Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes."

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kaboutertjes. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd en welke (locatie-eigen) regels wij hanteren. Ook kunt u lezen welke activiteiten er worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit is niet zomaar een plan. Dit plan is de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Dit plan biedt de ouder en/of verzorger, de kinderen en de pedagogisch medewerkers een stevige en duidelijke basis om een fijne, leerzame en leuke tijd bij peuterdagopvang Kaboutertjes te hebben. Dit plan is opgesteld door de locatiemanager, samen met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf. Diegenen met de expertise op het gebied van peuterdagopvang, de pedagogisch medewerkers, kunnen juist die kleine details benoemen die nodig zijn om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren voor het kind. De kreet Alles Kids wordt overigens niet voor niets dagelijks gebruikt binnen SKS Alles Kids. Plezier voor het kind en enthousiasme vanuit de pedagogisch medewerker staat centraal. Uiteindelijk gaat het er om, dat zowel het kind, de ouder en/of verzorger, maar ook de pedagogisch medewerker met een tevreden gevoel de dag weer afsluiten bij peuterdagopvang Kaboutertjes! Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kaboutertjes. Waninka van Gent Locatiemanager peuterdagopvang Kaboutertjes December

3 De stamgroepen Peuterdagopvang Kaboutertjes heeft 7 stamgroepen met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Er worden per groep maximaal 16 kinderen opgevangen. Peuterdagopvang Kaboutertjes is elke ochtend geopend vanaf 8.45 uur tot uur en s middags van uur tot uur. Bij Kaboutertjes werken dagelijks maximaal twee pedagogisch medewerkers per groep. De kinderen spelen twee dagdelen per week bij de peuterdagopvang. Voor peuters met een VVE indicatie is er de mogelijkheid om twee extra dagdelen te spelen. In de schoolvakanties zijn wij gesloten. De achterwacht: vanaf 7.30 uur is de planner van de peuterdagopvang bereikbaar. Deze heeft een invalpoule ter beschikking met mensen die direct inzetbaar zijn. Tevens gelden de pedagogisch medewerkers van KDV Beer Balou voor ons als achterwacht. Wij werken met contactpersonen. Ieder kind heeft een contactpersoon, die tevens het aanspreekpunt is voor de ouders. Mocht het voor komen dat de contactpersoon niet aanwezig is vanwege bijvoorbeeld verlof, dan blijven de vaste pedagogisch medewerkers van de groep het aanspreekpunt voor de ouders. Geef ze de vijf De pedagogische visie van SKS Alles Kids is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de opvoedingstheorieën van Maria Montessori, Emmi Pikler en de Reggio Emilia-benadering. Dit is op onze locatie terug te zien doordat we de kinderen een vaste groep aanbieden met vaste pedagogisch medewerkers. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We geven de kinderen de mogelijkheid om een persoonlijke band op te bouwen met de kinderen uit de groep en de pedagogisch medewerkers. We hanteren een vast dagritme met momenten van rust, zoals eten en kringactiviteiten en momenten van actief bezig zijn, zoals lekker dansen of knutselen. We geven de kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten, maar bieden ook de ruimte om hen zelf de wereld om hen heen te laten ontdekken. De 5 speerpunten in het pedagogische beleid van SKS Alles Kids. Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven: Alles Kids: Wij zorgen er voor dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken; Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen; Geborgenheid en veiligheid: Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons; Ontwikkeling naar zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen; Normen en waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken; Om deze vijf speerpunten te realiseren maken wij gebruik van vijf pedagogische middelen. De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind bij Kaboutertjes vindt op verschillende manieren plaats, namelijk doordat we bijvoorbeeld de kinderen aanspreken op ooghoogte, waardoor er een gelijkwaardig contact ontstaat. Ook voeren we kleine gesprekjes 3

4 tussendoor met de kinderen, bijvoorbeeld tijdens het verschonen of wanneer ze hen helpen bij een spelletje. De interactie tussen de kinderen onderling: de groep In de kringen worden de namen van de kinderen genoemd. Zo leren de kinderen elkaars namen kennen. Bij het eten leren de kinderen op elkaar wachten, gezamenlijk eten en drinken. De fysieke omgeving Bij Kaboutertjes hechten we veel waarde aan veiligheid. Zo wordt ons buitenspelmateriaal jaarlijks gecontroleerd. Onze groepsruimte houden we schoon, zodat de kinderen er veilig kunnen spelen. Door onze ruimte in te delen in hoeken zetten we onze ruimte ook in als pedagogisch middel. Kinderen kunnen hierdoor in kleine groepjes spelen, waardoor de interactie verhoogd wordt. Beschrijving van de locatie binnen In de hal kunnen de kinderen hun jassen aan de kapstok hangen. Er staat een schaal in het lokaal waar ze hun fruit op kunnen leggen en een mand waarin ze de bekers kunnen zetten. In het voorportaal hangt een memobord met mededelingen en informatie over de peuterdagopvang voor de ouders. Beide groepsruimtes zijn als volgt ingedeeld: Er staat een bureau voor de pedagogisch medewerkers. Er is een hoge tafel en een twee lage tafel aanwezig. De ruimte is ingedeeld in hoeken, zo is er een huishoek, poppenhoek een winkeltje en een leeshoek. Er ligt op de grond een speelkleed waar de kinderen met constructiemateriaal en/of auto s kunnen spelen. Er zijn open kasten, zodat de kinderen zelf het speelgoed kunnen pakken. Er is een grote wasbak aanwezig waar de kinderen hun handen kunnen wassen. Aangrenzend aan de groepsruimte is de toiletruimte, hier zijn drie kindertoiletten, in het lokaal is een lage wasbak zodat de kinderen zelf hun handen kunnen wassen. De commode is in het invalidentoilet. De kinderen kunnen ook in de hal spelen. Hier is spelmateriaal voor de kinderen aanwezig waarmee de grove motoriek wordt gestimuleerd. De kinderen ontmoeten op de hal zo ook de kinderen van de naastgelegen groep. Omdat BSO Jungle groepsruimtes naast de peuterdagopvang heeft, kunnen de kinderen ook onder begeleiding van een pedagogisch medewerker spelen in deze ruimtes. Er is geen slaapruimte aanwezig, omdat de kinderen slechts 3 uur achtereenvolgens komen spelen en dus niet hoeven te slapen. Mocht een kind moe zijn, dan kan hij/zij uitrusten. Beschrijving van de locatie buiten Kaboutertjes heeft twee buitenspeelplaatsen: Een grote buitenruimte aan de voorzijde van ongeveer 300 m² en een kleine binnenplaats, beiden worden gedeeld met kinderdagverblijf Beer Balou. De buitenruimte aan de voorzijde is grotendeels betegeld en rondom volledig afgesloten met een hek. Er zijn allerlei speeltoestellen aanwezig, zoals een schommel, glijbaan, klim- en klautertoestellen, een speelhuisje en een zandbak waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Er is een gedeelte speciaal afgeschermd voor de jongere kinderen van het kinderdagverblijf, waar ze lekker kunnen kruipen op het gras. Ze kunnen aan de vlinder gaan staan en lopen. Dit stukje is afgeschermd met beplanting zodat de peuterdagopvangkinderen niet met de fietsen erop kunnen. Ook is er stukje gras waar de grotere kinderen op kunnen spelen. Er staan twee schuurtjes met daarin buitenspelmateriaal zoals fietsjes, ballen etc. De buitenspeelplaats grenst aan een lange groenstrook. 4

5 Ons activiteitenaanbod Ons activiteiten aanbod is heel divers er is tijd voor vrij spel, maar ook voor gerichte activiteiten, zoals puzzelen, plakken en kleuren. Ook zingen we samen met de kinderen en doen we kringspelletjes met ze. Dit alles passend binnen ons VVE thema. Het spelmateriaal dat wij aanbieden Ons spelmateriaal is aangepast aan de leeftijd van de kinderen, hun ontwikkeling en hun interesses. Zo hebben we voor de kinderen bijvoorbeeld duplo en nopper, dit past prima bij de ontwikkeling van de fijne motoriek van de peuters. Wennen Het intakegesprek vindt plaats op de eerste dag dat het kind komt spelen, dit gesprek vindt plaats in het lokaal. In dit gesprek worden de groepsregels en het dagritme besproken en kunnen ouders bijzonderheden melden. Ook wordt meteen besproken hoe de ouders afscheid kunnen nemen en wat we kunnen doen als het kind moeite heeft met wennen. Na het gesprek nemen de ouders afscheid van hun kind en blijft deze spelen. Tussendoor mogen ouders altijd even bellen om te vragen hoe het gaat. Mocht een kind moeite hebben met wennen, dan kunnen er andere afspraken worden gemaakt. Kinderen die nieuw zijn worden de eerste weken extra gevolgd door de pedagogisch medewerkers. Dagritme van Kaboutertjes Om 8.45 uur opent peuterdagopvang Kaboutertjes haar deuren. De kinderen mogen meteen gaan spelen, ouders kunnen even meespelen als ze dit willen en hebben de gelegenheid om de pedagogisch medewerkers iets te vragen/ door te geven of om even te kletsen. Om 9.00 uur nemen de laatste ouders afscheid en gaan we in de kring. De presentielijst wordt ingevuld, en we wensen elkaar allemaal een goedemorgen. Het kindje van de dag ( hulpje ) wordt gekozen en we bespreken de dagritmekaarten. Ook doen we een activiteit passend bij ons VVE thema. Rond 9.30 uur is er tijd om vrij te spelen, de kinderen mogen in de hoeken spelen, maar er wordt ook vaak een knutselactiviteit aangeboden, of wij spelen met de kinderen mee. Om uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, één van de pedagogisch medewerkers schilt dan alvast het fruit. We gaan in de kring zitten en de kinderen en pedagogisch medewerkers wassen hun handen met handgel. Er wordt nu fruit gegeten, als iedereen klaar is deelt het kindje van de dag de bekers uit en wordt er gedronken. Kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond en gestimuleerd ook naar het toilet te gaan. Tussendoor worden kinderen ook verschoond als dit nodig is. Kinderen die al zindelijk zijn, mogen tussendoor ook naar het toilet. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten, dit doen wij met een wandelkoord met ringen. De kinderen houden ieder een ring vast en zo lopen we in een treintje naar buiten. Dit koord gebruiken we ook bij calamiteiten en zo oefenen we dus iedere keer weer met de peuters. De kinderen worden gestimuleerd zelf hun jas aan te trekken. Buiten kunnen de kinderen fietsen, rennen, klimmen, klauteren, spelen in de zandbak, etc. Mochten we niet naar buiten gaan, dan kunnen we binnen met de kinderen gymmen in de speelhal. Rond half 12 ruimen we alles weer op. De kinderen mogen nog even in de kring gaan zitten. Knutselwerkjes en brieven die mee naar huis mogen, worden nu uitgedeeld. Het kindje van de dag tovert de deur open zodat de ouders naar binnen kunnen. Voor een duidelijk overzicht moeten de kinderen blijven zitten totdat hun ouders binnen zijn. Ook nu is er voor de ouders weer de gelegenheid om vragen te stellen aan de pedagogisch medewerkers. De middag verloopt vrijwel hetzelfde, alleen spelen de kinderen dan 2 uur. 5

6 Locatie-eigen regels Aandachtspunten rondom het eten Voor het eten wassen wij onze handen en de handen van de kinderen handgel (de oudere doen dit zelf) We zingen eerst een liedje voor we gaan eten We houden rekening met allergieën en geloofsovertuiging Het kindje van de dag mag de bekers uitdelen De kinderen worden gestimuleerd zelfstandig te eten en drinken Tijdens het eten en drinken blijven we zitten Even wachten totdat iedereen een kaakje heeft, voordat je het opeet Aandachtpunten in de groep We stimuleren de grotere kinderen ons en/of andere kinderen te helpen We laten de kinderen niet klimmen en klauteren op het meubilair We laten de kinderen niet met speelgoed gooien, tenzij het daarvoor is bedoeld We laten de kinderen zelfstandig naar de wc gaan We stimuleren de kinderen om samen met ons op te ruimen We zien er op toe dat de kinderen elkaar geen pijn doen We bieden wisselende activiteiten aan Aandachtpunten bij het buitenspelen We zorgen ervoor dat alle hekken zijn gesloten We laten geen kinderen tegen elkaar botsen We laten de kinderen geen zand gooien naar elkaar Het hek is voorzien van een draaiknopcilinder, deze kunnen de kinderen niet zelf open maken We bieden wisselende activiteiten aan Locatie-eigen tradities en rituelen Rituelen zijn voor kinderen erg belangrijk. Herhaling geeft hen zekerheid en vertrouwen. Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste rituelen bij Kaboutertjes. Rituelen bij het afscheid nemen Wij attenderen ouders er op dat zij bewust afscheid moeten nemen. Dit geeft duidelijkheid naar het kind. De pedagogisch medewerkers kunnen hierin een rol spelen, zeker wanneer het afscheid nemen moeilijk gaat. Zij vangen zowel de ouders als het kind op. Het afscheid moet niet te lang duren. Ouders kunnen te allen tijde bellen om te vragen hoe het gaat met hun kind. Rituelen bij de verjaardag Wanneer een kind jarig is, is hij/zij kindje van de dag. Er wordt een feestmuts voor hem/haar gemaakt. Het kind krijgt een feeststoel en mag een muziekinstrument kiezen. In de kring wordt er dan gezongen en het kind mag uit de grabbelton een cadeautje pakken. Natuurlijk wordt er ook getrakteerd. De ouders mogen er altijd bij aanwezig zijn. Indien deze zijn verhinderd, maken we op verzoek foto s met hun camera Rituelen met knutselwerkjes Voor Moeder- en Vaderdag wordt geknutseld, het kind neemt het werkje ingepakt en wel mee naar huis. De knutselwerkjes voor deze dagen en de feestdagen, worden in het groeps-/werkoverleg bedacht en besproken. We verplichten de kinderen niet om knutselwerkjes te maken, maar stimuleren hen wel. 6

7 Rituelen bij het zindelijk worden Zodra de ouder/verzorger aangeeft dat het kind bezig is met zindelijkheidstraining, houden wij hier rekening mee. Kinderen worden gestimuleerd, het liefst met een oefenbroekje, zelf hun luier uit te trekken en zelfstandig naar het toilet te gaan. Zo proberen wij op een plezierige manier hun zindelijkheid te trainen. Uitstapjes Er worden kleine themagerichte uitstapjes gedaan met de kinderen. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, de speeltuin, of gewoon even mee naar de supermarkt. Kaboutertjes in de wijk Peuterdagopvang Kaboutertjes is gevestigd in het wijkcentrum de Akkers in de wijk Akkers. SKS Alles Kids heeft naast de peuterdagopvang ook een kinderdagverblijf, Beer Balou en buitenschoolse opvang Jungle in hetzelfde pand ondergebracht. Ook is er in de nabijheid een basisschool gevestigd, de Akkers. Er is een voetbalveld aan de voorkant van de peuterdagopvang en aan de achterkant van het gebouw ligt winkelcentrum Akkerhof met diverse winkels. De Akkers is een multiculturele wijk waar vele culturen samenkomen. Dit zie je ook terug bij de peuterdagopvang. Doelen 2015 In de jaarplanning van de locatie worden ieder jaar pedagogische doelen opgenomen, zodat wij aandacht blijven houden voor het pedagogisch klimaat binnen onze locatie. Activiteiten planning 2015 Blok 1: Hier woon ik, Blok2: Brandweer Blok 3: Oef! Wat warm Blok 4: Ik en mijn familie Blok 5: Muziek Adresgegevens Peuterdagopvang Kaboutertjes Noordakker TC Spijkenisse Locatiemanager Waninka van Gent Manager Kinderopvang Linda van der Stelt

8 8

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Hommeltje Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Hommeltje. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie er uit ziet, welk dagritme wordt gehanteerd en

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatie specifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Beer. 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatie specifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Beer. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Kleine Reus 1 Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Kleine Reus In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Jip en Janneke.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van peuterdagopvang Jip en Janneke. Voorwoord Hier voor u ligt het locatiespecifieke pedagogisch werkplan voor peuterdagopvang Jip en Janneke. In dit plan is nauwkeurig beschreven hoe onze locatie eruitziet, welk dagritme wordt gehanteerd

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Cosykids. Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Cosykids Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Beer Balou. 1 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Beer Balou. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf BonBon Boerderij. Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Polderpioniers. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015

Waninka van Gent Locatiemanager. December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Jungle. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013

Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers 2013 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 4 6. PSZ Watoto in de wijk 5 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. WENNEN EN AFSCHEID NEMEN 3 4. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 5. DAGRITME 6 6. SIGNALEREN

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015

Conny Rieborn Locatiemanager. Datum: december 2015 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

kinderdagverblijf de Speelplaneet

kinderdagverblijf de Speelplaneet kinderdagverblijf de Speelplaneet Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 5 6. KDV de Speelplaneet in de wijk

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Happy Kids. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 6 6. PSZ Watoto in de wijk 6 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Peuterspeelzaal t Boterbloempje

Peuterspeelzaal t Boterbloempje Peuterspeelzaal t Boterbloempje Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 5 6. PSZ Boterbloempje in de wijk 7

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV De Globetrotters. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Daniëlle van der Meijden-Spoor Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trotse presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO BonBon Boerderij. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012

Joan van Buuren Locatiemanager. Datum:10/12/2012 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Polderpioniers. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind matie voo Informatie voor ouders/verzorgers Het kindcentrum Een goede start voor ieder kind Het kindcentrum is een goede start voor uw kind. Wij bieden een veilige plek waar uw peuter leert samen te spelen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Boefje Juni 2016 Peuterspeelzaal t Boefje Guido Gezellelaan 3-5 2182 WB Hillegom T: 088 304 3081 E: boefje@splopvang.nl W: www.splopvang.nl 1 Inhoud 1. Informatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest Pedagogisch werkplan Peuterspeelopvang Zuidwest Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Zuidwest p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

werkplan Wolkewietje pedagogisch Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders

werkplan Wolkewietje pedagogisch  Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders pedagogisch werkplan Wolkewietje Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders Ingangsdatum juni 2015 Versie 1.0 www.smallsteps.info inhoudsopgave Inleiding... 3 Methode

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017

Martine den Haselaar-Schuch Locatiemanager. Datum: Januari 2017 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Duimelot Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is.

Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Onze pedagogische werkwijze is weergegeven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan waarin locatiespecifieke informatie beschreven is. Pedagogisch werkplan PSZ Kiekeboe Index: 1. Onze locatie

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch plan Het Spölhuusken. 1. Pedagogisch plan. Pedagogisch beleid peuterspeelzaal Het Spölhuusken v01 - d.d Pagina 1 van 6

Pedagogisch plan Het Spölhuusken. 1. Pedagogisch plan. Pedagogisch beleid peuterspeelzaal Het Spölhuusken v01 - d.d Pagina 1 van 6 Pedagogisch plan Het Spölhuusken 1. Pedagogisch plan 1.1 Pedagogische doelstelling De peuterspeelzaal heeft tot doel kinderen tussen 2 en 4 jaar te begeleiden bij hun ontwikkeling. De motorische, cognitieve

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016

Jeanette Bakker Locatiemanager. Datum. Januari 2016 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van de SportBSO.Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors Pedagogisch werkplan Peutercentrum De Mors Juni 2017 1 Inhoud 1. informatie over peutercentrum de Mors p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Grote Beer. Dit is een uitwerking van het werkplan bso welke van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer Locatie: KDV Baloe Wormer Inleiding Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Lieveheersbeestje

Peuterspeelzaal het Lieveheersbeestje Peuterspeelzaal het Lieveheersbeestje Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Stamgroepen... 4 2. Pedagogisch beleid... 4 3. Onze locatie... 6 4. Dagritme... 7 5. Locatie-eigen regels en rituelen... 7 6. PSZ het

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Pino is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Pino is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Pino Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van het

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS A gene Wienberg R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin

Nadere informatie

kinderdagverblijf de Speelplaneet

kinderdagverblijf de Speelplaneet kinderdagverblijf de Speelplaneet Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 3 2. Pedagogisch beleid 3 3. Onze locatie 4 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 5 6. KDV de Speelplaneet in de wijk

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS De Driesprong Oude Baan 36 6286 BE Wahlwiller - Nijswiller

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Duimelot Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Peutercentrum t Paasheuveltje

Peutercentrum t Paasheuveltje Peutercentrum t Paasheuveltje Werkplan Hier voor u ligt het locatiewerkplan voor Peutercentrum t Paasheuveltje. In dit plan is beschreven hoe de locatie er uitziet, welk dagritme wordt gehanteerd en welke

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Dribbel Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie april 2016 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie april 2016 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Voor het eerst naar de Pater van der Geldschool

Voor het eerst naar de Pater van der Geldschool Voor het eerst naar de Pater van der Geldschool s Morgens word je naar school gebracht door papa, mama, opa of oma. Het wachten op de speelplaats Het binnenkomen Om 5 voor half 9 gaat de zoemer; de juffen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015

Wieteke Blokland Locatiemanager. Datum: november 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sport Leidschenveen. Dit is een uitwerking van het werkplan BSO welke van toepassing is op alle bso's van SKS Alles

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS Mechelen-Wahlwiller R.K. Basisschool Mechelen - Wahlwiller

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Dikkie Dik.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf Dikkie Dik. 1 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV Dikkie Dik. Dit is een uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie