DR-MTE-X. Deelreglement Maintenance Engineer MTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-MTE-X. Deelreglement Maintenance Engineer MTE"

Transcriptie

1 DR-MTE-X Deelreglement Maintenance Engineer MTE Uitgave: maart 2011

2 DR-MTE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen De opleiding is gericht op personen die werkzaam zijn in een onderhoudsgerichte functie. Zij zijn vakinhoudelijk bekwaam en zijn in staat om monteurs aan te sturen. Ze zijn in het bezit van VCA-VOL. Doelstelling is deze personen beter in staat te stellen op zelfstandige wijze hun onderhoudstaak uit te voeren. Na afloop van de opleiding begrijpt de deelnemer zijn rol en positie in het onderhoudsproces, kan actief bijdragen aan verbetering van onderhoudsconcepten en is beter in staat om gestructureerd afwijkingen van een installatie te analyseren en te verhelpen. 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten. Het examen bestaat uit de toets "maintenance engineer". Het met voldoende resultaat afgesloten hebben van de toets geeft recht op het PBNA-diploma. De deelnemer moet daarnaast minimaal 80 % van de lessen bij Reed Business Opleidingen hebben gevolgd en deelgenomen hebben aan de case en de bijbehorende Coaching-on-the-job. De opleiding is bij Reed Business opleidingen bekend onder de code MTE. 3.2 Vooropleiding De deelnemers hebben een vakopleiding op MBO niveau. 3.3 Vrijstelling voor delen van de opleiding De examencommissie verleent geen vrijstelling voor delen van de opleiding.

3 DR-MTE-X 3 4 Toetsprotocollen Toetsorganisatie Kandidaten kunnen deelnemen aan het centraal examen. Het centraal examen wordt viermaal per jaar in de maanden januari, maart, juni en november georganiseerd. Aanmelding Kandidaten worden automatisch voor het eerstvolgende centraal examen na afloop van de opleiding ingeschreven. Examengeld Voor kandidaten die aansluitend op de opleiding het examen afleggen, is het examengeld inbegrepen in de opleidingsprijs. Aan kandidaten die niet aansluitend op de opleiding het examen of aan kandidaten die een herexamen willen afleggen, wordt examengeld in rekening gebracht. Toetsvorm De toets wordt schriftelijk afgenomen. Toetsduur De toets heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Spreiding Onderwerp Totaal aantal vragen MTE 1: Rol en competenties 1 MTE 2: Asset management 17 MTE 3: Communicatie 3 MTE 4: RCM 15 MTE 5: Wet- en regelgeving 1 MTE 6: Kwaliteitszorg 3 Totaal aantal vragen 40 Materialen tijdens de toets N.v.t.

4 DR-MTE-X 4 Toetsinhoud De toets omvat de hoofdstukken 1 t/m 6. Eindtermen De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 1: rol en competenties Maintenance Engineer: De key drivers in een groeiende vraag naar maintenance engineers/managers kunnen benoemen; Kunnen benoemen: op welke specifieke deelgebieden/competenties Maintenance Engineers vaak onvoldoende geschoold zijn; Kunnen benoemen, welke drie hoofddoelstellingen bij een bedrijf een belangrijke rol spelen: Uit kunnen leggen dat de relatie directe kosten en opportuniteitskosten zich verhouden als een ijsberg model. Uit kunnen leggen wat het begrip competentie betekent; Uit kunnen leggen wat het begrip rol bij rol en competenties van een ME betekent. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 2:Asset management en onderhoudsbeheersing, Met betrekking tot 2.2 sociaal-economische ontwikkelingen: Inzicht hebben in het model van de: sociaal-economische ontwikkelingen. De relatie tussen onderhoudsbeheersing, kapitaalintensiteit en schaalvergroting kunnen verklaren; De relatie in onderhoudsconcepten tussen complexiteit en betrouwbaarheid kunnen verklaren Met betrekking tot 2.3 Life Cycle Costs (LCC): Aan kunnen geven uit welke drie kostenposten de levensduurkosten van een technische installatie(deel) bestaan; Weten wat het doel van LCC is; Uit kunnen leggen waarom het nuttig is voor een bedrijf om de LCC toe te passen; Weten welke typische problemen/conflicten binnen afdelingen in een bedrijf spelen als LCC wordt toegepast. Uit kunnen leggen waarom bij economische berekeningen gebruik wordt gemaakt van het begrip contante waarde of present Value ; Inzicht hebben in het 11 stappenplan LCC. Met betrekking tot 2.4 Economische waarde van onderhoud: Het VDM model kunnen verklaren en toepassen; Kunnen verklaren wat sturen op waarde betekent en kunnen aangeven welk begrip men hiervoor hanteert; De twee belangrijkste regelkringen van het VDM competentiemodel kunnen verklaren en toepassen; De vier waardebepalende factoren (waarde drijvers) van het competentiemodel kunnen benoemen en toepassen; De functie van de gatekeeper kunnen verklaren; De Engelse en Nederlandse begrippen en afkortingen in dit model kunnen verklaren en toepassen; Verklaren op welke Key Performance Indicators (KPI s) de Maintenance Engineer mede invloed kan uitoefenen; Van het "onderhoudsdilemma" de 3 partijen die conflicterende belangen hebben kunnen aangeven en verklaren. Kunnen aangeven waarvoor de sensiviteitsformule wordt gebruikt. Een eenvoudige sensitiviteitsberekening kunnen maken; Het 8 stappenplan ( stap 1 t/m 4 bepalen van de dominante waardedrijver) en (stap 5 t/m 8 ontwikkelen van de Meest Waardevolle Onderhoudsorganisatie MWO) kunnen verklaren en toepassen; Aan kunnen geven met welke drie valkuilen men bij benchmarken rekening moet houden. Met betrekking tot 2.5 Total Productive Maintenance: De filosofie (de kerngedachte) van TPM kunnen aangeven; De vijf belangrijkste goals (doelen) van TPM (classic) aan kunnen geven; Kunnen aangeven wat het doel is van het industriële Total Productive Maintenance (TPM ) model (8 pillar model); Kunnen verklaren waarom (bij TPM) de operator niet alleen verantwoordelijk is voor de productie, maar ook voor het 1 e echelons onderhoud van de machine of installatie;

