Karolingenmarkt. kraam e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015"

Transcriptie

1 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr vrschijt sids Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word i d wiklstrat va Oost Souburg. Dz kr it zo maar Karoligmarkt zoals w gwd zij mt vl gzllighid, marktkram attractis. N, dz wordt grootsr da ooit zal gcombird word mt ht groots opgztt Folklorfstival. Vrijdagavod 11 sptmbr bgit ht fstival al i d grot tt op d Karoligburcht. Tw dag fst, mt vooral vl muzik das. D Kaaal- d Paspoortstraat zull op zatrdag wr gvuld word mt kram. Voor d kidr zij r uitraard wr divrs attractis. Uitraard otbrkt d rommlmarkt voor d kidr op d Karoligburcht it.» vrvolg op pagia 2 Mdioburgum-Walacra orgaisrt fstival voor 15 kr Folklorfstival op d Karoligisch Burg Komd wkd, 11, sptmbr, staat voor alwr d 15 kr d grot fsttt op d Karoligisch Burg voor ht jaarlijks Folklor Fstival Walchr, dat altijd i ht wkd va d ajaars-karoligmarkt wordt ghoud. Vrijdag 11 sptmbr is r avodvulld programma va uur tot uur. Ht Jugdorkst Vlijt Volhardig splt ht opigscocrt bij d otvagst va d grop, waara ht folklorprogramma i 2 blokk wordt vrzorgd door achtrvolgs D Hooltr Daasrs uit Holt, d Wstfris Dasgrop Midwoud, D East Rivr Li Dacrs uit Wmldig ht Schld Loodskoor. Zatrdag 12 sptmbr gft s morgs om uur Fafar Vlijt Volhardig cocrt vaaf uur splt Amusmtsorkst Humorsqu uit Middlburg. Vrdr i dz courat: D wijkagt All btjs hlp bij Jat Ja Krft Om 13 uur kom d Folklorgrop i optocht vaaf d Karoligmarkt aar d grot tt, waar om d officiël opig va ht grot fstival plaatsvidt. Naast d grop va vrijdagavod trd op d Vlaams Volkskustgrop D Kglaar uit ht Blgisch Wilrijk, d Kidrgrop Mdioburgum-Walacra, Volksdasvrigig Mi Kato uit Tilburg, Volkskustgrop Ritj Vos uit Stk (Blgië) Mdioburgum- Walacra Smartlappkoor Walacra uit Vlissig. Ht complt programma va ht fstival staat vrmld i Wkblad D Vlissigs Bod. Cocrtmiddag Vlijt Volhardig Dichtbij ms pag. 3 pag. 9 pag. 12 Atik, curiosa, kidrkldig, mubls, bok, glaswrk, splgod, srvisgod Hft u zlf godr di twd kas vrdi, da hor wij dat hl graag. U kut hirvoor gbruik mak va oz gratis ophaalsrvic. Gspcialisrd i bodlopruimig gratis gmaakt * Najaarsaabidig *vraag aar d voorwaard i d wikl Lt D U kut Suf op! i oz Lt D U kut Suf op! Kaaalstraat 2A - Oost-Souburg Tl.: Op: Do. t/m Zat. Lt D U kut 5,- Su op kraam 1 Karoligmarkt JUNI AANBIEDING 20% kortig op all gordijstoff! Kaaalstraat BN Oost-Souburg

2 » vrvolg va pagia 1 Rommlmarkt Op Hav facy fair sufflmarkt bij d Wijgaard op 12 sptmbr 2015 Plaatslijk wiklirs, maar ook stadhoudrs uit ht ghl lad zull di dag aar Oost Souburg kom om idr op hu ghl ig mair hu vrkoopwar aa d ma probr t brg. Dit lvrt ht odig vrtir op uitraard zij r d odig aabidig waar d bzokrs hu voordl m ku do. Ht assortimt is ook dz diti wr rg groot voldod gvarird. Ht ambachtlijk producr va oz strkproduct plaatslijk lkkrij kut u zi uitraard ook prov. Divrs Souburgs Ritthms vrigig zull zich ook wr promot. Zij kom mt vriuwd programma of uitvorig waari zij hu kust activitit vrto. T vl om op t om, dus zkr d moit waard om kijkj t kom m d sfr t prov. Voor d iwdig ms wordt ook gzorgd wat d horca zal di dag zorg voor hrlijk hapj drakj op hu trrass. Vaaf uur is d markt gratis togaklijk voor ht publik zal tot ogvr uur dur. Ovr d ghl markt is muzik via d gluidsistallati t volg. Ht Folklorfstival zal op vrijdag zatrdag ghoud word. Divrs liv optrds bgi vrijdagavod al i d tt op Clia s Colum D AOS / activitit / vmt kaldr voor d komd priod tot d volgd diti. 12 Sptmbr: 26 Sptmbr: 17 Oktobr: 21 Novmbr: 21 Novmbr: Karoligmarkt Folklorfstival Baby Boom Walchr Ifo- Dmodag Vrog voglacti Itocht Sitrklaas d Karoligburcht. Vaaf uur zij r divrs cocrt, optrds dmostratis t hor t zi. Idr is va hart wlkom om m t zig / of t das. E dat gaat zatrdag ovrdag d ghl dag door. Nit all i d tt maar ook i d Kaaalstraat wordt r ht odig gdast gzog. Vlijt Volhardig zull vaaf 9.30 uur d markt muzikaal bglid mt cocrt va hu. Om uur is r optocht, aasluitd zal om uur d officiël opig volg. Maar als d markt klaar is gaa d vmt optrds i d tt tot uur door. Ht volldig programma kut u trug vid op d sit va Souburg; www. souburg.l. D rgls afsprak voor d rommlmarkt zij zoals u al rdr hft ku lz i d krat va mi aagpast. D rommlmarkt is voor kidr, dus it voor profssiol hadlar! D kidr di zich vooraf i t schrijv via d wbsit zich t mld op d Burcht vaaf 6.30 uur mt hu ischrijvigsbwijs. Nog wl vridlijk doch drigd vrzok va d orgaisati d Gmt om a d rommlmarkt d ovrgblv spulltjs afval m aar huis t m it achtr t lat op d Karoligburcht. Dz zomr hb ik vl vrschilld dig gdaa: door d brg gwadld, gkaood, door ht vrdrok lad va Saftigh gplotrd, op os Zuws strad glg zo og vl mr. Ook b ik actif gwst i ht promotitam va ht Zlad Nazomrfstival. E aatal vridi ik dld op vrschilld vmt i Zlad flyrs uit of w dd zadlhosjs om d fits om ht Zlad Nazomrfstival t promot. Tijds dat fstival zij vrschilld optrds op divrs plkk i Zlad. To w wr aa ht flyr war op ht vmt Vlissig zigt mrkt w mt d rivalitit tuss Vlissig Middlburg. Middlburgrs bgi uit zichzlf it sl daarovr, maar als j i Vlissig flyrs gaat uitdl lat z maar al t graag hu mig hor ovr Middlburg. Zo zou d tri aar Vlissig ht ig god zij aa Middlburg is Middlburg iglijk Vlissig-Noord. Ht is opvalld ho vrschilld d burgrs zij ho adrs zij aar dz std kijk. Zoals ik ht altijd rvar hb, zit Souburg r midd i. D mst hbb wl voorkur, maar vrdr git w volop va bid std. Op d fits b j op vl plkk i Souburg t zo sl i Middlburg als i Vlissig kidr gaa vrdld ovr Middlburg Vlissig aar ht voortgzt odrwijs. Ik b blij dat w it hov t kiz, bid std hbb hu charm. Rodom t Putj Hb dat altijd al mooi uitdrukkig gvod: Zg ht mt blom! E dat klopt ook zo hlmaal bij allrli glghd. Maar wat mot j gaa dk als jou j blom word afgpakt? U mag ht zlf ivull maar mij dot ht orm vl pij dat oz blombakk bij d tr va Souburg zij vrdw. Er bloit u all og vrdwaald uitgzaaid ptuiaatj aa d igag bij d watrtor als hririg aa d jar dat w r wl voor os gvol idlijk hlmaal bij hbb ghoord. Di tijd zij u wr voorbij. Vlissig hft g gld door ovrstadig blid i ht vrld. Ht gmtbstuur mot bzuiig dus hal z d blombakk wg. Nit i d stad daar staa r og 52 volop t prok, maar i d wijk dorp. E omiddllijk vol ik m wr trug bij af: z houd it va os, w zij og g blomtj waard. Maar ht ko rgr wat d blom rod Pitr Louwrs op ht Orajpli hbb d bzuiigigsacti ovrlfd. E j kut ook blombak adoptr, mét zorgcotract. Maar dat is da wl zoits als zlf j blom kop als j jarig bt.. W hadd r dstijds bij d samvogig al zo gvol va: als j bij d gmt Vlissig hoort b j og it jarig! Mlkmisj Rommlmarkt Op Hav facy fair sufflmarkt bij d Wijgaard op 12 sptmbr 2015 Tijds d jaarmarkt wordt r va tot uur groots opgztt rommlmarkt ghoud bij d Op Hav. Ht is tvs bokmarkt markt voor oud plat, Lp s, maar ook Cd s, Dvd s vido s. D orgaisati pakt og grootsr uit. D trouw bzokr is wl wat gwd. Ook dz rod is r d koffi mt krswafl. D rommlmarkt blijkt stds wr otmotigsplaats t zij voor jog oud. E bzok aa d rommlmarkt, waarva d opbrgst wr god wordt bstd, is Rdacti advrttiacquisiti Brt Paauw, (076) Dick Schikl, (0118) Mdwrkrs - Ik Vrvorst-va Loo - Mlkmisj - Ruud Vrbk - Adri Mrma - Dick Vissr - Christl Klapwijk - Dick Schikl - Clia Rijk - Lambrt Prvoo tvs d moglijkhid op d historisch krk va Souburg t bzok. Op ht trri va vagli gmt D Wijgaard i d Kaaalstraat wordt va 9.00 uur tot uur wr facy fair sufflmarkt ghoud word. Er is volop twdhads- kldig -bok gog sufflkoopjs. Ook zij r zlfgmaakt lkkrij t koop. Vóór ht gbouw is r trras om t git va koffi/th of frisdrak mt its lkkrs rbij. D opbrgst is voor oz zdlig. Souburgsch Courat Colofo afhaaladrss Gratis xmplar zij af t hal bij D Vrijbuitr i d Paspoortstraat d Primra i d Kaaalstraat. I Ritthm: Dirspciaalzaak va Lutr. vrspridigsgbid Oost- Wst-Souburg Ritthm/Vlissig Wijkagt Ko d Jog gbidsrgissur voor lifst iwors D wijkagt Bij rglmaat zi w stukk voorbij kom di hadl ovr d wijkagt i d dorp mstal gaat ht da ovr d zichtbaarhid, of juist d ozichtbaarhid. Ook d lokal politik hft r doorlopd aadacht voor. I Oost-Souburg houdt Partij Souburg Ritthm rglmatig opbar fractivrgadrig va d lokal politici hor w, dat daar d opbar ord vilighid daarbij vazlfsprkd ook d wijkagt d rvu passr. Vaak wordt r da vrwz aar d voorgagr va vl jar trug. Hl wat dorplig zoud graag Bromsorfiguur trug zi i d strat. Ho lagr gld, ho mr ht gromatisrd wordt. Vrgt wordt, dat ht fom wijkagt gdurd lag tijd vrdw was. D rop om trugkomst was cht it all Souburgs of Ritthms. Ladlijk is d vraag aar mr bidig va d politi mt d bwors i d wijk stds strkr gword, adat i d 90r jar rijks- gmtpoliti tot éé korps war samgvogd. Lokal vrbodhid hoort bij os lad. Voor d burgr is d wijkagt d mst vooruitgschov post va d Ndrlads politi. I Zlad kwam d fucti i 2009 wr trug als wijkagt iuw stijl. Bij d istallati va d rst 4 Walchrs wijkagt gaf d tomalig korpschf Ltty Dmmrs, oz huidig burgmstr, aa dat d wijkagt ht gzicht va d politi zoud word als ht gaat om ht cotact mt d burgr; d schakl tuss d wijk rzijds zij polititam adrzijds. Vrogr was uitvaart vrij ovrzichtlijk. Er was strak programma daar hild j j aa. Nu zij d ms stds mr op zok aar iuw ritul rodom d dood. W zij zlfbwustr gword r is vl mr aadacht voor d uik prsoo. Tgwoordig staat juist d prsoolijkhid va d ovrld, dis abstaad zij lv ctraal. Ht is iuw otwikklig dat abstaad zovl moit do om tot uitdrukkig t brg wat ovrld voor h hft btkd. Idr ms vrdit ig afschid. E uitvaart di hlmaal past bij d ovrld dis abstaad. Voor d is dat igtog afschid voor d adr is ht uitbudigr. Maar ht voorbij lv vrdit absoluut prsoolijk aadacht. Ht is daarom fij t wt dat Blom d Riddr uitvaartvrzorgig odrmig is di garat staat voor prsoolijk odrstuig voor, tijds a d uitvaartplchtighid. Wij vid ht blagrijk dat vrtrouwd imad aast u staat u stapsgwijs bglidt bij d vl kuz di gmaakt mot word tuss ovrlijd uitvaart. Nit alls hoft mt d rst dag grgld t word. E mooi afschid otstaat i d loop va d dag. Sam wrk w aa afschid dat cht doorlft is waar u mt god hririg op trug kut kijk. Door d klischalighid va oz odrmig bt u stds vrzkrd va dzlfd prsoo. Dit zowl voor tijds als a d uitvaartplchtighid. War ovrlijd it ovrwachts plaats vidt is r moglijkhid tvor wilsbschikkig i t vull zodat d abstaad op d hoogt zij of gbracht ku word va d ws va d ovrld. War u hirbij hulp odig hft kut u brop op os do, dit is ghl vrijblijvd kostloos. D gdacht dat d uitvaart grgld is zoals d ovrld ht had gwild, ka vl troost bid. Op ht politiburau i d Vlissigs Brstraat/Molstraat sprak oz rdacti mt wijkagt Ko d Jog. I d fucti va wijkagt vrvult Ko d rgissursrol i ht hl zogomd gbid Vlissig Noord/Oost. Dat omvat Oost-Souburg, Ritthm, Wstrzicht, Wst-Souburg Vrijburg; gbid mt ca iwors. Ko is rvar politima, i dist bij d politi Zlad sids Daarvoor was hij wrkzaam bij dfsi, was daar paar kr op uitzdmissis i ht buitlad vauit dat wrk strkt zij rvarig vl vrdr, da wat j va doors agt zou vrwacht. I d gmt Vlissig houd d 4 wijkagt zich voor 80 % bzig mt hu wijktaak voor d ovrig 20% mt algm politiwrk. Dat is vrdlig, di gbruiklijk is. Ht draai va algm dist is odig om volig t houd mt all aspct va ht wrk. Ht wijkwrk is mix va prvti hadhavig. D wijkagt hft zij volsprit bij d BOA s (Buitgwoo Opsporigs Ambtar) va d gmt, d buurtprvti istllig als ROAT (Rach Out ad Touch), di ht opbouw- jogrwrk voor haar rkig mt. Hij schuift rglmatig, sam mt GGD, huisarts Oriois, aa bij of mr va d gbidstams va Porthos, d orgaisati voor wlzij, zorg opgroi. Porthos kt 5 gbidstams bi d gmt. D uitvalslocati voor d wijkagt is tgwoordig ht burau i Vlissig. Aawzighid va d agt i d wijkbus bij d priodik bzok blk it ffctif. Kijkd aar ht aatal gbidsgbod wijkagt zi j mt ook ht problm waar vl burgrs d lokal politik doorlopd ovr klag: I d gmt Vlissig zij dat r 4 voor 80% op bija iwors, ogvr 1 op dus. D ladlijk orm voor d capacitit va d wijkagt is vastgstld op 1 agt pr 5000 iwors. D politiorgaisati gft aa, dat r voor Vlissig, Souburg Ritthm i totaal wl dglijk 9 ms voorzi zij voor ht wijkwrk. Naast d 4 wijkagt gografi bschikt ht korps amlijk ovr thmatisch wijkagt: 1 wijkagt horca, 2 wijkagt jugd 1 opratiol xprt GGP (Gbidsgbod Politi). E fucti is momtl vacat. War ms ms odig hft Momtl zij budgtuitvaart hl actul. Op zich is ht atuurlijk hl god zaak dat r budgtuitvaart word aagbod. Maar is ht iglijk it zo dat idr vrzorgd uitvaart budgtuitvaart zou mot zij? Voor Blom d Riddr uitvaartvrzorgig sprkt ht voor zich dat bij idr uitvaart di w vrzorg rkig ghoud wordt mt ht budgt. Ht bdrag dat u zou will ku uitgv zij amlijk tw v blagrijk aspct. Voor Blom d Riddr uitvaartvrzorgig splt ht g rol wlk bdrag r bstd gaat word wat oz prsoolijk bglidig is it grlatrd aa bpaald bdrag. Tgwoordig zij r vl ms di odaks ht fit dat r voldod fiaciël middl zij toch kiz voor godkopr uitvaart, di moglijkhid mot r da ook gwoo zij. D rd voor bpaald kuz is vaak hl prsoolijk daarom voor os ook va blag. Wij do r alls aa rvoor t zorg dat d kuzs wlk gmaakt mot word bwust wlovrwog zij. Of ht u kuzs zij di budgt grlatrd zij of it, idr kuz is blagrijk oz prsoolijk odrstuig daari staat los va ht t bstd bdrag. Door oz ruim rvarig ku w u zodr xtra kost t mak hir dusdaig i stur zodat u all tijd rgi kut bstd aa d voor u blagrijk prsoolijk rvarig motis. Ht vrlis va dirbar mot os izis it t odr gaa aa zorg ovr d kost va uitvaart. Samvattd hoort ht zo t zij dat d klat i voorbsprkig duidlijk kuzs ka mak waardoor r a d uitvaartplchtighid g fiaciël vrrassig zull zij voor d abstaad. War r g sprak is va voorbsprkig maar ht cotact mt os pas plaatsvidt a ovrlijd mag r word grkd op duidlijk fiaciël afsprak wlk volldig bij d ovrld zij of haar abstaad pass. E afzodrlijk politipost I Oost-Souburg is r allag it mr. Wrk vauit burau Brstraat(Molstraat) i Vlissig vraagt wat mr afstmmig mt d tak op locati, maar hft als voordl ht dirctr cotact mt collga s orgaisati. Komt d wijkagt da gog op straat? Dat zou iglijk mr mot, maar bi d huidig omstadighd, gbidsspridig capacitit wordt toch aar optimal zichtbaarhid gstrfd. Voor ht k gkd word is ht togwz gbid u maal rg groot. Om da toch zovl moglijk prvtif t ku wrk ook aadacht aa d hadhavig t gv, zij d cotact mt d vrschilld orgaisatis ootbrlijk. D ig tijd gld opgstart buurtprvti ka daar ook wlkom partr i zij, maar d omvag daarva daarm ook d cotact iformati-uitwisslig zou mot tom soplr, vazlfsprkdr zij. Olags stuurd d raadsfracti va Partij Souburg Ritthm brif aa d korpschf Natioal Politi, waari d zorg wrd uitgsprok ovr ht bprkt aatal wijkagt i d politi. PSR vrws daarbij ook aar di ladlijk orm va 1 wijkagt op 5000 iwors. D politik vrtgwoordigrs badrukk, dat m g kritik hft op dg, di r wl zij, maar op ht fit, dat w all al i Souburg Ritthm 1,5 prsoo t kort kom. Dat di ovrblijvd agt da it mt zij fits aa d had door d dorp ka kuir, mag duidlijk zij. Wij staa dag acht voor u klaar Tl of Pitr Louwrsstraat EJ Oost-Souburg Omdat kwalitit tlt: Kaaalstraat Kaaalstraat Kaaalstraat 4388 Kaaalstraat BL Oost 95 Souburg BL Oost Souburg 4388 BL Oost 95 Souburg BL Oost Soub

3 D doktrswoig door Adri Mrma Kaaalstraat BJ Oost-Souburg Pofjs & hockrs Vaaf 69,- uit voorraad lvrbaar Patchwork sirkusss 50x50 cm Nu 18,95 Va 24,95 Zolag d voorraad strkt! Bijzttafls Vaaf 59,- uit voorraad lvrbaar 15% Kipkortig op 1 artikl aar kuz uit os hl assortimt Nit gldig icm lopd actis opruimigsartikl, lopd ordrs rds gkocht artikl Gldig tot mt 31 oktobr 2015 Booglamp zwart-actracit Nu 159,- Va 199,- Zolag d voorraad strkt! 10% Kipkortig op 1 artikl aar kuz uit os hl assortimt Nit gldig icm lopd actis opruimigsartikl, lopd ordrs rds gkocht artikl Gldig tot mt 31 oktobr 2015 Ladlijk hospic documtair t zi bij WVO Zorg D documtair Voor d Stilt is dodrdagavod 8 oktobr t zi bij WVO Zorg. Voor d stilt is togaklijk documtair ovr ms i hu laatst lvsfas i vrschilld hospics i hl Ndrlad. I dz laatst maad blijkt dat ht lv h mr t bid hft da zij zlf hadd vrwacht. Documtairmakr Richard Dols wt d lvs worstlig va d zv bwors op idrigd wijz r t ztt. Voor d Stilt hft imiddls al vl vrtoig i Ndrlad ghad. D boom Vorig jaar orgaisrd d protstats gmt i oz wooplaats i d wk voor Krst voor ht rst d acti Krstboom Buit. I d krktui aa ht Orajpli stod boom opgstld. Idr Souburgr ko i d wk voor Krst ig krstgdacht of krstws i d krstboom hag. Souburgrs, jog oud, lit lkaar dl i hu soms hl prsoolijk ws gdacht. Ook krststal i 2015? Ht pla is om i d wk voor Krst aast d krstboom voortaa ook krststal i d krktui r t ztt. E krststal di ht bkd vrhaal vrbldt tglijk vrbidig lgt tuss dit vrhaal d tijd waari wij lv. Gdacht wordt aa zlfgmaakt krststal mt bijhord figur (schaal 1:3). D stal zou lk jaar opiuw gmaakt ku word. D figur voor d krststal zoud, maal gmaakt, lk jaar opiuw dist ku do. Idr Souburgr di va kutsl houdt cratif mt aald draad wt om t gaa is wlkom om m t U kut d documtair op 8 oktobr kom bkijk i Tr Rd, Vrdhoflaa 370 i Vlissig. Vaaf uur bt u wlkom om uur start d film. D togag is gratis. Graag wl vooraf aamld via Voor a d film kut u iformati krijg ovr o.a. ht hospic va WVO Zorg. Ook zij r bok va Mau Kirs ovr vrlis rouw t koop. Ht hospic Tr Rd orgaisrt dz filmavod i ht kadr va d Natioal Dag va d Palliativ Zorg. Krstboom Buit... mt krststal? do mt ht mak va dz figur. Ook it- krkld zij hirvoor adrukklijk uitgodigd! Zo wordt d krststal brd gdrag Souburgs projct. Ht zal duidlijk zij dat ht mak va d krstfigur it i achtramiddag is gfikst. Vadaar dat w u al, ruim voor Krst, mt dit pla kom. W gaa rva uit dat d tijd tuss sptmbr krst odig is om dit alls t ralisr. Wi m wil hlp ka zich tot half sptmbr aamld bij Lo Woltrig. tl Pla is om i d twd hlft va sptmbr sam mt h di aa dit projct m will do cocrt pla t mak. Kijk i idr willkurig dorp om j h z vall dirct op. Grot statig woig mt rijk uitstralig. J wt da omiddllijk: dat mot wl ms mt gld status zij gwst di zich zo woig kod vroorlov. Ovr ht algm word dat soort ms ook wl aagduid als otabl zoals d burgmstr, d otaris, d rijk rtir d doktr. Di ms wood uitraard ook i Souburg. Ht is all opmrklijk dat r i os dorpj plotslig aatal prachtig woig i kort tijd achtr lkaar vrrs. Dat fom spld zich af rod ht jaar Plugg sior Plugg juior D oudr Souburgr kt og wl d (imiddls gsloopt) woig di burgmstr Butux i 1893 aa ht Orajpli lit bouw. D rijk rtirs blv it achtr mt d villa Vldzicht aa d Middlburgsstraat d villa Schooburg aa d Burgmstr Stmrdiglaa. E otaris had Souburg i di tijd og it maar wl doktr di zich hir i 1901 vstigd r prachtig woig lit bouw. Di doktr was Corlis Evrts Plugg. Op zij drtigst slaagd hij voor zij artsxam opd huisartspraktijk i Strij. I 1901 vrhuisd hij mt zij gzi aar Souburg, waar zij vadr, Jacobus Johas Plugg, al praktijk als huisarts vord. Hirm vrkrg ht dorp a lag tijd zij twd huisarts. Plugg juior lit aast ht huis va zij vadr fors statig pad bouw op d plaats waar sior zij kotshuis had. Naast zij fucti als huisarts wrd Corlis Evrts Plugg bomd tot gmtlijk gshr gig blagrijk rol spl i d rgioal mdisch wrld. Hij was oprichtr va d afdlig Souburg-Ritthm va ht Gro Kruis waar hij tvs jarlag d voorzittrshamr hatrd. Ook was hij btrokk bij d tubrculosbstrijdig, d vrigig D hygië va ht kid ht plaatslijk comité voor d hulp aa Blgisch vluchtlig tijds d Erst Wrldoorlog. I 1926 drog hij zij praktijk ovr aa doktr Huijsma, di ovrigs i 1932 mooi doktrswoig lit bouw aa d Kaaalstraat (huidig ummr 89). E paar jaar rdr was r ook al fraai doktrswoig aa d Kaaalstraat vrrz. Op ht huidig ummr 70 ku w og stds git va d doktrswoig va J.J.G. Prok (latr opgvolgd door J.S. Bloos). Doktr Plugg juior vird i mi 1935 zij 40-jarig jubilum, krg fstdir aagbod door zij collga s ht fafarkorps Vlijt Volhardig bzorgd d D Kaaalstraat circa hodrd jaar gld gratis ruitwissrs God zicht odrwg is blagrijk. Ga it op wg mt slcht fuctiord ruitwissrs. U otvagt op vrtoo va dz advrtti bij Autotaalglas Vlissig gratis ruitwissrs * bij vrvagig va uw voorruit. * Acti all gldig bij Autotaalglas Vlissig t/m 31 dcmbr Autotaalglas Vlissig Gildwg Kaaalstraat 103 ao 2015 jubilaris srad. Tw wk latr stirf hij aa d gvolg va kwaadaardig vrlop logotstkig. D bkd domi L.C. Spijkrbor wrd d volgd bwor va d imiddls tot pastori va d Hrvormd Krk omgtovrd doktrswoig. Social distvrlig bjaard I 1964 kocht ht gmtbstuur va Souburg ht pad om ht dls t vrbouw tot katoor va d gmtlijk social dist dls tot bjaardsociëtit. Uit praktisch ovrwgig wrd d bdvrdipig uitraard bstmd voor d bjaard. I D Widwijzr va sptmbr 1965, ht tomalig voorlichtigsblad va d gmt Souburg is uitgbrid bschrijvig t lz. Hiri staat odr mr vrmld dat ht bdvrdipig bschikt ovr ruim voor- achtrkamr mt biljart. Ook is r srr mt zitj, waar d dams zodr r t word uitgrookt gzllig ku vrpoz. Tuss ht gro d blom i d grot tui staa bak waar ht god rust is. D gmtlijk social dist was ghuisvst op d bovvrdipig. Daar bvod zich d dircturs- adjuct-dircturskamr, ruim wrkkamr voor ht prsol, vrgadrzaaltj wachtkamr. Zowl ht mubilair i d soos als i ht katoor is praktisch voudig ghoud. Lux is vrmd, zo vrmldt D Widwijzr voor all zkrhid. gratis ruitwissrs * iclusif motag 4 5 Tijds d opigsplchtighid schtst W.Jooss, d dirctur va d social dist, d gschidis va ht pad als volgt: D doktr vrld r lichamlijk bijstad, d prdikat gstlijk bijstad, d social dist d bijstad krachts d Algm Bijstadswt aa d bjaard wordt bijstad vrld i d vorm va rcrati. Bd & Brakfast Eid jar zstig kocht ht i Vlissig-Oost gvstigd bdrijf Hochst ht pad voor d tijdlijk huisvstig va igld prsol. Vaaf 1990 is ht jarlag gbruikt voor d opvag va plgkidr. Lida Dijkstra, d vaaf 2004 trcht trots igarss va d tgwoordig i ht pad gvstigd Bd & Brakfast Papillo vrtld m dat d kidr va domi Spijkrbor kr op bzok war gwst. Bij di glghid schrf éé dr kidr d gschidis va d woig op d muur va zoldrkamr. Zij vrmodt dat hl wat Souburgs kidr d woig k uit d tijd dat hu vridjs of vriditjs r als plgkid wood. D druivrak gv d grot tui achtr d Bd & Brakfast Fras titj. Md om di rd hft zij voor d aam Papillo gkoz. Lida Dijkstra dacht wllicht aa vlidrs di s zomrs, t als d gast va haar mooi bdrijf, vrij va bi aar buit mog fladdr. D Dalr voor Oost Souburg Ritthm va: Gazll Bikkl Ib BSP Haro-Prmium-tita Bik-fu kids Alpia kids Hl d maad Sptmbr!!! 15% kortig op all iuw Gazll stads-/trkkig- lifstyl fits BEZOEK ONZE WINKEL VOOR VAKKUNDIG EN EERLIJK ADVIES Odrdl-accssoirs-odrhoud-rparati-fitsvrzkrig-ijzrwar Rijwilhadl Boo Butuxstraat 45 Oost-Souburg tl

4 Hrlijkhid Ritthm Tokomst voor ht Dorpshuis i Ritthm Hl wat bwors hbb zich afgvraagd of ht ooit og god zou kom mt Os Dorpslv. Na ht vrtrk va d vorig bhrdr, u prcis jaar gld, stod ht gbouw r sombr vrlat bij. Door tusskomst va d Dorpsraad mt hulp va rdr uitbatr kod d traditiol vmt fstjs toch plaatsvid afglop jaar. E u gloort r licht aa d horizo: d ms achtr Thatrs aa Z zi moglijkhd om ht Dorpshuis t gbruik voor culturl- sociaal maatschapplijk activitit. Rijwilhadl Boo imiddls bkd i Souburg Z wt Ptr Aita Boo va d glijkamig rijwilhadl i d Butuxstraat god t vid i Souburg. To w i mi 2014 gig start, hadd w r god hoop op dat ht zou gaa lukk, aldus Ptr Aita. Z hadd d wikl igricht d wrkplaats ghl op ord gbracht. E r was opslagplaats voor iuw twdhads fits. Nu, mr da jaar latr kijk z mr da tvrd trug. Ht was toch v afwacht, al war z da wl bkd, omdat z vauit hu woig aa ht Orajpli wrkt. N, d Butuxstraat was schot i d roos. E z zij r trots op. D vrkoop va stads- dorpsfits, kidrfits lktrisch fits zit i d lift. D itroducti va d Bikkl lktrisch fits, puur Hollads product, is aagslag. E r is vl vraag aar d BSP trasportfits. U wt ht wl, d jugd is r gk op. E rk voorop daarop kratj, waar va alls i gaat. E stvig fits, kwalitatif prima i ord ook wr va Ndrlads mrk. D jugd is r i lk gval gk op. Daaraast is Boo dalr gword va Gazll. Zowl voor d gwo fits als d lktrisch. E ook daar is vl vraag aar. Ht mrk klikt vrtrouwd, voldot aa d is va d klat is prima t odrhoud. Ptr Boo volgt d otwikklig va d vooral lktrisch fits op d vot. Pr prsoo is lk fits vrschilld. E ht is d idividul ws va d klat, di bpald is voor d kuz. Juist ms mt bprkig, di og graag fits, ku word bdid. E ook ht rijd mt lktrisch fits vraagt aadacht. Ht gaat allmaal sllr, ht rijgdrag vradrt dus mot d rmm optimaal zij. Ptr Aita wijz r da ook op dat brijdrs va lktrisch fits op d vradrd situatis mot ltt. Ik fits als ht mot v m om op alls t wijz, zgt Ptr. Dat hoort ook bij ht lvr va maatwrk. Ms di iuw fits will hbb, ku kiz uit d voorraad. E lk fits mag uitgbrid word uitgprobrd. Rijwilhadl Boo prtdrt complt fitswikl t zij. Er is voor lk wat wils. Mt am ook is Ptr, Aita Guido Boo voor hu wikl i d Butuxstraat. r aadacht voor kidrfits. J kut it vrog gog bgi om kid god, dglijk fits t gv, aldus Ptr Aita, Vilighid is d basis. Wat vooral voor Aita ook blagrijk is, btrft d accssoirs. Zo hbb z fitstass i all soort mat. Voor d boodschapp d grotr mat. D vrkoop is uitraard blagrijk, og blagrijkr vid z d rol va d wrkplaats di hu zoo Guido hoofdzaklijk voor zij rkig mt. Srvic mot gwoo god zij. D klat wt dat. E afsprak akom. Als imad fits brgt voor rparati, mot dz zo sl moglijk klaar zij. E is ht lastig karwi, is r altijd d lfits mt fitstass voor d boodschapp. Om maar aa t gv dat alls voor d fits gwoo god grgld mot zij. Ptr d Nf Esthr Rookr va Thatrs aa Z hbb busiss pla gmaakt bod gdaa op ht pad va d gmt. Daar wrd positif op gragrd a godkurig door d Vlissigs gmtraad, is r imiddls aabtalig gdaa voor d koop va ht gbouw. Nu is ht wacht op d scho grod vrklarig di odig is voor d ovrdracht va ht pad. Ituss zitt Ptr Esthr it stil. Zij lat grgld hu gzicht zi i Ritthm bij vmt zok cotact mt bwors vrigig om zodod idruk t krijg va d bhoft di r zij mt btrkkig tot ht dorpshuis. Zo is r al gsprok mt d krkorgaisati ovr samwrkig voor bijvoorbld optrds uitvorig. Mooi pla otstaa. Ptr Esthr probr om wr huiskamr t crër voor all bwors middi Ritthm. Vridlijk, gastvrij voor gustig Dorpshuis prijz. D gbruiklijk vmt Ptr Esthr i ht dorpshuis mt ld va d Dorpsraad, foto gmaakt door Bo va Schy fstjs ku plaatsvid, d frituur blijft i bdrijf, op café avod, cursuss workshops zij wlkom. Ht id om ht fitscafé wr iuw lv i t blaz, maaltijd ku r guttigd word. Daaraast mak Ptr Esthr pla om i 2016 lagzaam op t start mt Culturl activitit via hu bdrijf Thatrs aa Z. Klischalig voorstllig, optrds uitvorig door bkd midr bkd artist. Stuur brichtj aa mt uw mail- of huisadrs da otvagt u d iuwsbrif mt updats programmrig. Dat ht Ptr Esthr srius is blijkt wl uit ht fit dat z odrzok of ht moglijk is om bov ht dorpshuis t gaa wo! Om al dz activitit t ku facilitr mot r wl ht adr gbur i ht pad dat toch zichtbaar achtrstallig odrhoud hft. Dat zal gfasrd mot plaatsvid. Ht gbruik va ht dorpshuis mag r it odr lijd. Offrts subsidis word aagvraagd Ptr Esthr hop op hulp uit d gmschap. Fiaciël hulp is altijd wlkom maar zkr ook fysik hulp bij ht opkapp va ht pad. Niuw scrtaris voor d Dorpsraad Ritthm D Stichtig Dorpsraad Ritthm zt zich i voor ht bhoud vrbtrig va d lfbaarhid i Ritthm. Odrwrp als bhoud dorpshuis, woigbouw, mariirskazr, buitgbid vrkr vilighid staa rglmatig op d agda voor itr- opbar vrgadrig. Nadat Christl Klapwijk had aaggv als scrtaris t stopp i 2015, zij d ovrig ld op zok ggaa aar iuw scrtaris. Pr 1 augustus hbb zij Mlvi Dijk brid gvod om d fukti ovr t m. D Dorpsraad is blij dat r imad bi d gldig is di d jogrgrop i Ritthm vrtgwoordigt. Mlvi woot al hl wat jar op Ritthm is ook aktif bi ht bstuur va KV Atlas. Hij hft aagv dat ht mr zichtbaar mak va d Dorpsraad ht vrbtr va d commuicati mt d bwors va zij aadachtsput zal zij. Social mdia zoals Facbook Twittr zull daar ook rol i gaa spl. Na bija 30 jaar lid t zij gwst, hft ook Jos Brok aaggv t stopp mt d Dorpsraad. Daarom zij zij op zok aar og imad di zich i wil ztt voor m wil dk ovr Ritthms zak. Hft u itrss m da v cotact op mt voorzittr Dolf Sl tl of d iuw scrtaris via of EEN WONING (VER)KOPEN IN DEZE TIJD IS WÉL MOGELIJK... Wij hlp u graag! Kaaalstraat BK Oost-Souburg T E I Mlvi Dijk OOst-sOuburg Extra had zij daara ook wlkom bij d daglijks bdrijvighid zoals ht bma tijds d opigsur Nu dz buitstaadrs r gat i zi om Os Dorpslv iuw lv i t blaz zou ik zgg dat d bwors it ku achtrblijv. Do stapj aar vor gf aa dat u paar uur t bstd hft. Sam ku w r voor zorg dat d (huur cosumpti) prijz laag blijv. Hog vrwachtig zij r va all kat. Nu rst d ovrdracht Os Dorpslv is wr va, voor door os! Kaaalstraat BM Oost-Souburg d gmakklijk wikl voor bok, wskaart, kasspl tijdschrift 6 7

5 Souburg Culturl souburg Culturl is d aam waarodr d oafhaklijk stichtig Vrid va d Historisch krk souburg haar culturl activitit aabidt. al wr voor ht gd sizo. Ht iuw sizo brgt wr zr afwissld programma. Muzik, thatr goochlkust. programma s voor jog é oud. Culturl programma Zo 27 spt uur Luchcocrt lswhr bad va vijf rvar Zuws muzikat. Voor hu rprtoir put lswhr uit d rijk schatkamrs va blus, pop jazz. Zo 11 okt uur kidrluchvoorstllig voor kidr va 4-12 jaar thatr Zwuf mt d voorstllig: Joris d draak. Dz sag va sit Joris d draak gaat ovr d strijd tuss god kwaad. Dk aa ht vrschil tuss its stl of juist its cadau gv. Zo 25 okt uur Luchcocrt Lzzom Lzzom is 15-koppig masmbl dat gvarird a capllarprtoir t ghor brgt. Za 14 ov uur Cocrt. Mid th Gap Mid th Gap xpric... avatgardistisch xtravagaza... muzikal blvig di schuurt, kalt otrort! klassik compositis, gcompltrd mt lctroica, pop igtijds jazz. Kort, filosofisch tkst va rolof Mijr doorkruis d muzik mt wordt ht volgd stuk alwr igzt, wat r is alwr iuw vrhaal dat vrtld mot word! Mid th Gap xpric is razd, clctisch machi di g middl schuwt om haar publik t vrbaz... Mid th Gap xpric bstaat uit musici actif i o.a. ht rsidti orkst, ht koiklijk Cosrvatorium ht pop/rock circuit. D combiati va dri klassik opglid musici altrativ zagrs lidt tot itrigrd otmotig tuss uitlopd muzikstijl. Zo 29 ov uur Luchcocrt a quadrat Ht duo a Quadrat brgt agloamricaa : sogs, tus mlodië va bid zijd va d atlatisch ocaa. soms dicht bij huis, da wr va vrr, uitgstrkt of mistig strk. migmaal otmot di strk lkaar i oorsproklijk muzikal vrstrglig. prijz (tzij adrs aaggv): i d voorvrkoop: 12,50 / 11,- (vrid) aa d zaal: 15,- (b: éé tarif) Luchcocrt (icl. luch): 9,- / 7,50 (vrid) krstcocrtwkd 18, dcmbr Vrijdag zatrdag is d togag gratis, vrijwillig bijdrag bij d uitgag. VriJ 18 DC iloopcocrt uur: krstcocrt lrlig Maria ckhardt uur: krstcocrt Jugdorkst Vlijt Volhardig uur: krstcocrt Catat Domio Za 19 DC iloopcocrt uur: krstcocrt gosplkoor ispiratio uur: krstcocrt gosplkoor shborim uur: krstcocrt combo Vlijt Volhardig uur: krstcocrt tquro uur: krstcocrt lswhr uur: krstcocrt Lzzom uur: krstsamzag mt ht Walchrs krstkoor Zo 20 DC uur krstluchcocrt vrzorgd door Dit ca. 80 ld tlld koor staat odr lidig va Has v.d. Brok wordt bglid door piaist Jai Jas. Wo 30 DC uur idjaarscocrt Floris ostwddr D zr gtaltrd imiddls, zowl i bi- als buitlad, vl gvraagd trompttist Floris ostwddr stlt smbl sam va jog vl blovd talt zorgt voor gvarird kwalitatif hoogwaardig cocrt. Md moglijk gmaakt door Dam shipyards togagsprijs: 17,50 Voorvrkoop: 15,- / 12,50 (vrid) Za 9 Ja uur iuwjaarscocrt schldloodskoor Ht rprtoir bstaat uit sasogs shatis, d zmaslidjs di op oud zilschp wrd gzog om ht toig zwar wrk t vrlicht. D tkst war vlal dubblziig va karaktr. voor idr is r wl aatrkklijk optrd t vid. kaart zij ook via t bstll. Voor dz kaart gldt ht voorvrkooptarif! W zi u graag bij va oz activitit! ZatrDaG 16 Ja uur iuwjaarscocrt Cocrtia D Zuws accordo vrigig Cocrtia gft haar iuwjaarscocrt. togagsprijs: 7,50 / 6,- (vrid) Zo 31 Ja uur Luchcocrt May shttl sas Zs thousiast muzikat uit sas va Gt omstrk di klzmrmuzik spl. May shttl sas bstaat sids oktobr Zo 14 FBr uur ooit t oud ( to b happy) Marja Brk Bill va Dijk mak programma waari hilarisch, schokkd, otrord oorsproklijk gzog gspld lvsrvarig va bid ouw trooprs lagstrkk. togagsprijs: 22,50 Voorvrkoop: 18,50 / 16,50 (vrid) Zo 28 FBr uur Luchcocrt Bart d Graaf oorsproklijk afkomstig uit Middlburg, splt piaosolo-rprtoir variërd va barok tot mt d twitigst uw. Bart studrd aa ht Brabats cosrvatorium i tilburg studrd daar tw maal af. Do 10 Mrt uur Dubblcocrt Maart ptrs Margrit shuijs mt ht programma Vuur Grot lidjs, kli gspld. tw hl bijzodr stmm, tw uitrst muzikal soulmats. Vuur is cocrt va tw solist di d mooist bzild sigr sogwritr lidjs sam zig. togagsprijs: 22,50 Voorvrkoop: 18,50 / 16,50 (vrid) Zo 13 Mrt uur kidrluchvoorstllig tobias kidrshow Goochlshow balloartist voor kidr va 3-10 jaar. Zo 20 Mrt uur Luchcocrt Maart trmot sigadsogwritr Maart is altijd fa gwst va ht gr sigr-sogwritr of vrogr i drlad bkd als troubadour it vaak mr gbruikt oud trm voor imad di i z tj lidjs vrtolkt di hij zlf muzikaal bglidt. Zo 24 apr uur Luchcocrt Zuws Byzatijs koor srétj Ht Zuws Byzatijs koor srétj (=otmotig) is uik voor Zlad is éé va d circa 20 kor i drlad, di russisch-orthodox krkmuzik uitvort, aast vrolijk ook mlacholik volkslidr. Zo 29 Mi uur Luchcocrt Cosoat Cosoat is d r t burt gvall om ht sizo 2015/16 va souburg Culturl t mog bsluit. Cosoat is blaaskwitt dat op zr hoog ivo hddaags, romatisch- klassik muzik brgt. Wilt u op d hoogt blijv va oz activitit kortig otvag, word da vrid, vul d bo i do hm i d bus bij: Joha put, rhobothstraat 10, 4388 B oost-souburg, of mail aar: Ja atuurlijk word ik vrid va d historisch krk va souburg. ik dor jaarlijks (aakruis wat va topassig is): m 12,50 m 15,- m 20,- m... aam: (m Dhr. m Mw. m Fam.)... adrs:... postcod, plaats:... -mailadrs:... " Jat Ja Krft wt wl raad mt wat r ovr is All btjs hlp Of j kraa op zt: zo strom d woord r uit als j Jat Krft-d Fouw (59) vraagt waarom z toch altijd, daarbij gholp door haar al v thousiast ma Ja (60), rommlmarkt orgaisrt aa huis, kldig vrkoopt i allrli bjaard adr thuiz zo blij is mt afgdakt maar wr god op t kapp rollators rolstol. Ht is allmaal voor ht god dol als r straks op 3 oktobr Rommlrout wordt ghoud op Souburg do z, mt dat zlfd god dol voor og,wr va hart m. Ht is allmaal bgo mt vakati op Krta al hl lag gld. Al 37 jaar gld vrloor Jat haar hart aa Griklad dus gig z Griks studr aa d ZVU. Sidsdi is Griklad haar vakatibstmmig. Dat vradrd it to z drtig jaar gld mt haar Ja trouwd. Itgdl: Krta wrd hu huwlijksrisbstmmig. Z maakt r vrid i Katikiès (vlakbij Hraklio) z maakt ook kis mt d plaatslijk bvolkig. Zo otdkt z dat vl oudr, vooral dmt bjaard, hl vl t kort kom; z hbb ht r cht slcht. E dus bslot Jat Ja kli btj t gaa hlp. Ituss do z dat al wr jaar of ti. Op allrli mair probr z gld i t zaml aa spull t kom als ht v ka gaat r ook dl va hu ig vrdist aar to. Oz vridi, di altijd zorgt dat gld godr god trcht kom, hft ht ook zo moilijk. Z zorgt voor haar dmt modr va 89 maar ht is daar u blodht z hft g airco; daar hbb wij u voor gzorgd. UITVAARTVERZORGING H.JOBSE Naast ht vrzorg va uitvaart, houd wij os ook bzig mt adr aspct rodom uitvaartzorg. Vaaf 1 oktobr start wij mt oz gdachtispagia. Va lk ovrld (uitraard mt uw tostmmig) wordt da gdachtispagia aagmaakt. Ms ku da oli hu codolac plaats of virtul kaarsj brad. U kut ht bhr va dz pagia zlf uitvor maar mag dit ook uit had gv aa d uitvaartvrzorgr. Ho dz pagia ruit gaat zi, kut u ook zlf bpal. Op dz pagia is r ruimt voor lvsloop, foto s of filmpjs, d aakodigig va ht ovrlijd, d plaats locati va d uitvaartdist bgrafis of crmati (makklijk voor blagstlld). Dz gdachtispagia wordt doorgaas kbaar gmaakt via rgl to t vog aa d advrtti. Via muisklik is d pagia togaklijk voor h di dit ws. Dus g moilijkhd mt wachtwoord ilogcods. D uitvaartvrzorgr ka u hirovr voorlicht houdt rkig mt uw privacy. D wrld wordt stds digitalr wij hop hirm wr xtra stuk distvrlig aa os bdrijf to t vog. Op 20 ovmbr houd wij oz abstaad avod. Dz avod, di bgit om uur, is dit jaar voor idr, di bhoft hft aa hrdkig, vrij togaklijk. Dus ook als d uitvaart it vrzorgd is door oz odrmig bt u va hart wlkom. Oz mdwrkrs drag gdicht voor om d am va d ovrld. Ook word r hririgskaars aagstok di u a afloop m aar huis mag m. Muzikal mdwrkig wordt dit jaar vrld door orgaist piaist Flip Markwat. Wilt u dz avod bijwo of wilt u dat wij aam om? Laat os dit wt via d -mail: U kut dit doorgv tot 18 ovmbr. Da oz sprkur, dz word hl aardig bzocht, maar ht mag altijd btr! Wij houd os bij u aabvol. Voor kort vrag of oduidlijkhd kut da bilop i os uitvaartctrum i Vr of Middlburg. Exact data staa vrmld op oz wbsit of facbook pagia. Bt u it i d glghid sprkuur t bzok? Wij zij altijd brid u t woord t staa. Ht is ook g kl problm huisbzok i t pla. Mocht u iformati will da zij w uitraard brid iformatipakkt op t stur. Voor d god ord: ht vrplicht u tot its. Ht is juist blagrijk om u god t lat iformr. E daarom zij wij r, voor u! Vlaggtjs spull E zo probr Jat Ja t do wat z ku. Ht is daarom hl gwoo als zo u da d ruimt rod hu huis aa d Vlissigsstraat vol staat mt allrli spull, di z hbb gkrg om t vrkop voor ht god dol. E ook op 3 oktobr do z wr m, u tr glghid va d rommlrout waarovr ook ovrbuurma, rg thousiast was. Hij is va pla zlfgmaakt spull t koop aa t bid, wat hij is orm crativlig. Sam gaa z hu omgvig mt vlaggtjs vrsir. Wl btj hoog wat adrs ka d bus r it odr door. Di rommlmarkt kom voor ht grootst dl op Jat haar schoudrs omdat Ja, vawg hartklacht, it vl mr mag ka do. Maar hij vrlt waar maar moglijk had- spadist. W mrk wl dat rommlmarkt stds midr aatrkklijk word. Ms ku tgwoordig voor paar ct al hl vl kop bij wikls als d Actio. E dat was d rd dat Jat u mr aadacht bstd aa d vrkoop va twdhadskldig. Vrkoop va twdhadskldig Ook daar rold z vazlf i al was d aalidig midr luk wat lf jaar gld slog d borstkakr to bij Jat. Dat btkd jarlag lld mt als uitkomst dat z it mr voor d voll hodrd proct mocht wrk. Nu draait z og 32 uur pr wk als admiistratif logistik mdwrkr. Dat btkt dag pr wk ovr om d dig t do di haar iuw rgi gv. Jaap Brrvots va Tr Rd, waar z altijd al kwam hlp, vrog haar om op d maadlijks markt t gaa staa Jat bsloot ht s t gaa probr mt twdhadskldig. Dat was mt davrd succs u staat z rglmatig i allrli bjaardhuiz zoals Bachtpoort, d Gouw Tui, ht Tho va Dosburgctrum maar ook i Mariaoord i Haswrt. D klr vrkop w voor uro pr stuk. Ht gft orm vl voldoig om t zi ho blij ms da zij mt hu iuw spull voor zo wiig gld. Eiglijk sijdt ht ms aar dri kat: d koprs zij r blij m mt ht gld ku wij wr adr hlp. Wat r ovr is gaat a afloop mt door aar adr kldigburs voor god dol. Dat do w ook mt d spull di w va d rommlmarkt ovr hbb, di gv w aa d Kikawikl i Oost-Souburg. W gooi iks wg, maar w kom ook it volgd kr mt dzlfd spull wr trug. Waardrig D dakbaarhid va d ms i Griklad is ook zo orm bloig,vrtlt Ja daar hbb wij da ook wr zovl vrugd va. Ht gft j ht gvol dat j wordt gwaardrd. W zij zovl moglijk bzig om adr t hlp. W hadd bijvoorbld t rommlmarkt tijds d vuurwrkramp i Eschd, daar hbb w to mt ht gld aar togstuurd. I ht vrld stuurd w ook Jat Krft: All btjs hlp. kldig aar Romië. Nu richt w os vooramlijk op Griklad waar w rglmatig aar to probr t gaa. Dit jaar is ht r it va gkom omdat Ja vrschilld kr vawg hartproblm i ht zikhuis hb glg. Ht is zo fij om t zi dat di Griks ms zo blij zij als j z hlpt. Hij ka z it zo god vrstaa, dat ka Jat btr, maar j zit d dakbaarhid. Omdat mij vadr hl hadig imad was di va alls ko mij vl hft glrd, b ik ook Mausj va alls gword. Dus als r its kapot is ka ik voordo ho ht grparrd ka word. E w krijg ook va bijvoorbld d Zorgwikl hir op Souburg d igruild rollators rolstol di ka ik da opkapp. W hbb wl s zo 16 rollators aar Griklad ku stur. Dat do w da pr vligtuig; va Trasavia, di ook mwrkt, mocht w pr prsoo éé rollator mm daar hbb w to allrli vrid kiss bij igschakld! Ht fij is ook dat w zkr wt dat d spull ht gld god word bstd. Ht is hrlijk om t ku hlp al gaat ht soms maar om kli dig. Maar w lv hir i Ndrlad i wggooimaatschappij wij ku daar da og its gods m do. Dat gft orm vl voldoig. 8 9

6 Hulp i Huis Ik hlp mij modr rglmatig bij ht huishoud. Maar mt gzi drukk baa, kom ik vaak tijd t kort. Schoomak? Boodschapp do? D was? Particulir hulp bidt uitkomst. Sam krijg j mr voor lkaar, ook i huis Souburgs afdlig vrlaat a 66 jaar d Rhobothstraat Ht Rod Kruis vrhuist E iuw mijlpaal i ht bstaa va ht Rod Kruis i Oost-Souburg. Jarlag otplooid ht plaatslijk Rod Kruis, rst als zlfstadig afdlig Oost- Wst-Souburg sids 2010 als va d 4 locatis va afdlig Walchr, haar activitit i ht vrtrouwd ig vrigigsgbouw aa d Rhobothstraat. Pr 1 sptmbr is m vrhuisd aar wijkctrum D Kwikstaart aa d Naglburgsigl. Ht gbouw va ht Rod Kruis staat imiddls bij maklaardij Schikl/d Wrd i d vrkoop. Ht damskoor Biah Zuuvr, dat r rptrd, is vrhuisd aar d Blazr aa d Ritthmsstraat rptrt daar op dodrdagavod. D cursuss traiig voor d Rod Kruisvrijwilligrs zij vaaf sptmbr i d Kwikstaart. Voor d traiigsmatrial is daar ook opslagruimt gvod. D ovrig ivtaris, waarodr zlfs atik spulltjs, is i ht oud gbouw achtrgblv wordt vrkocht. M hoopt op total lgvrkoop Karoligmarkt. D opbrgst komt uitraard d activitit va ht Rod Kruis t god a d markt ka d vrigig da mt ht gbouw lg oplvr. Nit all mubl, maar ook srvisgod apparatuur gaa i d vrkoop. Tijds d Karoligmarkt op zatrdag 12 sptmbr is ht gbouw d hl dag op. Nit all via d vrtrouwd igag op Rhobothstraat 3, maar ook via d wat vrborg voordur op Paspoortstraat 2, aast ruitrsportzaak Sissi. Vl zull ht it wt, maar bhalv ht bkd lokaaltj omvat ht gbouw og d gvl zoldr va oud woohuis, vrschol achtr d bbouwig va d Paspoortstraat. Ht kustig mtslwrk is vauit d Paspoortstraat og t voor dl t zi. I volgd ummr will w graag its mr vrtll ovr d histori va dat pad. Da mot r atuurlijk wl gog bkd zij w rop d lzrs op, wtswaardighd rovr aa d rdacti t mld. Wat wl al bk is: Ht Rod Kruis kocht i 1949 ht woohuis hft r d grot zaal aagbouwd. I d loop dr jar bood ht Rod Kruis ook odrdak aa krkgootschap, gmgd koor Soli Do Gloria Jugdkoor Zuidrstmm. Ht Rod Kruis, locati Oost- Wst-Souburg/Ritthm, sluit mooi priod af kijkt mt friss mod aar d tokomst i d Kwikstaart. Niuw vrijwilligrs zij va hart wlkom m is ook og op zok aar iuw locaticoördiator. Voor ilichtig kut u bll: B Bosma ; Trudi Suurmod Paraathid ambulacs CAO actis Als wij mt spod ambulac odig hbb, da bll wij 112. Zo simpl is dat. Als d doktr ht odig vidt om ambulac t bll, da blt hij dz. Zo simpl is dat. Dat bll lukt og wl d alarmctral zal u t woord staa. Ht is chtr d vraag of r ambulac bij u i d buurt bschikbaar is. Ht zou zo maar ku zij dat r ambulac uit d Bvlad, uit Schouw of zlfs uit Zuws Vlaadr mot kom om d gvraagd hulp t vrl. Ho komt dit vraagt u zich af? Dat komt door d vakbodsactis voor btr ambulac CAO! Prima dz actis, wat idr mag kokk voor btr bloig btr arbidsomstadighd. D politi is hirm vl i ht iuws, maar d ambulacmdwrkrs vl midr. Odaks ht fit dat d actis lgitim zij, maakt d Partij Souburg Ritthm (PSR) zich zorg. Waarovr? Ovr d paraathid va ambulacs op Walchr. Ht is imiddls gblk dat dz paraathid it mr 24 uur pr dag 7 dag pr wk ggaradrd ka word. Wij zod ht collg va B&W odrstaad vrag: 1. Momtl zij r vakbodsactis aa d gag voor btr CAO voor d Ambulacwrld. Dz actis zij ook i Zlad gaad. Zij r bi d ambulaczorg op Walchr al problm otstaa mt d paraathid va d ambulac uitruk? 2. D PSR wil va ht collg hor of d vrschrpt CAO actis di vaaf maadag 08 jui igaa, d paraathid va ambulacs op Walchr ka bïvlod? 3. D PSR wil graag va ht collg hor of d paraathid op Walchr risico is voor oz iwors? D PSR blijft d vilighid voor oz bwors i d gat houd wij zull costat aadacht vrag voor dit soort vraagstukk. Sjaak Vrmul - Advrtti - Rovati, istadhoudig of sloop? I d PZC hbb w dit jaar divrs kr ku lz ovr rovati of sloop va g huurwoig aa d Lambrchtsstraat t Ritthm. Ht rst artikl va 23 april gft wr dat woocorporati Wooburg d woig gaat rovr. D woig zij rdlijk oud, zoud vrvag ku word door iuwbouw maar dat gburt it. D vrwachtig is dat d woig ovr ti tot vijfti jaar cht op zij klaar voor d sloop. Tot di tijd mot z ht uithoud mt rovati. J mag aam dat zo uitspraak brust op gdg odrzok va d woocorporati aar d kost va gdltlijk rovati dus d haalbaarhid rva. Op 10 juli artikl mt d kop dat d g huurwoig word gsloopt. D rovatikost zoud uitkom op uro pr woig dat is voor d dircti va Wooburg t gortig. D uitspraak va d dircti va Wooburg i april ovr rovati was dus it odrbouwd door ig odrzok. Vrmd voor woocorporati als j uit rvarig wt wat d gvolg va sloopdiscussis zij. I augustus artikl dat d bwors va d woig wost zij ovr d sloop va hu huurwoig. Dat is bgrijplijk als rovati lag tijd ht gsprk is gwst. Ht collg va burgmstr wthoudrs va d gmt Vlissig hft op 7 juli 2015 igstmd mt d Prstatikrat 2015 als drd voortgagsrapportag va d gmaakt prstatiafsprak mt d woocorporatis. I di Prstatikrat staat odr actul otwikklig op pagia 9 ht volgd ovr d Lambrchtsstraat: I zij r dri bijkomst gwst mt d bwors va d woig aa d Lambrchtsstraat 50 t/m 66 i Ritthm. Sam mt d bwors stll w tokomstvisi op voor d uit 1947 datrd klir gziswoig. D mst huidig bwors wo rg aar hu zi hbb g bhoft aa iuwbouw. Wl bstaat r bhoft aa ig vrbtrig modrisrig. Door advisburau is odrzok gdaa aar d huidig bouwkudig staat va d woig d moglijkhid tot vrbtrig. Vooral optrkkd vocht is trugkrd gbrk. D moglijkhd voor volldig rovati zij odrzocht, maar stuit vooral op hog kost i rlati tot vrvagd iuwbouw. Om d bwors og tijdj aagaam hir t lat wo, word u d moglijkhd odrzocht om d woig og 10 tot 15 jaar i stad t houd. Wooburg vrwacht rod d zomr sam mt d bwors tot coclusi hirovr t kom. E groot dl va d wijk Hof Kromwg i Oost-Souburg is rct volldig grovrd. D woig i d Dckrstraat Willm Alxadrstraat war ook gdatrd. Ovrlg mt d bwors Wooburg gaf door samwrkig prachtig rsultaat. D PSR gaat rva uit dat woocorporati Wooburg, d gmt Vlissig d bwors va d huurwoig i d Lambrchtsstraat i Ritthm r sam uitkom. E mooi idrsultaat zou zij: i stad houd voor d komd ti tot vijfti jaar. Rijco-Ja Suurmod Hbt u u ook vraag ovr uw lfomgvig krijgt u d idruk dat r its gburt, m da cotact op mt d Partij Souburg-Ritthm of kom aar oz opbar bijkomst. Raadslid Alx Achtrhuis Raadslid Sjaak Vrmul Raadslid Gr Blom Raadslid Rijco-Ja Suurmod 10% Kortig op Dams scho Hr scho Jugd scho Tass SOUBURG - MIDDELBURG Rstorak start wr op 25 sptmbr Tamaris Tamaris Damskllaars Dams kllaars 89, 95 89,95 Gbr. Balju Sids 1903 Ecco hrscho 129, Jaar Naam i Scho Ecco Hrscho 129, 95 Kaaalstraat 1 Oost-Souburg Elk 3 vrijdag va d maad (all i sptmbr op d 4) is r d moglijkhid om lkkr gzllig t t bij RstoRak (i zaal D Rak achtr ht krkgbouw va D Wijgaard), Kaaalstraat 8. Ht is bdold voor ms di misschi wat krap bij kas zitt of ht gzllig vid om it all of mt zij twë t hov t. Ook gzi mt kidr zij wlkom; pr prsoo btaalt u 2,50, maximaal voor gzi 7,50 Graag tijdig opgv: of bij Rommlrout door Souburg Op zatrdag 3 oktobr is r i Oost-Souburg va 10 uur tot 16 uur rommlrout door ht ghl dorp. Bij d rommlrout i Oost-Souburg ku d bwors hu 2dhads spull vauit hu tui vrkop. Ho mr ms r aa mdo als vrkopr, ho grotr d rout door Souburg wordt. Bwors ku buurt bij d bur, suffl aar luk spulltjs, maar ook d bur d buurt mr lr k. Uitraard zij ook ms va buit Souburg wlkom om door d strat t lop. Bzokrs ku mt plattgrod d rommlrout bwadl of fits. D orgaisati hoopt op vl aamldig. Ht is d bdolig dat ht vrolijk fstivitit wordt. Vlaggtjs, ballo, kraampjs, rommlmarktspulltjs, luk activitit, kokhapp, splltjs, raadwdstrijd, kutsl, workshops, gzllig corrs waar j hrlijk kut zitt wat kut t of drik, vossjacht, cupcaks mak, armbadjs of oorbll mak om maar op word zr op prijs gstld. Ws cratif! All, mt d bur of d ghl straat! Voor mr iformati: Kijk op facbookpagia Rommlrout Oost-Souburg of 10 11

7 CREATIVITEITSCENTRUM Hobby tcrativititsctrum ALLERGAARTJE Vlissigsstraat 12, 4388 HD Oost-Souburg T ALLRGAARTJ tl: APK voor 29,- all-i! Odrhoud Rparati, aircosrvic Ook las voor lk mrk Vrkoop va jog occasios Vlissigsstraat HD Oost-Souburg Tl Tijds d jaarmarkt op 12 sptmbr GEEN Magazijvrkoop I WEL d maad maart kom r vrschilld vl aabidig iwr d wikl. iuw artikl bi, o.a va: AANGEpASTE openingstijden I d wk va 14/9 mt 19/9: Prgamao iuw grids tot vllum patromapp GESLoTEN op maadag 14/9 Maria dsig cratabls stmpls kipvll d adr dag sluit wij stmpls om uur. Nlli Sll mall Bdrijvpark Oost-Souburg - Mari Curiwg WB - Vlissig - Tl A58 - afrit 40 - Ritthm / Oost-Souburg (bij BP statio) Fafar V&V op Souburg Otmot, Ht Folklorfstival 2015 krijgt vrvolg op d zodagmiddag Fafar Folklor i God Harmoi Zodag 13 sptmbr vrzorgt muzikvrigig Vlijt Volhardig i d grot tt op d Karoligisch Burg cocrtmiddag mt doorlopd optrds va Slagwrkgrop, Jugdorkst Fafar mt als gast d jugdslagwrkgrop va muzikvrigig Eutrp uit Hikszad. D cocrtmiddag bgit om uur r is odrlidig va Albrt Joh Vrvorst Bart va dr Vaart o stop muzik tot uur. Play I voor idr Om uur wordt r rod d fafar va sig. Ht ovrgrot dl va d fstivitit vidt plaats i Vlissig zlf, maar Vlijt Volhardig gft mt dit cocrt aa, dat Oost-Souburg toch its mr aa ht jubilum dot, da all maar d fstvlag vaaf d krktor t lat wappr. V&V maakt mt d cocrtmiddag d blaasmuzik ht multi-prcussiowrk va d slagwrkgrop voor idr togaklijk. D cocrt ( ovrigs ook ht volksdas) op d Karoligisch Burg vorig jaar, i ht kadr va Souburg Otmot, zij bij dlmrs publik zo god i d smaak gvall, dat Vlijt ht zod vod om op d diti va 2016 t wacht. Mdiobur- V&V groot HaFaBra- Play I -orkst gvormd, dat odr lidig va dirigt Albrt Joh Vrvorst d cocrtmiddag bsluit mt hoplijk massaal optrd. All activ gvordrd muzikat, zowl va vrigig als idividul, zij uitgodigd om bij dz Massd Bad aa t schuiv. Wil jij mspl: Istrumt (m.u.v. groot slagwrk) lssaar graag zlf mbrg. Voor bladmuzik wordt gzorgd. D cocrtmiddag maakt dl uit va d virig 700 jaar Stad Vlissig wordt i dat kadr md moglijk gmaakt door ht orgaisrd comité va d gmt Vlis- s w u Z z Kom o! v o r p k i u r product gum-walacra had ook wl or aar vrlgd fstival hft ht iitiatif volop odrstud. D vrigig stld d grot fsttt tr bschikkig vrzorgt ook dz zodagmiddag ht horcagdlt. Schildrsbdrijf Kamlo DE VRIJBUITER Voor schildrwrk mt vrv! Paspoortstraat BH Oost-Souburg T Va dr Vrlaa, 4386 EH Vlissig, T /

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

alleen Ik had veel

alleen Ik had veel dl is A i u t Pris gr a d r! all, 3 ai Chr r klass Ik had vl vr Pristui Adl ghrd, a llaal psitif, ht klpt! A lls! Flri, 3 k lassr www.pristuiadl.l VAN HEINDE EN VER Pristui Adl ligt i ht Lad va Husd Alta

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Dan wilt u het toch niet meer zelf. Heeft u er wel eens aan gedacht om het oproepen voor de griepprik uit te besteden?

Dan wilt u het toch niet meer zelf. Heeft u er wel eens aan gedacht om het oproepen voor de griepprik uit te besteden? Hft u r wl s aa gdacht om ht oprop oor d gripprik uit t bstd? D GripBriSric: Voor slchts 0,70 ct INCLUSIEF GRATIS VEILIGDHEIDNAALDEN pr rstuurd oprop rgl wij alls! Dat is iclusif BTW zlfs midr da 1 postzgl!

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

M=35 Y=0 Z=0 M=100 Y=80

M=35 Y=0 Z=0 M=100 Y=80 Y T P I K Pt J roud F zo M vrijdag 5 G T N O 6 G u b L x oo t 7 io Z J m o r yd a, MC k u P ital g i J mt k: t d b y T h M a v I T r u B Ft o g..a m v I Ov po r ry H J H O N mt up zodag m rix zatrdag L

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Zomerboekje Zomerboekje

Zomerboekje Zomerboekje aam: Zombokj Zombokj 1 Halt 12 Lij 3 maakt i doo Ltad. B tuut zij bu ov d wg. Hij ijdt kika doo d hl tad. Lij 3 topt bij twaalf halt. Stap j daa v uit? E i va all t zi! Halt 2 i aat ht pak va Ltad. Tk

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4 J**GD is ht iuwsmagazi voor ht Rgioaal Actipla Jugdwrklooshid IJssl-Vcht wordt uitggv door Rgioaal Platform Arbidsmarktblid os motto is jog glrd, jog gdaa J**GD (#1) maart 2011 1000-jogrpla OVERHEID 50%

Nadere informatie

Noord-Holland wat ben je mooi

Noord-Holland wat ben je mooi www.oord-hollad.com Voorjaar 2010 Commrciël bijlag bij D Tlgraaf VVV Txl VVV Kop va Noord Hollad VVV Amstrdam Noord-Hollad pad VVV Zadvoort Gmt Vls Gmt Zaastad Noord-Hollad wat b j mooi Noord-Hollad is:

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma Grenzen verleggen met nieuwe energie

Coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma Grenzen verleggen met nieuwe energie Oafhaklijk gzisblad voor d iwors va d gmt Slochtr (Mrstad - Harkstd - Scharmr - Laglad - Schaaphok - Luddwr - Woudblom - Kolham - Froombosch - Slochtr - Dmark - Schildwold - Hllum - Siddbur - Tjuchm -

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vratwoordlijk uitgvr: O. Halflats, Triomflaa 172-1160 Brussl. CGTN-049 Algm voorwaard Tijdlijk Cotract & Tijdlijk Sow Cotract (gldig vaaf 01.04.2009) Algm voorwaard Tijdlijk cotract & tijdlijk Sow cotract

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Karrvalskraat va t Aogj Jaargag 53 2014 Daor kud mj vor d dag komm! D iuw Joffrs 5 Aggumskbad wit Mottomot 7 Miistr va Plisi Zak gaat strijd aa tg lui kopr 15 Va d voorzittr t Aogs motto Bst caravalsvirdrs.

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak CVOp Jaargag 8 Novmbr 2007 1 Niuw missi visi i d maak CVO stipplt prsolsblid uit tot 2015 Tw itr mdiators actif Niuw rubrik: Vuttrs mt fut op CVO-schol Colofo I dit ummr CVOp is ht huisorgaa va d Vrigig

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

PIPPO Brief ZO LEES IK PIPPO. voor. peuters. hét. Thema: Een nieuw begin. September PIPPO Brief - September p 1

PIPPO Brief ZO LEES IK PIPPO. voor. peuters. hét. Thema: Een nieuw begin. September PIPPO Brief - September p 1 hét t jdchrif i t l r voo putr voor PIPPO Brif Thma: E iuw bgi Sptmbr 2018 ZO LEES IK PIPPO Ht i og chmrig al d wkkr gaat. Mt gzod tgzi taa w op Nit zo oz putr. Di prig mtal vol rgi hu bd uit, iuwgirig

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

ALLES KAN JAN. 150 ste. nummer

ALLES KAN JAN. 150 ste. nummer JAN 150 st ummr 16 april 2019 JAN 150 st ummr Dit spcial jubilumummr focust zich op Ndrlads ma vrouw, di its gods do voor d maatschappij. Kasrijk di zich iztt voor kasarm. Iitiativ di rak, otror ispirr.

Nadere informatie

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 2014 2014 1/91 Ihoudsopgav 1. Ilidig 2. Rikwijdt va d 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 3. Blid va d orgaisati 4. Dskudighid va ht

Nadere informatie

Nieuw shirt en logo voor HFC 15

Nieuw shirt en logo voor HFC 15 Tottottotr op m watrscootr Zomr bij Hodsport Hoogkrk P3 Vl tams kampio bij D Hld P7 P6 Wstr krat 36 Sids 19 volg os @wstrkrat Wosdag 27 mi 2015- jaargag 79 - wk 22 - ummr 21 - oplag 14.100 - laatst iuws

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

2e pinksterdag: Beleef het

2e pinksterdag: Beleef het 2 pikstrdag: Bf ht (Straat)Thatr op ht Ravijctr! a ht orm succs va Bf d Bordrij op 2 paasdag va dit jaar, zt ht Ravijctr d bf-vmt door. Dz dag bid bzokrs aa ht Ravijctr prachtig combiati va wik bvig. Op

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum 2 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 2 20 fbruari 2015 D Zuidrcatorij vird ht 25-jarig jubilum Wlk bas sluit zich aa bij Voics? Cursuss gog: o.a. ovr kruiswgstatis pagia 4 pagia 5 pagia 10 ds.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen diti W k b l a d 03 05 Noord diti 09 Bradri Emiclar Kuffls zok baasj Hockyhr kampio Vathorst Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 M E I 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie