LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard"

Transcriptie

1 LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei

2 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2

3 Het nieuwe werken HNW/HOL > Waar? > Hoe? > Wanneer? 3

4 Het nieuwe werken Juridische vertaling van het nieuwe werken > Aansprakelijkheid thuiswerkplek en reizen (Waar) > Verschijningsvormen (Hoe) - Arbeidsovereenkomst? - Opdrachtovereenkomst (ZZP'er)? > Arbeidstijden (Wanneer) 4

5 Waar (1) Hof Amsterdam 7 september 2006 LJN AZ 5431 (PGGM) werkgever ook verantwoordelijk voor thuiswerkplek Risico-inventarisatie en evaluatie Informatieplicht van werkgever aan werknemer (Arbowet) 5

6 Waar (2) Op grond van artikel 7:658 BW Op grond van artikel 7:611 BW 7:658 BW: werkgever moet aantonen dat hij (volledig) aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Wel moet werkgever daadwerkelijk zeggenschap over de werksituatie hebben gehad (reclasseringsmedewerker; broodjeszaak) 7:611 BW: onder bepaalde bijzondere omstandigheden kan van een goed werkgever worden verwacht dat hij voor de werknemer een adequate verzekering afsluit dan wel er (daadwerkelijk) op toeziet dat de werknemer dat zelf doet. 6

7 Waar (3) Werkgeversaansprakelijkheid Functioneel verband tussen (de omstandigheden van) het ongeval en de uitoefening van de werkzaamheden én wanneer aan die werkzaamheden bepaalde specifieke (van tevoren) kenbare risico's zijn verbonden Hoge Raad 1 februari 2008, JAR 2008, 56 Werknemer is met zijn eigen auto betrokken geraakt bij een autoongeval toen hij vanuit huis naar de eerste klant reed Geen 7:658 BW: werkgever heeft zijn zorgplicht niet verzaakt en had ook geen invloed op de veiligheidssituatie (openbare weg en eigen auto werknemer) 7

8 Waar (4) Werkgeversaansprakelijkheid Wel 7:611 BW: de aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, door velen met grote regelmaat gelopen risico's van ongevallen hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico's tegen betaalbare premies. In het licht hiervan moet worden beoordeeld dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. 8

9 Waar (5) Werkgeversaansprakelijkheid Hoge Raad 30 november 2007, JAR 2008, 14 Na afloop van een teambespreking, welke in de avond plaatsvond bij een werkgeefster, is de werkneemster naar huis gereden. Op de terugweg is zij betrokken geraakt bij een ongeval, waarbij zij ernstig letsel heeft opgelopen. 9

10 Waar (6) Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW? Nee: geen werkverkeer maar woon-werkverkeer (van het werk naar huis) 7:611 BW? Nee: de werknemer was door de werkgever niet aangewezen om het vervoer te verrichten op de wijze en met de bestemming als door haar gekozen en voorts was het vervoer niet met zodanige regels en plichten omgeven dat het grote overeenkomsten vertoonde met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. 10

11 Waar (7) Werkgeversaansprakelijkheid Hoge Raad 19 december 2008, JAR 2009, 18 Een werknemer reed in een autoambulance van zijn werkgever na het einde van de werktijd naar huis. Hij nam de autoambulance mee, omdat hij nooddienst had. Op weg naar huis krijgt de werknemer een verkeersongeval. 11

12 Waar (8) Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW? Nee: want geen werkverkeer, maar woon-werkverkeer. 7:611 BW? In beginsel is een werkgever niet aansprakelijk tegenover de werknemer terzake van schade die deze ten gevolge van een verkeersongeval lijdt tijdens woon-werkverkeer (Hoge Raad 13 november 2007, JAR 2008, 14). Onder omstandigheden bestaat echter de mogelijkheid dat het vervoer plaatsvindt krachtens de verplichting uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. 12

13 Waar (9) Werkgeversaansprakelijkheid Hoge Raad 12 december 2008, JAR 2009, 15 Thuishulp valt met de fiets in verband met gladheid op openbare weg. 7:658 BW? Nee: geen schending zorgplicht (buiten invloedsfeer werkgever) 7:611 BW? Ja: de Hoge Raad maakt geen onderscheid tussen werkverkeer per fiets en per auto. Volgens de Hoge Raad is het risico van letsel- of zaakschade voor fietsers en voetgangers ook goed verzekerbaar tegen betaalbare premies. 13

14 Waar (10) Werkgeversaansprakelijkheid Hoge Raad 18 maart 2005, JAR 2005, 100 KLM Piloot in Ivoorkust 7:658 BW? Nee: want niet in de uitoefening van werkzaamheden maar in privétijd 7:611 BW? Ja: KLM had verplichting om de risico's tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten 14

15 Waar (11) Werkgeversaansprakelijkheid Verzekeringsplicht kan eventueel ook gelden buiten het verkeer Hof Amsterdam 30 oktober 2007, JAR 2008, 11 Rolschaatsen in de marmeren hal van kantoor 7:658 BW? Nee: want geen samenhang tussen het ongeval en de werkzaamheden 7:611 BW? Ja: want de activiteit was aan het werk gerelateerd en het betrof een activiteit waaraan van tevoren kenbare specifieke risico's waren verbonden 15

16 Waar (12) Werkgeversaansprakelijkheid Hoge Raad 26 november 2010, JAR 2011, 16 Verontreinigd flesje water op boorplatform in West-Afrika 7:658 BW? Nee: niet behorend tot de werkzaamheden 7:611 BW? Nee: Hoge Raad beteugelt de werkgeversaansprakelijkheid enigszins. De werknemer moet ook zelf nadenken. Niet bij elk mogelijk risico is de werkgever verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen. 16

17 Waar (13) Werkgeversaansprakelijkheid Hof Leeuwarden, 11 januari 2011, RAR 2011, 54 Sociotherapeut op observatieafdeling. Gescheurde spier in schoudergewricht door agressieve patiënt. 7:658 BW? Nee: geen schending zorgplicht 7:611 BW: Ja: mits het risico verzekerbaar is. Aan het werk zijn weliswaar incidentele maar wel serieuze specifieke veiligheidsrisico's verbonden, die ertoe nopen dat werkgever als goed werkgever verplicht is een verzekering af te sluiten. 17

18 Hoe (1) > Als werknemer of als ZZP'er? 18

19 Hoe (2) Aanwijzingen arbeidsovereenkomst > Persoonlijk arbeid verrichten > Loon > Gezagsverhouding > Omstandigheden van het geval (waar wordt de arbeid verricht, op welke wijze, vakanties, bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld, etc.) > Kwalificatie door partijen 19

20 Hoe (3) Aanwijzingen opdrachtovereenkomst > Instructie ten aanzien van het resultaat > Opdracht aan een onderneming? > Normale bedrijfsactiviteit? > Kwalificatie door partijen > Meer opdrachtgevers? > VAR-verklaring? 20

21 Hoe (4) > Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV 0616 (Allspan) "Inlenersaansprakelijkheid" geldt ook voor zelfstandigen die worden ingehuurd voor werkzaamheden die ook door werknemers worden gedaan. 21

22 Hoe (5) > Resultaatspraak? > Verantwoording > Band behouden 22

23 Wanneer? Arbeidstijdenwet Controle op arbeidstijden en rusttijden Aansprakelijkheid voor eventuele overwerktheid Hof 's-hertogenbosch 25 augustus 2009, JAR 2009, 286 Hof 's-hertogenbosch 9 november 2010, JAR 2011, 46 23

24 Waar, hoe, wanneer Duidelijke tendens naar aanvullende verzekeringsplicht voor de werkgever 24

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

De Vrije werker en het Arbeidsrecht

De Vrije werker en het Arbeidsrecht De Vrije werker en het Arbeidsrecht De arbeidsrechtelijke status van vrije werkers inleiding In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht

Nadere informatie

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Inleiding Deze informatiekaart is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor zzp-ers bij gebruik van de modelovereenkomsten zorg in natura. 1 Als de modelovereenkomsten

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

192 «JAR» Geannoteerd

192 «JAR» Geannoteerd 190 Hoge Raad 10 juni 2011, nr. 10/00840, LJN BP8788 (mr. Beukenhorst, mr. Numann, mr. Van Oven, mr. Van Schendel, mr. Asser) (Conci. A-G Spier) Noot mr. B. Barentsen onder «JAR» 2011/192 Werl

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

Alcohol op het werk:

Alcohol op het werk: Alcohol op het werk: mag werkgever 1 bloedproef gebruiken om dronkenschap of alcoholintoxicatie aan te tonen? Er is de laatste tijd wat te doen geweest rond het al of niet afnemen van een ademtest voor

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie