Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012"

Transcriptie

1 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen

2 Onze Visie Wie we willen zijn in Als marktleider in het hulpmiddelensegment bieden wij binnen ons one-stop-shopping concept totaaloplossingen voor mensen met een (fysieke) beperking. We bewegen ons voornamelijk op de business-to-business en de business-to-consumer markt. Met onze uitgebreide kennis, ervaring en pro actieve opstelling naar de consument onderscheiden we ons in de markt. En met verkoopgerichte acties spelen we in op trends en inzichten van medewerkers, klanten, instellingen, gemeenten en belanghebbenden. Deze acties creëren duurzame waarde voor onze stakeholders. Onze Visie Wie we willen zijn in 2012

3 Onze Missie Wat we willen bereiken in 2012 Onze kernwaarden Hoe we dit willen bereiken in De komende vijf jaar ontwikkelt Welzorg zich als marktleider in het hulpmiddelensegment voor mensen met een (fysieke) beperking. Dit bereiken we door met ons productaanbod snel in te spelen op inzichten en ervaringen van consumenten. Daartoe streven we een goede en open relatie met politici, gemeenten, consumenten, instellingen en andere belanghebbenden na. Een eerste stap om ons te onderscheiden van onze concurrenten. Dit moet op de lange termijn uitmonden in een stuk innovatie dat moeilijk door de concurrentie te kopiëren is. Het resultaat zal een gezond bedrijf zijn waar medewerkers trots op zijn en dat waarde voor de stakeholders creëert. 3 Welzorg is Proactief We benaderen betrokken partijen proactief; iedereen is dan ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en behoeften van klant en consument. Medewerkers dragen bij aan de resultaten van Welzorg dankzij een oplossingsgerichte instelling. Welzorg is Kundig We kennen onze consumenten en klanten als geen ander en zijn in staat ze te helpen met de beste producten en diensten die passen bij hun behoefte. Medewerkers van Welzorg zijn professionals en experts in hun vak. Welzorg is Eerlijk We willen eerlijk en duidelijk communiceren met onze stakeholders. Zo voldoen we aan onze afspraken en houden we ons aan ons woord. Medewerkers van Welzorg geven om de organisatie en de wereld waarin ze leven. Welzorg is Ondernemend We willen duurzame waarde creëren voor onze stakeholders. Dit bereiken we door te reageren op kansen. Medewerkers van Welzorg zijn zich kortom bewust van de verantwoordelijkheden ten opzichte van de stakeholders en kennen een actieve werkhouding. Onze missie Wat we willen bereiken in Onze kernwaarden

4 4 Inleiding Welzorg wil een succesvol bedrijf zijn. Daarbij willen wij een evenwicht vinden tussen de belangen van de verschillende betrokkenen: de aandeelhouders, medewerkers, consumenten, zakenpartners en de wereld waarin wij leven. Zowel de onderneming als de individuele medewerkers moeten hieraan een bijdrage leveren. Als handleiding hebben wij een gedragscode. Deze gedragscode speelt een praktische rol in onze dagelijkse werkzaamheden en voeren wij naar de letter en geest uit. Behalve de gedragscode hebben wij ook praktische zaken vastgelegd in diverse andere richtlijnen en reglementen. Algemeen Wij handelen eerlijk, integer, open en met respect voor de mensenrechten en belangen van onze collega s. Daarnaast respecteren wij de rechtmatige belangen van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden. Wij onderhouden geen relatie en doen geen zaken met personen of ondernemingen die zich in maatschappelijk opzicht niet aanvaardbaar gedragen. Naleving van de wet Wij leven de wetten en voorschriften van de overheid na. Medewerkers Wij streven naar een werkomgeving waarin mensen met vertrouwen en respect met elkaar omgaan en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van het bedrijf. Wij zullen medewerkers uitsluitend werven, aannemen en bevorderen op basis van de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor het werk dat moet worden gedaan. Wij willen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Wij willen samen met onze medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van iedere van hen ontwikkelen en vergroten. Wij zorgen voor een goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie- en overlegprocedures. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. De directie kan schriftelijk ontheffing verlenen. Klanten en opdrachtgevers Wij streven naar duurzame producten en diensten en spelen daarbij in op de wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers. Onze producten zijn veilig in het gebruik. Reclame en communicatie zullen nauwkeurig en correct gebeuren. Aandeelhouders Wij voeren onze activiteiten uit in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor goed ondernemingsbestuur. Wij verstrekken aan de aandeelhouders tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie over onze activiteiten, structuur, financiële positie en resultaten. Zakenpartners Wij willen relaties onderhouden die tot wederzijds voordeel strekken. Wij verwachten van onze relaties dat zij gedragsregels toepassen die vergelijkbaar zijn met de onze. Welzorg hanteert objectieve en zorgvuldige afwegingen bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners. Wij gaan uit van de vrije markt, waarin vrijheid van concurrentie de basis is. Concurrentie moet plaatsvinden op een zakelijke, maar ook eerlijke en ethische manier. Het is voor iedere medewerker van Welzorg verboden om een concurrent ten onrechte 4 5

5 in diskrediet te brengen of te trachten hem met ongeoorloofde middelen schade toe te brengen. Mededinging Wij handelen in overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften. Medewerkers onthouden zich van gedragingen die strijdig zijn met het Nederlands en Europees mededingingsrecht en andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten. Betrokkenheid bij de gemeenschap Wij willen een betrouwbaar lid zijn van de maatschappij. Wij komen onze verantwoordelijkheden na tegenover de maatschappelijke omgeving waarin wij actief zijn. Maatschappelijke positie Wij willen onze rechtmatige belangen bevorderen en verdedigen. Wij werken samen met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via brancheorganisaties, bij het ontwikkelen van regelgeving op die gebieden die onze rechtmatige belangen kunnen beïnvloeden. Milieu Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Samen met onze partners zullen wij samenwerken om milieuzorg te bevorderen. Iedere medewerker wordt geacht een bijdrage te leveren aan een voortdurende verbetering van onze prestaties op dit gebied. Innovatie Wij willen innovatie bevorderen die is gericht op verhoging van de functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van onze producten en diensten. Wij houden waar mogelijk rekening met de hinder die hierbij voor de omgeving kan optreden en trachten deze zoveel mogelijk te beperken. Zakelijke integriteit In het zakendoen maken medewerkers objectieve en zakelijke afwegingen. Het is niet toegestaan geschenken, uitnodigingen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk en/of financieel gewin te verstrekken of te ontvangen. Elk verzoek daartoe dient te worden afgewezen en aan de directie te worden gemeld. Relatiegeschenken moeten derhalve zowel bij geven als ontvangen binnen redelijke grenzen blijven, mogen in ieder geval een tegenwaarde van 100 niet overschrijden en mogen nooit in de vorm van geld plaatsvinden. Onze financiële administratie en ondersteunende documenten moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Geheime of nietgeregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden. Belangentegenstellingen Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming. Het is medewerkers verboden gewin voor zichzelf of anderen na te streven door misbruik van hun positie. Naleving Naleving van deze gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes. De directie ziet er op toe dat alle medewerkers deze gedragsregels kennen, met de werking ervan vertrouwd raken en dat aandacht wordt besteed aan naleving van de in deze code opgenomen voorschriften. Deze gedragscode bevat algemene regels en kan onmogelijk voorzien in elke situatie. Dat betekent dat iedere medewerker bij niet voorziene onderwerpen zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen en naar eigen bevinden in overeenstemming met deze gedragscode en de kernwaarden en zoveel mogelijk in overleg dient te handelen. Indien een medewerker twijfel heeft over de geoor- 6 7

6 loofdheid van een bepaalde handeling zal hij daarover altijd zijn directe meerdere raadplegen, die op zijn beurt bij twijfel het advies zal vragen van de directeur verantwoordelijk voor HRM. Controle De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de leidinggevenden. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat deze gedragscode door hun ondergeschikten wordt toegepast. jegens de betreffende medewerker die, afhankelijk van de ernst van de ontstane situatie, kunnen resulteren in onder meer arbeidsrechtelijke maatregelen (waaronder ontslag op staande voet), overplaatsing of het ongedaan maken van eventueel door de medewerker behaald voordeel. Rapportage Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van overtreding van de gedragscode dan kunnen zij dit melden aan de directeur verantwoordelijk voor HRM of anoniem via de Klokkenluiderregeling. Uitlokking tot overtreding kan eveneens worden gemeld. Sancties Het op evidente wijze niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot maatregelen 8

7 hoe de puzzelstukjes precies in elkaar passen

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Integriteitscode Elde College

Integriteitscode Elde College Integriteitscode Elde College 1 1. Inleiding... 3 2. Wie vallen er onder de code?... 3 3. Algemene uitgangspunten... 4 4. De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners... 4 5. Scheiding

Nadere informatie

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie