Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 2 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 2 juni 2015"

Transcriptie

1 Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht AE Vught 2 juni 2015

2 Agenda ongevallenrecht: hoever strekt de zorg? valt de overheid niet (ook) iets te verwijten? aansprakelijkheid in hoedanigheid hoever strekt de zorg? reikwijdte van de bescherming afd ? een enkel geval van medische aansprakelijkheid arbeidsgerelateerde schade: wat is de status quo? smartengeld

3 Hoever strekt de zorg? Hof Den Bosch 9 december 2014, GHSHE:2014:5184 zondagse rit door natuurgebied; val bij wildrooster Landelijk Politiekorps komt in beeld nachtelijke melding ontsnapte paarden 1 e wildrooster afgezet met afzetlint; lint was op oranje touw (met stukje lint) bij 2 e wildrooster touw slecht zichtbaar ; waarschuwing nodig afzetlint vs. touw; maakt het eigenlijk veel uit? NJ 1996, 403 Zwiepende Tak; NJ 2005, 105 Jetblast hoezo, rekening houden met fietsers? we mochten toch rekenen op extra oplettendheid? omvang van de kans op een ongeval?; ernst mogelijke gevolgen? bezwaarlijk om extra maatregelen te nemen?

4 Normaal maatschappelijk risico? Hof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, GHARL:2015:1498 vrouw struikelt over stroomkabels tijdens markt aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:174? kabels onderdeel van de openbare weg? gebrekkige opstal door ligging kabels? andere voorwerpen op markt; goed zichtbaar aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:162? laten voortduren gevaarlijke situatie; NJ 1966, 136 Kelderluik omvang kans struikelen over zichtbare kabels? nooit eerder kans ernstig letsel? wat overigens te doen ter voorkoming? drukte dus kabels niet goed zichtbaar!

5 Normaal maatschappelijk risico? Rb. Overijssel 21 mei 2014, RBOVE:2014:3424 klant glijdt uit op trottoir voor ingang winkel onvoldoende gladheidsbestrijding? Ikea voert verweer voldoende gedaan; eigen verantwoordelijkheid geen norm voor exploitant m.b.t. stoep/ingang wat mocht van publiek worden verwacht? verplichting winkel tot ijsvrij houden? service aan publiek; geen eigen verantwoordelijkheid?

6 Normaal maatschappelijk risico dus? Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, GHARL:2015:3531 vrouw komt ten val voor ingang Ikea in Hengelo aansprakelijkheid Ikea ex art. 6:162? hof zit op ander spoor gemiddeld 5000 bezoekers per dag dagje uit oplettendheid? kans op ongevallen min of meer aanzienlijk en de kosten?

7 Inadequate security? Rb. Rotterdam 30 december 2014, 2014:10617 X/ING Bank NV dame voor huis overvallen na kasopname in bankfiliaal bank aansprakelijk ex art. 6:162? onvoldoende veilige omgeving open en bloot uittellen; Kas ; zichtbaar vanaf straat had het anders gekund? rechtbank kelderluik-factoren bank is geen bakkerswinkel ; inherente risico s eigen bijdrage slachtoffer nul op het rekest

8 Ook andere daders komen in beeld Rb. Gelderland 15 oktober 2014, RBGEL:2014:8176 overval op juwelier eindigt met val in bouwput Plein 1944 is Bouwcombinatie aansprakelijk ex art. 6:162? zijn hekken voldoende veilig (geplaatst)? welke regels zijn hier van toepassing? APV; Bouwverordening; Arbo(beleids)regels; NEN-normen Bouwcombinatie erkent aansprakelijkheid Zurich zoekt regres voor 50% ex art. 7:962 jo. 6:10 aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:162? wij zijn toch niet de gevaarzetter!

9 Valt gemeente te verwijten dat zij niet optrad? aansprakelijk voor niet opheffen of waarschuwen? HR NJ 1975, 149 Struikelende bakker gevaar doorgedrongen tot bewustzijn gemeente? of bijzondere verplichting tot zorg en oplettendheid? speciale relatie met plaats of slachtoffer? niet opgetreden ondanks geconstateerd gevaar? concreet toezichtsfalen; aanwijzingen voor gemeente? toch aansprakelijkheid ondanks onbekendheid gevaar? vanwege publiekrechtelijke relatie tot bouwput? bijzondere zorg en oplettendheid beter algemeen preventief toezicht moeten houden? (beperkte) middelen, keuzes en beleidsvrijheid focus op bouwconstructie en dus?

10 Ook andere daders komen in beeld schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof Tristan van der V. Politieregio Hollands Midden had korpschef wapenverlof niet moeten weigeren? primaire dader en zijdelingse laedens wemelt van Autoriteiten, inspecties, keuringsinstanties.. ook zij komen in beeld zij hadden dit kunnen voorkomen! hebben zij veel te vrezen?

11 Toon is in 2004 gezet HR NJ 2006, 281 Linda duwbak zinkt; schade aan andere vaartuigen onzorgvuldige keuring ex RosR: Staat aansprakelijk? strekking RosR; strekking zorgvuldigheidsnorm bevorderen veiligheid scheepvaart in algemene zin niet bescherming vermogensbelang derden i.v.m. ongeval onzorgvuldig gekeurd schip verantwoordelijkheid eigenaar (te verlengen) certificaat; keuring bevorderen naleving diens verplichtingen; controle geen garantie deugdelijkheid schip geen aansprakelijkheid onzorgvuldige keuring

12 Wat vreest de Hoge Raad? geest uit de fles? Hoge Raad laat zich wel enigszins kennen in beginsel onbeperkte groep derden (ontstaan) schade moeilijk vooraf te voorzien alle nadruk op primaire dader relevantie aard van de schade?

13 Schietpartij De Ridderhof Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:2015:1061 vorderingen tegen Politieregio wat is het verwijt? niet alle relevante informatie meegenomen eerdere weigering wapenverlof in 2005 opname in psychiatrisch ziekenhuis in 2006 indien wel meegenomen: ook weigering in 2008 PHM in strijd met WWM gehandeld onrechtmatig doch relativiteit ontbreekt argumentatie leunt sterk op Linda onbepaalbaarheid/onvoorzienbaarheid

14 Goed of niet goed? Giesen (WPNR); Meijer (MvV); Brens (JA) individuele belangen burger niet beschermd!? veiligheid samenleving en burgers; personenschade! onbepaalbaarheid en onvoorzienbaarheid? juist daarom maximale bescherming! teveel gezocht naar positieve aanwijzingen in Parlementaire Geschiedenis angst voor ongehoord aantal claims tegen overheid dat het om zijdelingse laedens gaat is niet genoeg

15 Opmerkelijk totaalplaatje buiten de sfeer van overheidsaansprakelijkheid regelmatig zorgplichten jegens derde(n) banken, notarissen, scholen, instellingen, werkgevers bestaan primaire dader geen beletsel zelfstandige verantwoordelijkheid in de sfeer van overheidsaansprakelijkheid druk op algemene middelen principieel onjuist: primaire dader moet vooropstaan niet aan overheid insolventieprobleem op te lossen

16 Even terug naar vorig jaar HR RvdW 2014, 691 X/Sint-Oedenrode val fietster op nieuwe houten fietsbrug over Dommel Gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 of 6:162? schuin aansnijden; stroevere laag vereist? reeks ongevallen i.v.m. vorst; krant gehaald Hof wijst vordering af na eerdere toewijzing rechtbank dag eerder al waarschuwingsborden geplaatst HR NJ 2005, 105 Jetblast art. 81 RO

17 Grenzen van het recht of pech moet weg? samenleving en rechter voor moeilijke en pijnlijke keuzes bescherming tegen ongelukken die bij het leven horen? keuzevrijheid rechter binnen raamwerk geldende recht het kan allemaal. hoogtijdagen slachtofferbescherming liggen achter ons bewuste én verstandige keuze rechter juridisering; aansprakelijkheidsrecht is markt geworden benadeelden en advocaten steeds creatiever sluizen openzetten voor schrikbarend veel claims? ongevallen van alle tijden en in talloze gevallen mogelijk rails, stoepranden, paaltjes, kinderkopjes, natuursteen rekening komt elders terecht; en dat in tijden tegenspoed

18 Tegen deze achtergrond Rb. Midden-Nederland 22 oktober 2014, RBMNE:2014:6749 X/Amersfoort val bij winkelcentrum; ontbrekende stoeptegel voor ingang iets versleten bovenlaag ; hoogteverschil < 2cm volgende dag tegel al vervangen!? Rb. Limburg 10 februari 2015, RBLIM:2015:1179 X/Maastricht val dame met hondje en wandelstok over kinderkopjes totaalindruk ; maar waar is zij nu precies blijven haken? waarde CROW-richtlijnen? Rb. Overijssel 30 maart 2015, RBOVE:2015:1550 X/Tubbergen val fietser na botsing met houten paaltje; ernstig letsel had ook anders gekund! ; beleidsvrijheid info o.m. van CROW over letsels door paaltjes

19 Sprekende zaken zetten de toon HR NJ 2011, 465 Van Oss/Verheyen en Achmea vrouw ligt te zonnen in eigen tuin; zeer ernstig letsel kan ene echtgenoot andere aanspreken in hoedanigheid van mede-bezitter van gebrekkige opstal (art. 6:174)? maar zij is toch geen derde? ; pot verwijt de ketel opengelaten vraag: wat is meest redelijke reikwijdte? echtgenoot voor 50% aansprakelijk ernst van het letsel én aansprakelijkheidsverzekering als trigger? aansprakelijkheidsrecht als ongevallenverzekering of sociale zekerheid!?

20 Uiteraard vragen over reikwijdte zelfde lijn bij andere kwalitatieve aansprakelijkheden? één van echtelieden zakt door de huisladder gebeten door de eigen hond A-G Spier: afzonderlijk bekijken op rationes gaan we op dat punt echt verschil meemaken? Rb. Den Haag 4 maart 2015, RBDHA:2015:2443 moeilijk dader te achterhalen vs. eigen energie niet terug te voeren op menselijke fout eigen energie per definitie potentieel risico profijt; risico op schade geacht te hebben aanvaard afwijzing claim maatschappelijk onaanvaardbaar? dekking op aansprakelijkheidsverzekering!?

21

22 Schuld of risico? Hof Den Bosch JA 2015, 7 X/Boerhaave Med.Centrum borstvergroting in 2001; lekkage in 2009 industriële siliconengel!? persbericht NVPC 2010; oproep IGZ brief Minister VWS aan Tweede Kamer 14/2/2012 fabrikant(en) failliet in 2010 aansprakelijkheid kliniek voor PIP-implantaat? geneeskundige behandelingsovereenkomst; art. 6:74 is inderdaad sprake van een toerekenbare tekortkoming? is er schuld?

23 Schuld noodzakelijk? 1 art. 6:74 jo. 6:75 jo. 6:77? toerekening ex art. 6:77? ongeschikt in zin van art. 6:77? enkele feit gebruik industriële gel niet toe te rekenen! aansprakelijkheid producent ligt meer voor hand Parl.Gesch.Boek 6/ Wgbo : evt. geen toerekening aan arts/ziekenhuis bij productiefout toerekening productiefout in casu inderdaad onredelijk? fraude; hele serie; faillissement; wie kiest/profiteert?

24 Waardering haaks op Parl.Gesch. en gebruikelijke uitleg bij MA? goede ontwikkeling in richting meer toerekening? Timmermans (VR 2014/AV&S 2015) keuzes en deskundigheid arts/ziekenhuis daarom beter andere hoofdregel voor medische hulpzaken alleen anders bij nadrukkelijke eigen keuze patiënt vergaande risicoaansprakelijkheid! Van Beurden, PIV-bulletin 2015: Hof zit fout! gelukkig is het nog maar een voorlopig oordeel verhaalsmogelijkheden arts niet beter dan die van patiënt is het steeds wel echt keuze arts?

25 Arbeidsgerelateerde schade art. 7:658 schuldaansprakelijkheid tekortkoming in zorg veiligheid bijzondere regels m.b.t. stelplicht/bewijslast, eigen schuld art. 7:611 (1) grensgebied werk en privé schuldaansprakelijkheid; tekortkoming zorg veiligheid gewone regels m.b.t. stelplicht/bewijslast en eigen schuld art. 7:611 (2) verkeersongevallen schending plicht behoorlijke verzekering af te sluiten aansprakelijkheid voor zover schade door die tekortkoming nul op het rekest

26 Status quo HR NJ 2011, 597 TNT en 598 Rooyse Wissel zetten de toon art. 7:611-deur is dichtgegooid; alle nadruk weer op art. 7:658 wat doet feitenrechter nu achtervang ontbreekt? A-G Spier: voorlopig eindpunt rechtsontwikkeling ingrijpen bij evident foute beslissingen onjuiste maatstaf/onbegrijpelijke uitkomst daarbuiten liefst toepassing art. 81 RO gemotiveerde verwerping roept maar vragen op en pakt de Hoge Raad dat op? HR RvdW 2012, 1318 X/Asito Den Helder HR RvdW 2012, 1319 X/SKO HR RvdW 2012, 1320 X/BK-Gas HR RvdW 2013, 805 Ongeluk met laadklep

27 En toch HR NJ 2015, 182 Pelowski/Vernooy Transport en Betrouwbare Totaalservice BV chauffeur loopt letsel op bij lossen vracht in Spanje VT en BTS aansprakelijk gesteld art. 7:658 lid 2 (jo. 6:76) art. 7:658 lid 4 art. 7:611; schending verzekeringsplicht ex CAO verweer werkgevers: veiligheidsinstructie geschonden! Hof wijst vordering inderdaad af VT niet aansprakelijk?; dan BTS ook niet veiligheidsschoenen?; kan in midden blijven ook beroep op art. 7:611 faalt nu

28 In cassatie zorgplicht ging verder dan veiligheidsinstructies lage drempel; werkgever kan zich verweren (lid 2 en 4) waartoe verplicht art. 7:658? niet alleen instructies maar ook maatregelen geen absolute waarborg; niet snel vrijuit hoog veiligheidsniveau op geval toegesneden toezicht op naleving instructies HR NJ 2011, 598 Rooyse Wissel en als plaats werkzaamheden direct toezicht in weg zit? evt. aanvullende veiligheidsmaatregelen kelderluikfactoren

29 Wat betekent dit in casu? instructie dus geen geëigende maatregelen werkgever meer? is voor werknemer steeds goed te begrijpen wat onder niet zelf lossen valt? voorkomen beschadiging zeildoek rekening houden met onvoorzichtigheid HR NJ 2013, 11 Giraldo/Daltra geen veiligheidsschoenen verstrekt; meerwaarde veiligheidsinstructies i.c. voldoende zorg? VT en BTS hadden i.c. ook veiligheidsschoenen moeten verstrekken

30 En ook nog toezicht? op naleving instructies en aanwezigheid schoenen? HR NJ 1993, 687 Power/Ardross; fout Finca? te hoge zorgplicht verstrekken schoenen én ook nog controleren aanwezig zijn schoenen in vrachtwagen? ook zonder aanwijzingen voor niet opvolgen? plaats werkzaamheden staat direct toezicht in weg zorgen voor toezicht door klant?

31 Streng of juist minder streng? cassatie geen absolute waarborg; hoog veiligheidsniveau zorgplicht op afstand beperkt relativering direct toezicht i.v.m. locatie eventueel wel aanvullende maatregelen; welke?

32 Locatie en zorgplicht waar komen we niet allemaal voor ons werk? zeggenschap, instructiebevoegdheid; wat waar te maken? arbeidsplaats, maar ook zorgplicht daarbuiten HR NJ 2009, 332 Maatzorg/Van der Graaf specifieke invulling eigen zorgplicht? HR NJ 2004, 176 Dusarduyn/Du Puy HR NJ 2005, 260 Oost/Brands HR NJ 2009, 335 Van Riemsdijk/Autop aansprakelijkheid fouten ingeschakelde/gekozen derden? inlening; uitzendwerk HR NJ 1990, 716 Stormer/Vedox aansprakelijkheid voor anderen? HR NJ 1993, 687 Power/Ardross

33 Neemt HR hier wat gas terug? Hoge Raad laat het bij gewone invulling eigen zorgplicht instrueren veiligheidsschoenen plicht afspraken te maken met klant? Hof Den Haag NJF 2010, 15 X/Zeelandia en Hellema geen toerekening fouten klant toerekening van fouten anderen in dit type zaken komt wel voor HR NJ 2011, 273 Boock/Heisterkamp Hof Den Bosch VR 2013/73 lichtere zorgplicht i.v.m. locatie? toerekening fouten Finse monteurs ex art. 6:76

34 Welke zorg kan worden verlangd? Hof Den Bosch 31/3/2015, GHSHE:2015:1104 medewerker Technische Dienst Health & Racquet Club glijdt uit in douche kleedkamer; beenletsel nieuwe sportschoenen aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658? vloer met antisliplaag niet ook veiligheidsschoenen? eenvoudig en goedkoop; aard werkzaamheden vier jaar ervaring! rekenen op oplettendheid? veiligheidsschoenen én toezicht op daadwerkelijk dragen

35 Reikwijdte zorgplicht? Hof Amsterdam 26 augustus 2014, GHAMS:2014: 3540 motor rijdt tegen roldeur parkeergarage; helm gebroken aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658? inrijden parkeergarage; niet tijdens werkzaamheden woon-werkverkeer aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:611? werkgever bekend met problemen roldeur nagelaten te waarschuwen of maatregelen te nemen? huurder, geen beheerder; geen zeggenschap hof wijst de vordering net als kantonrechter af

36 Zoek de verschillen ingeleende werkneemster valt bij verlaten van kantoor aansprakelijkheid ex art. 7:658 (lid 4)? Rb. Den Haag JA 2012, 65 X/Manpower en CBS ongeval op werkplek? evt. toch art. 7:658 is het wel in de uitoefening van de werkzaamheden? Hof Den Haag JA 2012, 219 X/CBS binnenkomen/verlaten via voorterrein geen openbare weg; functioneel verband; arbeidsplaats verbindingsweg art. 1.1 jo Arbo onderhoudsplicht ligt bij CBS

37 Gaat dit niet verder dan HR wil? onbeperkte aansprakelijkheid woon/werkverkeer of voor eenzijdige ongevallen voetgangers? zeggenschap; geen openbare weg hoog veiligheidsniveau, behoorlijk onderhoud voorterrein niet veilig verlijmde kiezelstenen; risico valpartijen

38 Reikwijdte zorgplicht? Rb. Oost-Brabant 31 oktober 2014, RBOBR:2014:6522 verlaten bedrijfsterrein na overwerk poort gesloten maar daar staat prullenbak! letsel bij klimmen over stalen hek aansprakelijkheid ex art. 7:658? ongeval tijdens uitoefening werkzaamheden? opzet of bewuste roekeloosheid? voldaan aan zorgplicht? hiermee rekening te houden?

39 Hoever strekt de zorg? nachtelijke inbraak apotheek apothekersassistente springt uit raam onvoldoende beveiliging aan achterkant gebouw? Rb. Limburg JA 2014, 42 X/Apotheek Straver gevaar ligt bij klantcontacten apotheek is geen bank of juwelier Hof Den Bosch 10 februari 2015, GHSHE:2015:453 moest apotheek rekening houden met overval? zo ja, dan voldoende gedaan? criminelen altijd op zoek naar de zwakke plek geen wijsheid achteraf

40 Hoever strekt de zorg? Rb. Midden-Nederland 8 april 2015, EXPL S3 MS/1270 (PIV) overval op supermarkt AH; schouderletsel aansprakelijkheid ex art. 7:658? groot aantal veiligheidsmaatregelen + WVP lage veiligheidsrisicoklasse? specifieke maatregelen ter voorkoming binnendringen via magazijndeur? gerichte instructies en evt. andere maatregelen?

41 Trend? Ktr. Rotterdam NJF 2008, 432 X/Bas van der Heijden geen art. 7:658, maar schending verzekeringsplicht ex art. 7:611 die achtervang ontbreekt sinds 11-november arresten alles moet nu via art. 7:658

42 Beweging in het smartengeld? Hof Arnhem-Leeuwarden 5 augustus 2014, GHARL:2014:6223 X/Antonius Zkh Sneek breed gedragen kritiek op toegekende bedragen te laag in rechtsvergelijkend perspectief niet meegestegen met de inflatie andere gevoelswaarde geld (euro) loterijprijzen vs. smartengeldbedragen verhoging in recente zaken ligt in de rede Hof Arnhem-Leeuwarden NJF 2014, 115 Moeder en dochters/st. Antonius ambtshalve bekend met discussie in literatuur door velen als star en laag ervaren verhoging smartengeld om die reden met 10%

43 Beweging in het smartengeld? Rb. Overijssel 17 december 2014, RBOVE:2014:7070 enkel- en kuitbeenbreuk bij ongeval; beperkingen gevorderd alle omstandigheden; vergelijkbare gevallen aansluiten bij het buitenland? maar wel 10% extra (discussie in de literatuur) Rb. Overijssel 23 februari 2015, RBOVE:2015:944 hoge dwarslaesie na aanrijding op zebrapad 54 jaar oud; na drie maanden overleden wat is redelijk? gevorderd; aangeboden compensatie én genoegdoening; relevantie duur? discussie en recente bedragen toegewezen

De Kelderluikcriteria: (still) hot or not?

De Kelderluikcriteria: (still) hot or not? De Kelderluikcriteria: (still) hot or not? PIV Jaarconferentie 18 maart 2016 Saskia Phoelich-Pontier NN Advocaten Stelling De Kelderluikcriteria geven onvoldoende handvatten om in specifieke gevallen te

Nadere informatie

Actualiteiten Aansprakelijkheidsen Schadevergoedingsrecht. Vught 10 november 2015

Actualiteiten Aansprakelijkheidsen Schadevergoedingsrecht. Vught 10 november 2015 Actualiteiten Aansprakelijkheidsen Schadevergoedingsrecht AE Vught 10 november 2015 Agenda ongevallenrecht: hoever strekt de zorg? aansprakelijkheid in hoedanigheid hoever strekt de zorg? bijzondere positie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Scholen

Aansprakelijkheid Scholen Aansprakelijkheid Scholen Mr. B.M. (Brechtje) Paijmans KBS Advocaten / Universiteit Utrecht 12 januari 2011 1 www.kbsadvocaten.nl NRC Handelsblad 11 maart 2006 2 Schade op school: aansprakelijke partijen

Nadere informatie

WEBINAR Kwalitatieve aansprakelijkheid febr. 2015

WEBINAR Kwalitatieve aansprakelijkheid febr. 2015 Datum 28-02-2014 1 WEBINAR Kwalitatieve aansprakelijkheid febr. 2015 Jurisprudentie Actualiteiten Datum 28-02-2014 2 Rb. Gelderland 15 oktober 2014, C/05/253886 / HA ZA 13-753 (Zurich-Gem. Nijmegen)(niet

Nadere informatie

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 Wat staat er op de agenda? ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? kwalitatieve aansprakelijkheden werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611: wat is de status

Nadere informatie

Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Sint Michielsgestel 11 november

Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Sint Michielsgestel 11 november Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht Sint Michielsgestel 11 november Agenda ongevallenrecht: hoever strekt de zorg? risicoaansprakelijkheden en regres causaliteitskwesties ontwikkelingen

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns NIS-bijeenkomst 17 januari 2013 Herstelcoach Actualiteiten Arlette Schijns Wat ga ik met jullie bespreken? Herstelcoach: de juridische inbedding Actualiteiten - Verkeersongevallenjurisprudentie: 7:611

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Maar wij hebben alles goed geregeld toch? juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Achtergrond Jurist (privaatrecht en strafrecht) Register-Expert Nostimos Letselschadedeskundigen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Welke kwaliteit past bij bepaalde risico s bij gebruik van die data? - wanneer ben ik aansprakelijk? prof.mr.dr.ir. J.A.

Welke kwaliteit past bij bepaalde risico s bij gebruik van die data? - wanneer ben ik aansprakelijk? prof.mr.dr.ir. J.A. Welke kwaliteit past bij bepaalde risico s bij gebruik van die data? - wanneer ben ik aansprakelijk? prof.mr.dr.ir. J.A. Zevenbergen Welke kwaliteit past bij bepaalde risico s bij gebruik van die data?

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1 Geen schending zorgplicht bij een val tijdens het volgen van een BHV-cursus (Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2017) Werknemer is op 6 augustus 1977 in dienst getreden bij zijn werkgever. Werknemer vervult

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder Schoorstenenconferentie Veiligheid en aansprakelijkheid 28 oktober 2015, Kantens mr. Arvin Kolder Kraanongeval Alphen a/d Rijn, 3 augustus 2015 De bouwkranen vielen om tijdens het hijsen van een brugdeel

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 14 januari 2011 De volgende onderwerpen worden behandeld: Uitleg opstalrecht op grond van notariële akte Verrekening van voordeel Aanvaarding rechtsstrijd Klachtplicht Risicoaansprakelijkheid

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

Juridische hulp na een trauma ongeval

Juridische hulp na een trauma ongeval Juridische hulp na een trauma ongeval Feenstra & Veenstra Register Experts Dhr. Michèl Feenstra, re Dhr. Mark Veenstra, re Munneke Lourens advocaten Mw. mr. Monique Snijder Mw. mr. Iris Degenaar Feenstra

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB?

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011 gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Aansprakelijkheid op het ijs

Aansprakelijkheid op het ijs Aansprakelijkheid op het ijs KNSB verenigingsdag voor bestuurders 3 november 2007 Bart Bendel Wouter Vermaas Inhoud workshop Aansprakelijkheid van: Schaatsers Verenigingen Trainers Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 1. Inleiding Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten in alle delen van de wereld zelfs

Nadere informatie

Uit de Parlementaire Geschiedenis van art. 6:77 BW volgt dat de wetgever er op heeft gewezen dat bij medische hulpmiddelen

Uit de Parlementaire Geschiedenis van art. 6:77 BW volgt dat de wetgever er op heeft gewezen dat bij medische hulpmiddelen Gerechtshof s-hertogenbosch 25 november 2014 De (on)redelijkheid van het toerekenen van de gebrekkigheid van een medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis ex art. 6:77 BW 6 Mevrouw mr. M.S.E. van

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Veiligheid en preventie in het medische aansprakelijkheidsrecht

Veiligheid en preventie in het medische aansprakelijkheidsrecht Veiligheid en preventie in het medische aansprakelijkheidsrecht 17 e PIV Jaarconferentie Veiligheid voorop! Apeldoorn, 31 maart 2017 mr. O.L. (Oswald) Nunes www.kbsadvocaten.nl 1 Vier thema s 1. Transparantie

Nadere informatie

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching Vakleerkracht Basisschool

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014 Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Hoe staat AR er anno 2014 voor? bezorgdheid én instrumentalisme contra s en pro s geen Amerikaanse toestanden!? aandacht

Nadere informatie

Workshop Verhalen loonschade

Workshop Verhalen loonschade Workshop Verhalen loonschade 18 mei 2017 Capra Advocaten mr J.J. Blanken 070 36 48 102 / 06 18 50 10 59 j.blanken@capra.nl 1 1. Algemene bevoegdheid tot schadeverhaal: artikel 15:1:12 CAR/UWO - De ambtenaar

Nadere informatie

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder De Hoge Raad schept duidelijkheid over verhaal van kosten voor opruimwerkzaamheden na een ongeval Hoge Raad van 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3594

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding In het eerste deel van deze bijdrage is ingegaan

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak

» Samenvatting. » Uitspraak JA 2007/129 Rechtbank 's-hertogenbosch 14 februari 2007, 42982/HA ZA 06-1098; LJN BA1541. ( Mr. Brouwer ) 1. [Eiser sub 1], 2. [eiser sub 2], gezamenlijk handelend als wettelijke vertegenwoordigers van

Nadere informatie

zelfstandige betekenis art. 6:174 wie is in kwaliteit aansprakelijk? werkgeversaansprakelijkheid

zelfstandige betekenis art. 6:174 wie is in kwaliteit aansprakelijk? werkgeversaansprakelijkheid Agenda ongevallenrecht zelfstandige betekenis art. 6:174 wie is in kwaliteit aansprakelijk? werkgeversaansprakelijkheid schadebeperking Ongevallenrecht Hof Den Bosch NJF 2010, 343 Hoosemans/Brameco bezoekster

Nadere informatie

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Nexans congres Fire safety events Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Jørgen den Houting 2 Programma 1 Europese Verordening bouwproducten:

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

Kunt U als contractenmaker nog exoneratieclausules schrijven die rechtens stand houden? Mr. G.J. Rijken

Kunt U als contractenmaker nog exoneratieclausules schrijven die rechtens stand houden? Mr. G.J. Rijken Kunt U als contractenmaker nog exoneratieclausules schrijven die rechtens stand houden? Mr. G.J. Rijken Ooit hadden we totale contractsvrijheid BW 1838 (regelend recht) Industriële revolutie (in ons land

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII HOOFDSTUK I Kwalitatieve aansprakelijkheid /1 1 Inleiding / 1 2 Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid / 2 3 Uitbreiding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht

Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht VIDE Jaarcongres 15 juni 2012 A.J. (Lian) van Poortvliet aj.vanpoortvliet@pelsrijcken.nl June 17, 2012 Programma Juridisch kader

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ

Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ 27 januari 2010 Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ Chris van Dijk Werkgeversaansprakelijkheid: algemeen Artikel 7:658 BW Art. 7:658 lid 1: inhoud zorgplicht werkgever: lokalen, werktuigen en gereedschappen

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen

Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen Vereniging voor Pensioenrecht 27 januari 2015 Rechtspraak 2015: - Verjaring - Pensioenontslag WWZ - Onjuiste communicatie - Partner en het pensioen Mr. Jeroen Los Verjaring Art. 3:307 BW.. tot nakoming

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg Artikel 7:658 en 7:611 BW risico of schuldaansprakelijkheid?; de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold 4 april 2013 Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold Plan

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade?

Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade? Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade? M r. R. M e i j e r * 1 Inleiding Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht gaat uit van een relatieve onrechtmatigheid.

Nadere informatie

Werkgerelateerde verkeersongevallen. Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst

Werkgerelateerde verkeersongevallen. Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst Werkgerelateerde verkeersongevallen Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst U kent het wel, zo n typisch Zeeuwse weg Verkeersongevallen zitten in een klein hoekje Wat nu bij (letsel)schade? Allerlei

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Vragen Hoe zit het met de privaatrechtelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 570000899/8338 000899/8338484. Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 1. Inleiding Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN FRITS DE VRIES 25 JUNI 2015

AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN FRITS DE VRIES 25 JUNI 2015 AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN FRITS DE VRIES 25 JUNI 2015 Grondslag voor aansprakelijkheid Mix van motieven Profijt Gevaarzetting Zeggenschap/invloed Deep pocket/eenheid van onderneming Kanalisatie Hulppersonen

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Voordracht 9 juni 2015, Minisymposium Juridische gevolgen voor kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd.

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd. Hoge Raad, 9 augustus 2002 Samenvatting Een bouwvakker, De Bont, reed in zijn eigen auto van huis in Oosterhout, naar de werkplek in Deventer. Een paar collega s reden mee. Door een fout van De Bont sloeg

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor nalaten

Aansprakelijkheid voor nalaten Aansprakelijkheid voor nalaten Mr. D. Rijpma 21 maart 2011 HR 22 november 1974, (Broodbezorger), NJ 1975/149 Verplichting om te waarschuwen of in te grijpen bij waargenomen gevaar bestaat slechts: - als

Nadere informatie

Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere medebezitter hangt

Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere medebezitter hangt Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere medebezitter hangt 8 Mevrouw mr. L.K. de Haan en mr. C. Banis V&A Advocaten Na het Hangmatarrest van de Hoge Raad uit 2010 was het natuurlijk wachten op de volgende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 16-06-2010 Datum publicatie 25-06-2010 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 637248 UC EXPL

Nadere informatie

Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 12 november 2013 Ton Hartlief

Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 12 november 2013 Ton Hartlief Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht Vught 12 november 2013 Ton Hartlief Agenda ongevallenrecht: hoever strekt de zorg? gevaarzetting kwalitatieve aansprakelijkheden eventueel in

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter PIV Bulletin 2 Inhoud Pagina 1 Overlijdensschade na overlijden van beide ouders Pagina 6 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis Pagina 11 Causaal verband

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016

ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ENIGE KNELPUNTEN AANGAANDE VERJARING IN HET VERZEKERINGSRECHT VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 ONDERWERPEN Recht vóór inwerkingtreding titel 7.17 BW Recht bij inwerkingtreding titel 7.17 BW Verjaringstermijn van

Nadere informatie

Hoge Raad, 12 januari 2001

Hoge Raad, 12 januari 2001 Hoge Raad, 12 januari 2001 Samenvatting Vier bouwvakkers rijden in een busje van de werkgever van Didam naar Amsterdam om werkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. Het busje wordt bij toerbeurt

Nadere informatie

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout 1. Inleiding Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout Over aansprakelijkheden en schadevergoeding bij wijkteams Tim Robbe 1 Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Verantwoord gebouw onderhoud aansprakelijkheid VvE door mr. K.J. Schuurs Juridische Dienst, VvE Belang Inhoud Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook?

Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook? VAN DORT Letselschade Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook? Raoul M.J.T. van Dort 26 november 2009 Aansprakelijkheid: Normschending Nee: benadeelde draagt in beginsel zelf zijn

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen

Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen Scriptie Rechtsgeleerdheid Open Universiteit Nederland A.H. Lindeman Studentnr.: 838950073 December 2015 Begeleider: mr. J.J. Ebbinga Examinator: prof.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij medebezit: een relatief complex vraagstuk

Aansprakelijkheid bij medebezit: een relatief complex vraagstuk Aansprakelijkheid bij medebezit: een relatief complex vraagstuk M e v r o u w m r. F. L e o p o l d * 1. Inleiding Op 31 januari jl. sprak Ton Hartlief in zijn lezing tijdens het LSA-symposion over het

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer. Rechtsgebieden.

Pagina 1 van 7. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer. Rechtsgebieden. RBGEL 2014 8176 Bouwhek zeker - met voeten in lengterichting verdient meer aandacht. valt in bouwput. gemeente is niet medeaansprakelijk. onrechtmatig handelen tekortschieten in houden van algemeen preventief

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht. Het zwaard van Damocles? Heeft de hulpverlening iets te vrezen van Vrouwe Justitia?

Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht. Het zwaard van Damocles? Heeft de hulpverlening iets te vrezen van Vrouwe Justitia? Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht Het zwaard van Damocles? Heeft de hulpverlening iets te vrezen van Vrouwe Justitia? Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht Het zwaard van Damocles? Heeft de hulpverlening

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Concernrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Concernrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Concernrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. 403-verklaring 2. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 feb 2015 (concernlening?) 3. Uitkeringen door dochter-bv 4. Grensoverschrijdende fusie: medezeggenschap

Nadere informatie

De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW

De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW HIP 2014(7) 210 Art. - De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW Publicatie Tijdschrift Huurrecht in Praktijk Aflevering 6 afl. 7 Publicatiedatum 28 november 2014 Auteurs Scheeper,

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Hanneke Bennaars & Jaap van Slooten Actualiteiten Ontslagrecht Vergoedingen

Hanneke Bennaars & Jaap van Slooten Actualiteiten Ontslagrecht Vergoedingen Hanneke Bennaars & Jaap van Slooten Actualiteiten Ontslagrecht Vergoedingen Herfstbijeenkomst AO 16 december 2016 Programma De transitievergoeding Jaap van Slooten De billijke vergoeding Hanneke Bennaars

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

De Hangmatzaak: Doorwerking van de rechtsregel is nog niet zo simpel. Maybritt van Lieshout

De Hangmatzaak: Doorwerking van de rechtsregel is nog niet zo simpel. Maybritt van Lieshout De Hangmatzaak: Doorwerking van de rechtsregel is nog niet zo simpel Maybritt van Lieshout 20 december 2013 De Hangmatzaak: Doorwerking van de rechtsregel is nog niet zo simpel Masterscriptie Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei 2012 1 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2 Het nieuwe werken

Nadere informatie