Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen"

Transcriptie

1 Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode

2 Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever Regelgeving om veiligheid te waarborgen 2

3 Aansprakelijkheid werkgever Schade is geleden door werknemer Wat is de oorzaak? Wat is er fout gegaan? Is werkgever aansprakelijk? Vergoeding van schade 3

4 Programma Art. 7:658 Burgerlijk Wetboek Andere relevante regelgeving Voorbeelden uit de rechtspraak Uw vragen 4

5 Aansprakelijkheid werkgever Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) lid 1 De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige w ijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanw ijzingen te verstrekken als redelijkerw ijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, schade lijdt Zorgplicht werkgever 5

6 Zorgplicht werkgever Geen risico aansprakelijkheid alles doen en nalaten dat redelijkerwijs nodig is om schade te voorkomen Hoofdregel: Werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt, tenzij: 1) voldaan aan zorgplicht door werkgever 2) opzet of bew uste roekeloosheid werknemer 6

7 Opzet of bew uste roekeloosheid Komt vrijwel niet voor Opzet: gericht op het laten ontstaan van de schade Bew uste roekeloosheid: werknemer moet zich tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedragingen, bew ust zijn geweest van het roekeloze karakter daarvan. Werkgever zal opzet of bew uste roekeloosheid moeten bew ijzen 7

8 Zorgplicht werkgever Verband werkzaamheden en schade Begrip werkzaamheden ruim uitgelegd Strekt doorgaans niet tot de privé situatie Woon- werk verkeer? Kantoor-/bedrijfsuitjes, sportdagen? 8

9 Nakoming zorgplicht Onderhoud en inrichting lokalen, werktuigen en gereedschappen Maatregelen treffen en aanw ijzingen verstrekken Huis, tuin en keuken incidenten Arbeidsomstandighedenregelgeving Arbeidstijden Overige regelgeving (BRZO, ARIE) 9

10 Arbo wetgeving RIE Ongevalsrapportage bij Inspectie SZW Onderzoek door Inspectie Ongevalsrapportage draagt bij aan bew ijslevering ten aanzien van aansprakelijkheid Ontbreken van rapportage leidt niet automatisch tot aansprakelijkheid Boete Inspectie leidt ook niet altijd tot aansprakelijkheid vice versa evenmin 10

11 Andere gevolgen arbeidsongeval Gerechtshof Arnhem 3 april 2012 (strafzaak) Twee asbestsaneerders zakken door asbesthoudend golfplaten dak lijden schade Onvoldoende doeltreffende maatregelen genomen door werkgever Strafrechtelijke veroordeling vanwege overtreding Arbeidsomstandighedenwet Economisch delict Boete 10,000,- In deze kwestie niet bekend of werkgever ook aansprakelijk is voor schade 11

12 Schade geleden door niet werknemers Art. 7:658 Lid 4 BW Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met w ie hij geen arbeidsovereenkomst heeft is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt ZZP-ers Vrijw illigers Uitzendkrachten 12

13 Schade aan niet werknemers Werkzaamheden die de werkgever / opdrachtgever ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. Is de derde bij uitvoering van het werk voor zijn veiligheid afhankelijk van degene voor w ie de werkzaamheden worden verricht? HR: Davelaar/Allspan ZZP-er kan onder reikwijdte van 7:658 BW vallen Hof Amsterdam: manege laat vrijw illiger werkzaamheden verrichten aansprakelijk voor letsel na val van paard. 13

14 Voorbeelden uit de Rechtspraak Ktr. Tilburg 2 april 2014: Werknemer verricht sloopwerkzaamheden, snijdt zich door handschoen heen en lijdt schade wondinfectie Werkgever stelt: handschoenen voldeden aan arbowetgeving klasse 2 Deskundigenonderzoek: klasse 3 handschoenen bieden meer veiligheid tegen snijwonden Ktr: werkgever had deze betere handschoenen ter beschikking kunnen stellen en had dat ook moeten doen Aansprakelijkheid voor schade ook minder voorzienbare schade (infectie) Ongeacht dat is voldaan aan Arbo normen 14

15 Voorbeelden uit de Rechtspraak Gerechtshof Amsterdam 29 oktober 2013 Werknemer is assistent van vorkheftruckchauffeur bij het sorteren van afvalproducten Vorkheftruck rijdt tegen container, deur container klapt open en raakt werknemer letsel. Werknemer: werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan belijning op werkvloer was vervaagd Gerechtshof: geen schending zorgplicht, veiligheidsinstructies waren afdoende verstrekt en kenbaar; hierin staat dat je buiten straal van 2 meter rond heftruck moet blijven; staat ook op de heftruck zelf. Daarnaast voldoende aandacht voor veiligheidsinstructies op de werkvloer door andere werknemers. 15

16 Voorbeelden uit de Rechtspraak Gerechtshof Den Haag 8 juli 2014 Werknemer (steigerbouwer) is door golfplaten dak gezakt en vijf meter lager op de grond terecht gekomen Had wel valharnas aan, maar werknemer was niet aangelijnd op dat moment Gerechtshof: er bestaat een uitgebreid veiligheidsbeleid Echter, werkgever had onvoldoende toegezien op naleving daarvan in concrete werksituatie Geen toezicht op ieder moment van de dag maar wel zeker mate van toezicht op naleving Daarnaast, concrete uitwerking van algemeen veiligheidsbeleid, voorafgaand aan specifieke klus mag worden verwacht specifieke risico s benoemen. 16

17 Uw vragen? w w w.tenholternoordam.nl

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)20 521 06 90

Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)20 521 06 90 Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 1 De nieuwe zorgplicht Flexibele arbeidskrachten en aansprakelijkheid opdrachtgever 2 Werkgeversaansprakelijkheid is een soep van rechtspraak. Ruim honderd

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

De belangrijkste wetsregel die tot vergoeden verplicht, is de onrechtmatige daad, zoals in artikel 6:162 BW neergelegd:

De belangrijkste wetsregel die tot vergoeden verplicht, is de onrechtmatige daad, zoals in artikel 6:162 BW neergelegd: AANSPRAKELIJKHEID IN EN ROND HET GEBOUW De aansprakelijkheid in en rond het gebouw is in feite gebaseerd op het hoofdstuk onrechtmatige daad, een lastig en bijzonder uitgebreid hoofdstuk in ons rechtsstelsel.

Nadere informatie

Hoge Raad, 12 januari 2001

Hoge Raad, 12 januari 2001 Hoge Raad, 12 januari 2001 Samenvatting Vier bouwvakkers rijden in een busje van de werkgever van Didam naar Amsterdam om werkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. Het busje wordt bij toerbeurt

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Zorgplicht en brandveiligheid

Zorgplicht en brandveiligheid Remco Smith De zorgplicht is pas betrekkelijk recentelijk in de Woningwet opgenomen. Wat houdt nu die zorgplicht in? Heeft deze zelfstandige betekenis? Hoe gaat de rechtspraak met de zorgplicht om? Deze

Nadere informatie

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Is veiligheid nu echt zo belangrijk? www.vandiepen.com Man (50) omgekomen in verpakkingsmachine Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Bij een bedrijfsongeval aan de Dorpsstraat in het Gelderse

Nadere informatie

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW HR 23 maart 2012, RvdW 2012, 447 (Davelaar/Allspan) M r. A. K o l d e r e n m r. R. K. R. Z w o l s * 1 Inleiding Niet vaak krijgt een civiel arrest

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Geen schijn van kans?

Geen schijn van kans? Geen schijn van kans? Is een beroep door de werkgever op bewuste roekeloosheid van de werknemer in art. 7:658 BW lid 2 kansloos? Of zijn er ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak richting meer eigen

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken Master Thesis van: C.F.L. Huberts (i934019) Universiteit Maastricht, jaar 2006/2007 Master Recht Arbeid en Gezondheid Begeleider: mr. dr. E.J.A. Franssen Aantal woorden: 12.818 WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding In het eerste deel van deze bijdrage is ingegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID & BEDRIJFSUITJES

AANSPRAKELIJKHEID & BEDRIJFSUITJES AANSPRAKELIJKHEID & BEDRIJFSUITJES 28 maart 2014 Margot van Beurden S filmpje Grondslagen voor aansprakelijkheid Art 7:658 BW : zorgplicht werkgever Art 7:611 BW : goed werkgeverschap Art. 7:658 BW Zorgplicht

Nadere informatie

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw MONNIKENWERK VOOR JURISTEN RSI in de 21 e eeuw Geachte dames/heren, Ik voel mij zeer vereerd door de uitnodiging om voor uw genootschap een lezing te houden en ik ben dan ook graag op uw uitnodiging ingegaan.

Nadere informatie