5 DR-MTE-X 5 De indeling van 5S kunnen aangeven en toepassen; Kunnen aangeven wat de nadelen zijn van de TPM-filosofie. Tevens aan kunnen geven en verklaren op welke wijze VDM deze nadelen oplost; Inzicht hebben in de OEE formule en in staat zijn om eenvoudige berekeningen te kunnen maken. Met betrekking tot 2.6 Onderhoudsbeheersing: De definitie van onderhoud (Maintenance) kunnen weergeven en verklaren; Kunnen aangeven wat het doel is van het opstellen van een onderhoudsconcept; Kunnen aangeven waaruit een onderhoudsconcept bestaat; Het schema onderhoudsvormen en hun onderlinge relaties kunnen verklaren; Weten dat er drie onderhoudsactiviteiten zijn waarop gestuurd kan worden; De beslissing op de keuze tussen preventief en correctief (proactief en reactief) onderhoud kunnen verklaren en toepassen; Weten uit welke twee essentiële functies het primaire proces onderhoud bestaat. Tevens kunnen verklaren dat het onderhoudsconcept een belangrijk element van beheer vormt; Weten welke drie partijen (de beleidsdriehoek) een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de onderhoudsdoelstellingen; De vijf fasen (OVUAE) van het onderhoudwerkproces kunnen benoemen. De betekenis van het acroniem "SMART" (formulering doelstellingen) kunnen benoemen; De begrippen: algemene doelstelling, meetbare doelstelling, indicatoren en streefwaarden kunnen verklaren en toepassen; Kunnen aangeven welke 3 aspecten van belang zijn om bij preventief onderhoud te kiezen voor een TAO taak; Kunnen aangeven welke 3 aspecten van belang zijn om bij preventief onderhoud te kiezen voor een GAO taak; Kunnen aangeven welke aspecten van belang zijn om voor een SAO taak te kiezen; Het beslissingsschema voor het kiezen van de onderhoudsvorm kunnen toepassen; Weten welke drie overwegingen een rol spelen bij het doorvoeren van wijzigingen in een productie installaties; Kunnen verklaren waarom een HAZOP analyse wordt uitgevoerd als in een productie installaties wijzigingen zijn doorgevoerd; In het schema van de totale onderhoudskosten; de indeling van de verschillende onderhoudsposten kunnen benoemen. De relatie: kosten en hoeveelheid preventief /correctief onderhoud in een grafiek uit kunnen zetten; Het regelschema beheer, werkvoorbereiding en planning, uitvoering, analyse opdrachtstelling en werkvoorbereiding kunnen verklaren en toepassen; De FMEA methodiek kunnen verklaren; Het schema van de Maintenance Steering Group (MSG) uit kunnen leggen. Met betrekking tot 2.7 Storingen: De definitie van een storing kunnen weergeven; Een functie (functieprestatie) kunnen beschrijven; Kunnen aangeven waarom we beter van een functionele storing (functional failure) kunnen spreken dan van een storing; Het verschil tussen een symptoom en een storingsvorm (failure mode) bij een technische storing kunnen verklaren; Enkele symptomen en storingsvormen (failure modes) kunnen benoemen; De verklaring van het acroniem SORA kunnen benoemen. Met betrekking tot 2.8 Methodisch storingzoeken Weten dat methodisch Storingzoeken een systematisch proces is, waarbij men door het volgen van logische stappen de oorzaak van de storing vaststelt. Deze logische stappen kunnen herleidt worden door de simpele uitspraak: "... verwijder de oorzaak en je hebt de storing opgelost..." De voordelen van methodisch werken (Storingszoeken) kunnen aangeven; Een methodische storingsanalyse bij complexe storingen kunnen toepassen en daarbij uit verschillende oplossingsmaatregelen tevens een passende vorm van communicatie met de klant kunnen kiezen;

6 DR-MTE-X 6 Weten dat de methodische aanpak van storingbehandeling verloopt als een proces, waarin de volgende twee denkactiviteiten elkaar voortdurend afwisselen: 1. aannames doen. 2. aannames toetsen. De hoofdvaardigheden van methodisch werken kunnen benoemen: Het schema methodisch Storingzoeken kunnen verklaren en toepassen; De cyclus van informatieverwerking bij storingzoeken (de drie denkkleuren (rood, blauw en groen) kunnen verklaren en toepassen; het overzichtsschema methodisch oplossen van storingen kunnen verklaren en toepassen; In dit schema zijn de drie denkkleuren (rood, blauw en groen), te herkennen.; De aanpak volgens de methode (vragen) Kepner Tregoe kunnen toepassen. Met betrekking tot 2.9 ConditionBased Maintenance CBM: Geef een andere naam voor Condition Based Maintenance; Een belangrijk kenmerk van CBM is dat het onderhoud op conditie monitoring is gebaseerd; De drie belangrijkste redenen aan kunnen geven, waarom CBM de laatste decennia zo n grote vlucht heeft genomen; Kunnen verklaren waarom CBM vooral bij kritische installaties(delen) wordt toegepast; Weten wat wordt verstaan onder conditie monitoring; Aan kunnen geven welke voordelen on-line conditie monitoring heeft; Kunnen verklaren waarom conditie monitoring niet het zelfde is als het bewaken van de conditie; Kunnen verklaren waarom het PF-interval bij conditie monitoring een belangrijke rol speelt; Bij de CBM analyse onderscheidt men twee basisprincipes. Deze twee basisprincipes kunnen verklaren; Een aantal verschillende conditie monitoring technieken/methodieken en hun toepassingen kunnen benoemen; Een aantal valkuilen bij de toepassing van conditie monitoring kunnen benoemen; De indeling van de zogenaamde Kritische Index (die wordt gebruikt voor het bepalen van de mate conditie monitoring) kunnen verklaren. Met betrekking tot 2.10 Uitbesteding: Weten wat de risico s (kunnen) zijn van uitbesteding; De verschillende uitbestedingvormen kunnen verklaren; Weten welke belangrijke vragen bij uitbesteden aan de orde moeten worden gesteld; Weten aan welke zaken, bij de evaluatie van een geschikte partner (die het onderhoud uit gaat voeren), aandacht geschonken moet worden; De essentiële succesfactor voor uitbesteding kunnen benoemen en verklaren; De uitbestedingsketen kunnen verklaren. Met betrekking tot 2.11 Voorraadbeheer reservedelen: Kunnen verklaren; welke twee aspecten, bij de economisch toegevoegde waarde van reservedelen, een belangrijke rol spelen; De logistieke keten van reservedelen kunnen verklaren; De relatie tussen criticaliteit en marktbeschikbaarheid van reservedelen kunnen verklaren; Weten wat het essentiële verschil is tussen 1. Non-critical items, 2. consumables, 3. critical items en 4. strategic items. Met betrekking tot 2.12 IT / EAM Enterprise Asset Management: De ontwikkeling (1 ste, 2 de en 3 de generaties) en de functionaliteit van asset management en onderhoudsprocessen kunnen verklaren; De professionalisering van de huidige (4 de generatie) kunnen benoemen; Een aantal EAM/CMMS functionaliteiten kunnen benoemen; Kunnen verklaren waarom bij dataverwerking geldt: Rubbish in = Rubbish out. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 3: communicatieve vaardigheden: Factoren van interne,- en externe ruis kunnen benoemen; Voorbeelden kunnen benoemen bij de volgende drie vormen van communicatie: 1. verbaal (met woorden) 2. non-verbaal (zonder woorden/ lichaamstaal) 3. verbaal en non-verbaal; Enkele verschillen tussen mondelinge en schriftelijke boodschappen kunnen benoemen; Het nut van vragen stellen, kunnen benoemen en toepassen; Kunnen aangeven uit welke 2 niveaus een boodschap bestaat;

7 DR-MTE-X 7 De vier soorten vragen kunnen benoemen en toepassen; Het verschil tussen directe,- en indirecte communicatie kunnen verklaren; Het begrip pseudovragen kunnen verklaren en tevens aan kunnen geven wat de mogelijke gevolgen zijn bij dit soort vragen; Vier soorten pseudo(nep)vragen kunnen benoemen; Uit kunnen leggen wat de voordelen van een ik-boodschap zijn; Actief luisteren betekent dat we naast de inhoud ook de emotie van de boodschap aanvoelen. Kunnen aangeven wat de voordelen van actief luisteren zijn; Een drietal niet-effectieve luistergewoonten kunnen benoemen; Noem een drietal beginnersfouten bij actief (proberen) luisteren; De belangrijkste uitgangspunten bij feedback (FB) kunnen benoemen: Aan kunnen geven welke aspecten / uitgangspunten belangrijk zijn bij het geven van waardering; Aan kunnen geven welke aspecten / uitgangspunten belangrijk zijn bij het geven van kritiek. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 4: Reliability Centered Maintenance, Met betrekking tot 4.2 Reliability, Availability en Maintainability: De definitie van Reliability kunnen weergeven en verklaren; De drie fasen van de badkuipkromme kunnen verklaren; Een aantal oorzaken van de early failures (fase 1) van de badkuipkromme kunnen benoemen; Bij (fase 2) random failures of constante failure rate lambda (λ) de grafiek van de betrouwbaarheid of reliability R(t) kunnen weergeven; Bij fase 3 van de badkuipkromme (wear out failures) de MTBF grafiek (inclusief Safe,- en Useful life) kunnen verklaren; De PF grafiek kunnen verklaren en tevens het netto PF-interval van een voorbeeld kunnen berekenen; Met behulp van een storingsoverzicht, MTBF, MTTR berekeningen kunnen maken ; Aan kunnen geven hoe de beschikbaarheid (Availability) kan worden verbeterd; Aan kunnen geven welke factoren een rol spelen bij de Down Time DT en Time to Repair TTR; De gemiddelde down time (MDT) kunnen berekenen; Aan kunnen geven, door welke invloedsfactoren de onderhoudbaarheid (Maintainability) kan worden verbeterd. Met betrekking tot 4.3 Redundantie: Aan kunnen geven wat de betekenis /doel van redundantie bij fysieke systemen is; Aan kunnen geven op welke drie manieren fysieke componenten geschakeld kunnen worden; In staat zijn om de betrouwbaarheid R(t), MTTF en lambda (λ) van eenvoudig in serie geschakeld systeem te berekenen; In staat zijn om de betrouwbaarheid R(t), MTTF en lambda (λ) van eenvoudig parallel geschakeld systeem te berekenen. Met betrekking tot 4.4 Verborgen storingen en failure Finding Interval FFI: Voor de analyse van verborgen storingen (Hidden Failures) kunnen aangeven welke 2 categorieën worden onderkend en wat het specifieke kenmerk van dit onderscheid is; De 5 categorieën van een Protective Device kunnen benoemen; Kunnen verklaren wat het specifieke kenmerk is van een Fail-safe protective device; Kunnen verklaren wat het specifieke kenmerk is van een Non-fail-safe protective device; Kunnen aangeven welke 2 parameters worden gebruikt voor het bepalen van een functiecontrole interval (Failure Finding Interval of FFI); Een eenvoudige berekening van een FFI, aan de hand van gegeven voorbeeld, kunnen uitvoeren. Met betrekking tot 4.5 en 4.6 Reliability Centered maintenance RCM: Kunnen aangeven welke 6 soorten faalpatronen bij het oorspronkelijke RCM onderzoek werden gevonden; Kunnen verklaren wat de conclusies van de oorspronkelijke RCM analyse methode waren; Kunnen verklaren hoe een typische RCM werkgroep is samengesteld; Aan kunnen geven wat RCM concreet kan opleveren; Het verschil tussen de definitie "Maintenance"en "Reliability Centered Maintenance (RCM)" kunnen uitleggen;

8 DR-MTE-X 8 Kunnen aangeven wat het grote nadeel is van het uitvoeren van een klassieke RCM-analyse.; Uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder het begrip criticaliteit analyse ; Kunnen verklaren dat de RCM II-methode (kan) worden toegepast om: 1. de bedrijfszekerheid van de installatie te vergroten, 2. de kosten van onderhoud te reduceren, 3. de SHE factor onder controle te houden en 4. de middelen efficiënt en effectief in te zetten; Kunnen aangeven wat het grote voordeel van de RCM II analyse is ten opzicht van de klassieke methode; Begrip Cost Drivers kunnen verklaren; Begrip Availability Killers kunnen verklaren; Begrip Stock Fillers kunnen verklaren; De 6 basisstappen van de RCM II-analyse kunnen verklaren; Stap 1. RCM II analyse: kunnen aangeven welke soorten technische schema s toegepast kunnen worden om de functies en prestaties van een installatie inzichtelijk te maken; Een blokschema kunnen opstellen en prestatiedoelstellingen van een installatie - aan de hand van een gegeven voorbeeld - kunnen uitvoeren; Stap 2 RCM II analyse: kunnen aangeven welke 2 selectiemogelijkheden toegepast kunnen worden om vast te stellen welke installatiedelen als kritisch mogen worden beschouwd; Uit kunnen leggen wat het kenmerk is van een Pareto analyse; Een Pareto-analyse (de 20/80-regel) kunnen toepassen; Toepassingen van een Pareto-analyse kunnen geven; Stap 2. RCM II-analyse:.kunnen bepalen welke (sub) systemen van een installatie - aan de hand van een gegeven voorbeeld - kritisch zijn in relatie tot de prestatiedoelstellingen; Een Root Cause Analyse (RCA): aan de hand van een gegeven voorbeeld (met behulp van een RCA (of Ishikawa/ visgraat-model)) kunnen uitvoeren; De RCA categorieën die met de 6 P s worden aangegeven, kunnen benoemen; Stap 3 RCM-analyse:welke 2 soorten/typen functies onderscheidt men; Stap 3 RCM-analyse: bij secundaire functies, het acroniem ESCAPES kunnen verklaren; Stap 3 RCM-analyse: uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder een Functional Failure; Stap 3 RCM-analyse: uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder een Failure Mode; Stap 3. en 4. RCM II-analyse: een Failure Mode Effect Analysis (FMEA) - aan de hand van een gegeven voorbeeld kunnen uitvoeren; Kunnen aangeven wat het kenmerkende verschil is tussen Failure effects en Failure effect consequenties; Welke 4 categorieën effecten/gevolgen kunnen bij een failure effect onderscheiden worden; Kunnen aangeven met welke formule de Critical effect analyse wordt uitgedrukt, om uiteindelijk nietacceptabele storingsvormen vast te stellen. Kunnen aangeven wie ( functionaris, of organisatieniveau) bepaalt welke risico voor een storingsvorm wel acceptabel en welk risico niet acceptabel is; Stap 5. RCM II-analyse: een critical effect analysis - aan de hand van een gegeven voorbeeld kunnen uitvoeren; Stap 6. RCM II-analyse: een onderhoudsmaatregel, aan de hand van een gegeven voorbeeld, kunnen ontwikkelen; Het doel van het uitvoeren van een RCA-analyse kunnen uitleggen; Uit kunnen leggen dat de RCA-analyse niet verder gaat dan het niveau waarbij men een adequate Maintenance Taak heeft vastgesteld; Uit kunnen leggen wat de vervolgstap is, als men de meest waarschijnlijke storingsvormen m.b.v. een RCA-analyse heeft vastgesteld; Een RCA analyse (op een niet-acceptabele storingsvorm) m.b.v. Excel uit kunnen voeren; Kunnen aangeven wat we bij een storing, onder Operationele gevolgen voor een technische installatie/component verstaan.; Kunnen aangeven wat we bij een storing, onder Non-Operationele gevolgen voor een technische installatie/component verstaan. Een werkblad van een onderhoudconcept, aan de hand van een gegeven voorbeeld en met behulp van schema onderhoudsvormen en het beslissingsmodel onderhoudspolitieken, kunnen ontwikkelen; Het RCM decision diagram kunnen verklaren en toepassen;

9 DR-MTE-X 9 Met behulp van de RCM II methode: stap 1 t/m 6, aan de hand van de casus uit de eigen praktijk van de deelnemers kunnen uitvoeren. Een overzichtswerkblad van een onderhoudconcept, aan de hand van de casus uit de praktijk van de deelnemers, met behulp van 1. het schema onderhoudsvormen en 2. Het RCM decision diagram, kunnen ontwikkelen; Een presentatie (van max. 10 min.) over de eigen praktijkcasus kunnen verzorgen (waarbij concrete conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen). Met betrekking tot 4.7 Risk Based Inspection RBI: Uit kunnen leggen wat kenmerkend is voor de Risk Based Inspection methodiek; Uit kunnen leggen wat het grote verschil tussen de RBI,- en de RCM, methodiek is; Uit kunnen leggen wat het belangrijkste doel van de toepassing van RBI is; Een aantal voordelen van de RBI methode kunnen benoemen; Een aantal voorbeelden kunnen noemen waar RBI (verplicht) wordt toegepast; Welke 2 testmethoden, wordt bij onderzoek naar fysieke afwijkingen toegepast; Een aantal voorbeelden van Non Destructive Testing (NDT) methoden kunnen benoemen; Uit kunnen leggen waarom RBI (als tool) voor het management belangrijk is. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 5: Wet- en regelgeving: Uit kunnen leggen waar de afkorting V&G voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting ARBO voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting VGW voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting RI&E voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting TRA voor staat; Uit kunnen leggen waarneer vergunningen worden toegepast; De ARBO-wet is in 2007 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen aan kunnen geven; Uit kunnen leggen wat het doel van de arbeidstijdenwet is; Uit kunnen leggen wat het doel van milieu wetgeving is; Kunnen benoemen wat de drie belangrijkste normen en richtlijnen voor een arbomanagementsysteem zijn; De formule voor het bepalen van risico s kennen; Aan kunnen geven waarvoor de afkorting AMOOL staat; Aan kunnen geven waarvoor de afkorting MOOT staat; De driedeling (prioritering) kunnen benoemen bij de aanpak van maatregelen; Kunnen benoemen aan welke eisen nieuwe en bestaande machines, in een bedrijf, moeten voldoen; De drie hoofdcategorien voor gevaarlijk van gevaarlijke stoffen kunnen benoemen; Kunnen benoemen welke handhavinginstanties toezicht houden op de naleving van gevaarlijke stoffen; Kunnen benoemen waar de R-zinnen op een chemiekaart voor staan; Kunnen benoemen waar de S-zinnen op een chemiekaart voor staan; Kunnen benoemen waar de afkorting REACH voor staat; Kunnen benoemen waar de afkortingen NEN, EN en ISO voor staan. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 6: Kwaliteitszorg: De vier essentiële aspecten van het begrip kwaliteitszorg kunnen benoemen; De drie 3 aspecten van de bedrijfsvoering in het stappenplan van het TNO kwaliteitssysteem kunnen benoemen; Weten welke vier verschillende typen veranderingstrategieën bestaan en weten wat het kenmerk is van de verschillende typen; De vijf stappen van het TNO-kwaliteitszorgsysteem kunnen benoemen; De zeven kenmerken van kwaliteitsbeleid kunnen benoemen; Weten waarom aan doelstellingen prioriteiten moeten worden toegekend; Weten welke elementen er in een actieplan moeten worden opgenomen; Weten waarom bij het vastleggen van de bevoegdhedenregeling overlappende bevoegdheden (beslissingsbevoegd of advies bevoegd) vermeden moeten worden;

10 DR-MTE-X 10 De hoofdgroepen (verantwoordelijkheidsgebieden), voor het bepalen van TVB binnen een bedrijf, kunnen benoemen; Weten dat een procedure een middel is om de coördinatie van het werk tussen verschillende afdelingen vast te leggen; Weten dat een instructie een middel is om de meest efficiënte methode van werkzaamheden op een werkplek vast te leggen. (ook wel werkvoorschriften of protocollen genoemd); De belangrijkste vijf functies van procedures kunnen benoemen; De belangrijkste drie aspecten van procesbeheersing kunnen benoemen; Weten welke twee belangrijke doelen een procesbeschrijving of processchema nastreeft; In staat zijn een (aan de hand van een voorbeeld) processchema op te stellen; Weten welke informatie (4 aspecten) een keuringsplan moet bevatten; De drie verschillende soorten instructies kunnen benoemen; De vier verschillende soorten specificaties kunnen benoemen; De opeenvolgende activiteiten van het Demming-stuurprogramma kunnen benoemen en dit stuurprogramma kunnen toepassen bij kwaliteitsvraagstukken; De directe en indirecte onderhoudskosten kunnen benoemen; De uitgangspunten van Return Of Investment (ROI) kunnen benoemen; In staat zijn om aan de hand van een voorbeeld de ROI te kunnen bepalen en te presenteren. Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen tijdens het centraal examen in januari Laatste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het laatst afgenomen [nog niet vastgesteld]. 0712/10

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2)

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) DR-IT2-X A3068 Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) Uitgave: augustus 2006 DR-IT2-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 DR-ET1-X Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 Uitgave: januari 2012 DR-ET1-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs met praktijkbijeenkomsten

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Juni 2013 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Concept: maart 2008 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA)

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) DR-BTA-X Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) Uitgave: februari 2012 DR-BTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV)

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV) DR-OV-X Deelreglement Openbare Verlichting (OV) Uitgave: juni 2011 DR-OV-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs.

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A)

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Uitgave: juli 2007 DR-KLI-A-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : deeltijd,

Nadere informatie

De kansen van slim reservedelenbeheer

De kansen van slim reservedelenbeheer De kansen van slim reservedelenbeheer Agenda Inleiding Inleiding pakt pakt u u de de optimalisatie optimalisatie aan? aan? Value Value Driven Driven Maintenance Maintenance 3. 3. belangrijk belangrijk

Nadere informatie

DR-HST-X. Deelreglement Opleiding Hoogspanningstechniek (HST)

DR-HST-X. Deelreglement Opleiding Hoogspanningstechniek (HST) DR-HST-X Deelreglement Opleiding Hoogspanningstechniek (HST) Uitgave: november 2011 DR-HST-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling

Nadere informatie

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT)

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) DR-ICT-X Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) Uitgave: mei 2013 DR-ICT-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte mondelinge bijeenkomsten

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) Uitgave: augustus 2010 Leskern DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC)

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) Hedendaagse onderhouds- en operationele ploegen moeten tot in detail begrijpen wat er fout zou kunnen gaan, hoe dat kan gebeuren, de waarschijnlijkheid, de operationele en

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

DR-KTC-X. Deelreglement Ontwerp van koeltechnische installaties (KTC)

DR-KTC-X. Deelreglement Ontwerp van koeltechnische installaties (KTC) DR-KTC-X Deelreglement Ontwerp van koeltechnische installaties (KTC) Uitgave: september 2009 DR-KTC-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management Total Life Cycle Management Risicobeheersend en strategisch asset management Imtech Automation Solutions Alex Elandt (Business Consultant) Pag 1/15 Total Life Cycle Management v 1.2 03 maart 2010 Inleiding

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Integrale verbetering van een onderhoudsorganisatie. Wim Ooms Johan Vandelaer 9 februari 2012

Praktijkvoorbeeld: Integrale verbetering van een onderhoudsorganisatie. Wim Ooms Johan Vandelaer 9 februari 2012 Praktijkvoorbeeld: Integrale verbetering van een onderhoudsorganisatie Wim Ooms Johan Vandelaer 9 februari 2012 Agenda 1 Indaver, Een waardengedreven organisatie 2 Verbeterprogramma op basis van een audit

Nadere informatie

NVVK Congres Risicomanagement als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud

NVVK Congres Risicomanagement als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud NVVK Congres 2005 1 management als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud Peter van Steenderen Adres : DHV Ruimte en Mobiliteit Korte Hogendijk 4, 1506 MA Zaandam e-mail : peter.vansteenderen@dhv.nl Beheers-

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst R.J.H.C. van velzen Astellas Meppel Content Partners: Sponsoren Wie ben ik wat ben ik Robert van Velzen: 49

Nadere informatie

Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse

Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse Meer prestaties, met minder budget Peter Bakker MSc. Delta Pi presentatie tijdens

Nadere informatie

DR-KTA-X. Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA)

DR-KTA-X. Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA) DR-KTA-X Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA) Uitgave: juli 2006 DR-KTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Tunnel Facility Management

Tunnel Facility Management Tunnel Facility Management Inleiding 19-7-2007 Technologie symposium COB Inhoud presentatie Veranderend gezicht van publieke infrastructuur Huidige praktijk Veranderend gezicht van project in infrastructuur

Nadere informatie

Opzet Masterclass. Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud

Opzet Masterclass. Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud Opzet Masterclass Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud Copyright Promaint BV Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Professioneel sturen met Maximo. Van input naar output

Professioneel sturen met Maximo. Van input naar output Professioneel sturen met Maximo Van input naar output One of the important asset management issues is Better Decision Support. One of the priority issues for EAM is: Analytics and performance management,

Nadere informatie

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Lezing ANVR, Utrecht, 8 maart 2012 Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Technische systemen PAGE 1 Moore s Law PAGE 2 Lange-termijn

Nadere informatie

Deelreglement Verftechnologie (Basiskennis) DR-CV2-X

Deelreglement Verftechnologie (Basiskennis) DR-CV2-X Deelreglement Verftechnologie (Basiskennis) DR-CV2-X DR-CV2-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Beschikbaarheid & betrouwbaarheid

Beschikbaarheid & betrouwbaarheid Beschikbaarheid & betrouwbaarheid Praktijkgerichte analyses voor assets en assetsystemen Martine van den Boomen Beschikbaarheid & betrouwbaarheid Praktijkgerichte analyses voor assets en assetsystemen

Nadere informatie

DR-CV1A-X. Deelreglement Verftechnologie (bindmiddelen) (CV1A)

DR-CV1A-X. Deelreglement Verftechnologie (bindmiddelen) (CV1A) DR-CV1A-X Deelreglement Verftechnologie (bindmiddelen) (CV1A) Uitgave: augustus 2006 DR-CV1A 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Wat heeft u vandaag ervaren?

Wat heeft u vandaag ervaren? SMC 2012 Wat heeft u vandaag ervaren? Mijn conclusie: om eventueel gebruik te maken van enige mate van voorspelbaarheid, heeft u behoefte aan goede informatie, onderbouwde aannames, controle mechanismen

Nadere informatie

HET BOUWDEEL TUSSEN LEVENSDUUR EN KOSTEN VAN STICHTINGSKOSTEN NAAR EXPLOITATIEKOSTEN

HET BOUWDEEL TUSSEN LEVENSDUUR EN KOSTEN VAN STICHTINGSKOSTEN NAAR EXPLOITATIEKOSTEN HET BOUWDEEL TUSSEN LEVENSDUUR EN KOSTEN VAN STICHTINGSKOSTEN NAAR EXPLOITATIEKOSTEN Janssen REM Consulting INTRODUCTIE EN KENNISMAKING ONS AANBOD Uitvoeren van Levensduur analyses Het bieden van softwareoplossingen

Nadere informatie

Onderhoud inrichten op toekomst

Onderhoud inrichten op toekomst Onderhoud inrichten op toekomst Leon Pelders, docent onderhoudsmanagement Mikrocentrum 1 Even voorstellen Naam: Leon Pelders - 51 jaar Opleiding: MTS Energietechniek HTS Industriële automatisering LOM17

Nadere informatie

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Maintenance Performance voor Life Cycle Management Carla Andela (carla.andela@nlr.nl) Collaborative Engineering Systems department Nationaal Lucht-en Ruimtevaart laboratorium AMC seminar 10 oktober 2013

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS. Lessons learned

10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS. Lessons learned 10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS Lessons learned 3 november 2016 Agenda Wat is AGBADS Waarom dit concept voor AGBADS Het initiële PBL concept (2007) De wijziging doorgevoerd (2013)

Nadere informatie

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK)

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) DR-VRK-X Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) Uitgave: augustus 2013 DR-VRK-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

SEMINAR MATERIEELONDERHOUD PAS OP JE CONDITIE. 20 juni 2013

SEMINAR MATERIEELONDERHOUD PAS OP JE CONDITIE. 20 juni 2013 SEMINAR MATERIEELONDERHOUD PAS OP JE CONDITIE 20 juni 2013 Conditiemanagement sluit de kring Pieter Dings PDCA van assetmanager Centrale rol voor conditie Relatie Assetperformance en bedrijfsdoelen Risico

Nadere informatie

Smart Maintenance. Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics

Smart Maintenance. Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics Smart Maintenance Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics 05-10-2016 Maintenance meets service logistiek 05-10-2016 Kasper Groenbroek Siebrand

Nadere informatie

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Februari 2014 Doelstelling project vg-documenten voor SodM Inzicht

Nadere informatie

Tebodin. Asset and Reliability Management Bad Actor Analyse

Tebodin. Asset and Reliability Management Bad Actor Analyse Tebodin Asset and Reliability Management Bad Actor Analyse Big Data Event Terneuzen 18 oktober 2016 Adam Morón adam.moron@tebodin.com Our markets INDUSTRIAL Automotive; Construction Materials; Consumer

Nadere informatie

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces.

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces. Met behulp van Optimizer+ is de implementatie van ons CMMS aanzienlijk versneld. Optimizer+ heeft structuur gebracht in de manier waarop wij ons preventief onderhoud vaststellen. Een onmisbare tool voor

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Door: Ruud van der Burg / Maintenance Engineer Agenda 1 Inleiding 2 Feiten en cijfers / film ¾ min 3 4 5 6 TPM-PM Onderhoud door de jaren heen Verbeter processen Vragen?

Nadere informatie

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven Flowserve Corporation Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven 1 Innovatie bij Flowserve Flowserve, wereldwijd leverancier van centrifugaal

Nadere informatie

Van data naar informatie in het assetmanagementlandschap. Pavel Roudman, Proficium

Van data naar informatie in het assetmanagementlandschap. Pavel Roudman, Proficium Van data naar informatie in het assetmanagementlandschap Pavel Roudman, Proficium 3 november 2016 Inhoud 1. Introductie assetmanagement informatie 2. Dilemma/probleemstelling 3. Ontwikkeltraject AM Vliegwiel

Nadere informatie

EGEMIN AUTOMATION. PPA presentatie 2013. 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com

EGEMIN AUTOMATION. PPA presentatie 2013. 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com EGEMIN AUTOMATION PPA presentatie 2013 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com VOORSTELLEN Luc van de Pol Business Unit Manager Life Cycle Services Afdeling process

Nadere informatie

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016

Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren. Systematisch en blijvend oplossen. 29 april 2016 Verspillingen ontdekken, analyseren en elimineren Systematisch en blijvend oplossen 29 april 2016 Onderwerpen Verspillingen ONT-dekken Verspillingen analyseren Verspillingen elimineren Opdracht Algemeen

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

BETER LIFE CYCLE MANAGEMENT MET ASSET DYNAMICS

BETER LIFE CYCLE MANAGEMENT MET ASSET DYNAMICS 2112016 BETER LIFE CYCLE MANAGEMENT MET ASSET DYNAMICS Dynamisch modelleren van een asset over levensduur SMART ASSET MANAGEMENT = ASSET DYNAMICS Voorbereid zijn op de toekomst van de assets. Op een gestructureerde

Nadere informatie

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN?

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? Brainstorm sessie KIVI event Tiedo Tinga, Richard Loendersloot, Rahim Mouatamir 2-2-2017 KIVI Brainstormsessie 1 CONTEXT Condition

Nadere informatie

Asset management voor Instrumentatie

Asset management voor Instrumentatie Asset management voor Instrumentatie De weg van Reactief naar (geautomatiseerd) Predictief Theo van der Steen sr. Engineer E&I Toine van den Heuvel Manager Engineering Enkele kengetallen brouwerij s-hertogenbosch

Nadere informatie

DR-KliC-X. Deelreglement Ontwerp van klimaatbeheersingsinstallaties (Kli-C)

DR-KliC-X. Deelreglement Ontwerp van klimaatbeheersingsinstallaties (Kli-C) DR-KliC-X Deelreglement Ontwerp van klimaatbeheersingsinstallaties (Kli-C) Uitgave: juli 2011 DR-KliC-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) Praktijkdiploma Directiesecretaresse Management Assistent Eamen Niveau vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2.0 Geldig vanaf -0-2 Vastgesteld

Nadere informatie

Veiligheid, Onderhoud & Crisis

Veiligheid, Onderhoud & Crisis Veiligheid, Onderhoud & Crisis Rien van den Heuvel WWW.NUMAC.NL 1 1 Agenda Introductie Numac Veiligheid & Onderhoud Veiligheid, Onderhoud & Crisis 2 Numac Groep Directie Numac Nederland 3 Groningen Algemeen

Nadere informatie

Risicomanagement volgens de norm en in de praktijk

Risicomanagement volgens de norm en in de praktijk Bedrijfsbezoek KIvI Afdeling Maintenance Impact van de nieuwe ISO55000 voor uw organisatie? Risicomanagement volgens de norm en in de praktijk ir. Hanno Spoelstra Manager Asset Management Services SKF

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Innovatieve Instandhouding

Innovatieve Instandhouding Innovatieve Instandhouding Kennis delen en kennis ontwikkelen bij Defensie Dr. ir. T. Tinga Kennisteam Onderhoudstechnologie Defensie Technologisch hoogwaardige platformen en systemen Sterk variabele en

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) Praktijkdiploma Directiesecretaresse Management Assistent Eamen Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 3.0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Content Partners: Sponsoren. Doelstelling van deze workshop

Content Partners: Sponsoren. Doelstelling van deze workshop Grip op uw onderhoud met KPI s Content Partners: Sponsoren Doelstelling van deze workshop Kennisdelen (en dus actieve participatie) over gebruik van KPI s in het onderhoud. Daarbij nader kijken naar zin

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

DR-MRKA-X. Deelreglement Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing MRK-A

DR-MRKA-X. Deelreglement Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing MRK-A DR-MRKA-X Deelreglement Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing MRK-A Uitgave: september 2009 DR-MRKA-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Kennisdag Materieelbeheer

Kennisdag Materieelbeheer Kennisdag Materieelbeheer Jan A. Kamphuis IFV, Kemperbergerweg 783 in Arnhem 27 oktober 2015 Asset Management Inleiding en oriëntatie Inleiding Asset Management wat is een fysieke asset? een fysieke asset

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

Functionele Veiligheid en SIL. Gebruik van Partial Stroke Testing. Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV

Functionele Veiligheid en SIL. Gebruik van Partial Stroke Testing. Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV PRODUCA Functionele Veiligheid en SIL Gebruik van Partial Stroke Testing Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV Copyright PRODUCA Communicatie BV Toepassing van SIL-r6.PPT / WvdB / Mei, 2009 / Blz.

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Besluit RRC 2011 (tegenwoordig RBC): committeert zich aan het gebruik van IMS (tegenwoordig OBSV ) als materieelbeheersysteem voor de brandweer doet een dringend

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie