Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zjaak: in de zorg, uit de zorg!"

Transcriptie

1 E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo , Itrt: I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum lidd Zjaak d afglop jar zorglijk bstaa, mt als absoluut diptput ovmbr vorig jaar, to officil d stkkr ruit wrd gtrokk. Maar Zjaak is trug, aliv ad kickig. Zjaak is uit d zorg door i d zorg t gaa. Althas, dat zgg Sigrid Btzo Rodrik Puttr. E zij ku ht wt, wat z zij d odrmd motor achtr Zjaak 2.0: ht buurctrum voor zorg wlzij. Ht pla voor d tokomst va Zjaak is duidlijk, maar ho ht straks allmaal igvuld gaat word wi daar allmaal bij btrokk zull zij, dat is og it uitgkristallisrd. Rodrik Puttr: D gmt hft d richtig bpaald. Zij zij ook d igaar va Zjaak. Op dit momt zij w aa ht kijk ho w ht hl cocpt vorm ihoud gaa gv. Pioir Sigrid: E ctrum voor zorg wlzij opztt is bst complx klus. Glukkig staa Rodrik ik r it all voor. D gmt, Llizorggrop mt Aad d Kook d SBP mt Dick va Plt zij ook hl actif aa ht pioir voor Zjaak 2.0. Wat al klikt ht misschi gk, a 20 jaar Zjaak zitt w fitlijk opiuw i pioirsfas. Rodrik vult aa: Er ligg u hl vl kas om lv i d brouwrij t brg. Om drom t ralisr. Om vrbi- Klussdist voor Prislad Lag Lad 2 Schouw voor Schoo Hl Prislad dig t lgg, profssioals i d zorg wlzijssctor sam t brg, t vrbid mt d wijk. Dat is absoluut oz ambiti. Sigrid: Idr mot straks wr i Zjaak trcht ku. D voor d social cotact misschi gzod hapj of drakj. D volgd voor ht afhal va rollatr, ik om maar its. Nummr dri komt voor Ayurvdisch massag, of yogals, of voor lzig ovr gzod t. Of voor traiig. Ntwrk Eé dig is duidlijk: Zjaak is r straks voor idr, va jog tot oud. Op dit momt wordt hard gwrkt aa ht bouw va twrk. Wat zoals Rodrik zgt: Op dit momt zitt w hir mt vir ms, waarodr Sigrid ik, mt oz praktijk voor atuurgskud. Maar als oz droom uitkomt, zitt hir straks misschi wl 20 zr uitlopd odrmrs di allmaal its do op ht mdisch paramdisch vlak. Dat ka variër va atuurgskudig, tot fysiothraput. E va logopdist of diëtist tot maatschapplijk wrkr. Op dit momt smd w sam ht Huisartspraktijk Fydok al pla om dl va hu bhadlig i Zjaak odr t brg. Sigrid: W krijg it all vauit d wijk thousiast ractis op oz pla, maar ook vauit d zorg wlzijssctor. Os Start taalprojct lz schrijv i Pris Alxadr 3 Do lat 4 Kidrrdacti 6 Wijkbruch i Prislad 7 Rodrik Puttr, Sigrid Btzo Dick va Plt i (hir og) vrlat Zjaak: prat ovr d tokomst... twrk groit op dit momt cht mt d dag. Bstuur Om d groi i god ba t ku lid, dglijk fudamt t lgg voor d tokomst, is ht odig dat Zjaak op kort trmij ig bstuur krijgt. Rodrik: Als r zovl partij bij btrokk zij, da mot j hldr afsprak mak di ook vastlgg. W kom lagzamrhad i d fas dat w dig will formalisr. Daar hb j bstuur voor odig, dus dat zij w u aa ht orgaisr. 13 dcmbr: Op Dag Ho sl d otwikklig ook gaa, Zjaak 2.0 staat voorlopig og i d stigrs. Nmt it wg dat op 13 dcmbr d buurt al ka kom voorprov va wat r i d loop dr tijd allmaal op ht mu komt bij Zjaak. Sigrid: Tijds d Op dag ku ms trcht voor kort gratis bhadlig door ms di zich i Zjaak gaa vstig. Dk bijvoorbld aa gratis yogals. D Llizorggrop d SBP zij op di dag aawzig, d wijkbus staat r, Ev Buurt prstrt zich. Er is wat t t t drik. Kortom, tvl om op t om. Dus kom vooral! Al is ht maar om quêt i t vull os zo t lat wt wat ú va os zou will, om uw tips god idë mt os t dl. (Advrtti) Paulusma 3 Vrslavigsprojct op OBS Plusput 8 Hulp bij rouwvrwrkig 8 Programma Op Dag 13 dcmbr 12:00-16:00 uur Kort gratis bhadlig va kl disciplis di d praktijk bidt (o.a. rugmassag, yoga, votrflx, Kisiologi). Iformatikram va d huismrk Piléj LakShmi va wlzijaabidrs; Llizorggrop, EvBuurt, St. Bworsodrstuig Prislad. Kado-stjs & kadobo t koop. Gzllig kopj koffi mt d buurt. Divrs lzig (12.30, uur), o.a. ovr probiotica strss (Advrtti) Loof otariss Katooradrs: Klaas Timmrstraat 4, 3067 NX Rottrdam Ruim parkrglghid aawzig. Postadrs: Postbus 8008, 3009 AA Rottrdam Tlfoo Wbsit: VANDIJK advocat is gspcialisrd i odrmigsrcht, arbidsrcht, ambtarrcht, vrvorsrcht, prsoo- familircht icasso s. Ht bstuur va d SBP d rdacti va d Prisladkrat ws all lzrs hl fij fstdag god 2015 GRATIS SPREEKUUR Elk maadagvoor HET MKB. Op afspraak. I d ochtd va uur. I d avod va uur. Elk disdagvoor PARTICULIEREN va tot uur. Ht sprkuur is bdold als rst oriëtrd gsprk va 10 miut. U dot r vrstadig aa uw komst vooraf t mld. Jacqus Dutilhwg 471c, 3065 GL Rottrdam Tl , fax Wbsit:

2 2 Wi hlpt avoturniuw duikr Nacy Zlbrgsigl gplaatst spltui Pitj Bll? I d wk va 17 ovmbrplaatst d gmt va d grootst duikrs va Pris Alxadr aa d Nacy Zlbrgsigl i Prislad. D iuw duikr vrbidt odr d wg d sigls aa d Prislaa is 48 mtr lag. Pris Alxadr is éé va d laagst glg gbid va Ndrlad. Om drog vot t houd hft ht gbid igwikkld watrsystm, dat bstaat uit twrk va watrgag, riol, stuw, duikrs gmal. Ht Hooghmraadschap va Schilad d Krimprwaard d gmt bhr dit watrsystm. Kruisig watr wg War watr wg lkaar kruis, mot r oplossig kom om d doorstromig va Vriuwig duikr Aa d Nacy Zlbrgsigl, abij d Prislaa, zij d oud duikrs maar ook d kabls lidig gzakt. Om d doorstromig va ht watr t ku waarborg mot dz vrvag word. Imiddls zij d watr-, gas lktricititslidig di bov odr d oud duikrs lip vrvag. Daara is d fudrig glgd voor d iuw duikr, is d iuw duikr i gdlt gplaatst. D afro- CurZus&Zo Niuw cursuss workshops CurZus&Zo bidt gvarird cursusaabod voor jog oud i ht gbid Rottrdam-Pris Alxadr. D cursuss vid plaats i ht ig cursusctrum divrs xtr locatis i Rottrdam. CurZus&Zo wil als sociaal maatschapplijk orgaisati ispirrd omgvig crër gricht op otwikklig, zigvig, kismakig, otmotig vrbidig. CurZus&Zo orgaisrt cursuss gricht op rcrati ducati, traiig, prstatis, bidt vrgadrruimt wrkplkk. Dus va alls wat Zus & Zo! Mt d RottrdamPas krijg cursist malig 25,kortig op cursuss vaaf 100,Krstdcorati va gro Op dcmbr ku ms mt gro vigrs dlm aa d workshop Krstdcorati i Cursusctrum CurZus&Zo. Odr lidig va d lukst odrmr va Rottrdam, Flur Mk, gaa w aa d slag mt atuurlijk matriaal. Door d stijlvoll matrial ht mak va vrrassd combiatis, gaat idr aa ht id va d workshop mt sfrvoll krstdcorati aar huis. Op d twd bijkomst ovr ht voortbstaa va avoturspltui Pitj Bll op 4 ovmbr mldd zich 10 buurtbwors. Ook d voorzittr va d gbidscommissi, Ro Davids, kwam polshoogt m. Stichtig Buurtwrk is blij mt d blagstllig idë, maar om Pitj Bll voor d buurt t bhoud, is mr iput izt odig. Buurtwrk hoort om t bgi graag wat d spltui voor u btkt, wlk kas u zit ho u zlf kut wilt bijdrag. Mail voor wosdag 19 ovmbr aa buurtwrk.l of lvr uw racti i bij d spltui. zowl ht watr als ht vrkr t garadr. Dit gburt bijvoorbld door ht plaats va brug of duikr. Ht gbid Pris Alxadr tlt 460 duikrs mt total lgt va 14 kilomtr. D iuw duikr bhoort mt lgt va 48 mtr, brdt va 3,5 mtr hoogt va 1 mtr tot grootst i dit gbid. Muzik maakt j blij! CurZus&Zo hft va alls op ht gbid va muzik voor groot kli. Er zij muzikal cursuss voor kidr volwass maar ook voor oudr kid sam. E wat is r u fijr da uurtj hrlijk muzikaal plzir mak mt j kidj bij CurZus&Zo? Muzik mt d allrklist is voor oudr kid sam. Op maadagochtd va tot uur word mooi lidjs gzog, sam mt d baby s. Muzik bwg is op maadag va tot uur, voor kidr va 1 t/m 3 jaar oudr/vrzorgr. Z lr sam allrli luk lidjs mt bwgig dasjs. D Popgrop, kidrkoor voor zagrs zagrss vaaf 8 jaar, vidt plaats op dodrdag va tot uur. Schildr als va Gogh Stap i d scho va bromd kustaar do m mt d workshop Schildr als va Gogh op disdag 13 jauari i Cursusctrum CurZus&Zo. Ischrijv? Hl gmakklijk! Mr ifo, startdata kost zij t vid op oz wbsit U kut op d wbsit ook ischrijv. Maar bll ka ook dd wrkzaamhd, zoals ht dichtstrat va ht wgdk ht trottoir, dur og tot 15 dcmbr. D workshop bstaat uit 3 lss. I d rst ls vrtlt doct Ks d Jog ovr ht lv wrk va d kustaar. E vligsvlugg ls kustgschidis! Daara mak d dlmrs zlf schildrij i d tchik va Gogh. Laatst kas Stichtig Buurtwrk is door d gmt gvraagd om mt buurtbwors t bsprk wlk moglijkhd r zij voor ht voortbstaa va d spltui, mt grotr izt va bwors, om gzamlijk tot pla t kom. Op dodrdag 2 oktobr was r rst bijkomst, di itrssat gsprkk idë oplvrd. Dat gold ook voor d bijkomst op 4 ovmbr. E kli grop ms is op grod va dz iformati u pla aa ht schrijv. Mocht u og itrss hbb om hiraa m t wrk, da kut u kotakt opm mt Buurtwrk. Buurt mot i acti kom D gmtlijk subsidis voor spltui word klir ht ig iitiatif va d bwors i d omliggd wijk wordt blagrijkr. Buurtwrkr Suza Vok: D spltui wordt tot u to bhrd odr vratwoordlijkhid va Buurtwrk. Maar i ht huidig spltuiblid staat lttrlijk: als d wijk ht blagrijk vidt dat spltui opblijft, zal r ook vauit d wijk izt gplgd mot word om dit moglijk t mak. Ovr avoturspltui Pitj Bll Avoturspltui Pitj Bll is bijzodr buitspltui aa d Hattasigl 45 (i ht Prispark). Ht is gro splparadijs mt spltostll va atuurlijk matrial, spltakk, watrpartij, spad sluiprout, apart putrdl mooi plkjs om j v t vrstopp. Ook is d spltui glifd otmotigsplk voor (groot-)oudrs kidr. Jaarlijks word bovdi divrs kli grot activitit gorgaisrd, zoals d populair huttbouwwk. I d spltui zij ook BSO putrsplzaal gvstigd. Vrijwilligrs gvraagd Cursus Chakra mditati CurZus&Zo start dodrdag 8 jauari mt d cursus Chakra mditati i ht cursusctrum aa d Rmmt va Milplaats. D zv blagrijkst Chakra s ligg lags d wrvlkolom va ht prium tot aa d krui. Dz rgictra ku j zi als battrij mt vrschilld rgifrqutis. Evwichtig chakra s duid mstal op vwichtig gzodhid, motis, rgihuishoudig. D cursus Chakra mditati omvat 7 lss. I lk ls bhadl w Chakra. J krijgt iformati dot ofig. Door zacht, gricht bwgig admhaligsofig word d Chakra s gactivrd. D ofig zij zacht vloid gmakklijk uit t vor voor idr. CurZus&Zo orgaisrt og vl mr luk cursuss voor jog oud. Wilt u op d hoogt blijv va all iuwtjs, mldt u da aa voor d digital iuwsbrif lik os op Facbook! CurZus&Zo, Rmmt va Milplaats 15, 3067 AN Rottrdam Klussdist voor Prislad Lag Lad Sids jui bstaat r voor oudr, ms mt bprkig ms di g middl hbb om klusjsma t btal d moglijkhid om dit t lat do door 1 va d 4 mdwrkrs va d klussdist. U kut hirbij dk aa allrli klusjs i ht huis, maar ook i d tui. T dk valt aa ht smr va pipd dur, ht vrvag va lamp, ht vriuw va stopcotact, schildr, bhag z. I d tui: gras maai, soi, z. Daar mot wat ovr gschrv word, zodat ht alom bkd wordt i d wijk. Dus ik ga, gwapd mt d fotocamra, aar adrs wat ik hb op gkrg om aldaar foto t mak s a t vrag ho dat wrkt. Ht adrs is i flat. Jimmy staat al durpost t schildr. Ik maak kis mt hm ook mt d oudr dam di r woot. Zij vraagt mij bi t kom bidt mij mt kop koffi aa. Ik vraag haar ho zij aa d Klussdist is gkom. Zij vrtlt mij dat zij d huismstr hft gvraagd of hij imad wist om d bschadigd durpost t schildr. D huismstr wist va d klussdist af hft haar daar aar to vrwz. Hft u ook klusj zokt u imad? Blt u da aar Biyam Adbrha va d Stichtig DOCK Pris Alxadr. Tl.: D klussdist gaat uitbrid aar adr wijk va Alxadrpoldr (o.a. Ommoord Zvkamp. Vidt u ht luk om ook voor adr ms af to klusj op t kapp? Mldt u da aa op ht gomd tlfooummr. Rioud

3 3 Start taalprojct lz schrijv Schouw voor Schoo Hl Prislad i Pris Alxadr Prislad had 63 put. Ht schouw gburd 5 à 6 kr pr jaar. Tijds schouw fitst j lags circa 13 put, zodat j a jaar d hl wijk had bkk. Bij idr put most j 360 grad draai mocht j mt straal va 50 mtr cijfr ( 1 was zr slcht 5 was prima) gv voor graffiti, zwrfvuil, bstratig, straatmubilair opbaar gro. Wat j tg kwam tijds ht fits tuss 2 put wrd it m gom. Dat botst mt oz ziswijz, omdat wij vod dat wat wij zag tuss 2 put vaak bpaald it schoo hl was. Dit wrd chtr it gotrd. Dz vorm va schouw is ovrigs Rottrdams blid. Wij bslot als schouwtam zodr d dist vrdr t gaa, omdat wij vod dat r g juist bld wrd gschtst va os wijk btrft Schoo Hl. Ht illgal schouwtam bstod i ht bgi uit vijf bwors uit d wijk, maar door vrhuizig gzodhid zij wij og mt dri prso. Wij schouw circa 4 kr pr jaar do dit ovrdag. Voor wij bgi bpal w waar wij i idr gval v gaa kijk. Via mail stur wij oz bvi- dig door aar d btrffd dist. Als wij its doorgv wat stuk is wordt ht mstal mt gmaakt. Ht vriuw va d schoiig va d sigls kost atuurlijk wl wat mr tijd r mot ook gld voor vrij gmaakt word, maar m is r wl m bzig. W zi ook mooi dig, zoals b.v. d Rotods op d J. Dutilhwg. Maar w zi ook voorbld ho ht it mot, zoals d zg. thma tui tuss d Pitr Klapwijkstraat d Klazia Couwbrgzoom. Sids kort stur wij oz bvidig via d app Buit btr aar d gmt dat wrk supr sl. Doordat ht wijktam it mr bstaat, d gmtwrf vrplaatst is aar d Rotb Zjaak op ghv is, wt wij it of ht officiël schouwtam og bstaat. Wij hbb lkaar ooit i d wg glop tw tams is btr da g tam. Zolag wij dk dat ht uttig is, blijv wij schouw. Lat wij als bwors d Rotb hadj hlp door os straatj voor d dur zlf schoo t houd zodat oz wijk schoo blijft. Ht illgal schouwtam Elly v/d Brg Ali Huisma Rius Stuut Vl Rottrdammrs mt Ndrlads als modrtaal odrvid daglijks problm omdat z ovoldod ku lz schrijv. Buurtwrk Alxadr wil hir vradrig i brg gaat i samwrkig mt Stichtig Lz Schrijv activitit aabid voor bwors mt Ndrlads als modrtaal. Op dodrdag 27 ovmbr wordt ht projct afgtrapt mt taalotbijt voor orgaisatis uit ht gbid. Lz schrijv, ht lijkt d gwoost zaak va d wrld. Uit odrzok blijkt chtr dat 1,3 miljo Ndrladrs laagglttrd zij ovoldod ku lz schrijv om god t fuctior i oz maatschappij. I Rottrdam is ht aatal hogr; gmiddld 1 op d 6. Ht zij lag it all iuwkomrs di worstl mt d taal. D grootst grop bstaat uit ms di mt d Ndrlads taal zij opggroid. Duwtj i d rug Buurtwrkr Suza Vok wil zovl moglijk profssioals orgaisatis uit Pris Alxadr btrkk bij d aapak va laagglttrdhid. Ms di it ku lz schrijv, scham zich hir vaak voor vrzi livr smosj da dat z voor hu problm uitkom. E prsoolijk gsprk mt bijvoorbld huisarts, wrkgvr of god bkd ka t dat duwtj i d rug zij om cursus t gaa volg. Nimad hoft zich t scham. J bt immrs ooit t oud om t lr. Voor cursist gaat wrld op. J ka jzlf btr rdd, j hoft g smosjs mr t vrzi j hbt btr kas op wrk. J bt ooit t oud om t lr. D rvarig va d gast vrijwilligrs va Vir ht Lv zij hartvrwarmd. Vir ht Lv is iitiatif dat klopt, Mij zoo gloofd dat it, hij dacht dat zij vadr zij scho vrwissld had, wat di hft toch dzlfd. Dat klopt, maar di zij wit va bi di va jou zij zwart, dus dat was ht dus it. Hij gig z s aado lip op r. Z lip toch cht adrs da gistr. Misschi hft zij twizus z wl omgwissld als grap, opprd hij. Ik zi, maar da mot z imad k di prcis dzlfd scho hft als di va jou z da stikm vaacht hbb omgwissld, lk mij it dat z daar zi i had. Misschi bij gym, war hb j voor ht laatst gym ghad, misschi to scho omgwissld? Dat was ook alwr half jaar gld. Ik zi og, dat r i idr gval imad was di ook zo paar had. Hij vrog og wi dat da was. Tja, dat wist ik ook it, ik wist it wi di adr tw had gkocht. Imiddls loopt hij alwr paar wk op zij oglijk scho rod, ik hb hm r it mr ovr ghoord. ik dk dat hij z gwoo zo gkocht hft (zij vadr is m gwst, sorry most r v achtr, haha!!) lghid om odr bglidig va vrijwilligr sam mt adr t git va film, cocrt of thatrvoorstllig. 1-ragskaart, cosumptis, vrvor bsprkkost zij allmaal ibgrp. U kut zlf d waard va d bo bpal. Door ht uitgbrid programma aabod va Vir ht Lv zit r voor idr wat moois bij. D oudr ku zlf hu kuz mak uit ht aabod va Vir ht Lv zich aamld voor d voorstllig va hu kuz. Ook oudr mt rollator of rolstol zij wlkom. Als ht odig is wordt door d coördiator va d stichtig aagpast vrvor vrzorgd. Ik zi dat ht daar wl op lk sam bkk w zij scho og s god. Ja hoor d scho was maat 40 d adr maat 42. Imiddls lag ik i duk, wat daar had hij mooi al jaartj op rod glop. Mr iformati Voor mr iformati kut u cotact opm mt Suza Vok via Mr iformati ovr taalactivitit i d buurt is t vid op of bl aar E blvis di vrrast, vrlidt otrort Odr ht motto sam uit, sam git bidt Vir ht Lv oudr amlijk d g- Uit oz hal kwam hoop lawaai. E mij zoo was wat aa ht brabbl. Ik gig v kijk wat r aa d had was. Hij hild zij zwart scho aast lkaar vrog aa mij, zij z ou oglijk? Gzamlijk otbijt D aftrap va ht taalprojct vidt plaats op dodrdag 27 ovmbr i ht FNV rgiokatoor. Buurtwrk hft sportvrigig, gzodhidsctra, maatschapplijk orgaisatis bdrijv uit Pris Alxadr uitgodigd voor gzamlijk otbijt. Hir zal mr vrtld word wat laagglttrdhid ihoudt, ho sigal hrkd ku word wat d bst mair is om ht gsprk mt laagglttrd aa t gaa z door t vrwijz aar taalactivitit i d buurt. Hét cadau voor oudr, d Vir ht Lv Kadobo Op zok aar uik cadau voor uw partr, vridi, vadr, modr, oma of opa? Gf da d Vir ht Lv Kadobo. Mt dz bo traktrt u uw dirbar op ghl vrzorgd arragmt aar kuz. Oglijk foto: Stichtig Lz Schrijv E aatal jar gld zij wij badrd door d SBP (to og VBP) of wij wil d dlm aa ht schouw i d wijk. Ht schouw wrd gdaa sam mt d dist (Rotb, Gmt wrf imad va d dlgmt) door t fits va ht put aar ht adr put. Colum aldus éé va d thousiast gast. Zo otvag d gast bvstigig va d aamldig word zij circa tw dag va t vor gbld door d vrijwillig(st)r di h op d btrffd middag/avod thuis komt ophal mt d auto. Op d dag zlf hov zij ook rgs aa t dk, alls wordt grgld door d vrijwillig(st) r. Kortom, d gast ku volop sam git. Mr iformati Voor mr iformati ovr d Kadobo of ht programma va Vir ht Lv kut u cotact opm mt d stichtig op ht ladlijk rsrvrigsummr , op wrkdag t brik tuss uur of pr mail op Of kijk op Vir ht Lv is god dol orgaisati wordt gstud door gmt, doaturs, bdrijv fods zodat d kost voor d ralisati va haar activitit zo laag moglijk blijv. Mocht u ou tovallig ook zo zwart paar i uw bzit hbb z zitt toch it zo lkkr, da kut u zich bij os mld. Wij will graag d maat 40 hbb. Sabi Art.

4 4 t a l Do E gropwijkbwors uit vrschilld dl va Prisladhbb bworsrdacti gvormd. D rdactild vrzaml tips, itrssat of gwoo aardig artikl voor u. Hft u zlf ook its dat u kwijt wilt of its wat u graag zou will wt, mail da aar WEL of NIET i Prislad Ik wil all vuurwrk hor zi mt oud iuw (jog 8 jaar) WEER EENS KOFFIE DRINKEN IN ZJAAK (DAME 52 JAAR) ALLE GANZENPOEP WEG, WANT IK KAN NIET SPRINGEN (HEER 73 JAAR) EEN SPEELGOED/ CADEAUWINKEL IN HET WINKELCENTRUM(DAME 26 JAAR) DAT DE KINDEREN AARDIGER TEGEN ELKAAR DOEN (MEISJE 9 JAAR) GEEN FIETSERS OP DE STOEP (HEER 45 JAAR) Dat r mr prullbakk kom da mt am bij ht skat park lags d Kraligs Wg (dam 31 jaar) Mr luk activitit, zoals markt, op ht pli voor ht wiklctrum (2 dams jaar) Wdsday skat ight trug i ht Prispark (hr 48 jaar) DAT MENSEN ELKAAR MEER GROETEN (DAME 67 JAAR) Wat zou u u wl of it will i prislad, ook u kut uw mig gv. U kut ht aar oz krat stur of misschi komt u mij wl is tg mt dz vraag. Voor u ws ik u i idr gval supr 2015 dat w mt z all i Prislad maar gzllig rspctvol mt lkaar om gaa. Sabi Art Voorgprofd: pappa s tortilla s Aagzi ik m vaak s avods rg mo vol, mt mij ma vaak d taak op zich om s lkkr voor os t kok (topprtj di ma va mij!). E hij vid ht ook luk om iuw rcpt uit t probr. Olags hft hij odrstaad rcpt gmaakt zlfs d kidr vod ht lkkr hbb u s it d gro spritjs r tussuit zitt pulk! Igrdiët: 2 ui, gsipprd 2 ttjs koflook, gsipprd 1 pakj pomodoritomat 1 tlpl gdroogd orgao 1 tlpl tomatpur 2 tlpls balsamicoazij 1 tlpl suikr Ppr, zout Olijfoli om i t bakk 200 gram otbijtspk 100 gram zwart olijv, i stukjs 2 gl paprika s, i stukjs 200 gram Parmzaas kaas, graspt 75 gram rucola 8 (grot) blomtortilla s Bakpapir Oudrpraatj Vrogr, vrogr was ht allmaal makklijkr, da krg j gwoo j post thuis, j vuld dat i stuurd ht trug. Brid: Tomatsaus: Fruit d ui, koflook d orgao ogvr 2 miut. Vog d tomatpur to bak dit ogvr 1 miuut m. Vog d pomodoritomat to. Laat di lkkr warm word maak d hl tomat klir. Vog d balsamicoazij to brg ht aa d kook. Brg ht op smaak mt d suikr vtul ppr zout. Laat op laag pitj aastaa. Vrwarm d ov voor op 200 grad. Bak i pa d otbijtspk laat ht uitlkk op kukpapir. Sijd d otbijtspk i stukjs. Maar tgwoordig mot alls maar mt d computr. Ho mot dat toch als oudr g computr hbb? E als j da blt dat j its odig hbt, da ku z ht is it mr Lg op d bakplaat bakpapir, lg hir 2 blomtortilla s op. Gbruik u d hlft va all igrdiët, wat r gaa it mr da 2 tortilla s op d bakplaat, dus j mot alls og kr do. Bstrooi d tortilla s mt kli btj kaas. Vrdl wat va d saus ovr d kaas. Do r da d olijv, paprika, otbijtspk rucola ovr d saus. Strooi r Parmzaas kaas ovr. Do z da 4 miut i d ov. Daara lg j op lk tortilla og tortilla druk hm god aa. Hira bak j z og 7 miut. Sijd z hira doormidd of i putjs. Hrhaal hira alls og kr, dk j dat j uitgsmuld bt, komt r og ladig! Srious Struggl of a 13 yar old girl D 5 gloriuz stapp voor moglijk mislukkig Stap 1. Dit is va d irritatst frustrrdst bzighd ooit, oud agllak raf krijg. Natuurlijk hb j, omdat j wr s i d krststmmig was, og glittrs op j agls ook.na idloos gpil mt j watj b j klaar, da zi j tot j grot schrik dat j agls hartstikk gl zij. Zucht. Stap 2. Volgs ht itrt schijt bascoat d oplossig tg gl agls t zij. J bsluit it og s d fout va d gl agls t mak koopt bascoat. Dit smr j als rst op j agls doordat z prachtig doorschijd zij, ka j atuurlijk hlmaal it zi of j agls droog zij. Als j jzlf hbt grust gstld (Ja, joh, tuurlijk zij z droog) ga j rustig vrdr mt j gcomplicrd procs. Natuurlijk it mrkd dat door al j bzighd j bascoat r atuurlijk al lag af is. Stap 3. Na vl zok hb j idlijk d klur gvod di j wilt, rood. Da bgi j mt ht cht wrk, lakk. Volldig gïspirrd door d luk ail tutorials di j gzi hbt ga j aa d slag. Ops, di do ik zo wl ovr. O, ik hb ht radj graakt. Nogmaals zucht. Ht hoort rbij, maar j raakt mt j att agl toch lk kr pr ogluk its aa. All tips om ht t vrhlp uit d tijdschrift probr j uit. Niks wrkt j idigt uitidlijk mt agllak op j tog. Stap 4. J agls zij u wl glakt, maar dat btkt og it dat j klaar bt, wat j agls zij u rood, maar j had ook. Bhdig pak j j flsj rmovr r wr bij, probrt, mt j atuurlijk og att agls, j vigrs had schoo t krijg. O, wat schrik hthalv flsj loopt ovr j agl h. Di ka wr opiuw.. Stap 5. Als j a dit lag procs og it afghaakt bt, ( dus maar mt gl agls door ht lv gaat) flicitr ik j trplkk. J bt bij ht prfctior aagkom. Opglucht dat ht idlijk glukt is pak j j topcoat, doorzichtig laagj voor xtra glas. Vol gluk lak j j agls, owtd dat j alls og ka vrpst. Als j dkt klaar t zij loop j rustig wg ga j vrdr mt j daglijks bzighd. Aa ht id va d dag kijk j uitgput aar j agls. Z zij vrpst. Blijkbaar is ht aatast va j topcoat ook schadlijk voor d rst va j prfct glakt agls. Zucht. Va zucht krijg w ook ooit gog. Moilijk als ht is, w doorstaa ht wl, alwtd dat hij a 3 dag gaat chipp. Applausj voor jzlf. Raadplaat Sabi Art vid op hu computr. Z hbb ht toch zo makklijk gmaakt. Z hov maar éé kop op d druk t do Sabi Art Hir wr foto va it zo hrkbaar bld uit d wijk Prislad. Wt u waar dz foto gmaakt is? Mail d oplossig va d raad- plaat mt uw aam adrs aar: Uit all god izdig zal wiaar word gtrokk di aardighidj otvagt.

5 5 Ecokathdral mak Rottrdam bromd D stad als atuurgbid. D ms dwigt d atuur adr wg i t slaa. Dir plat hbb duidlijk wil om t ovrlv i stdlijk omgvig. Ho ku w kas zi i bija vrdw atuurlijk omgvig. Wildpark Rottrdam Dat is prcis d titl va ht bokj gschrv door d dirctur va ht Natuurhistorisch Musum i Rottrdam, Jll Rumr. D stad als atuurgbid, is d odrtitl. Misschi is d brodd kobblzwaa op ht st va afval d ispiratibro voor ht bokj gwst. Ht gaat ovr stadscologi oftwl d rlati tuss dir, plat d stad. D stad lijkt tgstrijdig aa atuur, omdat wij atuur immrs zi als its ogrpts tggstld aa d plaats waar ms bzit hbb gom va wat s atuur was. D stad zij vrstdlijkig gzi als vrovrig op d atuur. Misschi dat d foto va d zwaa duidlijk ka mak dat imiddls d atuur zich ook wr vstigt i d stad [ misschi ooit cht wg is gwst!]. Zij mt op bija omoglijk plkk wr bzit va ht st. D tomatplat di tuss d trottoirtgls omhoog schit d muw bij d patatbor op ht biwgpli, zij mooi voorbld. Ht gaat i dit gval dus mr om d vrkracht va d atuur [ rsilic ]. Natuur krijg j ooit cht wg, zij pipt plots rgs wr om ht hokj. Natuur is vradrig. Vauit ht mslijk oog bzi vrdrigt d halsbadparkit d ijlgas, d kivit d grutto s. Di laatst vogls bhoord i ht oud borlad, ht vwidgbid, wat Rottrdam ooit was. E daarvoor was alls hir ormoras mt kraavogls purprrigrs. E u is ht st stad mt atuur di ovrlft bi al di hard matrial. W dus maar aa al di xot rod j huis. D ms zij activitit lat [ogmrkt] d atuur vradr. I d biologi om z dat sluitstsoort of kysto spicis. D ms is sluitstsoort: door zij hadl vradrt d atuur. Dat ku w vrvld vid maar ht is fit. I ht bokj va Rumr wordt juist las gbrok voor d iuw stadscologi di zich al dcia aa ht otroll is. D stad als cologisch systm. D stad mt al zij aspct brgt iuw soort atuur voort. Zo is r d Lods mtromug, muggsoort di i absolut isolati zich vodt, bwgt voortplat slchts i d buiz va ht mtrostlsl. Zij vod zich mt ht blod va rizigrs ratt. Bid zij r i d buiz va ht mtrosystm volop. Zo zij r iuw grassoort [o.a. diploïd gras] otstaa op plaats waar gmtlijk dist vlvuldig maai. I d stad otmot d slchtvalk d halsbadparkit lkaar, vaak t kost va d laatst war di lkkr wordt opgpuzld. I d vrij atuur zoud z lkaar ooit opgzocht hbb maar i d stad otstaa dz iuw vorm va otmotig. D atuur i d stad ku j ook stur. Dat om z ook wl dsigr cosystm. D aalg va ht sdumdak op huis of d vrtical tui di katoorgbouw op d gvl gplakt krijg zij daar mooi voorbld va. Plidooi voor mr atuur. E juist hirom bsprk ik dit bokj wat ht gft mooi aalidig om cratif mt d afwzighid va atuurlijk lmt om t gaa. Ku w it daar waar ht moglijk is, atuur vrsld trugbrg i d stad. Natuurlijk zal di atuur r adrs uitzi da d atuur zoals di i d Vrkad albi door Jac. P Thijss gschtst bschrv, tot os kwam. Natuurlijk is d ms i d gschidis soort Promthus zij wij gvall: d vooruitgag va d ms hft adrzijds vl vritigd. Ht is Jauskop.[1] Ik wil hir d cofilosofi va Louis G. L Roy [ ] als vortuig gbruik. Zij thori is complx maar laat ik di kidrlijk voudig samvatt: okruid bstaat it[laat groi wat r groit]; tijd is rgi [its groit otstaat i d tijd otwikklt zich ook i oidig aatal jar]; ms atuur mot samwrk [dus it will ovrhrs maar symbios is ht thma]; d ms is oglimitrd cratif gaat itracti aa mt d omgvig [zo otstaa r stds complxr systm]; its wordt opgruimd! [tijd is cotiuüm].[2] Bromd cokathdral va Rottrdam L Roy is bromd gword mt zij cokathdraal [zi foto s rchts]. Door straatpui hrmtisch op t stapl otstaa hog bouwwrk, di lagzaam door d tijd ovrwokrd rak. Doordat d atuur uwig is, ka d ms ook d kathdraal wr vrdr omhoog opstapl waardoor ht procs opiuw start. D atuur zal uitidlijk ook d iuw staplig wr ovrwokr. Rustig door bouw is ht dvis. Zo stapl, dat ht bija omoglijk is dat ht bouwwrk istort. D massiv Ica-achtig bouwsls zull Rottrdam vraagam bromd mak. Z zull cologisch variat zij va d bromd skyli va oz stad. Wg mt braak liggd stukjs lad: stapl ht bouwpui laat ht ovrwokr. D bwors ku op rustig momt gzamlijk bouw aa d cologisch skyli va d wijk. Ht zull tmpls va rust word waar ht aagaam tov is. E w blijv i bwgig door ht pui t sta- pl tot tors va Babl. Natuurlijk lid dz tors tot spraakvrwarrig discussi. Dat was al zo mt ht wrk va L Roy maar juist di discussi is zo mooi. Is dit atuur zo ja, ho dfiiër w di da. E m voor di zoktocht aar dfiiti, da ht bok va Lucas Rijdrs D Natuur [2003]. Vl gluk i dit tokomstig Wildpark Rottrdam! Noot [1] = Ht bok D val va Promthus, ovr d krzijd va d vooruitgag va To Lmair bschrijft di omoglijk spagaat va vooruitgag wlvaart, t kost va vl adr zak di os glukkig zoud ku mak. D tloorgag va d it-stads atuur splt hiri promit rol. Noot [2]: L Roy s bok Natuur uitschakl atuur ischakl [1973] Natuur Cultuur Fusi [2002] m ik als basis. Ragr? Jll Rumr: Wilpark Rottrdam [d stad als atuurgbid]. ISBN , Historisch Uitgvrij [Groig]

6 6 VAN DE KINDERREDACTIE js! Ev voorstll: Mart Kodood Ht vrst basktbalschot m is gschot door Cory thudr law. Hoi ik b Mart D hoogst sprog va hod is 172.7cm. E di hod ht Holly Gry. Ik b iuw lid va d kidrrdacti. Ik b 11 jaar, mij hobby s zij votbal atltik ik zit op d stlbrg i grop 8a. ladkrat Wij zok iuw Kidrrdacti ld! Ho iuwsgirig b jij? B jij iuwsgirig sl gog om jouralist t word? E jouralist zit bovop ht iuws schrijft stukjs voor d krat. D jouralist di wij zok is it zo maar jouralist maar éé di prc is wt wat kidr will wt. W zok amlijk razd rportr voor d Buurtwrk kidrrdacti va d Prisladkrat! Schrijv ovr dig di jij luk vidt!! D Buurtwrk kidrrdacti h ft ig rubrik i d Prisladkrat bpaalt zlf wat daari gplaatst wordt. D rdacti komt lk wk bij lka ar om itrviws t houd t schrijv ovr dig di kidr uit d buurt luk, spad of itrssat vid. D krat wordt 4 kr pr jaar uitggv vrsprid ovr 9000(!) adrss i d wijk Prislad. Daaraast houd w Facbook- Twittrpagia bij. Lr j r ook og its va? Tijds d kidrrdacti lr kid r samwrk, kratartikl schrijv, it rviw afm zichzlf prstr, daaraast word kid r bwust va wat r i hu wijk splt. Uitraard ltt w ook op d Ndrlads taal. D kidrrdacti is vooral luk maar ook lrzaam! Aamld B j tuss d 8-12 jaar zi jij ht zitt om als jouralist aa d slag t gaa? W kom lk dodrdag bij lkaar va tot uur. Mld j u aa! Ervarig is it odig; w mak r mt lkaar suprluk kidrrubrik va. Aamld ka via: uurtwrk.l of bll mt Buurtwrk tl , vraa g aar Lida Gaikma. J hbt odig: paar plakjs kaas paar plakjs salami schijfjs komkommr dokr volkor stjs brood Ho maak j ht: Sij ht brood i krstboom vorm. Datzlfd do j mt d kaas d salami. Da sij j d komkommrtjs door d hlft lg j di ook i d krstboom vorm. Tadaaaaaa!! J krstboom otbijtj is klaar. Et smaklijk, grotjs Aik D lagst us 8,8cm lag. D ma di dz orm us h ft ht Mhmt Ozyurk. D slst vogl op d wrld is albatros. Hij vligt 127 km pr uur. Buurtwrk Kidrrdacti Pris Krstbotrhamm D Lagst ma tr wrld ht Sult a Kos is 2 mtr 51 cm lag. D oudst vrouw op d wrld is 122 jaar oud gword. D slst auto rijdt 300km pr uur Dz auto ht Hssy Vom Gt Hocky aag iformr. il julli hirovr gr op Hocky w tilid Aik zit Kidrrdac ogr op ld. Ht wrd vr va hocky sp is g dt d or w hi sc g g la D uw roud sport di al was polo. Hocky is o va di mair Eé. ld sp g r i a ar spld ht vrschilld m ms di rijk w t: lg vo s al g gi spld ht Ht spl polo s di armr war m, ok st mt paard l mt tak. splltj hocky al paard op vld Hocky va u. ld zodr sp g dt or w u 11 splrs mt Hocky va r brd. J hbt t m 55 g la hockystick r va 91,4 mtr aast zi j ho r i H g. di o k hockystic uit zit. dat: Hocky is luk om ar hocky sport is. ik, spl al 6 ja A uk, l Ik. t do am t Ht hl wdstrijd., omdat j ht mt l w altijd sp ag rd t za op E ht is ook luk k trai 3 x pr w bij Loidas. W 7 Equêt D Kidrrdacti hft wr quêt ghoud odr kidr di wo i Prislad i d lf tijd 7 t/m 12 jaar. Dit kr gig d vrag ovr d wijk Prislad. Uit d quêt vil os op dat 75 % va d odrvraagd aagft, dat z Prislad hl drukk wijk vid. Uit d adr vrag is gblk dat oz wijk volgs d kidr luk mooi wijk is, waar vl t do is. Oo k vid d kidr dat r m r spltui bij mog kom. Mij ig mig is dat ik vid, dat r mr spltui dat soort dig mot kom voor oudr kidr. Ht gmiddld cijfr wat d kid r d wijk Prislad gv is 7 Aik Mart (Advrtti) boshut pakokhuis D big Kraligswg 20 Tl Ht ghl jaar gopd. 7 dag pr wk. Kidvridlijk. Uw kidr ku obvrsd buit spl. Parkr bij Kraligrhoutflat, bij ht fotitj rchtsaf. 2 va Ndrlad i d Algm Dagblad pakoktst

7 Prislad 7 Gzod GEZONDHEIDSCENTRUM FYDOK Praktijk voor ASYRA & Chis Gskust: TIANMEN kliik Algm Gskud Prvtiv Gskud Orthomolculair Gskud HUISARTSEN Sprkur va d huisarts volgs afspraak. D huisartspraktijk zij op wrkdag op d odrstaad ummrs brikbaar. Va uur voor afsprak, visits rcpt. Va voor uitslag. W.H. Klot T.A. Rkvldt W.J.T. Puttr-Ladr tl tl spodlij tl tl tl spodlij C.S. va ht Zadt tl tl spodlij Rcptlij tl Bi oz praktijk is ook fysiothrapipraktijk gvstigd. A-Mari Dickr Praktijk voor Klassik Homopathi Gdiplomrd Pdicur Komt aa huis Lott Stam-Bsstraat 76, 3066 HB Rottrdam Tl Praktijk voor Sportmassag Votvrzorgig R.H. v.d. Md Rigvaartwg AC Rottrdam Tl: Mij aam is Tik Mark ik b d rst Prsoal Trair i Rottrdam-Pris Alxadr, di it is aagslot bij sportschool. Mij motto is: Sam brik j mr. I ig ruimt ku w sam ghl privé wrk aa d dolstllig di j hbt. Prsoal Traiig mt mij is voor idr di its wil brik. Ik b spcialist op ht gbid va rugklacht, Bl voor afspraak of iformati aar Uw advrtti hir? Nm cotact mt os op voor iformati ovr d moglijkhd: schoudr- kklacht. Ik hb ruim rvarig mt ms mt obsitas, sior, ms mt lichamlijk bprkig. Afvall? E vooral: ht r af houd! I d juist vrhoudig mt d juist tchik d juist ofig do, daar zorg ik voor. Daaraast krijg j atuurlijk vodigsadvis op maat. Kijk s op: of bl Praktijk voor Orthomolculair Gskud Mw. G.W.M. Gro i t Woud, arts Huub va d Brulstraat 44 Aitta Hokala Praktijk voor: Sportmassag Shiatsumassag Maul Lymfdraiag M. va Eijsd-Vikstraat JB Rottrdam 3065 PG Rottrdam Tl: Tl: Nuro-rgulativ Gskud Traditiol Chis Gskust s-gravwg 637 Rottrdam Uitodigig Wijkbruch i Prislad Wilt u git va bruch i d buurt? Da bt u va hart wlkom bij d Wijkbruch i d Oostrkapl. Dz fstlijk maaltijd is voor all bwors va Prislad. W start op zatrdag 13 dcmbr hlmaal i krstsfr. Dz bruch is gratis! Gog rd om u aa t schuiv... Ev aamld is wl odig. Vaaf jauari komt d Wijkbruch lk maad trug. Vidt u ht luk om s m t hlp als vrijwilligr? Nm ook da cotact op! War? Zatrdag 13 dcmbr va tot uur Waar? D Oostrkapl, Rigvaartwg 123, Rottrdam (500 mtr vaaf Wiklctrum Prislad) Aamld? Uitrlijk dodrdag 11 dcmbr via -mail: Via tlfoo: Maria Jokr, participatimaklaar bij DOCK Kost? Dz rst bruch is gratis! Krst Rafaël gmt d Rak orgaisrt op zatrdag 20 dcmbr 2014 gwldig middag voor all kidr i d wijk! Vaaf uur is idr va hart wlkom i d Oostrkapl aa d Rigvaartwg 123 om t kutsl (4-6, jaar) /of profssiol thatrvoorstllig (voor kidr va 4-12 jaar) bij t wo. Maak dz middag d mooist krstvrsirig hag dz i d boom bij d Oostrkapl. D wiaars krijg gzisabomt voor dirtui Blijdorp aagbod. Om uur vidt d prijsuitrikig plaats word d lichtjs i d grot boom i d tui aagstok. Vaaf uur ka j gzllig mlop mt d lampiooptocht. Uitraard zij r lkkr hapjs drakjs bschikbaar. Vaaf uur is r i d Oostrkapl filmavod voor d tirs vaaf 12 jaar. W hop julli daar t otmot. Togag: gratis! Otdk d kracht va uw irlijk schoohid I ht iuw Zorg & Wlzijsctrum Zjaak vidt u dé praktijk voor uw Zorg & Wlzij mt spcialisati i: Multi Dimsioal Kisiologi Ayurvdisch Huid- Gzichtsvrzorgig Lichaamsmassags Votzorflx (mt dlst) Touch for Halth Divrs (o.m. Rbalac tratmt (Buik)yoga) Adrs: Maria Wssligstraat GA Rottrdam Opigstijd: Ma t/m do: 09:00-23:00 uur Vr: 09:00-17:00 uur Tl: /

8 8 Vrslavigsprojct Wt wat ht mt j dot op OBS Plusput Kidr word stds rdr gcofrotrd mt vrslavd middl. Nit all tabak alcohol, maar ook computrsplltjs, rgidrakjs sop hbb vrslavd wrkig. Kidr word bija oopgmrkt bïvlod tot gbruik va dz middl door d mdia d omgvig. Tijds wt wat ht mt j dot word zij bwust gmaakt va dz bïvlodig d wrkig va bpaald middl. Ht voorlichtigsprogramma is olags uitgvord i grop 7 op OBS Plusput wordt aagbod i tw lss va 60 miut. Tijds d rst ls gaat ht ovr god slcht gwoots, vrslavig rok. D lrlig krijg filmpj t zi ovr d gvar va rok. E aa ht id va d rst ls wordt gbruik gmaakt va Robbi d rookrobot di hl sigart rookt via filtr. D kidr ku duidlijk zi aa d filtr wat r achtrblijft i d log a ht rok va éé sigart. D mst kidr schrikk hir rg va. D twd ls gaat ovr d Shisha-p (lktroisch sigart zodr icoti of tr), Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP) D SBP houdt s i d tw wk sprkuur i Prishof aa d Bramatstraat 30. U kut trcht op d wosdagmiddag (ov wk, dus 2 jui, 16 juli z.), va 13:00 tot 16:00 uur. E afspraak is it odig, u kut gwoo bilop. Op dz tijd kut u os mt vrag ook tlfoisch brik op U kut os ook brik via -mail: Maatschapplijk Distvrlig Alxadr (MDA) Maatschapplijk wrk Oudrwrk Raadslid alcohol rgidrakjs. D lrlig zi odr adr filmpj ovr wat alcohol mt j hrs dot dat j bij ovrmatig alcoholgbruik i coma ka rak. D Shisha-p is lktroisch sigart di rlatif iuw is waar ook og maar wiig ovr bkd is. I d Shishap zitt stoff di it gschikt zij voor kidr zoals; Propylglycol, Glycrol Glycritriactaat. Dz stoff ku moglijk zlfs kakrvrwkkd zij. D Shisha p is vrkrijgbaar i vrschilld zot smak t koop bij vrschilld wikls vaaf 16 jaar. Als laatst odrwrp wordt rgidrak bsprok. Aasluitd op ht voorlichtigsprogramma hft r ook oudravod plaatsgvod, om oudrs/vrzorgrs t iformr ovr d gvolg va ht gbruik va gotsmiddl bij kidr. Dz oudravod was druk bzocht. Ht vrslavigsprojct is uitgvord door Lida Gaikma (buurtschoolwrkr) va Buurtwrk. Gmt Rottrdam bidt dit voorlichtigsprogramma gratis aa d Basisschol i o.a. d wijk Prislad. Voor mr iformati kut u cotact opm mt Lida Gaikma va Buurtwrk via Basisschol sportdag 2014 wr groot succs D tid diti va d Basisschol sportdag was wdrom groot succs! Ruim 4100 kidr hbb tw dag lag got va d sport, spl ducativ activitit di aagbod wrd. Thorbck VMBO voor sport das hft tw dag d opig vrzorgd war aawzig om t zorg dat all activitit vilig kod vrlop. Er is dit jaar bdrag va E 1.250,- opghaald voor KIKA Stichtig Buurtwrk Alxadr SBA Activrig Alarm 112 Politi DCMR Miliudist Rijmod Ctral mldkamr, gluidsovrlast, stak, bodmvrotriigig Gbidsorgaisati Pris Alxadr Voor d stadswikl (o.a. risdocumt, burglijk stad) mot u afspraak mak. U kut bll of via Cityportal Rottrdam afspraak mak. Hirvoor hft u digid odig. Ook kut u vl zak digitaal rgl: Rottrdams Srvicummr (24 uur pr dag) Voor all vrag mldig, zoals afval op straat, ovrvoll papircotairs, gat i fitspad, vrstopt riol, dod dir lags d wg, kapott splwrktuig, afgwaaid takk, okruid i platso of op votpad, it (god) wrkd vrkrslicht, it (god) wrkd opbar vrlichtig, fits- autowrakk. U kut mldig ook do als u i ht bzit bt va smartpho, mt bhulp va d app BuitBtr. Dz is gratis t dowload op www. buitbtr.l Gmtwrk Pris Alxadr Platso, wg Algm gratis klachtummr voor mldig va: vrvuilig, graffiti, putt, bplatig, spltostll, bstratig, paaltjs bord ROTEB Voor algm vrag mt btrkkig tot Schoo, afsprak grofvuil d otsmttigsdist (ogdirt bishuis). Gzodhid Thuiszorg: acut vrag buit katoortijd Zikvrvor, 1 dag tvor bsprk Hulp bij psychisch ood (24 uur pr dag) Doktrstlfoo WijkZorgRijmod Hulp bij rouwvrwrkig Otmotigsctrum Pris-hof bidt i samwrkig mt MOTTO - Ctrum voor Lvsvrag Rottrdam odrstuig aa ms di i rouw vrkr. Ht ovrlijd va dirbar ka dip i mslv igrijp. Ho blagrijk is ht da it, dat r ms om j h staa di bgrijp wat ht vrlis voor j btkt. Ms di tijd m om t luistr aar wat r i j omgaat, di j will hlp door d moilijk priod h, op wg aar iuw vwicht. Spciaal opglid vrijwilligrs va Prishof hbb ht gduld, d lifd, d rvarig d kis om ms bij t staa i hu rouwprocs. Zij kom gdurd afgsprok p- Blagrijk tlfooummrs Afschid m is mt zacht vigrs wat voorbij is dichtdo vrpakk i god gdacht dr hririg... riod rglmatig op bzok, bid luistrd oor gv waar odig praktisch adviz om d draad va ht lv wr op t pakk. Dz vrijwilligrs will graag vauit hu ig lvsrvarig adr hlp. Zij otvag coacig bglidig vauit d Prishof MOTTO. War u mr wilt wt, of war u zich wilt aamld voor gsprkk, da kut u cotact mt os opm. Wij hlp u graag. Lia Gutjs: , Ba Cox: Evids Watrbdrijf Nummr voor klacht (dag acht), storig aa lidigt opbaar gbid Lokaal tarif SOS Tlfoisch hulpdist (dag/acht) Kidrtlfoo ( uur) Ssoor (luistrd oor, dag acht) Ssoor (luistrd oor, i uw ig taal) Advis- Stuput Huislijk Gwld Dirambulac COLOFON D Prisladkrat is uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP). Bwors bworsgrop ku gbruik mak va d krat voor hu artikl, igzod briv, mddlig, hartkrt oprop. Rdacti Sabi Art Rioud Rik Rolfzma Erik Soy Fst commuicati, Almr Scrtariaat SBP Opmaak Fst commuicati, Almr Druk Flvodruk, Harlig Corrspodtiadrs Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP) Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam tl.: mail:

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

Park Molenheide. Situering

Park Molenheide. Situering h t ldarij v b Siturig Hl wat Limburgs bdrijv odrm zr uitlopd atis om duurzaam t odrm. Ratiol rgi- watrgbruik, ht bprk va d afvalstrom, doorgdrv digitalisrig va d admiistrati arhivrig, zij imiddls god

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1 IN DIT NUMMER Dircrial H was spad wkj vr d Budrsschl afglp wk. Sam m g 100 adr basisschl Dircrial 1 war zij dr d drwijsispci gslcrd m dl m aa Gvraagd 2 rs pil m km iuw mair va zichhud p d Yu ar gd 4&5

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie