Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag"

Transcriptie

1 Jaarlijkse coupon van 10% uitbetaald op de eindvervaldag Een systematische verbetering van de aandelenkorf. EMTN 10 jaar geïndexeerd op een korf van 24 aandelen in Euro, geëmitteerd en egarandeerd door SG. Het verzekeringscontract wordt verzekerd door INORA LIFE. mediannv financial services for professionals

2 De zekerheid van 10% gedurende 10 jaar uitbetaald op het einde van de looptijd én de potentiële stijging van de aandelenmarkten! Hoe wordt de portefeuille van 24 aandelen geoptimaliseerd? De 10 minst performante aandelen worden tijdens de eerste 5 maanden geleidelijk uit de portefeuille verwijderd. De eerste 5 maanden wordt de portefeuille geoptimaliseerd. Op de evaluatiedatum aan het eind van elke periode van een maand volgend op de strike datum, worden de twee aandelen met de minst goede prestatie ten opzichte van de introductie definitief uit de portefeuille gehaald. Uw portefeuille wordt zo systematisch en geleidelijk gezuiverd van niet performante aandelen. Die kunnen uw eindresultaat dus niet negatief beïnvloeden. Na de vijfde maand, behoudt u een afgeslankte korf met de 14 aandelen met de beste vooruitzichten. Een terugbetalingsformule die nog meer rendement kan genereren. Naast de uitzonderlijk hoge coupon, biedt Inora Invest Gamma 10/10 u een originele terugbetalingsformule. Aan het einde van de beleggingsperiode worden de 4 waarden geïdentificeerd die het meest representatief zijn voor de portefeuille. Omdat de 10 minst performante waarden al eerder werden geëlimineerd volgens het hierboven beschreven mechanisme, dienen op de eindvervaldag enkel nog de 10 meest performante aandelen uit de afgeslankte korf verwijderd te worden, om de 4 aandelen over te houden die het meest representatief zijn. De voor u liggende brochure omschrijft enkel de voorwaarden van de EMTN Inora Invest Gamma 10/10, en mogen niet verward worden met de verzekeringspolis of het interne fonds. Inora Invest Gamma 10/10 wordt geïnvesteerd in een intern fonds onder dezelfde naam als de Inora Invest verzekeringspolis die exclusief in de betrokken EMTN wordt geïnvesteerd (de beheersregels van Inora Invest Gamma 10/10 worden omschreven in het interne reglement en de algemene condities).

3 De sterke punten van Inora Invest Gamma 10/10 De zekerheid van een hoge jaarlijkse coupon uitbetaald einde looptijd. Met Inora Invest Gamma 10/10, ontvangt u op de eindvervaldag het equivalent van een jaarlijkse coupon van 10%, ongeacht de evolutie van de onderliggende portefeuille. Een innovatief en progressief proces. Elke maand, gedurende de eerste 5 maanden vanaf de strike datum van Inora Invest Gamma 10/10 worden de 10 minst presterende aandelen uit de portefeuille verwijderd. Op deze manier wordt uw aandelenportefeuille gezuiverd van niet performante aandelen. Een innovatief en progressief proces. Een terugbetalingsformule die nog meer rendement kan genereren. Op de eindvervaldag gebeurt de terugbetaling op basis van de 4 aandelen die het meest representatief zijn voor de aandelenkorf. Stel dat we ervan uitgaan dat elk aandeel op de dag van lancering een waarde heeft van 100. Zodra het rekenkundig gemiddelde van de 4 resterende aandelen in de portefeuille hoger is dan nul, is de uitkering hoger dan het door u initieel ingelegde kapitaal. Op deze manier profiteert u van een extra bron van rendement zonder limiet.

4 Het exclusieve optimaliseringsproces van de aandelenkorf Illustratie (op basis van een jaarlijkse coupon van 10% uit te betalen aan het einde van de looptijd) Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Waarde van de aandelen op de eindvervaldag Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel Terugbetaling op de eindvervaldag 134,25 93,5 Gegarandeerde coupon uitbetaald op de eindvervaldag Totaal 234,25 193,5 GAJR (Gemiddeld Actuarieel Jaarlijks Rendement) 8,89% 6,82% U geniet 10 jaar lang van het equivalent van een jaarlijkse coupon van 10% die u aan het einde van de looptijd uitgekeerd krijgt. Gedurende de eerste 5 maanden zijn er 10 aandelen uit de portefeuille gehaald, namelijk elke maand de 2 aandelen met de minst goede prestatie sinds de strike datum. Zoals eerder beschreven, worden op de eindvervaldag de 10 meest performante aandelen uit de portefeuille verwijderd. Op de vervaldag is het bedrag dat u terugbetaald krijgt, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de eindwaarde van de vier aandelen die in de portefeuille overblijven plus de totale coupon van 100%. In voorbeeld 1 is dat: ( )/4 = 134,25. Als we de coupons toevoegen geeft dat 234,25; ofwel een actuarieel jaarlijks bruto rendement van 8,89%. In voorbeeld 2 is dat: ( )/4 = 93,5. Als we de coupons toevoegen geeft dat 193,5; ofwel een actuarieel jaarlijks bruto rendement van 6,82%.

5 Een portefeuille met een groot potentieel Uw portefeuille bestaat uit waarden waarvoor u redelijkerwijs over een periode van 10 jaar een positieve evolutie mag verwachten. Alcatel Telecom Frankrijk Alstom Constructiematerialen Frankrijk Amazon ASML Halfgeleiders Nederland Hypovereinsbank Duitsland Cap Gemini Frankrijk Checkpoint Software Commerzbank Duitsland EDS EMC Ericsson Telecom Zweden Millenium Pharma Biotechnologie Mitsubishi Tokyo Financial Mizuho Holdings Motorola Telecom Murata Elektronica Nintendo Reuters Media Verenigd Koninkrijk RollsRoyce Luchtvaart / Defensie Verenigd Koninkrijk Royal & Sun Alliance Verzekeringen Verenigd Koninkrijk Sega Sun Microsystems Xerox Kantoorautomatisering Yahoo! SECTORIËLE SPREIDING GEOGRAFISCHE SPREIDING diensten Halfgeleiders Media Telecom Elektronica Luchtvaart/Defensie Verzekeringen Constructiematerialen Biotechnologie Kantoorautomatisering Duitsland Zweden Verenigd Koninkrijk Nederland Frankrijk Stop Loss Clausule : Wanneer een van de aandelen uit de oorspronkelijke korf gedurende de looptijd van de EMTN meer dan 50% van zijn waarde verliest, behoudt Société Générale zich het recht voor om dit aandeel door een ander te vervangen.

6 Veelbelovende historische resultaten Om een beeld te krijgen van de mogelijke evolutie van Inora Invest Gamma 10/10, hebben we de koershistoriek van de portefeuille van dag tot dag onderzocht voor de periode van 4 januari 1982 tot en met 24 februari De individuele dagen van de historiek worden één voor één beschouwd als een begindatum voor een periode van 10 jaar. Voor elke periode bepalen we de terugbetalingswaarde op de eindvervaldag voor een structuur gelijkaardig aan Inora Invest Gamma 10/10 en berekenen we het overeenstemmende actuarieel rendement. Omdat voor ALCATEL, ALSTOM, AMAZON, ASML, CAP GEMINI, CHECKPOINT, ELECTRONIC DATA SYSTEMS, EMC, MILLENIUM PHARMA, MITSUBISHI TOKYO FINANCIALS, MIZUHO, REUTERS, ROLLSROYCE, SEGA, SUN MICROSYSTEMS en YAHOO! onvoldoende historische gegevens voorhanden zijn, vervangen we deze componenten door respectievelijk SIEMENS, ABB, AMREP, CANON,IBM, INTEL, COMPUTER SCIENCES, HITACHI, BRISTOL MEYERS, SUMITOMO, RESONO, DOW JONES, BOEING, SONY, HP, AOL TIME WARNER en WALT DISNEY testen werden uitgevoerd. De onderstaande grafiek toont voor elke datum het actuarieel rendement van een Inora Invest Gamma 10/10 investering die tien jaar eerder zou zijn gelanceerd. GAJR => 10% 34,59% 8.5% <= GAJR < 10% 7% <= GAJR < 8.5% 5% <= GAJR < 7% 17,85% 21,18% 19,69% GAJR < 5% 6,69% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Uitzonderlijk resultaat: in 73,62% van de gevallen is het rendement hoger dan 7%. In 34,59% van de gevallen is het rendement hoger dan 10%. GAJR minimum 2,31% GAJR Gemiddelde 8,80% GAJR maximum 16,94% Waardering op de secundaire markt: de coupon is enkel betaalbaar op de eindvervaldag. De waardering fluctueert in functie van de koersen van de 4 aandelen die op de eindvervaldag de korf zouden kunnen vormen en in functie van het gemiddeld actuarieel jaarlijks rendement. De simulaties zijn het resultaat van ramingen door SG op een bepaald ogenblik op basis van parameters en marktomstandigheden op dat ogenblik, en van historische gegevens die geen enkele invloed hebben op de toekomstige resultaten. De cijfergegevens en prijzen in dit document hebben dus een louter indicatieve waarde en houden geen enkele verbintenis in.

7 mediannv financial services for professionals Median n.v. is opgericht in januari 2002 en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de marketing van levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23 in België). Median n.v. bundelt de knowhow en ervaring van haar oprichters om aan financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen in binnen en buitenland een volledige dienstverlening aan te bieden inzake marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en managementadvies. Binnen dit kader fungeert Median als middle office, als aanspreekpunt voor de onafhankelijke financiële adviseurs en verzekeringsmakelaars in hun relaties met veelal buitenlandse financiële instellingen. Median streeft ernaar een evenwichtig en kwalitatief hoogstaand productengamma aan te bieden. Voor Median is geen rol weggelegd als broker pool, een overkoepelend samenwerkingsverband van financiële tussenpersonen of makelaars. Median respecteert integendeel volkomen de onafhankelijkheid van de makelaar. De vennootschap zal enkel bemiddelen in het tot stand komen van de relatie van de tussenpersoon met de financiële instelling en de permanente ondersteuning verzorgen. Evenmin richt Median zich tot de privé clientèle, die strikt voorbehouden blijft aan de erkende tussenpersoon. Median treedt steeds op in samenspraak en partnership met de financiële instelling. Dergelijke samenwerking heeft tot doel een efficiënte marketingcoördinatie, de lancering van innoverende concepten, productdifferentiatie, overzichtelijke documentatie, deskundige financiële en fiscale informatie, vlotte communicatie. Vooraleer een partnership aan te gaan, verzekert Median zich ervan dat de financiële instelling over een performante, meertalige administratie beschikt en over een team van medewerkers dat openstaat voor de noden van de Belgische makelaars en hun clientèle. Flexibiliteit, beschikbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang.

8 Inora Life Limited is een filiaal van Société Générale dat werd gecreëerd in Ierland in het jaar 2000, met hoofdkantoor in Dublin. Inora Life ontving autorisatienummer van de DETE, toezichthouder op de verzekeringsinstellingen in Ierland. Hierdoor kan de maatschappij permanent haar diensten en producten aanbieden in de Europese Unie, en dus in België, voor de Tak 23 contracten. Inora Life beweegt zich in een nichemarkt: gestructureerde producten gekoppeld aan een levensverzekering Inora Life werkt op de Belgische markt samen met gespecialiseerde tussenpersonen die streven naar innovatieve oplossingen en efficiënte alternatieven voor bestaande beleggingsproducten. In dergelijke samenwerking biedt Inora Life haar knowhow op het gebied van levensverzekeringsproducten. De tussenpersoon stelt zijn kennis van de markt ter beschikking om tot een adequaat en gericht aanbod te komen. Inora Life beschikt over een grote flexibiliteit die haar toelaat naar maat gemaakte polissen aan te bieden om aldus in te spelen op de specifieke behoeften van iedere cliënt. Onze producten omvatten Tak 23 polissen met bescherming van kapitaal en/of rendement, met verschillende activa, geïndexeerd op aandelen, indexen, beleggingsfondsen of aandelenkorven. Op de eindvervaldag ontvangt de cliënt minimaal het door hem geïnvesteerde kapitaal en/of het gecumuleerde rendement van de coupons, evenals de return van het intern fonds berekend op basis van de onderliggende referentiewaarde. Inora Life biedt soepele en doelgerichte oplossingen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van levensverzekeringsproducten door financiële innovatie te combineren met spitstechnologie, toegepast in efficiënt vermogensbeheer. Société Générale houdt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen, financieel of niet financieel die kunnen volgen uit een inschrijving of aankoop van het hier beschreven product. De belegger wordt geacht er zelf zorg voor te dragen op de hoogte te zijn van de juridische en fiscale aspecten en moet, indien nodig, advies inwinnen bij daartoe bevoegde personen. RÉF. (A) RÉALISATION INFO/PLT/IMP MARS 2003 DOCUMENT NIET CONTRACTUEEL

INORA INVEST ACCELERATOR

INORA INVEST ACCELERATOR INORA INVEST ACCELERATOR VAART IN DE INTEREST OP UW BELEGGINGEN 2 Vaart in de interest op uw beleggingen Inora Invest Accelerator is een verzekeringsfonds dat exclusief gekoppeld is aan een verzekeringscontract

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud

Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud P r o t e c t I n v e s t L i f e P o r t f o l i o Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst Inhoud PARTNERPORTRETTEN MassMutual Europe 1 Median 2 LCF Rothschild Group 3 Degroof Gestion

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie