Profiel. Cogas. Algemeen directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Cogas. Algemeen directeur"

Transcriptie

1 Profiel Cogas Algemeen directeur

2 Cogas Algemeen directeur Cogas Sinds 1966 is Cogas actief als onafhankelijk netbeheerder in Oost-Nederland. Via betrouwbare en veilige netwerken transporteert Cogas gas, elektriciteit en data naar consumenten en bedrijven in Twente. Daarnaast wordt expertise aangeboden op het gebied van energiemanagement en bijgedragen aan de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen. Als organisatie is Cogas financieel gezond, slagvaardig en sterk verbonden met de Twentse burgers, bedrijven en overheden. Cogas behoort volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot de beste netwerkbeheerders van Nederland. De kernwaarden zijn betrouwbaarheid, duurzaamheid en verbondenheid. Dit alles komt samen in de slogan Cogas: Netwerk, woon, leef!. Taken De hoofdtaak van Cogas is het aanleggen, onderhouden, beheren en exploiteren van gas- en elektriciteitsnetwerken in haar verzorgingsgebied. Deze taak is belegd binnen Cogas Infra en Beheer B.V. Het betreft een gereguleerde taak waarop toezicht uitgeoefend wordt door de ACM, die ook de maximaal toegestane tarieven voor aansluiting en transport jaarlijks vaststelt. Naast het netbeheer voor gas (ruim aansluitingen) en voor elektriciteit ( aansluitingen) is een belangrijke activiteit het uitvoeren in dienstverlening van aanleg- en onderhoudsactiviteiten van telecommunicatienetwerken (coax en glasvezel) voor de joint venture Cogas Kabel Infra B.V. Daarnaast worden vanuit andere Cogas vennootschappen duurzaamheidsprojecten uitgevoerd (warmte-koude projecten, houtkachels, biogas) en afstandsverwarming en onderhoud van installaties en machines verricht. Structuur Cogasgroep De Cogasgroep bestaat uit diverse naamloze en besloten vennootschappen. Aan het hoofd staat Cogas Holding N.V. Deze houdt alle aandelen in Cogas B.V. Cogas B.V. houdt op haar beurt de aandelen in een aantal dochtervennootschappen (business units) en joint ventures. De juridische structuur is in de bijlage beschreven. De directie van Cogas Holding N.V., Cogas B.V. en Cogas Infra en Beheer B.V. wordt gevoerd door één en dezelfde natuurlijk persoon, de directie over de andere vennootschappen berust bij Cogas B.V., behoudens die over BioEnergie Twente B.V., Cogas Participatie TGH B.V. en Cogas Participatie Twents BioEnergiebedrijf, deze berust bij andere natuurlijke personen (reden hiervan ligt in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet).

3 Aan Cogas Holding N.V. is tevens een Raad van Commissarissen verbonden, die feitelijk het toezicht uitoefent op de gehele Cogasgroep. Cogas Holding N.V. is onder de naam Centraal Overijsselse Gasmaatschappij N.V. opgericht op 29 april 1966 door de toenmalige gemeenten Ambt Delden, Diepenheim en Markelo. In de periode 1966 tot 1992 is het aantal aandeelhoudende gemeenten gestegen tot 17, na de gemeentelijke herindeling in Overijssel per 1 januari 2001 is het aantal aandeelhouders gekomen op 9, te weten de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De structuur van Cogas ziet er op dit moment als volgt uit: Bij Cogas werken circa 190 medewerkers en de netto omzet over 2014 bedroeg 46,6 miljoen. Ontwikkelingen en positionering Cogas bevindt zich als onafhankelijk netwerkbeheerder in een speelveld dat ingrijpend aan het veranderen is. Energie- en datanetwerken worden alsmaar zwaarder belast. Steeds meer gebruikers gaan met eigen installaties zelf energie opwekken, die ze deels terugleveren aan het net. Voorts moet rekening worden gehouden met het schaarser worden van traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas. Deze nieuwe realiteit brengt voor Cogas nieuwe uitdagingen met zich mee. Cogas moet ervoor zorgen dat haar netwerken voor gas, elektriciteit en data onder alle omstandigheden betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar blijven.

4 Maar Cogas wil ook inspelen op de andere eisen die deze tijd met zich meebrengt, vooral met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat er voortdurend nieuwe technologieën beschikbaar komen. En bij alles wat Cogas doet, wil zij vooral een verbinder zijn die met andere partijen in het maatschappelijke en private veld werkt aan een duurzaam Twente. Een regio waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken en leven. Sinds medio 2014 bevindt Cogas zich in een proces van heroverweging van haar taken. Daaraan liggen twee criteria ten grondslag: rendement en wetgeving. Een aantal nevenactiviteiten, met name het commerciële meetbedrijf voor de zakelijke markt (Cogas Meetdiensten B.V.) en Cogas Duurzaam B.V. (warmte-koude projecten en houtkachels) zijn of worden aan een evaluatie onderworpen. Dit heeft inmiddels geleid tot de verkoop van het verlieslatende Cogas Meetdiensten B.V. per 1 juni Het al dan niet afstoten van (een deel van) Cogas Duurzaam B.V. is in onderzoek. Naast financiële redenen speelt de wetgeving mede een rol bij de bepaling welke activiteiten nog door de Cogasgroep zullen (kunnen) worden uitgevoerd. De wetgever maakt een strikt onderscheid tussen enerzijds productie-, handels- en leveringsbedrijven voor gas en elektriciteit en anderzijds netbeheerders. Ten aanzien van de netbeheerders is een beweging zichtbaar die ervan uitgaat dat zij zich meer en meer dienen te concentreren op hun wettelijke kerntaken en zich niet begeven op gebieden die aan de markt toebehoren. Ook de aandeelhouders van Cogas hebben aangegeven dat zij graag zien dat de onderneming zich vooral richt op haar kerntaken en zich niet begeeft in commerciële (en zeker geen risicovolle) activiteiten. Daarbij is mede een belangrijk punt dat naar het oordeel van de aandeelhouders Cogas zich vooral moet richten op haar eigen regio. Binnen deze kaders beziet Cogas wat zij op het gebied van duurzaamheid kan betekenen voor deze aandeelhouders. De functie De algemeen directeur is de statutair bestuurder van de vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste besluitvormingsorgaan, aan haar behoort alle bevoegdheid die niet aan de directie of anderen is toegekend. De verdeling van de diverse bevoegdheden is geregeld in de wet, statuten en in een Deelnemingsstatuut. Taken en verantwoordelijkheden De algemeen directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de resultaten van Cogas; handelt met grote politiek-bestuurlijke affiniteit in het brede externe veld met maatschappelijke stakeholders en publieke aandeelhouders;

5 draagt zorg voor de continuïteit van de onderneming middels optimaal relatiebeheer met aandeelhouders en een goed gevoel voor wetgeving en regulering vanuit externe toezichthouders en wetgever; realiseert de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van netbeheer (veilig, betrouwbaar, betaalbaar) en geeft in samenspraak met de gemeentelijke aandeelhouders op verzoek invulling aan aanvullende activiteiten op het gebied van duurzaamheid en het faciliteren van de energietransitie middels innovatie; geeft leiding aan het managementteam en realiseert een samenwerkingsgerichte organisatiecultuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie; realiseert een kostenbewuste organisatie waarin effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening voorop staan en draagt zorg voor een duurzaam gezonde financiële positie van het bedrijf en een hoogwaardige administratieve organisatie; is als WOR-bestuurder gesprekspartner van en voor de ondernemingsraad. Functie-eisen De nieuwe algemeen directeur is gewend te opereren in een eindverantwoordelijk rol in een publiek-maatschappelijke organisatie(eenheid) of private onderneming of divisie daarvan; heeft substantiële ervaring met het sturen van (cultuur)veranderingsprocessen in een traditioneel taakgerichte organisatie; heeft ervaring in de omgang met publieke aandeelhouders en kan zich verplaatsen in hun denkwijze en afwegingen en heeft de souplesse om hier adequaat mee om te gaan; heeft een goede bedrijfskundige feeling en is gewend te sturen op een doelmatige financiële huishouding; heeft bewezen ICT effectief te kunnen inzetten in de vernieuwing van dienstverlening en organisatieontwikkeling en bijbehorende cultuurverandertrajecten; heeft affiniteit met de branche en zicht op de relevante (technologische) ontwikkelingen; heeft een open houding naar de medewerkers en ziet de ondernemingsraad als een volwaardige gesprekspartner; is bereid en in staat zich te verbinden met de regio. Persoonsprofiel U bent een inspirerende, stimulerende en motiverende leidinggevende met een goed ontwikkeld (politiek)bestuurlijk gevoel. U toont ondernemerszin en werkt binnen de grenzen van de aangescherpte wet- en regelgeving en met inachtneming van de focus op de kerntaken. Strategie en beleid geeft u vorm vanuit de klant, stakeholders en aandeelhouders in de context van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving. Vanuit een langere termijn oriëntatie weet u extern krachten te bundelen en effectief te opereren in het Twentse bestuurlijke en politieke krachtenveld en Cogas daarin te positioneren. Door uw participatief leiderschap bent u zichtbaar in en voor de organisatie. U verbindt door mensen verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, bent open en toegankelijk, helder en transparant en communiceert gemakkelijk op alle niveaus. Spreekt mensen aan op gemaakte afspraken.

6 Arbeidsvoorwaarden Honorering vindt plaats binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens. Benoeming voor een periode van vier jaar met daarna mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom vier jaar. Procedure De Cogasgroep laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Kim Heegers op U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt. Een integriteitsonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een assessment behoort tot de mogelijkheden. Planning Eerste ronde gesprekken: vrijdag 2 oktober tussen 08:00 uur en 13:00 uur; Tweede ronde gesprekken: vrijdag 16 oktober vanaf 14:00 uur.

7 Bijlage Juridische structuur Cogasgroep

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Cogas Infra en Beheer B.V.

Cogas Infra en Beheer B.V. Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening 2013 14 Bijlage: Gesegmenteerde

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Professioneel aandeelhouderschap: nu en straks

Professioneel aandeelhouderschap: nu en straks DEFINITIEF 2 maart 2011 Professioneel aandeelhouderschap: nu en straks Bevindingen van de stuurgroep visie netbeheer Inleiding Rond regionale elektriciteits- en gasnetten verandert veel. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

samen slim met energie Jaarverslag 2011

samen slim met energie Jaarverslag 2011 samen slim met energie Jaarverslag 2011 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen en resultaten 2011 Uitvalduur elektriciteit Forse daling uitvalduur elektriciteit Liander: van 31,2 minuten in 2010 naar

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander. - Zichtbaar betrokken -

Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander. - Zichtbaar betrokken - Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander - Zichtbaar betrokken - Versie - 1.0 d.d- 7 mei 2009 1 Zichtbaar betrokken Voor u ligt het eerste Maatschappelijk Jaarverslag van netwerkbedrijf Alliander. Alliander

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden Jaarverslag 2008 dagelijks verbonden dagelijks verbonden naamsverandering 2008 Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige service

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie