punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B Brugge 1-2 4/121 P409362

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362"

Transcriptie

1 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B Brugg 1-2 4/121 P Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30, 2000 Atwrp JAARTHEMA BCV* ig vrvott

2 Huh? E Dubblput? Ik b toch og aspirat? Ja hoor, j bt aspirat. E, w hbb os it vrgist. Jij krijgt wl dglijk Dubblput. Maar wl maar éétj. Zo ku j al kr prov va Dubblput. Volgd jaar word jij immrs lidig. Da wt j al ogvr wat j kut vrwacht. Tot volgd jaar! K-dg, k-dg, Woho! [foto: ja va bostrat] Statio Gt-Sit-Pitrs, 9:00 uur. E tjokvoll tri komt ht statio bigrd. Mama s papa s will mt hu kidjs aar d zoo. Wat oudr ms mt purpr kapsl putig llbog gaa dagj aar Atwrp. E ik ga wrk. Idr wurmt zich ( pardo mvrouw, ops, sorry ) op stoltj slaapt og wat voort. Slap? Dat had j gdacht! Vijftig vrolijk kwkkd Chirokidjs bsliss daar adrs ovr. Bij gbrk aa stoltjs ztt z zich i d gag, tuss d coupés odr d ztls. E z do wat z altijd do: z spl. Z babbl. E z zorg dat r wat t blv valt. Op hl di stomm tri gburt dat adrs ooit! E hl jaar lag zitt daar saai, still ms op. Ik ook, hoor. Normaal zit ik da altijd d krat t lz. Bhalv i d zomrvakati. Da kijk ik wl aar mij krat. Maar ik luistr odrtuss aar ht vrolijk grozmos va al di Chirogrop, scoutstakk, KSJ-bds adr jugdbwgig? Di krat itrssrt mij da it zo, wat idlijk gburt r da s its op d tri. I juli augustus is d tri voor mij écht btj riz. Bdakt daarvoor! Mrij Omdat oz taalcorrctor Bart ook wl s op ris mag, wrd dz Dubblput aglz door Kvi Bry. Vrogr schrf Kvi ighadig Dubblput vol, u vrbtrd hij d foutjs di adr ms schrv. Bdakt Kvi! INHOUD 2 Edito 3 Ilidig 4 Basistkst 6 Ht vrhaal 8 Startdag i j grop 10 Wtschap va d lach 12 Jaarthmalid 13 Braakbal 14 Splclub 16 Rakwi 18 Tito 20 Kti 22 Aspi 23 Vrdswk 28 Zwart-Wit 29 Startdag jaar Dubblput 32 BCV* 34 Statuut vrijwilligr 36 D rubrik va Mik 37 Chirogazt 40 Chiro-ifo 42 Gsprokkld 44 Vormig 46 Yo! 47 D Bair 48 Achtrflap DUBBELPUNT sptmbr 2006 Dubblput vrschijt maadlijks, maar it i juli augustus. E jaarabomt kost 10,50 ka aagvraagd word bij Chirojugd Vlaadr, Kipdorp 30, 2000 Atwrp. ]Tl.[ ]Fax[ ] [ ]Rdactiadrs[ Mrij Gouwloos, Kipdorp 30, 2000 Atwrp ] [ ]Eidrdacti[ Mrij Gouwloos ]Rdacti[ Lid Va d Wall, Joris Vadrborght, Katrij Gldof, Kat Crauwls, Bruo Pirloot, Mik Castly, Nl Liks Marik D Vos ]Taalazicht[ Kvi Bry ]Foto s[ Tom Adriass, archif, plaatslijk grop ]Tkig jaarthma[ Jl ]Vormgvig[ Saskia Rogg Ja Va Bostrat ]Drukkrij[ Vad Brol, Brugg - Dubblput wordt gdrukt op chloorvrij gblkt papir ]Gift[ gift aa Chirojugd-Vlaadr vzw ku gstort word op rkigummr ] dubblput sptmbr 2006 [ mt stu va d Vlaams Gmschap

3 DOSSIER JAARTHEMA gstoord? Michal Jackso lit voor zichzlf ig dirtui aalgg. Rakkr Thomas is d grootst kr va mopp di bgi mt Ht is, ht. Frdiad Chval, Fras postbod, bouwd 30 jaar lag mt kizlsttjs aa zij droompalis. Maaik va d splclub gbruikt kl d witt strp va ht zbrapad. D artist Pric vradrd zij aam i ouitsprkbaar symbool: D aspirat va Chiro Kol vrkop mopp dur-aa-dur. x Ls alls ovr ht iuw jaarthma i ht gkstrik dossir. x Lr Jo k. x Start j Chirojaar gkstrik. x Lr ht jaarthmalid zig. Zij z allmaal gstoord? N, hlmaal it. Z zij gkstrik. J hrkt jzlf, j ld of julli lidigsplog ogtwijfld rgs i ht dossir. Hé, dat do wij ook! Ja, dat do jij ook. Natuurlijk do jij dat ook! Jij zit immrs ook i d Chiro. E dus b jij ook btj gk. Ook jij hupplt luidkls zigd va d trap. E ook jij krijgt vrmd blikk togworp als j wr maar s volldig aflvrig va ht lugpalis kut voordrag. Is dat ormaal? N. Dat is gkstrik. ] dubblput sptmbr 2006 [ 3

4 DOSSIER JAARTHEMA GEKSENTRIEK! Dikwijls sta j i d Chiro t kijk ho wodrlijk idr wl is: va ht klist trkj tot d mst vrgzocht passi, va ht waaziig uitlv i voudig splltj tot d mst schittrd prformac op d bot avod. Dk s aa d otlbar momt waarop j j gkk zlf bt i d Chiro, aa ht gorgaisrd gk do, aa d otlbar hilarisch isid mopp... di zo dikwijls ht fatastisch obschrijfbar Chirogvol omvatt. J gkk zlf Elk zodag opiuw lv j ld zich volldig uit. Idr Chiromomt ku z sam gk do hu ig gkk zlf zij. Maar zit r it méér i j ld da sam uitglat zij op zodagamiddag? Wi zij z, wat do z, wat houdt h bzig? D vrlg Kza buikdast d strr va d hml, Bram va d rakwi s kt d drd Harry Pottr uit ht hoofd aspi Has kamt lk vrijdag zij har om bij d fafar d bladzijd om t draai. E ik, ik zog vrogr lidjs achtruit: Gad Solp, d kkg rkkik... Kijk s rod kom uit op d mst gkk vrzamlig, ovrwacht passis of kli trkjs bij j ig Chirold. Idr is adrs, maar i lk va os schuilt wl its gks... laat ht dit jaar uitdagig zij om al di gkhd s i kaart t brg. Sam lach D Chiro is plaats waar j sam kut lach. J hoft ht it s vr t zok. Dk maar aa di hodrd Jatj gig s... -vrsis di j rakwi s lk wk vrtll, aa d stor sksmopp va d tito s of aa di frappat dig di j als grop blfd ooit mr vrgt. Lach ka op vl mair mt vl dig. Toch is it alls v luk voor idr... Wat voor d éé hilarisch bloopr is, is voor d adr misschi wl misplaatst grap. Sam lach is god voor d grop. Pijlijk situatis, wrijvig i d aspiplog,... mt grappig opmrkig of gkk stoot wordt d sfr ops vl midr gspa. Zo wordt humor ook écht gsmiddl. D juist grap op ht juist momt brkt ht ijs voorkomt hl wat ruzis. D oozlst grap is it oozl gog. Ht mst absurd spl ka altijd og absurdr. Maak r wrk va: m lachbad op, spl slapstickspl, do gkk opig. Lach sam mt j ld, mt j mdlidig mt jzlf. Laat zo va tijd tot tijd d stoom va d ktl gichl d zodag om. Brg ht gkk i jzlf aar buit, i j grop, i j buurt, do u maar s lkkr... GEKSENTRIEK! Frak out!! Ms lop r soms toch zo sombr afgstompt bij... jawl, vrzuurd! Doorbrk ht alldaags, flur j dag op! Ovrtrd s achtrhaald wt, of brk s absurd rcord. W lv i gkk wrld. Ws d gkk factor i j buurt, d gklurd zott bd... frak out! Waarom it all mlkbor va d provici krstkaartj stur? Of gaa viss i d rioolput voorbijgagrs tot stilt aama. Kom uit j lokaal vrsir d buurt mt lach! 4 ] dubblput sptmbr 2006 [

5 DOSSIER JAARTHEMA Dus... All rmm los... Ht dol va dit jaarthma is hl voudig: do maar s gk, gkkr, gkst gf idr d kas om daarbij zichzlf t zij. Laat j vrbaz door d wodr wrld va kid, ga op zok aar d gkk gwoots va j ld mdlidig, brg d gkt i j buurt. [foto: ja va bostrat] Duurzaam op bivak Jo d D JNM piguï maakt r wrk va Nt als d Chiro is d JNM (Jugdbod voor Wi Natuur is Jo d Miliustudi) Piguï? Jo jugdbwgig. is rportr. D Hij aam wrkt vrraadt voor al dat dglijk JNM rs (glukkig) aadacht orsaai zorg krat: b- Dé vl std Krat. aa Elk d dag atuur. schrijft Nt Jo als d wij bursbricht. gaat ook d JNM Mt i d vl zomr plzir op bivak. ragschikt Uitraard hij d probr cijfrtjs, z hirbij otrt zovl hij moglijk burskors rkig t d houd bschrijft mt hij oz d plat schommlig alls wat va rop d groit aadl. Zij Tips baas, bloit. voor d hoofdrdactur, kod wil dat w zij dus krat duurzaam bivak zkr dglijk bij h blijft. vid. Saai, Ptr srius D Grad, dglijk, bglidr zoals va krat JNM-bivak mot stod zij! O os ja, d graag hoofdrdactur woord. is trouws walrus. Mt gigatisch sor. D bivakk E walrussor, Ptr: zij mstal mt idrdaad! fits, r is doorgaas zlfs g auto op d bivakplaats aawzig. Ikop do w dus mt d fits. D its jogr dlmrs m mstal hu fits m op d tri. Zo vrmijd w dat oudrs ht hl lad door mot rijd. Ekl war grot grop uit dzlfd strk aar vrr locati mot, wordt r wl s bus igschakld. Mt d fits op bivak gaa, is atuurlijk ook suprvoordlig! Op bivak t w vgtarisch zovl moglijk biologisch. Igrdiët zoals rijst pasta ku w via ht JNM-scrtariaat bstll. Vrdr kiz w ook bija altijd voor sizosgrot. Bovdi vrmijd w zovl moglijk vrpakkig door mt vrs igrdiët t kok. Mt éé à tw vuiliszakk kom w doorgaas ruimschoots to voor hl bivak. JNM-bivakk zij mstal togaklijk voor all JNMld uit Vlaadr. Voor d 8-tot-12-jarig zij r Pipkamp, voor d 13- tot 15-jarig Ii-kamp vaaf 15 jaar ka JNM r aa ht sriuz wrk bgi op atuurstudi-, wrk-, wrkstudi- of miliukamp. Ptr: I sptmbr bglid ik bijvoorbld Jo d piguï houdt va: garal, ord structuur (Volgs Jo badr w d idal wrld war all piguïs op éé rij achtr lkaar lop, waggld i dzlfd maat.), klaargmaakt watrvogls mt applsitjs zoals bijvoorbld d, gas of piguï à l orag, afwijkig va d daglijks structuur, d rubrik burscijfrs i d krat, gkk ovrwacht dig, zij job als rportr, zij scootrtj, cht Vspa, walruss mt grot sor, ms di mt scootrtjs lach, pasgdrukt krat. ] dubblput sptmbr 2006 [

6 DOSSIER JAARTHEMA HET VERHAAL Dé krat: it zomaar k Jo tikt ijvrig op zij typmachi. Ht aadl va Iglo stijgt mt 4 put. Dat is da, v kijk, 4703 put voor Iglo brkt Jo sl. E d aadl op d burs va Tokyo zakk alwr. Jo zit aa burautj i groot gbouw. I dat gbouw zitt d kator va Dé Krat, it zomaar krat. Dé Krat hft trouw publik va sriuz lzrs. Wi Dé Krat lst, is vooral gïtrssrd i burscijfrs, politik, wtt iuw coomisch rgls. Jo dot its livr da d burscijfrs otr brk. Hij houdt amlijk va structuur. E ook wl btj va ord. Als idr zich op dzlfd mair gdrog, zou d wrld véél mooir zij, vidt Jo. Di gdacht is it zo vrmd. Jo is immrs piguï idr wt dat piguïs ht lifst op éé rcht rij achtr lkaar waggl. Structuur is hu twd atuur! Plots gaat zij tlfoo. Jo mt op: HalloDékratmtJowatkaikvoorudo? Ht is d hoofdrdactur di blt. Mijhr Jo, ú aar mij katoor kom! Omiddllijk! Dat voorsplt it vl gods. D hoofdrdactur is amlijk altijd i slcht bui. Misschi is dat wl igschap va walruss, dkt Jo. Of zou ht door di llijk sor kom dat hij zo slcht gzid is? Zou hij t vl kribl? Bzorgd wagglt hij aar ht katoor va d hoofdrdactur. Jo? gromt d hoofdrdactur. Ja mr? kucht Jo door d sigarwalm. J krijgt blagrijk opdracht! gromt d sor vrdr. Jij zal ht aatal lzrs wr do stijg. Jij zult artikl schrijv om oz lzrs god gvol t gv! Jij, Jo, mot artikl schrijv ovr gkk, zott xctriklig! Oz lzrs mot s god ku lach mt di domm wzs! Oz lzrs mot wét dat z btr zij da al d rst! Lv ord structuur! Lv Dé Krat!... Jo wt ht v it mr. Mot hij zij burscijfrs opgv om ovr domm, gkk ms t schrijv? Mot hij écht zij structuur ord i d stk lat? Dat ka toch it? Bdrukt wagglt hij ht katoor va d hoofdrdactur uit. Odr zij vlugl zit grot brui vlop. Jo kruipt op d stol voor zij typmachi, stopt z bk tuss ht flapj va d vlop opt di mt éé bwgig va zij kop. Piguïs zij daar hl god i. Uit d vlop dwarrlt kli papirtj. Dhr. V. Bak Dokrstg 16 Haalst (gkk igschap: vrtlt mopp) Jo volt zich bldigd. Mot ik zo gk gaa itrviw, all maar omdat hij mopp tapt? ropt hij. Ik hb wl its btrs t do! Mt frm zwaai gooit hij d vlop ht brifj wg zt zich wr voor zij burscijfrs. Maar Jo twijflt. Hij ruikt og duidlijk d vtt sigaar va d hoofdrdactur. Zou hij ht rg vid als ik ht it do? vraagt Jo zich af. Zou hij ht wl mrk? Bwa, hij mrkt ht it! Of toch? E als hij ht mrkt, zou hij da 6 ] dubblput sptmbr 2006 [

7 DOSSIER JAARHTEMA JAARTHEMA rat! boos zij? Misschi word ik wl otslag? Of misschi dot hij og its rgr? Mt dip zucht raapt Jo ht papirtj op. Er zit its adrs op: hij zal dat artikl mot schrijv. Jo glijdt op zij buik d trap af wat zo glijd piguïs trap af mt zij hlm va d kapstok i d hal. Hij zt zij hlm op, duwt zij pilotbril op zij bk zucht og s dip. Bah, avotuur! dkt hij. Da trapt hij zij scootr i gag tuft d straat uit, op wg aar imad di hij iglijk it wil itrviw. Tips om Jo d rportr mr lv i t blaz Ho vrkld j j als Jo? Ofwl haal j ht trouwkostuum va j vadr va odr ht stof, ofwl kutsl j piguïpak. Ho bgi j daaraa? 1) Nm grot zwart vuilzak maak gat voor j hoofd i d zak. 2) Kip oraj vlidrdas uit karto. E rod sjaal mag ook, wat da lijk j og mr op Jo. 3) Nm wit blad papir (A4) plak dat op d voorkat va d vuilzak. Plak u j das of sjaal op d zak, t odr d hals va d piguï. 4) Kip u rchthok va ogvr 55 op 35 cm uit wit karto. Di plak j t odr ht blad papir op d zak. 5) Kip tw piguïvot uit oraj papir of karto plak z op d zak. 6) Kip t slott d hok va adr vuilzak. Gbruik zo hok als kap voor d piguï. 7) Maak u og oraj bk voor Jo, schmik j gzicht wit zt hlm duikbril op. J lijkt u als tw druppls watr op Jo d rportr! Volg d avotur va Jo i Dubblput! Zal hij aa d vrwachtig va d hoofdrdactur ku voldo? Wlk gkk figur zal hij otmot? Lukt ht om hu hilarisch vrhal i god artikls r t p? Zal d hoofdrdactur tvrd zij? Lt op: D piguï di j t gmaakt hbt, is it zo groot. Als j als lid(st)r dit pak aatrkt, mot j op j kië gaa zitt (bro: J kut atuurlijk ook zwart vuiliszak ovr j hoofd trkk, witt schort daarbov, duikbril, badmuts, zwmvliz alls wat j kut bdk gbruik. Kijk op pagia 47 om t wt waar Jo zij hlm haalt... ] dubblput sptmbr 2006 [ 7

8 DOSSIER JAARTHEMA Bgi ht iuw wrkjaar gkstrik! kotsgkk STARTDAG IN Jou D startdag i j grop is hét momt bij uitstk om ht jaarthma i d vrf t ztt. Laat j ld uitgbrid kismak mt Jo d Piguï haal al j gkhid va dat stokj om r t gkk startdag va t mak. Ws wlkom! D ovrgag Ht is altijd luk om d ovrgag va d aar d adr afdlig aa spl of ritul t koppl. Idr mot da its kli do om t bwijz dat z r hlmaal klaar voor zij om i di bpaald afdlig ht iuw wrkjaar bi t stapp. allmaal sam gkk bkk lat trkk, d rakwi s ku j gkk sprog lat mak op éé of adr maf mloditj, d tito s ku zich lat gaa i gflipt modshow d kti s aspi s ku j lk afzodrlijk ht podium opstur mt absurd opdracht. Als julli ld aakom aa ht lokaal, staa julli atuurlijk paraat om h als cht piguïs t vrwlkom. Mt d volgd idtjs ku julli r alvast voor zorg dat idr mt i cht piguïsfr zit: x Jo d Piguï odigt idr uit voor ritj achtr op zij vspa. x Wi aakomt op ht trri, krijgt mt dictafoo odr d us gduwd mot kl kotsgkk vraagjs batwoord. x Piguïs hbb hl spcial mair om lkaar t bgrot. Bdk grappig piguïgrot. (bv. twmaal mt d likrvlugl wappr, mt ht hoofd schudd, twmaal mt d rchtrvlugl wappr, mt d kot schudd, mt d pot stamp da mt d rchtrvlugl tg d vlugl va d adr wappr) Wi op ht Chiropli wil, mot rst Jo d Piguï op d juist mair bgrot. x Vrw julli ld hu oudrs mt hus piguïrcpti mt piguïobrs di lkkr zwart-witt of ijsgkold hapjs uitdl. J kut ook piguï-ijskraampj mak idr traktr op lkkr ijsj. x Trwijl d adr ld aakom, ku j mt wi r al is piguïbowlig spl. Maak va kl kgls of plastic flss piguïs, di j da mt ijsblok omvr probrt t kgl. Ekl idtjs x Fotoshoot: Vradr j lokaal i profssiol fotostudio zorg ook voor wat luk attribut i d vrschilld afdligsklur. Idr mot da éé voor éé d fotostudio i voor gkstrik foto. J ka d splclubbrs bvb. zo gk moglijk bk lat trkk d aspi s absurd pos lat aam mt éé of adr oraj attribuut. Nadat d foto gom is, krijgt idr va d fotograaf botj i zij afdligsklur. Zo word da d vrschilld afdlig gvormd. Als j afdlig complt is, ka j og s d studio i voor kotsgkk gropsfoto. x Frak show: Zt podiumpj op ht trri laat idr daar hl v zij ig gkk dig op do. J kut d splclubbrs x Gkstrik zagstod: Elk afdlig zigt zij afdligslidj op gkstrik wijz : mt hl hoog stmmtj, als cht brombr, hl sl, hl traag, op zij Hollads, vrvag door dirgluid of i ovrstaabaar taaltj... Als j ht ghl da ook og bglidt mt kotsgkk muzikistrumt, zoals usfluit, ttrom of gwoo ballo, krijgt julli zagstod xtra gk titj. x Ijskoud: Idr krijgt ijsblokj mt daari puzzlstukj of boodschap (bst it uit papir mak, maar uit plastik dat j mt alcoholstift bschrijft). D puzzl of boodschap lidt da aar d afdlig waar j bijhoort. 8 ] dubblput sptmbr 2006 [

9 DOSSIER JAARTHEMA w GROEP E gk gropsspl Jo d Piguï hft va zij baas d opdracht gkrg om artikls t schrijv ovr gkk xctrik ms i oz buurt. Jo trkt r dus mt zij scootrtj op uit i d hoop kl klurrijk figur tg ht lijf t lop. Om rvoor t zorg dat hij zkr vast gog maff ms zal otmot, schit w mt oz Chirogrop i acti! Omdat Jo zo houdt va ord structuur volgt hij altijd htzlfd trajct mt zij scootrtj. Als w dus ku achtrhal war Jo op wlk plk zal lagskom, ku w zorg dat w daar juist tovallig ook zij trwijl w its gks do, zodat Jo kort rportag ovr os ka mak. Splvrloop: J hagt aatal vlopp op aa d dur va j lokaal. Op lk vlop staat voorwaard waaraa voldaa mot word om d vlop t mog op: Bvb. x idr mot 3 gro boll op zij gzicht hbb x imad mot 30 kldigstukk aahbb x r mot 20 vrschilld mopp vrtld zij aa d lidig x r mot badj gmaakt zij waarop d lach va mists 15 ld t hor is x... I lk vlop zit tip di lidt aar plaats i d omiddllijk omgvig va ht Chirolokaal. Bvb. x ht is hir wit lkkr kol (d kolkast) x ik b rlijk hrlijk (tuss d flsjs wrldwiklfruitsap) x... Op di plaats zit wr vlop vrstopt di uur plaats bvat. Zo kom j t wt war Jo d Piguï op wlk plaats lagskomt. Bvb uur: aa ht stadbld uur: aa ht gmthuis uur: aa d school uur: aa d bibliothk... Ht is d bdolig dat r tlks dl va d grop op ht juist momt aar d juist plaats gaat daar its gks dot. Om t wt wlk gkk opdracht j mot do, ka j gkk digtromml mak. D ld trkk da gkk opdracht uit di tromml voor z aar bpaald plaats gaa. Bvb. x Ga zitt viss i ht rioolputj. x Do mt zij all alsof julli kipp zij: kakl, scharrl i d grod,... x Zig kotsgk lidj bglid jzlf op gitaar zodr sar. x... Ht is d bdolig om zovl moglijk door Jo d Piguï gïtrviwd of gfotografrd t word. Ht is atuurlijk xtra luk als d foto s cht gpublicrd word! ] dubblput sptmbr 2006 [ 9

10 DOSSIER JAARTHEMA Gkstrik: vra [foto s: FLICKR] Ops Vrkrd tijdschrift? Ht lijkt idrdaad alsof w bovstaad tkst zo uit Flair, Libll of God Gvol hbb gplukt, maar its is midr waar. Ht iuw jaarthma is amlijk uitstkd plaatsvrvagr voor wlsskuur, atistrss-sssis, gzichtsmassag é codititraiig icluis: wat lach is gzod dat is bovdi wtschapplijk bwz! E luk xtraatj voor dig di og twijfls hbb ovr twaalf maad durd Gkstrikkuur: lach is hlmaal gratis. Door j wklijks izt i d Chiro ka j mt ht gld dat j uitspaart voor j gplad schoohidsbhadlig dus Chiro-ivstrig do di vl mr opbrgt da botoxispuitig of powrplatsssi! Gkstrik: wtschapplijk vratwoord Spciaal voor d scptici odr julli gaa w mt vl plzir d wtschapplijk tor op. Ht iuw jaarthma - Gkstrik - garadrt u strald huid, stvig buikspir, vrbtrig va d zuurstofopam, massag va d igwad hrstl va uw biobalas. Daarbov word dprssis tgggaa strss vrdwijt als suw voor d zo: kortom, Gkstrik is vradmig voor body soul. Blf Chiro Gkstrik ht rsultaat is omiddllijk mrkbaar! * *Op trmij ku r tr hoogt va d slap misschi kl lachrimpltjs vrschij. Maar ach, di zij u maal sociaal aavaard bovdi rg charmat. War j lacht, kom r dri stoff vrij: dorfi, adrali immuoglobi. Edorfi wrkt pijstilld, adrali vrhoogt ht zuurstofghalt i ht blod immuoglobi dit als afwrstof tg ifctis. Omgzt i Chirotaal btkt dit dus dat j voor splclubbr di hockystick tg zij slaap krg, ht bst j allrgkst bkk uit d kast haalt. D kas bstaat dat hij da i lach uitbarst d vrijgkom dorfi dot d pijstilld rst. Ht sprkt voor zich dat adrali Chirogwijs mr da wlkom is w lat ht aa julli ig crativitit ovr ho j di adrali a of tijds ht lach optimaal ka gbruik. Mt gkstrik gdrag vrmijd j bovdi lllag fils aa d toiltt op bivak. Immuoglobi gaat darmifctis tg julli bivak blijft gspaard va kwalijk gurtjs blk gzicht slaapzakk di odig wasburt ku gbruik. W zid ht al: lach hft vrstrkkd, ovrwacht, maar vooral its da positiv gvolg. Als j chimpas mop vrtlt kijkt hij j waarschijlijk obgrijpd aa. E chimpas vrstaat g mopp. Nt als d ms ka hij chtr wl lach. Misschi hb j ht al wl s gzi? War j chimpas kitlt, trkt hij zij bovlip ovr zij tad bgit luid t `kraai. Hij ka r mstal it gog va krijg. Pas chtr op: war chimpas aar j grijst is hij wodd! Wi is r i jouw Chirogrop «D Chimpas» ka cht it tg kitl? I Caada wrd zs dprssiv patiët wklijks adrhalf uur bij lkaar gzt om lkaar vrolijk vrhal t vrtll komisch vido s t bkijk. Hu zikt was vrbod gsprksodrwrp. Drti wk latr was hu zlfvrtrouw aazilijk ggroid war hu dprssiv igig aazilijk afgom. 10 ] dubblput sptmbr 2006 [

11 DOSSIER JAARTHEMA dmig voor body soul D wtschap va d lach wordt «glotologi» gomd. Ook d Oud Grik war al ovrtuigd va d hilzam wrkig va lach humor. Lach is bij uitstk sociaal gbur bovdi wrkt ht aastklijk. Nt als guw is lach dus hadlig di tot imitiati lidt. Do d tst i j ig Chirogrop ga allmaal op j rug ligg. Idr ligt mt zij hoofd op d buik va adr. Mstal lidt dz houdig al spotaa tot glach. Zo it, da bgit d rst t lach j zal mrk dat a tijdj idr mlacht: dit wrkt hrlijk otspad wat ook j hoofd krijgt door ht glach va d buik waarop j ligt automatisch hrlijk massag. D cijfrs! x E kid lacht gmiddld drihodrd kr pr dag. x E volwass Vlamig lacht gmiddld twitig kr pr dag. x Eé drd va d Vlamig lacht ooit of midr da ti kr pr dag. x Eé drd lacht midr da drtig kr pr dag. x Vijfti proct lacht vijftig kr pr dag. x Vijfti proct lacht voortdurd. x Ht lach vrgaat os aarmat w oudr word: Tw drd va d vrtigplussrs lacht ooit of midr da ti kr pr dag. x W lach stds midr. I d jar vijftig lacht volwass gmiddld og achtti miut pr dag, vadaag blijv daar og schaml zs miut va ovr. x J gbruikt zvti spir om t lach maar lifst driëvrtig spir om t fros. x Wtschapprs bwr dat lach pas cht positiv ivlod ka hbb op ht immuusystm war j dri kr pr dag lifst og vl mr zv scod cht lag lacht. E oprop Dat lach jouw gzodhid allsbhalv schad tobrgt, mot j ituss al lag bgrp hbb. Maar j ka zlf, door gkstrik t do t zij, Vlaadrs lachstatistik btj bij btj vradr. Laat idr i Chirogrop lach zorg dat z blijv lach. Wg mt d azijpissrs, zwartkijkrs, droogstoppls, zuurpruim galspuwrs i Vlaadr vr ovr d grz h! Gichl, giffl, grijs, schatrlach prost rop los. Blijf gwoo lach, j hl lv lag, omdat lach aastklijk wrkt, dot idr op trmij gwoo m. Ws GEKSENTRIEK d wtschap zal ht gwt hbb! ] dubblput sptmbr 2006 [ 11

12 DOSSIER JAARTHEMA BIVAK zig op d vspa Ook dit jaar is r jaarthmalid. All iformati ovr d autur ls j i d Chirogazt. Zij jaarthmalid ls j hirodr. Zou j ht graag kr hor voor j r zlf aa bgit? Surf da aar zig vrolijk m. Of stop j aasluitigs-cd i d cd-splr. Daar staat ht lid ook op! 12 ] dubblput sptmbr 2006 [

13 DOSSIER BIVAK gog glach Sylvi kwam als splclubbr i d Chiro. J kt dat wl, di rst zodag voor iuw kidjs. D rokk va d mama s schur bija omdat d krsvrs splclubbrtjs h it will loslat. Gzichtjs vrkramp, tra roll ovr di kli wagtjs. Glukkig duurt zoits it lag. Zodra d priss bvrijd is d chocokok tvoorschij kom, vrschijt r op al di sotjs brd lach. Maar it bij Sylvi. Zij wd wl, maar di lach, dat wou it lukk. Ach, d lidig dd haar bst hoor. E xtra kuffltj, grapj vrtll, s achtr d or kribl: d a d adr probrd wl its. Maar zodr rsultaat. Sylvi wou it lach. Nochtas braaf kid, di Sylvi, wist d lidstrs op d lidigskrig t vrtll. Z splt flik m, z zaagt it, z pst imad. Maar z wil it lach... Sylvi wrd kwik. D grapjs vlog door d lucht, d lidig wrd voor d gk ghoud, r war wdstrijd om-ht-gkst-gzicht-trkk lk zodag war r d blaadjs va d schurkaldr mt mopp om j, u ja, t bschur. E toff bd, vl lach wat odugd, klok ht i d lidigsplog ovr d kwiks. Zlfs Sylvi is odugd. Z lacht og stds it, maar dat komt og wl. Ook bij d tito s vradrd r it vl, laat staa bij d kti s. Sylvi lacht it. D adr titos haald hu stomst stot uit, haar mdtiptis hadd d grootst lachbui ooit, maar Sylvi lacht it. E paar jogs bgo haar di saai t om, maar dat wrd door d tiptis hardhadig d kop igdrukt. Sylvi is it saai! Dat klopt. Sylvi ko hodrduit vrtll, ko waaziig god das, kutsld als d bst, ko zlfs hilarisch mopp vrtll. Maar zlf lach? Ho maar! Dat gburd it. Of toch? Op kamp zat z mt all aspirat rod ht kampvuur. D lidig vord ht mst lachwkkd toltj ooit op. Idr rold ovr d grod krg buikpij va ht lach. Sylvi s modhok bgo t krull. Haar og bgo t blik haar us plooid zich aar all kat. Z haald dip adm trok haar schoudrs aar achtr... D aspi s kk gspa to: Zou ht cht...? Hatsji! Hooikoorts... N, Sylvi zou it lach. Z wrd wl lidstr. Z wo all splltjs waarbij dg di laatst lacht, hft gwo. Glukkig bstaa r hodrd adr splltjs, of d zodag zoud ogal saai word. E da, ht rst bivak. Tom gig m, als lidr. Z hadd immrs lidstr t wiig bij d splclub. Zodra Tom i zicht kwam, wrd d vlidrs i Sylvis buik wakkr. Smoorvrlifd was z op hm. E hij op haar. Ti dag lag blv di vlidrs daar maar fladdr, zodr dat zij ht tg hm zi. E hij it tg haar. Aa ht kampvuur is ht gburd. Z kk dip i zij og. E hij i di va haar atuurlijk. E z lacht. Z lacht haar koijtadjs bloot. D lidigsplog is og ooit zo stil gwst als op dat momt. Sylvi is u glukkig mt Tom. Z lacht og stds. E Tom? Di is glukkig mt zij koijtj! ] dubblput sptmbr 2006 [ 13

14 Kowig m, kowig D splclubbrtjs kom voor d rst kr aar d Chiro. Z word atuurlijk thousiast othaald door d lidig. Alls is iuw, dus z mot lkaar ht lokaal og lr k. Omdat dit allmaal wat bagstigd is voor h, mot j r zkr tijd voor mak. Gf h zo voldod kas om hu ig plaatsj t vid. Va d splclubcommissi krijg j alvast paar idtjs om aa d slag t gaa. Dit is... Idr staat i grot krig. Kar gaat voor Ky staa zgt: Ik b Kar, wi b jij? Ky zgt zij aam maakt hirbij gbaar. Kar draait zich om zgt: Hij is Ky. z maakt htzlfd gbaar. D adr zgg: Dag Ky! do ook dat gbaar. Kar Ky gaa sam vrdr aar imad adrs di zich da ook voorstlt gbaar maakt. Z do dit tot idr op rij staat imad ovrblijft i d krig. Lak i ht midd Vrdl d ld i 2 plog zt lk plog aa kat va ht trri. I ht midd houdt imad va d lidig lak omhoog. Va lk plog gaat r u imad aa hu kat va ht lak staa. Als ht lak valt, mot z probr om zo sl moglijk d aam va d prsoo aa d adr kat va ht lak t rop. D plog di ht slst d juist aam ropt, krijgt di prsoo rbij. [foto: Wdy Vadputt] Kruipd krig (voor d its oudr splclubbrs) Idr krijgt brifj mt aam va splcubbr rop wordt gbliddokt. Na ht startsi kruipt idr rod ropt d aam di op ht brifj staat. J mot god luistr. Als j otdkt wi jouw aam ropt, da probr j zo sl moglijk zij of haar vot vast t m. Vrgt odrtuss it om zlf d aam op j kaartj t blijv rop. War imad j vot hft vastgom, stop j mt rop. Spl zo voort tot idr imad vast hft r krig otstaa is. 14 ] dubblput sptmbr 2006 [

15 you... splclub Namtmmr All splclubbrs staat i krig. D amtmmr staat i ht midd. D lidig zgt aam va imad i d krig di splclub mot da sl adr aam zgg voor d amtmmr hm/ haar ka tikk. Als j gtikt wordt, wissl j va plaats mt d amtmmr. Namstaftt D hl grop staat i rij achtr lkaar mt d b op. D laatst va d rij kruipt odr idrs b zgt tlks d aam va d prsoo waar hij odr zit. Als hij/zij r vooraa odruit komt, ropt di splclubbr zij/haar ig aam mag d volgd vrtrkk. Plt j buur-spl J gaat i krig op stol zitt. Idr zgt om burt kmrk va zichzlf (bv. Ik hb zus. Ik kutsl graag.). Als j htzlfd kmrk hbt, mot j plaats aar rchts opschuiv. Als j dit kmrk it hbt, mot j blijv zitt. Zo kom j dus op mkaar t zitt. Als r al imad op j schoot zit, maar j hbt toch htzlfd kmrk, da mot j blijv zitt. Zo ka ht gbur dat uitidlijk idr op dzlfd stol zit. Ru Forrst, ru! Idr staat op lij aa d kat va ht trri, bhalv éé imad di aa d adr kat va ht trri staat. Dz prsoo ropt d aam va imad va d grop. Als j j aam hoort, mot j zo sl moglijk aar d adr kat va ht trri lop. All adr splclubbrs mot j probr t tikk voor j daar bt. Raak j aa d ovrkat zodr gtikt t word, da blijf j daar staa. D splclubbr di daar stod gaat da m trug. Als j wl gtikt wordt, ga j zlf m trug. Raad j maatj Vrdl d grop i 2 plog zt z i tw rij op zkr afstad tgovr lkaar. Laat z zich omdraai mt d rug aar lkaar to. D lidig mt r u va lk plog éé imad uit zt di tw mt hu rug tg lkaar i ht midd. Op ht tk va d lidig draait idr zich om, bhalv d 2 i ht midd. D plog mot u probr aa d prsoo i ht midd duidlijk t mak wi r achtr hm staat. Z mog kl gbar mak dus g gluid mak. Wi ht rst d juist aam zgt, wit. Wi is ht? Laat all ld tkig va zichzlf mak. Zorg rvoor dat z op d dtails ltt (juist haarklur,...) gf h ook d opdracht om éé va hu hobby s m duidlijk t mak op d prt. Als idr klaar is, lg j all tkig door lkaar. Laat z éé voor éé tkig trkk rad va wi z is. Als z juist grad hbb, hag j d tkig op i ht lokaal. Als z fout grad hbb, stk j d tkig gwoo trug tuss d adr do j vrdr. Ik zit i t gro D hl plog gaat op stol i krig zitt. Eé prsoo gaat i ht midd va d krig staa laat dus lg stol achtr. D prsoo liks va d lg stol gaat daarop zitt zgt: Ik zit. Da gaat d volgd wr op d iuw lg stol zitt zgt: I t gro. Daara is ht wr aa d volgd om op t schuiv di zgt: E ik hou va... aam va imad i d grop. D prsoo di gomd wrd, mot op d lg stol aast di laatst kom zitt. E zo is r wr adr stol lg ka j trug bgi. Tijds ht spl probrt d splclubbr i ht midd tlks op d lg stol t gaa zitt voordat r imad adrs zit. Lukt dit, da mot d prsoo di r iglijk most zitt i ht midd gaa staa. D splclubbr i ht midd mag atuurlijk it op d lg stol gaa zitt, waar d adr aarto mot. Bld j s i dat j zlf splclubbr bt. Ho zou d rst Chirozodag va j lv r da uit mot zi? Wordt ht groot fst? Of plchtig rcpti, waarvoor j zlf d hapjs hbt mog mak? Of zij di hapjs voor mama papa als z jou kom hal? E zou j toltj ook luk vid? Of had j livr poppkast? Wat j ook dot, ht blagrijkst is dat j splclubbrs volgd zodag opiuw kom! ] dubblput sptmbr 2006 [ 15

16 Rgls, rgls og s rgls! Ovral gld r rgls: thuis, op school, i ht vrkr. Zlfs i d Chiro mot w os mstal aa aatal rgls houd. J rakwi s kom vadaag trcht i oudrwts kostschool (lifst mt hl strg lrkracht zo moglijk og strgr dirctric). I d kostschool gld strg soms absoluut absurd rgls. Ht rglmt wordt voorglz door d dirctric. Pr rgl mot d lrlig spl spl, zodat d lrlig d rgl btr othoud. Wgs stkgvaar word i d rftr g mss gbruikt bij t. Idr krijgt ms maakt ht voor zichzlf hrkbaar (door litj of stickrtj of...). All mss word da i éé had bij lkaar ghoud, rchtgzt losglat (zoals Mikado). Als d mss gvall zij, kijkt idr god waar zij ms ligt. Ht is d bdolig dat d rakwi s op dzlfd mair gaa ligg als hu mss. ai, ht ld w g lawa I oz scho ol du om mt rgst vrbod is da ook t st t lop o tglijk rod mr da 2 prs ovr ht trri. 2 (ach staat pr r d I. l, 3 is tv l tikkris t wiig ovr sp jv li b W spl 2 rso l blijft krig. 2 p or kopp o v i r) a rd a o lk w tr ot gtikt gaa lop rsoo di m dat koppl a v o o tj. Als d p rs p ai d d achtrst kt wordt, dra t ti o g m r, ls a a A stilst tikobjct. ht iuw wordt zo roll om. Huisdir ho r uitra ard it thuis op d school. Om himw t vo orkom zij zlfs foto s va d ig huisdir t strgst vrbod i d slaapvrtrkk. W spl ko votbal. Id r zit op h mag d bal ad ki kl mt j ho ë j o fd rak. Lu cotact bt k xtraatj: zola mt d bal, m g j i ot j loi. of lr t lrlig a d d ij m afom t vr bspi d d r o w s j als illt om t zig kracht st t h c li p r, is ht v gluistrd pt. gag lo o j do o r d t doorgt spl kaar d or w r g kijkt kri t va ht spl ar Idr zit i ka st ov mt d b soo vrplicht gv. Idr t mot di pr ar ka rt ha t is. Bij wlk kaart h. bgi zig lifdslid hbrschid t d o jk li iig mog all kl dij Om zo w, dit g li r l oz mo rgs b tuss ho o rt s b m r o if t ht u o olpo o rt. di it to a d sch a a a d g uit t wo rd W mak 16 kttig om tr lagst klr ] dubblput sptmbr 2006 [ E stol h ft 4 pot. Ht wo g duld dat rdt it lrlig r slchts 2 bruik tijd va gs d lss. J mot parcours aflgg trwijl j op stol zit mt j vot aa lkaar gbod (vrdr hupp dus mt d stol).

17 RAKWI is va d vlott k ij w w i u z o sch Aag prio ritit b ls a l a u 17u Fras ta r tuss 16 t rd o w, uut i dit istit gpraat. s kl Fra p: r j s ht prici lg vo is k r d Fras Kort kwis ov vrag: orbld va vo l k E t. ro at is r? ht Fras w Ho zg j i a) il y a quoi? u il y a? b) qu st-c q c) quoi st il?? t u tarti Wat btk artj a) kli ta b) spi am? c) botrh aa vict gf ht bok k i j l a a rt Ho v t livr à Vic a) J do l t livr au vic b) J do l t c livr vrs Vi c) J do l Bijdrag aa btr miliu is éé va oz prioritit, wi mt d fits komt krijgt da ook sowiso 10% mr op zij rapport! Crativ zil ku hu ispirati rgi kw ijt i ht vligrtjslokaal op d tw d vrdipig. Op di mair vo or ko m w ht go oi va vli grtjs i d klas. Vligrtjswdstrijd: om tr vrst, om tr mo oist vluchtrout, mst aërodyamisch vligr,... ij va ht bzit z i t o m g ht belk lrli rd is. Bij o i ig d ll di vo gcopzak st ds wo rd it d l a z s l lrkracht. g i va d aawzig d r o o d trolrd gkrd. I plaats spl, maar da om tt t ar kw W spl t vrzaml, is rp aatal dzlfd va va éé voorw orwrp (bv. lat, all vrschilld vo om g li do b d ht u Om ht its m,...) t vrzaml. go, od tlo po ur kl balp, schaar, aa d voorwrp j gklurd litjs ku ak m t r k m, moilij voorwrp ku m lk w r d t i z hag, zodat lfd klur. maar alls va dz raa Idr krijgt birkaartj aa touwtj om acht ht zij fits t hag. Maak ht touwtj lag gog, zodat tjs op d grod komt. Vaaf ht startsi vrtrkt idr rijdt. Wi is ht d bdolig dat j lkaars kaartj va d fits mt zij vot d grod raakt, wordt gdiskwalificrd. Ht is vo or d dirc ti lrkracht omoglijk om all a m va d lrlig t othoud. Vo or d gmakklijkhid krijg t lk ki d bij d isch rijvig ummr, dat ummr zal i j v rdr scho olcarrièr gbruikt wo rd. W spl splltj Big Buddy. Idr staat i d g l p g krig krijgt lk umm w r (gwo o r i volgord va d krig) d raf vo o r bhalv d rst prsoo. Di ht Big Buddy. Idr uur is afha d D ig st (d t zgt: kië zit : t) Big b Buddy, Big Buddy h, fit is op j Big Buddy rd!. Big Buddy bgit u ht put wat j mis spl door Big Buddy t zgg da ummr. Wi klijk va ld dat vrd t i 2 plog rd umm o r hft, w zgt p da zij umm ro r daara adr D g d adr ilvotbal. prso va ummr. Zo gaat ht spl vrdr totdat imad its fout ll a W spl k m o is g zgt. rd o li l. D bdo mag kl w J. Wi its l fout zgt k mot a acht r is 1 ba h raa aast ë Big Buddy gaa staa i it t sc at op zij k gooi u krijgt dus ht laatst ummr. Idr mt umm raakt is, ga g i plog aa t W d. a ë m i r i odr d k t vrlost als hogr da dat va d prsoo di d fout gmaakt hft, aaggooid rlost. J b v g t ru rd t o k w o ij o al cht tot h j d b krijgt u dus iuw ummr (éé lagr da ht umm zitt wa. as ka gv p r j grod raakt g d lo l a p b d ig dat z hadd) alls bgit opiuw. Ht is d bdo va j dr dat zo ë o i o lig rs k p d p aar di g volldig o dat alls op vlot, costat tmpo gburt. Wi t lag ka gooi adr plo d t rs ls a i d g wacht om its t zgg mot ook achtraa aasluit. D plo t spl. h t i w t, jg ri k Na ht ovrlop va al dz strg blachlijk rgltjs i d kostschool, is ht misschi wl d momt om sam mt j rakwi s v stil t staa bij aatal rgls voor ht komd Chirojaar. Probr d lfrgls sam mt j rak- wi s op t stll, gf h ispraak zorg dat d rgls it gwoo word opglgd. J zal mrk dat ht voor h op di mair ook stuk makklijkr wordt om d rgls a t lv. ] dubblput sptmbr 2006 [ 17

18 tito s, Waarom vall z Aa ht bgi va dit iuw Chirojaar bidt d Titocommissi g kttrgk spl, al mak w dat ruimschoots god i oktobr (dat is bloofd). W will julli graag d rsultat mdl va ht tito-(w)-odrzok waarm w vorig jaar va start gig. D titolidig va 121 grop hilp os i d zoktocht aar d waarhid. * Tr vrduidlijkig: w vrag os it af waarom tito s vrmagr, wl waarom z stopp mt Chiro 18 ] dubblput sptmbr 2006 [ ho ka jij h Cijfrggvs Uit voorgaad odrzok blijkt: W mot it t vlug paikr! Ht is it zo dat r opvalld mr tito s da ld va adr afdlig d Chiro vrlat. Toch mrk Chirogrop dat r dalig is i ht aatal ld vaaf tito s. Ekl vrklarig: I vl grop zit lid dri jaar bij d splclub dri jaar bij d rakwi s. Vaaf tito s is dit slchts tw jaar, midr grot grop is dus ht logisch gvolg. Bovdi word r ovr ht algm vl mr wrvigsactis gdaa om d splclub- rakwi-afdlig t vrgrot. Waarom stopp tito s??? Uit d odrzok blijkt dat tito s i gmgd grop om dzlfd rd stopp als tito s i it-gmgd grop. Toch zij r grot vrschill tuss jogs misjs: Zowl misjs als jogs hcht vl blag aa vrid di stopp mt d Chiro. Bij misjs kom daar d sfr i d grop ruzis bij, trwijl jogs rdr kiz voor sport of adr hobby. Ekl bij jogs vorm computrsplltjs cocurrti voor d Chirozodag. D rd di tito s zlf aagv kom ovr mt bovstaad, all blijkt schoolwrk blagrijkr rd voor tipprs ( i midr mat ook voor topprs) D dri topatwoord Vrid di stopp Sport Sfr i d grop da hu lidig vrmodt. Bij topprs blijft sport d toprd. Z zij ht chtr it s mt hu lidig dat hu oudrs ivlod hbb ook d bzorgdhid om hu imago (alsof Chiro it cool is!) wordt ovrschat door hu lidig. Ook al wijz d cijfrs uit dat d dalig va ht tito-aatal it opvalld hogr is da bij adr afdlig, idalistisch als wij titolidig zij, is os motto: lk tito di stopt is r éé tvl! Daarom vrog w jou, d titodskudig va j grop, om j mig dit (tromgroffl) zij d rsultat... W vrog aa mr da 100 titolidig: Wat vid j rva als tito stopt? D topatwoord: x Dit is slcht tk, misschi ligt ht aa ht programma x Dat is jammr, maar d plog gaat voor op éé idividu x Dat is suprspijtig, ik do r alls aa om di tito trug t hal. Er zij g sigificat vrschill tuss d mig va lidig i gmgd, misjs- of jogsgrop. Nimad vidt d tito s midr blagrijk voor d Chiro (daar zij wij ht volldig m s!). Slchts éé grop hft gstmd voor lastig pubr midr ka g kwaad. W ku daaruit cocludr dat odaks d zogaamd moilijk lftijd, d lidig va hu tito s houdt. Mlig als wij zij, vid wij dat atuurlijk gwéldig!

19 ASPI TITO af* tghoud? Na dk ook do! Wrv! Zowl bij gmgd grop als bij jogs misjsgrop gagrt ogvr d hlft zich voor wrvigsactis. Vooral bij misjsgrop wordt actif gzocht aar iuw tipprs. E midrhid vidt dat j op di lftijd g jogr mr kut ovrtuig om i d Chiro t stapp. Vl adr gv aa dat ht moilijk is om iuw tito s t vid dat r mr aadacht uitgaat aar wrvig voor jogr afdlig. Toch ka lk tito rbij orm vrrijkig zij voor d grop, vadaar grp uit d wrvigstips di julli zlf doorstuurd! x Mod-aa-mod rclam! Als ht programma op maat is va d tito s z hu vrid ku warm mak voor d mga-cool dig di z blv, is ht kwsti va spcial op zodag t orgaisr om d gïtrssrd voor d Chiro t wi. x E spcial brif mak (sam mt d tito s) voor all lftijdsgot va d buurt vtul op huisbzok gaa. x Bkdhid crër op dorpsfst of i uiform mgacool spl spl op autovrij zodag i ht midd va d stad: wdd dat j d itrss va omstaadrs kut opwkk? x E bzokj brg aa ld di kl jar gld gstopt zij. x Mocht r origialititsprijs aa dz vraag vrbod zij, da zou di ogtwijfld gaa aar Chiro Ovral uit Tms: D tito di op ht id va ht jaar d mst iuw tito s aar d Chiro hft mgbracht, krijgt goudvis Wacht it tot j z kwijt bt: hou j tito s!! D topoplossig om tito s t houd zij huisbzok spcial activitit waar d ld al va bij d splclub aar uitkijk. Toch gaat mr da d hlft va d lidig it op huisbzok. Ekl rd waarom huisbzok (ook bij tito s og) uttig ka zij: x Soms is ht god d thuissituati va kid t k om ractis i d juist cotxt t plaats. x Oudrs ku j va problm op d hoogt brg waarva j its afwt. x Ht vrklit d afstad gft d moglijkhid om fdback t krijg, zo kom j t wt wat r lft i j grop bij d oudrs. x J toot dat j itrss voor j tito s vrdr gaat da di amiddag aimati op zodag. Bija all lidig was ht rovr s: rakwi s mot vrlag aar hu titojar. Als z uitkijk aar wat volgt, zull ld gmotivrd blijv om i d Chiro t blijv. Als j j afvraagt wlk spcial activitit adr Chiro s orgaisr voor hu tito s: x Tito-gwst-spl/fuif x Samspl mt d scouts x Tijds d xams: spcial activitit als filmpj kijk i ht lokaal of gaa bowl x Ispl op d ws va d tito s: ispraak, ovrlg vratwoordlijkhid x Uitodigig igkld i ht thma x E kr blijv slap i ht lokaal x Fits aar d wkdplaats x Twdaags x I tt slap op kamp x Dauwtrip x 12-urspl x Moddrbad x Saua sjorr x Droppig Chiro Sit-Adris hft spcial mthod om hu tito s t stimulr: W orgaisr TITO VAN HET JAAR. Dat is dig di ht mst is kom opdag op zodag. Lt wl op: Ht ka it d bdolig zij dat all spciallks opgbruikt zij i d titojar. Ook voor kti s aspi s zij lftijdsgbod groots activitit stimulas voor d ld. Tot slot gv w og ht topatwoord m dat wij mists v blagrijk vid als all spciallks sam: Probr om lk zodag hard os bst t do om r idr kr wr luk Chiroamiddag va t mak, mt activitit di d ld uitdag hu smaak lftijd aasprk. Maak r gwldig jaar va, titolidig! Spcial dak aa: Chiro Icarus, Blomdaal, Tmpo, Frlus, Divora, Klavrtj Vir, Sit- Bavo, Jijipk, Bodgm, Kaagj, Klaas, Iris, Savio, Hilig Hart Kassi, Hamburgrs, 7 dok, Do Bosco Kssl-lo, Wstmrbk, Sit Wilbord, Sit Ja Brchmas, Sit-Thrsia, Achtr, Lill/Podrl, Krato, Sit-Hubrtus, Jowil Dssl, Lohout, Do Bosco Laakdal, Mlkwzr, Wbbkom, Sit Agatha t Kldrk, Joatha, Atrstaos, Blosms, Togr, Hlchtr, Samow, Brugl, Edlwiss, Sit Lutgard, Mozaik Witrslag, Husd-Zoldr, Sit-Grtrudis, Wijr, Virsl, Hff, Sit Lutgardis, Coloma, Gust, Jog Lv, Jochi, Pius X, Kotakt J, Bvl, Koigshooikt, Elckrlyck, Aurora, SJB, Klaasj, Sit-Lutgardis, Ché, Sit-Ags, Sit-Thrsia, Vaos, Ommkaar, Itrjugdig, Salghm, Judocus, Ovral, Bvr, Sit-Adris, Schldrlig, Gashor, Brug, Itrvora, Tootj, Schldblom, Jokido, Ekyrpak, Sagvo ] dubblput sptmbr 2006 [ 19

20 Kismakig is zlfvrklard woord: ht mak va kis mt adr. Ht mot gzgd dat kti s di kis dls al bzitt. Om bij ht bgi va ht iuw jaar hcht plog t vorm, hlpt ht om di kis t vrbrd. I dit artikl vid j kl typs va spl di j daarbij ku hlp. vriuw ig Erst vooral mot j god vrtrouwlijk sfr crër, ogacht ht typ spl dat j splt. War kti s zich it god vol i omgvig stll z zich ook midr sl op aar d grop. Basic voor bgirs I ktiplog k d ld lkaar mstal, maar toch is ht moglijk dat iuw kti s zich aasluit bij d plog. Hir ku basic spl mooi bgi bid. Basic spl gaa uit va ht pricip va acti racti. Imad omt aam, d prsoo i kwsti ragrt di gaat vrdr mt ht spl. Dit soort spl is hl gmakklijk uit t brid. J hoft j it t bprk tot am hobby s. J kut ook adr wtjs vrmld, zoals bv. d mst fraky igschap va kti, d mst viz gwoot,. Om d god sfr t bwar, b j ht bst it t strikt mt richtlij. E spl mt ispraak va d ld variati dat vauit d kti s komt, is btr da spl dat gforcrd wordt. E los ludik vrloop zij aaradrs. Licht uit, spot aa: voorstllig. ht bordspl matriaal: oud bord lippstift Schrijf mt lippstift kl thma s op d bord. Bijvoorbld: hobby s, favorit klur, livligst, school, D kti s gooi u d bord aar lkaar. Als z bord krijg, rop z its ovr zichzlf ovr ht thma op dat bord. D vrschilld bord word voortdurd aar lkaar gworp zodat idr bzig blijft. Opgpast: bord brk als z vall. Variati: i d plaats va bord ku j ook ball i vrschilld klur gbruik. Of vrschilld voorwrp. Ht typ-voorbld va dit spl is vrglijk j mt.... J stlt jzlf daarbij voor door jzlf t vrglijk mt imad of its. J mot daarbij wl vrduidlijk waarom j kist voor its of imad. Hirdoor gv d kti s orchtstrks vl iformati ovr zichzlf aa d rst va d afdlig. E voorbldj? Ik b kuldrzipk. Ik vid ook altijd crativ oplossig voor problm, ik m uitdagig mt bid had aa! ] dubblput sptmbr 2006 [

21 KETI Vrtrouw op blauw! Es d kti s kis gmaakt hbb, is ht blagrijk om d plog vrdr aar lkaar to t lat groi. Samwrkigsopdracht vrtrouwsspl zij hirvoor mair. Hou r wl rkig m dat j grop klaar mot zij voor zo spl. Idr mot zich vilig vol i d plog. Vrgt ook it dat ht blagrijkst pas achtraf komt: d absprkig. Mt d hl plog ga j a wat idr vold, waarom z strss hadd, wi r d lidig am. Zkr bij samwrkigsopdracht is dit oodzaklijk. E voorbldj? J kut j ld lat zwv. Pr 2 kti s is r éé sjorbalk. Z houd dz sjorbalk tuss lkaar vast gaa op rij staa. Eé kti hft g sjorbalk. Di gaat probr bpaald afstad t ovrbrugg door ovr d sjorbalk t stapp. D grop zorgt dus voor lvd stapst (i d vorm va d sjorbalk) zodat di prsoo oghidrd ka vrdrstapp. War hij of zij ovr jouw sjorbalk gpassrd is, loop j atuurlijk mt j sjorbalk aar voor i d rij. Zij r g iuw ld i jouw ktiplog gkom? Jammr! Maar dat btkt it automatisch dat d ktiplog hcht bad hft. Oud iuw kti s mot sam plog vorm dat is it altijd vazlfsprkd. J kut h al wat mr uitdag door h tg d lidig t lat spl, of door h samwrkigsopdracht t gv. Improvisr mijhr! Hirbij gf j d kti s situati waari z allmaal rolltj krijg. J kti s gaa d situati aspl, mt hu rolltj. Ht dol is dat z tijds ht tol hu rol btj loslat hu ig prsoolijkhid probr m t gv bi d situati. G paik: ht klikt rstigr da ht is! Voorbld: Ho zoud jouw kti s zich gdrag i d volgd situati? Julli zij 5 ms op cruisschip. Er brkt brad uit. Eé kti is mama mt kid, r is kti kapiti, r zij tw matroz r is kti mt fobi voor watr. Er is éé rddigsslop voor 3 prso. Spad! J kut ook j kti s lkaar lat uitbld. Z mot da it kl op d lichamlijk kmrk va imad ltt, maar ook op imads gdrag mair va do. E stl flapor is vlug uitgbld, maar ho bld j wiskudkobbl uit? Bijvoorbld: Moras ovrstk. All kti s hag aa d kat va bos mt fitsbibad vast aa boom. Er hagt maar éé kti pr boom. J mot u probr aa d ovrkat va ht bos t grak, maar j mag jzlf it losmak. Imad adrs mag jou wl losmak aa adr boom kop, maar j mag g duo s vorm (ik maak jouw los, jij maakt mij los, zovoort). J vidt adr samwrkigsopdracht i d splfich spl mt kli grop samwrkigsopdracht, t koop i D Bair. ] dubblput sptmbr 2006 [ 21

22 draad doorh jaar! Hé jij daar, krsvrs aspilid(st)r! Of hb j misschi al wat oraj rvarig opgdaa? Waarschijlijk b j al aarstig op zok aar all moglijk mair om j aspi s kaloraj jaar t bzorg dat z og ooit mmaakt. Of misschi wt j og maar t dat j di bd oudst ld odr j hod hbt vraag j j af ho j dat i godsaam zal aapakk. Wt j al ho j aspiplog r zal uitzi? Hag z ht lifst i d ztl of cross z livr door d boss? Lv z va Boombal aar Boombal of sorr z rdr va discothk aar discothk? Hadig Harry s of kapp boll? Of hb j bruisd cocktail va dit alls voor j us staa? Ogtwijfld wil j j graag lat odrdompl i dz oraj wrld. Nm s kijkj i ht aspibok! J vidt r hl wat trug ovr oz oudst afdlig ht staat boordvol idë voor op--top oraj activitit! Vrgt ook it lk maad d oraj bladzijd va j Dubblput t vrslid. Ook hir vid j hl wat spl idë om va j zodag tlks wr oraj fst t mak. Hirodr vid j alvast kl idë om oraj draad doorh j jaar t spa! oraj draad? E oraj draad doorh ( dl va) ht jaar trkk, wil zgg dat j spl, comptiti, projct,... lagr laat dur da éé of kl zodag. Ht loopt als ht war als draad doorh j Chirojaar komt stds trug. D opdracht staat mstal los va j gwo activitit ka tussdoor gbur. Vaak mot r ook tijds d wk aa gwrkt word. waarom? E oraj draad ka t dat itsj xtra aa j activitit tovog waardoor ht ds t lukr wordt! Als j ri slaagt ht spad of uitdagd t mak voor j ld, ku z r hlmaal i op gaa. Z kom mt og mr plzir aar d Chiro. Daar krijg z immrs iuw kas, wordt d tussstad bkd gmaakt of ku z prok mt hu vrwzlijkig. E oraj draad di aasluit bij jouw aspiplog ka rvoor zorg dat d bad og stvigr word aaghaald ht plzir t top wordt gdrv. Vaak ku z op dz mair ook rvar dat Chiro mr is of ka zij da middag splltjs spl. Chiro stkt ovral d kop op! ho pak ik dat da aa? Bgi bij ht bgi! Gf j aspi s spttrd vooruitzicht voor ht komd jaar. Maak va d start its spciaals: spad bgi, igkld mt mystriuz figur, hus zakmtig waari d uitdagig wordt voorgstld,... Laat h d spaig, d uitdagig vol! Stm j opdracht af op d lfwrld va j ld! Wat zij hu hobby s? Ku j famili of vrid btrkk bij ht ghl? Laat ht borrl odr j hrspa zok uit wat h ook buit d Chiro boit. Misschi ku j t rad gaa bij j voorgagrs. Ws cratif! Kom ovrwacht uit d hok mt spls uitdagd opdracht. E jaar is lag. Om j oraj draad t do slag, is ht blagrijk dat j ld gmotivrd blijv. E di motivati bgit bij jzlf. Maak ht spad of uitdagd gog, maar hou ht ook voor jzlf ralistisch. Do d dkofig voor j raa bgit! Nits is zo jammr als oraj draad di halvrwg ht jaar uitdooft g cht otkopig kt. Maak va d oraj draad vast odrdl va j wklijks voorbridig. W zij misschi og maar t vrtrokk, maar ook aa dit jaar zal id kom. D otkopig, d uitrikig, d vrvolmakig, d bloig,... ht vrdit spttrd slotspktakl! Maar vrgt doorh ht jaar it rglmatig s sam t bkijk ho vr ht staat, wat r al gburd is, ho d tussstad volurt. 22 ] dubblput sptmbr 2006 [

23 Waar sla jij op? Gwld slaat rgs op! Op 22 sptmbr start d Vlaams Vrdswk. Wat is i hmlsaam Vrdswk? D vrdswk vstigt lk jaar d aadacht op adr problm dat vrd bdrigt. Vorig jaar war dat krwaps, dit jaar staat d spotlight op jogr gricht. Zij jogr da bdrigig voor vrd? N. Maar ht is wl zo dat d kas op coflict grotr is i gbid mt grot grop achtrgstld, gdiscrimird wrkloz jogr tuss jaar. Vl jogr lv i coflictsituatis, kli of groot. Ook bij os stl j hl wat gwld vast. Dat is zowl vrbaal als it-vrbaal. Jogr zij bovdi ook vaak slachtoffr va gwld. Waar komt dit vadaa? E wat ku jogr zlf do om aa vrd t wrk? Do-ht-zlf? Jogr zij hlmaal it zo hulploos als z soms word afgschildrd. Maar dat had j zlf ook al wl otdkt. Als j jog bt, ku j bst wl zlf oplossig zok. Dk maar aa pr mdiatio. Daarbij krijg lrlig oplidig om zlf coflict tuss lftijdsgot t lr oploss. Tijds d Vlaams Vrdswk ku jij lat zi dat jij ook vidt dat gwld rgs op slaat. Va 22 sptmbr tot 1 oktobr trkt d vrdskaravaa door Vlaadr. Nit mt paard kar, maar mt stvig vrachtwag cotair. J zit r d grot coflict, hoort gtuig uit oorlog vraf hoort d vrhal ovr d kli oorlog dichtbij. Hirodr ku j otdkk war z i jouw buurt kom. x Vrijdag 22 sptmbr - Start va d Vrdswk vaaf 15 uur op d Markt va Diksmuid Ipr. x Vrijdag 22 sptmbr 12 uur Bocholt, Krkpli. x Zatrdag 23 sptmbr Start va Jogr tg gwld Gwldig! Hasslt, Oud Gvagis. Mr iformati bij ht Kidrrchthuis, Statiosstraat r. 135, 3570 Alk ( ). x Zatrdag 23 sptmbr vaaf 12 uur - Simo Stvipli i Brugg. x Zodag 24 sptmbr 10 tot uur Togr, Krk. x Maadag 25 sptmbr 12 uur Gt, Kormarkt. x Maadag 25 sptmbr 12 tot 14 uur Aarschot, Markt. x Disdag 26 sptmbr Atwrp, Groplaats. s Avods om 20 uur is r MO-dbat, i d Rodstraat 14. x Disdag 26 sptmbr 12 uur tot 14 uur Hoogstrat, Markt. x Wosdag 27 sptmbr 12 uur Mchl, Markt. x Dodrdag 28 sptmbr Aalst, Markt. x Dodrdag 28 sptmbr 12 uur Luv, Hoovrpli/Laduzpli. x Vrijdag 29 sptmbr 12 uur Brussl x Vrijdag 29 sptmbr UMov4Pac-vrdswkwkd mt Palstijs Israëlisch jogr Ms. x Zatrdag 30 sptmbr 12 tot 14 uur Oostd, Wappli. x Zodag 1 oktobr 10 tot uur Hul, Krk. Vr-hd, Vr-hd, vrd op aard aa aha-lh ms! D campag hft stu odig. Glukkig zij r aatal voudig mair om j stu bkd t mak. Klikvast, mt d vrdsmuskto Voor 1 uro koop j blits rod of blauw muskto. Daarm vrklaar j d vrd vraag j aa d ovrhid om mr middl vrij t mak voor iitiativ waarbij jogr sam mt adr jogr i hu lvscotxt word bglid odrstud. Of schaf jzlf Vrdsfrisb aa. J kut di kop tijds d straatactis, of via ht vrdswkscrtariaat op

24

25

26 vakati i mij straat Wil j ruzgzllig activitit orgaisr? Wil j d buurt mr brik? Hb j zi i activitit waar jar latr og ovr wordt gsprok? Da hbb w its voor jou gvod: hus kampravod i d buurt waar idr wlkom is. J kut j grop xtra bkd mak. Wablif? Tuss mi augustus 2007 zt j grop sam mt d KWB-afdlig i d buurt kampravod op. Zo kom j sam aar buit brg j kidr volwass (waarodr d oudrs va j ld) bij voor gzllig activitit. Ht voordl zit it i hokj! x D oudrs va j ld zitt misschi ook i d KWB. J kut h mt dz activitit btr lr k. E zij lr julli als toff lidigsplog btr k. E d KWB tlt ogtwijfld vl volwass va wi d kidr og it bij d Chiro zij. J kut j grop dus xtra bkd mak. x J lrt d buurt (btr) k. Dit ka hadig zij war j og kookoudrs voor j bivak zokt, of war j stu wilt va volwass bij problm mt j lokal. x J kut ht s grotr aapakk: dubbl zovl matriaal ms. Ga ook s bij julli jugddist lags. Wi wt will z dz kampravod wl fiacil stu of ku z julli va matriaal voorzi? x J hbt volldig chck-up va j matriaal voor ht bivak: d tt, kookpott,... x Misschi ka ht zlfs start zij om jaarlijks t kiz voor op bivak mt kidr uit j buurt? SAMEN mt wi? D KWB? KWB is d trkkr va dit projct. Wij zij m op d kar gsprog, sam mt KSJ-KSA-VKSJ, Scouts Gids Vlaadr Vakatigogs. KWB afdlig di mdo zull julli prsoolijk aasprk. KWB of d Christlijk Wrkmrs Bwgig is socio-culturl bwgig di wrk maakt va lfbar maatschappij voor zovl moglijk wrkmrs. D 825 KWBafdlig i Vlaadr orgaisr otmotig, vormig distvrlig voor hu ld. Dat ka gaa va wadlwkds, tavod, family trophy tot rijlss. D KWB wil ook ivlod hbb op bslissig i d coomi i d politik: sam opkom voor vilig vrkr, gzod lfmiliu, ispraak,... Is dat da kaartavod xtra-larg? J maakt ht zlf zo groot- of klischalig als j wilt. J kist wat j mt j plog graag dot wat j plog aaka. E waair aa activitit Kismakigssplltjs gropsactivitit hlp atuurlijk om lkaar btr t lr k. Ekl typisch bivakactivitit zoals zagstod, virig, kampvuur of droppig zij zkr idaal. T gk is ook om huisdir t lat mbrg kidrbordrij t orgaisr. Of orgaisr wadltocht mt all hod uit d buurt. Misschi brg d brop hobby s va d volwass, bvb. d bakkr, schildr,... j op luk idë? Wi ht wat grootsr zit, ka ook dk aa 5-kamp, waar d strat va d buurt tg lkaar strijd. E wat gburt r war volwass s activitit do voor kidr omgkrd? Als ht rgt ku j paraplutocht of grot plasstocht do. Adr idtjs x Hb j ctral plaats i ht dorp bvb. d school, ht buurthuis? Of hb j tt? x Hou j op activitit voor idr of mot d ms zich ischrijv? x Voor t drik hb j vl moglijkhd: buurtborrl, pickick, tkraampjs, barbcu, bruch,... x Kampr ka uitraard ook i thma, dat j latr og op j ig bivak kut gbruik. Maak r bivaklid toltj bij. E vrgt ht bivakaadk it! x J kut probr om cologisch vratwoord duurzaam t kampr. Ho bgi j r aa? D dlmd KWB-afdlig uit d buurt zal j aasprk. J kut ook altijd zlf avrag wi vratwoordlijk is voor d KWB-afdlig i julli buurt. Bl da aar KWB atioaal ( ) of mail aar J kut r ook vrag aar ht draaibok va Vakati i mij straat. All iformati vid j ook op www. chiro.b of j kut mt vrag trcht op ht atioaal Chiroscrtariaat bij Lisbth Va Schoot ( of [foto s: Chiro Johido] 26 ] dubblput sptmbr 2006 [

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA Profcod: gg13 slravl Uitgvord i opdracht va: Proviciaal Profctrum voor d Grottlt Oost-Vlaadr vzw Tchisch Comité Karrwg

Nadere informatie

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017

s Speelbrief Marja Baeten ZO WERKT BOEKSTART PIPPO-thema prentenboeken FEBRUARI 2017 THEMA: WINTERWEER! Splbrif FEBRUARI 2017 I PIPPO taa dz maad vrhaaltj ovr hrlijk witrwr. Lotj maakt uwpop uwbal. Luuk Lotj zorg voor d vogl: z hag ligr op mt pida vtbol i tj. Max zij vriditj Lila bouw

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Guy Daniëls schooljaar

Guy Daniëls schooljaar Wij mak kindrdrom waar D lukst prtbok voor thuis in j klas van Guy Daniëls schooljaar 2014-2015 schoolvoorstlling: Mstr Guy s vrtltt voor klutrs 1st GraaD auturslzing voor 2D 3D GraaD Slchts 3,30 / kind

Nadere informatie

Niet-Parametrische Statistiek

Niet-Parametrische Statistiek -. Nit-Paramtrisch Statistik I. hori lgm schma Stkprof willkurig vrdlig k-ots symmtrisch vrdlig ilcoo-rak-ots 2 Stkprov gpaard waarmig ilcoo-rak-ots ogpaard waarmig Ma-hity-ots k-ots of -ots. D hypothss

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan?

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan? Nr. 04 april 2013 35st jaargag vrschijt it i augustus P 408.654 Misdadigr gstraft E da? qpril 2013 1 Ihoud / Uit d rdacti Uit d rdacti Ihoud Schriftwrk / Woord va d voorzittr Markus ht vagli zodr id Paus

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Noord-Holland wat ben je mooi

Noord-Holland wat ben je mooi www.oord-hollad.com Voorjaar 2010 Commrciël bijlag bij D Tlgraaf VVV Txl VVV Kop va Noord Hollad VVV Amstrdam Noord-Hollad pad VVV Zadvoort Gmt Vls Gmt Zaastad Noord-Hollad wat b j mooi Noord-Hollad is:

Nadere informatie