Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds"

Transcriptie

1 INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland EG Schiedam Telefoon: adres; Telefoon: Telefax: INFORMATIEBULLETIN 30 DECEMBER 2006 Welkom.... aan de ruim 200 nieuwe leden van DNP. In het novembernummer van de Nedlloyd Pensioenkrant was een wervingsfolder van DNP ingesloten. Daarop hebben tot vandaag toe ruim 200 gepensioneerden, slapers en actieve deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds zich aangemeld als lid van DNP. Een heel plezierige ontwikkeling. Wij willen graag persoonlijk met deze leden kennis maken hetgeen heel goed kan gebeuren tijdens de in maart volgend jaar te houden ledenjaarvergadering. 14 maart 2007: Jaarvergadering DNP Volgend jaar zal er weer een ledenjaarvergadering in de Jaarbeurs in Utrecht worden gehouden. Er wordt weer getracht een aantrekkelijk programma voor een ieder samen te stellen. Wij kunnen u al meedelen dat naast de vaste programmapunten in de ochtend de heer M.P. Broekhuijsen, secretaris van het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en bestuurslid van het CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) de voor ons van belang zijnde belangrijkste punten uit de nieuwe pensioenwet zal toelichten. Hij is zeer intensief bij de totstandkoming van deze wet betrokken geweest en hij zal op de hem bekende, plezierige wijze enkele zaken uit die nieuwe wet uiteenzetten. Na de zoals altijd uitstekende lunch zal de heer H. Meijer, bestuursvoorzitter van het Nedlloyd Pensioenfonds een korte toelichting geven op de in de nieuwe pensioenwet voorkomende bepalingen over medezeggenschap en Goed Pensioenfondsbestuur. Tenslotte komt mevrouw I.J. Jacobs, conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam een ongetwijfeld boeiende presentatie verzorgen over de in dit museum opgenomen kunstschatten van de Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd. Dat laatste zullen vele gepensioneerden ongetwijfeld met bijzondere belangstelling tegemoet zien. Wij zullen u volgend jaar tijdig alle bijzonderheden over het tijdschema en het programma toezenden. Het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht is met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vanuit het station komt u binnen enkele minuten bijna direct in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs. Noteert u maar: 14 maart 2007 Ledenjaarvergadering DNP.

2 - 2 - De zorgverzekering in 2007 Ook in 2007 bent u weer van zorg verzekerd. Daarbij kan van zorgverzekeraar gewisseld worden, maar het hoeft niet. Als daarvoor redenen bestaan, dan kan dit wel maar is het van veel belang de volgende data goed in de gaten te houden: vóór 1 januari 2007: Indien u uw huidige polis wilt opzeggen moet u dit voor 1 januari 2007 schriftelijk doen. U meldt u vóór 1 januari 2007 bij uw nieuw gekozen zorgverzekeraar en u geeft die de opdracht om uw oude verzekering op te zeggen. vóór 1 februari 2007: Heeft u vóór 1 januari 2007 uw oude verzekering opgezegd, maar op dat moment nog geen nieuwe gekozen? Dan moet u zich vóór 1 februari 2007 aanmelden bij de door u gekozen nieuwe zorgverzekeraar. De verzekering heeft dan terugwerkende kracht tot 1 januari Vóór 1 december jl. heeft u van uw huidige zorgverzekeraar een nieuw aanbod voor 2007 ontvangen. Indien u daar verzekerd wilt blijven, behoeft u helemaal niets te doen. U accepteert dan automatisch de nieuwe polis. Wie niets doet, blijft dus gewoon verzekerd. Uit diverse publicaties is gebleken dat van de 23 Nederlandse zorgverzekeraars voor de basisverzekering de laagste premieaanbieding 1.125,- en de hoogste premieaanbieding 1.224,- per jaar bedraagt. CZ Zorgverzekeringen komt hierin voor met een jaarpremie van 1.140,-. Het is van veel belang hierbij te weten, dat voor de gepensioneerden van het Nedlloyd Pensioenfonds bij CZ Zorgverzekeringen een collectief contract is afgesloten waardoor die gepensioneerden een collectiviteitskorting van 8% op de bruto premie voor de basis- en de aanvullende verzekering kunnen verkrijgen. Mocht u nog niet bij CZ verzekerd zijn en u zou willen overstappen? In dit geval dient u zelf contact met CZ Zorgverzekeringen op te nemen. De afdeling Collectief van CZ Zorgverzekeringen is telefonisch bereikbaar: met het adres Wulfaertstraat 25, Postbus 4400, 4460 CZ Goes. Daar kunt u alle informatie over de verschillende mogelijkheden en voorwaarden ook over de aanvullende verzekeringen verkrijgen. De zorgtoeslag in 2007? Ontving u in 2006 deze financiële tegemoetkoming om de zorgverzekering betaalbaar te houden, dan wordt uw aanvraag door de Belastingdienst automatisch verlengd voor Zoals bekend is de hoogte van deze zorgtoeslag afhankelijk van het inkomen - het zogenoemde toetsingsinkomen en de hierbij behorende bedragen zijn voor 2007 als volgt vastgesteld: als het gezamenlijke toetsingsinkomen voor een verzekerde met partner ongeveer ,- bedraagt, is de maximale zorgtoeslag ongeveer 1.223,- per jaar. Tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van ongeveer ,- heeft men recht op deze zorgtoeslag. als het toetsingsinkomen van een alleenstaande ongeveer ,- bedraagt, dan is de maximale zorgtoeslag 432,- per jaar. Tot een toetsingsinkomen van maximaal ongeveer ,- heeft men recht op deze zorgtoeslag. Het is het streven om de zorgtoeslag voor januari 2007 in december 2006 uit te betalen.

3 - 3 - Ontving u de zorgtoeslag in 2006 nog niet, dan bepaalt de Belastingdienst in 2007 of u voor die toeslag in aanmerking komt. De zorgverzekeraars, dus ook CZ Zorgverzekeringen, gaan hier dus niet over. Verkiezing van een nieuwe adviesraad Zoals bekend heeft het Nedlloyd Pensioenfonds statutair een adviesraad, welke het bestuur van dit fonds gevraagd of ongevraagd van adviezen voorziet. Met de in deze raad gekozen DNP vertegenwoordigers heeft het bestuur van DNP ook periodiek overleg. Onderstaand is een kort verslag opgenomen van een overlegvergadering van de Adviesraad met het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds. Mede daaruit blijkt het belang van een dergelijke adviesraad, ook bij het Nedlloyd Pensioenfonds. In maart 2007 moet een nieuwe adviesraad gekozen worden. De adviesraad is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers namens de gepensioneerden en een vertegenwoordiger plus een plaatsvervanger namens de actieve deelnemers van dit fonds. Naast de individueel te stellen kandidaten, mag DNP voor deze verkiezing kandidaten stellen en het DNP bestuur zal dan ook tijdig hiervoor zorgdragen. Het aantal te kiezen kandidaten zal groter zijn dan vijf zodat ook inderdaad echt gekozen kan worden. Maar ook om bij een toekomstige, tussentijdse aftreden bij voorbaat direct in een opvolging te kunnen voorzien. Indien u voor deze raad geschikte kandidaten kent, laat het ons dan even weten. Wij staan open voor elke suggestie. Er kan altijd en direct telefonisch contact hierover worden opgenomen met de secretaris van DNP, de heer Visscher. Telefoon Nieuws van de Adviesraad van het Nedlloyd Pensioenfonds Op 30 november jl. had de Adviesraad twee vergaderingen. Eerst een interne vooroverlegvergadering gevolgd door een overlegvergadering met het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds. In die laatste vergadering stond onder meer een bespreking over conclusies uit de dit jaar uitgevoerde ALM-studie, waaraan overigens op 11 oktober al een speciale dag voor nadere toelichting was gewijd. Voorts moest de Adviesraad adviseren over het Budget en het Beleggingsplan voor 2007, die mede door de ALM-studie beïnvloed zijn alsmede door het dit jaar afstoten van het in eigen beheer zijnde onroerend goed. Voorstellen van het bestuur voor de uit nieuwe wetgeving voortvloeiende instelling van een intern toezicht orgaan en een verantwoordingsorgaan zullen naar aanleiding van het advies van de Adviesraad worden bijgesteld. Op het voornemen van het pensioenfondsbestuur met betrekking tot het Kerstgeschenk heeft de Adviesraad positief geadviseerd. Tenslotte zijn de te volgen procedures en het tijdschema voor de in maart 2007 te houden verkiezingen voor een nieuwe Adviesraad besproken.

4 - 4 - Maak Euro s van uw oude Guldens Gebleken is dat bij veel Nederlanders nog steeds oude guldens in oude spaarpotten, vakantieportemonnees, boekenkasten, nachtkastjes, rommellades en in de vreemdste hoeken en gaten verborgen zitten. Dat is zonder meer zonde omdat die munten straks bijna niets meer waard zijn. Die munten kunnen nu nog ingeleverd worden maar dan moet u een beetje snel zijn want u heeft daarvoor nog maar de tijd tot 31 december van dit jaar. Die munten kunnen worden ingeleverd bij de vier agentschappen van De Nederlandse Bank in Amsterdam, Eindhoven, Hoogeveen en Wassenaar. Dit kan echter veel sneller en vooral gemakkelijker gedaan worden via de postkantoren. Daar kunnen de guldens worden ingeleverd waarbij op een speciaal formulier de naamgegevens en bankrelatie moeten worden vermeld. Vanuit de postkantoren worden de munten naar De Nederlandse Bank gezonden, die daarna de tegenwaarde in Euro s rechtstreeks overmaakt aan de begunstigde Emigreer op de oude dag en leef anderhalf jaar langer Gepensioneerde Nederlanders die hun oude dag in het buitenland doorbrengen, leven gemiddeld anderhalf jaar langer dan ouderen die in Nederland blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook de hoogte van de AOW heeft grote invloed op de levensverwachting. Mensen met een volledige uitkering leven zowel in binnen- als buitenland ongeveer vijf jaar langer dan mensen met een onvolledige uitkering. In het buitenland wonende senioren met een volledige AOW worden gemiddeld 83,3 jaar oud, tegenover 81,6 jaar in Nederland. Gepensioneerden met een kleinere AOW-uitkering worden in het buitenland 78,6 jaar, twee jaar ouder dan mensen met een klein pensioen in Nederland. Bij het onderzoek is uitsluitend gekeken naar de AOW en niet naar eventuele aanvullende pensioenen. Momenteel krijgen ruim 2,1 miljoen Nederlanders een volledige AOW-uitkering. (ANP) (Overgenomen uit het AD van 24 oktober 2006) Het Bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) wenst u Prettige Kerstdagen en een gezond, voorspoedig en gelukkig 2007

5

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV Voorwoord van de Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: Postbank: Amalia van Solmslaan 28 3708 CN Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel Stichting Pensioenfonds AkzoNobel APF Bericht 2010 3 Op weg naar herstel Van de Voorzitter Pensioenland is volop in beweging. Neem de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat levert

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het BFM

Onderzoek naar de toekomst van het BFM Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het BFM Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Het bestuur van het BFM is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt

Nadere informatie