SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten"

Transcriptie

1 GEEF ZE DE VIJF!

2 SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als er hogere eisen worden gesteld aan de opvang. Onze rode draad is altijd: de ontwikkeling en het welzijn van kinderen staan centraal! Onze visie Wij staan voor het bieden van meer dan opvang, waarbij onze ouders onder andere het spelenderwijs werken aan taalontwikkeling van 0 tot 4 jaar waarderen. En het aanbod van veel en verschillende activiteiten op gebied van sport, muziek, koken en creativiteit voor alle leeftijden door de speciale Alles Kids Club (4-12 jaar) en onze Mini Kids Club (0-4 jaar). Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar, zowel in kleine, knusse als in grote en moderne locaties. Maar als het om kinderen gaat, úw kinderen, telt dit niet. Dan gaat het om betrouwbaarheid, om persoonlijke aandacht, om oog voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Onze visie is verwerkt in ons pedagogisch beleid. Wij omarmen 5 speerpunten, 5 middelen en 3 pedagogische theorieën. In dit boekje lichten wij ons pedagogisch beleid toe, zodat u meer inzicht krijgt in onze manier van werken en handelen. Kortom: Wij geven uw kinderen de vijf! Ieder kind is uniek Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben bij SKS Alles Kids en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! De 5 speerpunten Onze pedagogische visie dragen wij uit, door dagelijks de volgende doelen na te streven in maarliefst 5 speerpunten. Wij omschrijven deze speerpunten op de volgende pagina s.

3 Alles Kids Wij zorgen ervoor dat de kinderen bij ons een plezierige tijd hebben. Dit doen wij door ons dagritme af te stemmen op hun wensen en behoeftes. Voor de kinderen op het kinderdagverblijf is er een balans tussen rustige en actieve momenten. Op de peuterdagopvang is er tijd voor educatieve activiteiten en vrij spel en de buitenschoolse opvang is gericht op ontspanning en gezelligheid. Wij zorgen samen met de kinderen voor een goede sfeer en een leuke dag. Wij zijn van mening dat als een kind plezier heeft, het ook meer open staat om te leren. Spelenderwijs leren kinderen ontzettend veel. Alles Kids

4 Samen en alleen Kinderopvang is bij ons per definitie opvang in een groep. Kinderen krijgen zo de gelegenheid om van elkaar te leren en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. De jongste kinderen oefenen dit doordat ze bijvoorbeeld op hun beurt moeten wachten, terwijl de oudere kinderen dit doen door bijvoorbeeld een jonger kind te helpen. Naast het samenzijn, zorgen wij er ook voor dat de kinderen zich kunnen terugtrekken, alleen of in een kleinere groep. Door hoekjes te creëren in onze ruimtes en verschillende activiteiten aan te bieden krijgen de kinderen hiervoor de kans. Soms doen wij iets met de hele groep, zoals bijvoorbeeld peutergym op het kinderdagverblijf of de peuterdagopvang. En soms doen wij iets in een kleine groep, zoals op de bso een circus workshop. De groepssamenstelling stelt kinderen in staat om te oefenen met sociale situaties, zo bereiden wij hen voor op de maatschappij. Kinderen leren samenwerken, ruzies op te lossen, in te schatten waar hun eigen kwaliteiten en die van anderen liggen. Zij leren wat voor invloed hun gedrag en hun mening heeft op anderen. Wij begeleiden hen daarin en leggen heel veel uit. Wij zijn ons ervan bewust dat wij een rolmodel zijn, wij geven het goede voorbeeld en letten op hoe wij spreken en handelen. Samen en alleen

5 Geborgenheid en veiligheid Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind wordt gezien wanneer het binnenkomt en dat er voor ieder kind aandacht is. Wij kennen de kinderen, maar ook hun ouders, zij zijn net zo welkom op onze locaties als de kinderen. Omdat wij de kinderen kennen weten we waar hun behoeftes liggen. Wij benaderen de kinderen altijd positief en wij zijn ons bewust dat we hen aanspreken op ooghoogte en op hun eigen niveau, onze houding en intonatie zijn hierbij erg belangrijk. Vaste regels en rituelen zijn voor kinderen erg belangrijk en geven hen houvast en een veilig gevoel. Voor de baby s proberen wij zo veel mogelijk het ritme van thuis aan te houden, voor de oudere kinderen geldt dat ze mogen meehelpen de regels te bepalen. En voor ieder kind is er de individuele aandacht die het nodig heeft, een praatje onderweg naar de bso, een knuffel voor het slapen gaan, samen een spelletje doen, meespelen tijdens het vrij spel, wij doen het allemaal. Voor al onze kinderdagverblijven en peuterdagopvang locaties geldt dat wij het vierogen principe hanteren, waardoor er altijd iemand kan meekijken of meeluisteren. Geborgenheid en veiligheid

6 Ontwikkelen naar zelfstandigheid Elk kind verdient in onze ogen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig mens, in een omgeving waar geborgenheid en uitdaging hand in hand gaan. Het is onze uitdaging kansen te creëren die passen bij wat elk individueel kind nodig heeft. Het creëren van kansen en stimuleren van ontwikkeling gaan steeds spelenderwijs. Ons spelmateriaal en onze activiteiten zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en nodigen hen uit om te experimenteren. Zo kunnen kinderen zich verkleden, dansen, puzzelen, computeren, verven, zingen en nog veel meer. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt vergroot door hen steeds het vertrouwen te geven dat ze zelf iets kunnen. De jongste kinderen stimuleren wij bijvoorbeeld zelf hun jas en schoenen aan te trekken, de oudste kinderen stimuleren wij bijvoorbeeld zelf hun drinken in te schenken en mee te denken over wat we samen eten. Door de kinderen te stimuleren in hun zelfstandigheid, krijgen zij ook de kans om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen zoals vertrouwen, flexibiliteit, veerkracht en een eigen identiteit. De kinderen krijgen bij ons de tijd en de ruimte om dingen zelf te doen en wij dagen hen uit nieuwe dingen te proberen. Daarmee zeggen wij: Ik vertrouw erop dat jij dit kan. Ontwikkelen naar zelfstandigheid

7 Normen en waarden Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich de normen en waarden en de cultuur van onze samenleving eigen te maken. Kinderen moeten nog leren wat goed en fout is. Alle medewerkers van SKS Alles Kids zijn zich daarom bewust van hun voorbeeldfunctie in handelen, spreken en gedrag. Ook van ouders verwachten wij dit. De regels die wij hanteren zijn afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. Deze regels moeten duidelijk zijn voor alle kinderen evenals de consequenties wanneer de regels worden overtreden. Kinderen mogen meedenken over de regels, ze leren zo om te gaan met verantwoordelijkheid. Wij bieden opvang aan kinderen met verschillende geloofsovertuigingen, culturele achtergronden en gezinssituaties. Kinderen krijgen zo de kans om verschillen te ervaren en hun eigen keuzes daarin te maken. Kinderen leren bij ons iedereen gelijk te behandelen, pesten is daarom ook strikt verboden. De kinderen leren wel dat er soms uitzonderingen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld kinderen met een allergie die iets anders eten of kinderen met specifiek gedrag waarbij een andere aanpak beter werkt. Normen en waarden

8 Middelen Om de speerpunten te realiseren zetten wij de volgende 5 middelen in. 1. De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind Wij benaderen de kinderen positief. In onze omgang met de kinderen handelen wij volgens de principes van Thomas Gordon. Als een kind iets doet wat wij niet goed vinden, dan keuren wij het gedrag (de handeling van het kind) af, maar niet het kind zelf. Het kind doet iets stouts, het kind zelf is niet stout. Hierbij geven wij ik-boodschappen af en zeggen wat we wél verwachten van een kind en niet alleen wat niet mag. Ook leggen wij uit waarom wij gedrag wel of niet goedkeuren. 2. De interactie tussen de kinderen onderling: de groep De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind worden beïnvloed door de groep. Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te gaan met anderen, waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. SKS Alles Kids benut de groep als pedagogisch middel, om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen en zich zo voor te bereiden op de maatschappij en het sociale leven daarin.

9 3. De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten De inrichting van zowel de binnenruimte als de buitenruimte is zeer bepalend voor de sfeer, gebruiksvriendelijkheid en het gevoel van geborgenheid en veiligheid voor de kinderen. Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig of rustig samenzijn. Al onze locaties hebben buitenruimtes grenzend aan het gebouw, waardoor het voor kinderen uitnodigend is om buiten te spelen. Wij vinden dit belangrijk, omdat we het liefst iedere dag met de kinderen naar buiten gaan. De ruimte en het meubilair zien wij als een pedagogisch middel, zo kan de positie van een kast een speelhoek creëren en kan een deur tussen twee groepen opeens het speeloppervlak van de kinderen vergroten. Ook kiezen wij ervoor baby s zo min mogelijk in wipstoelen te zetten, maar om hen juist in de box of op een speelkleed de vrijheid te geven om zich te kunnen bewegen. 4. Ons activiteitenaanbod Wij blinken uit in het aanbieden van activiteiten. Deze bieden wij zowel structureel als incidenteel aan. Op de kinderdagverblijven en peuterdagopvang bieden wij speciale VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) -activiteiten aan die de kinderen stimuleren in hun algehele ontwikkeling, waarbij er extra aandacht is voor de taalontwikkeling. Deze VVE activiteiten hebben ook als doel de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Op de bso zijn de activiteiten met name gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en is vrije tijd het uitgangspunt. De Alles Kids Club biedt voor alle locaties van SKS Alles Kids een activiteitenaanbod afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het aanbod bestaat uit workshops, sportclinics, zwemlessen, vakantieactiviteiten en bso brede activiteiten. De activiteiten van de Alles Kids Club worden aangeboden door gespecialiseerde vakkrachten.

10 5. Het spelmateriaal dat wij aanbieden Wij zorgen ervoor dat wij voldoende spelmateriaal hebben, om alle ontwikkelingsgebieden te kunnen stimuleren. Denk hierbij onder andere aan de creatieve ontwikkeling, waarbij we kinderen geen kleurplaten aanbieden, maar een blank vel papier, omdat dit uitnodigt tot eigen invulling. Wij nodigen de kinderen uit tot rollenspellen door verkleedkleren aan te bieden om zo hun seksuele ontwikkeling te stimuleren. De ontwikkeling van de eigen identiteit bevorderen wij door kinderen activiteiten aan te bieden waarbij samenwerken centraal staat. Wij bieden spelmateriaal aan passend bij de leeftijd van elk kind, waarbij we er op de kinderdagverblijven naar streven zo veel mogelijk natuurlijk materiaal aan te bieden zoals hout, wol en katoen. Op de bso s volgen wij trends en hebben de kinderen inspraak bij de aanschaf van nieuw materiaal. Al ons materiaal moet de groei en ontwikkeling van de kinderen ten goede komen. De 3 pedagogische theorieën Onze pedagogische visie is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de theorieën van 3 pedagogen. Voor de jongste kinderen hanteren wij de theorie van Emmi Pikler, dit is terug te zien in de zelfstandigheid en de vrijheid om te bewegen die we de kinderen geven. De Reggio Emilia theorie wordt gehanteerd op de bso s waarbij we het belangrijk vinden dat de kinderen verschillende talenten kunnen ontwikkelen, dit is terug te zien in de diversiteit van ons activiteitenaanbod. Voor alle locaties geldt dat de principes van Maria Montessori gebruikt worden: Help mij het zelf te doen. Wij leren de kinderen nieuwe vaardigheden aan door hen te laten spelen in een omgeving die hen uitdaagt en stimuleert en tegelijkertijd veiligheid biedt. Bij binnenkomst zorgen we er altijd voor dat de kinderen direct kunnen gaan spelen, door alvast spelmateriaal klaar te leggen voor hen.

11 Geeft u ons de vijf? Een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid van SKS Alles Kids.

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Jungle. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Crèche Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Bij de allerjongste kinderen besteden we veel aandacht aan veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby s hebben bijvoorbeeld een eigen bedje en nemen zelf hun

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan Kinderbeleid Kindkracht 0/12 Kaag en Braassem Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid, genaamd het kinderbeleid van kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, dat bestaat uit kinderdagverblijfopvang

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids. Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Cosykids Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij. Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kids&Co

Pedagogisch beleid Kids&Co Pedagogisch beleid Kids&Co Doel van Kids&Co. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. In een groep van max 8

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO De Koekenbieren

Pedagogisch Werkplan BSO De Koekenbieren Pedagogisch Werkplan BSO De Koekenbieren Pedagogisch Werkplan BSO De Koekenbieren Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Pedagogische visie... 2 De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind... 2 Brengen

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Samen kijken naar kinderen... Bij KinderRijk worden kinderen volop uitgedaagd en krijgen zij kansen om eigen ontdekkingen te doen en zelf oplossingen te vinden voor de

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kinderen... 4 Ik ben ik en jij bent jij... 4 Veiligheid... 4 Vertrouwde relaties... 4 Structuur en voorspelbaarheid... 5 Een gezonde omgeving...

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden In het Middelpunt pedagogisch beleid Sinne kinderopvang Goudsbloemstraat 2 8922 GW Leeuwarden servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden T 058-267 28 50 E info@sinnekinderopvang.nl I www.sinnekinderopvang.nl

Nadere informatie

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV De Globetrotters. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends

Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Inhoudsopgave Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Het opvanggezin 3 Het ritme 4 Spelen 5 De opvangplekken en materialen 6 Ik als gastouder 8 Gastkinderen 9 Het opvanggezin Even voorstellen: Mijn naam

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends

http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Inhoudsopgave Het opvanggezin Het ritme Spelen De opvangplekken en materialen Ik als gastouder Gastkinderen Het opvanggezin Mijn

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Waterwiebels. Wendy van Laviere Locatiemanager

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Waterwiebels. Wendy van Laviere Locatiemanager 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf (KDV) Waterwiebels. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW 1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW INLEIDING De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van betrouwbare kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. Het kind en zijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak

Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Pedagogisch werkplan Toverdraak 2013 Kindercentrum De Kleine Draak Het team van het kindercentrum de Kleine Draak De vaste pedagogische medewerkers van De Toverdraak: Kezban Marica Marja Lydia Jamaica

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Happy Kids. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal. Zo vertrouwd en zo veel te beleven!

0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal. Zo vertrouwd en zo veel te beleven! 0-4 jaar dagopvang en peuterspeelzaal Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Wij zorgen voor een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving om in op te groeien. Een omgeving die uitdaagt tot ontdekken en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem spelend groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Inleiding Het pedagogisch beleid vormt de basis voor het pedagogisch handelen op alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Hommeltje. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie er uit ziet, welk dagritme wordt gehanteerd en

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch plan. Voorwoord

Pedagogisch plan. Voorwoord Pedagogisch plan Voorwoord Kinderopvang biedt unieke mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. Het is een aanvulling op de opvoeding door ouders/verzorgers. In dit plan beschrijven we onze manier

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

kinderverblijf, ongeacht de opvangvorm en leeftijd van

kinderverblijf, ongeacht de opvangvorm en leeftijd van Versie april 2015 Copyright 2015, Partou B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Party en Weddingnanny

Pedagogisch beleid. Party en Weddingnanny Pedagogisch beleid Party en Weddingnanny Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Visie en missie 4. Uitgangspunten blz. 1 blz. 2 blz. 3 blz. 4 5. Groepssamenstelling blz. 5 6. Voeding en verzorging van

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan omdat ieder kind kei belangrijk is bso INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 2.1 Algemene doelstelling 2.2 Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling 2.3 Onze visie op buitenschoolse

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Voorschool De Vijf Sterren, april 2016 Ineke van der Haak, locatiemanager

Pedagogische werkwijze Voorschool De Vijf Sterren, april 2016 Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag worden opgevangen op voorschool De Vijf Sterren. De samenstelling van de groepen Naam van de groep Paarse

Nadere informatie