Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Maandelijks. Veelal % van mnd sal Eenmalig Bij uitstek variabele beloning, geen aanspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Maandelijks. Veelal % van mnd sal Eenmalig Bij uitstek variabele beloning, geen aanspraak"

Transcriptie

1 Loon en uitkeringen Soort uitkering Bedrag (bruto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) opmerkingen Beoordelingstoeslag Afh. van type Meestal beoordelingssysteem maandelijks Blijfpremie Veelal % van jr sal Eenmalig Consignatie Toeslagen vaak in CAO vastgelegd Fooien/tronc Veelal onbelast Fooien mogen niet met salaris worden verrekend Gratificatie, bonus, tantième Veelal % van mnd sal Eenmalig Bij uitstek variabele beloning, geen aanspraak Groepsbonus Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald Inconveniëntentoeslag Uurloon + toeslag Maandelijks Toeslag voor zwaar en gevaarlijk werk. Vaak geïntegreerd met functiewaardering Jubileumuitkering Netto één maandsalaris 25 en 40-jr jubileum Uitkering op eerder tijdstip belast, regeling niet verplicht 13e Maand 8,33% van jaarsalaris Uitkering bijvoorbeeld in nov of dec 13e Maand kan meetellen voor pensioen Markttoeslag Veelal % van mnd sal Maandelijks Tijdelijke toeslag, kan worden afgebouwd Onregelmatige of Uurloon + Maandelijks Bijvoorbeeld ploegen-, verschoven dienst en ongunstige diensten toeslag consignatie. Premie ploegendienst kan meetellen voor pensioen Overwerk Uitbetaling in geld of Arbeidstijdenwet van toepassing. verlof Provisie Prestatiebeloning die afhankelijk is van de omzet of winst Salaris Vaak maandelijks Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag of vierwekelijks van toepassing Uitkering bij over- 3x Bruto maand loon + Uitkering geldt overlijden werknemer, partner of Boom Onderwijs 1 Basisboek Arbeid / okt 2008

2 lijden of invaliditeit 1/12 vaste toeslagen belastingvrij kind Vakantietoeslag Minimum 8% Uitbetaling uiterlijk in juni Wet: deel salaris boven 3x minimumloon buiten beschouwing Vertrekpremie Belast Winstdeling Diverse formules Eenmalig Hoogte meestal afh. van winst na aftrek belasting Boom Onderwijs 2 Basisboek Arbeid / okt 2008

3 Vergoedingen Soort vergoeding Bedrag (netto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden, anders vermeld) voorbeelden en opmerkingen Beroepsvereniging Vergoedingen van de werkgever voor het lidmaatschap en het bijwonen van vergaderingen van een vakbond zijn onbelast Bindingsregelingen Voorbeelden zijn loyaliteitsbonus en blijfpremies Consumpties tot maximum Consumpties (niet zijnde maaltijd) 0,55 per gewerkte dag of 2,75 per week Contributie vakbond Cursussen EHBO Zie bijz. Opleidingen in kader Arbo onbelast, vaste maandelijkse vergoeding wel belast Fietsvergoeding Eénmaal per drie kalenderjaren Ter beschikking, schenken of vergoeden: onbelast, waarde fiets maximaal 749. Fooien Als regel onbelast Mits fooien niet worden verrekend met het loon Geldboete Als regel belast Voorbeeld: werkgever betaalt de bekeuring Griepprik Internet, kabel/ ADSL en ISDN Zie Telefoon Kleding Meestal belast Uitsluitend bedrijfskleding met logo (min. 20cm2) is onbelast Lease-auto Afh catalogus-waarde en Kalenderjaar Aantal km bijtelling: afstand privé-km tot 500: 0% en =>500: 25%, auto s met geringe CO2-uitstoot 14%. Motorfiets Zie Reiskosten Boom Onderwijs 3 Basisboek Arbeid / okt 2008

4 Onregelmatige en continuediensten tot maximum 1,13 per gewerkte middag-/avonddienst en 0,68 per gewerkte nachtdienst. Overlijden Maximaal onbelaste uitkering aan nabestaande 3x bruto loon Overwerk Belast OV-jaarkaart Personeelsvereniging Werknemer betaalt bedrag uit netto loon Betaalt de werkgever de contributie, dan is dit onbelast Reiskosten Geen onderscheid tussen woon-werk en zakelijk. Vaste vergoeding mogelijk bij minstens 70% dagen woonwerkverkeer over max. 214 dagen per jaar. Wg mag max 0,19 per gereden km en/of kosten openbaar vervoer (OV-jaarkaart) vergoeden Representatie of Hoogte afh van functie Per jaar Afstemming met fiscus gewenst vaste kosten vergoeding Rijbewijs Belast Gaat om rijbewijs B of BE Schade of verlies Oorzaak verlies moet samenhangen met dienstbetrekking Sollicitatie Belast Alleen vergoeding reiskosten is onbelast Studie Als regel onbelast Per jaar Vooraf vergoeden is onbelast, vergoeding afh. van resultaat is belast. Terugvordering kan worden afgesproken Telefoon Meestal onbelast Jaarlijks Vergoeding voor telefoon, internet, etc is onbelast als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik Telewerken Max (inrichting) 1x per 5 jaar Werknemer werkt ten minste 1 dag per week thuis mbv computer. Inrichting voldoet aan Arbo-eisen Verhuiskosten 12% van jaarloon (incl. Geen verplichting wg. Verhuizing naar plaats < 10 Boom Onderwijs 4 Basisboek Arbeid / okt 2008

5 vak.geld en 13e maand) tot max (herinrichting) km van werk, transport en dubbele rentekosten onbelast Vertrekpremie Belast Vrijwillige brandweer Vaste kosten 136 en variabele kosten 2 per activiteit Wervingspremie Belast Zakelijke maaltijd Alle meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt Ziektekosten en bevalling Kosten mogen niet door een ander al zijn vergoed (zie basispakket zorgverzekering). Regeling is per 1 januari 2009 afgeschaft Boom Onderwijs 5 Basisboek Arbeid / okt 2008

6 Loon in natura Soort verstrekking Fiscale bijtelling Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen. Abonnement Mits zakelijk (krant, tijdschrift) Bedrijfsfitness Mits open voor alle werknemers, fitness onder deskundige begeleiding. Mag ook buiten bedrijf en buiten werktijd plaatsvinden. Cadeaubonnen Belast, zie bijz. Cadeaubon ter gelegenheid van een feestdag is onbelast, zie geschenkenregeling Congressen en seminars EVC-procedure EVC procedure: procedure ter erkenning van verworven competenties Genotsmiddelen Thee, koffie, tabak en alcohol in principe belastbaar, waarde op nihil gesteld Gereedschap, instrumenten en apparatuur Mits 90% zakelijk, tot maximaal 450 per jaar Geschenkenregeling (incl.kerstpakket) Tot maximaal 70 per jaar, eindheffing werkgever 20% Geschenken met ideële waarde mits gebruikswaarde gering is Mits duidelijke aanleiding (bijvoorbeeld gouden horloge bij jubileum) Huisvesting, gas, water en licht Belast Kapper, boodschappen, etc Kerstpakket Werknemer betaalt kosten Zie geschenkenregeling Kost en inwoning Belast Fiscale normbedragen afhankelijk inkomen Maaltijden nietzakelijk mits forfait Forfaits (maximum bedragen) aan kosten ontbijt, koffiemaaltijd en warme maaltijd Navigatiesysteem in Mits 90% zakelijk, tot maximaal 450 per jaar Boom Onderwijs 6 Basisboek Arbeid / okt 2008

7 privé-auto Outplacement Parkeren Belast Belast indien de maximale onbelaste vergoeding 0,19 van toepassing is Pc-privé Meestal belast Alleen onbelast bij meer dan 90% zakelijk gebruik (in de praktijk is de eerste computer altijd belast) Personeelsfeest Mits tenminste 75% van de werknemers kan deelnemen. Personeelsfonds De werkgever moet in de afgelopen vijf jaar minder of hoogstens evenveel aan het fonds hebben bijgedragen als de werknemers Personeelslening Mits rente marktwaarde Rente minimaal 5,3% (2008) Producten eigen bedrijf tot max 20% waarde product Producten zijn niet branchevreemd, korting of vergoeding bedraagt maximaal 500 (2008) per kalenderjaar Verzekeringen Mits deze uitsluitend betrekking hebben op het vervullen van de dienstbetrekking Werkkleding Mits zichtbaar logo (tenminste 70 cm2) op ieder kledingstuk. Uitgezonderd is kleding/ schoeisel in kader van Arbo Werkruimte Mits zelfstandige werkruimte, die ook apart aan derden zou kunnen worden verhuurd, de zogenoemde zelfstandigheidseis Boom Onderwijs 7 Basisboek Arbeid / okt 2008

8 Inhoudingen Soort inhouding Fiscaal Duur/tijdstip Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Aflossing hypotheek Netto inhouding Periodiek Geldboete Netto Werkgever houdt geld in en stort dit op rekening van een goed doel Lease-auto Inhouding via Maandelijks of Hoogte afhankelijk van cataloguswaarde en afstand loonbelasting jaarlijks privé-km. Lease-auto eigen Jaarlijks Eigen bijdrage in mindering op forfaitaire bijtelling bijdrage belasting Pensioenpremie wn Bruto inhouding Maandelijks Mits sal/jr < 2% bij eindloon en gem beschikbaar premiestelsel en 2,25% bij middelloon Spaarloon Bruto inhouding Maandelijks Deelnemen aan spaarloonregeling bij meer dan één werkgever is niet mogelijk Zorgverzekering Netto inhouding premie Maandelijks Bijdrage werkgever aan basisverzekering is belast Boom Onderwijs 8 Basisboek Arbeid / okt 2008

9 Verzekeringen Soort verzekering Fiscaal Periode Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Anw-hiaat Niet bruto aftrekbaar, Jaarlijks Verzekering tot ca per jr, tenzij onderdeel van inkomensonafhankelijk pensioenregeling AOW-gat Uitkering onbelast Tot aan leeftijd partner 65 jr Arbeidsongeschiktheid Uitkering onbelast Duur verzekering tot 35% meestal één jr AOW ers met een partner < 65 jaar, ontvangen een toeslag op hun AOW-uitkering. Hoogte toeslag hangt onder meer af van inkomsten partner. Per 1 januari 2015 vervalt deze toeslag. Voor inkomensverlies kan men zich verzekeren Wn s met arbeidsongeschiktheid < 35% gaan soms minder uren werken of vervullen een lagere functie. gaat uitoefenen. De verzekering kent als regel een beperkte dekking van meestal 20% van het salaris gedurende één jr Invaliditeit en Uitkering belast overlijden Invaliditeits- Aanvulling WAO/WIA- Vanaf datum Eenmalige uitkering of aanvulling op WAO/WIA- pensioen uitkering WAO/WIA uitkering Levensloopregeling (zie Verlof) Nabestaanden- 49% van pen- Rechten vanaf Korting bij te groot leeftijdsverschil pensioen sioengevend loon datum huwelijk Ongevallen Vergoedingen onbelast, uitkering wel belast Ouderdoms- Opbouwperc. Sal/jr afh. Pensioen-leeftijd Geen verplichting werkgever. Opbouwperc.sal/jr: pensioen systeem. (zie bijz) niet altijd 2% eindloon en gem beschikbaar premiestelsel en bepaald, max 70 2,25% middelloon jr Pensioen Het pensioen bestaat uit drie pijlers: AOW van overheid, evt. bedrijfspensioen (collectieve verzekering) en organisaties kennen privé afgesloten lijfrentes e.d. Boom Onderwijs 9 Basisboek Arbeid / okt 2008

10 Prepensioen Vervallen op 1 jan 2006, overgangsregeling Reisverzekering Uitkering onbelast Veelal permanente verzekering Algemene dekking Spaarloonregeling (zie Bedr.sparen) VUT Vervroegd uittreden Vervallen op 1 jan 2006, overgangsregeling WGA-hiaat Niet aftrekbaar van Ingangsdatum Aanvulling op loonaanvullingsuitkering of (idem WAO-hiaat) bruto inkomen WIA/WAO tot vervolguitkering. Geen wettelijke verplichting pensioen-datum WIA excedent Niet aftrekbaar van Ingangsdatum Doel: aanvulling van salarisdeel boven max dagloon, (idem WAO) bruto inkomen WAO tot 55, 60 verzekering als regel 70% of 80 % van oude loon. of 65 jaar Verzekering soms geïndexeerd Zorgverzekering (collectief) Premie wg belast Jaarlijks Betreft alleen de basisverzekering Zorgverzekering (eigen risico) Vergoeding onbelast De verplichte eigen bijdrage van 150 die een werknemer betaalt voor Zwv, mag de werkgever onbelast vergoeden. Boom Onderwijs 10 Basisboek Arbeid / okt 2008

11 Bedrijfssparen Soort regeling Fiscaal Duur Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen Aandelenoptieregeling Bruto aftrek, max per jaar Jaarlijks T.z.t. heffing belasting bij uitoefenen opties. Uitoefening opties na 3 jaar Spaarloonregeling Bruto aftrek, max 613 per jr Jaar Max 613 geldt voor spaarloon-en aandelenoptieregeling samen. Vier jaar geblokkeerd, deblokkering soms mogelijk: vanaf 2005 ook voor kosten kinderopvang Boom Onderwijs 11 Basisboek Arbeid / okt 2008

12 Verlof Soort verlof Betaald/ Duur Bijzonderheden/voorbeelden Onbetaald Adoptieverlof Onbetaald, wel uitkering Vier weken Verlof geldt voor beide ouders UWV ATV/ADV Betaald Bijv 8 dgn Opnemen als roostervrije dagen Buitengewoon verlof Betaald Huwelijk, begrafenis, examen Calamiteitenverlof Betaald Een dag (zijn meer dagen nodig, dan overgang naar kortdurend zorgverlof Veelal geïntegreerd in buitengewoon verlof Educatief- of scholingsverlof Als regel betaald Bijvoorbeeld volgen cursus en doen van examen Feestdagen Betaald Betreffende dag(en) Koninginnedag, 1e en 2e kerstdag, etc; incidenteel 5 mei Kortdurend Betaald, betaling 70% 10 dagen per jr Geldt voor beide ouders zorgverlof van het loon tot max (fulltimer) dagloon Kraanverlof Betaald Twee dagen Verlof voor de vader tijdens/na bevalling Langdurend Onbetaald Max. 6 weken Werkgever kan verlof weigeren (mits zwaarwegend) zorgverlof (fulltimer), per opname max 18 dagen Leeftijds- of Betaald Afh van leeftijd Bijv: vanaf 40 jr + 1 dag. Volgens WGBL alleen senioren dagen of jaren dienst toegestaan bij objectieve rechtvaardiging verband Levensloopregeling Sparen voor onbetaald verlof. Bij opname recht op gemaximeerde levensloopverlof-korting Regeling vervangt vele tot 2006 bestaande regelingen en maakt onder meer (beperkt) vervroegd uittreden mogelijk. Levensloop en spaarloon gaan niet samen. Boom Onderwijs 12 Basisboek Arbeid / okt 2008

13 Maatschappelijk Geheel/gedeeltelijk Voorbeelden: verlof voor bijvoorbeeld begeleiden verlof buitengewoon verlof van vakantie voor jongeren, invaliden, ouderen Mantel- of palliatief Onbetaald, Verpleging langdurig (terminaal) zieke. verlof overheidssubsidie tot max 250 per jaar Ouderschapsverlof Onbetaald, wel ouderschapsverlof- 13x aantal gewerkte uren Beide ouders, voor ieder kind tot 8 jaar; recht na 1 jaar dienstverband. belastingkorting tot max per week 50% min.loon Overwerk Verlof wordt soms Verlof gelijk aan aantal overgewerkte uren (compensatie) afgekocht Politiek verlof Meestal geheel of deels Afh van aantal Ook zitting nemen in stemlokaal en betaald raadsverg n maatschappelijke functies. Afspraken vooraf met de wn zijn gewenst Vakantiedagen Betaald Minimaal 20 dagen per jaar voor fulltimer Wet: 4x aantal arbeidsdagen per week Zorgverlof (zie kort- en langdurend zorgverlof) Zwangerschaps- en Betaald, zie Minstens 16 Recht op 100% max dagloon, meestal aanvulling wg bevallingsverlof bijzonderheden weken tot salaris Boom Onderwijs 13 Basisboek Arbeid / okt 2008

Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald

Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) Meestal maandelijks beoord.systeem. Systeem waarbij meerdere targets moeten worden gehaald Loon en uitkeringen Soort uitkering Bedrag (bruto tenzij Duur/tijdstip Bijzonderheden,voorbeelden en anders vermeld) opmerkingen Beoordelingstoeslag Afh. van type Meestal maandelijks beoord.systeem Blijfpremie

Nadere informatie

BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012

BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012 BNO Richtlijn 2012 inclusief salaristabel en functiematrix Editie december 2011 - geldig tot 1 januari 2013 1/14 BNO Richtlijn 2/14 BNO Richtlijn INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Salaristabel

Nadere informatie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen:

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: 1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten... 2 2. Arbo-vergoedingen en verstrekkingen... 3 3. Bedrijfsfitness... 4 4. Bewassing, energie en water... 6 5.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Special Lonen 2011. R e m m e r s w a a l G r o e p A c c o u n t a n t s pagina 1

Special Lonen 2011. R e m m e r s w a a l G r o e p A c c o u n t a n t s pagina 1 Special Lonen 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Werkkostenregeling: nu nog een keuze pagina 2 2a. Werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen, vrijgesteld loon en nihilwaardering pagina 4 2b.

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari 2013 1 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

NOTITIE WERKKOSTENREGELING

NOTITIE WERKKOSTENREGELING NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen

Update Fiscale beloning 2014. Gids voor slim belonen Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Update Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2006-2007 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 54 01 78 063 KvK

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein

Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst van het College van Arbeidszaken (CAR/UWO) zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel van

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd 1 21-03-2006 14:53:36 CAO FNV Bondgenoten Postbus 9239 1006 AE Amsterdam telefoon 020-585 60 00 De Unie Postbus

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007

Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007 Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007 Dit betreft een interne notitie die via deze site voor cliënten en relaties beschikbaar is. Nadrukkelijk wordt

Nadere informatie

CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008

CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008 CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ CARRÉ TE AMSTERDAM 1 JULI 2005 T/M 30 JUNI 2008 De ondergetekenden CAO VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN DE BV EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie