Niet altijd in Nederland gewoond?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet altijd in Nederland gewoond?"

Transcriptie

1 Niet altijd in Nederland gewoond? Kwam je na je 15e in Nederland wonen? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel AOW je krijgt. Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Wil je na je pensionering buiten Nederland wonen? Dat kan, maar dan moet je wel weten waarop je recht hebt en waarop niet. Verdiep je er dus even in. Dit boekje helpt je op weg.

2 Inhoudsopgave Krijg ik pensioen van de overheid? 3 Hoe hoog is mijn AOW-uitkering? 4 Kan ik AOW bijkopen? 7 Krijg ik pensioen van mijn werk? 8 Wat moet ik doen als ik te weinig pensioen heb? 9 Als ik doodga, krijgt mijn partner dan pensioen? 10 Kan mijn buitenlands pensioen uitgekeerd worden in Nederland? 13 Kan ik mijn pensioen ook krijgen buiten Nederland? 14 Als ik in het buitenland woon en doodga, krijgt mijn partner dan pensioen? 15 Krijg ik pensioen van de overheid? Ja. Als je in Nederland hebt gewoond voor je 65e krijg je pensioen van de overheid. Dat is de AOW. Je krijgt de uitkering vanaf de maand waarin je 65 wordt. De AOW-uitkering krijg je aan het eind van iedere maand. Maar let op: Een volledige AOW-uitkering krijg je als je van je 15e tot je 65e de hele tijd in Nederland hebt gewoond Kwam je na je 15e in Nederland wonen, dan wordt je AOW-uitkering lager Als je voor je 65e vertrekt uit Nederland wordt je AOW-uitkering ook lager. Ieder jaar spaar je 2% van je AOW. Je krijgt 100% AOW als je tussen je 15e en 65e in Nederland hebt gewoond (50 * 2%). Het maakt daarbij niet uit of je Nederlander bent of een andere nationaliteit hebt. En ook niet of je gewerkt hebt of niet. Je krijgt geen 100% AOW als je pas na je 15e in Nederland bent komen wonen. Voor ieder jaar dat je mist, krijg je 2% minder AOW. Voorbeeld Yousef woont vanaf z n 35e in Nederland. Hij mist dus 20 jaren AOW-opbouw. In plaats van de volledige AOW-uitkering voor een samenwonende die ongeveer 700 per maand bedraagt, krijgt hij maandelijks een uitkering die 40% (20 maal 2%) lager is: 420. Hoe krijg ik de AOW-uitkering? Als je in Nederland staat ingeschreven bij de gemeente krijg je zes maanden voor je 65e verjaardag een brief thuisgestuurd. In deze brief staat hoe jij een AOW-uitkering kunt aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Wil je meer weten over het aanvragen van de AOW? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank: Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat nog veel meer informatie over de AOW. 2 3

3 Hoe hoog is mijn AOW-uitkering? De AOW-uitkering is niet voor iedereen even hoog. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van of je samenwoont. Er zijn verschillende uitkeringen: Een uitkering voor een alleenstaande Deze uitkering bedraagt ongeveer 1000 bruto. In mei krijg je een vakantietoeslag. Een uitkering voor een samenwonende Deze uitkering bedraagt ongeveer 700 bruto. In mei krijg je een vakantietoeslag. Wanneer jij en je partner allebei 65 jaar of ouder zijn, krijgen jullie ieder de AOW-uitkering voor een samenwonende. Verderop lees je hoe het zit als je partner jonger is dan 65 jaar. De hoogte van de AOW-uitkering wordt ieder jaar aangepast. Wil je weten hoe hoog de uitkering precies is, kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank ( of op de site van Pensioenkijker.nl (). Je AOW-uitkering verandert als je gaat samenwonen of als je stopt met samenwonen. Veranderingen in je woonsituatie moet je dan ook meteen doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. De bedragen die we hier noemen, zijn volledige AOW-uitkeringen. Je uitkering is lager als je later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Meer hierover lees je op de site van de Sociale Verzekeringsbank: Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( kun je de brochure Wanneer krijgt u te maken met een korting op uw AOW? downloaden. De brochure is opgesteld in meerdere talen. Ook vind je informatie op de site van E-Quality: Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner jonger is dan 65 jaar? Je moet opletten als je partner jonger is dan 65 jaar. Veel mensen gaan ervan uit dat je dan samen de uitkering voor een echtpaar krijgt, maar dat is niet zo. Jouw partner krijgt namelijk geen AOW als hij of zij nog geen 65 is. Jij krijgt de AOW voor een samenwonende, omdat je samenwoont. Tot 2015: toeslag op de AOW Je kunt als je partner nog geen 65 jaar is, een toeslag krijgen op je AOW-uitkering. De regeling van de toeslag geldt alleen als je vóór 1 januari 2015 een AOW-uitkering krijgt. Als je AOW ingaat in 2015 of later, krijg je geen toeslag op je AOW. De hoogte van de toeslag De hoogte van de toeslag hangt af van hoeveel je partner verdient. Hoe meer hij of zij verdient, hoe lager de toeslag is. Een deel van het inkomen van je partner wordt afgetrokken van de toeslag. Verdient je partner meer dan ongeveer per maand? Dan krijg je helemaal geen toeslag. Sommige inkomsten van je partner, zoals een vervroegd pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, worden helemaal van de toeslag afgetrokken. De hoogte van de partnertoeslag is ook afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Je toeslag wordt lager als je partner niet altijd in Nederland heeft gewoond. 4 5

4 Voorbeeld 1 Burak en Nuray zijn getrouwd. Nuray heeft geen inkomen. Burak is op zijn 25e in Nederland komen wonen en Nuray op haar 28e. In 2010 wordt Burak 65 en gaat met pensioen. Burak krijgt een AOW-uitkering met een toeslag. Omdat hij pas later in Nederland is komen wonen wordt zijn AOW-uitkering met 20% (10 keer 2%) en de partnertoeslag met 26% (13 keer 2%) gekort. Op het moment dat Nuray 65 wordt, krijgt Burak geen toeslag meer op de AOW, maar krijgt Nuray haar eigen (gekorte) AOW. Voorbeeld 2 Cyryl en Hanna wonen samen. Hanna heeft geen inkomen. In 2012 wordt Cyryl 65 en gaat met pensioen, Hanna is op dat moment 60 jaar. Cyryl is op zijn 40e in Nederland komen wonen. Hanna heeft altijd in Nederland gewoond. Cyryl krijgt de AOW voor een samenwonende. Zijn AOW-uitkering wordt met 50% gekort omdat hij de eerste 25 opbouwjaren heeft gemist. Hij krijgt een volledige partnertoeslag omdat Hanna altijd in Nederland heeft gewoond. Kan ik AOW bijkopen? Ja, dat kan. Als niet de hele tijd tussen je 15e en 65e in Nederland hebt gewoond, krijg je minder AOW. Daar kun je wat aan doen: Je kunt ontbrekende jaren kopen als je later in Nederland bent komen wonen Als je bijvoorbeeld op je 28e in Nederland komt wonen, kun je de 13 ontbrekende jaren kopen. Je moet echter wel alle jaren kopen. Je kunt niet maar een deel van de jaren kopen. Vanaf het moment dat je in Nederland bent komen wonen (en dus verzekerd bent voor de AOW), heb je 5 jaar de tijd om de jaren te kopen. Na 5 jaar kun je niet meer kopen. Je kunt je vrijwillig verzekeren als je voor je 65e uit Nederland vertrekt Je kunt dit doen voor een periode van maximaal 10 jaar. Je kunt je voor die vrijwillige verzekering aanmelden binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering. Wat kost dat het kopen van AOW? De premie om één jaar AOW-opbouw te kopen bedraagt een 17,9% van je inkomen (tot een bepaald maximum, dit maximuminkomen bedraagt ongeveer ). Als je in een bepaald jaar geen of weinig inkomen hebt gehad, moet je een premie betalen die 10% bedraagt van de maximumpremie. Als je bij het kopen van de ontbrekende jaren minder dan de maximumpremie wilt betalen, moet je voor ieder jaar afzonderlijk aantonen dat je minder inkomen hebt gehad. Bijvoorbeeld aan de hand van buitenlandse loonstrookjes of belastingaangiften Meer over de vrijwillige verzekering kun je lezen op de site van de Sociale Verzekeringsbank: 6 7

5 Krijg ik pensioen van mijn werk? Meestal wel. De meeste bedrijven in Nederland hebben een pensioenregeling. In de pensioenregeling bouw je ieder jaar een stukje pensioen op. Hoe langer je dus meedoet aan de pensioenregeling, hoe hoger je pensioen wordt. Houd er rekening mee dat er bij de bepaling van je ouderdomspensioen vanuit wordt gegaan dat je ook nog AOW krijgt. Daarom krijg je niet over je hele salaris pensioen, maar wordt er voor de pensioenberekening eerst een bedrag (de zogenoemde franchise) van je salaris afgehaald. Voorbeeld Emir verdient Bij zijn werk is een pensioenregeling waarbij pensioen wordt opgebouwd over het salaris minus een franchise van Emir bouwt dus ieder jaar een stukje pensioen op over In de pensioenregeling wordt meestal van een volledige AOW-uitkering uitgegaan. Je kunt te weinig pensioen hebben als je geen volledige AOW-uitkering krijgt omdat je lang in het buitenland hebt gewoond. Wat moet ik doen als er bij mijn werk geen pensioen is? Als er bij je werk geen pensioenregeling is, is het een goed idee hier eens met je werkgever over te praten. Als je zelf wilt mee wilt betalen aan de pensioenregeling, is je werkgever misschien bereid om ervoor te zorgen dat er een pensioenregeling is. Als je werkgever dat niet wil, kun je zelf sparen voor pensioen. Bij een verzekeringsmaatschappij, een bank of via de levensloopregeling. Wil je daar meer over weten, kijk dan op de site van Pensioenkijker.nl. Wat moet ik doen als ik te weinig pensioen heb? Als je niet genoeg pensioen hebt Als je denkt dat je straks niet genoeg pensioen hebt, kun je het best zo vroeg mogelijk beginnen te sparen om dat tekort op te vullen. Om te weten of je te weinig pensioen hebt moet je: Voor je zelf vaststellen welk inkomen je wilt hebben na je pensionering Rekening houden met de kosten die je hebt vanaf je pensionering Kijken wat je aan pensioen krijgt. Dat kan zijn pensioen van de overheid, pensioen van je werkgever of pensioen uit het buitenland Kijken of het pensioen dat je krijgt meer of minder is dan het inkomen dat je nodig hebt Als je echt te weinig pensioen hebt Het kan zijn dat je bij je pensionering echt te weinig pensioen hebt. Dat kan bijvoorbeeld als je geen volledige AOW-uitkering krijgt omdat je veel jaren in het buitenland hebt gewoond en daarnaast geen pensioen hebt of maar heel weinig pensioen. Je kunt aanvullende bijstand aanvragen als je totale inkomen lager is dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimuminkomen waarop iedereen recht heeft die in Nederland woont of werkt. Je vraagt de bijstand aan bij de gemeente waar je woont. De aanvullende bijstand vult je inkomen aan tot het bedrag van een volledige AOW-uitkering. Je komt alleen in aanmerking voor aanvullende bijstand als: Je niet in je levensonderhoud kunt voorzien Geen of weinig inkomsten hebt Geen of weinig vermogen hebt Je in Nederland woont en Per jaar ten hoogste 26 weken in het buitenland verblijft. Meer hierover kun je lezen op de site: 8 9

6 Als ik doodga, krijgt mijn partner dan pensioen? Misschien kan je partner als jij doodgaat pensioen krijgen. Dat kan pensioen van de overheid zijn of pensioen van je werk. Pensioen van de overheid Ja, je partner krijgt bij jouw dood geld van de overheid als hij of zij in Nederland woont en: jonger is dan 65 jaar én een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is of is geboren vóór 1 januari Nee, je partner krijgt bij jouw dood geen geld van de overheid als je partner: ouder is dan 65 jaar én geen kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar of voor minder dan 45% arbeidsongeschikt is of is geboren na 1 januari 1950 of meer dan euro bruto per maand verdient. Wanneer je partner één of meer kinderen verzorgt, krijgt hij of zij in ieder geval een uitkering: de halfwezenuitkering. Deze uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van je partner. Je partner krijgt misschien geen uitkering meer als je partner buiten Nederland gaat wonen. Dat hangt af van het land waar je partner wil gaan wonen na jouw dood. Op de site van de SVB kun je kijken of je partner de uitkering ook in het buitenland kan ontvangen ( De uitkeringen De uitkeringen worden ieder jaar aangepast. Wil je weten hoe hoog de uitkering is kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Daar kun je ook terecht als je meer wilt weten over de uitkering voor je partner en je kinderen na je dood. Het kan zijn dat je partner bij jouw dood geen geld krijgt van de overheid. Je partner kan dan natuurlijk wel recht hebben op een eigen AOW-uitkering als je partner 65 jaar of ouder is. Pensioen van je werk Als er bij je werk voor jou pensioen is geregeld, is er meestal ook een partnerpensioen en een wezenpensioen. Als je zeker wilt weten of dat ook voor jou geldt, moet je even je pensioenreglement erop naslaan of op je pensioenoverzicht kijken. Let wel goed op wanneer je ongetrouwd samenwoont In dat geval is er namelijk niet in alle pensioenregelingen een partnerpensioen geregeld voor je partner. Of het partnerschap moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat je partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. Als het niet duidelijk is, vraag even na bij je pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) hoe dit precies is geregeld

7 Kijk ook of het partnerpensioen hoog genoeg is In de meeste pensioenregelingen zijn het partnerpensioen en het wezenpensioen afgeleid van je ouderdomspensioen. Dat wil zeggen: van het ouderdomspensioen dat jij in je pensioenregeling kunt bereiken als je tot je pensioen in dienst blijft. Het partnerpensioen bedraagt meestal 70% en het wezenpensioen 14% van dat ouderdomspensioen. Dat klinkt best goed, maar houd er rekening mee dat er bij de bepaling van jouw ouderdomspensioen vanuit wordt gegaan dat je ook nog AOW krijgt. Daarom krijg je niet over je hele salaris pensioen, maar wordt er voor de pensioenberekening eerst een bedrag (de zogenoemde franchise) van je salaris afgehaald. Die franchise werkt dus ook door in je partnerpensioen en wezenpensioen. Voorbeeld Faisal en Aylin zijn getrouwd. Faisal verdient Hij heeft een pensioenregeling waarin een franchise wordt toegepast van Hij bouwt jaarlijks 1,75% pensioen op over het restant van zijn salaris ( ). In de pensioenregeling kan Faisal in totaal 32 jaar pensioen opbouwen. Zijn bereikbare ouderdomspensioen bedraagt (32 * 1,75% * ). Het partnerpensioen voor Aylin bedraagt 70% hiervan: Kan mijn buitenlands pensioen uitgekeerd worden in Nederland? Ja. Als je buiten Nederland pensioen hebt opgebouwd kan dat meestal wel in Nederland worden uitgekeerd. Dat geldt zeker voor pensioen dat je krijgt uit een van de landen van de Europese Unie. In de meeste gevallen moet je in Nederland belasting betalen over dat pensioen. Hoe het precies zit, hangt af van de afspraken die de Nederlandse overheid heeft gemaakt met het land waar je pensioen hebt opgebouwd. Let wel op: in een aantal landen heb je pas pensioen opgebouwd als je ten minste 5 of 10 jaar hebt deelgenomen aan de pensioenregeling. Als je een kortere tijd meedeed aan de pensioenregeling, is er dan geen pensioen opgebouwd. Het partnerpensioen in dit voorbeeld is niet erg hoog. Misschien krijgt Aylin na de dood van Faisal een nabestaandenuitkering van de overheid op grond van de Anw. Die uitkering stopt echter als het jongste kind 18 jaar is. Dan kan het inkomen voor Aylin dus echt te laag zijn. Pensioen uit vorige banen Als je van baan veranderd bent, kun je ook nog partnerpensioen hebben uit je vorige baan. Dat staat aangegeven op het laatste pensioenoverzicht wat je hebt van je vorige baan. Wil je meer weten over het pensioen voor je partner? Download dan de brochure Boekje open over partnerpensioen van de site van Pensioenkijker.nl

8 Kan ik mijn pensioen ook krijgen buiten Nederland? Ja, je kunt het pensioen dat je in Nederland hebt opgebouwd ook buiten Nederland krijgen. Dat geldt voor de AOW en voor het pensioen vanuit je werk. De AOW en ouderdomspensioen Bij de AOW moet je wel even opletten. In een aantal landen (bijvoorbeeld de landen van de Europese Unie, Turkije en Marokko) kun je ook de AOW voor een alleenstaande krijgen en de toeslag op de AOW-uitkering. Er is echter ook een aantal landen waar je - ook al zou je in aanmerking komen voor de alleenstaandenuitkering of de toeslag - alleen de AOW voor een samenwonende krijgt. Als je wilt weten hoe dat zit in het land waar jij je pensioen wilt krijgen, moet je dat even nagaan op de site van de Sociale Verzekeringsbank: Je pensioen uit je werk kun je uitgekeerd krijgen in het buitenland. Wel kan het zo zijn dat de pensioenuitvoerder eisen stelt aan de bankrekening waarnaar het pensioen wordt overgemaakt. Ook zal de pensioenuitvoerder van tijd tot tijd vragen dat je een bewijs stuurt dat je nog in leven bent. Belasting Meestal moet je belasting over je pensioen betalen in het land waar je woont. Hoe het precies zit, hangt af van de afspraken die de Nederlandse overheid heeft gemaakt met het land waar je pensioen hebt opgebouwd. Als je in Nederland pensioen hebt opgebouwd terwijl je in dienst was van de overheid, moet je over dat pensioen echter altijd in Nederland belasting betalen. Als ik in het buitenland woon en doodga, krijgt mijn partner dan pensioen? Dat kan. Pensioen van de overheid Zolang je in Nederland woont ben je verzekerd voor de Anw en kan je partner (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking komen voor een uitkering als jij doodgaat. Als je buiten Nederland gaat wonen ben je niet meer verplicht verzekerd voor de Anw. Je partner kan na jouw dood dan alleen een pensioen van de overheid krijgen als jij, na je vertrek uit Nederland, vrijwillig verzekerd bent gebleven voor de Anw. Verder moet je partner natuurlijk voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Anw. Je kunt zo n vrijwillige verzekering aanvragen binnen één jaar nadat je verplicht verzekerd was. Het aanvraagformulier kun je downloaden van de site van de SVB: Niet in alle landen wordt de Anw uitgekeerd. Kijk voordat je een vrijwillige verzekering gaat afsluiten, dus goed na of de Anw wel uitgekeerd wordt in het land waar je gaat wonen. Pensioen van je werk Toen je met je werk in Nederland bent gestopt heb je een pensioenoverzicht gekregen waarop staat of er voor jouw partner partnerpensioen is verzekerd. Als dat zo is, kan je partner als jij doodgaat dat pensioen ook in het buitenland krijgen. Zorgbijdrage Als je in het buitenland woont en pensioen krijgt uit Nederland, kun je verplicht zijn een zorgbijdrage te betalen. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan in de brochure: Boekje open over pensioen in het buitenland. Deze brochure kun je downloaden van de site van Pensioenkijker.nl. Meer informatie vind je op de site van Pensioenkijker.nl en op overheid.nl en

9 Wil je meer weten over pensioen? Op vind je algemene informatie over pensioen In deze brochure doen wij een boekje open over pensioen als je niet altijd in Nederland hebt gewoond. Op de site van Pensioenkijker.nl kun je ook brochures vinden over andere onderwerpen. In de serie: Boekje open over zijn al verschenen: Boekje open over je AOW Boekje open over partnerpensioen Boekje open over je eerste baan en pensioen Boekje open over andere baan, ander pensioen Boekje open over eigen zaak en pensioen Boekje open over echtscheidingen Boekje open over het besturen van een pensioenfonds Boekje open over de deelnemersraad Boekje open over vrouwen en pensioen Boekje open over pensioen in het buitenland Er komen nog boekjes bij. Als er nieuwe boekjes verschenen zijn, kun je deze vinden op de site van Pensioenkijker.nl. Aan de Stichting Pensioenkijker.nl nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, CSO, E-Quality, FNV, FNV Vrouwenbond, MHP, MKB-Nederland, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Sociale Verzekeringsbank, SPO Pensioenopleidingen, Stichting de Ombudsman, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW. De Stichting Pensioenkijker.nl zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over pensioen. Ook maken we pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven we objectieve informatie over pensioen. Tekst: Schols & de Lange Vormgeving: Porter Novelli Pensioenkijker.nl

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij dood gaat? Misschien denk daar niet zo graag aan. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg inkomen

Nadere informatie

Vrouwen en pensioen. www.pensioenkijker.nl

Vrouwen en pensioen. www.pensioenkijker.nl Vrouwen en pensioen Hoe zit het met je pensioen? Dat is niet iets waar je zo gauw bij stilstaat. Toch is het belangrijk dat wel te doen. Ga voor jezelf na op welk pensioen je straks recht hebt. Hoe onafhankelijk

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Eigen zaak en pensioen

Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en eigen baas! Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar denk er wel aan dat je als eigen baas ook zelf alles moet regelen. Ook je pensioen. Neem daar dus rustig de

Nadere informatie

Pensioen bij verandering van baan

Pensioen bij verandering van baan Pensioen bij verandering van baan Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert met je pensioen.

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl Uit elkaar Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen. Dit

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid December 2011 Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening die eerder willen stoppen met werken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn Let

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

AOW en pensioenen. januari 2016

AOW en pensioenen. januari 2016 AOW en pensioenen januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2019 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Februari 2019 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten!

Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! 2 Pensioenonderhoudsboekje Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! 3 Eerste baan... 5. Samenwonen... 7. Uw pensioen. Waar u beslist op moet letten! Trouwen... 9. Uw pensioen is bij bpfbouw in vertrouwde

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Anw-pensioen. Deelnemersbrochure. Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen?

Anw-pensioen. Deelnemersbrochure. Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen? Anw-pensioen Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen? Deelnemersbrochure i Meer informatie? www.pensioenfondsrecreatie.nl 2 Anw-pensioen Een overlijden is altijd een

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt deze in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie