Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zjaak: in de zorg, uit de zorg!"

Transcriptie

1 E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo , Itrt: I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum lidd Zjaak d afglop jar zorglijk bstaa, mt als absoluut diptput ovmbr vorig jaar, to officil d stkkr ruit wrd gtrokk. Maar Zjaak is trug, aliv ad kickig. Zjaak is uit d zorg door i d zorg t gaa. Althas, dat zgg Sigrid Btzo Rodrik Puttr. E zij ku ht wt, wat z zij d odrmd motor achtr Zjaak 2.0: ht buurctrum voor zorg wlzij. Ht pla voor d tokomst va Zjaak is duidlijk, maar ho ht straks allmaal igvuld gaat word wi daar allmaal bij btrokk zull zij, dat is og it uitgkristallisrd. Rodrik Puttr: D gmt hft d richtig bpaald. Zij zij ook d igaar va Zjaak. Op dit momt zij w aa ht kijk ho w ht hl cocpt vorm ihoud gaa gv. Pioir Sigrid: E ctrum voor zorg wlzij opztt is bst complx klus. Glukkig staa Rodrik ik r it all voor. D gmt, Llizorggrop mt Aad d Kook d SBP mt Dick va Plt zij ook hl actif aa ht pioir voor Zjaak 2.0. Wat al klikt ht misschi gk, a 20 jaar Zjaak zitt w fitlijk opiuw i pioirsfas. Rodrik vult aa: Er ligg u hl vl kas om lv i d brouwrij t brg. Om drom t ralisr. Om vrbi- Klussdist voor Prislad Lag Lad 2 Schouw voor Schoo Hl Prislad dig t lgg, profssioals i d zorg wlzijssctor sam t brg, t vrbid mt d wijk. Dat is absoluut oz ambiti. Sigrid: Idr mot straks wr i Zjaak trcht ku. D voor d social cotact misschi gzod hapj of drakj. D volgd voor ht afhal va rollatr, ik om maar its. Nummr dri komt voor Ayurvdisch massag, of yogals, of voor lzig ovr gzod t. Of voor traiig. Ntwrk Eé dig is duidlijk: Zjaak is r straks voor idr, va jog tot oud. Op dit momt wordt hard gwrkt aa ht bouw va twrk. Wat zoals Rodrik zgt: Op dit momt zitt w hir mt vir ms, waarodr Sigrid ik, mt oz praktijk voor atuurgskud. Maar als oz droom uitkomt, zitt hir straks misschi wl 20 zr uitlopd odrmrs di allmaal its do op ht mdisch paramdisch vlak. Dat ka variër va atuurgskudig, tot fysiothraput. E va logopdist of diëtist tot maatschapplijk wrkr. Op dit momt smd w sam ht Huisartspraktijk Fydok al pla om dl va hu bhadlig i Zjaak odr t brg. Sigrid: W krijg it all vauit d wijk thousiast ractis op oz pla, maar ook vauit d zorg wlzijssctor. Os Start taalprojct lz schrijv i Pris Alxadr 3 Do lat 4 Kidrrdacti 6 Wijkbruch i Prislad 7 Rodrik Puttr, Sigrid Btzo Dick va Plt i (hir og) vrlat Zjaak: prat ovr d tokomst... twrk groit op dit momt cht mt d dag. Bstuur Om d groi i god ba t ku lid, dglijk fudamt t lgg voor d tokomst, is ht odig dat Zjaak op kort trmij ig bstuur krijgt. Rodrik: Als r zovl partij bij btrokk zij, da mot j hldr afsprak mak di ook vastlgg. W kom lagzamrhad i d fas dat w dig will formalisr. Daar hb j bstuur voor odig, dus dat zij w u aa ht orgaisr. 13 dcmbr: Op Dag Ho sl d otwikklig ook gaa, Zjaak 2.0 staat voorlopig og i d stigrs. Nmt it wg dat op 13 dcmbr d buurt al ka kom voorprov va wat r i d loop dr tijd allmaal op ht mu komt bij Zjaak. Sigrid: Tijds d Op dag ku ms trcht voor kort gratis bhadlig door ms di zich i Zjaak gaa vstig. Dk bijvoorbld aa gratis yogals. D Llizorggrop d SBP zij op di dag aawzig, d wijkbus staat r, Ev Buurt prstrt zich. Er is wat t t t drik. Kortom, tvl om op t om. Dus kom vooral! Al is ht maar om quêt i t vull os zo t lat wt wat ú va os zou will, om uw tips god idë mt os t dl. (Advrtti) Paulusma 3 Vrslavigsprojct op OBS Plusput 8 Hulp bij rouwvrwrkig 8 Programma Op Dag 13 dcmbr 12:00-16:00 uur Kort gratis bhadlig va kl disciplis di d praktijk bidt (o.a. rugmassag, yoga, votrflx, Kisiologi). Iformatikram va d huismrk Piléj LakShmi va wlzijaabidrs; Llizorggrop, EvBuurt, St. Bworsodrstuig Prislad. Kado-stjs & kadobo t koop. Gzllig kopj koffi mt d buurt. Divrs lzig (12.30, uur), o.a. ovr probiotica strss (Advrtti) Loof otariss Katooradrs: Klaas Timmrstraat 4, 3067 NX Rottrdam Ruim parkrglghid aawzig. Postadrs: Postbus 8008, 3009 AA Rottrdam Tlfoo Wbsit: VANDIJK advocat is gspcialisrd i odrmigsrcht, arbidsrcht, ambtarrcht, vrvorsrcht, prsoo- familircht icasso s. Ht bstuur va d SBP d rdacti va d Prisladkrat ws all lzrs hl fij fstdag god 2015 GRATIS SPREEKUUR Elk maadagvoor HET MKB. Op afspraak. I d ochtd va uur. I d avod va uur. Elk disdagvoor PARTICULIEREN va tot uur. Ht sprkuur is bdold als rst oriëtrd gsprk va 10 miut. U dot r vrstadig aa uw komst vooraf t mld. Jacqus Dutilhwg 471c, 3065 GL Rottrdam Tl , fax Wbsit:

2 2 Wi hlpt avoturniuw duikr Nacy Zlbrgsigl gplaatst spltui Pitj Bll? I d wk va 17 ovmbrplaatst d gmt va d grootst duikrs va Pris Alxadr aa d Nacy Zlbrgsigl i Prislad. D iuw duikr vrbidt odr d wg d sigls aa d Prislaa is 48 mtr lag. Pris Alxadr is éé va d laagst glg gbid va Ndrlad. Om drog vot t houd hft ht gbid igwikkld watrsystm, dat bstaat uit twrk va watrgag, riol, stuw, duikrs gmal. Ht Hooghmraadschap va Schilad d Krimprwaard d gmt bhr dit watrsystm. Kruisig watr wg War watr wg lkaar kruis, mot r oplossig kom om d doorstromig va Vriuwig duikr Aa d Nacy Zlbrgsigl, abij d Prislaa, zij d oud duikrs maar ook d kabls lidig gzakt. Om d doorstromig va ht watr t ku waarborg mot dz vrvag word. Imiddls zij d watr-, gas lktricititslidig di bov odr d oud duikrs lip vrvag. Daara is d fudrig glgd voor d iuw duikr, is d iuw duikr i gdlt gplaatst. D afro- CurZus&Zo Niuw cursuss workshops CurZus&Zo bidt gvarird cursusaabod voor jog oud i ht gbid Rottrdam-Pris Alxadr. D cursuss vid plaats i ht ig cursusctrum divrs xtr locatis i Rottrdam. CurZus&Zo wil als sociaal maatschapplijk orgaisati ispirrd omgvig crër gricht op otwikklig, zigvig, kismakig, otmotig vrbidig. CurZus&Zo orgaisrt cursuss gricht op rcrati ducati, traiig, prstatis, bidt vrgadrruimt wrkplkk. Dus va alls wat Zus & Zo! Mt d RottrdamPas krijg cursist malig 25,kortig op cursuss vaaf 100,Krstdcorati va gro Op dcmbr ku ms mt gro vigrs dlm aa d workshop Krstdcorati i Cursusctrum CurZus&Zo. Odr lidig va d lukst odrmr va Rottrdam, Flur Mk, gaa w aa d slag mt atuurlijk matriaal. Door d stijlvoll matrial ht mak va vrrassd combiatis, gaat idr aa ht id va d workshop mt sfrvoll krstdcorati aar huis. Op d twd bijkomst ovr ht voortbstaa va avoturspltui Pitj Bll op 4 ovmbr mldd zich 10 buurtbwors. Ook d voorzittr va d gbidscommissi, Ro Davids, kwam polshoogt m. Stichtig Buurtwrk is blij mt d blagstllig idë, maar om Pitj Bll voor d buurt t bhoud, is mr iput izt odig. Buurtwrk hoort om t bgi graag wat d spltui voor u btkt, wlk kas u zit ho u zlf kut wilt bijdrag. Mail voor wosdag 19 ovmbr aa buurtwrk.l of lvr uw racti i bij d spltui. zowl ht watr als ht vrkr t garadr. Dit gburt bijvoorbld door ht plaats va brug of duikr. Ht gbid Pris Alxadr tlt 460 duikrs mt total lgt va 14 kilomtr. D iuw duikr bhoort mt lgt va 48 mtr, brdt va 3,5 mtr hoogt va 1 mtr tot grootst i dit gbid. Muzik maakt j blij! CurZus&Zo hft va alls op ht gbid va muzik voor groot kli. Er zij muzikal cursuss voor kidr volwass maar ook voor oudr kid sam. E wat is r u fijr da uurtj hrlijk muzikaal plzir mak mt j kidj bij CurZus&Zo? Muzik mt d allrklist is voor oudr kid sam. Op maadagochtd va tot uur word mooi lidjs gzog, sam mt d baby s. Muzik bwg is op maadag va tot uur, voor kidr va 1 t/m 3 jaar oudr/vrzorgr. Z lr sam allrli luk lidjs mt bwgig dasjs. D Popgrop, kidrkoor voor zagrs zagrss vaaf 8 jaar, vidt plaats op dodrdag va tot uur. Schildr als va Gogh Stap i d scho va bromd kustaar do m mt d workshop Schildr als va Gogh op disdag 13 jauari i Cursusctrum CurZus&Zo. Ischrijv? Hl gmakklijk! Mr ifo, startdata kost zij t vid op oz wbsit U kut op d wbsit ook ischrijv. Maar bll ka ook dd wrkzaamhd, zoals ht dichtstrat va ht wgdk ht trottoir, dur og tot 15 dcmbr. D workshop bstaat uit 3 lss. I d rst ls vrtlt doct Ks d Jog ovr ht lv wrk va d kustaar. E vligsvlugg ls kustgschidis! Daara mak d dlmrs zlf schildrij i d tchik va Gogh. Laatst kas Stichtig Buurtwrk is door d gmt gvraagd om mt buurtbwors t bsprk wlk moglijkhd r zij voor ht voortbstaa va d spltui, mt grotr izt va bwors, om gzamlijk tot pla t kom. Op dodrdag 2 oktobr was r rst bijkomst, di itrssat gsprkk idë oplvrd. Dat gold ook voor d bijkomst op 4 ovmbr. E kli grop ms is op grod va dz iformati u pla aa ht schrijv. Mocht u og itrss hbb om hiraa m t wrk, da kut u kotakt opm mt Buurtwrk. Buurt mot i acti kom D gmtlijk subsidis voor spltui word klir ht ig iitiatif va d bwors i d omliggd wijk wordt blagrijkr. Buurtwrkr Suza Vok: D spltui wordt tot u to bhrd odr vratwoordlijkhid va Buurtwrk. Maar i ht huidig spltuiblid staat lttrlijk: als d wijk ht blagrijk vidt dat spltui opblijft, zal r ook vauit d wijk izt gplgd mot word om dit moglijk t mak. Ovr avoturspltui Pitj Bll Avoturspltui Pitj Bll is bijzodr buitspltui aa d Hattasigl 45 (i ht Prispark). Ht is gro splparadijs mt spltostll va atuurlijk matrial, spltakk, watrpartij, spad sluiprout, apart putrdl mooi plkjs om j v t vrstopp. Ook is d spltui glifd otmotigsplk voor (groot-)oudrs kidr. Jaarlijks word bovdi divrs kli grot activitit gorgaisrd, zoals d populair huttbouwwk. I d spltui zij ook BSO putrsplzaal gvstigd. Vrijwilligrs gvraagd Cursus Chakra mditati CurZus&Zo start dodrdag 8 jauari mt d cursus Chakra mditati i ht cursusctrum aa d Rmmt va Milplaats. D zv blagrijkst Chakra s ligg lags d wrvlkolom va ht prium tot aa d krui. Dz rgictra ku j zi als battrij mt vrschilld rgifrqutis. Evwichtig chakra s duid mstal op vwichtig gzodhid, motis, rgihuishoudig. D cursus Chakra mditati omvat 7 lss. I lk ls bhadl w Chakra. J krijgt iformati dot ofig. Door zacht, gricht bwgig admhaligsofig word d Chakra s gactivrd. D ofig zij zacht vloid gmakklijk uit t vor voor idr. CurZus&Zo orgaisrt og vl mr luk cursuss voor jog oud. Wilt u op d hoogt blijv va all iuwtjs, mldt u da aa voor d digital iuwsbrif lik os op Facbook! CurZus&Zo, Rmmt va Milplaats 15, 3067 AN Rottrdam Klussdist voor Prislad Lag Lad Sids jui bstaat r voor oudr, ms mt bprkig ms di g middl hbb om klusjsma t btal d moglijkhid om dit t lat do door 1 va d 4 mdwrkrs va d klussdist. U kut hirbij dk aa allrli klusjs i ht huis, maar ook i d tui. T dk valt aa ht smr va pipd dur, ht vrvag va lamp, ht vriuw va stopcotact, schildr, bhag z. I d tui: gras maai, soi, z. Daar mot wat ovr gschrv word, zodat ht alom bkd wordt i d wijk. Dus ik ga, gwapd mt d fotocamra, aar adrs wat ik hb op gkrg om aldaar foto t mak s a t vrag ho dat wrkt. Ht adrs is i flat. Jimmy staat al durpost t schildr. Ik maak kis mt hm ook mt d oudr dam di r woot. Zij vraagt mij bi t kom bidt mij mt kop koffi aa. Ik vraag haar ho zij aa d Klussdist is gkom. Zij vrtlt mij dat zij d huismstr hft gvraagd of hij imad wist om d bschadigd durpost t schildr. D huismstr wist va d klussdist af hft haar daar aar to vrwz. Hft u ook klusj zokt u imad? Blt u da aar Biyam Adbrha va d Stichtig DOCK Pris Alxadr. Tl.: D klussdist gaat uitbrid aar adr wijk va Alxadrpoldr (o.a. Ommoord Zvkamp. Vidt u ht luk om ook voor adr ms af to klusj op t kapp? Mldt u da aa op ht gomd tlfooummr. Rioud

3 3 Start taalprojct lz schrijv Schouw voor Schoo Hl Prislad i Pris Alxadr Prislad had 63 put. Ht schouw gburd 5 à 6 kr pr jaar. Tijds schouw fitst j lags circa 13 put, zodat j a jaar d hl wijk had bkk. Bij idr put most j 360 grad draai mocht j mt straal va 50 mtr cijfr ( 1 was zr slcht 5 was prima) gv voor graffiti, zwrfvuil, bstratig, straatmubilair opbaar gro. Wat j tg kwam tijds ht fits tuss 2 put wrd it m gom. Dat botst mt oz ziswijz, omdat wij vod dat wat wij zag tuss 2 put vaak bpaald it schoo hl was. Dit wrd chtr it gotrd. Dz vorm va schouw is ovrigs Rottrdams blid. Wij bslot als schouwtam zodr d dist vrdr t gaa, omdat wij vod dat r g juist bld wrd gschtst va os wijk btrft Schoo Hl. Ht illgal schouwtam bstod i ht bgi uit vijf bwors uit d wijk, maar door vrhuizig gzodhid zij wij og mt dri prso. Wij schouw circa 4 kr pr jaar do dit ovrdag. Voor wij bgi bpal w waar wij i idr gval v gaa kijk. Via mail stur wij oz bvi- dig door aar d btrffd dist. Als wij its doorgv wat stuk is wordt ht mstal mt gmaakt. Ht vriuw va d schoiig va d sigls kost atuurlijk wl wat mr tijd r mot ook gld voor vrij gmaakt word, maar m is r wl m bzig. W zi ook mooi dig, zoals b.v. d Rotods op d J. Dutilhwg. Maar w zi ook voorbld ho ht it mot, zoals d zg. thma tui tuss d Pitr Klapwijkstraat d Klazia Couwbrgzoom. Sids kort stur wij oz bvidig via d app Buit btr aar d gmt dat wrk supr sl. Doordat ht wijktam it mr bstaat, d gmtwrf vrplaatst is aar d Rotb Zjaak op ghv is, wt wij it of ht officiël schouwtam og bstaat. Wij hbb lkaar ooit i d wg glop tw tams is btr da g tam. Zolag wij dk dat ht uttig is, blijv wij schouw. Lat wij als bwors d Rotb hadj hlp door os straatj voor d dur zlf schoo t houd zodat oz wijk schoo blijft. Ht illgal schouwtam Elly v/d Brg Ali Huisma Rius Stuut Vl Rottrdammrs mt Ndrlads als modrtaal odrvid daglijks problm omdat z ovoldod ku lz schrijv. Buurtwrk Alxadr wil hir vradrig i brg gaat i samwrkig mt Stichtig Lz Schrijv activitit aabid voor bwors mt Ndrlads als modrtaal. Op dodrdag 27 ovmbr wordt ht projct afgtrapt mt taalotbijt voor orgaisatis uit ht gbid. Lz schrijv, ht lijkt d gwoost zaak va d wrld. Uit odrzok blijkt chtr dat 1,3 miljo Ndrladrs laagglttrd zij ovoldod ku lz schrijv om god t fuctior i oz maatschappij. I Rottrdam is ht aatal hogr; gmiddld 1 op d 6. Ht zij lag it all iuwkomrs di worstl mt d taal. D grootst grop bstaat uit ms di mt d Ndrlads taal zij opggroid. Duwtj i d rug Buurtwrkr Suza Vok wil zovl moglijk profssioals orgaisatis uit Pris Alxadr btrkk bij d aapak va laagglttrdhid. Ms di it ku lz schrijv, scham zich hir vaak voor vrzi livr smosj da dat z voor hu problm uitkom. E prsoolijk gsprk mt bijvoorbld huisarts, wrkgvr of god bkd ka t dat duwtj i d rug zij om cursus t gaa volg. Nimad hoft zich t scham. J bt immrs ooit t oud om t lr. Voor cursist gaat wrld op. J ka jzlf btr rdd, j hoft g smosjs mr t vrzi j hbt btr kas op wrk. J bt ooit t oud om t lr. D rvarig va d gast vrijwilligrs va Vir ht Lv zij hartvrwarmd. Vir ht Lv is iitiatif dat klopt, Mij zoo gloofd dat it, hij dacht dat zij vadr zij scho vrwissld had, wat di hft toch dzlfd. Dat klopt, maar di zij wit va bi di va jou zij zwart, dus dat was ht dus it. Hij gig z s aado lip op r. Z lip toch cht adrs da gistr. Misschi hft zij twizus z wl omgwissld als grap, opprd hij. Ik zi, maar da mot z imad k di prcis dzlfd scho hft als di va jou z da stikm vaacht hbb omgwissld, lk mij it dat z daar zi i had. Misschi bij gym, war hb j voor ht laatst gym ghad, misschi to scho omgwissld? Dat was ook alwr half jaar gld. Ik zi og, dat r i idr gval imad was di ook zo paar had. Hij vrog og wi dat da was. Tja, dat wist ik ook it, ik wist it wi di adr tw had gkocht. Imiddls loopt hij alwr paar wk op zij oglijk scho rod, ik hb hm r it mr ovr ghoord. ik dk dat hij z gwoo zo gkocht hft (zij vadr is m gwst, sorry most r v achtr, haha!!) lghid om odr bglidig va vrijwilligr sam mt adr t git va film, cocrt of thatrvoorstllig. 1-ragskaart, cosumptis, vrvor bsprkkost zij allmaal ibgrp. U kut zlf d waard va d bo bpal. Door ht uitgbrid programma aabod va Vir ht Lv zit r voor idr wat moois bij. D oudr ku zlf hu kuz mak uit ht aabod va Vir ht Lv zich aamld voor d voorstllig va hu kuz. Ook oudr mt rollator of rolstol zij wlkom. Als ht odig is wordt door d coördiator va d stichtig aagpast vrvor vrzorgd. Ik zi dat ht daar wl op lk sam bkk w zij scho og s god. Ja hoor d scho was maat 40 d adr maat 42. Imiddls lag ik i duk, wat daar had hij mooi al jaartj op rod glop. Mr iformati Voor mr iformati kut u cotact opm mt Suza Vok via Mr iformati ovr taalactivitit i d buurt is t vid op of bl aar E blvis di vrrast, vrlidt otrort Odr ht motto sam uit, sam git bidt Vir ht Lv oudr amlijk d g- Uit oz hal kwam hoop lawaai. E mij zoo was wat aa ht brabbl. Ik gig v kijk wat r aa d had was. Hij hild zij zwart scho aast lkaar vrog aa mij, zij z ou oglijk? Gzamlijk otbijt D aftrap va ht taalprojct vidt plaats op dodrdag 27 ovmbr i ht FNV rgiokatoor. Buurtwrk hft sportvrigig, gzodhidsctra, maatschapplijk orgaisatis bdrijv uit Pris Alxadr uitgodigd voor gzamlijk otbijt. Hir zal mr vrtld word wat laagglttrdhid ihoudt, ho sigal hrkd ku word wat d bst mair is om ht gsprk mt laagglttrd aa t gaa z door t vrwijz aar taalactivitit i d buurt. Hét cadau voor oudr, d Vir ht Lv Kadobo Op zok aar uik cadau voor uw partr, vridi, vadr, modr, oma of opa? Gf da d Vir ht Lv Kadobo. Mt dz bo traktrt u uw dirbar op ghl vrzorgd arragmt aar kuz. Oglijk foto: Stichtig Lz Schrijv E aatal jar gld zij wij badrd door d SBP (to og VBP) of wij wil d dlm aa ht schouw i d wijk. Ht schouw wrd gdaa sam mt d dist (Rotb, Gmt wrf imad va d dlgmt) door t fits va ht put aar ht adr put. Colum aldus éé va d thousiast gast. Zo otvag d gast bvstigig va d aamldig word zij circa tw dag va t vor gbld door d vrijwillig(st)r di h op d btrffd middag/avod thuis komt ophal mt d auto. Op d dag zlf hov zij ook rgs aa t dk, alls wordt grgld door d vrijwillig(st) r. Kortom, d gast ku volop sam git. Mr iformati Voor mr iformati ovr d Kadobo of ht programma va Vir ht Lv kut u cotact opm mt d stichtig op ht ladlijk rsrvrigsummr , op wrkdag t brik tuss uur of pr mail op Of kijk op Vir ht Lv is god dol orgaisati wordt gstud door gmt, doaturs, bdrijv fods zodat d kost voor d ralisati va haar activitit zo laag moglijk blijv. Mocht u ou tovallig ook zo zwart paar i uw bzit hbb z zitt toch it zo lkkr, da kut u zich bij os mld. Wij will graag d maat 40 hbb. Sabi Art.

4 4 t a l Do E gropwijkbwors uit vrschilld dl va Prisladhbb bworsrdacti gvormd. D rdactild vrzaml tips, itrssat of gwoo aardig artikl voor u. Hft u zlf ook its dat u kwijt wilt of its wat u graag zou will wt, mail da aar WEL of NIET i Prislad Ik wil all vuurwrk hor zi mt oud iuw (jog 8 jaar) WEER EENS KOFFIE DRINKEN IN ZJAAK (DAME 52 JAAR) ALLE GANZENPOEP WEG, WANT IK KAN NIET SPRINGEN (HEER 73 JAAR) EEN SPEELGOED/ CADEAUWINKEL IN HET WINKELCENTRUM(DAME 26 JAAR) DAT DE KINDEREN AARDIGER TEGEN ELKAAR DOEN (MEISJE 9 JAAR) GEEN FIETSERS OP DE STOEP (HEER 45 JAAR) Dat r mr prullbakk kom da mt am bij ht skat park lags d Kraligs Wg (dam 31 jaar) Mr luk activitit, zoals markt, op ht pli voor ht wiklctrum (2 dams jaar) Wdsday skat ight trug i ht Prispark (hr 48 jaar) DAT MENSEN ELKAAR MEER GROETEN (DAME 67 JAAR) Wat zou u u wl of it will i prislad, ook u kut uw mig gv. U kut ht aar oz krat stur of misschi komt u mij wl is tg mt dz vraag. Voor u ws ik u i idr gval supr 2015 dat w mt z all i Prislad maar gzllig rspctvol mt lkaar om gaa. Sabi Art Voorgprofd: pappa s tortilla s Aagzi ik m vaak s avods rg mo vol, mt mij ma vaak d taak op zich om s lkkr voor os t kok (topprtj di ma va mij!). E hij vid ht ook luk om iuw rcpt uit t probr. Olags hft hij odrstaad rcpt gmaakt zlfs d kidr vod ht lkkr hbb u s it d gro spritjs r tussuit zitt pulk! Igrdiët: 2 ui, gsipprd 2 ttjs koflook, gsipprd 1 pakj pomodoritomat 1 tlpl gdroogd orgao 1 tlpl tomatpur 2 tlpls balsamicoazij 1 tlpl suikr Ppr, zout Olijfoli om i t bakk 200 gram otbijtspk 100 gram zwart olijv, i stukjs 2 gl paprika s, i stukjs 200 gram Parmzaas kaas, graspt 75 gram rucola 8 (grot) blomtortilla s Bakpapir Oudrpraatj Vrogr, vrogr was ht allmaal makklijkr, da krg j gwoo j post thuis, j vuld dat i stuurd ht trug. Brid: Tomatsaus: Fruit d ui, koflook d orgao ogvr 2 miut. Vog d tomatpur to bak dit ogvr 1 miuut m. Vog d pomodoritomat to. Laat di lkkr warm word maak d hl tomat klir. Vog d balsamicoazij to brg ht aa d kook. Brg ht op smaak mt d suikr vtul ppr zout. Laat op laag pitj aastaa. Vrwarm d ov voor op 200 grad. Bak i pa d otbijtspk laat ht uitlkk op kukpapir. Sijd d otbijtspk i stukjs. Maar tgwoordig mot alls maar mt d computr. Ho mot dat toch als oudr g computr hbb? E als j da blt dat j its odig hbt, da ku z ht is it mr Lg op d bakplaat bakpapir, lg hir 2 blomtortilla s op. Gbruik u d hlft va all igrdiët, wat r gaa it mr da 2 tortilla s op d bakplaat, dus j mot alls og kr do. Bstrooi d tortilla s mt kli btj kaas. Vrdl wat va d saus ovr d kaas. Do r da d olijv, paprika, otbijtspk rucola ovr d saus. Strooi r Parmzaas kaas ovr. Do z da 4 miut i d ov. Daara lg j op lk tortilla og tortilla druk hm god aa. Hira bak j z og 7 miut. Sijd z hira doormidd of i putjs. Hrhaal hira alls og kr, dk j dat j uitgsmuld bt, komt r og ladig! Srious Struggl of a 13 yar old girl D 5 gloriuz stapp voor moglijk mislukkig Stap 1. Dit is va d irritatst frustrrdst bzighd ooit, oud agllak raf krijg. Natuurlijk hb j, omdat j wr s i d krststmmig was, og glittrs op j agls ook.na idloos gpil mt j watj b j klaar, da zi j tot j grot schrik dat j agls hartstikk gl zij. Zucht. Stap 2. Volgs ht itrt schijt bascoat d oplossig tg gl agls t zij. J bsluit it og s d fout va d gl agls t mak koopt bascoat. Dit smr j als rst op j agls doordat z prachtig doorschijd zij, ka j atuurlijk hlmaal it zi of j agls droog zij. Als j jzlf hbt grust gstld (Ja, joh, tuurlijk zij z droog) ga j rustig vrdr mt j gcomplicrd procs. Natuurlijk it mrkd dat door al j bzighd j bascoat r atuurlijk al lag af is. Stap 3. Na vl zok hb j idlijk d klur gvod di j wilt, rood. Da bgi j mt ht cht wrk, lakk. Volldig gïspirrd door d luk ail tutorials di j gzi hbt ga j aa d slag. Ops, di do ik zo wl ovr. O, ik hb ht radj graakt. Nogmaals zucht. Ht hoort rbij, maar j raakt mt j att agl toch lk kr pr ogluk its aa. All tips om ht t vrhlp uit d tijdschrift probr j uit. Niks wrkt j idigt uitidlijk mt agllak op j tog. Stap 4. J agls zij u wl glakt, maar dat btkt og it dat j klaar bt, wat j agls zij u rood, maar j had ook. Bhdig pak j j flsj rmovr r wr bij, probrt, mt j atuurlijk og att agls, j vigrs had schoo t krijg. O, wat schrik hthalv flsj loopt ovr j agl h. Di ka wr opiuw.. Stap 5. Als j a dit lag procs og it afghaakt bt, ( dus maar mt gl agls door ht lv gaat) flicitr ik j trplkk. J bt bij ht prfctior aagkom. Opglucht dat ht idlijk glukt is pak j j topcoat, doorzichtig laagj voor xtra glas. Vol gluk lak j j agls, owtd dat j alls og ka vrpst. Als j dkt klaar t zij loop j rustig wg ga j vrdr mt j daglijks bzighd. Aa ht id va d dag kijk j uitgput aar j agls. Z zij vrpst. Blijkbaar is ht aatast va j topcoat ook schadlijk voor d rst va j prfct glakt agls. Zucht. Va zucht krijg w ook ooit gog. Moilijk als ht is, w doorstaa ht wl, alwtd dat hij a 3 dag gaat chipp. Applausj voor jzlf. Raadplaat Sabi Art vid op hu computr. Z hbb ht toch zo makklijk gmaakt. Z hov maar éé kop op d druk t do Sabi Art Hir wr foto va it zo hrkbaar bld uit d wijk Prislad. Wt u waar dz foto gmaakt is? Mail d oplossig va d raad- plaat mt uw aam adrs aar: Uit all god izdig zal wiaar word gtrokk di aardighidj otvagt.

5 5 Ecokathdral mak Rottrdam bromd D stad als atuurgbid. D ms dwigt d atuur adr wg i t slaa. Dir plat hbb duidlijk wil om t ovrlv i stdlijk omgvig. Ho ku w kas zi i bija vrdw atuurlijk omgvig. Wildpark Rottrdam Dat is prcis d titl va ht bokj gschrv door d dirctur va ht Natuurhistorisch Musum i Rottrdam, Jll Rumr. D stad als atuurgbid, is d odrtitl. Misschi is d brodd kobblzwaa op ht st va afval d ispiratibro voor ht bokj gwst. Ht gaat ovr stadscologi oftwl d rlati tuss dir, plat d stad. D stad lijkt tgstrijdig aa atuur, omdat wij atuur immrs zi als its ogrpts tggstld aa d plaats waar ms bzit hbb gom va wat s atuur was. D stad zij vrstdlijkig gzi als vrovrig op d atuur. Misschi dat d foto va d zwaa duidlijk ka mak dat imiddls d atuur zich ook wr vstigt i d stad [ misschi ooit cht wg is gwst!]. Zij mt op bija omoglijk plkk wr bzit va ht st. D tomatplat di tuss d trottoirtgls omhoog schit d muw bij d patatbor op ht biwgpli, zij mooi voorbld. Ht gaat i dit gval dus mr om d vrkracht va d atuur [ rsilic ]. Natuur krijg j ooit cht wg, zij pipt plots rgs wr om ht hokj. Natuur is vradrig. Vauit ht mslijk oog bzi vrdrigt d halsbadparkit d ijlgas, d kivit d grutto s. Di laatst vogls bhoord i ht oud borlad, ht vwidgbid, wat Rottrdam ooit was. E daarvoor was alls hir ormoras mt kraavogls purprrigrs. E u is ht st stad mt atuur di ovrlft bi al di hard matrial. W dus maar aa al di xot rod j huis. D ms zij activitit lat [ogmrkt] d atuur vradr. I d biologi om z dat sluitstsoort of kysto spicis. D ms is sluitstsoort: door zij hadl vradrt d atuur. Dat ku w vrvld vid maar ht is fit. I ht bokj va Rumr wordt juist las gbrok voor d iuw stadscologi di zich al dcia aa ht otroll is. D stad als cologisch systm. D stad mt al zij aspct brgt iuw soort atuur voort. Zo is r d Lods mtromug, muggsoort di i absolut isolati zich vodt, bwgt voortplat slchts i d buiz va ht mtrostlsl. Zij vod zich mt ht blod va rizigrs ratt. Bid zij r i d buiz va ht mtrosystm volop. Zo zij r iuw grassoort [o.a. diploïd gras] otstaa op plaats waar gmtlijk dist vlvuldig maai. I d stad otmot d slchtvalk d halsbadparkit lkaar, vaak t kost va d laatst war di lkkr wordt opgpuzld. I d vrij atuur zoud z lkaar ooit opgzocht hbb maar i d stad otstaa dz iuw vorm va otmotig. D atuur i d stad ku j ook stur. Dat om z ook wl dsigr cosystm. D aalg va ht sdumdak op huis of d vrtical tui di katoorgbouw op d gvl gplakt krijg zij daar mooi voorbld va. Plidooi voor mr atuur. E juist hirom bsprk ik dit bokj wat ht gft mooi aalidig om cratif mt d afwzighid va atuurlijk lmt om t gaa. Ku w it daar waar ht moglijk is, atuur vrsld trugbrg i d stad. Natuurlijk zal di atuur r adrs uitzi da d atuur zoals di i d Vrkad albi door Jac. P Thijss gschtst bschrv, tot os kwam. Natuurlijk is d ms i d gschidis soort Promthus zij wij gvall: d vooruitgag va d ms hft adrzijds vl vritigd. Ht is Jauskop.[1] Ik wil hir d cofilosofi va Louis G. L Roy [ ] als vortuig gbruik. Zij thori is complx maar laat ik di kidrlijk voudig samvatt: okruid bstaat it[laat groi wat r groit]; tijd is rgi [its groit otstaat i d tijd otwikklt zich ook i oidig aatal jar]; ms atuur mot samwrk [dus it will ovrhrs maar symbios is ht thma]; d ms is oglimitrd cratif gaat itracti aa mt d omgvig [zo otstaa r stds complxr systm]; its wordt opgruimd! [tijd is cotiuüm].[2] Bromd cokathdral va Rottrdam L Roy is bromd gword mt zij cokathdraal [zi foto s rchts]. Door straatpui hrmtisch op t stapl otstaa hog bouwwrk, di lagzaam door d tijd ovrwokrd rak. Doordat d atuur uwig is, ka d ms ook d kathdraal wr vrdr omhoog opstapl waardoor ht procs opiuw start. D atuur zal uitidlijk ook d iuw staplig wr ovrwokr. Rustig door bouw is ht dvis. Zo stapl, dat ht bija omoglijk is dat ht bouwwrk istort. D massiv Ica-achtig bouwsls zull Rottrdam vraagam bromd mak. Z zull cologisch variat zij va d bromd skyli va oz stad. Wg mt braak liggd stukjs lad: stapl ht bouwpui laat ht ovrwokr. D bwors ku op rustig momt gzamlijk bouw aa d cologisch skyli va d wijk. Ht zull tmpls va rust word waar ht aagaam tov is. E w blijv i bwgig door ht pui t sta- pl tot tors va Babl. Natuurlijk lid dz tors tot spraakvrwarrig discussi. Dat was al zo mt ht wrk va L Roy maar juist di discussi is zo mooi. Is dit atuur zo ja, ho dfiiër w di da. E m voor di zoktocht aar dfiiti, da ht bok va Lucas Rijdrs D Natuur [2003]. Vl gluk i dit tokomstig Wildpark Rottrdam! Noot [1] = Ht bok D val va Promthus, ovr d krzijd va d vooruitgag va To Lmair bschrijft di omoglijk spagaat va vooruitgag wlvaart, t kost va vl adr zak di os glukkig zoud ku mak. D tloorgag va d it-stads atuur splt hiri promit rol. Noot [2]: L Roy s bok Natuur uitschakl atuur ischakl [1973] Natuur Cultuur Fusi [2002] m ik als basis. Ragr? Jll Rumr: Wilpark Rottrdam [d stad als atuurgbid]. ISBN , Historisch Uitgvrij [Groig]

6 6 VAN DE KINDERREDACTIE js! Ev voorstll: Mart Kodood Ht vrst basktbalschot m is gschot door Cory thudr law. Hoi ik b Mart D hoogst sprog va hod is 172.7cm. E di hod ht Holly Gry. Ik b iuw lid va d kidrrdacti. Ik b 11 jaar, mij hobby s zij votbal atltik ik zit op d stlbrg i grop 8a. ladkrat Wij zok iuw Kidrrdacti ld! Ho iuwsgirig b jij? B jij iuwsgirig sl gog om jouralist t word? E jouralist zit bovop ht iuws schrijft stukjs voor d krat. D jouralist di wij zok is it zo maar jouralist maar éé di prc is wt wat kidr will wt. W zok amlijk razd rportr voor d Buurtwrk kidrrdacti va d Prisladkrat! Schrijv ovr dig di jij luk vidt!! D Buurtwrk kidrrdacti h ft ig rubrik i d Prisladkrat bpaalt zlf wat daari gplaatst wordt. D rdacti komt lk wk bij lka ar om itrviws t houd t schrijv ovr dig di kidr uit d buurt luk, spad of itrssat vid. D krat wordt 4 kr pr jaar uitggv vrsprid ovr 9000(!) adrss i d wijk Prislad. Daaraast houd w Facbook- Twittrpagia bij. Lr j r ook og its va? Tijds d kidrrdacti lr kid r samwrk, kratartikl schrijv, it rviw afm zichzlf prstr, daaraast word kid r bwust va wat r i hu wijk splt. Uitraard ltt w ook op d Ndrlads taal. D kidrrdacti is vooral luk maar ook lrzaam! Aamld B j tuss d 8-12 jaar zi jij ht zitt om als jouralist aa d slag t gaa? W kom lk dodrdag bij lkaar va tot uur. Mld j u aa! Ervarig is it odig; w mak r mt lkaar suprluk kidrrubrik va. Aamld ka via: uurtwrk.l of bll mt Buurtwrk tl , vraa g aar Lida Gaikma. J hbt odig: paar plakjs kaas paar plakjs salami schijfjs komkommr dokr volkor stjs brood Ho maak j ht: Sij ht brood i krstboom vorm. Datzlfd do j mt d kaas d salami. Da sij j d komkommrtjs door d hlft lg j di ook i d krstboom vorm. Tadaaaaaa!! J krstboom otbijtj is klaar. Et smaklijk, grotjs Aik D lagst us 8,8cm lag. D ma di dz orm us h ft ht Mhmt Ozyurk. D slst vogl op d wrld is albatros. Hij vligt 127 km pr uur. Buurtwrk Kidrrdacti Pris Krstbotrhamm D Lagst ma tr wrld ht Sult a Kos is 2 mtr 51 cm lag. D oudst vrouw op d wrld is 122 jaar oud gword. D slst auto rijdt 300km pr uur Dz auto ht Hssy Vom Gt Hocky aag iformr. il julli hirovr gr op Hocky w tilid Aik zit Kidrrdac ogr op ld. Ht wrd vr va hocky sp is g dt d or w hi sc g g la D uw roud sport di al was polo. Hocky is o va di mair Eé. ld sp g r i a ar spld ht vrschilld m ms di rijk w t: lg vo s al g gi spld ht Ht spl polo s di armr war m, ok st mt paard l mt tak. splltj hocky al paard op vld Hocky va u. ld zodr sp g dt or w u 11 splrs mt Hocky va r brd. J hbt t m 55 g la hockystick r va 91,4 mtr aast zi j ho r i H g. di o k hockystic uit zit. dat: Hocky is luk om ar hocky sport is. ik, spl al 6 ja A uk, l Ik. t do am t Ht hl wdstrijd., omdat j ht mt l w altijd sp ag rd t za op E ht is ook luk k trai 3 x pr w bij Loidas. W 7 Equêt D Kidrrdacti hft wr quêt ghoud odr kidr di wo i Prislad i d lf tijd 7 t/m 12 jaar. Dit kr gig d vrag ovr d wijk Prislad. Uit d quêt vil os op dat 75 % va d odrvraagd aagft, dat z Prislad hl drukk wijk vid. Uit d adr vrag is gblk dat oz wijk volgs d kidr luk mooi wijk is, waar vl t do is. Oo k vid d kidr dat r m r spltui bij mog kom. Mij ig mig is dat ik vid, dat r mr spltui dat soort dig mot kom voor oudr kidr. Ht gmiddld cijfr wat d kid r d wijk Prislad gv is 7 Aik Mart (Advrtti) boshut pakokhuis D big Kraligswg 20 Tl Ht ghl jaar gopd. 7 dag pr wk. Kidvridlijk. Uw kidr ku obvrsd buit spl. Parkr bij Kraligrhoutflat, bij ht fotitj rchtsaf. 2 va Ndrlad i d Algm Dagblad pakoktst

7 Prislad 7 Gzod GEZONDHEIDSCENTRUM FYDOK Praktijk voor ASYRA & Chis Gskust: TIANMEN kliik Algm Gskud Prvtiv Gskud Orthomolculair Gskud HUISARTSEN Sprkur va d huisarts volgs afspraak. D huisartspraktijk zij op wrkdag op d odrstaad ummrs brikbaar. Va uur voor afsprak, visits rcpt. Va voor uitslag. W.H. Klot T.A. Rkvldt W.J.T. Puttr-Ladr tl tl spodlij tl tl tl spodlij C.S. va ht Zadt tl tl spodlij Rcptlij tl Bi oz praktijk is ook fysiothrapipraktijk gvstigd. A-Mari Dickr Praktijk voor Klassik Homopathi Gdiplomrd Pdicur Komt aa huis Lott Stam-Bsstraat 76, 3066 HB Rottrdam Tl Praktijk voor Sportmassag Votvrzorgig R.H. v.d. Md Rigvaartwg AC Rottrdam Tl: Mij aam is Tik Mark ik b d rst Prsoal Trair i Rottrdam-Pris Alxadr, di it is aagslot bij sportschool. Mij motto is: Sam brik j mr. I ig ruimt ku w sam ghl privé wrk aa d dolstllig di j hbt. Prsoal Traiig mt mij is voor idr di its wil brik. Ik b spcialist op ht gbid va rugklacht, Bl voor afspraak of iformati aar Uw advrtti hir? Nm cotact mt os op voor iformati ovr d moglijkhd: schoudr- kklacht. Ik hb ruim rvarig mt ms mt obsitas, sior, ms mt lichamlijk bprkig. Afvall? E vooral: ht r af houd! I d juist vrhoudig mt d juist tchik d juist ofig do, daar zorg ik voor. Daaraast krijg j atuurlijk vodigsadvis op maat. Kijk s op: of bl Praktijk voor Orthomolculair Gskud Mw. G.W.M. Gro i t Woud, arts Huub va d Brulstraat 44 Aitta Hokala Praktijk voor: Sportmassag Shiatsumassag Maul Lymfdraiag M. va Eijsd-Vikstraat JB Rottrdam 3065 PG Rottrdam Tl: Tl: Nuro-rgulativ Gskud Traditiol Chis Gskust s-gravwg 637 Rottrdam Uitodigig Wijkbruch i Prislad Wilt u git va bruch i d buurt? Da bt u va hart wlkom bij d Wijkbruch i d Oostrkapl. Dz fstlijk maaltijd is voor all bwors va Prislad. W start op zatrdag 13 dcmbr hlmaal i krstsfr. Dz bruch is gratis! Gog rd om u aa t schuiv... Ev aamld is wl odig. Vaaf jauari komt d Wijkbruch lk maad trug. Vidt u ht luk om s m t hlp als vrijwilligr? Nm ook da cotact op! War? Zatrdag 13 dcmbr va tot uur Waar? D Oostrkapl, Rigvaartwg 123, Rottrdam (500 mtr vaaf Wiklctrum Prislad) Aamld? Uitrlijk dodrdag 11 dcmbr via -mail: Via tlfoo: Maria Jokr, participatimaklaar bij DOCK Kost? Dz rst bruch is gratis! Krst Rafaël gmt d Rak orgaisrt op zatrdag 20 dcmbr 2014 gwldig middag voor all kidr i d wijk! Vaaf uur is idr va hart wlkom i d Oostrkapl aa d Rigvaartwg 123 om t kutsl (4-6, jaar) /of profssiol thatrvoorstllig (voor kidr va 4-12 jaar) bij t wo. Maak dz middag d mooist krstvrsirig hag dz i d boom bij d Oostrkapl. D wiaars krijg gzisabomt voor dirtui Blijdorp aagbod. Om uur vidt d prijsuitrikig plaats word d lichtjs i d grot boom i d tui aagstok. Vaaf uur ka j gzllig mlop mt d lampiooptocht. Uitraard zij r lkkr hapjs drakjs bschikbaar. Vaaf uur is r i d Oostrkapl filmavod voor d tirs vaaf 12 jaar. W hop julli daar t otmot. Togag: gratis! Otdk d kracht va uw irlijk schoohid I ht iuw Zorg & Wlzijsctrum Zjaak vidt u dé praktijk voor uw Zorg & Wlzij mt spcialisati i: Multi Dimsioal Kisiologi Ayurvdisch Huid- Gzichtsvrzorgig Lichaamsmassags Votzorflx (mt dlst) Touch for Halth Divrs (o.m. Rbalac tratmt (Buik)yoga) Adrs: Maria Wssligstraat GA Rottrdam Opigstijd: Ma t/m do: 09:00-23:00 uur Vr: 09:00-17:00 uur Tl: /

8 8 Vrslavigsprojct Wt wat ht mt j dot op OBS Plusput Kidr word stds rdr gcofrotrd mt vrslavd middl. Nit all tabak alcohol, maar ook computrsplltjs, rgidrakjs sop hbb vrslavd wrkig. Kidr word bija oopgmrkt bïvlod tot gbruik va dz middl door d mdia d omgvig. Tijds wt wat ht mt j dot word zij bwust gmaakt va dz bïvlodig d wrkig va bpaald middl. Ht voorlichtigsprogramma is olags uitgvord i grop 7 op OBS Plusput wordt aagbod i tw lss va 60 miut. Tijds d rst ls gaat ht ovr god slcht gwoots, vrslavig rok. D lrlig krijg filmpj t zi ovr d gvar va rok. E aa ht id va d rst ls wordt gbruik gmaakt va Robbi d rookrobot di hl sigart rookt via filtr. D kidr ku duidlijk zi aa d filtr wat r achtrblijft i d log a ht rok va éé sigart. D mst kidr schrikk hir rg va. D twd ls gaat ovr d Shisha-p (lktroisch sigart zodr icoti of tr), Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP) D SBP houdt s i d tw wk sprkuur i Prishof aa d Bramatstraat 30. U kut trcht op d wosdagmiddag (ov wk, dus 2 jui, 16 juli z.), va 13:00 tot 16:00 uur. E afspraak is it odig, u kut gwoo bilop. Op dz tijd kut u os mt vrag ook tlfoisch brik op U kut os ook brik via -mail: Maatschapplijk Distvrlig Alxadr (MDA) Maatschapplijk wrk Oudrwrk Raadslid alcohol rgidrakjs. D lrlig zi odr adr filmpj ovr wat alcohol mt j hrs dot dat j bij ovrmatig alcoholgbruik i coma ka rak. D Shisha-p is lktroisch sigart di rlatif iuw is waar ook og maar wiig ovr bkd is. I d Shishap zitt stoff di it gschikt zij voor kidr zoals; Propylglycol, Glycrol Glycritriactaat. Dz stoff ku moglijk zlfs kakrvrwkkd zij. D Shisha p is vrkrijgbaar i vrschilld zot smak t koop bij vrschilld wikls vaaf 16 jaar. Als laatst odrwrp wordt rgidrak bsprok. Aasluitd op ht voorlichtigsprogramma hft r ook oudravod plaatsgvod, om oudrs/vrzorgrs t iformr ovr d gvolg va ht gbruik va gotsmiddl bij kidr. Dz oudravod was druk bzocht. Ht vrslavigsprojct is uitgvord door Lida Gaikma (buurtschoolwrkr) va Buurtwrk. Gmt Rottrdam bidt dit voorlichtigsprogramma gratis aa d Basisschol i o.a. d wijk Prislad. Voor mr iformati kut u cotact opm mt Lida Gaikma va Buurtwrk via Basisschol sportdag 2014 wr groot succs D tid diti va d Basisschol sportdag was wdrom groot succs! Ruim 4100 kidr hbb tw dag lag got va d sport, spl ducativ activitit di aagbod wrd. Thorbck VMBO voor sport das hft tw dag d opig vrzorgd war aawzig om t zorg dat all activitit vilig kod vrlop. Er is dit jaar bdrag va E 1.250,- opghaald voor KIKA Stichtig Buurtwrk Alxadr SBA Activrig Alarm 112 Politi DCMR Miliudist Rijmod Ctral mldkamr, gluidsovrlast, stak, bodmvrotriigig Gbidsorgaisati Pris Alxadr Voor d stadswikl (o.a. risdocumt, burglijk stad) mot u afspraak mak. U kut bll of via Cityportal Rottrdam afspraak mak. Hirvoor hft u digid odig. Ook kut u vl zak digitaal rgl: Rottrdams Srvicummr (24 uur pr dag) Voor all vrag mldig, zoals afval op straat, ovrvoll papircotairs, gat i fitspad, vrstopt riol, dod dir lags d wg, kapott splwrktuig, afgwaaid takk, okruid i platso of op votpad, it (god) wrkd vrkrslicht, it (god) wrkd opbar vrlichtig, fits- autowrakk. U kut mldig ook do als u i ht bzit bt va smartpho, mt bhulp va d app BuitBtr. Dz is gratis t dowload op www. buitbtr.l Gmtwrk Pris Alxadr Platso, wg Algm gratis klachtummr voor mldig va: vrvuilig, graffiti, putt, bplatig, spltostll, bstratig, paaltjs bord ROTEB Voor algm vrag mt btrkkig tot Schoo, afsprak grofvuil d otsmttigsdist (ogdirt bishuis). Gzodhid Thuiszorg: acut vrag buit katoortijd Zikvrvor, 1 dag tvor bsprk Hulp bij psychisch ood (24 uur pr dag) Doktrstlfoo WijkZorgRijmod Hulp bij rouwvrwrkig Otmotigsctrum Pris-hof bidt i samwrkig mt MOTTO - Ctrum voor Lvsvrag Rottrdam odrstuig aa ms di i rouw vrkr. Ht ovrlijd va dirbar ka dip i mslv igrijp. Ho blagrijk is ht da it, dat r ms om j h staa di bgrijp wat ht vrlis voor j btkt. Ms di tijd m om t luistr aar wat r i j omgaat, di j will hlp door d moilijk priod h, op wg aar iuw vwicht. Spciaal opglid vrijwilligrs va Prishof hbb ht gduld, d lifd, d rvarig d kis om ms bij t staa i hu rouwprocs. Zij kom gdurd afgsprok p- Blagrijk tlfooummrs Afschid m is mt zacht vigrs wat voorbij is dichtdo vrpakk i god gdacht dr hririg... riod rglmatig op bzok, bid luistrd oor gv waar odig praktisch adviz om d draad va ht lv wr op t pakk. Dz vrijwilligrs will graag vauit hu ig lvsrvarig adr hlp. Zij otvag coacig bglidig vauit d Prishof MOTTO. War u mr wilt wt, of war u zich wilt aamld voor gsprkk, da kut u cotact mt os opm. Wij hlp u graag. Lia Gutjs: , Ba Cox: Evids Watrbdrijf Nummr voor klacht (dag acht), storig aa lidigt opbaar gbid Lokaal tarif SOS Tlfoisch hulpdist (dag/acht) Kidrtlfoo ( uur) Ssoor (luistrd oor, dag acht) Ssoor (luistrd oor, i uw ig taal) Advis- Stuput Huislijk Gwld Dirambulac COLOFON D Prisladkrat is uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP). Bwors bworsgrop ku gbruik mak va d krat voor hu artikl, igzod briv, mddlig, hartkrt oprop. Rdacti Sabi Art Rioud Rik Rolfzma Erik Soy Fst commuicati, Almr Scrtariaat SBP Opmaak Fst commuicati, Almr Druk Flvodruk, Harlig Corrspodtiadrs Stichtig Bworsodrstuig Prislad (SBP) Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam tl.: mail:

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

Noord-Holland wat ben je mooi

Noord-Holland wat ben je mooi www.oord-hollad.com Voorjaar 2010 Commrciël bijlag bij D Tlgraaf VVV Txl VVV Kop va Noord Hollad VVV Amstrdam Noord-Hollad pad VVV Zadvoort Gmt Vls Gmt Zaastad Noord-Hollad wat b j mooi Noord-Hollad is:

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Karrvalskraat va t Aogj Jaargag 53 2014 Daor kud mj vor d dag komm! D iuw Joffrs 5 Aggumskbad wit Mottomot 7 Miistr va Plisi Zak gaat strijd aa tg lui kopr 15 Va d voorzittr t Aogs motto Bst caravalsvirdrs.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015 Mt stoma aar Afrika Wij stimulr zlfrdzaamhid Fit of ficti?.ccnieuws VAN MEDIQ COMBICARE jui 2015 Sam lukt ht! Ik vid ht blagrijk dat j ht stomazakj it zit odr mij kldig Dasac NovaLif: Vilig, btrouwbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen diti W k b l a d 03 05 Noord diti 09 Bradri Emiclar Kuffls zok baasj Hockyhr kampio Vathorst Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 M E I 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017 THEMA: WINTERWEER! Splbrif FEBRUARI 2017 I PIPPO taa dz maad vrhaaltj ovr hrlijk witrwr. Lotj maakt uwpop uwbal. Luuk Lotj zorg voor d vogl: z hag ligr op mt pida vtbol i tj. Max zij vriditj Lila bouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Vathorst. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Vathorst. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen W k b l a d diti 03 Kuffls zok baasj 05 Bradri Emiclar 09 Hockyhr kampio Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 m i 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r s c h i j t w k l i j

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 3

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 3 Lkkr puzzl lkkr m aal bzig zij Puzzl m! Ria va Adrichm Loi va d Wrig jaargag 2006/2007 sri 3 Vormgvig Hi Krul Puzzl m! jaargag, 2006/2007, sri 3 2006 D Sip Educaif Nis ui dz uigav mag gkopird word zodr

Nadere informatie

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot Elk wk ggaradrd 50.000 liks! d loop wkkrat HELMOND NOORD 5702 DIERDONK 5709 ORANJE BUURT/ WARANDE 5707 STIPHOUT 5708 RIJPELBERG 5709 CENTRUM 5701 OOST 5703 WEST 5707 BRANDEVOORT 5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

Nadere informatie

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA Profcod: gg13 slravl Uitgvord i opdracht va: Proviciaal Profctrum voor d Grottlt Oost-Vlaadr vzw Tchisch Comité Karrwg

Nadere informatie