GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen"

Transcriptie

1 GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst 9 Niuw bdrijfskldig voor mdwrkrs bhr odrhoud 10 D ms op d kaldr 11 Hur i VvE 12 Expositis Projct WAAKS i gmt Rormod E paar kr pr jaar mak wij mt hl vl plzir dit bworsblad voor u, oz huurdrs. Mt uttig praktisch iformati, soms vrhaal ovr huurdr, ovr mdwrkr di mt psio gaat ga zo maar door. Wij mrk dat u dat zr waardrt. Stds mr iformati gaat via itrt. Dat is god, dat is d modr tijd. Via itrt kut u 24 uur pr dag iformati krijg, kut u zich ischrijv voor huurwoig, kut u rparativrzok idi zovoort. E als u dat igwikkld vidt, kut u altijd mt os bll da hlp w u vrdr. Toch vid vl va u ht og stds luk om af to ook iformati op papir t krijg. Zoals dit bworsblad. W gaa daar dus m door. Wat u ook lk jaar zr waardrt is d kaldr mt foto s va adr md-huurdrs. Di krijgt u dz maad aagbod mt dit blad lkkr krstbrood. Dit zij allmaal kli traditis di wij als WooGod 2-Duizd hl blagrijk vid i r zull houd. Wat om os h vradrt d wrld sl. T sl, vid vl ms it altijd t god. Ndrlad is vradrd va kli, tolrat blijmodig ladj i grimmig lad mt vl kort lotjs. Misschi ovrdrijf ik btj. D zwartpit discussi vod ik vl t vr doorgschot, volwass di kidrfstj vrpst, maar d wijz waarop wij als lad d slachtoffrs va ht rgschot vligtuig hbb hrdacht gft mij wl wr hl trots gvol. D wrld is it zwart-wit; d waarhid ligt idrdaad mstal rgs i ht midd. Mt di gdacht ws ik u hl vl lsplzir to, ook hl mooi fstdag i d komd dcmbrmaad vrdraagzaam Wij blijv ook i 2015 os bst do voor u. Karl Boo

2 Trugblik 2014 E wr loopt jaar t id lijkt ht alsof ook dit jaar wr voorbijgvlog is. Ht was chtr zkr g gmakklijk jaar! Nit voor oz huurdrs mt pittig huurvrhogig, it voor oz mdwrkrs di voor groot dl ht jaar i iuw fucti bgo it voor d corporatisctor i zij ghl, di hard mot blijv wrk om ht vrtrouw va d samlvig trug t wi. E kort trugblik (mt hir daar doorkijkj aar 2015) laat glukkig zi dat r ook voldod positiv otwikklig gomd mog word: Niuw orgaisati Pr 1 jauari 2014 zij w gstart mt iuw orgaisati. Wliswaar mt dzlfd aam maar wl mt iuw structuur groot aatal iuw fuctis. Mt clustridlig Wo, Lfbaarhid, Vastgod Bdrijfsvorig mt iuw rayoidlig Bsl, Swalm Echt. Ht was w voor d mdwrkrs ht was w voor d huurdrs. Vrtrouwd opzichtrs, klatcosults huismstrs gig aar adr rayo of krg hl adr fucti. Ook am w afschid va aatal mdwrkrs di mt vrogpsio gig. W voor bid kat dus. Bija jaar latr ku w vaststll dat dit rst rorgaisatijaar pittig was mt hog wrkdruk, maar dat d iuw fuctis orgaisatiidlig tglijkrtijd iuw uitdagig moglijkhd bid di d distvrlig aa oz huurdrs t god kom. KWH-huurlabl Afglop voorjaar hbb w voor d rst kr i os bstaa ht KWHhuurlabl bhaald mt gmiddld va 7,6 dat is voor blagrijk dl t dak aa d waardrig va oz huurdrs! I d twd hlft va 2014 bloot u oz distvrlig zlfs mt gmiddld 8. Dz waardrig dot xtra god i ht licht va d att zomr di w achtr d rug hbb ht ogmak dat dit voor u mbracht. Voor os da ook xtra motivati om os bst t blijv do vrbtrput sl god op t pakk. Huurvrhogig Dit jaar hbb w t zoals i 2013 d huurvrhogig gkoppld aa ht ikom, waardoor d hur hardr stg da d iflati. E pijlijk igrp voor uw portmo waar w os trdg va bwust war. D rksom om fiacil gzod vooral tokomstbstdig corporati t blijv maakt dit hlaas oodzaklijk. I 2015 hop wij u btr iuws t brg. Daaraast zij w dz witr i Swalm gstart mt pilot om d woolast da mt am d rgikost t vrlag door bpaald maatrgl aa d woig uit t vor. Dz zogaamd vrduurzamig zal d komd jar vl aadacht krijg zal vrlagig va uw maad- pagia 2 witr 2014

3 lijks uitgav btk. Op pagia 6 lst u hirovr mr. BuurtTams W zij trots op oz BuurtTams i Echt Swalm! Zij mak duidlijk vrschil i d strat waar zij actif zij d komd jar zull r mr tams volg. D kracht ligt i ht samwrk va vrschilld partij; woigcorporati, gmt, politi é huurdrs. Sam wrk aa god wo, vratwoordlijkhd dl bwors stimulr om actif m t wrk aa fij wooomgvig, d BuurtTams hbb lat zi dat dz aapak wrkt! Niuwbouw D tijd va d uitgbrid iuwbouw grot (commrciël) projct is dfiitif voorbij. Oz vastgodivstrig zull i d rst plaats gricht zij op social woigbouw op ht vrbtr va oz bstaad woig. I 2014 blf oz iuwbouwportfuill da ook bprkt tot d al lopd projct zoals Thomashuiz Hrbrgirs i divrs plaats, d huurwoig op d voormalig LTS-locati ( prachtig projct!) gropswoig voor PSW, vs i Echt. Divrs Expositis: Sids 2009 is os atrium gastlocati voor rgioal kustaars, waarodr rglmatig huurdrs va WooGod 2-Duizd. Dit jaar is r g kr gëxposrd ook d komd jar zull w rgioal xposat d moglijkhid bid om gratis t xposr. U bt altijd wlkom! Burdag 2014: Zatrdag 27 sptmbr wrd door oz huurdrs i Maria-Hoop, Echt- Noord Ruvr (Rustoord) d ladlijk Burdag gvird. E gslaagd dag om lkaar t otmot btr t lr k. W hop volgd jaar wr julli iitiativ t ku odrstu! Aapassig vrkoopblid E kli gdlt va oz woig wordt jaarlijks vrkocht dz woig zij <kadr> Rva mt am voor startrs op d koopmarkt zr gschikt (tkstj vawg volgt d a.s. maadag aatrkklijk og) prijs-kwalitits-vrhoudig. Pr 1 jauari wordt ht vrkoopprocs gwijzigd gld tvs iuw vrkoopvoorwaard. Op oz wbsit vidt u stds d actul iformati. pagia 3 witr 2014

4 Slutluitgift i Koigsbosch E iuw fucti d sior mdwrkr wo Sids 1 jauari 2014 hft groot aatal mdwrkrs bij WooGod 2-Duizd adr fucti i oz orgaisati. E voorbld hirva is d sior mdwrkr wo, ghl iuw fucti di combiati vormt va d wrkzaamhd va d vrogr opzichtrs d klatcosults. Dz mdwrkr bglidt ht hl procs va woig zok tot woig btrkk. Sior mdwrkr wo Lida va d Brik is wrkzaam i rayo Echt. Lida vrwisslt d cilidr va d buitdur WooGod 2-Duizd hft vir sior mdwrkrs wo. Naast ht vrhuurprocs bglid zij ook ht vrkoopprocs va (bstaad) woig: Fmk d Tulig, tvs coördiator va d afdlig Wo, Jolada Muichs (rayo Ruvr), Ady Sijdrs (rayo Swalm) Lida va d Brik (rayo Echt). Voormalig opzichtr Ptr Jass tijdlijk mdwrkr Marti va Dlft bid aavulld odrstuig. Tchik Ht grootst vrschil mt d vrogr fucti va klatcosult is dat r blagrijk dl tchik bijgkom is. Wij bkijk sam mt d vrtrkkd bwor woig waarva d huur is opgzgd, ivtarisr vtul tchisch makmt, gv aa wat hrstld mot word door d huurdr of door WooGod 2-Duizd zorg r voor dat d woig i d juist staat vrdr vrhuurd ka word. Dat hoort allmaal bij vooropam. Vrvolgs cotrolr w bij d idopam og kr of alls door d huurdr idrdaad volgs afspraak wordt achtrglat w zij r bij d slutluitgift aa d iuw huurdr. Ook bglid w bzichtigig atuurlijk zit r blagrijk dl admiistrati aa d wrkzaamhd vast. Idr sior mdwrkr wo hft zij ig rayo otmot daar wklijks vrschilld huurdrs woigzokd. Zo hbb w god bld va oz woig d ws va oz (tokomstig) bwors. Bijzodr Op dz wrkdag bgit Lida mt idopam op d Zilvrsparstraat i Echt, rijdt z vrvolgs aar Koigsbosch voor slutluitgift bzichtigig staat s middags vooropam i t Thaal i d agda. Lida: Dz slutluitgift i Koigsbosch is bijzodr. D woig is iglijk siorwoig mt slaapkamr op d bga grod éé kamr op d bovvrdipig. Voor d woig i dit siorhofj word iuw pla gmaakt maar d iuw huurdr, jog modr, hft i idr gval d tozggig va os dat z hir miimaal jaar ka wo. Op dz mair hlp w jog woigzokd aa btaalbar woig voorkom w dat d woig oodig lgstaat. Afsprak Lida zit huurdrs vaak i kort tijd dri kr, bij d vooropam, d idopam vrvolgs vaak og kr bij d slutluitgift voor iuw woig. Dat prsoolijk cotact is zkr va d mooist kat va dz iuw fucti. Ht is it altijd gmakklijk, wat ik mot ook midr luk gsprkk vor als vrtrkkd huurdr d gmaakt afsprak it akomt. hij hft bijvoorbld bschadigig aa mur of dur it hrstld da zal WooGod 2-Duizd dit mot do voor rkig va d huurdr. pagia 4 witr 2014

5 Huurdrsblagvrigig BRES D Parlmtair Equêt-commissi Woigcorporatis hft op 30 oktobr haar idrapport gprstrd. Hiri word o.a. aabvlig gdaa om d positi va huurdrs t vrstrk door aa d huurdrsblagvrigig (og) mr tak bvogdhd to t k. Bij d bhadlig va ht idrapport door d 2 Kamr zal blijk of voor dz aabvlig politik mrdrhid bstaat. Voor BRES wordt hirdoor uitbridig va ht bstuur og drigdr. Wij do da ook drigd brop op oz huurdrs om oz vrigig t vrstrk daarm d positi va d huurdr! Dat prsoolijk cotact is zkr va d mooist kat va dz iuw fucti. Vaak word spull tr ovram aa iuw huurdr aagbod, dk bijvoorbld aa lamll, gordij of lamiaat, maar dat mot d huurdrs odrlig mt lkaar rgl. Nmt iuw huurdr d aagbod zak it ovr of wil hij daar it d gvraagd prijs voor btal, da is dat hl vrvld maar da mot d vrtrkkd huurdr toch og dz zak vrwijdr. Wrkplk Lida woot zlf i Brabat maar kt Echt d omliggd kr imiddls op haar duimpj, z brgt r wklijks hl wat tijd door. WooGod 2-Duizd hft i D Hègdrhaof i t Thaal katoortj voor d mdwrkrs va ht rayo Echt daar b ik tuss mij afsprak door rglmatig t vid. Da hof ik it oodig op r t rijd aar Ruvr ka ik i Echt blijv wrk. Mij laatst afspraak vadaag is wl hl dichtbij, amlijk i D Hègdrhaof zlf, dus daarvoor hof ik it s d dur uit! Profprojct Swalm Op pagia 6 i dit blad is profprojct voor rgimaatrgl i Swalm omschrv. BRES is rva ovrtuigd dat dz maatrgl altijd voordlig zij voor d huurdrs, omdat d bsparig op rgikost hogr is da d huurvrhogig. Zo ku huurdrs bij dit projct, di kiz voor zopal op ht dak, dirct gld spar. W gaa r da ook va uit dat dz prof gaat slag dat mr projct zull volg. Voor klacht, aamldig als (bstuurs)lid vrag kut u trcht op oz wbsit of op tlfooummr Has Hdriks Voorzittr HBV BRES Aapassig blid social urgti WooGod 2-Duizd zal mt istmmig va d HBV BRES pr 1 jauari 2015 stopp mt ht vrstrkk va social urgti. D HBV BRES hir hirovr positif advis afggv. I d praktijk blijkt o.a. dat woigzokd mt urgti status rdlijk sl woig hbb aar hu voorkur volgs d rgulir vrhuur va woig. Ook is d druk op d woigmarkt it zo hoog dat woigzokd di drigd vrlg zitt om wooruimt, (t) lag zoud mot wacht op towijzig. Ht wrk mt urgtis zorgt r bovdi voor dat woigzokd zodr urgti moilijkr aa d burt kom. D mdisch urgtis blijv odr bpaald voorwaard ghadhaafd. Op dit momt zij r ca. 50 woigzokd mt social urgti. Zij zij pr brif op d hoogt gstld va dz aapassig voor h gldt bovdi ovrgagsrglig. pagia 5 witr 2014

6 Ergimaatrgl profprojct i Swalm Os actul woigbzit i totaal ruim woig varirt va iuwbouwwoig tot woig oudr da 70 jaar. Bouwmthods zij i dz zv dcia vrbtrd ook is r sids d jar tachtig stds mr aadacht voor rgizuiig bouw. Sids 2008 mot vrhuurdr of vrkopr va huis bovdi rgilabl voorlgg. Door d grot lftijdsvrschill bij oz woig variër dz rgilabls va A tot mt F. D komd jar zull w da ook vl aadacht bstd aa d vrduurzamig va os woigbzit daarm d vrbtrig va os gmiddld rgilabl. I Swalm is id dit jaar profprojct hirvoor gstart. Projctlidr Hubrt va Pol lgt uit: Uit t vor maatrgl (als ghl pakkt of gdltlijk): Niuw combiktl Mchaisch vtilati Vrvag isolr dak HR ++ glas Isolatikorrls i d spouw Evtul zopal voor ht opwkk va lktricitit Ht gaat hirbij om i totaal 23 woig uit d jar zstig i d Hrtog Aroldstraat, Graaf Rialdstraat Baro d Schcklaa, waar w mt structurl maatrgl ht rgivrbruik will vrlag. I samwrkig mt HtErgiBurau* krijg bwors maatwrkaabod voor vrduurzamig comfortvrbtrig va d woig. Zij mog zlf kiz of z hirva gbruik mak, maar ht is i all opzicht wi-wi situati. D voorgstld maatrgl zoals ht aabrg va isolati dubbl glas, ht aalgg of vrbtr va d vrwarmigsistallati ht vtul aabrg va zopal lid tot kli maadlijks huurvrhogig, maar daar staat mooi bsparig op d rgirkig tgovr. D maadlijks woolast zull i d iuw situati ALTIJD lagr zij da voorh. Hubrt va Pol mrkt dat vooral d huurvrhogig wrstad opropt om dl t m aa ht projct. Ms hor ht woord huurvrhogig da wordt vaak al it mr gluistrd aar d rst va ht vrhaal. Of m vidt dat d rgikost al laag gog zij trwijl z toch cht mr ku bspar. Ik dk dat god voorbld dot volg dl daarom positiv rvarig va huurdrs di al rdr rgimaatrgl lit uitvor. Als ht projct idrdaad doorgaat w hbb miimal dlam va 70% va d aagschrv huishouds odig is d plaig dat d maatrgl og voor d bouwvakvakati va 2015 uitgvord zij. Ergicoach I aavullig op dz structurl maatrgl zal bovdi mdwrkr va WooGod 2-Duizd cotact houd mt d bwors. Hubrt va Pol: Dz rgicoach gft bwors tips ovr ht vrlag va hu rgirkig. Vaak zij dat kli gdragsvradrig zoals ht gbruik va spaarlamp ht god vtilr va d woig. Ook advisr w ms om lktrisch apparat zoals TV, stro koffiztapparaat it oodig op stadby t lat staa. Mij collga bhr odrhoud Wim Drix zal dz rol i Swalm gaa ivull. * HtErgiBurau: Bglidt opdrachtgvrs bij ht vid va kas oplossig voor vraagstukk rod duurzam samlvig klimaatvradrig pagia 6 witr 2014

7 * U kut d kustwrk va Sf Apldoor og tot 9 jauari bwodr i ht atrium va WooGod 2-Duizd (zi pag. 12). Goud Huurdrs Ai (74) Sf Apldoor (76) wood afglop ovmbr vijftig jaar i hu huurwoig op d Titus Bradsmalaa i Ruvr. W ztt oz Goud Huurdrs graag i ht zotj ht chtpaar Apldoor otvig da ook mooi bos blom, dit kr uit had va mdwrkr Wo Ali Vas. Bij vijftig jaar wo hor mooi vrhal di w va tijd tot tijd i dit blad mt u dl. W word hartlijk otvag mt hrlijk kopj koffi, door Sf zlf vrs gmal ( mt d koffimol va zij modr ) vrvolgs mt kokd watr gzt, zoals ht hoort! Z gaa r s god voor zitt i hu gzllig wookamr om hririg op t hal aa vijftig jaar wo i d Titus Bradsmalaa. W zij 54 jaar gld gtrouwd hbb to rst bij famili op Huurdrs vijftig jaar Os woigbzit wordt oudr groot dl stamt uit d jar zstig zvtig dat btkt ook dat w rglmatig huurdrs mog flicitr di vijftig jaar of lagr bij os hur. Omdat i d bgijar vaak via d gmt ghuurd wrd hbb w chtr it altijd d bgidatum va huurcotract. Huurt u vijftig jaar of lagr, laat ht os wt otvag mooi bos blom! Stuur hirvoor mail aar: d Pastoor Vracklaa igwood, vrtlt Ai. Daar is oz oudst gbor to d twd op komst was zij w vrhuisd aar d Titus Bradsmalaa. Sf bgit al dirct t lach: Ik was hl blij dat w dit huis krg va d woigvrigig, ik had ht wl gzi bij mij stifmodr vaaf d rst dag, to hir og it s bd stod, wild ik al blijv! Ht was ook al dirct hl gzllig straat baamt Ai. Ovral ms va oz lftijd mt kli kidr. E z war allmaal hl vaak bij os t vid, hir gig alls, da lgd z dks ovr d stol om tt t bouw hadd z ht grootst plzir, vult Sf aa. Ai: Ik hb altijd alls op huis aa lat kom altijd gzgd dat z ooit ruzi most mak om matriël dig. D tijd dat d kidr kli war was cht hrlijk tijd. Sf hft aatal mooi jar bij d Mari gzt ik b ook og i Niuw-Guia gwst, di vligris duurd to og 2,5 dag! daara wrd hij machiist op d Plm. Daar had ik voor glrd maar ik ko it tg d achtdist dus b ik ovrgstapt aar HOVUMA, d fabrikat va magazijstllig i Ruvr. Daar hb ik drtig jaar volgmaakt. Ht chtpaar krg op d Titus Bradsmalaa og drd kid z zij d trots opa oma va klikidr Kty Gioia. Ook dz tw zij altijd mt vl plzir aar d Titus Bradsmalaa gkom, waar Ai Sf jarlag oppas opa oma war. I d wookamr va d famili Apldoor is duidlijk t zi dat Sf god amaturkustaar is *. D mur hag vol schildrij op vrschilld tafltjs staat gbotsrd wrk. Ai: Sam mt aatal dams hir uit Ruvr schildrt Sf idr disdag hij is d ig ma i dat gropj. Z gaa ook vaak buit rgs i d atuur schildr da zg ik altijd voor d grap Daar gaat Ato Hybor mt zij vrouw wr! Sf Ai Apldoor hop og hl wat jar op d Titus Bradsmalaa t wo. Ht bvalt hu god, d badkamr is op d bga grod gblv ( dat komt hl god uit u w wat oudr zij ) vrdr hbb z r alls wat z zich ws. Ht hov g vijftig jaar mr t word, lacht Ai, maar zkr ti jaar, da b ik t zo oud als oz buurvrouw di ka og stds hl god. pagia 7 witr 2014

8 Marsmatjs vrwijdr asbst WooGod 2-Duizd hft d afglop maad woig di vóór 1994 gbouwd zij, stkprofsgwijs odrzocht op aawzighid va asbst. I zo twitig woig is door spcialist asbst vrwijdrd, hir was sprak va pottil gzodhidsrisico. Zo ook i d woig va Moiqu va Wgbrg i Echt. Ht war t marsmatjs. Ruim zvtig proct va d woig di vóór 1994 gbouwd zij, bvat asbst. Sids 1994 is r algm vrbod op ht topass va asbst, omdat asbst schadlijk voor d gzodhid ka zij op ht momt dat vzls vrijkom. WooGod 2-Duizd vrhuurt zo woig di vóór 1994 gbouwd zij. GBB, gspcialisrd burau i asbstivtarisati, hft i opdracht va WooGod 2-Duizd stkprofsgwijs 440 va dz woig odrzocht op d aawzighid va asbst. Gbruiklijk plaats GBB trof asbst aa op d gbruiklijk plaats: i ht dakbschot, golfplat, stopvrf, gvlpal, vstrbak, grootst slaapkamr lag asbsthoudd vlorzil, zgt z. Wij hbb daar lamiaatvlor ovrh glgd. Omdat ht om it-hchtgbod matriaal gig, advisrd GBB WooGod 2-Duizd om ht zil t vrwijdr. Om acht uur s ochtds kwam d wrklui, aldus Moiqu. Z slot bov alls hrmtisch af dd hu pakk aa. Nt marsmatjs. D vrwachtig was dat d klus om tw uur s middags gklaard zou zij. Dat vil tg. Ht zil was vastglijmd, z hbb ht r uit mot hamr. E d vlor was ki- kihard. Rutgr Vrburg: Zoits mag bwor dus cht ooit zlf gaa do, asbsthoudd matriaal mot j altijd door spcialist lat vrwijschouwpijp, riolrig drglijk. Mstal gaat ht om hchtgbod asbst, zgt Rutgr Vrburg va GBB. Dit zit stvig i ht matriaal ka mstal g kwaad als ht itact is ogmoid wordt glat. Bij bschadigig is r pottil gzodhidsrisico is ht raadzaam om ht asbst wg t hal. Datzlfd gldt voor it-hchtgbod asbst, waarbij asbstvzls voudig vrijkom. GBB trof i zo twitig woig asbst mt pottil gzodhidsrisico aa. Dit asbst is d afglop tijd vrwijdrd. Kihard I ht huis va Moiqu va Wgbrg kostt dit d odig moit. Op oz pagia 8 witr 2014

9 Asbstdskudig Joh Gootz advisrt ms di vrmod dat z bschadigd of it-hchtgbod asbst i huis hbb, om cotact op t m mt WooGod 2-Duizd. Hb j woig mt bouwjaar va vóór 1994 b j va pla om t gaa kluss, laat os dit altijd va tvor wt wacht rst oz racti af voordat j bgit. Ga it zomaar kluss aa matrial waari moglijk asbst ka zitt vrwijdr ht absoluut ooit zlf. Dat mot cht door gspcialisrd bdrijf gbur. Vaaf 1 jauari komt u d mdwrkrs bhr odrhoud i hu iuw bdrijfskldig tg! dr, ook al dk j als bwor dat ht v sl gdaa is! Huvlladschap I d woig va Moiqu va Wgbrg was dit i idr gval hl klus. Tw uur wrd vir uur, vir uur zs uur. Uitidlijk war z pas om lf uur s avods klaar! D vlor was t huvlladschap. D dag ra is di gëgalisrd. Door all wrkzaamhd ko d kamr wl vrfburt gbruik. WooGod 2-Duizd bood aa dat t do, maar ik wild dat graag zlf do; ik hb alls zlf gschildrd i huis. D kost va d vrf krg ik vrgod. Ik krg ook iuw vlor ht lamiaat dat ri lag was vrlijmd ko ik it mr gbruik. D woigcorporati hft alls tjs afghadld. D kamr is wr als iuw. Advis Dat gldt ook voor d adr woig waar asbst vrwijdrd is vawg pottil gzodhidsrisico, zgt Joh Gootz, coördiator vastgod asbstdskudig bij WooGod 2-Duizd. Ht ovrig asbst gaat ruit bij plamatig odrhoud als woig tuss tw vrhurig vrijkom. Bij urgt gvall, war wij di zoud aatrff, atuurlijk mt. Door d bzitsivtarisati di GBB hft uitgvord hbb w god bld gkrg va d asbsttopassig i oz woig. D volgd stap is ht vrtal va d ivtarisatis aar d ovrig woig di it zij gïvtarisrd. W zij va pla om pr woig mtrkastkaart op t hag waarop bwor, aamr of istallatur sl ka zi op wlk plaats moglijk asbst vrwrkt is. Asbsthoudd matriaal mot j altijd door spcialist lat vrwijdr, ook al dk j als bwor dat ht v sl gdaa is! Bov: v.l..r. Ja Juriss, Adré Grrits Lambrt Svris. Bd: v.l..r. Wim Drix, Thijs Smts B Hgma. pagia 9 witr 2014

10 D ms op d kaldr Vrijwilligrs i BuurtTam ht zwmbad Echt mii-bruiloft i Mxico Alstublift: bij dz iuwsbrif vidt u oz kaldr voor Op d foto s va d kaldr staa huurdrs. Maar wi zij dz ms? Tw chtpar stll zich graag aa u voor. To Jos Joost-Middlkoop Azil Diaz Paz Suza Jass-Diaz Paz. Zwog i ht zwmbad Afglop zomr war z vijftig jaar gtrouwd. To Jos Joost uit Swalm. Al bija t zo lag 46 jaar wo z i d Pastoor Zadrsstraat i woig va WooGod 2-Duizd. Mt vl plzir. Ht is fij, god odrhoud huis i fij, rustig buurt. I d loop dr jar zij r atuurlijk vl iuw bwors gkom, maar vrdr is r iglijk auwlijks its vradrd. To Jos zij gfotografrd i Zwmbad d Bosbrg i hu gmt. I hu wrkkldig, wat zij bhor r tot d bija twhodrd vrijwilligrs. To i 2003 ht dok drigd t vall voor ht buitbad, slog d Swalmar d had i om ht op t houd. Mt succs. Ht bad wrd drastisch vriuwd sidsdi al divrs kr uitgrop tot bst zwmbad va Limburg. Jos was va d rst di zich i 2003 als vrijwilligr opwirp. Jos: Ht zou uwig zod zij als ht bad dicht zou gaa. Ik hb dirct gzgd: ik kom wl wrk. Sidsdi is z r wklijks i d wr mt potsdok mmrs mt watr. I d zomrmaad wrk ik m aa ht schoohoud va d kldruimts wc s bijvoorbld, s witrs pots w vooral bi. To maakt sids zij psio acht jaar gld dl uit va d odrhoudsplog va ht zwmbad. Ook i d witrmaad zij di druk bzig: mt bladr opruim, schildr adr odrhoudswrk. Ht is luk gzllig. J bt lkkr bzig, kltst wat, w drik koffi. Waar Jos faatik zwmmr is als ht ka, zwm ik i d zomr idr dag, hft To all i ht zwmbad gstaa to ht lg was. Ik hb hlmaal its mt zwmm. Toch zal ook hij komd zomr grgld i D Bosbrg t vid zij. Om klusjs t do, maar waarschijlijk ook om t git va d vird grati Joost. Wat Jos To zij d trots ovrgrootoudrs va achtrklikid va dri jaar. Mii-bruiloft i Mxico Zovr is ht jog stl Suza Azil og lag it. Hu vrhaal is vorig jaar brd uitgmt i ht tlvisiprogramma Lifs uit va d KRO. Swalms Suza Mxicaas Azil word i 2002 pvrid. I 2006 stlt Azil voor d grap voor om s aar Ndrlad t kom, maar Suza gaat r srius op i. Z vir sam vakati i Europa. E word vrlifd op lkaar. Suza: I d jar ra zag w lkaar stds i d vakati. I 2009 b ik zv maad aar Mxico ggaa voor mij afstudropdracht voor d studi archologi. Ik hb to mooi mij lifd voor Mxico Azil ku combir. Toch bsluit z dat hu tokomst i Ndrlad ligt. I 2013 trouw z hir, maar Azil mag all i Ndrlad blijv als Suza baa hft. Hir houdt ht rlaas i Lifs uit op. Imiddls zij w jaar vrdr woot ht chtpaar mt vl plzir sam i huurwoig va WooGod 2-Duizd i Swalm. Sids mi b ik bdrijfslidr bij groothadl i vchtsportartikl, zgt Suza. Nit waarvoor ik gstudrd hb, maar ht wrk bvalt prima. Ook Azil wrkt, als opropkracht bij d plaatslijk papirfabrikat. Hij most rg w aa Swalm. Mij rst kr hir was cht shock. Ik wood i Guadalajara mt 1,5 miljo iwors. pagia 10 witr 2014

11 Hur i Vrigig va Eigar Altijd druk lvdig, hir is ht hl rustig. Maar ik b raa gwd, ik houd ook va d atuur hir. Azil sprkt stds btr Ndrlads vooral doordat Suza hij odrlig altijd Ndrlads prat. Volgd jaar bgit hij aa d iburgrigscursus hoopt hij vast baa t vid. Ook wil hij gaa studr. Maar rst gaa z mt Krstmis aar Mxico. Suza: Na os huwlijk hir b ik r it mr gwst. W houd r mii-bruiloft voor zij famili vrid. Spad. Ik m mij trouwjurk wl m, ja.! Wilt u volgd jaar ook op oz kaldr staa? Dat ka! Stuur mail aar: Wij m da cotact mt u op. E afdruk va d kaldrfoto krijgt u va os cadau! Vrtgwoordigrs va huurdrs als blagrijk schakl mt WooGod 2-Duizd I aatal appartmtcomplx va WooGod 2-Duizd wo zowl huurdrs als koprs. D igar va d koopwoig i zo gmgd complx zij voor ht <kadr> bhartig va hu blag vrigd Rva i zogaamd Vrigig va Eigar (VvE). WooGod 2-Duizd is igaar va d huurwoig i dz (tkstj gbouw volgt a.s. maadag bhartigt og) d blag va d btrffd huurdrs. Vast cotactprso vorm hirbij blagrijk schakl. I appartmtgbouw Zjwaam Haof aa d Markt i Swalm vrvull Har Schrurs Li Schrurs ( g famili ) dz vrijwillig rol mt vl thousiasm izt. Har Schrurs: I dit gbouw wo 27 huurdrs 16 koprs. Tot paar jaar gld hadd w iglijk all cotact als huurdrs odr lkaar. Wij hbb daarom i 2012 voor ht rst bworsbijkomst mt zowl koprs als huurdrs gorgaisrd dat is prima bvall. Ht cotact tuss d bwors wordt btr, vtul spaig ku j voor zij d huurdrs wt os t vid voor vrag klacht di j da sam kut aapakk. Li vult aa: W hbb zo al sam mt WooGod 2-Duizd brikt dat d vrlichtig op d galrij i d kldr aagpast zij dat klacht ovr d glazwassr word opgpakt. Mart Jass Jai Bormas va ht clustr Lfbaarhid zij d cotactprso voor d ca. 30 VvE complx i ht wrkgbid va WooGod 2-Duizd. Mart Jass: Cotactprso zoals Har Li lat os wt wlk aadachtsput i d jaarlijks VvE vrgadrig aa d ord mot kom. Blag va koprs huurdrs ku amlijk va lkaar vrschill, waarbij ht uitgagsput is dat Mdwrkr Lfbaarhid Jai Bormas bidt cotactprso Li Schrurs (l) Har Schrurs va appartmtcomplx Zjwaam Haof i Swalm kli attti aa als dak voor d god samwrkig i ht afglop jaar. huurdrs koprs op harmoiuz mair ku samwo. Jai Bormas: Zo hb ik rdr dit jaar sam mt d cotactprso i d vrschilld VvE s bkk ho r gpotst wordt, of r voldod vrlichtig is i d algm ruimts, of ht odrhoud god wordt uitgvord tc. Op dz mair wt w ook wat d huurdrs hirva vid wat vtul vrbtrd ka word. pagia 11 witr 2014

12 Expositis WooGod 2-Duizd Marcll Maurau Oz Goud Huurdr Sf Apldoor xposrt schildrij bld: adrs: Bzok a 4 la Zodag 23 ovmbr tot vrijdag 9 jauari. k c Vra Pastoor 3 CP Ruvr U kut d xpositi bzok tijds oz katoortijd op all zodag 595 i d xpositipriod va uur tot uur. : gstijd Opi drdag: o Marcll Maurau, Jos Croobrg Wis Roubroks g t/m d maada uur 08 xposr schildrij, bros kramik vrijdag: uur va zodag 7 fbruari tot mt zodag 22 maart U kut d xpositi bzok tijds oz katoortijd rs: op d rst d laatst zodag va d xpositipriod Postad va uur tot uur. Postbus vr K Ru 5953 Z 7 77 ) Tl. (077 D voorjaarsxpositi va kustkrig Artimosa wordt gopd op zatrdag 28 maart. ldig: Vrvolgs zal d xpositi t bzichtig zij tijds katoorur op zodag 29 maart 2015, m i t Rpara maadag 6 april 2015 (twd Paasdag) d zodag april 2015 va uur tot uur. ) 7 7 Tl. (0 : d2-d.l o g oo : Wbsit l. -d d2 oogo ti: rdac Tkst -Duizd Erdr dit jaar hbb d wijktams i Rormod (wijkagt, wijkboa, wijkraad wijkrgissur) 2 ogod uicati o W ht iitiatif gom om d had i t slaa gzamlijk ht projct Waaks op t g i m om Sticht iss, C t & cocpt L ztt. Hirbij wordt brop gdaa op hodbzittrs om oogj i ht zil t houd o Yv, tks d V a v war zij hu hod uitlat. Als hodigaar loopt u daglijks, vaak op vast tijd op c r a M Foto s: straat u kt uw ig wijk god. U hrkt daardoor ook sllr vrdacht situatis, zoals uizd od2-d sl G prso i d tui va d bur trwijl dz va huis zij. Of prso di opvalld i auto s o o gw ors, B Stichti Ptr B iliëbrg of woig kijk. Ht is it d bdolig dat u zlf igrijpt bij vrdacht situati, maar d dia, St. O rimags M wl dat u d politi blt. Uw vilighid staat uitraard voorop. t r a App tock, F Shuttrs : Layout Hft u als hodbzittr itrss om d og d or va uw wijk t zij wilt u s Nikks l wt of ook i uw wijk i Swalm Waaks-tam actif is of wilt u dit sam mt buurt r u Ma. udiodo got i ht lv rop, stuur da mail aar: Druk: d r a t Voor iformati kut u ook trcht bij oz Mdwrkrs Lfbaarhid: Jolada Flur of it S, iu rij Kot Yvo Sp via os algm tlfooummr. Drukk : Oplag xmplar Projct WAAKS i gmt Rormod: Sam wrk aa god buurt u it blad k d. d a v ihoud otl Aa d cht word r g 014 mbr 2 dc Social Mdia WooGod 2-Duizd is u ook brikbaar via Twittr, Facbook LikdI. Via dz social mdia kut u op d hoogt blijv va oz iuwtjs, actis vmt. Volg os of twittr m! Wis Roubroks Colofo Jos Croobrg Sf Apldoor W vrzok u vridlijk rst v oz wbsit t bzok voordat u bzok brgt aa xpositi. Opigstijd ku amlijk wijzig op oz sit lst u altijd d actul opigstijd.

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015 Mt stoma aar Afrika Wij stimulr zlfrdzaamhid Fit of ficti?.ccnieuws VAN MEDIQ COMBICARE jui 2015 Sam lukt ht! Ik vid ht blagrijk dat j ht stomazakj it zit odr mij kldig Dasac NovaLif: Vilig, btrouwbaar

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vratwoordlijk uitgvr: O. Halflats, Triomflaa 172-1160 Brussl. CGTN-049 Algm voorwaard Tijdlijk Cotract & Tijdlijk Sow Cotract (gldig vaaf 01.04.2009) Algm voorwaard Tijdlijk cotract & tijdlijk Sow cotract

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017 THEMA: WINTERWEER! Splbrif FEBRUARI 2017 I PIPPO taa dz maad vrhaaltj ovr hrlijk witrwr. Lotj maakt uwpop uwbal. Luuk Lotj zorg voor d vogl: z hag ligr op mt pida vtbol i tj. Max zij vriditj Lila bouw

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4 J**GD is ht iuwsmagazi voor ht Rgioaal Actipla Jugdwrklooshid IJssl-Vcht wordt uitggv door Rgioaal Platform Arbidsmarktblid os motto is jog glrd, jog gdaa J**GD (#1) maart 2011 1000-jogrpla OVERHEID 50%

Nadere informatie

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 2014 2014 1/91 Ihoudsopgav 1. Ilidig 2. Rikwijdt va d 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 3. Blid va d orgaisati 4. Dskudighid va ht

Nadere informatie

Een milli meter meer graag. Bij comfort voor

Een milli meter meer graag. Bij comfort voor TECHIEK COMFORT UIT BADE E WIELE E milli mtr mr graag AERODYAMICA, STIJFHEID E GEWICHT ZIJ HEEL POPULAIRE MAATSTAVE, MAAR COMFORT TELT OOK. WAT IS DE IVLOED VA BADBREEDTE, BADESPAIG E VELGHOOGTE OP HET

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Karrvalskraat va t Aogj Jaargag 53 2014 Daor kud mj vor d dag komm! D iuw Joffrs 5 Aggumskbad wit Mottomot 7 Miistr va Plisi Zak gaat strijd aa tg lui kopr 15 Va d voorzittr t Aogs motto Bst caravalsvirdrs.

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA Profcod: gg13 slravl Uitgvord i opdracht va: Proviciaal Profctrum voor d Grottlt Oost-Vlaadr vzw Tchisch Comité Karrwg

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Wat is een normale doorloop5jd?

Wat is een normale doorloop5jd? 25-01- 13 Wat is ormal doorloop5jd? Wat is ormal doorlooptijd? (uitvorigsduur ovrlast bij rliig vrvagig) Has va Kk, Kragt Ifratch 16 uari 2013 3 Ihoudsopgav 1. Afwgig rli of vrvag 2. Wrkprocs fasrig i

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum 2 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 2 20 fbruari 2015 D Zuidrcatorij vird ht 25-jarig jubilum Wlk bas sluit zich aa bij Voics? Cursuss gog: o.a. ovr kruiswgstatis pagia 4 pagia 5 pagia 10 ds.

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014 Akr Akr Ms mt Missi Jaarvrslag 2014 4 3 Hoofdstuk 1: Ms mt Missi i ht kort E ig gluid 4 Wi zij wij? 6 Ms mt Missi hft i 2014 haar activitit gcoctrrd i d volgd lad: 11 41 8 Hoofdstuk 2: Ms mt Missi i Afrika,

Nadere informatie