Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB?"

Transcriptie

1 Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? werkgeversaansprakelijkheid na gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 lid 4: wat is de reikwijdte? regres en verjaring: welk regime is van toepassing?

2 Ongevallenrecht Rb. Rotterdam NJF 2012, 128 bezoeker Bijenkorf; telefoon op hoofd Bijenkorf aansprakelijk? voorzieningen treffen bij roltrappen? gevaarzetting Kelderluikfactoren feit van algemene bekendheid vrijwillige blootstelling aan gevaar kans op geraakt worden? wel degelijk maatregelen getroffen? kans verkleind

3 Ongevallenrecht Rb. Den Bosch JA 2011, 192 container aannemer in woonwijk; val meisje van 9; letsel aannemer aansorakelijk? art. 6:173? veiligheidseisen voorschriften/zorgvuldigheidsnormen normen?; ongeschikt? defect of intrinsiek gebrek? (te) gemakkelijk te beklimmen? klimmen onvoldoende verhinderd? in feite art. 6:162; Kelderluikfactoren oordeel politie en Arbeidsinspectie nooit eerder dergelijk ongeval

4 Ongevallenrecht Hof Amsterdam JA 2012, 3 Benelli 250 race met klassieke racemotoren; vliegwiel raakt los; toeschouwer loopt letsel op art. 6:173? ontbreken deksel of beugel goedkeuring Technische Commissie juist zonder deksel bij racemotoren? veiliger? rijden zonder deksel in strijd met reglementen?

5 Ongevallenrecht foutief handelen bezitter vereist? ongeacht oorzaak en ongeacht bekendheid met gebrek gaat om veiligheidseisen veiligheidsnormen zorgvuldigheidsnormen voldoen aan normen in algemene zin? afschermen vliegwiel voorgeschreven? maakt ontbreken motor ongeschikt voor primaire functie? intrinsiek of fysiek gebrek? kern: ontbreken voorziening/niet periodiek controleren hoe groot is kans losraken?

6 Ongevallenrecht Rb. Den Bosch 8/5/2012, LJN:BW5476 hockeyster slaat bal tijdens training over ballenvanger; voetganger getroffen hockeyster aansprakelijk? toevalstreffer; osvo inherent aan training komt veel voor voorzienbaar druk gebruik voetpad tijdens wedstrijd?

7 Ongevallenrecht Rb. Arnhem JA 2012, 17 Berg tot Berg mountainbikewedstrijd; toeschouwer getroffen veroorzaker aansprakelijk? sport en spel; verhoogde drempel niet deelnemers onderling? wat kon toeschouwer verwachten? ging dit normale beoefening te buiten? organisator aansprakelijk? karakter wedstrijd? valpartijen voorzienbaar arts en EHBO-team waarschuwing toeschouwers? andere maatregelen?

8 Waar staan we met WGA? HR NJ 2011, 597 en 598 ruime strekking zorgplicht ex art. 7:658 ongevallen op arbeidsplaats zeggenschap/instructiebevoegdheid evt. ook op andere plaatsen voor werk bijv. deelneming aan verkeer dan beperkte betekenis zorgplicht ongeval buiten werkzaamheden maar wel samenhang arbeidsovereenkomst en ongevalssituatie; evt. art. 7:611 evt. ook art. 7:611 voor gevallen binnen bereik van art. 7:658 bepaalde categorie van gevallen zorgen voor behoorlijke verzekering

9 Hoe ver gaat de zorg van een school? HR NJ 2012, 199 Sylvia Beganovic/Stichting ROC Twente studente neemt deel aan door school georganiseerde kartwedstrijd; Kart Plaza Action World; ernstig letsel Sport op Maat ; studiepunten onderwijsovereenkomst art. 13 OER ROC heeft ongevallenverzekering afgesloten verblijf op school en terrein en tijdens deelnemen aan activiteiten uitgaande van school verzekeraar weigert uitkering

10 Is school aansprakelijk? had school o.g.v. ovk voor verzekering met dekking voor risicovolle activiteiten als kartwedstrijd moeten zorgen althans moeten waarschuwen voor ontbreken dekking op lopende verzekering? is onderwijsinstelling zonder meer gehouden te zorgen voor adequate dekking bij risicovolle activiteiten althans te waarschuwen voor ontbreken ervan? zo ver gaande zorgplicht kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard waarom niet over boeg gevaarzetting? riskant; zonder noodzaak eigentijdse activiteiten; belevingswereld signaal; prijskaartje?

11 Recente zaak Hof Amsterdam JA 2012, 30 X/Klimmuur BV en Mondriaan College leerling valt van klimmuur aansprakelijkheid exploitant? aansprakelijkheid school? school gehouden verzekering af te sluiten? HR NJ 2012, 199 Beganovic/ROC van Twente

12 Werkgeversaansprakelijkheid Rb. Den Haag JA 2012, 65 X/Manpower en CBS ingeleende werkneemster valt bij verlaten van kantoor wie spreekt zij aan en welke grondslagen komen in beeld? art. 7:658? art. 7:658 lid 4? art. 7:611? art. 6:174 jo. 6:181?

13 Waar staan we met WGA? HR NJ 2011, 597 en 598 ruime strekking zorgplicht ex art. 7:658 ongevallen op arbeidsplaats zeggenschap/instructiebevoegdheid evt. ook op andere plaatsen voor werk bijv. deelneming aan verkeer dan beperkte betekenis zorgplicht ongeval buiten werkzaamheden maar wel samenhang arbeidsovereenkomst en ongevalssituatie; evt. art. 7:611 evt. ook art. 7:611 voor gevallen binnen bereik van art. 7:658 bepaalde categorie van gevallen zorgen voor behoorlijke verzekering

14 Art. 7:611? HR NJ 2011, 597 en 598 beperking verzekeringsplicht tot bestaande categorie rechtszekerheid; hanteerbaarheid anders aantasting wettelijk stelsel grens met andere ongevallen zonder verzekeringsplicht? art. 7:658 voorop; terug naar de basis herwaardering HR NJ 1990, 572 De Kok/Jansen duidelijk signaal omtrent betekenis art. 7:658 in deze concrete zaken betere bescherming werknemers?; buiten rechtsvormende taak wetgever en politiek aan zet

15 Andere tijden terughoudendheid ligt achter ons HR NJ 2004, 175 Broodmes spoor van art. 7:611 loopt dood nieuwe aandacht voor art. 7:658 rekenen op wetgever en politiek? effecten op verzekeringsmarkt? specifieke verkeersproducten algemene producten stagnatie?

16 Werkgeversaansprakelijkheid Rb. Amsterdam 30/3/2012, LJN:BW3642 X/H+B Thuiszorg Haaglanden BV verpleegkundige raakt betrokken bij ernstig verkeersongeval 25% afgewikkeld met Connexxion werkgever aansprakelijk voor rest? behoorlijke verzekering ontbreekt 2 adressen dubbele boeking op adres 1 terug naar huis woon/werkverkeer geen bijzondere omstandigheden bekend met ernstig, specifiek gevaar?

17 Werkgeversaansprakelijkheid Rb. Den Haag JA 2012, 65 X/Manpower en CBS ongeval op werkplek? evt. toch art. 7:658 in de uitoefening van de werkzaamheden?

18 Art. 6:174 jo. 6:181 dan? gebrekkige opstal? aansprakelijkheid bedrijfsmatig gebruiker ontbreekt indien schade niet met uitoefening van bedrijf in verband staat loslaten verlijmde kiezelstenen in enig causaal verband met bedrijfsuitoefening door CBS?

19 Toch nog één keer art. 7:611 Hof Den Haag JA 2007, 79 eenzijdig verkeersongeval werknemer Goos; werkgever OLM aangesproken art. 7:658 en 7:611 geen woon/werkverkeer adequate voorziening ontbreekt

20 Verzekeringsaspecten heeft OLM nu dekking op zijn AVB? Rb. en Hof Den Haag: ontkennend dekking: personen- en zaakschade i.c. personenschade of zuivere vermogensschade? mislopen uitkering door schending verzekeringsplicht; dát is gevolg vertrouwen OLM? redelijke uitleg

21 Toch dekking? HR RvdW 2012, 496 OLM/NN uitgangspunt verplicht tot behoorlijke verzekering aansprakelijk voor missen uitkering weliswaar vermogensschade, maar daarmee nog niet buiten dekking ruime formulering art. 19 polis redelijke uitleg AVB-polis dekking letselschade werknemers die in deelnemen aan wegverkeer ook dekking voor 7:611- aasprakelijkheid wegens nalaten behoorlijke verzekering te sluiten

22 Hoge Raad casseert ruime dekkingsomvang gerechtvaardigd functie AVB in maatschappelijk verkeer; redelijke verwachtingen verzekerden strekking: dekking voor gevolgen aansprakelijkheid voor schade werknemers door ongevallen weliswaar strikt genomen geen letselschade, maar rechtsgrond zelfde als bij evt. art. 7:658 bescherming tegen gevaren wegverkeer bij naleven verzekeringsplicht zou deze ongevalsschade zijn vergoed schade werkgever indirect veroorzaakt door letsel

23 Waardering polis is toch duidelijk? vergaand ingrijpen Hoge Raad? redelijke uitleg functie in maatschappelijk verkeer redelijke verwachtingen verzekerden A-G Spier functie in maatschappelijk verkeer; redelijke verwachtingen!? bezorgdheid Wansink in AV&S zwarte dag voor verzekeraars sluitstuk social engineering buiten-wettelijke verzekeringsplicht niet-naleving: dekking op AVB

24 Art. 7:658 lid 4 in- en uitleen codificatie rechtspraak Hoge Raad materiële en formele werkgever ex art. 7:658 aansprakelijk verwante contractuele relaties materiële werkgever aansprakelijk zorg niet ontlopen door uitbesteding stageovereenkomst opdracht en aanneming van werk vrijwilligers Ktr. Heerenveen JA 2011, 166 X/Stichting Talant

25 Reikwijdte? Hof Arnhem NJF 2010, 354 Davelaar/Allspan Barneveld BV reparatie van vezelverwerkingsmachine t.b.v. Allspan; in machine terechtgekomen; ernstig letsel Allspan aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4? tekst vs. strekking bepaling? werknemers van (onder)aannemer? kleine zelfstandige? wisselend beeld in rechtspraak analyse Parl.Gesch driehoeksverhouding met werknemer codificatie 7.10: werknemers, niet zelfstandigen in de uitoefening bedrijf Allspan? regulier onderhoud vs. reparatie/revisie

26 Reikwijdte? Nieuwbouwproject in Oosterhout. Ongeluk met kraantje. K. getroffen door kalkzandsteenelement. Betrokken zijn: BAM als hoofdaannemer Wibo als aannemer MKB als onderaannemer D. als lijmer K. is weer door D. ingeschakeld. Vraag Wie kan K. aanspreken ex art. 7:658 lid 4?

27 Antwoord in eerste instantie Ktr. Utrecht JA 2009, 76 bescherming art. 7:658 lid 4 niet beperkt tot uitzendkrachten stageovereenkomst vrijwilliger evt. ook ZZP-er maar K. verrichtte arbeid toch in kader eenmansbedrijf? ratio art. 7:658 lid 4 aansprakelijkheid niet te ontlopen door arbeid via tussenschakels te laten verrichten en dus?

28 Art. 7:658 lid 4 Hof Amsterdam 22 februari 2011, LJN:BP6445 K./BAM zelfde kernoverwegingen als in Allspan vallen verrichte werkzaamheden onder normale bedrijfsuitoefening BAM? BAM besteedt dit altijd uit eigen mensen doen dit niet gespecialiseerd vak groot aannemersbedrijf dat bouwprojecten in geheel aanneemt? behoren alle met bouw verwante werkzaamheden tot normale bedrijfsuitoefening? verband te ver verwijderd 3 tussenschakels

29 Art. 7:658 lid 4 Hof Amsterdam JA 2011, 124 K./Wibo Lochem zelfde kernoverwegingen als in Allspan vallen verrichte werkzaamheden onder normale bedrijfsuitoefening Wibo? metselbedrijf lijmen kalksteenblokken uitbesteed zelf geen lijmers in dienst te makkelijk ontlopen aansprakelijkheid? uittreksel Handelsregister? lijmwerkzaamheden niet genoemd algemeen aannemersbedrijf alle verwante werkzaamheden tot normale bedrijfsuitoefening? maar Wibo heeft zich toch jegens BAM tot lijmwerkzaamheden verplicht?

30 Art. 7:658 lid 4 Hof Amsterdam JA 2011, 91 D./K. zelfde kernoverwegingen als in Allspan vallen verrichte werkzaamheden onder normale bedrijfsuitoefening D.? beide lijmers; elkaars werk kunnen doen D. kon klus alleen niet aan zeggenschap over werkzaamheden K.? D. had klus alleen aangenomen stelde materiaal en gereedschap beschikbaar declareerde alleen en betaalde K. vervolgens werkzaamheden die ook door ondergeschikten D. konden worden verricht

31 Schept Hoge Raad duidelijkheid? HR RvdW 2012, 447 Davelaar/Allspan Davelaar geen persoon in zin van art. 7:658 lid 4? arbeid door zelfstandig ondernemer o.g.v. ovk van aanneming van werk? laat Hof in midden HR gaat volledigheidshalve toch op vraag in wanneer werkzaamheden in uitoefening van zijn beroep of bedrijf?

32 Analyse wetsgeschiedenis niet beperkt tot gevallen waarin werknemer door werkgever bij derde is tewerkgesteld welke verhoudingen nog meer? vrijheid uit te besteden geen invloed op rechtspositie van gene die werk verricht aansprakelijkheid op gelijke voet als jegens werknemers bedoeling bescherming te bieden aan personen die zich wat betreft zorgverplichtingen werkgever in met werknemer vergelijkbare positie voor zorg veiligheid (mede) afhankelijk van gene voor wie hij werkzaamheden verricht?

33 Vervolg afhankelijk omstandigheden geval feitelijke verhouding betrokkenen aard verrichte werkzaamheden mate waarin werkgever al dan niet d.m.v. hulppersonen invloed heeft op werkomstandigheden en veiligheidsrisico s in uitoefening beroep of bedrijf? werkzaamheden die ander ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten core business of in verlengde ervan? beschermingskarakter behoren verrichte werkzaamheden gelet op wijze waarop opdrachtgever aan beroep of bedrijf invulling pleegt te geven feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening?

34 In concreto? werkzaamheden in algemeen niet in verlengde van verwerking resthout? niet uitgesloten dat het i.c. feitelijk wel tot haar bedrijfsuitoefeing behoorde stellingen in appèl omtrent feitelijke activiteiten buiten vezelverwerking technische kennis ook bij Allspan aanwezig voldoende voor conclusie dat werkzaamheden Davelaar hebben plaatsgevonden in uitoefening bedrijf Allspan Hoge Raad casseert

35 Waardering arrest haalt de media feitelijk; omstandigheden van geval vergelijkbare positie? bedrijfsuitoefening? verzekeringsaspecten vaststelling premie: hoeveel werknemers? beveiligingsniveau ingeleende figuur niet bekend bij verzekeraar schadeomvang bij zzp ers gemiddeld hoger dan bij gewone wn in loondienst zegt dit arrest nu iets over stapeling?

36 Nogmaals Nieuwbouwproject in Oosterhout. Ongeluk met kraantje. K. getroffen door kalkzandsteenelement. Betrokken zijn: BAM als hoofdaannemer Wibo als aannemer MKB als onderaannemer D. als lijmer K. is weer door D. ingeschakeld. Vraag Wie kan K. aanspreken ex art. 7:658 lid 4?

37 Reikwijdte? Ktr. Assen 31/1/2012 LJN:BV7396 ZZP-er zakt door dak; netten ontbreken hoofdaannemer Bouwbedrijf Y onderaannemer Pontmeyer W. Montage zelfstandige evt. onder 7:658 lid 4 vgl. positie als eigen werknemers normale bedrijfsuitoefening enige zeggenschap Pontmeyer zou voor netten zorgen? B. Veiligheidsnetten BV en de verantwoordelijkheid van W.? en in casu?

38 Reikwijdte? Hof Amsterdam JA 2012, 39 uitzendkracht Randstad uitgeleend aan transportbedrijf; vervoer t.b.v. UPS letsel tijdens lossen in loods UPS kantonrechter UPS aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 Randstad en inlener: geen zorgplicht ex art. 7:658 lid 1 geschonden; geen invloed Hof ingeleend van Randstad en uitgeleend aan UPS transportbedrijf aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 jo. 6:76

39 Casus Ingeleende werknemer overkomt arbeidsongeval op 13 juni Formele werkgever vergoedt de schade volledig op 21 januari Vervolgens zoekt hij ex art. 6:10 regres op de inlener. Deze beroept zich op verjaring. Vragen welke termijn is van toepassing? wanneer begint deze te lopen?

40 Welke termijn is van toepassing? art. 3:310 of 3:306? zelfstandig regresrecht HR NJ 2004, 161 Bijlsma/ABP HR NJ 2006, 377 St.Lucas/ZAO regime van art. 3:310 dader mag geen nadeel ondervinden en bij hoofdelijkheidsregres? Rb. Arnhem JA 2006, 61 Tecpool en AXA/X art. 3:310 HR NJ 2006, 323 Camerling/Heerlen regresrecht borg ruime strekking art. 3:310 voorkomen ongerechtvaardigde verrijking

41 Maar wanneer begint termijn te lopen? Rb. Arnhem JA 2006, 61 Tecpool en AXA/X niet op moment ontstaan vordering slachtoffer (datum ongeval) opeisbaar worden regresvordering moment voldoening (PG) betaling op 21 januari 2003 regresnemer invloed op verjaring?

42 Schept Hoge Raad duidelijkheid? HR RvdW 2012, 534 Melis en ASR/Achmea (Schellekens) ongeval met paard; 50% eigendom ongeval 26/10/1990 Schellekens aangesproken 8/9/1995 verklaring 15/6/2001 Achmea betaalt in 2005 en 2007 brief Achmea aan Van Aart 7/8/2001 ASR verzekeraar van Van Aart Van Aart (ASR) gehouden tot vergoeding 50% aan Achmea? subrogatie in regresvordering Van Aart (ASR) doen beroep op verjaring

43 Is sprake van verjaring? Hof veronderstellenderwijs: art. 3:310 ontstaan vordering kan in midden blijven aard vordering ook opschortende voorwaarde toekomstige vordering steeds opeisbaar worden (vgl. art. 3:313) daadwerkelijk in staat zijn opeisbaarheid als ondergrens in cassatie niet steeds opeisbaarheid bekendheid/daadwerkelijk in staat zijn omstandigheden van geval opvatting Smeehuijzen i.c. sept. 1995/feb al bekend met schade en aansprakelijke persoon

44 Vervolg wat toen te doen? voorwaardelijke veroordeling art. 6:105 verklaring voor recht in vrijwaring oproepen stuitingsbriefje Hoge Raad stelt voorop: ook voor art. 6:10 gaat het om art. 3:310 ruime strekking art. 3:310 voorkomen ongerechtvaardigde verrijking HR NJ 2006, 323 Camerling/Heerlen op welk moment ontstaat vordering? tekst art. 6:10 en 6:11/PG voldoening van schuld voor meer dan hem aangaat

45 Hoe werkt dat nu bij art. 3:310? bekendheid met schade en aansprakelijke persoon daadwerkelijk in staat zijn rechtsvordering in te stellen termijn loopt niet reeds voordat vordering opeisbaar is geworden ligt besloten in eis van bekendheid en in eis van daadwerkelijk in staat zijn strijd met rechtskarakter: tenietgaan vanwege niet geldend maken gedurende enige tijd opeisbaarheid nodig; vgl. art. 3:313 pas bij opeisbaarheid: ook al is eerder bekend dat schade geleden zal worden opeisbare regresvordering bij voldoening

46 Vervolg art. 6:8 jo. 6:2 niet op hoogte stellen ander brengt niet mee dat termijn nog niet ontstane regresvordering is gaan lopen in geval van niet verjaarde regresvordering evt. wel: instellen rechtsvordering i.s.m. 6:2 lid 2 rechtsverwerking feiten vóór ontstaan regresvordering ondanks bekendheid met evt. ontstaan regresvordering onaanvaardbare veronachtzaming belangen ander waar valt aan te denken? bewijspositie verzekeringsdekking

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW

Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW De reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen van ingeleend personeel S.D.

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De zzp er en 7:658 BW: een evenwichtig

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De zzp er en 7:658 BW: een evenwichtig ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, De zzp er en 7:658 BW: een evenwichtig huwelijk of nog altijd een knipperlichtrelatie? ArbeidsRecht 2013/61. Bijgewerkt tot 2013-11-14. Auteur: Mr. P.J. Mauser

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Schade door pesten Pagina 6 Regres en wetelijke rente Pagina 8 Samenloop van verzekeringen Pagina 11 PIV Jaarconferentie 2007 Pagina 15 Column van... April 2007 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

Stappenplan. Ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6:101 BW

Stappenplan. Ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6:101 BW Stappenplan Ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6:101 BW Vestiging van de aansprakelijkheid Omvang van de schadevergoeding Stappenplan ter beoordeling

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Bulletin 7. Aansprakelijkheid toezichthouders. Inhoud

Bulletin 7. Aansprakelijkheid toezichthouders. Inhoud PIV Bulletin 7 Inhoud Pagina 1 Aansprakelijkheid toezichthouders Pagina 2 Ten geleide Pagina 6 Arbeidsdeskundige als care manager Pagina 8 1 MA: een utopie? Pagina 11 WGA; een grensverleggend debat! november

Nadere informatie