JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen"

Transcriptie

1 JS MV RG OF Pri t Da r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co k or c tw Ar JM r b b Jo m Nu 1 for ct cl rr cir fil tal ur Pro ur co o t riz t Colo colo c o j H m ot Pro t u k or is Doc 39 io tw Cli T A r ipt Th GR TN Dscr go A FO b o br Jo T L TN t Num m) 0m Sh f 1 (21 1 o sht ta D o g Lo JS/ 02 B RG s ur olo C TID TN o t Pa or ils ds A a fa rl ho th idt 059 om w, th 0 6.c th am 0 52 ridg is trd (0)2 igb s li s t am 1 j f +3 w.d 54 ww r m 10 0 su 3 i, 03 om a g.c m 52 tm oo )20 brid ou rt it ov 31 (0 sig pr d + is th ifo % 4 DOUANEZAKEN At 10 0 Hadig iformati om d doorstroom va uw godr sopl t lat vrlop

2 Logo ovrtoom 373 i, 1054 j amstrdam, th thrlads Cli Job Dscriptio Sht Numbr This D Logo Artwo 1 of 1 FOGRA39 At 100% this pritout masurmt li is th width of a A4 sht (210 mm) doua zak Bij d i- uitvor va godr splt d doua blagrijk rol. Om d doorstroom va godr zo sopl moglijk t lat vrlop, gv w u i dz foldr aatal tips, richtlij hadig adrss. D doua hft 3 krtak Godr stopp aa d grs D juist topassig va wt- rglgvig bwak. Blastig hff i. Nuttig tips 1. D lad waar u zdig aarto stuurt, ku douarcht hff op d door u vrstuurd godr. TIP: Maak gbruik va douavrdrag waari odr bpaald voorwaard ghl of gdltlijk vrijstllig va btalig va douarcht is grgld. Dit is vakr moglijk da u dkt. I odrstaad schma staa voor d blagrijkst lad d vrist opgsomd. 2. Ht iklar va uw zdig ka voor u oodig vrtragig oplvr. E oorzaak hirva is odr adr dat d vrist formulir it volldig zij igvuld. TIP: Vul all vrist papir corrct volldig i. 3. Bpaald godr word it door lk lad gaccptrd, uw zdig wordt da gwigrd of wordt i bslag gom. TIP: Cotrolr altijd, voordat u zdig vrstuurt, of ht is togstaa bpaald godr mt aar ht btrffd lad t zd. Drugs, waps, xplosiv, alcoholisch drak, porografi, sirad, paspoort gsmiddl zij vrbod i adr lad of mog absoluut it mt vrstuurd word. 2

3 Logo ovrtoom 373 i, 1054 j amstrdam, th thrlads Cli Job Dscriptio Sht Numbr This D Logo Artwo 1 of 1 FOGRA39 At 100% this pritout masurmt li is th width of a A4 sht (210 mm) Va Ndrlad aar: EU lad NB: EU bstaat uit Blgië, Bulgarij, Cyprus, Dmark, Duitslad, Estlad, Filad, Frakrijk, Griklad, Hogarij, Irlad, Italië, Kroatië, Ltlad, Litouw, Luxmburg, Malta, Ndrlad, Oostrijk, Pol, Portugal, Romië, Slovië, Slowakij, Spaj, Tsjchië, Vrigd Koikrijk, Zwd. IJslad, Noorwg, Lichtsti, Zwitsrlad, Faroër, Bosië Hrzgovia, Srvië, Motgro. Macdoië, Albaië, Isral, Libao, Jordaië, Egypt, Zuid- Afrika, Mxico, Chili, ACS (Africa, Cariba ad South Pacific) E oorsprogvrklarig ka volstaa voor mrdr lad. Nm hirvoor cotact op mt Turkij Nodig bwijz voor ht bkom va ghl of gdltlijk vrijstllig va ivorrcht Vrachtbrif volldig igvuld odrtkd Waard va godr lagr da 6.000,- Vrachtbrif volldig igvuld odrtkd Commrciël factuur iclusif oorsprogsvrklarig Waard va d godr hogr da 6.000,- Vrachtbrif volldig igvuld odrtkd Commrciël factuur EUR 1 Vrachtbrif, commrciël factuur ATR-documt. 1. Vastgstld vrwoordig va oorsprogsvrklarig op factuur: Er zij wrldwijd vastglgd stadaard vrklarig voor d oorsprog va d godr, dz dit u da ook t gbruik. Voor zdig aar all gomd lad (m.u.v. Turkij): Th xportr of th products covrd by this documt (customs authorizatio o...) dclars that, xcpt whr othrwis clarly idicatd, ths products ar of... prfrtial origi. Gvolgd door plaats, datum, aam hadtkig (i ht blauw) 2. EUR1 Hirva dit ht origil, volldig igvuld, odrtkd voorzi va d odig bwijz tr stavig va d oorsprog t word voorzi door d klat. Dz crtificat kut u aavrag bij d Kamr va Koophadl. 3. ATR E ATR-crtificaat is douadocumt dat gbruikt wordt i ht hadlsvrkr tuss d EU-lidstat Turkij. Mt ht ATR-crtificaat ku wdrzijds d mst godr vrij va ivorrcht igvord word. Eig voorwaard voor d uitvor aar Turkij is dat d godr zich i ht vrij vrkr di t bvid. Dit houdt i dat aa all formalitit douawtgvig is voldaa. NB: Dz tabl gldt voor godr di zich i ht vrij vrkr (vrij va douarcht) va d EU bvid. Idi dit it ht gval is, m da cotact op mt oz Customr Srvic op of stuur -mail aar voor mr iformati. 3

4 Ivulaawijzig commrciël factuur Uw godrzdig ( ook uw documtzdig mt gwicht zwaardr da 5 kilo uw documtzdig aar Zwitsrlad zwaardr da 1 kilo) mt bstmmig buit d Europs Ui, mot altijd vrgzld gaa va volldig igvuld Eglstalig commrciël factuur i twvoud. Dit mag dus géé pro forma factuur zij. Dit is d stadaardrgl. Ht max. gwicht ka vrschill pr bstmmig. Idi u zwar documtzdig wilt vrstur, vraagt u bst a bij oz Customr Srvic op of r factuur al da it odig is. E factuur is documt dat all ilichtig bvat di odig zij om uitklarig t ku do ka bst voorzi word mt hoofdig va d afzdr. All zdig mt bstmmig buit d EU of voor it-vrij godr bi d EU di uit it-documt bstaa, mot voorzi zij va commrciël factuur. Logo Clit Job Dscriptio Sht Numbr This Documt Colour Profil At 100% this pritout masurmt li is th width of a A4 sht (210 mm) ovrtoom 373 i, 1054 j amstrdam, th thrlads Vrplicht vrmldig op d factuur B Afzdr, aam, adrs, BTW ummr (+ EORI ummr idi afwijkd va ht BTW ummr), cotactprsoo tlfooummr C Kopr, aam, adrs, cotactprsoo tlfooummr D3 Bstmmlig (idi it glijk aa d kopr) E Datum ummr va d factuur, vrmldig FACTUUR F Lad va vrzdig G Lad va uitidlijk bstmmig Projct Dtails ID02 JS/JMc Logo Artwork Horizotal circl 1 1 of 1 FOGRA39 - ot colour corrct for RGB or Pato Colours H Lad va oorsprog of oorsprogsvrklarig hadtkig bij voorkur i blauw I Hovlhid omschrijvig va d godr J Omschrijvig va d vrpakkig (karto, baal, fls, tc...) K Totaal aatal colli va d zdig L Bruto tto gwicht pr artikl va d total zdig M Waard pr artikl d total waard pr zdig N Muthid waari d factuur wordt uitgdrukt O Lvrigscoditis (Icotrms) P Aard va d trasacti (bv. dfiitiv uitvor, uitvor voor hrstllig, wdruitvor a hrstllig, uitslag uit trpot,...) Q Echthidsvrklarig R Naam hadtkig va d afzdr + datum hadtkig bij voorkur i blauw S Oorzaak va vrijstllig va BTW door vrwijzig aar d dsbtrffd bpalig i d BTW wtgvig Job Numbr Artworkr/s Dat Pato 021C Prit Mthod & Colour Usag Pato CoolGry 8C Opmrkig Bij mrdr oorsprog soort va godr duidlijk ovrzicht bijvog uitgsplitst i volgord va: - oorsprog - tarifummr - waard - bruto gwicht - tto gwicht zodat d ggvs corrct sllr ka vrwrk. 4

5 Logo ovrtoom 373 i, 1054 j amstrdam, th thrlads Cli Job Dscriptio Sht Numbr This D Logo Artwo 1 of 1 FOGRA39 At 100% this pritout masurmt li is th width of a A4 sht (210 mm) Chcklist 1. Zorg altijd voor -vrachtbrif bij d zdig. Nm cotact op mt d Customr Srvic op voor mr iformati of surf aar 2. Voor sommig bwgig is proforma (of gwoo ivoic) aavaardbaar, blagrijk is om d juist rd aa t gv waarom r g commrciël factuur ka word opgmaakt (bv tijdlijk uitvor voor hrstllig / voor ht uitvor va tst /...) Voor mr iformati, m da cotact op mt oz Customr Srvic op E corrct oorsprogsvrklarig op d factuur is va ht grootst blag. Ht is zkr it zo dat d oorsprog automatisch ht lad va vrzdig of producti is, bij ht bpal va ht lad va oorsprog spl vrschilld factor rol di r bpaald rgls t word grspctrd. Ht al da it va prfrtiël oorsprog zij is blagrijk voor ht bpal va d ivorrcht. Mr iformati kut u hirovr trugvid i ht schma op pagia Afhaklijk va d bstmmig dit u og rkig t houd mt bodigd crtificat of vrklarig. Hirovr staat mr vrmld i ht schma op pagia Vrmld op d vrachtbrif d ggvs (soort ummr) va d crtificat, vrklarig /of douadocumt di u hft bijgvogd alsook op d bijgvogd documt vrwijz aar ht vrachtbrifummr. 6. Pak d papir di bij d zdig hor (factuur, crtificat, vrklarig, vrachtbrif) NOOIT bij d zdig i, maar ovrhadig z aa d -mdwrkr laat dz aftk voor otvagst hirva. 7. Vaak word r g douapapir igvuld voor bstmmig zoals d Caarisch Eilad, Cuta/Mlilla, d Kaaalilad, trwijl dat wl oodzaklijk is. Nm cotact mt oz Customr Srvic op voor mr iformati of surf aar 8. Idi u god slchts tijdlijk i ht buitlad wilt hbb, kut u gbruik mak va tijdlijk uitvor. Op dz wijz hoft u da auwlijks of g ivorhffig mr t btal bij wdrivor i Blgië. Wl dit u rkig t houd mt miimal vrtragig va 24 uur door visitati va d zdig door d doua. LET OP, daaraast dit u op d vrachtbrif i ht vakj spcial istructios t vrmld: Lt op - tijdlijk uitvor + rd. Mt dz opmrkig zorgt u rvoor dat wij d zdig ku hrk voor tijdlijk uitvor d bodigd documt ku opmak. Ook dit u op d factuur d trm Tmporary Export t vrmld, zodat ht otvagd lad ook wt dat ht tijdlijk ivor btrft. Voor dz hadlig rk w xtra kost. Surf voor mr iformati aar www. tt.l. 9. D doua cotrolr t d alvig va wtgvig op ht gbid va vilighid, gzodhid, coomi miliu (VGEM) bij d uitvor va godr. Ekl voorbld va situatis waarbij dz wtgvig rol splt: BijduitvorvastratgischgodrhbtuvrguigodigvahtmiistrivaEcoomischZak. Bij d uitvor va vls hbt u gzodhidscrtificaat odig va d NdrladsVodsl- Warautoritit (NVWA). D doua bhadlt d uitvoraagift it zal uw godr it vrijgv als d vrist documt op ht gbid va vilighid, gzodhid, coomi of miliu it aawzig zij. Voor mr iformati surf aar > doua voor bdrijv > VGEM. 10. Ivorvrguig word door sommig lad vrist va d otvagr voor bpaald godr. D vrist ivorvrguig vrschill pr lad zij d vratwoordlijkhid va d otvagr. Hadig adrss N.B. hft dz kaart gbasrd op d mst rct doua-wtgvig. Echtr vawg cotiu vradrig ku wij g garati gv op d ihoud va dz istructikaart. I gval va twijfl, m da cotact op mt oz Customr Srvic op Om d doorstroom va godr zo sopl moglijk zodr tijdvrlis t lat vrlop, bidt u vrschilld dist aa. Nm hirvoor cotact op mt oz Customr Srvic op of surf aar 5

6 Voor mr ifo Cotactr oz Customr Srvic op Ctr Taurusavu LS Hoofddorp Nthrlad

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Park Molenheide. Situering

Park Molenheide. Situering h t ldarij v b Siturig Hl wat Limburgs bdrijv odrm zr uitlopd atis om duurzaam t odrm. Ratiol rgi- watrgbruik, ht bprk va d afvalstrom, doorgdrv digitalisrig va d admiistrati arhivrig, zij imiddls god

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel.

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel. BoatHous Evts Noorrplasswg 150 Almr T. 036 530 50 00 ifo@boathous.l www.boathous-vts.l Erst jrgag E ispirr omgvig Wr ars a ovrs va ht watr hoort z accommoati thuis? W om ht BoatHous, irukwkk gbouw, at

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 1 INGELICHT Iformatimaazi voor Militair Ilichti- Vilihiit april 2006 - Nr 2 MIVD brt jaarvrla 2005 uit 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 2 colofo I N H O U D S O P G A V E INGELICHT

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Ontwerp Druk Print Reclame

Ontwerp Druk Print Reclame Otwp Druk Prit Rcla Tom Bma v fm: Bij Kl zit ht wo alt gd Batavia wil xclusv uitstrali g kwaliit Irvos al mr d 30 jaar vas pa Kl 1 9 7 8-2 0 1 3 35 J A A R D r u k k r i j K l Drukkij Kl 35 jaar vtrouwd

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden Op zk aar g mr jbs? Surf aar Jbat.b Igiursbarmtr 2015 Zktcht aar igiur uurt mr a zs maa Ampr 12 prct va brijv wt bi ht halfjaar zij pstaa igiursfuctis i t vull. D schaarst is rzaak, maar brijv lgg lat

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie