Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het algemeen pedagogisch beleid van SKS Alles Kids. In dit werkplan laten we zien hoe wij bij BSO Sam Sam te werk gaan. SKS Alles Kids geeft kinderen de vijf. We bedoelen hiermee dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen. In dit werkplan zal eerst een stukje algemene en praktische informatie worden gegeven over BSO Sam Sam. Vervolgens volgt een stukje over de vijf speerpunten en hoe wij in de praktijk de pedagogische middelen hanteren om deze speerpunten te bereiken. Daarna volgen nog de regels van de bso. Wij wensen u veel leesplezier. Daniëlle van der Meijden Locatiemanager Datum: December 2014

3 De basisgroepen BSO Sam Sam heeft 3 basisgroepen, blauw, groen en geel. De kinderen hebben de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze groepen hebben geen 'eigen' groepsruimte, maar wel allemaal een fysieke eigen plek. Dit is voor alle kinderen benedenruimte. De kinderen melden zich hier aan en ook weer af. Hier zit een pedagogisch medewerker bij de groepstafel die noteert welke kinderen aanwezig zijn. Wij kiezen ervoor om niet met eigen groepsruimtes te werken omdat we een opendeurenbeleid hanteren en wij de kinderen de vrijheid willen geven om op alle plekken van de bso te spelen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid onze ruimtes optimaal in te delen. We kunnen de kinderen op deze manier meer uitdaging bieden en meer mogelijkheden qua spel. Elke basisgroep heeft een vast aantal pedagogisch medewerkers, de kinderen en ouders weten in welke basisgroep zij zijn ingedeeld. Per dag worden er maximaal 50 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. BSO Sam Sam is iedere dag geopend van uur tot uur, behalve op de woensdag. Op woensdag zijn we gesloten maar bieden we opvang vanaf uur bij BSO Villa Kakelbont. In de vakantie is BSO Sam Sam geopend van 7.00 uur tot uur. In de schoolvakanties worden bij onze bso, met het oog op het kleine aantal kinderen, ook kinderen van BSO Villa Kakelbont opgevangen. In dit geval komen er ook pedagogisch medewerkers van BSO Villa Kakelbont mee, zodat de kinderen toch vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Ook gaan de kinderen van BSO Sam Sam in de vakantie naar BSO Villa Kakelbont. Wij informeren ouders middels een brief op welke locatie de kinderen worden opgevangen in een bepaalde vakantie. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers verschilt per dag met een minimum van twee en een maximum van vijf. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Wij hanteren een verhouding van maximaal tien kinderen per pedagogisch medewerker. We streven ernaar om in vakanties, met vrije dagen en ziekte van onze vaste pedagogisch medewerkers, vaste invallers in te zetten. Op deze manier komen kinderen vaste medewerkers op de groep tegen. Ook ontmoeten de kinderen regelmatig stagiaires. De achterwacht: dit is voor ons niet van toepassing aangezien er bij ons altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Tevens gelden de pedagogisch medewerkers van BSO Villa Kakelbont ook als achterwacht. Op BSO Sam Sam werken we niet met vrijwilligers. Bij VSO Villa Kakelbont bieden wij de mogelijkheid om kinderen van BSO Sam Sam voor schooltijd op te vangen, de voorschoolse opvang (vso). Deze opvang wordt aangeboden tussen 7.00 uur en 8.30 uur. De kinderen kunnen maximaal anderhalf uur spelen en worden vervolgens door een taxi naar school gebracht. Extra aandacht De vaste pedagogisch medewerkers die bij de basisgroep van een kind horen voeren met de ouders een intake gesprek. Ook zorgen zij ervoor dat er jaarlijks een observatielijst wordt ingevuld over het kind. Gedurende de eerste weken volgen en begeleiden zij het kind ook extra op de bso. In eerste instantie zijn zij ook het eerste aanspreekpunt voor ouders, maar ouders zijn vrij om met alle pedagogisch medewerkers een gesprek aan te gaan. De pedagogisch medewerkers kennen alle kinderen en ouders en geven graag antwoord op alle vragen. Observatie Alle kinderen worden ieder jaar rond hun verjaardag geobserveerd. Er wordt een observatielijst ingevuld die daarna ter inzage wordt aangeboden aan de ouders/verzorgers. Tevens wordt er bij de ouders/verzorgers gemeld dat de observatielijst is ingevuld. Alleen als er bijzonderheden te melden zijn of op verzoek van de ouders wordt een gesprek gepland.

4 Geef ze de vijf De pedagogische visie van SKS Alles Kids is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de opvoedingstheorieën van Maria Montessori en de Reggio Emilia-benadering. Dit is terug te zien op onze locatie door de indeling van de ruimtes. We werken zoveel mogelijk met open kasten zodat de kinderen uitgenodigd worden tot het gebruik maken van de materialen uit de kasten. Er zijn bijna geen deuren in de ruimtes, zodat kinderen niet worden beperkt in hun vrijheid. In het atelier hebben we verschillende materialen staan zoals; klei, verf, kosteloos materiaal enz. welke de kinderen zelf mogen pakken en hen dus prikkelen tot creatieve uitspattingen. BSO Sam Sam betrekt de kinderen bij bepaalde zaken binnen de bso. Denk bijvoorbeeld aan; de aanschaf van nieuw spelmateriaal, keuzes van uitstapjes, opstellen van de huisregels enz. De 5 speerpunten in het pedagogisch beleid van SKS Alles Kids Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven: Alles Kids: Wij zorgen er voor dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken; Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen; Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons; Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen; Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken; Om deze speerpunten te realiseren, maken we gebruik van de volgende 5 pedagogische middelen: De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind Wij communiceren op het niveau van het kind. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een andere benaderingswijze. Wij luisteren naar de kinderen en laten hen ook merken dat wij hen gehoord hebben, op die manier is er interactie tussen ons en de kinderen. We spreken ze zoveel mogelijk op ooghoogte aan en spreken vanuit de ik-boodschap als wij hen iets zeggen of aanspreken op hun gedrag. Wij zijn een voorbeeldfunctie voor de kinderen en proberen die ook zo goed mogelijk uit te stralen. Normen en waarden geven wij de kinderen mee, door te laten zien wat gewenst gedrag is en door de kinderen aan te spreken wanneer zij zich anders dan gewenst gedragen. We spreken het kind op zo'n moment aan op zijn/haar gedrag en keuren dat af en bieden een alternatief. De interactie tussen kinderen onderling, de groep De kinderen gaan, als zij uit school komen, lekker spelen. Kinderen maken vriendjes bij de bso. Ze leren van elkaar en helpen elkaar waar nodig. Ze lopen soms tegen ruzie aan met elkaar en leren daarmee omgaan, zelfstandig of met hulp van de pedagogisch medewerker. De kinderen krijgen de ruimte om samen te spelen met andere kinderen of alleen, in grote groepen of juist in kleine groepen. In iedere samenstelling leren kinderen omgaan met elkaar en zien zij de verschillen die er zijn in normen en waarden.

5 De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten De benedenverdieping van BSO Sam Sam bestaat uit een hal en een groepsruimte. In de hal kunnen de kinderen hun jassen en tassen kwijt. De groepsruimte beneden is de centrale ruimte van de bso. Hier is de hele middag drinken te vinden. Er staan een aantal tafels waaraan de kinderen kunnen kleuren of een spelletje kunnen doen. Daarnaast is er een poppenhoek en staat er een televisie waar de kinderen een film kunnen kijken of waar ze een spel op de WII kunnen spelen. In de kast zijn diverse spelletjes en puzzels te vinden, evenals tekenmateriaal en strijkkralen. De bovenverdieping bestaat uit meerdere ruimtes. Zo is er een atelier waar diverse crea-materialen aanwezig zijn, die de kinderen zo mogen pakken. Ze kunnen er verven, plakken, kleien, enz. Daarnaast is er op deze verdieping een meidenkamertje met een poppenhuis en barbies en een jongenskamer met allerlei bouwmaterialen en auto's. Verder is er nog een kamertje waar 2 computers staan waar de kinderen spelletjes op kunnen spelen. Aan de andere zijde van de bovenverdieping bevindt zich de 8+ kamer. Deze bestaat uit een groepsruimte waar tafels staan waar de kinderen aan kunnen zitten om te knutselen of bijvoorbeeld een spelletje kunnen doen. Daarnaast gebruiken wij deze ruimte ook om de workshops te doen. Aangrenzend aan deze ruimte zitten nog 2 kleine kamertjes, een jongens en een meidenkamer. De oudere kinderen kunnen zich hier terugtrekken om te 'chillen':. Bij de meiden staat er een televisie, wat poefjes en een tafeltje, bij de jongens een playstation, een bank en een tafeltje. Buiten beschikt BSO Sam Sam over een zandbak, doeltjes en een klimtoestel. Daarnaast hebben we in het schuurtje nog wat fietsjes en karren staan waar de kinderen mee kunnen spelen. Het feit dat het pleintje om het gebouw heen loopt, zorgt ervoor dat de kinderen zich kunnen verstoppen voor elkaar en daagt hen uit tot dit soort spelletjes. Verder voldoen al onze bso ruimtes aan de wettelijke veiligheidseisen. Ons activiteitenaanbod Wij werken met een activiteitenmagazine. Deze worden per blok tussen twee vakanties in verspreid. Per blok worden er activiteiten georganiseerd door de locatie en de Alles Kids Club. Kinderen kunnen zich inschrijven via het magazine of via de mail. Daarnaast is er een maandplanning waar per dag staat beschreven wat we gaan doen op de locatie. Voor het thema gaan we dan knutselen, spelletjes doen, enz. Daarnaast bieden we workshops aan. Dit doen we in twee leeftijdscategorieën, zodat we de moeilijkheidsgraad kunnen aanpassen. Tijdens de workshops stimuleren we de creativiteit, samenwerken, de motorische ontwikkeling enz. Regelmatig krijgen we sportlessen van Delta Sport. We bieden activiteiten aan, maar de kinderen hebben altijd zelf de keus of ze ergens aan deelnemen. Het is ook goed als een kind even alleen een boekje wil lezen. Dagelijkse activiteiten Een middag bij de bso kent een aantal vaste momenten. Zo komen de kinderen binnen en ruimen hun jas en tas op in de luizenzak. Daarna gaan zij wat drinken. Na het drinken krijgen zij een koekje of iets anders. De kinderen kiezen zelf waar ze gaan spelen. Er is altijd een pedagogisch medewerker boven die daar een crea-activiteit aanbiedt of de kinderen helpt die zelf ideeën hebben. De kinderen verspreiden zich over de bso, evenals de pedagogisch medewerkers. Er kan een workshop aangeboden worden of er kan iemand bijvoorbeeld buiten een activiteit met de kinderen gaan doen. Alles Kids Club Vakantieactiviteiten Vakantieactiviteiten zijn doorgaans meer gericht op de hele groep omdat wij vaak weggaan met de kinderen. De uitjes variëren. Zo gaan we soms naar het bos, een museum of een voorstelling. Maar ook een speurtocht of een picknick zien wij als een uitje.

6 Wanneer wij een uitstapje maken met meer dan 30 kinderen wordt gewerkt met groepjes, we verdelen de kinderen dan onder de pedagogisch medewerkers. Elke pedagogisch medewerker is dan verantwoordelijk voor een aantal kinderen. BSO brede activiteiten In de vakanties worden er activiteiten aangeboden waaraan meerdere bso's meedoen. Zo worden er voetbaltoernooien georganiseerd waarbij teams van verschillende bso's tegen elkaar spelen en is er ieder jaar een dancebattle. Workshops Deze worden jaarlijks ingepland aan de hand van een activiteitenplanning en een thema. Per thema zijn we ongeveer 4 weken bezig. 1x per week wordt dan de workshop aangeboden. Deze workshops worden gegeven door de pedagogisch medewerkers, maar wij maken ook gebruik van vakkrachten. Deze vakkrachten zijn professionals die workshops aanbieden als aanvulling op ons eigen aanbod. Denk hierbij aan kinderyoga, zumba of 'muziek is cool'. Sportclinics De kinderen kunnen zich ook inschrijven voor de verschillende sportclinics die gedurende het jaar gegeven worden. Kinderen krijgen de kans om nieuwe talenten te ontwikkelen op het gebied van sport. Dit gebeurt op de locatie zelf, of op een andere locatie waar de sport kan worden beoefend. Deze clinics zijn 1 keer per week en duren 3 of 4 weken. Kids Academy Dit zijn workshops of lessen die worden aangeboden door een vakkracht van een externe partij tegen een vergoeding. Met een bijdrage van de ouders kunnen kinderen bijvoorbeeld onder bso tijd zwemlessen volgen. Deze workshops of lessen vinden niet altijd plaats op de eigen locatie. Wij zorgen er dan voor dat de kinderen van een naar de workshop of les worden gebracht en weer opgehaald als dit nodig is. Het spelmateriaal dat wij aanbieden We beschikken bij BSO Sam Sam over verschillende materialen. Zo hebben we verschillende bouwmaterialen, denk bijvoorbeeld aan kapla, knex, lego. Er zijn poppen, barbies en materialen om te "make-uppen" en de haren te doen. De kinderen genieten van het tutten. Verder hebben we spelletjes en puzzels die de cognitieve en sociale ontwikkeling stimuleren. En beschikken we over verschillende soorten crea-materiaal waarbij de kinderen de fantasie de vrije loop kunnen laten gaan. Onze locatie BSO Sam Sam zit in het Delta Sportcentrum. Dat onderscheidt ons van de andere bso's. Wij mogen gebruik maken van hun instructeurs en sportzalen. We krijgen regelmatig een sportles aangeboden en kunnen zo nu en dan, bijvoorbeeld in vakanties, ook gebruik maken van de zalen om een sportieve activiteit met de kinderen te doen. Daarnaast hebben wij diverse kleine kamertjes, elk met een eigen thema. Dat maakt dat de kinderen veel keus hebben over waar zij gaan spelen en de kleine ruimtes maken het ook knus. Ons team staat voor open feedback. Wij horen graag van ouders en kind leuke ideeën of tips! Wennen Voorafgaand aan de formele plaatsingsdatum voert één van de vaste medewerkers van de basisgroep waarin het kind komt met de ouders/verzorgers een intakegesprek. Hierin wordt belangrijke informatie uitgewisseld tussen de medewerker en de ouders/verzorgers en worden twee wenmomenten gepland. Dit is de eerste keer vaak wanneer de andere kinderen al zijn opgehaald van school en de tweede keer vanuit school. Nieuwe kinderen worden de eerste weken extra in de gaten gehouden door de pedagogisch medewerkers.

7 Ook zorgen de vaste medewerkers van de basisgroep van het kind ervoor dat de nieuwe kinderen wegwijs worden gemaakt op de bso. Vierogen principe Omdat de kinderen op de buitenschoolse opvang niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. Bij BSO Sam Sam proberen we er wel altijd voor te zorgen dat er zowel boven als beneden minimaal 1 pedagogisch medewerker is. Boven in het atelier zijn geen deuren aanwezig, dus bij het langslopen werpen de pedagogisch medewerkers altijd wel even een blik naar binnen. Deze kinderen hebben ook wat privacy nodig, maar ook hier lopen we regelmatig even binnen om een praatje te maken. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als normaal gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar. Dagritme van BSO Sam Sam De pedagogisch medewerkers halen de kinderen lopend van school, of de kinderen worden gebracht door het taxibedrijf. De pedagogisch medewerkers dragen SKS Alles Kids kleding. Taxichauffeurs dragen hun eigen bedrijfskleding. Dit doen we, zodat de kinderen en de leerkrachten onze medewerkers herkennen. De kinderen die alleen uit school mogen komen van hun ouders, komen zich eerst bij de pedagogisch medewerker melden en mogen dan alleen naar BSO Sam Sam lopen of fietsen. Als de kinderen binnenkomen, melden zij zich eerst op een vast punt op de bso. Hier zit een pedagogisch medewerker die bijhoudt welke kinderen al aanwezig zijn. De kinderen mogen vervolgens zelf iets te eten en drinken pakken, dit vinden de kinderen op een vaste plek op de bso. De kinderen kunnen gedurende de dag zelf drinken pakken wanneer zij dorst hebben. Bij de jongste kinderen letten we er extra op dat ze iets te eten en te drinken pakken. De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of alle kinderen wel voldoende drinken en zorgen ervoor dat er voldoende drinken staat. Rond half 5 krijgen de kinderen nog een tussendoortje aangeboden. De kinderen die dit willen, helpen bij de bereiding of het uitdelen. Bij BSO Sam Sam hanteren we een opendeuren beleid. De kinderen zijn de gehele middag vrij om te kiezen waar en waarmee ze willen spelen. We stimuleren de kinderen echter wel om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die we aanbieden. Zo worden er spontane activiteiten aangeboden, zoals een spel dat de kinderen graag willen doen, of een potje voetbal buiten. Maar er worden ook georganiseerde activiteiten aangeboden: workshops en sportclinics. Deze worden 1 keer per week gegeven en duren vaak 3 of 4 weken. De kinderen schrijven zich vooraf in voor de workshop of clinic en doen daarna alle keren mee. Wanneer er een workshop of clinic wordt gegeven op een dag dat een kind niet op de opvang is, mag deze toch gewoon meedoen. Het kind komt dan gezellig een uur naar de bso voor de workshop of clinic. Gemiddeld twee keer per week wordt er gesport op onze bso. Deze lessen worden aangeboden door pedagogisch medewerkers of instructeurs van Delta Sport. Kinderen kunnen zelf beslissen of zij mee willen of niet. Tijdens studie(mid)dagen en op woensdagen bij BSO Villa Kakelbont wordt er gezamenlijk gegeten.dit is meestal een broodmaaltijd, maar soms eten we iets anders zoals bijvoorbeeld tosti's of wraps. De vakanties verlopen iets anders dan de reguliere middagen. De kinderen kunnen vanaf 7.00 uur worden gebracht. Wanneer kinderen na 9.30 uur worden gebracht, vragen we de ouders dit door te geven. Dit in verband met eventuele uitstapjes die die dag gepland staan.

8 Kinderparticipatie SKS Alles Kids wil zich onderscheiden van andere bso s door de kinderen te laten meedenken en meehelpen bij de activiteiten die georganiseerd worden, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken. De kinderen denken onder andere mee over de regels die worden gehanteerd op de bso, wat er wordt gegeten en welke thema's en activiteiten we met hen ondernemen. Luizencapes In onze bso gebruiken wij luizencapes. We vragen de kinderen om elke dag hun jas en tas in de luizencape te doen. Wij proberen hiermee te voorkomen dat kinderen luizen krijgen. Locatie-eigen regels en tradities Op de bso zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat de kinderen op een gezellige en leuke manier met elkaar samen spelen. De regels zijn samen met de kinderen gemaakt en worden regelmatig met de kinderen besproken. De regels voeren niet de boventoon, de kinderen hebben veel vrijheid. In bepaalde situaties zal de pedagogisch medewerker van een regel afwijken, bijvoorbeeld als een kind aan het wennen is. De pedagogisch medewerker maakt aan de kinderen duidelijk waarom zij dit doet. Uitleg is belangrijk om te zorgen, dat zowel de regel als de reden om af te wijken, worden begrepen. Hieronder volgen de belangrijkste regels die wij met de kinderen hebben afgesproken: Binnen lopen we We gaan met respect met elkaar om We luisteren naar elkaar en naar de pedagogisch medewerkers Als we ergens mee hebben gespeeld, dan ruimen we dat ook op Op de trap lopen we rustig Als je wilt rennen, dan doe je dat lekker buiten We zijn zuinig op de spullen van de bso We gaan niet weg zonder papa of mama of toestemming van hen We wassen onze handen na het plassen en voor het eten Als je knoeit met drinken inschenken dan pak je even een doekje of je vraagt om hulp Vieze bekers doen we in de rode bak Als je moet niesen doe je je hand/arm voor je mond en wast daarna je handen Jassen en tassen doen we in de luizenzak en als je naar huis gaat, doe je je luizenzak in je bakje Verjaardagen In overleg met het kind wordt een verjaardag wel of niet gevierd. Het kind mag dan zelf beslissen hoe hij/zij de verjaardag wil vieren. BSO Sam Sam in de wijk BSO Sam Sam is te vinden in het centrum van Spijkenisse. We zijn gevestigd in het Delta Sportcentrum. Wij hebben kinderen op de bso van de volgende basisscholen: Vuurvogel, Morgenster en Rank. In de buurt hebben we een speeltuin, de kinderboerderij en bibliotheek. Daarnaast zitten we dicht bij de winkels waar we wel eens een boodschap gaan doen met de kinderen. Vriendjes mogen af en toe ook op de bso komen spelen, waarvoor wel een afspraak gemaakt moet worden. Adresgegevens BSO Sam Sam Industriestraat VD Spijkenisse

9 BSO waarmee we samenwerken in de vakanties: BSO Villa Kakelbont Willemshoevelaan GR Spijkenisse Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Locatiemanager Daniëlle van der Meijden Assistent locatiemanager: Carolien Geeve - van Vliet Manager Kinderopvang Linda van der Stelt

10