Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)"

Transcriptie

1 DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012

2 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Mondeling Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelgroep Doelgroep Deze leergang is bedoeld voor een ieder die: betrokken is bij het ontwikkelen van het Arbobeleid in een organisatie; een coördinerende, adviserende en ondersteunende taak heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden; werkzaam is als Arbo-adviseur, KAM-adviseur, KAM-coördinator en/of preventiemedewerker. 3 Leergangen U heeft de keuze uit 3 leergangen, namelijk Leergang Senior Arbo-adviseur Leergang Senior KAM-adviseur Leergang Senior Preventieadviseur Deze leergangen zijn verder beschreven in de paragrafen 3.1, 3.2 en Leergang Senior Arbo-adviseur Inhoud Deze leergang bestaat uit de modulen Arbo-coördinator, Verzuimbeleid en reïntegratie, Werkplekonderzoek en Fysieke belasting en Adviesvaardigheden voor Arbo-coördinatoren. De leergang is bij Reed Business Opleidingen bekend onder de code LSA. Een kandidaat ontvangt het diploma Leergang Senior Arbo-adviseur indien hij: de schriftelijke toets van de verdiepingsmodules met voldoende resultaat heeft afgesloten; in het bezit is van het diploma Arbo-coördinator van Koninklijke PBNA. Het diploma is bij Koninklijke PBNA bekend onder de code LSA Vooropleiding Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De deelnemers aan de leergang moeten wel op minimaal mbo-niveau werkzaam zijn binnen hun organisatie Vrijstelling voor delen van de opleiding Vrijstelling is alleen mogelijk voor de opleiding Arbo-coördinator. De examencommissie verleent vrijstelling voor de opleiding Arbo-coördinator op grond van de volgende bewijzen; Diploma Arbo-coördinator; Een diploma van een met Arbo-coördinator vergelijkbare opleiding met overeenkomstige eindtermen en een duur van minimaal drie dagen. Degene die bovenstaande bewijsstukken niet kan overleggen maar wel minimaal twee jaar praktijkervaring als Arbo-coördinator heeft opgedaan en dit kan aantonen met een werkgeversverklaring, kan bij aanvang van de leergang deelnemen aan het PBNA-examen Arbo-coördinator. Wanneer het examen met succes is afgenomen, komt de deelnemer in aanmerking voor vrijstelling van deelname aan de opleiding Arbocoördinator.

3 DR-LSAKP-X Toegang Alleen kandidaten die staan ingeschreven voor de trainingen van Reed Business Opleidingen hebben toegang tot het examen. 3.2 Leergang Senior KAM-adviseur Inhoud Deze leergang bestaat uit de modulen KAM-coördinator, Verzuimbeleid en reïntegratie, Werkplekonderzoek en Fysieke belasting en Adviesvaardigheden voor Arbo-coördinatoren. De leergang is bij Reed Business Opleidingen bekend onder de code LSK. Een kandidaat ontvangt het diploma Leergang Senior KAM-adviseur indien hij: de schriftelijke toets van de verdiepingsmodules met voldoende resultaat heeft afgesloten; in het bezit is van het diploma KAM-coördinator van Koninklijke PBNA; Het diploma is bij Koninklijke PBNA bekend onder de code LSK Vooropleiding Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De deelnemers aan de leergang moeten wel op minimaal mbo-niveau werkzaam zijn binnen hun organisatie Vrijstelling voor delen van de opleiding Vrijstelling is alleen mogelijk voor de opleiding KAM-coördinator. De examencommissie verleent vrijstelling voor de opleiding KAM-coördinator op grond van de volgende bewijzen; Diploma KAM-coördinator; Een diploma van een met KAM-coördinator vergelijkbare opleiding met overeenkomstige eindtermen en een duur van minimaal drie dagen. Degene die bovenstaande bewijsstukken niet kan overleggen maar wel minimaal twee jaar praktijkervaring als KAM-coördinator heeft opgedaan en dit kan aantonen met een werkgeversverklaring, kan bij aanvang van de leergang deelnemen aan het PBNA-examen KAM-coördinator. Wanneer het examen met succes is afgenomen, komt de deelnemer in aanmerking voor vrijstelling van deelname aan de opleiding KAMcoördinator Toegang Alleen kandidaten die staan ingeschreven voor de trainingen van Reed Business Opleidingen hebben toegang tot het examen. 3.3 Leergang Senior Preventieadviseur Inhoud Deze leergang bestaat uit de modulen Preventiemedewerker, Verzuimbeleid en reïntegratie, Werkplekonderzoek en Fysieke belasting en Adviesvaardigheden voor Arbo-coördinatoren. De leergang is bij Reed Business Opleidingen bekend onder de code LSP. Een kandidaat ontvangt het diploma Leergang Senior Preventieadviseur indien hij: de schriftelijke toets van de verdiepingsmodules met voldoende resultaat heeft afgesloten; in het bezit is van het diploma Preventiemedewerker van Koninklijke PBNA. Het diploma is bij Koninklijke PBNA bekend onder de code LSP.

4 DR-LSAKP-X Vooropleiding Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De deelnemers aan de leergang moeten wel op minimaal mbo-niveau werkzaam zijn binnen hun organisatie Vrijstelling voor delen van de opleiding Vrijstelling is alleen mogelijk voor de opleiding Preventiemedewerker. De examencommissie verleent vrijstelling voor de opleiding Preventiemedewerker op grond van de volgende bewijzen; Diploma Preventiemedewerker; Een diploma van een met Preventiemedewerker vergelijkbare opleiding met overeenkomstige eindtermen en een duur van minimaal drie dagen. Degene die bovenstaande bewijsstukken niet kan overleggen maar wel minimaal twee jaar praktijkervaring als Preventiemedewerker heeft opgedaan en dit kan aantonen met een werkgeversverklaring, kan bij aanvang van de leergang deelnemen aan het PBNA-examen Preventiemedewerker. Wanneer het examen met succes is afgenomen, komt de deelnemer in aanmerking voor vrijstelling van deelname aan de opleiding Preventiemedewerker Toegang Alleen kandidaten die staan ingeschreven voor de trainingen van Reed Business Opleidingen hebben toegang tot het examen. 4 Toetsprotocollen 4.1 Verdiepingsmodulen Toetsorganisatie Kandidaten kunnen deelnemen aan een individueel examen. Dit examen wordt on line afgenomen. Aanmelding U kunt zich voor het examen aanmelden op www. reedbusinessopleidingen.nl bij de beschrijving van de Leergang Senior Arbo-adviseur, Senior KAM-adviseur en/of Senior Preventieadviseur De examens kunt u per computer afleggen in één van de meer dan 15 landelijke toetscentra. Het boeken van een examen en de betaling hiervan doet u in zijn geheel on line. U bepaalt dus zelf wanneer en in welke examenplaats u het examen aflegt. Aanwezigheid Een kandidaat heeft recht op het diploma als hij of zij het examen of de deelexamens met minimaal voldoende resultaat heeft afgerond en als hij of zij minimaal 80% van de lesbijeenkomsten van Reed Business Opleidingen heeft bijgewoond. Toetsvorm De toets wordt schriftelijk of via de computer afgenomen. Toetsduur De toets heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets bestaat uit 27 meerkeuzevragen met vier antwoordmogelijkheden, waarbij slechts één antwoord goed is. De meerkeuzevragen worden gesteld aan de hand van één of meer cases.

5 DR-LSAKP-X 5 Cesuur De cesuur is gesteld op 55%. Dit betekent dat er minimaal 15 vragen correct moeten worden beantwoord om te slagen voor het examen. Spreiding Onderwerp Case Aantal vragen bij case Werkplekonderzoek en fysieke belasting 1 9 Adviesvaardigheden voor Arbo-coördinatoren, Veiligheidskundigen en Preventiemedewerkers 1 9 Verzuimbeleid en reïntegratie 1 9 Totaal aantal vragen 27 Toetsinhoud De inhoud van de toets bestaat uit: de syllabus Adviesvaardigheden; de syllabus werkplekonderzoek en fysieke belasting; de syllabus Verzuimbeleid en reïntegratie; het boek Adviseren als tweede beroep; het boek Werkplekonderzoek. Materialen tijdens de toets Tijdens de toets mag de kandidaat het lesmateriaal, voorzien van eigen aantekeningen raadplegen. Het lesmateriaal omvat: de syllabus Verzuimbeleid en reïntegratie; het boek Adviseren als tweede beroep; het boek Werkplekonderzoek; Het boek Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De kandidaat dient deze materialen zelf mee te nemen. Eindtermen Adviesvaardigheden (AVAC) Na afloop van de training heeft de kandidaat: inzicht in het effect van persoonlijk gedrag op de resultaten van adviezen; geleerd zijn aanpak af te stemmen op zijn organisatie; kennis, inzicht en vaardigheden in het geven van voorlichting aan individuele medewerkers en aan groepen medewerkers; kennis van theorieën op het gebied van advisering, beïnvloeding en omgaan met weerstanden (verandermanagement).

6 DR-LSAKP-X 6 Werkplekonderzoek en fysieke belasting (WFB) Na afloop van de training kan de kandidaat: werkplekonderzoeken verrichten in zowel de kantooromgeving als de (eenvoudige) productieomgeving; risicofactoren inschatten en adviezen geven ter verbetering van de opstelling en inrichting van de werkplek; de problematiek van fysieke belasting herkennen én de aanpak ervan in kaart brengen; voor knelpunten binnen zijn organisatie een plan van aanpak opstellen. Verzuimbeleid en reïntegratie (VBR) Na afloop van de training heeft de kandidaat: inzicht in de oorzaken en de gevolgen van verzuim en de rol van de organisatie bij verzuim; kennis van de meest relevante wetgeving op het gebied van verzuimbeleid en reïntegratie; geleerd wat de kosten van verzuim zijn en welke besparingen te realiseren zijn; inzicht in het opzetten van verzuimbeleid. Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen op 15 februari Laatste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het laatst afgenomen [nog niet vastgesteld]. 0712/6 Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave.

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten!

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tec hnisch Manager HBO Klaar voor een carrièrestap? Plan uw loopbaan in Managementassistent Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tegenwoordig worden hoge

Nadere informatie