Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes"

Transcriptie

1 Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

2 De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/ werknemers Relatief hoog aantal ongelukken +/ werkgevers

3 Arbeidsomstandigheden: Einde contract onderwerpen zonder procedure Arbobeleid Zorgplicht Aansprakelijkheid werkgever

4 Arbobeleid Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Ziekteverzuimbeleid Bedrijfshulpverlening (BHV) Preventiemedewerker Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

5 Arbobeleid Werkgever OR PV Vakbond Arbocatalogus Afval- Branche en Afvalstoffen vervoer Arbodienst

6 Ketenregeling Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E Plan van aanpak Een RI&E beschrijft de risico s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek en de maatregelen die de werkgever treft om deze risico s te verminderen. Indien wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen moet dit worden vermeld.

7 Arbeidsrisico s in de Wijzigingen afvalbranche WW Machineveiligheid Inrichting/gebruik werkomgeving Gevaarlijke (afval) stoffen Fysieke belasting Geluid

8 Arbeidsrisico s bij afvalstoffentransport Wijzigingen WW Aanrijdgevaar passerend verkeer Lawaai Gevaarlijke (afval) stoffen Fysieke belasting Persoonlijke beschermingsmiddelen/ Valgevaar

9 Plan van aanpak Bronaanpak Collectieve bescherming Individuele bescherming

10 Arboregels Zorgplicht Instructieplicht Risicovolle situatie voorkomen Instructies geven om veilig om te gaan met risico s Toezien op naleving!

11 Bedrijfsongeval Arbeidsinspectie (boete) Bedrijfsarts Aansprakelijkstelling

12 Aansprakelijkheid werkgever Aanzegplicht 7:658 BW De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Zorgplicht

13 Aansprakelijkheid werkgever Aanzegplicht 7:658 BW De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij: - Hij aantoont dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan - De schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer

14 Aansprakelijkheid werkgever Zorgplicht Zorgplicht heeft betrekking op inrichting en onderhoud van lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkgever arbeid doet verrichten (werkomgeving) Zorgplicht omvat ook de instructie die de werkgever aan de werknemer dient te geven bij de gebruikmaking van lokalen, werktuigen en gereedschappen

15 Aansprakelijkheid werkgever Wat in redelijkheid van werkgever kan worden verwacht Hoge Raad (de kelderluik-criteria): 1) De kans dat een werknemer niet goed oplet en onvoldoende voorzichtig is 2) de kans dat daaruit ongevallen ontstaan 3) de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben 4) de mate waarin het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk is

16 Aansprakelijkheid werkgever Zorgplicht en Arboregels HR : De omstandigheid dat geen enkel bouwvoorschrift noch enige Arbo-richtlijn of NEN-norm zich verzet tegen het bewerkstelligen en handhaven van de situatie zoals deze zich voordeed en dat deze situatie ter plaatse alledaags is, doet er niet aan af dat de situatie voor de toepassing van art. 7:658 BW als gevaarlijk kan worden aangemerkt. -> Alleen naleven Arboregels is onvoldoende.

17 Aansprakelijkheid werkgever Geen RI&E en toch niet aansprakelijk HR :Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of de in art. 7:658 lid 1 bedoelde zorgplicht meebrengt dat een RI&E moet worden opgesteld. Het ontbreken van een RI&E brengt niet direct schending van de zorgplicht mee. Het kan weliswaar een tekortkoming op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn, maar de werkgever kan aan zijn aansprakelijkheid ontkomen indien hij aantoont dat een RI&E het ongeval niet had voorkomen.

18 Aansprakelijkheid werkgever Beslissing Arbeidsinspectie en aansprakelijkheid -> Met het enkele oordeel van de Arbeidsinspectie dat bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet niet in acht zijn genomen, staat niet al vast dat de werkgever is tekortgeschoten in haar zorgplicht. -> Geen boete opgelegd door de Arbeidsinspectie maar rechter oordeelt wel dat werkgever is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

19 Aansprakelijkheid werkgever Maatregelen doorvoeren na ongeval HR : De omstandigheid dat na het ongeval een extra beveiligingsstrip is aangebracht moet aanleiding zijn voor een onderzoek naar de vraag waarom het aanbrengen van die voorziening niet reeds vóór het ongeval van de werkgever kon worden gevergd. De werkgever heeft dus niet voldaan aan de zorgplicht. Zie ook uitspraak over val vuilnisbelader

20 Aansprakelijkheid werkgever Geen werkplek en toch aansprakelijk HR : op grond van art. 7:658 BW kan op de werkgever ook een zorgplicht rusten ten opzichte van de werknemer voor zover deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden op plaatsen komt die niet kunnen worden aangemerkt als "arbeidsplaats" in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet, bijvoorbeeld omdat de werkgever ter plaatse geen enkele zeggenschap heeft ten aanzien van de gesteldheid, de inrichting, het gebruik door anderen en de veiligheid (bijv: openbare weg)

21 Afrondend Wijzigingen per 1 juli 2015 Toepasselijke Arboregels en arbocatalogus bestuderen RI&E en plan van aanpak opstellen en uitvoeren Zelfstandig onderzoek verrichten binnen bedrijf (kelderluik-criteria) Instructies geven en toezien op naleving Verzekering afsluiten Bedankt voor uw aandacht

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Hoge Raad, 12 januari 2001

Hoge Raad, 12 januari 2001 Hoge Raad, 12 januari 2001 Samenvatting Vier bouwvakkers rijden in een busje van de werkgever van Didam naar Amsterdam om werkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. Het busje wordt bij toerbeurt

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw MONNIKENWERK VOOR JURISTEN RSI in de 21 e eeuw Geachte dames/heren, Ik voel mij zeer vereerd door de uitnodiging om voor uw genootschap een lezing te houden en ik ben dan ook graag op uw uitnodiging ingegaan.

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Adviseren over beroepsziekten Mr.drs. Niek Weesie Beroepsziekte Artikel 9 lid 3 Arbowet De persoon bedoeld in artikel 14, eerste lid, die belast is met de taak, bedoeld in

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie

De stand van zaken. I 102 I Aansprakelijkheid van de werkgever voor burn-out. Letsel & Schade 2009 nr. 2. J.F. Roth

De stand van zaken. I 102 I Aansprakelijkheid van de werkgever voor burn-out. Letsel & Schade 2009 nr. 2. J.F. Roth I 102 I Aansprakelijkheid van de werkgever voor burn-out. De stand van zaken. J.F. Roth Mr. J.F. Roth is hoofdredacteur van dit blad en advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort. Na de verschillende

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de grafimedia

Arbeidsrisico s in de grafimedia De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de grafimedia Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 610 versie

Nadere informatie

De zaak Haanstra (2) De zaak Haanstra (3) Definitie beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten

De zaak Haanstra (2) De zaak Haanstra (3) Definitie beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten 1 Presentatie 1. Enkele zaken van BBZ 2. Wat zijn beroepsziekten? 3. en aansprakelijkheid 4. Werkwijze Bureau FNV 5. Rol BBZ bij re-integratie Bijeenkomst reïntegratieconsulenten FNV Bondgenoten Jan Warning

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V.

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. 1. Definities Opdrachtnemer: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: BW Banking Support B.V. statutair gevestigd te Sint Oedenrode, hierna te noemen:

Nadere informatie