Groeien naar meer waarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien naar meer waarde"

Transcriptie

1 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000

2 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO Versie 1.0 ( )

3 Groeien naar meer waarde Scope 2. Samenvatting 3. MVO-principes 4. Onderzoeksvragen over stakeholders 5. Onderzoeksvragen MVO-kernthema s 6. Onderzoeksvragen over het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie 7. Gepaste zorgvuldigheid ( due diligence ) 8. Visie, missie, beleid en strategie 9. Ontwikkelen van draagvlak en competenties 10. Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in besturingsprocessen, systemen en procedures 11. Communicatie en rapportage 12. Conflicten en meningsverschillen met stakeholders 13. Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties 14. Selecteren van MVO-initiatieven en instrumenten

4 Groeien naar meer waarde Scope Naam van de organisatie: Eurobottle Flestic Holding B.V. Belangrijkste activiteiten (merken en/of diensten) van de organisatie: Eurobottle Flestic Holding B.V. is de holdingmaatschappij van meerdere werkmaatschappijen. Binnen deze werkmaatschappijen worden kunststof producten van hoogwaardige kwaliteit ontwikkeld en geproduceerd. Met de organisaties Flestic B.V. en Eurobottle B.V. is men een marktspeler op het gebied van onder andere kunststof verpakkingsmiddelen en bidons. Flestic B.V. is met haar grote assortiment, veelal klant specifieke verpakkingsmiddelen zoals flacons en afsluitingen, hoofdzakelijk actief binnen de Benelu en het Verenigd Koninkrijk. Ruim 35 jaar ervaring op het gebied van etrusieblazen, spuitgieten en spuitgietblazen stelt Flestic B.V. in staat om haar klanten kwalitatief hoogwaardige verpakkingsoplossingen te bieden. Ook binnen haar eigen groep maakt de organisatie gebruik van de bovengenoemde epertise van Flestic B.V. De bidons die door Eurobottle B.V. hoofdzakelijk binnen Europa worden afgezet komen van de productielijnen van Flestic B.V. Eurobottle B.V. is een toonaangevende speler op het gebied van (sport)bidons. Bij veel sportevenementen worden de Eurobottle bidons gebruikt door zowel de sporters als voor promotionele activiteiten. Tot de klantengroep van Eurobottle B.V. behoren onder andere de marktleiders op het gebied van sportvoeding, leveranciers van promotionele artikelen en sportverenigingen. Binnen alle werkmaatschappijen staan kwaliteit en de klantwens centraal. De relatie die Eurobottle Flestic Holding B.V. met haar klanten heeft is veelal langdurig en intensief. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de productie van klant specifieke producten leidt tot een intensief gezamenlijk ontwikkeltraject en de termijn waarbinnen de klant specifieke matrijzen in gebruik blijven. Eurobottle Flestic Holding B.V. is daarmee een belangrijke schakel in de productketens van haar klanten. Het productie apparaat van Flestic B.V. kenmerkt zich door een hoge mate van standaardisatie. Hiermee is de organisatie in staat om fleibel te reageren op de continue veranderende vraag vanuit haar klantenkring. De klanten van Flestic B.V. bevinden zich hoofdzakelijk binnen de marksegmenten voor Levensmiddelen, Persoonlijke Verzorging en Industriële Producten. Een belangrijke doelstelling binnen Eurobottle Flestic Holding B.V. is dat de organisatie in haar relatie met stakeholders een duurzame relatie nastreeft. De achterliggende gedachte hierbij is dat hierdoor wederzijds begrip en inzicht ontstaat in de centrale belangen die een organisatie nastreeft. Er wordt dan ook door Eurobottle Flestic Holding B.V. veel aandacht besteed aan het onderhouden van relaties met de verschillende stakeholders. Landen waar de organisatie actief is: Eurobottle Flestic Holding B.V. is vooral actief binnen Europa. Sporadisch en in kleine volumes worden de producten afgezet in andere delen van de wereld. Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie: Zowel het hoofdkantoor als de productiefaciliteiten van Eurobottle Flestic Holding B.V. bevinden zich in de gemeente Dronten aan de Pioniersweg. Deze zelfverklaring heeft betrekking op Eurobottle Flestic Holding B.V.

5 8 - Groeien naar meer waarde 2. Samenvatting In de hierna volgende bladzijden worden de 40 vragen uit de NPR beantwoord. Deze zelfverklaring omschrijft wat we nu zijn. Het is een vertrekpunt dat een basis vormt voor verdere ontwikkeling. Het systematisch beantwoorden van de 40 vragen, heeft ons positief geprikkeld en daagt ons uit tot een betere visie en een bewustere omgang met de MVO kernthema s. Onderwerpen die al deel uitmaakten van onze bedrijfsvoering maar nu beter tot hun recht komen en meer diepgang krijgen. We zullen ons richten op de onderwerpen die in de figuur (vraag 16) hieronder worden weergegeven. In vraag 17 is dit concreet verwoord, in al gehaalde doelstellingen en nog uit te voeren doelen. MVO integreren in besluitvormingsprocessen. Voorkomen van milieuvervuiling. Duurzaam gebruik van bronnen. HET MILIEU MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EERLIJK ZAKENDOEN Eerlijke concurrentie na streven & bevorderen. BESTUUR VAN DE ORGANISATIE ARBEIDSPRAKTIJK MENSENRECHTEN Gezondheid en veiligheid op het werk verbeteren. Goede werkomstandigheden & sociale bescherming bieden. Persoonlijke ontwikkeling & training op de werkplek bieden. Wergelegenheid behouden & bevorderen. CONSUMENTEN AANGELEGENHEID Voorkomen en oplossen van klachten. Dankzij dit collectieve project ontwikkelen wij onze eigen visie op MVO steeds nadrukkelijker. Onze identiteit wordt hierdoor positief beïnvloed. We zullen gaande weg dit proces onze invloedsfeer op relevante stakeholders kunnen vergroten, wat meer waarde geeft voor onze bedrijfsvoering en kansen geeft om MVO kernwaarden positief en actief te beïnvloeden binnen onze keten. Voor vragen en inhoud verantwoording kunt u contact opnemen met: dhr. J.P. Vaartjes

6 Groeien naar meer waarde MVO-principes 3.1 Vraag 1: Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Eurobottle Flestic Holding B.V. legt rekenschap af over: De effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu en de economie en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten; De maatregelen die we hebben genomen om herhaling van die negatieve effecten te voorkomen. Wij leggen rekenschap af over de volgende onderwerpen. Flestic neemt deel aan het MJA3 programma. Dit houdt in dat wij jaarlijks ons energieverbruik registreren en dat wij ons committeren aan een verbruik reductie van 3% per jaar. Flestic heeft het Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) ISO 9001 in gebruik en legt jaarlijks rekenschap af over klanttevredenheid en hoe wij omgaan met onze klanten. Jaarlijks stellen wij een financieel jaarverslag op waarin inzage gegeven wordt over onze effecten op de economie. Dit is voor relevante stakeholders beschikbaar. Onze organisatie past het voedselveiligheid systeem (FSMS) ISO toe. Wij leggen met behulp van deze ISO-methodiek jaarlijks rekenschap af over: traceability van grondstoffen en onze eindartikelen, veilig voedselcontactmateriaal en hygiënisch werken. Eurobottle Flestic Holding B.V. controleert haar veilige werkomgeving aan de hand van het erkende systeem RIE. De Risico Inventarisatie & Evaluatie is eind 2013 opgesteld en het bijbehorende plan van aanpak is goedgekeurd en staat frequent op de agenda. MJA3 verslag ISO 9001 surveillance verslag ISO surveillance verslag R.I.E. verslag met bijhorend plan van aanpak 3.2 Vraag 2: Onze organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de omgeving. Wij zijn transparant over: Het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten; Wie het meerderheidsbelang in onze organisatie heeft; De manier waarop besluiten tot stand komen; Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij die functies horen in het kader van de besluitvorming; Wie welke functie binnen onze organisatie heeft in het kader van de besluitvorming; Hoe onze MVO-prestaties worden geëvalueerd; Onze MVO-prestaties op significante onderwerpen; Onze financiële prestaties; Waar onze financiële middelen vandaan komen; De gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en -activiteiten op de omgeving (belanghebbenden, de maatschappij, het milieu enz.); Wie wij als onze stakeholders beschouwen; De manier waarop deze stakeholders zijn geselecteerd; Hoe deze stakeholders worden betrokken bij de organisatie.

7 12 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde - 13 Over de volgende onderwerpen is Eurobottle Flestic Holding B.V. transparant. Eurobottle Flestic Holding B.V. hanteert het ondernemingsdossier als regelhulp voor het borgen van wettelijke regels. Daarnaast hebben we voor Eurobottle Flestic Holding B.V. unieke beheersmaatregelen toegevoegd. Het dossier is opengesteld voor handhavers bij de Gemeente, zij kunnen desgewenst autorisatie krijgen voor het beoordelen van ons systeem. Wij zijn transparant over onze verkoopvoorwaarden. Deze worden bij iedere aanbieding proactief verstrekt. We willen hier vooraf duidelijkheid mee creëren. Aanvullend geven wij informatie over goed gebruik van onze producten. Dit is vastgelegd in onze Packaging Data File. Mochten er desondanks uitingen van ontevredenheid zijn over onze goederen, of over onze organisatie dan wordt dit geregistreerd en opgevolgd met een klachtenprocedure. Jaarlijkse samenvatting is input voor de jaarlijkse review. Deze systematiek is tijdens 2e en de 3e partij audits openbaar. Met behulp van deze zelfverklaring zijn wij transparant over onze ambities en huidige status van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en over onze omgang met stakeholders. Onze beslissingsstructuur en onze organisatie opbouw is vastgelegd in het Handboek. Onderdeel hiervan is de omschrijving van taken en bevoegdheden, die duidelijk en transparant zijn. Onze organisatie staat altijd open voor 2e of 3e partij audits die een relevante relatie hebben met onze organisatie. Wij willen op deze manier volledig transparant zijn over onze werkmethodieken, bedrijfsstructuur en werkcultuur. Deze informatie is: Openbaar en gemakkelijk beschikbaar. Begrijpelijk voor onze stakeholders. Tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief. Herkennen en pakken situaties waarin lokale wet- en regelgeving niet bestaat, of conflicteert met ethisch gedrag aan; Leven internationaal erkende normen van ethisch gedrag bij medisch onderzoek na; Respecteren het welzijn van dieren. Eurobottle Flestic Holding B.V. onderneemt de volgende activiteiten: Eurobottle Flestic Holding B.V. respecteert en voldoet aan de Nederlandse wetgeving en algemeen geldende internationale gedragsnormen. Eurobottle Flestic Holding B.V. realiseert zich dat wij alleen door ketensamenwerking kunnen blijven groeien en waardevol zijn. Bij deze samenwerkingsverbanden is ethisch handelen een basis. Wij hebben samen, binnen het NRK Collectief ISO 26000, een branche brede Code of Conduct opgesteld om ethisch gedrag te formaliseren. Deze onderschrijven wij. De C.O.C. zal de komende 2 jaar nadrukkelijk gecommuniceerd worden, proactief verstrekt worden en gepubliceerd worden. De directie van Eurobottle Flestic Holding B.V. is zich bewust van de kernwaarden van deze verklaring en zal zich vanuit haar verantwoordelijkheid het belang van ethisch handelen continue uitdragen. Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft een vertrouwenspersoon aangewezen. Ethisch handelen is een van de onderwerpen die binnen dit takenpakket valt. Code of Conduct, zie onze internetpagina: & Taakstelling naar vertrouwenspersoon. Onze internetpagina: & Management review (niet openbaar beschikbaar). HACCP review en QMS review (niet openbaar beschikbaar). Leveringsvoorwaarden: Packaging Data File: Ondernemingsdossier: voor relevante stakeholder, de Gemeente Dronten. Zelfverklaring op het NEN publicatieplatform en website & 3.3 Vraag 3: Onze organisatie gedraagt zich ethisch. Eurobottle Flestic Holding B.V. is ethisch: Maken onze kernwaarden en principes bekend; Richten onze bestuursstructuren op een manier in die ethisch gedrag bevordert (bijvoorbeeld door het voorkomen van belangenverstrengeling); Benoemen en passen normen voor ethisch gedrag toe, die aansluiten bij onze eigen doelstellingen en activiteiten en bij NEN-ISO 26000; Bemoedigen het naleven van deze normen aan; Maken de gedragsnormen bekend die worden verwacht van verschillende mensen in en om de organisatie bijvoorbeeld bestuur, medewerkers, leveranciers, contractanten, eigenaren en managers); Voorkomen of lossen belangenconflicten op in de hele organisatie die zouden kunnen leiden tot onethisch gedrag; Stellen toezicht- en beheersingsmechanismen in om ethisch gedrag te monitoren, te ondersteunen en te versterken; Stellen mensen binnen en buiten onze organisatie in staat onethisch gedrag te melden, zonder angst voor represailles; Over DPA Solutions by sharing knowledge De Dutch Packaging Association (DPA) is een samenwerkingsverband van onafhankelijke verpakkingsproducenten. Bundeling van specialistische kennis en ruime ervaring maakt de DPA tot de perfecte sparringspartner op het gebied van verpakkingen en alle aanverwante producten en diensten. Heeft u een verpakkingsuitdaging? Dan helpt DPA u graag! De partners en gelieerde partners van de DPA beantwoorden specifieke verpakkingsvragen en lossen eventuele probleemstellingen van bijvoorbeeld merk- en private label-producenten op. De DPA is uw pragmatische kennispartner in verpakkingsvraagstukken Door korte lijnen en goede samenwerking met al haar ketenpartners is de DPA in staat om snel een efficiënt verpakkingsadvies te geven. Dat kan variëren van inspratiesessies tot het ontwikkelen van innovatieve totaalverpakkingen. One-Stop-Shop Ervaring in en kennis van verpakkingen in alle markten maakt de DPA tevens tot uw ideale one-stop-shop partner. Wij kunnen u helpen van verpakking- brainstorm tot definitieve productie en van design tot innovatieve toepassingen. Met de partners van de DPA heeft u alleen contact met échte specialisten die de verpakingsmarkt door en door kennen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kenninsmaking.

8 14 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Vraag 4: Onze organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in. De hieronder beschreven activiteiten voeren wij uit om invulling aan dit principe te geven. Wij Weten wie onze stakeholders zijn; Erkennen en waarderen stakeholders en we reageren op bezorgdheid van stakeholders; Onderkennen dat stakeholders de activiteiten van onze organisatie kunnen beïnvloeden; Hebben vastgesteld of stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om invloed uit te oefenen en dat we hiermee rekening houden; ARBEIDS- OMSTANDIGHEDEN HET MILIEU BEHOORLIJK EERLIJK ZAKENDOEN Over de volgende onderwerpen is Eurobottle Flestic Holding B.V. in gesprek met haar stakeholders. Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project betreffende ISO 26000, de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) eerst intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops met elkaar gevalideerd en aangevuld. Het resultaat hiervan hebben we wederom in onze organisatie getoetst en waar nodig aangevuld. Eurobottle Flestic Holding B.V. wil samen met haar leveranciers een win win situatie creëren. Wij vragen nadrukkelijk om innovatie en samenwerkingsverbanden. Begin 2014 zijn onze key suppliers benaderd en is dit thema onderwerp van gesprek geweest. Dit beleid zal in de komende jaren steeds concreter moeten worden. Binnen de Dutch Packaging Association wordt door een groep van verpakking gerelateerde bedrijven intensief samengewerkt om elkaar te versterken. We proberen binnen deze groep van bedrijven kennis te delen en van elkaars specialiteiten te leren en elkaar te versterken. Flestic is vanaf het begin partner van de Dutch Packaging Associating. Wij zijn gevestigd in de Gemeente Dronten. Wij willen elkaar versterken. Wij werken samen met de gemeente om langdurig werklozen bij Flestic weer arbeidsritme te laten opbouwen. Daarnaast betrekken wij de gemeente Dronten in actuele onderwerpen, zoals inrichting bedrijventerrein, ongediertebestrijding en veiligheid. Ons personeel wordt vertegenwoordigd door het Advies Overleg Orgaan. Dit orgaan wordt betrokken bij relevante thema s. Stakeholderanalyse, hoofdstuk 9. CONSUMENTEN AANGELEGENHEID ORGANISATIE BESTUUR BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP Maatschappeijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Klanten stellen vragen en zelfs eisen in het kader van MVO. Binnen het containerbegrip MVO vallen uiteenlopende onderwerpen die men kan onderverdelen in 7-MVO principes. Vaak besteden bedrijven slechts aan enkele principers aandacht en is er sprake van een gefragmenteerde aanpak in het kader van MVO-beleid. Om haar maatschappelijke betrokkenheid op een structurele wijze te integreren in haar beleid heeft Flestic een belangrijke stap gezet. Men gaat voor het bewust omgaan met MVO-vraagstukken de internationale richtlijnen van ISO volgen. Hiermee zet Flestic een belangrijke stap om haar MVO-beleid richting haar klanten verder te kunnen onderbouwen. Flestic is er van overtuigd dat het bewust omgaan met MVO leidt tot een verdere optimalisatie van MENSENRECHTEN Flestic op weg naar de wereldcup van ISO haar organisatie en productaanbod. Stilstand is achteruitgang en door aan de slag te gaan met ISO richtlijnen voorziet Flestic dat ze richting haar klanten een nog completere aanbieder wordt van kunsstof verpakkingsoplossingen. Uitgaande van de 7 MVO-principes zal Flestic in samenwerking met haar stakeholders (o.a. klanten, personeel, leveranciers, overheden) op een open en eerlijke wijze haar verantwoordelijkheid nemen in maatschappelijke thema s. Hierbij valt te denken aan onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden, bestuur en milieu. Vanzelfsprekend zal Flestic tijdens dit proces haar ervaringen delen met haar DPA-partners. De optelsom van kennis en ervaring biedt een goed gefundeerd productieplatform voor klanten en prospects. 28 april 2014

9 16 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Vraag 5: Onze organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving. Wij ondernemen de volgende activiteiten om de wet- en regelgeving te respecteren: Stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving; Leven wetgeving na in alle landen waar wij actief zijn, ook als handhaving vanuit de overheid gebrekkig is; Treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving; Infomeren medewerkers over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze kunnen naleven; beoordelen periodiek of de organisatie nog voldoet aan wet- en regelgeving. Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft in haar QMS-systeem het borgen van regelgeving opgenomen. Dit gebeurt onder andere door de volgende regelhulpen. Het ondernemingsdossier is in gebruik. Het ondernemingsdossier baseert zich op de laatst geldende regelgeving. De regelhulpen brandveiligheid en milieu zijn geactiveerd en zullen de komende jaren verder uitgebouwd worden. Flestic is lid van de brancheverenigingen NRK en VMK. Deze partijen geven nieuwsbrieven uit die ons attenderen op wijzigende regelgeving op het gebied van ARBO en voedselveiligheid. Ook innovaties en branche brede projecten worden geïnitieerd binnen deze vereniging. Eurobottle Flestic Holding B.V. is regelmatig aanwezig met vertegenwoordigers van ons bedrijf om kennis te delen en zich te laten informeren over wijzigingen van de wet- en regelgeving. 3.6 Vraag 6: Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen. De hieronder beschreven activiteiten voeren wij uit om invulling aan dit principe te geven. Wij Wij respecteren minimaal de internationale gedragsnormen in landen waar wetgeving het milieu of de maatschappij onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale gedragsnormen; Heroverwegen onze relaties en activiteiten in gebieden wanneer de internationale gedragsnormen niet worden nageleefd; Eurobottle Flestic Holding B.V. gaat bewust om met het respecteren van internationale gedragsnormen, maar is te klein om hier zelfstandig invloed op uit te oefenen. Daarom is Eurobottle Flestic Holding B.V. lid van de brancheverenigingen. Daar waar wij invloed en kennis hebben, zullen wij ons te allen tijde onthouden van zaken doen met deze landen of ondernemers in landen of gebieden die deze internationale gedragsnormen schenden. Flestic ondersteunt via de NRK activiteiten op het gebied van afvalwetgeving plastics. Wij ondersteunen via de NRK activiteiten op het gebied van recycling en vervoer afval. Wij nemen deel aan Nedvang en daarmee Plastic Hero, via het NRK. 3.7 Vraag 7: Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten. Wij zijn ons bewust van het belang van deze rechten en: Respecteren deze rechten in alle landen, culturen en situaties; Ondernemen stappen in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het kader van onze bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer; Maken geen misbruik van of halen geen voordeel uit situaties waarin de mensenrechten onvoldoende zijn beschermd; Respecteren de internationale gedragsnormen; Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft haar bedrijfsvoering in Nederland en koopt haar goederen binnen de Europese Unie. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan zullen wij ons beleid op dit onderwerp wijzigen. We zullen ons onthouden van zaken doen met bedrijven en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij het schenden van deze universele mensenrechten. In onze Code Of Conduct onderschrijven wij deze universele rechten van de mens. En geven wij ons personeel ruimte om te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Ons arbeidsregelement voorziet hierin. Code of Conduct, zie onze internetpagina: & Arbeidsregelement Eurobottle Flestic Holding B.V.. Wij willen voor de komende jaren dit punt meer inhoud geven en daarmee concreter maken, ook richting onze toeleveranciers. Wij zullen een Code of Conduct opstellen en bij selecties van leveranciers deze thema s meenemen in de beoordeling.

10 bank/verzekering 18 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Onderzoeksvragen over stakeholders 4.1 Vraag 8: Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd? Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft zich aangesloten als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project over ISO Binnen dit project zijn wij betrokken geweest en hebben wij verschillende validatie sessies doorlopen en actief meegedaan aan de stakeholderanalyses. Eerst hebben wij de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops met elkaar gevalideerd en aangevuld. Het resultaat hiervan hebben we bij Eurobottle Flestic Holding B.V. opnieuw getoetst en waar nodig aangevuld en specifiek gemaakt voor onze organisatie. Startpunt voor het identificeren van onze stakeholders was het denken in onze toeleverketen, waardeketen en omgeving. Wij hebben de stakeholders van onze organisatie onderverdeeld in de volgende 11 groepen: toeleveranciers, eigen organisatie, klanten, branche vereniging, aandeelhouders, banken/verzekeraars, concurrenten, overheid, burgers, media en samenwerkingsverbanden. Een grafisch overzicht van de resultaten is verwerkt bij vraag Vraag 9: Wat zijn de stakeholders van uw organisatie? De zwart gemarkeerde stakeholders zijn nog niet actief. We zullen de komende 2 jaar deze nog niet-actieve stakeholders benaderen en na deze periode evalueren op relevantie. UWV scholen KVK omwonenden gemeente industrieterrein krant overheid omgeving vakbladen media DPA sammewerking diensten Flestic toeleverancier grondstoffen eigen organisatie klanten klant brandweer belasting arbeidsinspectie concurrent concurrent verzekeraar bank aandeelhouder aandeelhouder branche hulpgoederen transporteur BHV personeel AOO personeelsvereniging 4.3 Vraag 10: Waarom en waarbij betrekt uw organisatie haar stakeholders. Wij betrekken onze stakeholders om: Inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten en activiteiten op specifieke stakeholders; Er achter te komen of onze positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en negatieve impact kan worden verminderd; Er achter te komen of onze claims met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid geloofwaardig worden gevonden; Onze MVO-prestaties te beoordelen; Mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen; Aan bepaalde wettelijke verplichtingen die we ten opzichte van stakeholders hebben te voldoen; Transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten); Waar mogelijk partnerschappen te vormen die voor ons en onze stakeholders voordelen bieden; Over de volgende onderwerpen is Eurobottle Flestic Holding B.V. in gesprek met haar stakeholders. Eurobottle Flestic Holding B.V. heeft als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project over ISO 26000, de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) eerst intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops met elkaar gevalideerd en aangevuld. Het resultaat hiervan hebben we met ons management wederom getoetst en waar nodig aangevuld. Eurobottle Flestic Holding B.V. wil samen met haar leveranciers een win win situatie creëren. Wij vragen nadrukkelijk om innovatie en samenwerkingsverbanden. Begin 2014 zijn onze key suppliers benadert en is dit thema onderwerp van gesprek geweest. Dit beleid zal in de komende jaren steeds concreter moeten worden. Opname van dit specifieke onderwerp in leverancier evaluatie formulier. Binnen de Dutch Packaging Association wordt door een groep van verpakking gerelateerde bedrijven intensief samengewerkt om elkaar te versterken. We proberen binnen deze groep van bedrijven kennis te delen en van elkaars specialiteiten te leren en elkaar te versterken. Flestic is vanaf het begin partner van de Dutch Packaging Associating. Wij zijn gevestigd in de Gemeente Dronten. Wij willen elkaar versterken. Wij werken samen met de gemeente om langdurig werklozen bij Eurobottle Flestic Holding B.V. weer arbeidsritme te laten opbouwen. Daarnaast betrekken wij de gemeente Dronten in actuele onderwerpen, zoals inrichting bedrijventerrein, ongediertebestrijding en veiligheid. Regelmatig vinden er gesprekken plaats. Ons personeel wordt vertegenwoordigd door een Advies Overleg Orgaan. Dit orgaan wordt betrokken bij relevante thema s en heeft ook een adviserende rol in het doorvoeren van interne beleidswijzigingen. Ecursies voor het voortgezet onderwijs en basisscholen om hierdoor de samenleving al op jonge leeftijd te betrekken bij onze organisatie en haar activiteiten. Stakeholder analyse Berenschot NRK (niet openbaar beschikbaar). Stakeholder analyse Eurobottle Flestic Holding B.V. (niet openbaar beschikbaar). Leveranciersbeoordeling. NVC VMK NRK

11 Groeien naar meer waarde Onderzoeksvragen MVO-kernthema s 5.1 Vraag 11: Geef aan of u bij het bepalen van relevante onderwerpen heeft gekeken naar; Bij het bepalen van de relevante onderwerpen is gekeken naar; De eigen activiteiten en besluiten. Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer van uw organisatie. Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties. Zie voor verdere uitwerking vraag Vraag 12: Welke onderwerpen zijn relevant? Eurobottle Flestic Holding B.V. is actief betrokken geweest bij het NRK collectief ISO Alle impactsessies zijn bezocht en de uitkomst is bij Eurobottle Flestic Holding B.V. besproken en geaccepteerd. Deelname aan deze impactsessies en de geleverde input voor de stakeholderdialogen is een rechtvaardiging om alle drie de aandachtspunten, zoals verwoord in vraag 11 te selecteren. De NRK collectieve impactsessies en stakeholderdialogen (klant, leverancier, overheid) hebben uitgewezen dat alle MVO kernthema s relevant zijn voor Eurobottle Flestic Holding B.V.. Er is echter wel verschil in de mate van relevantie. De meest relevante onderwerpen voor Eurobottle Flestic Holding B.V. zijn: ONDERWERP KERNTHEMA Duurzaam gebruiken van hulpbronnen. Voorkomen van milieuvervuiling. MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuur. Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen. Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en verbeteren. Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden. Persoonlijke ontwikkeling en training bieden op de werkplek. milieu milieu bestuur van de organisatie eerlijk zakendoen arbeidspraktijk arbeidspraktijk arbeidspraktijk De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld, en voegden hier nog aan toe: ONDERWERP KERNTHEMA Bevorderen van MVO in de keten. Voorkomen en adequaat oplossen van klachten. eerlijk zakendoen consumentenaangelegenheden

12 22 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde - 23 Onderstaande grafiek geeft de relevantie van de MVO thema s weer. Op thema niveau ziet de relevantie van de verschillende thema s er als volgt uit: ONDERWERP Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en verbeteren. KERNTHEMA arbeidspraktijk 8,5 RELEVANTIE MVO THEMA S beeld NRK vs. beeld stakeholders Het milieu Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden. Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek bieden. arbeidspraktijk arbeidspraktijk RELEVANTIE STAKEHOLDERS 8 7,5 7 6,5 6 5,5 Consumenten aangelegenheid Maatschappelijke betrokkenheid Eerlijk zakendoen Mensenrechten Arbeidspraktijk Voorkomen van milieuvervuiling. milieu Duurzaam gebruik van (hulp)bronnen. milieu MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren. bestuur van de organisatie De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld, en voegden hier nog aan toe: 5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 Bestuur van de organisatie ONDERWERP KERNTHEMA RELEVANTIE NRK Beschermen van de consumentengezondheid en veiligheid. consumentenaangelegenheden Wij herkennen het beeld dat bovenstaande grafiek weergeeft. De relevante thema s worden door Eurobottle Flestic Holding B.V. overgenomen. analyse Berenschot NRK stakeholder dialogen en impactsessies (niet openbaar beschikbaar). Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen. Voorkomen en adequaat oplossen van klachten. Werkgelegenheid bevorderen. Duurzaam gebruik van (hulp)bronnen. eerlijk zakendoen consumentenaangelegenheden betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap milieu 5.3 Vraag 13: Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen? Onderstaande grafiek geeft de significantie van de relevante MVO thema s weer: Het effect van het wel of niet nemen van etra actie(s) op dit onderwerp. De mate van bezorgdheid van uw stakeholders over het onderwerp. 8,5 SIGNIFICATIE MVO THEMA S beeld NRK vs. beeld stakeholders Het milieu Andere criteria, namelijk de inschatting van de deelnemers aan het NRK collectieve ISO project over de effectiviteit van (collectieve) actie op een onderwerp. Systematisch zijn hiervoor alle MVO onderwerpen gescoord en besproken. De uitkomst hiervan is vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van 3 stakeholdergroepen: werknemers, toeleveranciers en klanten. 5.4 Vraag 14: Welke onderwerpen zijn significant? Als actief deelnemer aan het NRK collectief zijn diverse thema s besproken en is in een grote groep van gelijke bedrijven een levendige discussie opgestart. We hebben hierin ondervonden dat veel MVO thema s significant zijn voor Eurobottle Flestic Holding B.V.. We kunnen deze significantie waarderen in mate van invloedssfeer. In de tabel hieronder staan de significante onderwerpen. SIGNIFICATIE STAKEHOLDERS 8 7,5 7 6,5 6 5, ,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 RELEVANTIE NRK Consumenten aangelegenheid Maatschappelijke betrokkenheid Eerlijk zakendoen Mensenrechten Arbeidspraktijk Bestuur van de organisatie Wij onderschrijven de uitkomst van het gemiddelde van de branche.

13 24 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Vraag 15: Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen? Bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen is gekeken naar; Uw prestaties afgezet tegen de state of the art en best practices. De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan uw doelstellingen. De kosten versus de baten van het ondernemen van actie op het onderwerp. De tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken. De kostenimplicaties wanneer het onderwerp niet snel wordt aangepakt. Het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen worden uitgevoerd de quick wins 5.6 Vraag 16: Welke onderwerpen hebben prioriteit? De hieronder geformuleerde onderwerpen hebben voor Eurobottle Flestic Holding B.V. prioriteit. De grafische weergave geeft alle MVO-thema s weer, de verbindingslijnen naar deze thema s geven concrete onderwerpen weer die in het hierna volgende hoofdstuk verder worden uitgewerkt. De gevolgde methodiek is beschreven in vraag 19. MVO integreren in besluitvormingsprocessen. MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID HET MILIEU EERLIJK ZAKENDOEN Voorkomen van milieuvervuiling. Duurzaam gebruik van bronnen. Eerlijke concurrentie na streven & bevorderen. 5.7 Vraag 17: Tot welke acties heeft dit geleid, of gaat u nemen? Wij gaan de komende 1 tot 2 jaar de volgende acties uitvoeren, of hebben de volgende acties al uitgevoerd. Ze zijn gegroepeerd op MVO kernthema s; ARBEIDS PRAKTIJK CONSUMENTEN De risico inventarisatie is in oktober 2013 uitgevoerd. Het door de RIE geïnitieerde Plan van Aanpak continue opvolgen, voortgang bewaking door preventieteam. Verdere invulling geven aan de geluid- en fysieke belasting inventarisatie (mei 2014). In 2015 een veiligheid informatie / instructie boekje opstellen. In 2014 & 2015 verdere warmte reductie proberen te realiseren in de productieruimten (warmte isolatie etruders & natuurlijke ventilatie). We gaan de door de branche opgestelde Code of Conduct uitdragen. Herschrijven van het arbeidsregelement, specifieke aandacht voor welbevinden. Al gerealiseerd is het opnieuw inrichten van de kantoorruimten en de kantines (het 1e kwartaal van 2014 voel je thuis - project ). Verdere ontwikkeling van een voedselveilig product en proces. Dit in de vorm van; a. Eind 2013 is het gebruikte grondstoffen pakket geïnventariseerd op voedselveiligheid, aanvullende migratie testen zijn in uitvoer. b. In de keten actief overleg met stakeholders over de verdere reductie van componenten welke SML-en bevatten. c. Actief onderhoud aan het ISO systeem, met BRC voorwaardenprogramma. In 2015 is de ambitie gesteld Flestic te her certificeren. De klachtenregistratie wordt in 2014 verder de organisatie ingetrokken. Verkoop binnendienst gaat een grotere rol krijgen. Aanstelling van R&D manager eind Vooraf betere ontwikkeling, achteraf minder ingrijpende klachten. ARBEIDSPRAKTIJK Gezondheid en veiligheid op het werk verbeteren. Goede werkomstandigheden & sociale bescherming bieden. Persoonlijke ontwikkeling & training op de werkplek bieden. Wergelegenheid behouden & bevorderen. BESTUUR VAN DE ORGANISATIE CONSUMENTEN AANGELEGENHEID Bron: Prioriteringsmatri Eurobottle Flestic Holding B.V. (niet openbaar beschikbaar). MENSENRECHTEN Voorkomen en oplossen van klachten. BESTUUR MILIEU EERLIJK ZAKEN Deelname aan het NRK ISO collectief. In oktober 2014 het publiceren van de op het NPR 9026+C1 gebaseerde zelfverklaring. Tijdens het MT overleg komt (en is) MVO op de agenda te staan. Verdere implementatie van het ondernemingsdossier (transparantie). Eind 2014 oriëntatie naar one paper strategy voor onze jaarplannen. Het MJA-3 programma is in uitvoer. Betere controle op deze doelstelling door toevoeging aan het KPI-dasboard per eind Vanaf 2014 nemen wij groene elektriciteit af. Kunststof afval wordt her verwerkt, via een eterne partij. In 2014 een proef met warmte isolatie van de etruders, meten of dit energie besparing tot gevolg heeft Klanten enthousiasmeren voor bredere toepassing van biobased kunststoffen. Eind 2013 heeft Eurobottle Flestic Holding B.V. een eigen bio-based bottle op de markt gezet. Flestic werkt in een samenwerkingsverband van de Dutch Packaging Association. Dit is geënt op wederzijds vertrouwen en het geloof in de kracht van samenwerken. Samen kennis delen en met betrouwbare partners een totaal concept aan de klant kunnen aanbieden. In dit samenwerkingsverband wordt in 2014 verdere initiatieven ontwikkeld. Ook zijn wij vertegenwoordigd in de focusgroep kennismanagement, die zich voor 2014 & 2015 als doel heeft gesteld aanwezige kennis te delen en beter bereikbaar te maken voor alle aangesloten leden.

14 26 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Vraag 18: Toelichting op de prioriteitenstelling. Zie hiervoor vraag 15 en 16. De (niet openbaar beschikbaar) prioriteringsmatri heeft structuur gebracht aan de thema s en de belangrijkheid weergegeven. Uitkomsten zijn met de directie besproken en bevatten een mi van al lopende projecten en nieuwe projecten. 5.9 Vraag 19: Geef aan welke stakeholders u heeft betrokken (en de wijze waarop) bij het identificeren van relevante, significante en prioritaire onderwerpen. Als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve traject ISO 26000, hebben wij deelgenomen aan een serie workshops met eigen medewerkers, en met klanten, toeleveranciers en overheden. Tijdens deze workshops is steeds op systematische wijze de relevantie en significantie van de MVO onderwerpen besproken en uiteindelijk gescoord. Het per stakeholdergroep gevolgde trechterproces is gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. De uitkomst van deze multi-stakeholder raadpleging hebben wij vervolgens gebruikt en voor Eurobottle Flestic Holding B.V. nog specifiek gemaakt om tot de prioriteitstelling te komen. Er is ook gekeken naar onze huidige score op de MVO onderwerpen en of de genoemde acties passend zijn om tot een gezonde MVO ontwikkeling te komen. Wij hebben de volgende stakeholders betrokken: klant, toeleverancier, branchevereniging, Dutch Packaging Association en de eigen organisatie. In de toekomst gaan wij kijken of we hier meer stakeholders in kunnen betrekken. ALLE MOGELIJKE MVO ONDERWERPEN Flestic produceert de eerste échte Biobased bidon ter wereld! RELEVANT ONDERWERP Relevant - Is dit onderwerp van toepassing op NRK bedrijven? In opdracht van haar zusteronderneming Eurobottle heet Flestic het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met diverse grondstofproducenten, een biobased bidon ontwikkeld. De opdracht van Eurobottle was helder: De nieuwe bidon moet minimaal voldoen aan de al hoge bestaande kwaliteitsnorm voor bestaande bidons. De voor de nieuwe bidon gebruikte kunststof is voor 90% gemaakt uit suikerriet. De teelt van suikerriet, en de omzetting ervan naar kunststof, vindt plaats in Brazilië. De hoeveelheid beschikbare, maar nog ongebruikte bouwgrond is daar zo groot, dat er geen enkele bedreiging bestaat voor de wereldvoedselproductie. net zo min vormt het een bedreiging voor het tropische regenwoud, simpelweg omdat suikerriet niet groeit in een vochtige omgeving. Tijdens de groei van suikerriet wordt CO2 opgenomen. Hiermee is de productie van deze biobased kunststof zeer duurzaam. Een ander belangrijk voordeel van deze bidon is het feit dat de gebruikte kunststof 100% recyclebaar is. Hierdoor kan de eindgebruiker, na langdurig gebruik, de bidon wegdoen in het bestaande, zeer goed ontwikkelde, kunststof recycling systeem. Uiteraard is het product geschikt voor contact met levensmiddelen. 27 januari 2014 SIGNIFICANT ONDERWERP PRIORITEITEN Significant - Hoeveel effect heeft het (verbeteren van dit) onderwerp op de MVO prestatie van de NRK bedrijven? Prioriteit - Prioriteit voor actie. Op welke termijn vinden wij dat dit onderwerp moet worden aangepakt?

15 28 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Onderzoeksvragen over het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie 6.1 Vraag 20: Welke (type) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer en hoe verhouden die zich tot uw organisatie? In vraag 9 zijn onze stakeholders weergegeven, die afhankelijk van het onderwerp een intensieve of minder intensief dialoog met ons hebben. Ook onze invloedssfeer is niet in alle gevallen even groot. In de tabel hieronder zijn de relaties gecategoriseerd. 6.2 Vraag 21: Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid bij andere organisaties? Geef voorbeelden. Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid bij andere organisaties; Door maatschappelijke criteria mee te nemen in contractuele voorwaarden. Door een openbare verklaring over maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen. Door het betrekken van de gemeenschap, politieke leiders en andere stakeholders. Door kennis over maatschappelijke kwesties met stakeholders te delen, en hiermee het bewustzijn te vergroten. Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan duurzaamheidsprojecten te werken. STAKEHOLDER TYPE RELATIE INVLOEDSFEER Toeleverancier Economisch & formeel Beperkte invloed Eigen organisatie Wettelijke & politieke relatie Invloed Klanten Economisch & formeel Beperkte invloed Branche Wettelijke & politieke relatie Invloed Aandeelhouder Eigendom & bestuur Invloed Bank / verzekering Economisch & formeel Beperkte invloed Concurrent Economisch & formeel Beperkte invloed Overheid Wettelijke & politieke relatie Beperkte invloed Eurobottle Flestic Holding B.V. stimuleert op de volgende wijze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij onze stakeholders; Eurobottle Flestic Holding B.V. zal een Code of Conduct hanteren die zowel intern als etern gecommuniceerd gaat worden. Deze code of Conduct zal een onderdeel vormen van de selectie criteria voor nieuwe leveranciers. Door deze zelfverklaring te publiceren willen wij transparant zijn over onze huidige status en toekomstige status met betrekking tot de MVO kernwaarden. Wij zijn onderdeel geweest van de collectieve stakeholder dialogen. Daarnaast hebben wij frequent contact met ons lokaal bestuur over inrichting bedrijventerrein en arbeidsparticipatie. Als actief lid van de Dutch Packaging Association hebben wij een plaats binnen de focusgroep kennismanagement. Wij organiseren eind 2014 een discussiebijeenkomst over MVO. De kennis die wij met dit collectief project opdoen, gaan wij delen met onze leden. Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan duurzaamheidsprojecten te werken. Dit doen wij binnen het N.R.K. collectieve projecten. Wij werken actief aan de dossiers: Arbocatalogus, collectieve invoer ISO 26000, NRK deelname aan MJA 3, recycling afval. Omgeving Informele beïnvloedingen relatie Beperkte invloed Media Publieke opinie Beperkte invloed Samenwerking Informele beïnvloedingen relatie Beperkte invloed

16 30 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Gepaste zorgvuldigheid ( due diligence ) 7.1 Vraag 22: Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiele), (negatieve) effecten van de eigen activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en economie? Wij zullen de controle van onze activiteiten uitvoeren met al bestaande P.D.C.A.-cycli die in ons bedrijf zijn geïntegreerd. Dit is hoofdzakelijk geborgd in onze ISO 9001 en ISO systematiek. Concrete voorbeelden zijn ook in vraag 17 te vinden. Periodiek en geborgd in ISO 9001, wordt klanttevredenheid gewogen. Onderdeel hiervan is de klachten afhandeling. Periodiek worden voedselveiligheid onderwerpen gewogen m.b.v. ons Food Safety Management Sytem ISO Periodiek vindt controle plaats op de voortgang van onze ARBO doelstellingen. Bij het verder vormgeven van onze one paper strategy eind 2014 worden de MVO doelstellingen apart verwoord, zodat voortgang inzichtelijk is. In de review over 2014 wordt MVO apart verwoord, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Financieel jaarverslag. Assessment 9001 & (bij audits opvraagbaar) RIE en notulen preventieteam Review Financieel jaarverslag 7.2 Vraag 23: Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiele), (negatieve) effecten van de activiteiten en besluiten van organisaties in uw invloedsfeer op de maatschappij, milieu en economie? We stellen ons richting onze stakeholders, zo transparant als mogelijk is, op. We zijn ons bewust van de mate van invloed die we op deze stakeholders hebben (zie vraag 20). Door actief de dialoog op te zoeken krijgen we informatie. Deelname aan de collectieve stakeholderdialogen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast gesprekken met de Gemeente Dronten, samenwerking binnen de Dutch Packaging Association en gesprekken in de keten, zoals bij leveranciersbeoordeling, audits en samenwerkingsprojecten met deze zelfde leveranciers. 7.3 Vraag 24: Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie (en geef voorbeelden van de invulling): Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie (en geef voorbeelden van de invulling): Richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden personen gepaste zorgvuldigheid in acht kunnen nemen. Instrumenten om de impact van geplande en bestaande activiteiten in kaart te brengen. Instrumenten om uw prestaties te volgen en aanpassingen te doen in prioriteit en benadering. Het uitoefenen van gepaste zorgvuldigheid vindt plaats op de volgende manieren; Met behulp van de Code of Conduct, arbeidsregelement en het management zal aan de organisatie verbonden personen gepaste zorgvuldigheid gevraagd worden. Met behulp van de aanwezige instrumenten ISO 9001, ISO en het ondernemingsdossier worden minimaal de onderwerpen klanttevredenheid, voedselveiligheid en ARBO uitgeoefend en geïmplementeerd. Het KPI dashboard geeft de actualiteit van het bedrijf weer en is een instrument om prestaties te monitoren. De mogelijkheden voor een one paper strategy worden eind 2014 onderzocht, waarbij dan ook MVO items kunnen worden toegevoegd. Dat maakt het prioriteren en het volgen van ook deze prestaties inzichtelijker. Review van deze zelfverklaring, tussen nu een maimaal 2 jaar zal ook een meetmoment zijn om verdere prioritering te geven. KPI dashboard Code of Conduct: & Zelfverklaring: & 7.4 Vraag 25: Welke (potentiele) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft uw organisatie geïdentificeerd? Onze kunststof verpakkingen en sluitingen beschermen het te verpakken product, op een goede manier. Met alle voordelen van een langere levensduur voor voedselartikelen, geen verspilling, reductie transportkosten etc. tot gevolg. Deze positieve punten zijn alleen verdedigbaar als we oog hebben voor een goede recycling na het gebruik van het verpakkingsmateriaal. En onze eigen interne afvalstromen goed beheersen. We monitoren dit verbruik en dit is onderdeel van het KPI-dashboard. In samenwerking met andere partijen en onze branchevereniging is een goed afvalinzameling systeem ontwikkeld, onder de merknaam Plastic Hero, wat een jaarlijkse groei doormaakt. Wij hebben met een machinepark van ruim 60 productielijnen een groot, maar ook afnemend energie verbruik. Wij hebben hier oog voor en zijn actief bezig met het laten afnemen van dit verbruik. Er worden behoorlijke conditionele eisen aan onze mensen gesteld binnen de productie omgeving. Vooral tijdens de warme perioden. Wij zijn actief bezig met ARBO voorlichting en continue op zoek naar warmte-reductie. Wij nemen een significant deel van het industrie terrein in gebruik. Wij willen ons opstellen als een goede buur en zorgen voor een netjes en goed opgeruimd terrein, met minimale overlast. Om dit in balans te houden hebben wij vaak (ook informeel) overleg met bedrijven op ons omringende percelen. Branchevereniging MJA 3 rapportage R.I.E.

17 32 - Groeien naar meer waarde Groeien naar meer waarde Visie, missie, beleid en strategie 8.1 Vraag 26: Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in onze visie en missie. Door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid op te nemen in ons beleid en strategie. Door een gedragscode of ethische code aan te nemen waarin de principes en waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend gedrag. Door prioriteiten voor actie op kernthema s door te vertalen in doelstellingen. Door het opstellen van een actieprogramma (met verantwoordelijkheden, tijdlijn, budget, enz.). Flestic heeft in haar hoofddoelstelling staan dat wij belang hechten aan een duurzame relatie met haar stakeholders. Dit zijn zowel interne als eterne stakeholders. Op de website van het bedrijf, maar ook in het welkomstboekje voor nieuw personeel is dit prominent aanwezig. 9. Ontwikkelen van draagvlak en competenties 9.1 Vraag 27: Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en buiten de organisatie? Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen én buiten de organisatie? Het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema s en -onderwerpen. De betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het creëren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met behulp van onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe wij omgaan met draagvlak richting onze stakeholders. Dagelijks worden bij Flestic meerdere beslissingen genomen, afspraken gemaakt en activiteiten ontplooid. Al deze keuzes komen direct en indirect voort uit haar hoofddoelstelling. Flestic wil deze doelstelling dan ook graag met u delen. De hoofddoelstelling van Flestic luidt: Het ontwikkelen, produceren en leveren van kwalitatief hoogwaardige, klantspecifieke, kunststof verpakkingen met behulp van de productietechnieken etrusieblazen, spuitgieten en spuitgietblazen. Een gezonde rendementsontwikkeling en duurzaamheid staan centraal bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met klanten, leveranciers, personeel en overige relaties. Kwaliteit (van product en organisatie) wordt geborgd door middel van de kwaliteitszorgsystemen ISO9001 en ISO Flestic wil deze doelstelling uitstralen en klanten, leveranciers en werknemers moet Flestic als zodanig herkennen. Perfect Plastic Packaging is de leus welke gebruikt wordt om de doelstelling kracht bij te zetten. Communicatie matri Eenzijdig INTERNE STAKEHOLDERS Medewerkers / A.O.O. Aandeelhouders KETEN STAKEHOLDERS Financieel jaarverslag MJA3 of milieu rapportage nieuws overleggen memo s Website Artikelen / advertenties Verklaringen Klanten Toeleveranciers Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in onze visie en missie, allereerst door nadrukkelijk te kiezen voor dit collectief. We zullen dit de komende jaren verder ontwikkelen en nadrukkelijker gaan uitdragen. Initiatieven hiervoor zijn o.a. in vraag 17 verwoord. Door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid op te nemen in ons beleid en strategie, waarvan dit collectief al uitgevoerde beleid is. Meerdere projecten zijn in uitvoer, zoals ARBO, Bio Based bidon en andere onderwerpen die in vraag 17 zijn te vinden. Om dit nadrukkelijker op te pakken en beter te volgen, gaat dit onderdeel van ons jaarplan uitmaken, zie voor een plan van aanpak ook vraag 17. Eurobottle Flestic Holding B.V. zal een eigen Code of Conduct opstellen, of bij voorkeur de NRK opgestelde gedragscode aan nemen. In vraag 17 staan duidelijke doelstellingen verwoord die al onderdeel zijn en worden van ons dagelijks handelen. Deze worden binnen bestaande ISO 9001 methodieken opgevolgd, gemonitord en indien nodig bijgestuurd. Concurrenten Branche OVERIGE STAKEHOLDERS MET FORMELE RELATIE Overheid Banken Buurt / omgeving Burger ('het publiek') Media Dutch Packaging Association KPI dashboard Code of Conduct & Zelfverklaring & hoofddoelstelling & Welkomstboekje een schone zaak

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

MVO - Scope van de zelfverklaring

MVO - Scope van de zelfverklaring MVO - Scope van de zelfverklaring Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft 2010 Naam van de organisatie Mondial Movers BV Belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) Het coördineren

Nadere informatie

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011)

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Toepassing van ISO26000 bij Essent Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Afdeling Corporate Responsibility Essent Oktober 2011 1 Inleiding

Nadere informatie

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20 MVO-beleid 2014-2017 Pagina van 20 1 MVO-beleidsverklaring De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen.

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

VISIONSCONNECTED & MVO: CHANGE THE WAY PEOPLE COLLABORATE

VISIONSCONNECTED & MVO: CHANGE THE WAY PEOPLE COLLABORATE VisionsConnected hecht veel belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het voorliggende document betreft de uitwerking van onze MVO Strategie -2020. Deze is opgesteld met behulp van de ISO 26000

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Opgesteld ter besluitvorming in MO, D&H en AB Opgesteld door: Hans Stellaard (WVE) Judith Kurvers (CSR Academy) Timo Cochius (CSR Academy) Lars Moratis

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen 2012

Duurzaam ondernemen 2012 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2012 Duurzaam ondernemen 2012 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8 1.1 Het bedrijf...8 1.2 Kerncijfers Essent 2012...8 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent...9 1.4 De Raad van Bestuur...10 1.5 De Raad van Commissarissen...10

Nadere informatie