Ascento news. Het voorlopig bewind Wat zal veranderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Het voorlopig bewind Wat zal veranderen"

Transcriptie

1 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 14 November 2014 Het voorlopig bewind Wat zal veranderen Wat gebeurt er als iemand door een ongeval of ziekte deels of volledig aangewezen is op de hulp van anderen? Een lastige vraag, die zowel te maken heeft met het welzijn van de persoon als met het beheer van zijn of haar goederen. Het voorlopig bewind is een van de oplossingen voor dit probleem. De wet van 17 maart 2013 heeft deze materie hervormd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. vervolg p 2 & 3 P 4 Verzekerden beter beschermd P 6 & 7 Michel Stockman en de passie voor het wielrennen P 8 Bingo Bongo Houdt u van een lekker etentje? Ascento news Nr. 14 November /6

2 AG Employee Benefits De vroegere wetgeving was niet langer geschikt, onder meer wegens het aantal bestaande statuten: de onbekwaamverklaarden, de verkwisters en zwakzinnigen, de verlengde minderjarigen... Maar ook omdat het voorlopig bewind bijvoorbeeld beperkt was tot het beheer van de goederen en niet op de persoon sloeg. De nieuwe wet schrapt de vroegere statuten en introduceert een nieuwe beschermingsregeling op maat, waarbij de te beschermen persoon een grotere rol speelt in de beslissingen die hem of haar aangaan. Aangezien de situatie van geval tot geval sterk varieert, steunt de tenlasteneming op twee pijlers: 1. DE BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING Personen die wilsbekwaam zijn, kunnen aan een naaste een volmacht geven om het beheer van hun vermogen op zich te nemen. De te beschermen persoon (= de lastgever) geeft dan een aantal bevoegdheden, die enkel betrekking hebben op zijn goederen, aan een derde (= de lasthebber). Voor de opstelling van deze bijzondere volmacht is het aan te raden zich te laten bijstaan door een deskundige (bijvoorbeeld een notaris). Het is immers belangrijk om garanties in te bouwen en zich te verzekeren van de draagwijdte van de bevoegdheden die men aan de lasthebber geeft. Dit document moet worden opgenomen in het centrale register van de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. 2. DE RECHTERLIJKE BESCHERMING (onderbewindstelling) Wanneer iemand dusdanig onbekwaam is dat hij zich niet zelf kan verzorgen en evenmin zijn goederen kan beheren, en een eventuele buitengerechtelijke bescherming niet volstaat, dan voorziet de wet in een rechterlijke bescherming. 2/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

3 Het is de vrederechter die de beschermingsmaatregel beveelt voor zover hij de noodzaak daarvan vaststelt. In tegenstelling tot vroeger bepaalt het nieuwe systeem dat de te beschermen persoon bekwaam is om alle handelingen te verrichten in verband met zijn goederen of zijn persoon, behalve degene die de vrederechter in zijn beschikking uitdrukkelijk heeft vastgelegd en waarvoor er onbekwaamheid zal zijn. Bij de nieuwe rechterlijke bescherming luidt het basisprincipe dat de beschermde persoon wordt bijgestaan bij het verrichten van de handelingen waarvoor hij onbekwaam is verklaard. Dat betekent dat de bewindvoerder optreedt naast de beschermde persoon door ofwel vooraf zijn toestemming te geven, ofwel de documenten mee te ondertekenen. Voor dit optreden van de bewindvoerder hoeft de vrederechter geen toestemming te geven. De beschermde persoon wordt dus nauwer betrokken bij het beslissingsproces dan voorheen. De vrederechter en de bewindvoerder moeten hem inlichten, naar hem luisteren en rekening houden met zijn wil. Als de beschermde persoon in die mate onbekwaam is dat bijstand niet volstaat, dan moet hij worden vertegenwoordigd. De bewindvoerder handelt dan in de plaats van de beschermde persoon. Soms zal hij alleen de toegestane handelingen verrichten binnen de grenzen die in de beschikking zijn vastgelegd, en soms zal hij van de vrederechter speciale toestemming moeten krijgen. Aanstelling van een bewindvoerder Het is de vrederechter die een bewindvoerder aanstelt, door rekening te houden met de te beheren goederen, de gezondheidstoestand en de gezinssituatie van de te beschermen persoon. De rechter wijst de bewindvoerder over de persoon bij voorkeur ook aan als bewindvoerder over de goederen. In het belang van de beschermde persoon kan hij echter beslissen om een bewindvoerder over de persoon aan te stellen en een of meer andere bewindvoerders over zijn goederen. Hoewel de wet waar mogelijk voor een bewindvoerder uit de familiekring pleit, moet de rechter, alvorens zijn keuze vast te leggen, het centrale register raadplegen dat wordt bijgehouden door de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. Iedereen die nog over zijn geestelijke vermogens beschikt, kan daarin namelijk een verklaring laten opnemen waarin hij zijn voorkeur wat betreft de aan te stellen bewindvoerder kenbaar maakt. Deze vrij eenvoudige formaliteit is amper bekend. Nochtans zou ze een geruststelling kunnen zijn voor veel mensen die terecht bang zijn dat belangrijke beslissingen zullen worden toevertrouwd aan derden die zij niet kennen of in sommige gevallen liever niet aangesteld zien. De vrederechter moet de in de verklaring uitgesproken voorkeur respecteren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden of om ernstige redenen die hij dan moet toelichten. Inwerkingtreding van het nieuwe systeem De nieuwe regelgeving werd op 1 september 2014 van kracht. Ze is onmiddellijk van toepassing voor alle nieuwe volmachten en alle nieuwe beschikkingen inzake onderbewindstelling. Beslissingen die vóór de invoegetreding van de nieuwe wet genomen werden, blijven voorlopig gelden. Er is voorzien in een overgangsperiode die loopt van 2016 tot We merken nog op dat de regeling voor minderjarigen buiten deze nieuwe maatregelen valt. 3/8

4 AG Employee Benefits Verzekerden beter beschermd Twin Peaks II, MiFID, Deze acroniemen verwijzen naar een nieuwe Belgische wetgeving die consumenten nog beter wil beschermen. Het gaat om gedragsregels uit de banksector die nu ook ingevoerd worden in de verzekeringssector. Waarom deze nieuwe regelgeving? Ze wil vooral een betere bescherming bieden aan de consumenten van verschillende verzekeringsproducten: sparen en beleggen, maar ook producten niet-leven zoals verzekeringen gezondheidszorgen. Wat beleggingsproducten betreft, moeten verzekeraars en tussenpersonen producten aanbieden die zeer goed aansluiten bij de behoeften van de klanten, zowel bij de onderschrijving als tijdens de volledige looptijd van het contract. Hoe kunnen zij voldoen aan deze vereisten? Door volledige en transparante informatie te geven over de verschillende verzekeringsproducten. Door op basis van het profiel en de behoefteanalyse van de belegger in te schatten of het verzekeringsproduct geschikt is. Door verslag uit te brengen over de evolutie van het contract. Bij aanvang van het contract wordt het beleggersprofiel opgemaakt op basis van een gedetailleerde vragenlijst. We gaan zelfs verder dan wat de vorige wet oplegde. Deze vragenlijst peilt naar de kennis en ervaring op het vlak van financiële producten, de reeds uitgevoerde verrichtingen betreffende verzekeringsproducten, de roerende en onroerende financiële middelen, het huidige en toekomstige spaarvermogen, de beleggingshorizon, de houding tegenover risico, enz. De verlangens en behoeften op het vlak van beleggingen worden ook onderworpen aan een meer doorgedreven analyse: Hoeveel bedraagt de investering? Moet in de mogelijkheid voorzien worden om geld op te nemen tijdens de beleggingsperiode? Hoe staat het met de professionele en privésituatie die een invloed kan hebben op de beslissing? Deze verschillende maatregelen zijn bedoeld om kandidaatbeleggers beter te leren kennen, te peilen naar hun individuele situaties, hen zo goed mogelijk te adviseren en hun belangen te beschermen gedurende de volledige looptijd van het contract. 4/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

5 Het beleggingsprofiel evolueert De VS en fiscale fraude Daarom moet dit profiel regelmatig bijgewerkt worden tijdens de looptijd van het contract. Dit is vooral van belang als de beleggingsstrategie evolueert: - bij wijziging van de verdeling of overdracht tussen de verschillende fondsen zonder waarborg (tak 23); - bij overdracht tussen de fondsen met gewaarborgd kapitaal (tak 21) en degene zonder waarborg (tak 23); - bij aanvullende storting in een fonds dat niet overeenstemt met het vooraf opgemaakte profiel; - Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op de nieuwe als op de bestaande contracten. Van de klanten die een contract hebben onderschreven vóór de inwerkingtreding van de MiFIDwetgeving, wordt een profiel opgesteld als de beleggingsstrategie wijzigt. De Amerikaanse FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) kadert in de intergouvernementele overeenkomsten die de uitwisseling opleggen van bancaire en fiscale gegevens tussen landen, dit om belastingfraude tegen te gaan. België en de meeste Europese landen sloten zich hierbij aan en hebben de FATCA-wet opgenomen in hun nationale wetgeving. In België werd deze wet van kracht op 1 juli Alle Belgische financiële instellingen waaronder dus ook AG Insurance moeten de personen identificeren met de hoedanigheid US person, zoals gedefinieerd in de wet. Deze informatie moeten zij vervolgens meedelen aan de Belgische fiscus, die op zijn beurt de Amerikaanse belastingdienst inlicht. Om een US person te kunnen identificeren, moeten de Belgische financiële instellingen waaronder ook de verzekeringsmaatschappijen alle kandidaat-onderschrijvers een identificatieformulier laten invullen bij het afsluiten van elk nieuw contract. Voor bestaande contracten moet de verzekeringsnemer dit formulier invullen bij een nieuwe aanvraag voor een afkoop. Bij een overlijden moeten de begunstigden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen dezelfde formaliteiten vervullen. Ascento news N 14 Octobre /8

6 Michel Stockman en de passie voor het wielrennen Fietsen heeft Michel Stockman altijd al gedaan, als kind, als jonge kerel samen met zijn broers. Later met vrienden en zijn zonen en ook nu nog met zijn echtgenote. Midden augustus stond de teller dit jaar al op km. Michel Stockman werkte gedurende 43 jaar in de kunststofverwerkende sector. Sinds 1987 was hij verantwoordelijk voor Sales & Marketing bij de firma AXXIS. In 1998 werd het bedrijf, waar Makrolon-polycarbonaat platen gemaakt worden, overgenomen door Bayer. Op 30 juni 2010 zette hij een punt achter zijn professionele carrière en op 5 juli vertrok hij samen met zijn echtgenote met de fiets naar Athene. Er was geen aankomstdatum vooropgezet. Zo deden ze er twee maanden over om de hoofdstad van Griekenland te bereiken, na een tocht die hen in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Italië bracht. In dat jaar fietste hij km bij elkaar! Met deze fietstocht was hij zeker niet aan zijn proefstuk toe. Samen met vrienden en zijn 2 zonen heeft hij in de Alpen, Pyreneeën en Dolomieten gefietst. In 1998 trok hij samen met zijn echtgenote voor het eerst per fiets naar Santiago De Compostella. Sindsdien stond er ieder jaar een fietsvakantie op het programma. Meestal vertrok hij vanuit zijn woonplaats, o.a. naar Barcelona, Assisi, Venetië In 2011 werd vanuit Trondheim naar de Noordkaap gefietst. Lange tochten noch bergen werden geschuwd. Vanwaar die passie voor de wielersport? Het is niet verwonderlijk dat ik zo gepassioneerd ben door het wielrennen. Koers is populair in Vlaanderen en ik groeide bovendien op in de regio van de flandriens. Deze geuzenaam voor een formatie Oost- en vooral West-Vlaamse renners, die nadien een eretitel werd, is geïntroduceerd door journalist en Torhoutenaar Karel Van Wijnendaele. Hij lanceerde in 1912 Sportwereld, een dagelijkse sportkrant met focus op het wielrennen. Met zijn publicatie legde hij de basis voor een stevige verankering van het wielrennen in de Vlaamse culturele identiteit. De bakermat van dit alles ligt in de regio Roeselare met pioniers zoals Cyriel Van Hauwaert (wint in 1907 als eerste Belg Bordeaux- Parijs) en Odiel Defraeye (wint in 1912 als eerste Belg de Ronde van Frankrijk) en de hele schare Roeselaarse wereldkampioenen Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Jean-Pierre Monseré en Freddy Maertens. Het is dan ook goed te begrijpen dat de stad Roeselare in 1998 in een voormalig brandweerarsenaal (momenteel beschermd monument) het Wielermuseum - kortweg WieMu genoemd - oprichtte. Hoe ben je ertoe gekomen om voor het Wielermuseum vrijwilligerswerk te gaan doen? Kort na mijn pensionering las ik een oproep van het Wielermuseum dat het vrijwilligers zocht. Ik ben daar direct op ingegaan. Samen met een aantal andere vrijwilligers geef ik logistieke ondersteuning bij het digitaliseren van de tijdschriften en kranten die het bezit. Het museum beschikt over niet minder dan 20 lopende meter aan jaargangen. Ik bracht ook orde op zolder, waar een omvangrijke collectie oude fietsen gestockeerd is. Het museum krijgt vele schenkingen en een paar honderd fietsen hebben geen of nog geen plaats gekregen in het museum, maar waren aan inventarisatie toe. 6/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

7 Regelmatige thematentoonstellingen Een boeiende rondgang Wij starten de rondgang in het museum bij de geschiedenis van de fiets. Hier bevindt zich een prachtige collectie historische fietsen die werden aangekocht in binnen- en buitenland. Van de houten loopfiets tot de trapfiets, een unieke collectie vélocipèdes, van de eerste racefietsen tot de moderne mountainbike. Zij brengen de hele geschiedenis van de fiets in kaart. Niet alleen de technische kant van de fiets wordt in dit museum belicht, maar ook de sociale, recreatieve en sportieve kant. Een pareltje Een bijzondere eyecatcher is het ambachtelijke fietsenatelier van de Kortrijkse fietsenbouwer Hallaert. Tot 1969 was dit atelier nog operationeel. Het is volledig intact en werd in zijn totaliteit geschonken aan het museum en hier volledig heropgebouwd. De fietsenmaker vervaardigde niet alleen de frames maar ook de lederen zadels. Je kan zien hoe fietsframes werden geproduceerd volgens een procedé dat van 1900 tot 1950 bijna ongewijzigd bleef. Het maken van de fietszadels was intensieve arbeid en gebeurde in 9 verschillende stappen. Zelfs Jacques Anquetil bestelde zijn lederen zadels bij deze fietsenbouwer. Een bewijs dat Hallaert een meester was in zijn vak! Hoogtepunten uit de wielergeschiedenis Onder impuls van tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens is ook de geschiedenis van de Belgische wielersport uitgebouwd. Wielerhelden drukten vaak hun stempel op de tijdsgeest. Bij de rondgang ontmoet je de grootste kampioenen, van de pioniers Cyriel Van Hauwaert en Odiel Defraeye tot Briek Schotte en Rik Van Steenbergen, van Rik Van Looy tot Eddy Merckx, van Johan Museeuw tot Philippe Gilbert. Ook de hedendaagse wereldkampioenen cyclocross kregen er een plaats. Wat ook zo bijzonder fijn is aan het bezoek, is dat je grootse momenten uit de Belgische wielergeschiedenis kan herbeleven via o.a. televisiefragmenten. Je kan er ook heel wat koersgerelateerd erfgoed bekijken waaronder een aantal prachtige affiches, vaandels en vlaggen en trofeeën. Maar de kleurrijke en internationaal getinte collectie truitjes trekt de meeste aandacht. De collectie is aanzienlijk en bevat een aantal zeer bijzondere truitjes, zoals de Olympische kampioenentruien van André Noyelle (Helsinki 1952) en Patrick Sercu (Tokio 1968). In het museum is er ook regelmatig een thematentoonstelling. Momenteel loopt in een zaal op de eerste verdieping de tentoonstelling West-Vlaanderen in/en de Tour. Dit naar aanleiding van de passage van de Tour door West-Vlaanderen deze zomer, maar ook reeds eerder in het verleden. Er wordt aandacht geschonken aan de West-Vlaamse renners die (rit)zeges in de Tour op hun palmares konden schrijven. Jean-Pierre Monseré en een bijzondere herinnering Op dezelfde verdieping is een zaal genoemd naar de ooit zo populaire Roeselarenaar Jean-Pierre Jempi Monseré, die in 1971 in de trui van wereldkampioen verongelukte. Een figuur die na al die jaren nog grote emoties losweekt. Vele waardevolle wielersouvenirs herinneren aan zijn te korte leven en succesvolle wielercarrière. Michel Stockman: In 2012 fietste ik samen met mijn echtgenote vanuit Roeselare naar de Madonna del Ghisallo, een kerkje gelegen op een heuvel aan het Como meer. Dit kerkje is een bedevaartsoord voor wielrenners. Bij het kerkje is er ook een wielermuseum waar o.a. de verwrongen fiets aanwezig is van de Italiaanse renner Fabio Casartelli. Deze jonge beloftevolle renner (Olympisch Kampioen in Barcelona 1992) werd geboren op de dag dat Jempi wereldkampioen werd. Ook hij verongelukte jong, in 1995 op 24-jarige leeftijd bij de afdaling van de Col d Aspet in de Ronde van Frankrijk. Ik had het herdenkingstruitje meegenomen dat het Wielermuseum in 2010 had uitgegeven naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de wereldkampioentitel van Jean-Pierre Monseré. Ik kreeg daar de kans dit truitje te overhandigen aan Fiorenze Magni, bijzonder charismatische man, een icoon uit de Italiaanse wielrennerij en bezieler van het museum van de Madonna del Ghisallo. Het truitje kreeg er zijn plaats in het museum. Fiorenze Magni stierf een paar maanden na onze onvergetelijke ontmoeting. Een modern, aantrekkelijk museum Het Wielermuseum is een zeer interactief museum, wat het ook aantrekkelijk maakt bij jongeren en kinderen. De plaatjes niet aanraken zijn in dit museum in de prullenbak verdwenen en vervangen door uitnodigingen om het museum actief te beleven. Het is een must voor elke wielerliefhebber. Maar ook voor al de anderen ça vaut le détour. Wielermuseum - Polenplein 15, 8800 Roeselare. Ascento news Nr. 14 November /8

8 Wist u dat? Funalia Begrafenisondernemers krijgen steeds vaker mensen over de vloer die hun eigen uitvaart of die van een naaste willen voorbereiden, zowel op financieel als op praktisch vlak. Om aan deze vraag te beantwoorden, heeft de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers haar eigen uitvaartverzekering gelanceerd onder de naam Funalia. Agallis, een dochteronderneming van AG Insurance, staat in voor het beheer van de contracten. Fondsen niet gelijk voor de fiscus In juli 2013 werd er een nieuwe wetgeving van kracht die het heffingsstelsel van beleggingsfondsen wijzigde. De fiscaliteit van deze producten is echter complex en elk type belegging is onderworpen aan een specifieke fiscale regelgeving. De nieuwe wetgeving is van toepassing op de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) zonder Europees paspoort. De fondsen gelinkt aan tak 23-verzekeringscontracten zijn dus niet betrokken bij deze aanpassing van de fiscaliteit. AG Insurance beloond voor beheer in tak 23 Op 19 maart werden de Morningstar Fund Awards 2014 uitgereikt aan de meest performante beleggingsfondsen van Er kwamen 51 beleggingsfondsen uit 17 categorieën in aanmerking, onderverdeeld in aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen. AG Insurance kreeg een award voor de kwaliteit van het beheer van zijn tak 23-fondsen, meer in het bijzonder voor de fondsen waarvan de activa verdeeld zijn op basis van ongeveer 75 % obligaties en 25 % aandelen. Het fonds werd beloond voor zijn uitstekende prestaties, ondermeer dankzij zijn uiterst competente fondsenbeheerders. Ook in 2012 en 2013 wist AG Insurance zich in dit domein te onderscheiden. Verantwoordelijke uitgever: Benoit Halbart, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. HOUDT U OOK VAN EEN LEKKER ETENTJE? Neem deel aan onze wedstrijd en win een gastronomisch diner in een toprestaurant. Velen onder jullie namen deel aan de wedstrijd in onze vorige editie, waarvoor onze dank. De correcte antwoorden zijn: Vraag 1 : Antwoord C. In Frankrijk. Vraag 2 : Antwoord A. Pack Verhuurder beschermt de eigenaar tegen nalatigheden van zijn huurder. Vraag 3 : Antwoord C. De foute zin was: Een stijgende NIW betekent dat de koersen van de financiële activa van het fonds dalen. Als de waarde van de financiële activa van een fonds stijgt, stijgt immers de koers van zijn activa en dus ook de waarde van de fondseenheid. De winnaars van de vorige editie: Anne-Marie en Baudewijn Arijs Bingo Bongo Doe dan mee aan de wedstrijd van Ascento News! Lees aandachtig deze editie en dan vindt u ongetwijfeld de juiste antwoorden. Stuur ze op en wie weet sleept u wel een Bongobon in de wacht! 3. In het kader van een rechterlijke bescherming: als de beschermde persoon bijgestaan wordt, kan de bewindvoerder dan handelen zonder tussenkomst van een vrederechter? a. Ja b. Neen 1. Sinds wanneer is de FATCA-wet van kracht? a. 30/04/2014 b. 01/07/2013 c. 01/07/2014 Bezorg ons uw antwoorden samen met uw gegevens en contractnummer 12/12/2014. Ofwel per mail: 2. Welke tentoonstelling in het Wielermuseum van Roeselare is geen permanente tentoonstelling? a. Historiek van de fiets b. Monserézaal c. West-Vlaanderen in/en de Tour Ofwel met de post: AG Insurance AG Ascento ter attentie van Anne Marie Dujardeyn Emile Jacqmainlaan Brussel. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Jean Cornet, Dries De Dauw, Frederik De Mol, Véronique Dufour, Anne Marie Dujardeyn, Benoit Halbart, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Lay-out Chloé Peckel Drukkerij Stefan Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart 2013 2011 De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN!

EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN! Mijn auto verzekerd! Mijn huis verzekerd! Mijn gezin verzekerd? EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN! Sara 32 jaar Twee jaar geleden stierf mijn man. Ik bleef achter met 2 kleine kindjes en een

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken...

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken... AG Employee Benefits Ascento news Nr. N 12 8 Novembre/Decmbre September 2013 2011 AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen?

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen? VFB Event Financiële planning Langer leven zonder zorgen? LEO STEVENS & CIE. PUUR EN PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER. P. 2 De impact van familiale zorgen : welke voorzorgen moet u nemen LEO STEVENS & CIE.

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE TAK 21 EN 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE TAK 21 EN 23 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht die bestaat uit een combinatie van twee contracten: een contract Kapitaalsopbouw

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 ESCLUSIVO di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Esclusivo di Generali garandeert prestaties bij leven of

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Mensen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk, dat doet u elke

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht met

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie Historiek Wielermuseum Roeselare, sinds 1998 Odiel Defraeye (Tourwinnaar 1912), Roeselaarse

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarbij

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie