ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011"

Transcriptie

1 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op pagia 2.

2 ihoud covr uitglicht 05 Buurtprijs Bij d Btr Buurtprijs zij bwors aa zt. Haidy Fltr Ré va t Erv am ht hft i had. Mt stu va Ymr word hu idë wrklijkhid. 10 Stag Ymr stimulrt jogr om hu talt t otwikkl. Via stags bijvoorbld. 14 Prokstuk Jat Braad vrbouwd haar huurwoig tot palisj. Mt tostmmig va Ymr. Noordrklakpark Mt groot Mzigcocrt i ht Noordrpark i Amstrdam Noord is ht Noordrklakpark gopd. Tuss d oud ip wilg ka idr di dat wil muzik mak op d muzikistrumt di i ht park staa. Ook word r rglmatig opluchtcocrt ghoud. Door d iuw viaduct voor fitsrs votgagrs wordt ht Noordrpark stds btr bzocht. Ht Noordrklakpark is iuw otmotigsplk voor d buurt d ms di hir vlakbij wo, vrtlt Ks Dipv, daglijks bstuurdr va ht stadsdl Amstrdam Noord. Ht Noordrklakpark is iitiatif va Stichtig Samscholrs i samwrkig mt d Muzikstraat. Ht Noordrklakpark is moglijk gmaakt mt stu va Ymr ht stadsdl Amstrdam Noord. COLOFON Ymr otmot is ht huurdrsmagazi va woigcorporati Ymr vrschijt vir kr pr jaar. Rdactiadrs Hoofdrdactur Ja Voskamp Eidrdacti Margot Frass Coördiati Oo Hogaar Producti Wt Wrkt Jouralistik Aa dit ummr wrkt m Esthr Barfoot, Grri Blok, Grt Dipv, Fraka Katrs, Robi Ouwrkrk, Aj Romi, Aroud Schüllr, Moiqu Smts Fotografi Ré d Eglsma, Mila Vrmul, Edwi Wrs, Marti Brds Vormgvig opmaak Atlir va GOG Drukwrk tuss d bdrijv door (tdbd). Dit magazi is mt zorg samgstld. U kut r chtr g rcht aa otl. Naam Sigritt Kolma (40) Hft woig mt bglidigscotract Dakzij Ymr d Rgioal Istllig voor Bglid Wo (RIBW) is vradmig. E zlfstadig woig mt Ht ig tr uitzicht ovr gro watr. Echt gwldig. Mij zootj ik vol os hir vilig. W hbb wr thuis, solid basis. To w all kwam t staa, had ik hlmaal its mr. G huis, g wrk, g gld. Ik hb odr adr atikraak gwood. E ozkr priod i oprttig buurt. Ik wrd r cht dprssif va. Mt mij cotactprsoo bij ht RIBW klikt ht mt. Ik kwam glukkig i aamrkig voor hrkasigswoig va Ymr. Er most vl aa d woig gbur, maar bij ht kluss krg ik voldod hulp. Stukj bij btj wordt ht hlmaal aar m zi. Dakzij dz woig ka ik m wr op d tokomst richt. Ik hb u uitkrig, maar ik wil btaald baa. Ik houd r it va om afhaklijk t zij. Daarom do ik vrijwilligrswrk volg oplidig voor admiistratif wrk. Ik hb bglidigscotract. Ik ka god voor mzlf zorg, maar krijg odrstuig va ht RIBW. G bmoizorg, maar imad di mdkt oplossig zokt. D bur hbb mij god otvag. Ht is prttig buurt, mt aardig ms di lkaar grot. Alls bij lkaar is d iuw situati hl god voor mij zlfvrtrouw. Ik groi wr. 2 3

3 kort btr buurtprijs Gratis Bouz I ht Ctrum voor Sport Urba Cultur aa d Williklaa 5 i Amstrdam-Niuw-Wst is ht rst Bouzvld va Europa gopd. Ht bstaat uit 32 trampolis mtrslag tumbligbaa. Ht vld is gschikt voor allrli vorm va sport: dodgball, basktbouz, arobics coördiatitraiig. Bouz is iitiatif va Stichtig Turig Spirit. Bouz wordt odr stud door ht NOC*NSF d Koilijk Ndrlads Gym astik Ui (KNGU). D stichtig wrkt sam mt Ymr i sport bwgigsprojct di vauit d wijkaapak i d Williklaa word gorgaisrd. Ymr hft d voormalig sportacadmi gtrasformrd tot sportiv hotspot bidt haar huurdrs graag d moglijkhid aa om gratis kis t mak mt Bouz. z bo Bij ht ilvr va d! z u o B r u u s i t gra p.p.) (Normaal 5, pr uur t 1000 r d rs gldt voo tig. o s r p 2 l a c t kor Dz acti is gldig voor maxima witig pro t t g j i r k t r 1 v l 0 1. bo i ustus 2 iglvrd bo. Wi daara / m 31 a u g, loopt t Dz acti, iclusif kortig 4 Er is durtj opggaa Va woigkrat aar woigt.l I d rgio Amstrdam is d papir woigkrat opghv. Woigzokd ku voortaa all og woig zok via D woigcorporatis i Amstrdam, waar Ymr r va is, hbb dz maatrgl gom om woig zo sllr aa t ku bid. D b dolig is dat woig voortaa lk wk word aagbod. Dat is u og éé kr i d tw wk. I d tokomst mot ht woigaabod op d wbsit zlfs daglijks vrvrst word. Nog maar dri proct va d woigzokd i d rgio Amstrdam ragrt via d woigkrat op woig. Om dz ms wgwijs t mak op is r campag gstart. E btr buurt bgit bij jzlf. Daarom stimulrt Ymr bwors om zlf d lfbaarhid t vrgrot. Bijvoorbld mt d Btr Buurtprijs di jaarlijks wordt uitgrikt. VvE-bhr i ord Ymr hft ht crtificaat Bhrdrs va Vri gig va Eigaars bhaald. Hirm voldot ht VvE bhr va Ymr aa allrli strg kwalitits orm di door ht oafhaklijk SKW (Sam Kwalitit Waarborg) zij opglgd. Vaak hbb d ld va VvE g bhoft aa ht zlf bstur va hu vrigig. Da wordt ht daglijks bhr va d VvE uitbstd aa bhrdr. Maar ho wt VvE dat bhr dr kis va zak hft? Ht crtificaat va SKW gft di garati. D rk ig gldt voor dri jaar, maar idr jaar vidt r hrhaligsodrzok plaats. E straat mt vl oud ms gordij di d hl dag dicht blv. Dat was wat ik zag to ik t aar d Kadol was vrhuisd, vrtlt bwor Haidy Fltr. Nu hb ik zlf altijd mt oudr gwrkt é b ik kltskous. Zo raakt ik vrij gmakklijk mt mij iuw bur aa d praat. Ik mrkt dat vl ms zaam war ook btj bag. Vadaar di dicht gordij. Kukhof AmstrdamNoord Haidy wild graag buurtbwors mt lkaar i cotact brg. E zo otstod ht id om uitstapj aar d Kukhof t orgaisr. Gzllig dagj wg, sam t prat. Daar wordt idr vrolijkr va, rdrd Haidy. Z bsprak haar id mt Ymr. Daar war z zo thousiast, dat Haidy mt haar voorstl Btr Buurtprijs wo. Wt j, 5

4 btr buurtprijs Haarlm Almr Haar lmmrmr E d wiaars zij Amstrdam- Wst Amstrdam- Oost Opra zokt vrijwilligrs zgt Haidy, di dag aar d Kukhof was gwldig. Echt fstj. Maar waar ik og ht mst trots op b, is wat r daara gburd. D ms gig wr mt lkaar prat. Er is durtj opggaa. Bworstwrk D Btr Buurtprijs is i 2006 bgo i Amstrdam Oost, odr d aam Bworstwrk Ymr. Vawg ht grot succs do sids 2009 all rgio s va Ymr m. Ook is d aam va d prijs omgdoopt i Btr Buurtprijs. Coy Hmskrk, maagr Wijkaapak bij Ymr: I 2006 was Ymr va d rst orgaisatis di cht aa bwors vrog wat i hu og btr ka. W gaa uit va d ig kracht va ms. Ht voorbld is glukkig gvolgd, odr adr door ht Orajfods. Uit d izdig voor d E buurtopra sam mt bwors uit Floradorp, zij ig wijk. Dat is d droom va Ré va t Erv. Nu hij wiaar is va d Btr Buurtprijs, ka di droom wrklijkhid word. Ht is d bdolig dat d buurtopra wordt opgvord i d lt va Ré va t Erv is imiddls druk bzig mt d voorbridig. Maar hl opra, dat ka hij atuurlijk it all. Daarom zokt hij thousiast vrijwilligrs. Ré: Vazlf sprkd b ik op zok aar zagrs, maar idr talt is wlkom. Ook ukllof mimsplrs. Vrdr b ik op zok aar ms di will hlp mt dcorbouw tchik, grim of catrig. Wilt u mdo of mr ifor mati? Nm da cotact op mt Ré va t Erv: Btr Buurtprijs dit jaar mrk w dat bwors tw dig blagrijk vid: gro i d buurt lkaar otmot. Krstboomvrbradig Documtairmakr Ré va t Erv is zo bwor di zij bur btr wil lr k. Hij woot i Floradorp. E gro Voglaarwijk, di vooral bkd is va d krstboomvrbradig di paar jaar gld uit d had is glop, zoals hij zlf zgt. Op ht vldj va d krstboomvrbradig mot volgd voorjaar zij buurtopra word uitgvord. Dat vid ik mooi gdacht. D krstboomvrbradig d opra op dzlfd plk. Ik hoop dat Floradorp ook bromd wordt vawg oz opra. Vrijwilligrs Ré vrhugt zich rop om door d opra mr ms uit d buurt t lr k. Al is ht wl spad of ik gog zagrs ka vid. Sam mt Ymr b ik druk aa ht wrv, bijvoorbld mt brif di huis aa huis wordt vrsprid. Bhalv dat ik zlf vl plzir aa dit projct blf, zou ik ht rg god vid als ht dorpsgvol i Floradorp wr trugkomt. Dat d ms lkaar btr k. Solidair zij mt lkaar. Odrzok Of d Btr Buurtprijs ook ht gwst ffct hft, zoals iuw dorpsgvol i Floradorp, wordt op dit momt odrzocht door d Hogschool va Amstrdam. Coy Hmskrk: W will graag wt of dz vorm og stds aasluit bij d ws vrwachtig va bwors. Voor os blijft d ig kracht va ms voorop staa. Wat waarom zoud wij ht do als bwors ht zlf btr ku? Amstrdam- Ctrum D Btr Buurtprijs wordt uitgrikt i all rgio s va Ymr. Op ht kaartj zij d prijswiaars va 2011 wrggv. Wilt u mr wt ovr d wid projct? Kijk da op Amstrdam-Wst Mostui voor kidr (Erasmusbuurt) Hririchtig plitj Willm Schoo (Rimrswaalbuurt Niuw Wst) Vrgro vrbtr lfomgvig (GWL trri) Extra prijs voor bwors Adolf va Nassau voor opkapp bitui Amstrdam-Noord Buurtopra (Floradorp) Otmotigsplk (Tuttifruttidorp) Kidrworkshop (Kadol) Haarlm Buurtvadrsprojct (Loardo da Vicipli) Mr klur door samzij (Diacosspli) Gro latarpal (Bavodorp) Haarlmmrmr Activititflat (Niuw Vp) Bwgigsvldj (Zwaburg) Kismak mt modr tchik (Hoofddorp) Zaalvotbaltorooi (Hoofddorp) Amstrdam-Ctrum Hofjsfstival (Costatiahofj, Willmstraat) Buurtpowr (Hofj Rapburg) D wikl om d hok (Tllgbuurt) Oudrclub/Social ruimt (Marixstraat, Jordaa) Expositi Buurt i bwgig (galri Vrborg Parls, Stadiobuurt) Amstrdam- Oost Culiair sam mt buurtgot (Kastajpli) Idr kid bok (Voorlssrvic Tuglawgblokk) Bssmrstraat schrijft (Watrgraafsmr) Oud-Hollads spldag (IJburg) Almr Straatvotbaltorooi zskamp (Almr Poort) Bschildr trasformatorhuisjs (Hov) Vrklard stratbokj (Ladgodrbuurt) 6 7

5 kort tips Raak mt Raaks Haarlm hft r iuw stuk bistad bij: Raaks. I Raaks ku j wo, wikl, parkr, trrasj pakk, ijsj t of aar d bioscoop gaa. Raaks is iitiatif va d gmt Haarlm otwikklaar MAB Dvlopmt. Corrcti artikl VvE Ymr vrhuurt woig i ht gbid. Ht complx Novus Fossa bstaat uit drtig vrij sctorwoig, acht social huurwoig vir fokuswoig. D fokuswoig word sam mt ht Sit Jacobs Godshuis vrhuurd zij bstmd voor ms mt rstig lichamlijk hadicap. Dis va dr Burgt, portfuillmaagr Wo & Stijl bij Ymr, is thousiast ovr ht idrsultaat: Dit projct bidt doorstromig voor d koop woigmarkt i d abij omgvig. I d lt diti va Ymr Otmot hft artikl gstaa ovr VvE s i complx waar ook huurdrs wo. I dit artikl ka d idruk zij gwkt dat huurdrs zich mt rparativr zok ovr d algm ruimts ht bst ku wd tot ht VvE bstuur. Dit is uitraard it d procdur: oz huurdrs ku voor all rparativrzok bij Ymr trcht. Mocht ht klacht zij di gaat ovr d alg m ruimts, da zorgt Ymr rvoor dat dz op d juist plk wordt glgd é bwaakt d voortgag va d afhadlig va ht rparativrzok. Wlcom2Amstrdam Amstrdam Noord is Bd & Brakfast rijkr: Wlcom2Amstrdam. Op ti miut afstad va hartj stad, i d Va dr Pkbuurt, zij vir authtik arbidrswoig door Ymr omgbouwd tot gastvrblijf. Wlcom2Amstrdam bidt bzokrs ig huisj mt kuk, badkamr, gratis WiFi zlfs tui. Ht otbijt wordt aagbod aa huis. Mdwrkrs va Wlcom2Amstrdam mak odrdl uit va lrwrktrajct otwikkl zo hu horcatalt. Vauit dz rol odrstut Ymr dit projct. Wi gratis ovrachtig Ymr gft 5 arragmt* voor 2 prso wg! Maak kas mail uw aam, adrs tlfooummr aar ** * ma t/m do, rsrvr op basis va bschikbaarhid, iclusif otbijt. ** Uw ggvs word it vrstrkt aa drd, maar zorgvuldig gbruikt door Wlcom2Amstrdam/Ymr. Watr bspar Pr dag gbruik w gmiddld 126 litr watr. Dat ka midr. Zv watrbspard tips: god voor ht miliu god voor uw portmo. 1Kli btjs hlp E druppld kraa? Ti druppls watr pr miuut lijkt wiig, maar op jaarbasis is dat 1100 litr. Rparr dus tijdig lkkd lidig druppld kra. 2Slim doortrkk Elk kr dat u d wc doortrkt, spolt r g litr watr ht riool i. Mt spolodr brkr kut u daar fors op bspar, tot wl litr watr pr jaar. 3Modstukk ilgrigtjs Modstukk ilgrigtjs voor kra zorg rvoor dat r pr miuut midr watr uit d kraa komt, zodr dat u hirdoor comfort ilvrt. Moglijk bsparig: litr pr jaar. 4 Adrs sproi Gf d tui i d zomr og maar éé kr pr wk watr, maar da wl flik hovlhid. Daardoor otwikkl d plat lagr wortls; i drog tijd hoft u da midr watr t gv. 5Lv d mmr Auto wass? Laat d tuislag ligg ga mt mmrs aa d slag. Mt d tuislag gbruikt u al gauw 150 litr watr; mt vir mmrs va ti litr ka ht ook. 6Kortr douch Stap tlks éé miuut rdr odr d douch vadaa. Pr jaar schlt dat zo vrtig uro. E spaardouchkop is ook lod: ht watrvrbruik va gmid dld douchburt mt ormal douchkop is 68 litr; mt spaardouchkop is dat 54 litr. 7Grot wasjs, kli wasjs 49 Wasburt pr jaar: dat schlt ht als u d wasmachi all og maar laat draai als hij cht vol is. Op jaarbasis bspaart u daarm 3900 litr watr. 8 9

6 stag bij Ymr D stag va Abdl Ivstr i jogr Jogr hbb stags odig om wrkrvarig op t do, maar stagplaats zij vaak lastig t vid. Ymr bidt volop stagmoglijkhd. Jogr vrdi all kas om zich t otwikkl. D Vrigig Bdrijfskrig Almr (VBA) hft Ymr uitgrop tot Stagbdrijf va ht Jaar Ymr hft dz prijs gwo omdat z actif stagblid vort vl stags aabidt op vrschilld ivau s. Dit sluit ook mooi aa bij ht strv va Ymr om ht talt va d bwors i d wijk é va d mdwrkrs vrdr t otwikkl, zo vod d jury. Ymr wrkt bovdi god sam mt d schol i d rgio Almr. Mrdr stagiairs zij imiddls mdwrkr gword va Ymr. Judith R, prsolsadvisur bij Ymr, is blij mt d prijs: Als maatschapplijk odrmr i d Amstrdams rgio vid wij ht blagrijk om t ivstr i d lfbaarhid va d rgio. Bijvoorbld door jogr t stimulr hu talt t otwikkl h t hlp bij d voorbridig op d arbidsmarkt. Ht bid va stagplaats is god mair om dat t do. Vrgrijzig Er is og rd voor Ymr om t ivstr i jog ms. Judith: Jogr dk dat wij ambtlijk club zij va ms di ooit lach. Stags gv studt d glghid om kijkj i d kuk t m. Mstal hbb zij daara Ik zou hir wl vast baa will hbb Abdl El Khalfi (23) loopt stag op d afdlig Klatbhr. Ik had rlijk gzgd it vrwacht dat Ymr zo jog bdrijf zou zij. Op d afdlig waar ik stag loop, is ht hl druk, maar r hrst luk sfr. Ik zou hir iglijk wl vast baa will hbb. Abdl rodt i jui zij oplidig aa ht ROC Amstrdam Oost af. Zij stagwrkzaamhd bij Ymr houd i dat hij huurcotract aamaakt, huuropzggig rglt d idota s maakt. Hij hft vl glrd bij Ymr: Ht blagrijkst wat ik hb glrd is ht maag va mij ig wrkzaamhd. Trwijl ik wrk, houd ik god bij wat ik hb gdaa, zodat ik its vrgt

7 stag bij Ymr D stag va Mohammd Ht rst valuatigsprk mt mij stagbglidr lip adrs da ik had vrwacht. D bglidr vrog ho ht gig ik zi otspa: Hartstikk god! Nou, dat zag hij adrs, vrtlt Mohammd Lamkadmi (22), HBOstudt stagiair bij d afdlig Commrcil Vastgod va Ymr. Hij zi dat hij ko mrk dat ik og it zovl wrkrvarig had i katooromgvig. Hij advisrd m mr sam t wrk mt d adr collga s vakr d gzamlijk tlfoo op t m. Ik vod dat bst moilijk om t hor, maar wl hl lrzaam. Bij ht volgd valuatigsprk gig ht al vl btr. Mohammd zit i ht drd jaar va zij studi Maagmt, Ecoomi Rcht. D wrkzaamhd di hij dot op zij stagplk bstaa uit dl marktig dl vrhuur va vrijsctorwoig. D marktigactivitit houd i dat hij bkijkt wlk woig al wat lagr t huur staa; voor di woig rglt hij xtra promoti zoals advrttis. Ook vrzamlt boordlt hij d ractis op huuradvrttis bglidt hij d bzichtigig va woig door pottiël huurdrs. Aa ht bgi dd ik soms hl zaklijk, trwijl d klat bhoft had aa mr otspa aapak. Nu ka ik btr ischatt wlk stijl bij klat past. Ik mrk dat ik ook mij ig stijl hb otwikkld: it t srius. Ik hb mij ig stijl otwikkld positivr bld va ht wrk bij woigcorporati. E daar hft Ymr baat bij, vogt z r dirct aa to. Wat d komd jar krijg wij als wrk gvr t mak mt vrgrijzig. Ht wordt stds moilijkr om voldod god wrkmrs aa t trkk. E god imago odr wrkzokd is dus blagrijk. HBO studt Mohammd Lamkadmi (22) zocht bwust aar stag bij maklaar of woigcorporati. Hij vod dz stagplaats op itrt, ragrd mocht op gsprk kom. Zij idruk: Ymr is bdrijf mt vl jog ms vl kas om m t otplooi. D collga s kijk god wat ik aa ka gv m all ruimt, maar kijk ook op wlk put ik og odrstuig odig hb. Lrwrkprojct Ht aabid va stagplkk is it ht ig wat Ymr dot voor jogr. Ook odrstut Ymr taltotwikklig lrwrkprojct i d wijk waar z vl woig vrhuurt. Zoals bijvoorbld ht Tkgild, lrwrkbdrijf dat zich richt op tchisch tkwrk. Of Mdialab, taltotwikkligsprogramma dat jogr stimulrt om rvarig op t do mt mdia. Judith: Jogr zij d tokomst va Ndrlad, va oz wijk, va os bdrijf. Z vrdi all kas om zich t otwikkl. Maatschapplijk stag Ymr bidt allrli soort stags aa voor lrlig va VMBO, MBO, HBO stds vakr d uivrsitit. Mt am voor VMBOlrlig is dit blagrijk, wat jogr lrlig mt lagr oplidigsivau hbb mr moit om stagplk t vid. Ymr bidt daarom kl titall stagplkk aa voor VMBOlrlig va all lrjar. Zlfs voor d lrlig va jaar oud hft Ymr d zoght maatschapplijk stag. Vrdr bidt Ymr sufflstags (va paar dag tot paar wk) aa voor rstjaarslrlig va ht MBO HBO, uitgbridr rvarigsstags (va tw maad tot jaar) voor twd drdjaarslrlig afstudrstags (gmiddld half jaar). Sam mt jogrorgaisati JINC orgaisrt Ymr ook og bliksmstags va éé ochtd of middag. Op dit momt lop r bij Ymr 41 stagiairs rod. Di zij afkomstig va all moglijk oplidig, bdrijfskudig of fiacil, offic maagmt, facilitair oplidig, wlzijswrk, tc. Z ku op tal va afdlig trcht: d Fiaciël Admiistrati, Gbidsbhr, Marktig of Commuicati, om maar wat t om. D komd jar wil Ymr ht aatal stagplaats gstaag vrdr uitbrid. Gïtrssrd i stag bij Ymr? Ragr via of vraag op school wat d moglijkhd zij

8 kijk s aa kort wi, wat & waar Jat Braad krg va Ymr huurwoig aagbod i Amstrdam- Zuid-Oost. Als d muur tuss d wookamr d kuk vrdwijt, ka ht mooi word, dacht z. Sam mt haar ma Toy Bruwsma vradrd z d woig. Luistr aar d Marathobuurt Algm tlfooummr: (lokaal tarif) E mail: Oz kator zij gopd op maadag t/m vrijdag va 8.30 tot uur. Wat trof u aa? D woig stod r tw jaar. D vorig huurdr had r its aa gdaa: kal bto mur, kli kukblok. E d kuk was zo gschid va d wookamr, dat j mt j bordj t i d had lags d voordur most. Ik zag wl moglijkhd: Als di muur ruit gaat, do w ht, zi ik tg d vrouw di os rodlidd. Amstrdam-Ctrum Mauritskad 17a 1091 GC Amstrdam Postbus GL Amstrdam Rgiodirctur: Ak Hutjs Amstrdam-Noord Florawg ZG Amstrdam Postbus AA Amstrdam Rgiodirctur: Ro Ovrzaagt Haarlmmrmr Burgmstr Pabstlaa XE Hoofddorp Postbus AD Hoofddorp Rgiodirctur: Frd d Ruytr Was vrbouw problm? N, Ymr maakt rgs problm va. Al oz vrbouwigspla mocht, als w vradrig tjs zoud afwrk. W krg foldr m waari stod wat wl of it mocht waar w op most ltt. Bij grot vradrig most w ovrlgg. Als j ht huis vrlaat, mot ht r god uitzi voor volgd huurdr. Ht hoft it i d oud staat t word truggbracht. Hard gwrkt? Mij ma hft dri wk vrijgom dag acht gklust. Muur gsloopt, lidig most omglgd word. D tchisch advisur hft daar og bij gadvisrd. Nu hbb w hl grot lfkuk, cht ht prokstuk va ht huis. Bov hbb w muur tuss tw kli slaapkamrtjs gsloopt. Dat is u hl mooi, grot slaapkamr. D grot lfkuk is ht prokstuk I g pakkd sfrrportags vrtll bwors odrmrs ho ht is om t wo wrk i d Marathobuurt i Amstrdam Zuid. I d audiotour Luistr aar d Marathobuurt m zij voor ht woord. D marathobuurt i Amstrdam Zuid is olags grodig grovrd. I d audiotour vrtlt d projctmaagr ovr dz rovati. Maar ook adr odrwrp kom aa bod. E rgothraput va Cordaa tst bijvoorbld grovrd woig mt rolstol, kidr uit d buurt vrtll of j hir gog buit kut spl. D audiotour Luistr aar d Marathobuurt is kostloos t bluistr of t dowload op /buurt. Ook komt d tour bikort bschikbaar als gratis podcast i d ITus Stor. Amstrdam-Wst Adrlchtlaa HL Amstrdam Postbus BL Amstrdam Rgiodirctur: Ja Voskamp Amstrdam-Oost Muidrstraatwg PS Dim Postbus AJ Amstrdam Rgiodirctur: Eric va Kaam Almr Rtmstrstraat JS Almr Postbus AD Almr Rgiodirctur: Pitr Ja Datma Haarlm Oorkodlaa MN Haarlm Postbus CH Haarlm Rgiodirctur: Grri Blok Bzok ook Noord-Kmrlad Bovwg 180A 1834 CJ Sit Pacras Bakrkig: Rgiodirctur: To Sijdrs E mail: oord Tlfoo: Voor vrij sctorhuur, bdrijv studt Jollmahof GW Amstrdam Postbus GG Amstrdam 14 15

9 vraag ht Ymr I dz rubrik batwoordt Ymr vlgstld vrag va huurdrs. Dz kr ovr burovrlast. Burovrlast War sprk w va burovrlast? Hard gluid, gbrkkig odrhoud, afval; ht zij zak di gmakklijk rgris tuss bur ku opwkk. Maar wat ovrlast is, is moilijk t zgg. E fstj dat t lag duurt is misschi vrvld, maar og wl accp tabl. W sprk va ovrlast als u vaak rglmatig last hft va uw bur. Wat ka ik do bij ovrlast? Allrrst zlf ht gsprk aagaa. Laat d irritati v zakk m daara cotact op mt uw bur. Vrtl rustig war waarva u last hft. E zok sam aar oplossig. Wat mot ik do als zlf prat it hlpt? Als u hulp odig hft bij ht oploss va coflict kut u trcht bij istati voor buurtbmiddlig bij u i d buurt (zi kadr). Bij rstig gluidsovrlast, bdrigig, gwld, drugsovrlast of (adr) strafbar fit, kut u cotact opm mt d politi. Wat ka Ymr do? Als zlf prat é bmiddlig g oplossig bidt, kut u cotact opm mt Ymr. Dat dot u door schriftlijk mldig t stur aar uw Ymr locati. Mr wt? Kijk op of bl (lokaal tarif) I d brochur Plzirig wo staa mr tips adviz voor ht voorkom oploss va burovrlast. Kijk op om brochur aa t vrag. Op kut u mr lz ovr buurtbmiddlig i Amstrdam. 16

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4

1000-jongerenplan. 50% korting op een leerwerkbaan p2 ONDERNEMER. BBL een fantastische constructie p6 ONDERWIJS. Kansen creëren voor jongeren p4 J**GD is ht iuwsmagazi voor ht Rgioaal Actipla Jugdwrklooshid IJssl-Vcht wordt uitggv door Rgioaal Platform Arbidsmarktblid os motto is jog glrd, jog gdaa J**GD (#1) maart 2011 1000-jogrpla OVERHEID 50%

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Wat is een normale doorloop5jd?

Wat is een normale doorloop5jd? 25-01- 13 Wat is ormal doorloop5jd? Wat is ormal doorlooptijd? (uitvorigsduur ovrlast bij rliig vrvagig) Has va Kk, Kragt Ifratch 16 uari 2013 3 Ihoudsopgav 1. Afwgig rli of vrvag 2. Wrkprocs fasrig i

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot Elk wk ggaradrd 50.000 liks! d loop wkkrat HELMOND NOORD 5702 DIERDONK 5709 ORANJE BUURT/ WARANDE 5707 STIPHOUT 5708 RIJPELBERG 5709 CENTRUM 5701 OOST 5703 WEST 5707 BRANDEVOORT 5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

In topvorm voor het zomerseizoen

In topvorm voor het zomerseizoen I topvorm voor ht zomrsizo Officiël opig: Glodiuw BMC i gbruik april 2012 Social mdia: Volwaardig commuicatiistrumt Safty & scurity policy: D blagrijkst put Back to Basiq: Praktisch kostbsparig off chocks

Nadere informatie

Nieuw shirt en logo voor HFC 15

Nieuw shirt en logo voor HFC 15 Tottottotr op m watrscootr Zomr bij Hodsport Hoogkrk P3 Vl tams kampio bij D Hld P7 P6 Wstr krat 36 Sids 19 volg os @wstrkrat Wosdag 27 mi 2015- jaargag 79 - wk 22 - ummr 21 - oplag 14.100 - laatst iuws

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015 Mt stoma aar Afrika Wij stimulr zlfrdzaamhid Fit of ficti?.ccnieuws VAN MEDIQ COMBICARE jui 2015 Sam lukt ht! Ik vid ht blagrijk dat j ht stomazakj it zit odr mij kldig Dasac NovaLif: Vilig, btrouwbaar

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014 Akr Akr Ms mt Missi Jaarvrslag 2014 4 3 Hoofdstuk 1: Ms mt Missi i ht kort E ig gluid 4 Wi zij wij? 6 Ms mt Missi hft i 2014 haar activitit gcoctrrd i d volgd lad: 11 41 8 Hoofdstuk 2: Ms mt Missi i Afrika,

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Noord-Holland wat ben je mooi

Noord-Holland wat ben je mooi www.oord-hollad.com Voorjaar 2010 Commrciël bijlag bij D Tlgraaf VVV Txl VVV Kop va Noord Hollad VVV Amstrdam Noord-Hollad pad VVV Zadvoort Gmt Vls Gmt Zaastad Noord-Hollad wat b j mooi Noord-Hollad is:

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Oogst van de 1e Netwerksessie kwartiermakersfase. 15 mei 2014

Oogst van de 1e Netwerksessie kwartiermakersfase. 15 mei 2014 Oogst va d 1 Ntwrksssi kwartirmakrsfas NowA 15 mi 2014 Colofo I dz Oogst zij all kaart opgom mt ambitis trds, di d dlmrs aa d 1 Ntwrksssi hbb igbracht. Dz oogst gft daarm d voll brdt va d iput va d dlmrs

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Karrvalskraat va t Aogj Jaargag 53 2014 Daor kud mj vor d dag komm! D iuw Joffrs 5 Aggumskbad wit Mottomot 7 Miistr va Plisi Zak gaat strijd aa tg lui kopr 15 Va d voorzittr t Aogs motto Bst caravalsvirdrs.

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp. Vlp Hk Btsma Vrvrkp lskaart t m ab mt 18 april 13 april tt ur :00 tt 18:00 u 12 a v p a Kass p watrprt i d t h c u l 2 grt bad, iuw putrbad 2 spctaculair glijba Bschutt liggig aagam watrtmpratuur Gzllig

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak CVOp Jaargag 8 Novmbr 2007 1 Niuw missi visi i d maak CVO stipplt prsolsblid uit tot 2015 Tw itr mdiators actif Niuw rubrik: Vuttrs mt fut op CVO-schol Colofo I dit ummr CVOp is ht huisorgaa va d Vrigig

Nadere informatie

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum 2 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 2 20 fbruari 2015 D Zuidrcatorij vird ht 25-jarig jubilum Wlk bas sluit zich aa bij Voics? Cursuss gog: o.a. ovr kruiswgstatis pagia 4 pagia 5 pagia 10 ds.

Nadere informatie

INTUSSEN OP DE SPEELPLAATS: VAN OVERLEVEN TOT LEREN SAMENLEVEN RUZIE? Haal de papegaaien erbij!

INTUSSEN OP DE SPEELPLAATS: VAN OVERLEVEN TOT LEREN SAMENLEVEN RUZIE? Haal de papegaaien erbij! N 3 7 FEBRUARI 2013 ZAZIE MAGAZINE N 3 - DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 - PAGINA 2 Th Adrlcht-tam ILAH Vrgr, t ij kid ar, achtt lk k vl spaig p iu aflvrig va Th A-tam. E tv-fuillt as dat, vr vir straff ma di

Nadere informatie

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen diti W k b l a d 03 05 Noord diti 09 Bradri Emiclar Kuffls zok baasj Hockyhr kampio Vathorst Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 M E I 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan?

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan? Nr. 04 april 2013 35st jaargag vrschijt it i augustus P 408.654 Misdadigr gstraft E da? qpril 2013 1 Ihoud / Uit d rdacti Uit d rdacti Ihoud Schriftwrk / Woord va d voorzittr Markus ht vagli zodr id Paus

Nadere informatie