Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking"

Transcriptie

1 Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014

2 CVN heeft in 2013 op verschillende momenten aanbevolen een digitaal platform op te richten. In verband met de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland, gebeurde dit op vraag van de overheden. Op andere momenten heeft CVN op eigen initiatief de meerwaarde van een platform omschreven. Deze startnotitie geeft een overzicht van de verschillende aanbevelingen van CVN. Tevens schetst CVN een opzet voor de totstandkoming van een digitaal platform, als mogelijke realisatie van haar aanbevelingen. Dit traject is onderdeel van het CVN Werkprogramma , dat door de Commissie CVN op 26 maart 2014 in geactualiseerde versie is vastgesteld. Aanleiding: eerder door CVN gepubliceerde aanbevelingen inzake een Vlaams-Nederlands digitaal platform Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting derde landen (publicatie op 10 april 2013) In dit advies deed CVN drie aanbevelingen voor ontsluiting van informatie ter bevordering van Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking: I. Aanbeveling 1a: De vertegenwoordigingen in het buitenland als experts in hét netwerken CVN beveelt aan dat de vertegenwoordigingen in het buitenland zich focussen op hun kerntaak, zijnde hét netwerken en matchmaking, en deze opgebouwde kennis en contacten duurzaam vastleggen in een database die raadpleegbaar is voor externen uit de sector. Een database die meer is dan alleen een droge opsomming van enkele organisaties. (De toegang tot) deze database vormt een essentiële voorwaarde voor feitelijke waardecreatie door de sector. Het bestaande kapitaal van netwerk en contacten wordt hierdoor verzilverd. Matchmaking kan zo resulteren in kansen voor de realisatie van zowel eenmalige gezamenlijke projecten, als voor de opbouw van een langdurige samenwerkingsverbanden. Zonder de sector top down grensoverschrijdende samenwerking op te leggen, of zelf te diep inhoudelijk op de materie in te gaan. De verankering van hét netwerken en matchmaking bij de vertegenwoordigingen is zo tevens het antwoord op de kwetsbaarheid van samenwerking die momenteel nog te veel steunt op individuele competenties en persoonlijke verhoudingen. De database ondervangt het risico op het verlies van contact tussen instellingen, bedrijven en organisaties aan weerszijden van de grens, wanneer medewerkers een andere functie aannemen en bijgevolg de persoonlijke contacten meenemen. Hierdoor wordt het netwerk duurzaam en robuust vastgelegd. II. Aankondiging subadvies 2 Fondsen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking CVN beveelt aan om de actuele informatie over de omvang en beschikbaarheid van budgetten voor culturele projectsubsidies, inclusief weergave van de richtlijnen en voorwaarden voor aanvraag, op transparante en toegankelijke wijze inzichtelijk te maken op de website van het departement dat de middelen verstrekt. CVN levert binnenkort een subadvies op met aanbevelingen voor uitvoering. Pagina 2 van 5

3 III. Aankondiging subadvies 4 Creatie van innovatief online platform voor presentatie van Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor de creatie van een Vlaams- Nederlands platform naar voorbeeld van ARTtube, Lukas Art in Flanders en Google Art Project. De precieze totstandkoming van het platform verdient nader onderzoek: zelfstandig of in samenwerking met een bestaand initiatief. Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland in 2015 (publicatie 4 september 2013) In dit advies deed CVN twee aanbevelingen voor ontsluiting van informatie ter bevordering van Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking: I. Aanbevolen pakket marketing onderdeel 1: De portaalwebsite is het centrale presentatiemedium voor de Viering. Zwaartepunt van de website is een online culturele agenda. Het online portaal bevat hieromtrent alle meest actuele informatie, waarnaar op de reguliere communicatiekanalen voor kunst en cultuur verwezen kan worden. Dit draagt bij aan optimaal bereik voor de Viering. De lancering van het online portaal vindt plaats in september 2014 en is een feestelijk moment. II. Openbaar inzichtelijk maken Foto+ in online database Grensopener+ CVN beveelt aan om de bestaande online database Grensopener (www.grensopener.eu) met kleine aanpassingen om te bouwen tot de online portal voor Foto+: Grensopener+. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse hiertoe toegeruste partners. Beoogd resultaat is Grensopener + als uitgebalanceerd en inclusief overzicht van alle Vlaams- Nederlandse culturele activiteiten, zowel uit het verleden, als in het heden en structurele plannen voor de toekomst. Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. Beleidsadvies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland (publicatie 21 september 2013) In dit advies heeft CVN in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse overheden de opzet aanbevolen voor een Vlaams-Nederlands digitaal platform. Doel van het platform is de ontsluiting van informatie en achtergronden over de herdenking richting een breed publiek binnen de Lage Landen en daarbuiten. De belangrijkste doelgroep van het platform zijn jongeren. In antwoord op het advies heeft de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken voor de totstandkoming van een dergelijk Vlaams-Nederlandse digitaal platform een startsubsidie ter beschikking gesteld. I. Opbouw van duurzame informatievoorziening middels digitaal platform CVN beveelt aan dat de overheden de totstandkoming aan van een digitaal platform faciliteren, als duurzame informatievoorziening die aansluit op de interesses en communicatiemethoden van met name jonge generaties. Pagina 3 van 5

4 Doel: verkenning van mogelijkheden voor realisatie van de aanbevelingen De eventuele realisatie van de hierboven opgesomde aanbevelingen hoort thuis in de Vlaamse en Nederlandse creatieve sectoren. CVN zet zich in om het gesprek hierover op gang te brengen aan de hand van onderstaande twee uitgangspunten: het maken van de verbinding in functie van een concrete praktijkgerichte kans voor samenwerking. Planning Verbinden Om de totstandkoming van bovenstaande aanbevelingen te kunnen stimuleren, is draagvlak in de sector cruciaal. CVN verbindt in dit kader de vertegenwoordigers van de creatieve industrie in Vlaanderen en Nederland met elkaar: om in overleg en samenwerking kansen voor realisatie van de aanbevelingen te signaleren, die complementair zijn aan de reeds bestaande initiatieven. CVN brengt de sleutelfiguren uit de Vlaamse en Nederlandse sectoren bijeen door expertmeetings en / of individuele ontmoetingen te organiseren dan wel te faciliteren. in functie van een concrete praktijkgerichte kans voor samenwerking Doel van het gesprek tussen de Vlaamse en Nederlandse sleutelfiguren uit de creatieve industrie is om te ontdekken op welke terreinen van de creatieve industrie Vlaams- Nederlandse samenwerking meerwaarde biedt. Vlaanderen en Nederland zijn in sommige gevallen elkaars concurrenten. Maar waar kunnen ze elkaar concreet en in de praktijk juist aanvullen? Deze vraag staat centraal in het Vlaams-Nederlandse gesprek. CVN heeft de hierboven opgesomde aanbevelingen zorgvuldig gewogen en op basis van breed sectoraal draagvlak in haar adviezen opgenomen. De denkoefening die nu gemaakt kan worden, is welke van deze aanbevelingen op dit moment realiseerbaar is (of: zijn). Verschillende factoren spelen mee: de planning van reeds bestaande initiatieven, belangrijke presentatiemomenten of vieringen die het kader kunnen vormen voor een Vlaams-Nederlands initiatief of een expliciete wens van de sectoren in Vlaanderen en Nederland om samen een bepaalde aanbevelingen tot uitvoering te brengen. Tijdens de hierboven beschreven bijeenkomst(en) met de sleutelfiguren uit de creatieve industrie, staat het aanwijzen van een concrete praktijkgerichte kans voor samenwerking op de agenda. De realisatie hiervan fungeert als praktijkvoorbeeld voor Vlaams-Nederlandse samenwerking in de toekomst. Tweede kwartaal 2014: Expertmeeting en / of individuele ontmoetingen Vlaamse en Nederlandse creatieve industrie, georganiseerd dan wel gefaciliteerd door CVN. 11 juni 2014: Vergadering Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland. Op de agenda: terugkoppeling van expertmeetings en / of gesprekken. Besluitvorming door de Commissie over de te kiezen aanpak. Derde kwartaal 2014: Vierde kwartaal 2014: Publicatie van CVN-aanbevelingen voor een concrete praktijkgerichte kans voor samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse creatieve industrieën. CVN formuleert deze aanbevelingen in nauw overleg en samenwerking met experts uit de sector. Aansluitend: realisatie van het praktijkvoorbeeld voor Vlaams-Nederlandse samenwerking in de toekomst. Afronding van de betrokkenheid van CVN bij het thema Digitaal platform. CVN blijft bereikbaar voor de overdracht van kennis en het in verbinding brengen van Vlaamse en Nederlandse partners. Integrale informatie over het traject zal gepubliceerd worden op Pagina 4 van 5

5 Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams- Nederlandse culturele samenwerking Dit is een uitgave van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland (CVN). Leopoldstraat 6 BE-1000 Brussel E: W: Het is toegestaan (delen van) de inhoud van deze publicatie te citeren of te verspreiden, mits daarbij CVN en deze publicatie als bronnen vermeld worden. Bekostigd door: Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken; Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. het Departement internationaal Vlaanderen. Brussel, april 2014 Pagina 5 van 5

6 CVN ziet toe op de uitvoering van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland dat in 1995 werd ondertekend. Binnen het kader van dit verdrag dient CVN kansen en belemmeringen voor samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te signaleren en de benutting van die kansen ook te stimuleren. CVN is onafhankelijk en adviseert de Vlaamse en Nederlandse regeringen gevraagd en ongevraagd over actueel bilateraal beleid inzake de vier verdragsthema's cultuur, onderwijs, wetenschap en welzijn. Pagina 6 van 5

Werkprogramma 2013-14

Werkprogramma 2013-14 Werkprogramma 2013-14 Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland Brussel, maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 De adviespraktijk per project... 3 1. Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Samenspraak en Tegenspraak Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak vormt de leidraad voor het aangaan van relaties

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 124 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Concept Handleiding NIB roadmapping

Concept Handleiding NIB roadmapping Concept Handleiding NIB roadmapping Juni 2013 ROADMAPS VOOR WAARDECREATIE IN TOEKOMSTGERICHTE DOMEINEN DOOR SLIMME SPECIALISATIE In opdracht van het Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Deze

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

Versterking data-infrastructuur sport

Versterking data-infrastructuur sport Versterking data-infrastructuur sport Versterking data-infrastructuur sport Annet Tiessen-Raaphorst Jos de Haan m.m.v. Remko van den Dool Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2012 Het Sociaal

Nadere informatie

De Minister van Buitenlandse Zaken De heer drs F.C.G.M. Timmermans Postbus 20061 2500 EB Den Haag. 16 mei 2013 Kenmerk: int-2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken De heer drs F.C.G.M. Timmermans Postbus 20061 2500 EB Den Haag. 16 mei 2013 Kenmerk: int-2013. R.J. Schimmelpennincklaan 3 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag t 070 3106686 f 070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De Minister van Buitenlandse Zaken De heer drs F.C.G.M. Timmermans

Nadere informatie

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie