiaal enz. welke de kinderen zelf mogen pakken en hen dus prikkelen tot creatieve uitspattingen. BSO Sam Sam betrekt de kinderen bij bepaalde zaken binnen de bso. Denk bijvoorbeeld aan; de aanschaf van nieuw spelmateriaal, keuzes van uitstapjes, opstellen van de huisregels enz. De 5 speerpunten in het pedagogisch beleid van SKS Alles Kids Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven: Alles Kids: Wij zorgen er voor dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken; Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen; Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons; Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen; Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken; Om deze speerpunten te realiseren, maken we gebruik van de volgende 5 pedagogische middelen: De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind Wij communiceren op het niveau van het kind. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een andere benaderingswijze. Wij luisteren naar de kinderen en laten hen ook merken dat wij hen gehoord hebben, op die manier is er interactie tussen ons en de kinderen. We spreken ze zoveel mogelijk op ooghoogte aan en spreken vanuit de ik-boodschap als wij hen iets zeggen of aanspreken op hun gedrag. Wij zijn een voorbeeldfunctie voor de kinderen en proberen die ook zo goed mogelijk uit te stralen. Normen en waarden geven wij de kinderen mee, door te laten zien wat gewenst gedrag is en door de kinderen aan te spreken wanneer zij zich anders dan gewenst gedragen. We spreken het kind op zo'n moment aan op zijn/haar gedrag en keuren dat af en bieden een alternatief. De interactie tussen kinderen onderling, de groep De kinderen gaan, als zij uit school komen, lekker spelen. Kinderen maken vriendjes bij de bso. Ze leren van elkaar en helpen elkaar waar nodig. Ze lopen soms tegen ruzie aan met elkaar en leren daarmee omgaan, zelfstandig of met hulp van de pedagogisch medewerker. De kinderen krijgen de ruimte om samen te spelen met andere kinderen of alleen, in grote groepen of juist in kleine groepen. In iedere samenstelling leren kinderen omgaan met elkaar en zien zij de verschillen die er zijn in normen en waarden.

5 De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten De benedenverdieping van BSO Sam Sam bestaat uit een hal en een groepsruimte. In de hal kunnen de kinderen hun jassen en tassen kwijt. De groepsruimte beneden is de centrale ruimte van de bso. Hier is de hele middag drinken te vinden. Er staan een aantal tafels waaraan de kinderen kunnen kleuren of een spelletje kunnen doen. Daarnaast is er een poppenhoek en staat er een televisie waar de kinderen een film kunnen kijken of waar ze een spel op de WII kunnen spelen. In de kast zijn diverse spelletjes en puzzels te vinden, evenals tekenmateriaal en strijkkralen. De bovenverdieping bestaat uit meerdere ruimtes. Zo is er een atelier waar diverse crea-materialen aanwezig zijn, die de kinderen zo mogen pakken. Ze kunnen er verven, plakken, kleien, enz. Daarnaast is er op deze verdieping een meidenkamertje met een poppenhuis en barbies en een jongenskamer met allerlei bouwmaterialen en auto's. Verder is er nog een kamertje waar 2 computers staan waar de kinderen spelletjes op kunnen spelen. Aan de andere zijde van de bovenverdieping bevindt zich de 8+ kamer. Deze bestaat uit een groepsruimte waar tafels staan waar de kinderen aan kunnen zitten om te knutselen of bijvoorbeeld een spelletje kunnen doen. Daarnaast gebruiken wij deze ruimte ook om de workshops te doen. Aangrenzend aan deze ruimte zitten nog 2 kleine kamertjes, een jongens en een meidenkamer. De oudere kinderen kunnen zich hier terugtrekken om te 'chillen':. Bij de meiden staat er een televisie, wat poefjes en een tafeltje, bij de jongens een playstation, een bank en een tafeltje. Buiten beschikt BSO Sam Sam over een zandbak, doeltjes en een klimtoestel. Daarnaast hebben we in het schuurtje nog wat fietsjes en karren staan waar de kinderen mee kunnen spelen. Het feit dat het pleintje om het gebouw heen loopt, zorgt ervoor dat de kinderen zich kunnen verstoppen voor elkaar en daagt hen uit tot dit soort spelletjes. Verder voldoen al onze bso ruimtes aan de wettelijke veiligheidseisen. Ons activiteitenaanbod Wij werken met een activiteitenmagazine. Deze worden per blok tussen twee vakanties in verspreid. Per blok worden er activiteiten georganiseerd door de locatie en de Alles Kids Club. Kinderen kunnen zich inschrijven via het magazine of via de mail. Daarnaast is er een maandplanning waar per dag staat beschreven wat we gaan doen op de locatie. Voor het thema gaan we dan knutselen, spelletjes doen, enz. Daarnaast bieden we workshops aan. Dit doen we in twee leeftijdscategorieën, zodat we de moeilijkheidsgraad kunnen aanpassen. Tijdens de workshops stimuleren we de creativiteit, samenwerken, de motorische ontwikkeling enz. Regelmatig krijgen we sportlessen van Delta Sport. We bieden activiteiten aan, maar de kinderen hebben altijd zelf de keus of ze ergens aan deelnemen. Het is ook goed als een kind even alleen een boekje wil lezen. Dagelijkse activiteiten Een middag bij de bso kent een aantal vaste momenten. Zo komen de kinderen binnen en ruimen hun jas en tas op in de luizenzak. Daarna gaan zij wat drinken. Na het drinken krijgen zij een koekje of iets anders. De kinderen kiezen zelf waar ze gaan spelen. Er is altijd een pedagogisch medewerker boven die daar een crea-activiteit aanbiedt of de kinderen helpt die zelf ideeën hebben. De kinderen verspreiden zich over de bso, evenals de pedagogisch medewerkers. Er kan een workshop aangeboden worden of er kan iemand bijvoorbeeld buiten een activiteit met de kinderen gaan doen. Alles Kids Club Vakantieactiviteiten Vakantieactiviteiten zijn doorgaans meer gericht op de hele groep omdat wij vaak weggaan met de kinderen. De uitjes variëren. Zo gaan we soms naar het bos, een museum of een voorstelling. Maar ook een speurtocht of een picknick zien wij als een uitje.

6 Wanneer wij een uitstapje maken met meer dan 30 kinderen wordt gewerkt met groepjes, we verdelen de kinderen dan onder de pedagogisch medewerkers. Elke pedagogisch medewerker is dan verantwoordelijk voor een aantal kinderen. BSO brede activiteiten In de vakanties worden er activiteiten aangeboden waaraan meerdere bso's meedoen. Zo worden er voetbaltoernooien georganiseerd waarbij teams van verschillende bso's tegen elkaar spelen en is er ieder jaar een dancebattle. Workshops Deze worden jaarlijks ingepland aan de hand van een activiteitenplanning en een thema. Per thema zijn we ongeveer 4 weken bezig. 1x per week wordt dan de workshop aangeboden. Deze workshops worden gegeven door de pedagogisch medewerkers, maar wij maken ook gebruik van vakkrachten. Deze vakkrachten zijn professionals die workshops aanbieden als aanvulling op ons eigen aanbod. Denk hierbij aan kinderyoga, zumba of 'muziek is cool'. Sportclinics De kinderen kunnen zich ook inschrijven voor de verschillende sportclinics die gedurende het jaar gegeven worden. Kinderen krijgen de kans om nieuwe talenten te ontwikkelen op het gebied van sport. Dit gebeurt op de locatie zelf, of op een andere locatie waar de sport kan worden beoefend. Deze clinics zijn 1 keer per week en duren 3 of 4 weken. Kids Academy Dit zijn workshops of lessen die worden aangeboden door een vakkracht van een externe partij tegen een vergoeding. Met een bijdrage van de ouders kunnen kinderen bijvoorbeeld onder bso tijd zwemlessen volgen. Deze workshops of lessen vinden niet altijd plaats op de eigen locatie. Wij zorgen er dan voor dat de kinderen van een naar de workshop of les worden gebracht en weer opgehaald als dit nodig is. Het spelmateriaal dat wij aanbieden We beschikken bij BSO Sam Sam over verschillende materialen. Zo hebben we verschillende bouwmaterialen, denk bijvoorbeeld aan kapla, knex, lego. Er zijn poppen, barbies en materialen om te "make-uppen" en de haren te doen. De kinderen genieten van het tutten. Verder hebben we spelletjes en puzzels die de cognitieve en sociale ontwikkeling stimuleren. En beschikken we over verschillende soorten crea-materiaal waarbij de kinderen de fantasie de vrije loop kunnen laten gaan. Onze locatie BSO Sam Sam zit in het Delta Sportcentrum. Dat onderscheidt ons van de andere bso's. Wij mogen gebruik maken van hun instructeurs en sportzalen. We krijgen regelmatig een sportles aangeboden en kunnen zo nu en dan, bijvoorbeeld in vakanties, ook gebruik maken van de zalen om een sportieve activiteit met de kinderen te doen. Daarnaast hebben wij diverse kleine kamertjes, elk met een eigen thema. Dat maakt dat de kinderen veel keus hebben over waar zij gaan spelen en de kleine ruimtes maken het ook knus. Ons team staat voor open feedback. Wij horen graag van ouders en kind leuke ideeën of tips! Wennen Voorafgaand aan de formele plaatsingsdatum voert één van de vaste medewerkers van de basisgroep waarin het kind komt met de ouders/verzorgers een intakegesprek. Hierin wordt belangrijke informatie uitgewisseld tussen de medewerker en de ouders/verzorgers en worden twee wenmomenten gepland. Dit is de eerste keer vaak wanneer de andere kinderen al zijn opgehaald van school en de tweede keer vanuit school. Nieuwe kinderen worden de eerste weken extra in de gaten gehouden door de pedagogisch medewerkers.

7 Ook zorgen de vaste medewerkers van de basisgroep van het kind ervoor dat de nieuwe kinderen wegwijs worden gemaakt op de bso. Vierogen principe Omdat de kinderen op de buitenschoolse opvang niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. Bij BSO Sam Sam proberen we er wel altijd voor te zorgen dat er zowel boven als beneden minimaal 1 pedagogisch medewerker is. Boven in het atelier zijn geen deuren aanwezig, dus bij het langslopen werpen de pedagogisch medewerkers altijd wel even een blik naar binnen. Deze kinderen hebben ook wat privacy nodig, maar ook hier lopen we regelmatig even binnen om een praatje te maken. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als normaal gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar. Dagritme van BSO Sam Sam De pedagogisch medewerkers halen de kinderen lopend van school, of de kinderen worden gebracht door het taxibedrijf. De pedagogisch medewerkers dragen SKS Alles Kids kleding. Taxichauffeurs dragen hun eigen bedrijfskleding. Dit doen we, zodat de kinderen en de leerkrachten onze medewerkers herkennen. De kinderen die alleen uit school mogen komen van hun ouders, komen zich eerst bij de pedagogisch medewerker melden en mogen dan alleen naar BSO Sam Sam lopen of fietsen. Als de kinderen binnenkomen, melden zij zich eerst op een vast punt op de bso. Hier zit een pedagogisch medewerker die bijhoudt welke kinderen al aanwezig zijn. De kinderen mogen vervolgens zelf iets te eten en drinken pakken, dit vinden de kinderen op een vaste plek op de bso. De kinderen kunnen gedurende de dag zelf drinken pakken wanneer zij dorst hebben. Bij de jongste kinderen letten we er extra op dat ze iets te eten en te drinken pakken. De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of alle kinderen wel voldoende drinken en zorgen ervoor dat er voldoende drinken staat. Rond half 5 krijgen de kinderen nog een tussendoortje aangeboden. De kinderen die dit willen, helpen bij de bereiding of het uitdelen. Bij BSO Sam Sam hanteren we een opendeuren beleid. De kinderen zijn de gehele middag vrij om te kiezen waar en waarmee ze willen spelen. We stimuleren de kinderen echter wel om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die we aanbieden. Zo worden er spontane activiteiten aangeboden, zoals een spel dat de kinderen graag willen doen, of een potje voetbal buiten. Maar er worden ook georganiseerde activiteiten aangeboden: workshops en sportclinics. Deze worden 1 keer per week gegeven en duren vaak 3 of 4 weken. De kinderen schrijven zich vooraf in voor de workshop of clinic en doen daarna alle keren mee. Wanneer er een workshop of clinic wordt gegeven op een dag dat een kind niet op de opvang is, mag deze toch gewoon meedoen. Het kind komt dan gezellig een uur naar de bso voor de workshop of clinic. Gemiddeld twee keer per week wordt er gesport op onze bso. Deze lessen worden aangeboden door pedagogisch medewerkers of instructeurs van Delta Sport. Kinderen kunnen zelf beslissen of zij mee willen of niet. Tijdens studie(mid)dagen en op woensdagen bij BSO Villa Kakelbont wordt er gezamenlijk gegeten.dit is meestal een broodmaaltijd, maar soms eten we iets anders zoals bijvoorbeeld tosti's of wraps. De vakanties verlopen iets anders dan de reguliere middagen. De kinderen kunnen vanaf 7.00 uur worden gebracht. Wanneer kinderen na 9.30 uur worden gebracht, vragen we de ouders dit door te geven. Dit in verband met eventuele uitstapjes die die dag gepland staan.

8 Kinderparticipatie SKS Alles Kids wil zich onderscheiden van andere bso s door de kinderen te laten meedenken en meehelpen bij de activiteiten die georganiseerd worden, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken. De kinderen denken onder andere mee over de regels die worden gehanteerd op de bso, wat er wordt gegeten en welke thema's en activiteiten we met hen ondernemen. Luizencapes In onze bso gebruiken wij luizencapes. We vragen de kinderen om elke dag hun jas en tas in de luizencape te doen. Wij proberen hiermee te voorkomen dat kinderen luizen krijgen. Locatie-eigen regels en tradities Op de bso zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat de kinderen op een gezellige en leuke manier met elkaar samen spelen. De regels zijn samen met de kinderen gemaakt en worden regelmatig met de kinderen besproken. De regels voeren niet de boventoon, de kinderen hebben veel vrijheid. In bepaalde situaties zal de pedagogisch medewerker van een regel afwijken, bijvoorbeeld als een kind aan het wennen is. De pedagogisch medewerker maakt aan de kinderen duidelijk waarom zij dit doet. Uitleg is belangrijk om te zorgen, dat zowel de regel als de reden om af te wijken, worden begrepen. Hieronder volgen de belangrijkste regels die wij met de kinderen hebben afgesproken: Binnen lopen we We gaan met respect met elkaar om We luisteren naar elkaar en naar de pedagogisch medewerkers Als we ergens mee hebben gespeeld, dan ruimen we dat ook op Op de trap lopen we rustig Als je wilt rennen, dan doe je dat lekker buiten We zijn zuinig op de spullen van de bso We gaan niet weg zonder papa of mama of toestemming van hen We wassen onze handen na het plassen en voor het eten Als je knoeit met drinken inschenken dan pak je even een doekje of je vraagt om hulp Vieze bekers doen we in de rode bak Als je moet niesen doe je je hand/arm voor je mond en wast daarna je handen Jassen en tassen doen we in de luizenzak en als je naar huis gaat, doe je je luizenzak in je bakje Verjaardagen In overleg met het kind wordt een verjaardag wel of niet gevierd. Het kind mag dan zelf beslissen hoe hij/zij de verjaardag wil vieren. BSO Sam Sam in de wijk BSO Sam Sam is te vinden in het centrum van Spijkenisse. We zijn gevestigd in het Delta Sportcentrum. Wij hebben kinderen op de bso van de volgende basisscholen: Vuurvogel, Morgenster en Rank. In de buurt hebben we een speeltuin, de kinderboerderij en bibliotheek. Daarnaast zitten we dicht bij de winkels waar we wel eens een boodschap gaan doen met de kinderen. Vriendjes mogen af en toe ook op de bso komen spelen, waarvoor wel een afspraak gemaakt moet worden. Adresgegevens BSO Sam Sam Industriestraat VD Spijkenisse

9 BSO waarmee we samenwerken in de vakanties: BSO Villa Kakelbont Willemshoevelaan GR Spijkenisse Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Locatiemanager Daniëlle van der Meijden Assistent locatiemanager: Carolien Geeve - van Vliet Manager Kinderopvang Linda van der Stelt

10

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Happy Kids. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Jungle. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sport Leidschenveen. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op alle bso's van SKS Alles

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum: Januari 2016

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum: Januari 2016 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Zie Zo. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum:

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO H2O. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het algemeen

Nadere informatie

Gonda Moolhuijsen Locatiemanager. Datum: januari 2017

Gonda Moolhuijsen Locatiemanager. Datum: januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sport Leidschenveen. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op alle bso's van SKS Alles

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Hommeltje. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie er uit ziet, welk dagritme wordt gehanteerd en

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter In het pedagogische werkplan wordt per BSO de locatie omschreven hoe de pedagogisch medewerkers aan de hand van het pedagogisch beleidsplan werken in hun groep.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes. 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kaboutertjes. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark 26-1444 HV Purmerend 0299-437714 Operationeel manager: Nick Entius Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids. Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Cosykids Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer. 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatie specifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Beer. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Werkplan De Schatkamer

Werkplan De Schatkamer De Schatkamer is gevestigd in een gedeelte van een kerkgebouw. Dit geeft het pand een wat nostalgische uitstraling. Op schooldagen vindt er voor en na schooltijd opvang plaats op de schatkamer. Ontspanning

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Werkplan De Schatkamer

Werkplan De Schatkamer De Schatkaart is gevestigd in een voormalig woonhuis. Dit geeft het pand een huiselijke uitstraling. Op schooldagen vindt er voor en na schooltijd opvang plaats op de Schatkaart. Ontspanning na een lange

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Groepsboekje BSO sport de Kantine

Groepsboekje BSO sport de Kantine Groepsboekje BSO sport de Kantine Groepsboekje BSO sport De Kantine januari 2016 Inhoud Welkom bij BSO sport De Kantine!... 2 De Groep... 3 De groepsruimte binnen en buiten... 3 Wat is er te doen?...

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Anansi Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend

Pedagogisch werkplan BSO Anansi Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend Pedagogisch werkplan BSO Anansi Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend-0299-480683 Operationeel manager: Monique van den Oever Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Reus In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar Locatie: opgemaakt d.d: 1 juli 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 70 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar bezoeken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar (

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar ( Locatie: BSO De Ooievaar opgemaakt d.d: 1 april 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 60 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat WB Purmerend Operationeel manager Monique van den Oever

Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat WB Purmerend Operationeel manager Monique van den Oever Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat 51-1448 WB Purmerend - 06-19998651 Operationeel manager Monique van den Oever Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij. Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Wagemaker opgemaakt d.d.: februari 2015 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Wagemaker is gevestigd in OBS de Wagemaker te Landsmeer.

Nadere informatie

Natuur BSO

Natuur BSO Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Natuur BSO 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie De Natuur BSO.

Nadere informatie

buitenschoolse opvang de Sterrenplukkers

buitenschoolse opvang de Sterrenplukkers buitenschoolse opvang de Sterrenplukkers Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Basisgroepen 3 2. Pedagogisch beleid 3 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 6 5. Locatie-eigen regels 6 6. Locatie-eigen rituelen 7 7. BSO

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum De Dwergenhut B.V.

Pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum De Dwergenhut B.V. . heeft meerdere locaties die gevestigd zijn in Den Haag en Rijswijk. Wij bieden verschillende soorten opvang: Peuterspeelzaal De Paddestoel met de leeftijd van 2-4 jaar NSO opvang met de leeftijd van

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Flamingo, versie oktober 2016

Pedagogische werkwijze BSO De Flamingo, versie oktober 2016 Omvang van de buitenschoolse opvang en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 60 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Flamingo. De kinderen komen van 2 scholen, namelijk van Ayundo en Octant.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Het Koraal, versie maart 2016 Karin van den Hoek, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Het Koraal, versie maart 2016 Karin van den Hoek, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen er maximaal 60 kinderen van groep 4 t/m 8 van basisscholen Het Koraal en De Delta* gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO) Het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht - 2013 - De vaste medewerkers: Bso De Kinderburcht: Harvey Mariska D. Silvia B. Chantal Anouschka: vaste inval Van bso Drakenstein: op vrijdag Mariska de B. Conny

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Torenmolen opgemaakt d.d.: 1 februari 2015 door: Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

editie januari Orka s

editie januari Orka s 2Orka s Kindercentrum 2Orka s is gevestigd in Scheveningen en bestaat uit een hoofdlocatie aan de Haringstraat en een dependance aan de 2e Messstraat. 2Orka s biedt plaats aan totaal ongeveer 80 kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Flamingo opgemaakt d.d.: 15-07-2013 door: Karina Knaap, locatiemanager Omvang van de buitenschoolse opvang en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 60 kinderen per dag worden

Nadere informatie

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen.

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen. PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO SUNKIDS Februari 2013 Voor u ligt het Pedagogisch werkplan van Buitenschoolse opvang Sunkids te Sas van Gent. Wij bieden opvang aan kinderen van de basisschool in de leeftijd van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013 Pedagogisch werkplan BSO Op Weg Oktober 2013 De buitenschoolse opvang Op Weg bied voor- en naschools opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. Tijdens de schoolweken zijn wij open vanaf 7.30 uur en na school

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Stap, versie maart 2017 Ineke van der Haak, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Stap, versie maart 2017 Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Stap is gehuisvest in basisschool de Stap te Landsmeer. De BSO maakt gebruik van een klaslokaal, de aula en een speellokaal. Er zijn 2 basisen op

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Lepelaar opgemaakt d.d.: 2 juli 2014 door: Janneke Faber Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Het totaal aantal kinderen dat op de BSO kan worden opgevangen is 60. Op maandag,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten 1. De locatie De Adventure BSO is gehuisvest in het scoutinggebouw van De Hertog van Gelre in wijk De Maten in Apeldoorn. Op woensdag- en vrijdagmiddag bieden

Nadere informatie