BESTUURSVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG 2014 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën Begroting Vooruitblik Tot slot 12 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten Bijlage 2: Begroting en realisatie Bijlage 3: Diversity Joy begroting

2 KERNGEGEVENS Diversity Joy breekt dwars door bestaande maatschappelijke scheidslijnen om mensen met elkaar te verbinden, binnen hun eigen omgeving of breder. De inspiratiebron ligt in de grensverleggende relaties met Phaphama Initiatives en het Seriti Institute in Zuid Afrika. Diversity Joy is in 2009 als veelbelovend sociaal pionier geselecteerd voor het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. De stichting Diversity Joy heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status. Diversity Joy is een expertisecentrum dat kennis, methodieken en vaardigheden rondom community building, geweldloosheid en organisatiekracht wil verspreiden in binnen- en buitenland. De gedachte is dat delen van deze expertise vermenigvuldigen is. Diversity Joy is een community van bevlogen sociale ondernemers en change makers die met al hun creativiteit - individueel en gezamenlijk - leven wat ze uitdragen. Een groep van trainers die vanuit de gedachte van Community Learning een ontmoetingsplek en actieplatform ontwikkelt voor mensen en organisaties met passie in het sociale, culturele en maatschappelijke veld. Met als uitgangspunt dat we mensen kunnen capaciteren en own-poweren om zelf de oplossing van hun problemen ter hand te nemen. Diversity Joy Kerncijfers realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

3 PROFIEL The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community. William James Vrijheid in verbondenheid Diversity Joy ziet vrijheid en verbinding als twee kanten van dezelfde medaille. Gemeenschappen zijn het sterkst wanneer hun leden zich in vrijheid persoonlijk kunnen ontplooien. Tegelijk kunnen individuen zich het beste ontwikkelen wanneer ze zich verbonden voelen met en kunnen bijdragen aan de bredere gemeenschap. De balans tussen persoonlijke vrijheid en verbinding, daarover wil Diversity Joy mensen aan het denken zetten. Diversiteit is vitaliteit Diversiteit gaat over wat ons uniek maakt en wat ons bindt. In een samenleving die versplintert en polariseert probeert Diversity Joy te bouwen aan onderlinge verbinding en waardering van diversiteit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt ons om open te zijn waar we ons willen afsluiten en om bruggen te bouwen over soms diepe kloven. Daarbij moeten de verschillen niet onder het tapijt worden geveegd. Voor Diversity Joy overstijgt die diversiteit het aspect van multiculturaliteit. Diversiteit gaat over allerlei verschillen variërend van etniciteit, sekse en geschiedenis tot uiterlijk en talent. Vaak zijn die verschillen impliciet of expliciet verbonden met aspecten van macht en status en vragen om (h)erkenning en kunnen leiden tot conflict. Diversity Joy is niet bang voor deze conflicten maar ziet ze als een kans tot dialoog en wederzijds begrip. Maatschappelijk gedreven Diversity Joy is een sociale onderneming die de potentie van diversiteit wil ontsluiten. De programma s worden uitgevoerd op plekken waar verschillen elkaar ontmoeten, zoals in scholen en wijken, waar we vaak werken met gemarginaliseerde groepen. Tegelijk werken we met instellingen en bedrijven en faciliteren we conferenties. Deze werelden worden waar mogelijk samengebracht om de uitwisseling te stimuleren. Diversity Joy werkt als Nederlandse organisatie nauw samen met partners in Europa en Zuid Afrika. Naast een organisatie is Diversity Joy zelf ook een gemeenschap: een diverse groep van change makers die in hun dagelijks leven proberen te praktiseren wat ze in hun werk uitdragen. Diversity Joy combineert professionaliteit met passie en idealen: we werken voor verandering, niet voor winst. Een gereedschapskist voor verbinding De programma s en interventies van Diversity Joy zijn gericht op empowerment van zowel individuen als gemeenschappen. Diversity Joy biedt workshops, trainingen en conferentieformats aan, die mensen op een diepgaande en positieve manier verbinden: thuis, in de buurt, op school en op het werk. De methodologie is ervarend leren. Deelnemers leren door te doen en ontdekken, op basis van gedeelde ervaringen, dat andere perspectieven op hun dagelijkse situaties en gedrag mogelijk zijn. Diversity Joy daagt mensen uit het risico te nemen om echt met elkaar in gesprek te komen. Het creëert de veilige ruimte waarin verschillen kunnen ontmoeten en tegenstellingen worden overbrugd. Diversity Joy bouwt op deze manier aan gemeenschappen waar voor iedereen plek is en waar diversiteit een bron van vitaliteit is. Diversity Joy beschikt over breed scala van methodieken en interventies waarmee creatief op elke situatie ingespeeld kan worden. De bronnen waaruit Diversity Joy put 3

4 hebben zich door de jaren heen bewezen als solide concepten, waarvan de werking is gedocumenteerd en geëvalueerd. Programma s voor verandering De programma s variëren van beperkt en kort en tot uitgebreid en langdurig. De thema s gaan over life skills (zoals communicatie en samenwerking), omgaan met verschillen, conflicthantering, teambuilding en het faciliteren van een veilige en uitdagende omgeving voor gesprek voor grotere groepen (conferenties). Grootschalige interventies zijn o.a. Organisatie Workshops, waarin de sociale, culturele en economische infrastructuur van buurten en wijken van binnen uit door de bewoners zelf wordt versterkt. Hier leren deelnemers proefondervindelijk wat er nodig is om met een groot aantal mensen op een duurzame wijze een complexe organisatie vorm te geven. Teamwork: alleen ga je sneller, samen kom je verder Diversity Joy is een vorm van teamsport. Het werk vindt altijd plaats in teamverband met een mix van professionele trainer(s) en begeleiders die het vak nog leren. Diversity Joy integreert hiermee de aanpak van reguliere trainingsbureaus met peer-to-peer trainingsconcepten. Alle begeleiders zijn begonnen als deelnemers en kunnen doorgroeien als trainer. Door de teams divers samen te stellen weet Diversity Joy zowel aan te sluiten bij de doelgroep als de positie te waarborgen van professionele buitenstaander. Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige interventies op maatschappelijke knelpunten en wordt een groeiende groep van change makers opgeleid. Plezier moet: If it s not fun, it s not sustainable. Tijdens interventies richt Diversity Joy zich niet alleen op het probleem of de gebreken, maar juist op de mogelijkheden en kansen. De achterliggende gedachte is dat wat je voeding en aandacht geeft ook groeit. Groepen bouwen onderling een kapitaal op wanneer ze met een positieve blik naar zichzelf en anderen kunnen kijken, waardering kunnen geven en ontvangen. Dit sociale kapitaal vormt een belangrijke buffer bij conflicten. Diversity Joy gebruikt in haar werk daarom een slimme mix van diepgang en joy. Serieuze interventies worden afgewisseld met lichte en levendige elementen zoals spel, beweging en creatieve expressie. Deze elementen van joy openen, verbinden en motiveren deelnemers op een subtiele en tegelijk onontkoombare wijze en maken elke interventie een onvergetelijke gebeurtenis. Een kleurrijke achtergrond Het werk van Diversity Joy vindt zijn oorsprong in het Alternatives to Violence Project (AVP), ontwikkeld in de jaren zeventig door Quakers in de Verenigde Staten. Het AVP programma is gebaseerd op de principes van geweldloosheid en wordt wereldwijd toegepast. Diversity Joy maakte kennis met het programma via het Zuid-Afrikaanse Phaphama Initiatives, dat sociale programma s uitvoert in townships, gevangenissen, scholen en bedrijven. Via een tweede Zuid-Afrikaanse organisatie, het Seriti Institute, kwam Diversity Joy in aanraking met de Organisatie Workshop, een trainingsconcept dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Braziliaan Clodimir de Morais. Diversity Joy werkt intensief samen met Phaphama en Seriti. Regelmatig vinden onderlinge werkbezoeken plaats. Expertisecentrum: delen is vermenigvuldigen Diversity Joy richt zich naast het geven van trainingen en workshops ook op het doorgeven van die kennis en kunde aan anderen. Het werken in teamverband biedt een directe en effectieve mogelijkheid om nieuwe mensen te trainen in het vak. Diversity Joy richt zich speciaal op methodieken die vrij overdraagbaar zijn (open source) en die getest zijn in en geïnformeerd zijn door een brede praktijk. 4

5 ACTIVITEITEN DiversityJoy activiteitenoverzicht Totaal Basisworkshops AVP Vervolgworkshops AVP Trainerworkshops AVP Docentenworkshop 1 1 Genderworkshop 1 1 Teambuilding World Café Conferentie HIPP en demo's Kleur bekennen, diversiteit Expert meeting / presentatie Maatwerk, BGW, Bucket Line Intervisie / scholing / werkbezoek Totaal activiteiten Totaal deelnemers Een gedetailleerd overzicht van activiteiten in 2014 is weergegeven in bijlage 1. In het oog springende activiteiten in 2014 waren: De uitrol van het project Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) in Amsterdam Nieuw-West, door de bewoners zelf omgedoopt naar BazO (Bewoners aan zet Osdorp). Diversiteitstrainingen in Rotterdam voor vrijwilligers en professionals in het sociale werk, een project dat in 2013 is gestart en dat naar verwachting voortzetting vindt in Diversiteitstrainingen met Stichting de Vrolijkheid, die vrijwilligers inzet om te werken met kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Een training over vraag- en handelingsverlegenheid met de Stichting Bucket Line. Een training voor eigen Diversity Joy facilitators over Deep Democracy, gegeven door Bureau Boukaert. Deelname van 5 Diversity Joy facilitators aan een trainers training van Elos Nederland voor het faciliteren van de Oasis Game. Deelname aan het EU Grundvig Learning Partnership, waarin methodieken en tools voor vredeseducatie worden ontwikkeld, met werkbezoeken in 2014 aan Belfast en Oslo. In 2014 lag een sterk accent op het project Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling en op workshops met het thema Diversiteit, naast ander maatwerk voor klanten. Hoewel methodisch en inhoudelijk intensief gebruik wordt gemaakt van het AVP curriculum, zijn de reguliere AVP basis-, vervolg- en trainerworkshops meer naar de achtergrond geraakt. Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling (BGW) In Amsterdam Nieuw West is Diversity Joy sinds september 2013 actief met BGW, samen met Amsterdams Steunpunt Wonen. In Nieuw West hebben de betrokken bewoners het de project omgedoopt naar Bewoners Aan Zet Osdorp (BazO). In 2013 is een coachteam samengesteld van actieve bewoners en professionals uit de buurt. Inmiddels zijn bewoners een breed scala van projecten gestart waaraan onder de paraplu van BazO wordt gewerkt. In juni 2014 werd, gebruikmakend van de principes van de Organisatie Workshop, een Actieweek georganiseerd, waarin alle projectgroepen 5

6 opdrachten uitvoerden met vrijwilligers en waarin ruim 2600 vrijwilligersuren werden gerealiseerd. In oktober 2014 is met een kerngroep van 10 bewoners een doorstart begonnen, met de ambitie om een lokale coöperatie van bewoners te starten. Deze opdracht loopt tot en met maart Bucket Line Bucket Line biedt de helpende hand aan helpers in de mantelzorg, door het bij elkaar brengen van de hulpvraag van deze mantelzorgers en mensen uit de eigen omgeving die kunnen en willen helpen. Met alle veranderingen in de zorg is dit een groeiend probleem dat vraagt om een speciale aanpak. In een tweedaagse workshop met ervaringsdeskundigen verbonden met Bucket Line werd het onderwerp van vraag- en handelingsverlegenheid uitgediept en werd geëxperimenteerd met transformatief werken als een middel om de drempel tussen helpen en geholpen willen worden kleiner te maken. Transformatief werken is een gesprekvorm ontleend aan Transformatieve Mediation (een programma dat in 2012 met Carol Bloom werd gestart) waarin de cliënt maximale ruimte wordt gelaten voor regie over het gesprek. Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HVA) Met het Centrum voor Conflictstudies van de UvA en de afdeling CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) van de HVA onderhouden we warme contacten. Bij beide instellingen werd in 2014 een gastcollege verzorgd. Ook komen we elkaar tegen in BGW, waar de afdelingen Urban Management en CMV van de HVA betrokken zijn bij de evaluatie van Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling, in opdracht van de Gemeente Amsterdam. ORGANISATIE Stichting en bestuur Het bestuur van de stichting bestaat onveranderd uit: Stijn Hogenhuis, voorzitter, zelfstandig mediator Christoffel Klap, penningmeester, zelfstandig adviseur Funda Müjde, secretaris, presentator, cabaretière, schrijfster, columniste. Het bestuur heeft in 2014 tweemaal formeel vergaderd in aanwezigheid van het management team. Daarnaast was er regelmatig contact tussen het management team en individuele bestuursleden over diverse onderwerpen, zoals management, financiën en andere strategische issues. De bestuurders hebben een bestuurlijke en toezichthoudende taak, hebben geen financiële verbindingen met de stichting en krijgen geen vergoedingen voor hun bestuurswerkzaamheden. Onkostenvergoedingen aan bestuursleden vinden plaats binnen de grenzen die de ANBI-status van de stichting toelaat. In dat kader kan vacatiegeld worden gedeclareerd ten bedrage van de vergoeding zoals opgenomen in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld De stichting Diversity Joy heeft de ANBI status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingsdienst. Via AON is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders en toezichthouders en voor de stichting zelf. 6

7 Management Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het management team bestaande uit Tom Schram en Léon Beckx. Formeel is Tom Schram directeur en als zodanig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen namens het bestuur. Léon Beckx heeft per 1 juli 2014 zijn managementtaken beëindigd in verband met verhuizing naar het buitenland. Tom Schram is naast zijn werk bij Diversity Joy zelfstandig consultant en coach, vertegenwoordiger van Phaphama Initiatives in Nederland en bestuurslid van Cello Octet Amsterdam, Stichting Bijlmer Parktheater, Stichting Krater en Stichting Sollicite. Léon Beckx is naast zijn werk bij Diversity Joy actief als zelfstandig psycholoog, danser en dansdocent. In 2014 is in totaal aan management vergoedingen betaald aan leden van het management team. Leden van het management team ontvangen in het uitvoerende trainingswerk ook honoraria voor projectmanagement en workshopbegeleiding. Office management Mirjam van Hasselt is de spil in de interne communicatie en het office management. Zij werkt daartoe als zzp er één dag in de week voor Diversity Joy. Diversity Joy beschikt over een centraal - en agendasysteem via Google. Facilitators Circa 15 facilitators zijn met enige regelmaat actief, waarvan 5 teamleiders. Huisvesting Per 1 augustus 2014 hebben we de huur van het kantoor in de Evenaar Amsterdam Oost beëindigd. We zouden het gebouw sowieso einde 2014 hebben moeten verlaten. Praktische en financiële overwegingen gaven de doorslag om al eerder te vertrekken. Er wordt door iedereen nu vanuit huis gewerkt, waar nodig worden ruimtes voor vergaderen of trainen gehuurd. Marketing en publiciteit De in 2011 ontwikkelde website met geïntegreerde Facebook pagina functioneert naar verwachting en stelt ons in staat op efficiënte wijze te communiceren over alles wat er gebeurt rondom Diversity Joy. Administratie en accountant Tom Schram is als directeur verantwoordelijk voor de interne administratie en verslaglegging. De feitelijke boekhouding wordt gevoerd door Paul van Leeuwen (www.leeuw-advies.nl). In 2014 is geen gebruik meer gemaakt van de diensten van de accountant, omdat we geen subsidiegevers meer hebben die daarom vragen. Er is een OA-IB beschrijving voor administratief en financieel beheer. Werkgeverschap Uitgangspunt is dat iedereen die voor Diversity Joy werkt zelfstandig ondernemer is en zijn/haar werkzaamheden factureert als ZZP-er. Medewerkers en vrijwilligers zonder ZZP-status en VAR-verklaring worden betaald via TenToo, een payroll-dienstverlener die als werkgever van deze medewerkers optreedt. 7

8 ORGANISATIE ONTWIKKELING In september 2013 werd met een groep van circa 15 actieve facilitators, bij Diversity Joy betrokken vrijwilligers/adviseurs en het bestuur gedurende een weekend van gedachten gewisseld over de toekomst van de organisatie. Aanleiding waren: Beperkte financiële middelen door afloop van de subsidie van Oranje Fonds. De noodzaak tot activering van de bestaande groep facilitators bij de ontwikkeling, verkoop en uitvoering van programma s. De wens van Léon Beckx en Tom Schram om een stap terug te doen in de organisatie, vanuit een behoefte aan ruimte om ook andere activiteiten te kunnen oppakken, maar ook om ruimte te maken voor het noodzakelijke initiatief van andere facilitators. De ontwikkeling van standaard AVP trainingen naar meer maatwerk. De wens van het bestuur om na een periode van 8 jaar uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. De wens tot omvorming van de stichting naar een coöperatieve vereniging van trainers. Sinds september 2013 zijn een aantal belangrijke veranderingen tot stand gekomen. Léon Beckx besloot om per medio 2014 in het buitenland te gaan wonen en heeft zijn taken in het management team neergelegd. Daarmee is tegelijk een belangrijke kostenbesparing mogelijk geworden. Inhoudelijk en voor trainingen blijft hij waar nodig betrokken. Per 1 september hebben we geen eigen kantoor meer en werkt iedereen binnen de organisatie vanuit huis. Ook dat betekent een kostenbesparing. Mirjam van Hasselt vervult als zzp-er als voorheen haar centrale en coördinerende rol in de organisatie, op basis van 1 dag per week. Tom Schram blijft betrokken bij de organisatie in een vrijere rol. In ieder geval zolang de huidige bestuursleden in functie zijn, vervult hij zijn functie van directeur met de daaraan verbonden financiële verantwoordelijkheden. Een groep van 8 facilitators heeft zich georganiseerd in een Kerngroep om te verkennen op welke manier zij met de organisatie verder wil. Deze groep bestaat uit Mirjam van Hasselt, Mirjana Smolic, Ira Prica, Ivar Halfman, Suzanne Bessem, Nasir Omar, Annette de Vries en Tom Schram. Daaromheen is er een groep van facilitators die de vergaderingen niet actief bezoekt maar wel actief geïnteresseerd is in de voortgang. De bestuurders blijven aan totdat er duidelijkheid is over het vervolg. Het werk dat zich aandient wordt ingevuld met de actieve ploeg van facilitators. Einde 2014 is door de Kerngroep besloten dat zal worden toegewerkt naar transformatie van de stichting naar een coöperatieve vereniging, te realiseren uiterlijk medio Tegelijk wordt strategisch gesproken met organisaties vergelijkbaar met Diversity Joy over de ontwikkeling van gezamenlijk aanbod, met name wat betreft het werken in de wijken, en over mogelijke pooling van resources. Die samenwerking zou de zichtbaarheid van het werk van alle betrokkenen kunnen vergroten, de pool van facilitators groter kunnen maken en kostenefficiency kunnen creëren. FONDSENWERVING In 2014 werd een donatie van 500 ontvangen van de Nederlandse Quakers. 8

9 INTERNATIONALE UITWISSELING Lifelong Learning Programme Augustus 2013 ontvingen wij een meerjarige subsidie van totaal van het Europees Platform in het kader van het Grundtvig Lifelong Learning Programme. Dit programma richt zich op het versterken van de Europese dimensie in volwasseneneducatie en levenslang leren in Europa. In dit programma werkt Diversity Joy samen met vier Europese partners: Patrir (Roemenië), Norges Fredslag (Noorwegen), Institute for Conflict Research (Noord Ierland) en PDCS (Slowakije). De samenwerking heeft tot doel om methodieken en tools voor vredeseducatie te ontwikkelen voor de formele en informele onderwijssector. De eerste bijeenkomst en uitwisseling vond plaats in november 2013 in Cluj, Roemenië, de tweede in het voorjaar 2014 in Belfast en de derde in september 2014 in Oslo. In februari 2015 is Diversity Joy de host voor een uitwisseling in Amsterdam. European Oasis Meeting In oktober 2014 nam Nasir Omar namens Diversity Joy deel aan een Europese meeting van facilitators van Oasis games, een methodiek van de organisatie Elos Nederland. In mei 2014 volgden 5 trainers van Diversity Joy een trainerstraining bij Elos Nederland. Phaphama Initiatives en Seriti Institute Met Phaphama Initiatives en Seriti Institute werden de relaties gecontinueerd. Oktober 2014 bezocht Tom Schram Phaphama Initiatives in Soweto. In diezelfde maand was Gavin Andersson van Seriti Institute voor een bezoek in Amsterdam. FINANCIËN 2014 Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een verlies van het verlies ontstaat vooral door lagere opbrengsten, bij een minder dan evenredige daling van de variabele en vaste kosten. In de loop van het boekjaar werd deze ontwikkeling reeds voorzien en werden maatregelen genomen om de kosten te verlagen, o.a. door de huur van ons kantoor per einde augustus op te zeggen. Het vertrek van Léon Beckx naar Zweden draagt op zijn manier ook bij aan reductie van de kosten. Vooralsnog zal hij in zijn rol van manager niet worden vervangen. Door het verlies van bedraagt het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2014 een bedrag van Voor verdere details zij verwezen naar het Financieel Jaarverslag BEGROTING 2015 Voor 2015 worden aanzienlijk lagere vaste kosten begroot, per saldo , overwegend bestaande uit het werk van de office manager. Het streven is om minimaal kostendekkend te werken, inclusief dekking voor deze overhead. Mocht dat niet lukken, dan biedt het eigen vermogen van de stichting voldoende ruimte om een eventueel verder verlies op te vangen en maatregelen voor verdere kostenreductie te nemen. 9

10 VOORUITBLIK 2015 Met een organisatie in transitie liggen er voorlopig een aantal concrete projectmogelijkheden: Het BazO project in Nieuw West heeft een vervolg gekregen t/m maart 2015, inclusief een driedaagse teambuilding door Diversity Joy voor bewoners die zich nieuw hebben aangesloten bij het project. Het lopende EU uitwisselingsprogramma zal in 2015 worden afgerond. In februari 2015 komen de Europese partners naar Amsterdam waar Diversity Joy een vierdaagse bijeenkomst host. De directe kosten van dit programma zijn gedekt uit de daartoe verkregen subsidies. Met het Ministerie voor Sport en Jeugdzaken in Suriname wordt gesproken over de uitrol in 2015 van een Jongeren Community Leiderschap Programma in Suriname, gebaseerd op het programma van de Mandela University. Het voornemen is om in 2015 minimaal één serie van basis-, vervolg- en trainerstrainingen aan te bieden aan belangstellenden, tegen een redelijke vergoeding. Hiervoor wordt continu belangstelling getoond. Voorts wordt regelmatig gesproken met partners en potentiële opdrachtgevers over inzet van Diversity Joy, waaruit verdere opdrachten kunnen ontstaan. TOT SLOT Het jaar 2014 was een overgangsjaar, waarin in het Kernteam een groep van facilitators naar voren is gestapt om de organisatie nieuw vorm te geven en te transformeren naar een coöperatieve vereniging. Door een aantal organisatorische wijzigingen kan dat plaatsvinden in een relatief rustige financiële omgeving, waardoor geen overhaaste stappen nodig zijn. In de loop van 2015 zal de nieuwe organisatie vorm krijgen en zal het zittende bestuur zijn verantwoordelijkheid aan het bestuur van de nieuwe organisatie overdragen. Wij danken het management, de office manager, het Kernteam en alle andere betrokkenen voor weer een inspirerend jaar met Diversity Joy. We danken speciaal Léon Beckx voor zijn inspiratie en inzet door de jaren heen, en we hopen ook in de toekomst mogelijkheden te vinden om op een nieuwe basis verder met hem samen te werken. Het bestuur van de Stichting Diversity Joy, Amsterdam, 20 februari 2015, Stijn Hogenhuis Funda Müjde Christoffel Klap (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 10

11 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten 2014 Datum Workshop Aantal Opdrachtgever Deelnemers 30-jan-14 Portaal Amersfoort 1 Portaal mrt-14 Heidag Coachteam Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 20 april EU Learning Partnership Belfast 1 EU 3 23-apr-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 HVA college CMV 1 HVA Amsterdam 20 10/11 mei Noorwegen trainerstraining 1 Norwegian Peace Association mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 Deep Democracy weekend 1 Diversity Joy 8 27-mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West 20 mei Trainerstraining Oasis 1 Diversity Joy 5 03-jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 ASW expert meeting 1 Amsterdams Steunpunt Wonen 1 11-jun-14 Crew training Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West juni Actieweek Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 50 juni BazO projectevaluaties 5 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jul-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 28-aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 september EU Learning Partnership Oslo 1 EU 3 05-sep-14 Stichting Vrolijkheid en diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid sep-14 Bazo evaluatie en planning 1 Stadsdeel Nieuw West 15 oktober UvA Conflictstudies 1 Universiteit van Amsterdam 35 oktober Werkbezoek Elos Madrid 1 Diversity Joy 1 25-okt-14 Vrolijkheid diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid okt-14 Bucketline 1 1 Stichting Bucket Line 8 03-nov-14 Bucketline 2 1 Stichting Bucket Line 8 08-dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam 20 diversen BazO Kerngroep 5 Stadsdeel Nieuw West

12 Bijlage 2: Begroting en realisatie 2014 Opbrengsten begroting realisatie Programma- en projectsubsidies, donaties Directe opbrengsten uit workshops en projecten Totaal opbrengsten Kosten Directe kosten van workshops en projecten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Bruto resultaat Indirecte kosten Management, office management, interne administratie Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en overig, incl. rentebaten & -lasten Resultaat

13 Bijlage 3: Diversity Joy Begroting 2015 realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën 2013 10 Begroting 2014

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2015 Stichting Diversity Joy

BESTUURSVERSLAG 2015 Stichting Diversity Joy BESTUURSVERSLAG 2015 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën 2015 10 Begroting 2016

Nadere informatie

16. BESTUURSVERSLAG 2012

16. BESTUURSVERSLAG 2012 16. BESTUURSVERSLAG 2012 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 20 Profiel 21 Activiteiten 23 Organisatieontwikkeling 24 Fondsenwerving 26 Internationale uitwisseling 26 Evaluatie 26 Oranje Fonds Groeiprogramma

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2010. Stichting Diversity Joy

BESTUURSVERSLAG 2010. Stichting Diversity Joy BESTUURSVERSLAG 2010 Stichting Diversity Joy 18 15. KERNGEGEVENS Diversity Joy staat voor maatschappelijke verbinding, verdieping van contact en betekenisgeving. Wij geloven dat er, met al onze verschillen,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Diversity Joy Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Diversity Joy Amsterdam Financieel Jaarverslag 2011 Stichting Diversity Joy Amsterdam 1 Stichting Diversity Joy Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Algemeen 3 2 Resultaten 4 3 Financiële positie 5 4 Fiscale positie 6 5 Verklaring

Nadere informatie

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling Amsterdam Nieuw-West Kaart van de buurt 18 November 2013 Diversity Joy facilitators Léon Beckx, Tom Schram, Mirjam van Hasselt, Funda Müjde AGENDA 1. Opening Welkom.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt - voorbereiding

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt - voorbereiding Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling Amsterdam Nieuw-West Kaart van de buurt - voorbereiding 11 November 2013 Diversity Joy facilitators Léon Beckx, Tom Schram, Mirjam van Hasselt, Funda Müjde AGENDA 1.

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Oasis Training, april 2014 Trainingsprogramma

Oasis Training, april 2014 Trainingsprogramma O Oasis Training, april 2014 De Oasisgame, een unieke manier om samen met bewoners, andere professionals en vrijwilligers aan de slag te gaan in een wijk. Het doel van een Oasis game is het realiseren

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

10 t/m 14 december 2012

10 t/m 14 december 2012 10 t/m 14 december 2012 v e r s l a g Van 10 tot 14 december verzamelden zich bewoners, welzijnsprofessionals, wetenschappers en ambtenaren voor de Global Locality Week Amsterdam. Deze week stond in het

Nadere informatie

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Wie zijn wij Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit Opgeleid als architect

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G van STICHTING ON FILE

J A A R R E K E N I N G van STICHTING ON FILE J A A R R E K E N I N G 2 0 1 6 van STICHTING ON FILE Amsterdam, 18 mei 2017 I N H O U D S O P G A V E pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING I Balans per 31 december 2016 3-4 II Staat van Baten en lasten

Nadere informatie

Amsterdam Nieuw-West. Lokale Economie

Amsterdam Nieuw-West. Lokale Economie Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling Amsterdam Nieuw-West Lokale Economie 3 december 2013 Diversity Joy facilitators Léon Beckx & Tom Schram AGENDA 1. Opening Welkom. Naamstickers en positieve bijnaam.

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Contactgegevens De stichting Jemima houdt kantoor op het adres Vlinderparkweg 100, 7423SE Deventer.

Contactgegevens De stichting Jemima houdt kantoor op het adres Vlinderparkweg 100, 7423SE Deventer. Naam Stichting Jemima is bij notariële akte opgericht op 11 september 1984. Haar statutaire zetel is gevestigd in Utrecht en de stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change

Stichting Sounds of Change Stichting Sounds of Change Meerjaren beleidsplan 2017 2020 Februari, 2017 Sounds of Change is een organisatie die de helende kracht van muziek brengt naar (getraumatiseerde) kinderen in en uit conflictgebieden,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop--

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- Programma 13:00 Start 13:15 Haarlemse Methode 14:00 Type proces 14:35 Pauze 14:45 Coachen en begeleiden 16:30 Afsluiting DE HAARLEMSE METHODE Haarlemse methode: een alternatieve

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Plan van aanpak. Monitoring & Evaluatie, Gemeente Amsterdam 27 september 2012

Plan van aanpak. Monitoring & Evaluatie, Gemeente Amsterdam 27 september 2012 Plan van aanpak Monitoring & Evaluatie, Gemeente Amsterdam 27 september 2012 Het plan van aanpak is een uitwerking van de eerder opgestelde offerte. Dit plan vormt een startpunt voor het onderzoek. 1.

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Concept. www.thehaguecenter.org 1

Concept. www.thehaguecenter.org 1 Concept BELEIDSPLAN 2014-2015 A. GESCHIEDENIS Het THC werd in 2008 door Center for Human Emergence -stichting met ANBI status- (met als initiatiefnemers, Peter Merry en Anne-Marie Voorhoeve), met als oogmerk

Nadere informatie

Contactgegevens De Stichting Jemima houdt kantoor op het adres van de penningmeester: Groenendijk 335, 2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel

Contactgegevens De Stichting Jemima houdt kantoor op het adres van de penningmeester: Groenendijk 335, 2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel Naam Stichting Jemima is bij notariële akte opgericht op 11 september 1984. Haar statutaire zetel is gevestigd in Utrecht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht

Nadere informatie

De Oasis Game De history De oasis Game in Nederland De spelers van een Oasis Game

De Oasis Game De history De oasis Game in Nederland De spelers van een Oasis Game De Oasis Game De history De Braziliaanse organisatie Elos, bestaande uit een groep architecten en planologen, heeft in de afgelopen 10 jaar een methode ontwikkeld om in achterstandswijken samen met bewoners

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie