DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager"

Transcriptie

1 DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014

2 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen Doelgroep: Deze training is geschikt voor u als u: in uw organisatie een coördinerende, adviserende en ondersteunende taak heeft of krijgt op het gebied van Quality, Health, Safety en/of Environment (QHSE) óf als u bij een organisatie wilt gaan werken als QHSE-manager; werkzaam bent op minimaal mbo-niveau, bijvoorbeeld als staffunctionaris of leidinggevende; naast verbetering van kennis en inzichten, behoefte heeft aan uitwisseling van ervaringen met andere (startende) QHSE-managers Na het volgen van de opleiding QHSE-manager: Bent u op de hoogte van: - relevante wet- en regelgeving m.b.t. QHSE; zoals Wet milieubeheer, Arbowet - basisbegrippen, theoretische achtergrond, en normen m.b.t. QHSE; zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA - de principes en werking van managementsystemen - verschillende risicoanalyses methodieken Bent u in staat om: - QHSE-beleid op te stellen en hierover te communiceren - Een bestaand QHSE systeem verder te ontwikkelen of integreren - Valkuilen/barrières voor het slagen van QHSE-management te herkennen en weg te nemen - enkele methodieken om risico s te analyseren toe te passen, RI&E, BOW-tie - een auditplanning te maken en een audit uit te voeren 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opzet van de zesdaagse opleiding is drieledig - Overbrengen van inhoudelijk kennis via: - Klassikaal doceren - Lezen van syllabus en voorgeschreven boeken - Uitwerken opdrachten - Beantwoorden memo trainer vragen - Opstellen van QHSE-beleid 0712/2 PBNA/ Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave. 9

3 Leskern Initiëren en aanleren van vaardigheden in het: - Herkennen - Evalueren en - Beheersen van QHSE-aspecten binnen een organisatie - Coördinerende rol kunnen invullen op gebied van QHSE - Beinvloeden van mindset en activeren van de deelnemers door een actieve benadering vanuit de docent en cursisten te motiveren om praktijkcases in te brengen en hier als docent op in te spelen. De training duurt zes dagen (12 dagdelen), verspreid over een periode van circa twee maanden. Er zijn drie blokken van twee dagen. In de tussenliggende periode voert u een bedrijfsopdracht uit in uw eigen bedrijf die tijdens de laatste dag aan de groep wordt gepresenteerd. Daarnaast worden er tijdens de gehele cursus diverse opdrachten uitgevoerd. 3.2 Vooropleiding Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De deelnemers aan de training moeten wel op minimaal mboniveau werkzaam zijn binnen hun organisatie. Bij voorkeur moeten de deelnemers ervaring hebben met één van de vakgebieden van QHSE. 3.3 Vrijstelling voor delen van de opleiding Er worden geen vrijstellingen verleend. 3.4 Toegang Alleen kandidaten die staan ingeschreven voor de training QHSE-manager van Reed Business Opleidingen hebben toegang tot het examen. 3.5 Examengeld Het examengeld voor het examen QHSE-manager wordt apart in rekening gebracht. 3.6 QHSE-manager Toetsorganisatie Kandidaten kunnen deelnemen aan een individueel examen. Dit examen wordt on line afgenomen in één van de meer dan 15 toetscentra in Nederland. Aanmelding Kandidaten kunnen zich on-line aanmelden voor het examen op bij de cursusbeschrijvingen van de opleiding QHSE-manager. Aanwezigheid Een kandidaat heeft recht op het diploma als hij of zij het examen met minimaal voldoende resultaat heeft afgerond, als hij of zij minimaal 80 % van de lesbijeenkomsten van Reed Business Opleidingen heeft bijgewoond en als de bedrijfsopdracht voldoende is beoordeeld (tijdens dag 6) van de opleiding. Toetsvorm De toets wordt via de pc afgenomen.

4 Leskern Toetsduur De toets heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets bestaat 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Een aantal van de meerkeuzevragen gaan over een bij de toets uitgereikte casus. Bij tenminste 26 goede antwoorden is het examen met een voldoende afgerond. Toetsinhoud De inhoud van de toets bestaat uit de syllabus QHSE-manager en de mondelinge toelichting tijdens de cursusdagen. Materialen tijdens de toets Tijdens de toets mag de kandidaat de syllabus eventueel voorzien van aantekeningen, raadplegen. De kandidaat dient de materialen zelf mee te nemen. Eindtermen Dag 1 Algemene oriëntatie en rol en positie QHSE-manager in inleiding ISO 9001 Globale context rondom QHSE verduidelijken Doelen en verwachtingen inventariseren Basisbegrippen kwaliteitszorg bespreken Norm ISO 9001 leren lezen en interpreteren Dag 2 Managementsystemen Achtergrond van managementsystemen begrijpen Basisbegrippen en principes van de systeemleer bijbrengen Schaalniveaus en interacties tussen systemen begrijpen QHSE-systemen om hoofdlijnen doornemen Dag 3 Arbo Kennis van de context van de Arbowet en regelgeving. Inzicht op de wijze waarop de wettelijk informatie kan worden verkregen c.q. vergaard en hoe deze toe te passen. Beschikken over vaardigheden om wettelijke informatie te kunnen ontsluiten. Kennis over de inhoudelijke onderdelen van de Arbowet en regelgeving. Op de hoogte van aanverwante wet en regelgeving en weet deze in de context van arbeidsomstandigheden te plaatsen. Inzicht in de basis begrippen gevaren en risico s Kennis over de RI&E als onderdeel van een zorgbeleid (p,d,c,a cyclus) kennis van risico evaluaties methodes begrip van een plan van aanpak kennis van de inhoudelijke onderwerpen van de RI&E en de nadere inventarisaties.

5 Leskern Dag 4 Externe veiligheid De basisbegrippen van externe/fysieke veiligheid kennen Het verschil tussen Arbo en externe veiligheid kunnen duiden De wetgeving rondom externe veiligheid herkennen en op hoofdlijnen kunnen toepassen Verschillende risicoanalyse methodieken kunnen gebruiken en benoemen o Risico s inventariseren o Risico s analyseren o Risico s wegen Elementen rond risicobeheersing, risicomanagement en risicoperceptie kunnen herkennen Richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen leren interpreteren. Dag 5 Milieu Het omgevingsrecht op hoofdlijnen kunnen benoemen en kunnen gebruiken De kern van het Nederlandse milieubeleid kennen De verschillende milieucompartimenten kennen Milieuaspecten en milieueffecten kunnen inventariseren Dag 6 Auditing Principes van het uitvoeren van een audit kennen Vaardigheden van een auditor kennen en kunnen hanteren Een audit kunnen voorbereiden, uitvoeren en rapporteren Toetsmatrijs Kennis Inzicht Toepassing TOTAAL Dag 1 1 4, Dag 2 3, Dag 3 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 6, 9, 11 7, Dag , 17, 27, 39 30, 32, 36, 37 9 Dag 5 21, 22 20, 23,24, 40 2, 25, 28, 29, Dag 6* 19 1 TOTAAL * Dag 6 vooral presentatie eindopdrachten en audit-oefening Eerste toetsafname De toets voor de opleiding QHSE-manager wordt afgenomen vanaf 1 december 2014

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 1

Regeling SAH, SVK-bijlage 1 INHOUD: Inleiding Programma van eisen opleiding arbeidshygiënisten Programma van eisen opleiding veiligheidskundigen INLEIDING De door Hobéon SKO gehanteerde certificeringnorm ISO 17024 (certificatie van

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Overzicht trainingen Q-Point BV 2013

Overzicht trainingen Q-Point BV 2013 Overzicht trainingen Q-Point BV 2013 Q-Point biedt u de volgende trainingen aan: Trainingen Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement Ketenmanagement / Value Chain Kwaliteitszorg ISO 9001:2008 Interne

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015 ZORG EN WELZIJN BREED VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie