DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management"

Transcriptie

1 DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008

2 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen De opleiding is gericht op iedereen die werkt op MBO+/HBO-niveau en die verder wil in management. De doelstellingen zijn: Het verwerven van kennis en het ontwikkelen van inzicht in de grondslagen en in de methoden van bedrijfskundig management. Het ontwikkelen van analytische, organisatorische en sociale vaardigheden, waardoor de deelnemer leert de verworven kennis toe te passen en inzicht te ontwikkelen in concrete, bij voortduring wisselende situaties ter voorbereiding op hogere kaderfuncties. Het bevorderen van een zodanig kritische bewustwording dat de deelnemer oog krijgt voor de maatschappelijk relevante gevolgen van zijn handelen. 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opleiding bestaat uit de volgende verplichte modulen. Code Naam Studiebelastingsuren Afsluiting (zie par. 4.1 tot en met 4.6) 1 Marketing 54 uur (6*3 + 9*4) examen 2 Bedrijfseconomie 54 uur (6*3 + 9*4) examen 3 Integrale Kwaliteitszorg 40 uur (4*3 + 7*4) paper 4 Administratieve Organisatie 40 uur (4*3 + 7*4) paper 5 Management & Organisatie 72 uur (8*3 + 12*4) paper 6 Informatiemanagement 40 uur (4*3 + 7*4) paper Totaal 300 uur Het met voldoende resultaat afgesloten hebben van alle toetsen van de modulen 1 t/m 6 geeft recht op het diploma Bedrijfskundig Management. Het diploma is bij Koninklijke PBNA bekend onder de code BKM. De opleiding is bij Elsevier Opleidingen bekend onder de code BKM. 3.2 Vooropleiding Deelnemers worden tot de opleiding toegelaten indien zij in het bezit zijn van ten minste het diploma van één van de volgende opleidingen: havo of vwo; mbo drie- of vierjarige opleiding; middenkaderopleiding met deelkwalificatie doorstroom hbo; specialistenopleiding met deelkwalificatie doorstroom hbo; low/mow.

3 DR-BKM Vrijstelling voor delen van de opleiding De examencommissie verleent vrijstelling voor de volgende modulen op grond van de volgende bewijzen: Modulenaam Marketing Vrijstellend bewijs NIMA A of hoger 4 Examenprotocollen per module 4.1 Marketing Vrijstelling De examencommissie verleent vrijstelling voor de toets op grond van de volgende bewijzen van met goed gevolgd afgelegd hebben van het examen van de volgende opleidingen: NIMA A of hoger. Organisatie van het examen Kandidaten kunnen voor deze module deelnemen aan het examen. Het groepsexamen wordt in de tweede week na afloop van de laatste bijeenkomst van Marketing georganiseerd door Koninklijke PBNA. Aanmelding Kandidaten worden automatisch door Elsevier Opleidingen aangemeld voor het groepsexamen bij PBNA. Voor herexamens dienen kandidaten zich aan te melden bij PBNA volgens de procedure vermeld in het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000). Examenvorm Het examen bestaat uit een multiple choice examen en wordt schriftelijk afgenomen. Duur van het examen Het examen heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen Het examen bestaat uit veertig meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Spreiding Onderwerp Taxonomie kennis toepassing inzicht Totaal aantal vragen Wat is marketing Markten en klanten Marketingstrategie Product Promotie Prijs Distributie Totaal aantal vragen De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten. Dit houdt in dat een kandidaat minimaal 60% van de vragen correct moet hebben beantwoord voor het behalen van een voldoende.

4 DR-BKM 4 Inhoud van het examen Verhage, B., Grondslagen van de marketing, Zesde Druk, Stenfert Kroese, ISBN Materialen tijdens het examen Tijdens het examen mag de kandidaat geen gebruikmaken van aantekeningen, boeken of andere naslagwerken. Aan het einde van dit onderdeel: ben je instaat de structuur van een marktbewerkingsplan aan te geven heb je geleerd de marketing actoren te benoemen heb je geleerd de klant of afnemer te plaatsen en te waarderen mbt. het ondernemingsproces heb je geleerd om de ontwikkelingen in een sector of branche te onderkennen heb je geleerd om de veranderingen en trends in klantbehoefte te benoemen ben je in staat de sterkten en zwakten van de onderneming te relateren aan KSF s heb je geleerd visie een plaats te geven in het ondernemingsbeleid Eerste afname van het examen Het examen voor deze module wordt voor het eerst afgenomen in december Bedrijfseconomie Organisatie van het examen Kandidaten kunnen voor deze module deelnemen aan het examen. Het groepsexamen wordt in de tweede week na afloop van de laatste bijeenkomst van Marketing georganiseerd door Koninklijke PBNA. Aanmelding Kandidaten worden automatisch door Elsevier Opleidingen aangemeld voor het groepsexamen bij PBNA. Voor herexamens dienen kandidaten zich aan te melden bij PBNA volgens de procedure vermeld in het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000). Examenvorm De toets bestaat uit een multiple choice-examen. De toets wordt schriftelijk afgenomen. Duur van het examen Het examen heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen Tijdens het examen mag de kandidaat geen gebruik maken van aantekeningen, boeken of andere naslagwerken.

5 DR-BKM 5 Spreiding Onderwerp Taxonomie kennis toepassing inzicht Totaal aantal vragen Bedrijfseconomie en onderneming 1 1 Ondernemingsactiviteiten 1 1 Rechtsvormen 1 1 Financiering Investeringen in duurzame activa Werkkapitaalbeheer 2 2 Vermogensstructuur Beoordeling van de financiële structuur Financiële markten 1 1 Management accounting Kostenstructuur en kostprijs Kostensoorten 2 2 Kostencalculatie en kostenverbijzondering 3 3 Budgettering en verschillenanalyse Direct costing en break even analyse Externe verslaggeving 2 2 De jaarrekening rubricering De jaarrekening waardering Overige onderdelen van het jaarverslag 2 2 Concernverslaggeving 1 1 Totaal aantal vragen De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten. Dit houdt in dat een kandidaat minimaal 60% van de vragen correct moet hebben beantwoord voor het behalen van een voldoende. Boer, P. de, Brouwers, M., Koetzier, W., Basisboek Bedrijfseconomie, Zevende Druk, Wolters-Noordhoff, ISBN X Materialen tijdens het examen Tijdens het examen mag de kandidaat geen gebruik maken van aantekeningen, boeken of andere naslagwerken. Aan het einde van dit onderdeel: heb je geleerd hoe kengetallen worden samengesteld heb je geleerd hoe kengetallen te interpreteren heb je geleerd wat de belangrijkste onderdelen in financieel management zijn heb je begrip voor de samenhang van economische parameters in het integrale bedrijfsproces

6 DR-BKM 6 Afname van het eerste examen Het examen voor deze module wordt voor het eerst afgenomen in december Integrale Kwaliteitszorg Toetsorganisatie Kandidaten werken voor deze module een individuele opdracht uit en schrijven de resultaten op in een paper. Deze paper moet binnen twee weken na de laatste bijeenkomst van de module worden ingeleverd. Na inlevering wordt de paper binnen twee weken beoordeeld door de schaduwdocent van de betreffende module. Geldigheidsduur toetsbewijs U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitslag van Elsevier Opleidingen; dit toetsbewijs heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Toetsvorm De toets bestaat uit een paper van maximaal 10 A4 die wordt geschreven over een relevant onderwerp uit de module. De paper moet betrekking hebben op de eigen organisatie. Nadere instructies over de inhoud van de paper worden tijdens de eerste les van de module verstrekt. De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten voor de paper. Dit houdt in dat u voor deze paper minimaal het cijfer 6 moet behalen. Bakker, C. en Steenbergen-Meertens, E., Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement, Vierde druk, Wolters-Noodhoff, ISBN Na afloop van dit onderdeel ben je in staat: om het vakgebied Kwaliteitsmanagement te beschrijven om de hoofdlijnen van diverse kwaliteitszorgtechnieken te beschrijven om het belang van kwaliteitsmanagement voor de uitvoering van bedrijfsprocessen aan te geven Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen maart 2009.

7 DR-BKM Administratieve Organisatie Toetsorganisatie Kandidaten werken voor deze module een individuele opdracht uit en schrijven de resultaten op in een paper. Deze paper moet binnen twee weken na de laatste bijeenkomst van de module worden ingeleverd. Na inlevering wordt de paper binnen twee weken beoordeeld door de schaduwdocent van de betreffende module. Geldigheidsduur toetsbewijs U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitslag van Elsevier Opleidingen; dit toetsbewijs heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Toetsvorm De toets bestaat uit een paper van maximaal 10 A4 die wordt geschreven over een relevant onderwerp uit de module. De paper moet betrekking hebben op de eigen organisatie. Nadere instructies over de inhoud van de paper worden tijdens de eerste les van de module verstrekt. De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten voor de paper. Dit houdt in dat u voor deze paper minimaal het cijfer 6 moet behalen Jans, E., Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen, Twintigste Druk, Wolters- Noordhoff, ISBN Na afloop van dit onderdeel ben je in staat: om het functioneren van organisaties als systeem en proces te beschrijven om de informatieverzorging en procesbeheersing binnen organisaties te beschrijven om het belang van budgettering, interne controle en het voeren van een financieel-administratief systeem te beschrijven Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen op februari 2009.

8 DR-BKM Management & Organisatie Toetsorganisatie Kandidaten werken voor deze module een individuele opdracht uit en schrijven de resultaten op in een paper. Deze paper moet binnen twee weken na de laatste bijeenkomst van de module worden ingeleverd. Na inlevering wordt de paper binnen twee weken beoordeeld door de schaduwdocent van de betreffende module. Geldigheidsduur toetsbewijs U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitslag van Elsevier Opleidingen; dit toetsbewijs heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Toetsvorm De toets bestaat uit een paper van maximaal 10 A4 die wordt geschreven over een relevant onderwerp uit de module. De paper moet betrekking hebben op de eigen organisatie. Nadere instructies over de inhoud van de paper worden tijdens de eerste les van de module verstrekt. De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten voor de paper. Dit houdt in dat u voor deze paper minimaal het cijfer 6 moet behalen Dam, N. van, Marcus, J., Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Vijfde Druk, Wolters-Noordhoff, ISBN Na afloop van dit onderdeel ben je in staat: om de verschillende partijen en omgevingsfactoren te benoemen die van invloed zijn op de organisatie om betekenis toe te kennen aan deze omgevingsinvloeden op je eigen organisatie om het proces van strategisch management te beschrijven om de betekenis van samenwerkingsverbanden voor organisaties te beschrijven om de besturing van organisaties te beschrijven om de diverse mogelijkheden voor structurering van organisaties te beschrijven om de ontwikkelingsmogelijkheden van organisaties te beschrijven Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen in januari 2009.

9 DR-BKM Informatiemanagement Toetsorganisatie Kandidaten werken voor deze module een individuele opdracht uit en schrijven de resultaten op in een paper. Deze paper moet binnen twee weken na de laatste bijeenkomst van de module worden ingeleverd. Na inlevering wordt de paper binnen twee weken beoordeeld door de schaduwdocent van de betreffende module. Geldigheidsduur toetsbewijs U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitslag van Elsevier Opleidingen; dit toetsbewijs heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Toetsvorm De toets bestaat uit een paper van maximaal 10 A4 die wordt geschreven over een relevant onderwerp uit de module. De paper moet betrekking hebben op de eigen organisatie. Nadere instructies over de inhoud van de paper worden tijdens de eerste les van de module verstrekt. De cesuur bedraagt 60% van het totaal aantal te behalen punten voor de paper. Dit houdt in dat u voor deze paper minimaal het cijfer 6 moet behalen. Bruins, R. en Pinkster, B., Informatiemanagement, Pearson Education, ISBN Na afloop van dit onderdeel ben je in staat: om een omgevingsscan van de organisatie te maken (hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit?) om een organisatiescan te maken (hoe ziet de organisatie eruit en hoe wordt die gemanaged?) om de bruikbaarheid van technologie te beoordelen (technologieadvies) om te beschrijven hoe waarde voor de klant en organisatie kan worden gecreëerd door de inzet van ICT Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen in maart /9 PBNA/Elsevier Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave.

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2007-2008 Stichting Opleidingen en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Onderwijseenheid 1. Oriëntatie

Onderwijseenheid 1. Oriëntatie Onderwijseenheid 1 Oriëntatie Progresscode : OR1_N04 Unitmanager: : C. Lehmann Auteur(s) : J. Hollink J. Carboex P.Slaats P. n J. Versleijen Instituut : Fontys Internationale Hogeschool Economie Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie