Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel."

Transcriptie

1 Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel. 1. Achtergronden Initiatief Het BCT is een initiatief van Treeport (Coöperatieve Vereniging Treeport). In Treeport is de boomteeltsector uit West Brabant en Noord België vertegenwoordigd. Kwekers, handelaren, toeleveranciers en dienstverleners hebben een gemeenschappelijk belang in de boomteelt business. Door samenwerken wordt dit belang gedeeld en versterkt. Treeport heeft het initiatief genomen voor het BCT om de boomteelt business te versterken en samenwerking te vergemakkelijken. Treeport houdt de regie op het BCT voor het bewaken van het gemeenschappelijke belang en bestendiging ervan. Doelen Treeport Het hoofddoel van Treeport is het versterken en verbeteren van boomteelt business in de internationale regio ten gunste van de sector en van alle aangesloten Treeportleden. Binnen de wereld van de boomteelt business zijn de kernactiviteiten gericht op: productie handel logistiek 1

2 Binnen deze kernactiviteiten zijn verbetering en optimalisering essentieel en zijn de volgende subdoel gebieden geformuleerd. Het gaat over het versterken, verbeteren en groei van: Productie: Kwaliteit, assortiment duurzaam en schoon onderzoek en innovatie in teelt en techniek kostenbeheersing, inkoop, verkoop ondernemerschap arbeid en onderwijs Handel: sortiment kwaliteit, productbehandeling, toegevoegde waarde kostenbeheersing, inkoop onderzoek en innovatie in handel verkoop, marketing, promotie ondernemerschap arbeid en onderwijs Logistiek: effectief en efficiënt kwaliteit duurzaam en schoon transport, behandeling en levering onderzoek en innovatie in transport en logistiek ondernemerschap arbeid en onderwijs Treeport is een Coöperatieve Vereniging waarbinnen twee hoofdactiviteiten plaats vinden, te weten 1) de verenigingsactiviteiten met een uitgebreid programma van projecten die door werkgroepen (Treeportleden) worden uitgevoerd en waarin de sociale component van de vereniging centraal staat en 2) de ontwikkeling van het BCT (met een verzelfstandigde organisatie). In het programma van projecten en activiteiten van Treeport zijn plm. 15 werkgroepen actief op het gebied van promotie / marketing, teelt / techniek en bedrijf / ondernemer. Treeport heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd met diverse organisaties en instellingen die een bijdrage (kunnen) leveren aan Treeport en om uitvoering te geven aan haar doelen. Er zijn 8 alliantiepartners die zich specifiek hebben uitgesproken om met Treeport samen te werken. 2

3 2. Motivatie Voorop en vooruit In de wereld van de boomteelt business van Treeport met de kernactiviteiten in de productie, handel en logistiek wordt er door Treeport bij alle activiteiten gewerkt aan: Kwaliteit Onderzoek, onderwijs, innovatie Promotie, marketing, verkoop Duurzaam, schoon, maatschappelijk verantwoord Ondernemerschap, bedrijfsvoering, arbeid De Treeportleden zijn zelf, in samenwerking met elkaar en in samenwerking met externe partijen actief met bovenstaande aspecten. Om ze te ontwikkelen, verbeteren, optimaliseren en zo meer om de huidige opgebouwde voorsprong in de (inter)nationale concurrerende omgeving te behouden en door te ontwikkelen. Dit gebeurt in de Coöperatieve Vereniging en dit wordt ook verwacht op het BCT. Treeport wilt een BCT waarmee de boomteeltsector uit de regio voorop wil lopen en vooruit wil gaan om de internationale concurrentie aan te kunnen. Een boomteelt business centrum met bedrijven en bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan de business. Om de boomteelt kwaliteitsimpulsen te geven, waarop onderzoek, innovatie en onderwijs plaats vind, waar promotie, marketing en handel centraal komen, waar duurzaam en schoon en maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen en waar bedrijf en ondernemer worden ondersteund en geholpen bij de bedrijfsexploitaties. Van kweker in het achterland tot de gevestigde bedrijven op het BCT zelf. Op het BCT vindt geen boomteeltproductie plaats. Dat gebeurt in het achterland in Nederland en België. De boomkwekers in het achterland zijn in feite een belangrijke markt voor de gevestigde bedrijven op het BCT zelf. Treeport heeft belang bij een goede BCT. Het BCT heeft belang bij een goed achterland van producerende boomteeltbedrijven. 3

4 Doelen BCT Treeport stelt zich ten doel om door samenwerking en het fysiek samenbrengen van bedrijven en activiteiten op het BCT het kerndoel en subdoelen in de boomteelt business te realiseren. Synergie en symbiose. Het BCT is het samenwerkingsmiddel in de boomteelt business! Treeport stelt zich ten doel om het initiatief en de regie te houden op de ontwikkeling van en de activiteiten op het BCT op het gebied van handel, logistiek, promotie/marketing, onderzoek/onderwijs en op de vestiging van bedrijven op het BCT. Grensverleggend en grensoverschrijdend. Het BCT is het middel van de nieuwe economie in de boomteelt business! Treeport stelt zich ten doel om de ontwikkeling van en de activiteiten op het BCT maatschappelijk verantwoord te realiseren. Dit door hoge eisen te stellen aan de beeldkwaliteit van het BCT, door het gebruik van duurzame energiebronnen, de toepassing van duurzame brandstoffen, een ecologische inrichting en het stimuleren van de biobased economie in de bedrijfsvoering. Duurzaam en schoon. Het BCT is het middel van de duurzame economie in de boomteelt business! Gezien bovenbeschreven motivaties en doelen heeft Treeport een grote motivatie om zelf een belangrijke positie in te nemen bij de ontwikkelingen van het BCT. Volgend hoofdstuk beschrijft de positie en rol die Treeport in zal nemen. Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel! 4

5 Positie en rol van Treeport Zoals gezegd heeft Treeport het initiatief genomen en blijft initiatieven nemen bij de ontwikkeling en realisatie van het BCT. Treeport voelt zich het best in haar positie als regievoerder om de boomteelt- business- belangen te ontwikkelen en borgen. Treeport heeft sinds haar bestaan geïnvesteerd in deze positie en rol. Dit is verankerd in het zelfstandig oprichten van vennootschappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het BCT en alles wat daarbij hoort. Treeport doet dit door: gewaardeerde inbreng het zelfstandig inrichten van de organisaties, het nemen van de regie en het nemen van de verantwoordelijkheden. Ten aanzien van het BCT heeft Treeport daarvoor inmiddels de volgende vennootschappen opgericht: 1) Treeport BCT Partners BV (moeder BV) 2) BCT BV (gebiedsontwikkeling opgave) Cooperaceve Vereniging Treeport Treeport BCT Partners BV BCT BV Excellence & Experience Centre Treeport BV Treehub BV BCT Energie BV Ten aanzien van het kerndoel zullen door Treeport nog opgericht worden: 3) Excellence & Experience Centre Treeport BV 4) Treehub BV (handel en logistiek) 5) Treeport Energy BV Hiermee omvat Treeport - in al haar kunnen- een fors deel van de belangen die in de internationale regio boomteelt business spelen en gaan spelen: a) De realisatie van het BCT zelf b) Invloed op de bedrijfsvestiging en activiteiten op het BCT c) Optimalisering van de boomteelt logistiek en handel d) Optimalisering van de boomteelt promotie en marketing e) Optimalisering van onderzoek en onderwijs f) Duurzame energie 5

6 3. Ontwikkelingen Als sinds het bestaan van Treeport wordt er gewerkt aan het BCT. Dat heeft geleid tot een vastgestelde locatie, een grensoverschrijdende planontwikkeling, de oprichting van Treeport BCT BV s en de inrichting van de BCT organisatie, een Business Case BCT, een sluitende GREX, een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Zundert, een bestuurlijke synergiegroep Zundert - Hoogstraten - Treeport, zicht op potentiele vestigers, intentieverklaringen en zelfs een eerste optie van uitgifte van een bouwkavel. Op allerlei fronten zijn er vele bewegingen die parallel en integraal voortschrijden en de weg naar het BCT vrij maken. In de kluwen van deze ontwikkelingen zijn er diverse relaties aangegaan met diverse partijen die directe medewerking verlenen en die indirect van belang zijn. Interne organisatie. Binnen het BCT zijn actief: Gerard de Baaij als directeur en eindverantwoordelijke. Hij wordt bestuurlijk vanuit de Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door John Oostvogels. Voor de planologische ontwikkeling van het BCT is projectleider Remco van Dessel (Agel Adviseurs) verantwoordelijk. Zij vormen gedrieën het kernteam van de BCT ontwikkeling. Het kernteam beschikt over adviseurs en specialisten, te weten: Cees Nuijten (Rewin) acquisitie, Aad van den Hoeven (APS) grondverwerving, Boudewijn Baan (A&K advocaten) contractmanagement, Frans Schuurbiers (van Oers) fiscaal en Monique Rombouts (van Gogh notarissen). In de schil er omheen beschikt het kernteam over samenwerkingsverbanden met medewerkers en bestuurders van de gemeente Zundert, Stad Hoogstraten, RWB, provincie Antwerpen, provincie Noord Brabant en het IOK (revitaliseringsopgave Transportzone Meer). In de schil daaromheen wordt er samengewerkt met Rijkswaterstaat, het Vlaams gewest, waterschap, gemeente Breda, Boomtelers Federatie Noord België en met diverse adviseurs, instellingen en organisaties. 6

7 Externe organisatie Bij de ontwikkeling van het BCT zijn er relaties gelegd met investeerders, vastgoedontwikkelaars, potentiele vestigers, bedrijfsverenigingen en zo meer. Partijen die ieder vanuit een eigen belang een positie willen nemen en/of rol (willen) vervullen bij het gemeenschappelijke perspectief van het BCT. Essenties van de opgave Bij de opgave van het realiseren van het BCT onderscheiden wij vier hoofdlijnen die naast elkaar en integraal doorlopen worden: 1) Financieringen 2) Gebiedsontwikkeling en revitalisering 3) Vastgoedontwikkeling en vestiging 4) Treeport Business Financiering en investering De financieringsopgave richt zich op de financiering van de gebiedsontwikkeling en van de revitaliseringsopgave. Daarnaast de financiering van vastgoedontwikkelingen en van exploitaties waarin Treeport een aandeel in neemt. Het geheel beslaat ook de organisatiekosten, advieskosten, aanloopkosten, etc. Feitelijk gaat het over het vinden en binden van investeerders waarbij overeenkomsten, risicobeheersing en financiële exploitaties centraal staan. Gebiedsontwikkeling en revitalisering De gebiedsontwikkeling opgave richt zich op draagvlak, de verwerving van de gronden en de ruimtelijke procedures waaronder de crisis & herstelwet, bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en plannen, het thematisch filter, beeldkwaliteit, en het aanleggen van infrastructuur en het bouwrijp maken van de uitgeefbare percelen. 7

8 Direct gerelateerd en integraal verbonden aan de gebiedsontwikkeling aan de Nederlandse zijde speelt de revitaliseringsopgave aan de Belgische zijde op Transportzone Meer (de noordelijke punt die onderdeel uitmaakt van het BCT). Vastgoedontwikkeling en vestiging De vastgoedontwikkeling en vestiging van bedrijven op het BCT is de meest belangrijke opgave voor het welslagen van het BCT. Immers, zonder bedrijven geen business. Zonder business geen BCT. Onze verkoop moet op orde zijn. Voor Treeport zijn een aantal ontwikkelingen op het BCT dusdanig belangrijk dat hierin door Treeport zelf een positie wordt ingenomen. Het betreft het Excellence & Experience Centre Treeport waarin promotie, marketing, onderwijs en onderzoek centraal staan en het betreft de Treehub waarin handel en logistiek centraal staan. Binnen het duurzaamheidsconcept van het BCT is duurzame energieopwekking en zelfvoorzienend exploiteren van deze duurzame energie op het BCT zelf en in het achterland van het werkgebied van Treeport (maatschappelijke energie) essentieel en kansrijk. Overigens is het voor Treeport van belang dat de bedrijven die zich willen vestigen op het BCT boomteelt gerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de groei van de boomteelt business. Treeport business In het belang van Treeport en van het BCT zal de boomteeltsector de weg naar het BCT moeten vinden. Boomkwekers en andere boomteelt gelieerde bedrijven uit het Nederlandse en Belgische achterland van Treeport bepalen voor een belangrijk deel de markt van de BCT bedrijven. Het boomteelt business belang van Treeport en het BCT zal geïmplementeerd moeten worden en de weg er naar toe laagdrempelig en zonder koud water vrees. 8

9 Investeerders We hebben diverse investerende partijen in beeld. Ieder vanuit een eigen achtergrond en met belangen en allen met specifieke voorwaarden en eisen. Treeport BCT Partners BV In onderstaand schema staat de entiteitenpositie van Treeport weergegeven. Investerende partijen worden hieronder met een letteraanduiding weergegeven. Treeport (Coop.Ver.) brengt alle aanloopkosten tot 1 oktober 2014 in de Treeport BCT Partners BV in. De Coöperatieve Vereniging Treeport is enig aandeelhouder van de Treeport BCT Partner BV. De gewaardeerde voorinvesteringen (ca. 2 miljoen euro) van Treeport zijn inclusief een REAP subsidie met verplichtingen en een sponsoring van de RABO bank DZB met promotionele verplichtingen. Ook brengt zij de overeenkomsten en samenwerkingen met de gemeenten in. Partij A, B, C etc. hebben als vrienden van Treeport, een leenovereenkomst met de Stichting Coalitie BC Treeport afgesloten. Dit geld wordt gelabeld beschikbaar gesteld aan Treeport BCT Partners BV. Een deel is beschikbaar gesteld als investering op de ontwikkeling van de eerste fase van het BCT. Het ander deel wordt ter beschikking gesteld voor vastgoedontwikkeling en exploitaties. De gemeente Zundert heeft een overeenkomst met Treeport waarin ambtelijke kosten voor behandeling van de ruimtelijke ordening procedure voor rekening zijn van de gemeente Zundert. Dit is een gewaardeerde investering via 9

10 Treeport. De gemeente Zundert heeft een groot economisch en maatschappelijk belang bij de ontwikkeling van het BCT. Overigens lopen er gesprekken met de IOK over een mogelijke overdracht van de revitaliseringsopgave aan Treeport. Overige partijen voor de gebiedsontwikkeling zijn hieronder aangeduid met de Partijen D en E. Ten aanzien van de ontwikkelingen op het BCT met het E&E centre, Energy en Treehub zijn ook investerende partijen in beeld. 10

11 Voortgang planologische procedures Gebiedsontwikkeling en revitalisering (BCT BV) Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling en revitaliseringsopgave is het belangrijk dat de grondexploitatie sluitend wordt. Dat wil zeggen dat alle investeringskosten van de voorbereidingen, procedures en het bouwrijp maken (met rentevergoedingen en winst) terug verdiend gaan worden bij de uitgifte van de gronden. Hoe eerder we zicht hebben op deze uitgifte (potentiele vestigers die zich contractueel binden) des te beter. Inmiddels is de eerste kavel van 0,5 hectare in optie uitgegeven en kunnen we met de ontwikkeling van het E&E Centre nog eens 1,5 hectare uitgeven. Regionale agenda Intussen lopen de planologische procedures door. In 2011 is ons verzoek gedaan om het Business Centre Treeport (destijds nog BBC) als special op te nemen in de regionale Agenda Werklocaties in de Regio West Brabant met minimaal 20 hectare. De reeds in 2011 vastgestelde 20 hectare in de Regionale Agenda Werklocaties in de regio West Brabant volstaat echter niet om het complete concept van het thematische bedrijventerrein Business Centre Treeport tot uiting te laten komen. Het is te weinig ruimte om de alle keten partijen te kunnen faciliteren. Wanneer we niet alle keten partijen kunnen faciliteren gaat dit ten koste van het succes van een thematisch bedrijventerrein. Daarom hebben wij bij de RWB een beroep gedaan om de oppervlakte van het BCT met 39 hectare op te nemen in de Regionale Agenda Werklocaties. Dit verzoek is op basis van aangescherpt provinciaal beleid en op basis van de wens om gefaseerd te ontwikkelen van de gemeente Zundert ingetrokken. We houden de ambitie voor het volledig ontwikkelen en zullen in een latere fase alsnog het uitbreidingsverzoek indienen. 11

12 Deze ontwikkeling heeft als consequentie dat het (voorontwerp) bestemmingsplan BCT wordt aangepast naar plm 25 hectare met behoud van de plangrens. Deze ontwikkeling heeft nagenoeg geen effect op de Grex. Deze ontwikkeling heeft invloed op het inkoopbeleid van de gronden en zal hierop worden aangepast. Samenwerking gemeente Zundert Op ons verzoek en in nauwe samenwerking met de betrokken wethouders van de gemeente Zundert is de samenwerking met de ambtenaren van de gemeente geïntensiveerd en verbeterd. Binnen een periode van een maand zijn er wekelijkse overleggen om in samenwerking het bestemmingsplan BCT te optimaliseren voor collegebehandeling (voorontwerp) in juli Na het vaststellen van het voorontwerp zullen de gesprekken met de ambtenaren met grote regelmaat worden voortgezet ter voorbereiding op de raadsbehandeling van het bestemmingsplan BCT in februari Crisis & Herstelwet. Na voorbereiding en intensief overleg met ambtenaren uit Den Haag over de C&HWet is onze aanvraag gereed en ontvankelijk verklaard voor behandeling in de Tweede Kamer (januari 2016). De C&HW biedt ruimte voor duurzame experimenten binnen de boomteeltsector en vrijer vorm geven van ruimtelijke procedures. Het verlengen van de doorlooptijd van het bestemmingsplan naar 20 jaar, fasering in economische ontwikkeling en organische gebiedsontwikkeling en fasering van de benodigde onderzoeken en grondexploitaties. De definitieve vaststelling door de Tweede Kamer sluit aan op de bestemmingsplan procedure in de gemeente Zundert. 12

13 Vestigers Op basis van marktonderzoek blijkt grote interesse voor een internationaal thema centrum voor de boomteelt sector op de grens van Nederland en België langs de A16- E19 waarin promotie, handel, logistiek, toelevering, product- behandeling, onderzoek en onderwijs centraal staan. Zowel de Nederlandse als Belgische bedrijven geven blijk van behoefte, interesse en bereidheid om gebruik te maken van de diensten en producten die het thematische park bieden. Boomteelt business in de nieuwe economie Met de ontwikkelingen in de nieuwe economie van de boomteeltsector wordt de sector genoodzaakt de keten te verbreden naar nieuwe samenwerkingen die de boomteeltsector versterken. Verbreding met specialisten in de omgeving van innovaties, onderzoek, onderwijs, automatisering en in de werkvelden van teelt, handel, logistiek, handel en promotie. De nieuwe economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en synergetische win- win oplossingen. Samenwerkingen met toeleveranciers, dienstverleners, logistieke specialisten, marketingbureaus, automatiseerders, beursorganisaties, duurzaamheid en biobased specialisten, en zo voort. Het boomteelt productie cluster in West Brabant en Noord België is het grootste interregionale boomteeltgebied van beide landen. Het is niet alleen groot in oppervlakte productiegebied (> 3000 hectare) maar ook groot in productiewaarde (> 200 miljoen euro/jaar) en exportwaarde (> 140 miljoen euro/jaar). Ongeveer 1000 boomkwekerijen in de regio verzorgen de productie. Daarvan zijn er veel specialistische bedrijven die zich in het geheel toeleggen op de teelt en productie. Boomkwekers als goede ondernemers in hun vakgebied die echter aangeven dat zij het totaalpakket in deze nieuwe economie niet alleen aankunnen. Boomkwekers die aangeven dat zij in samenwerking willen zorgen voor de verbrede keteneconomie. Ondernemers die vragen naar samenwerking, naar kennis en innovaties. Ondernemers die zelf de markt willen en zullen vormen voor de bedrijven op het Business Centre Treeport. Er wordt op dit ogenblik met meer dan 30 bedrijven gesproken over vestiging op het BCT. Bedrijven die zichzelf hebben aangemeld met interessevragen en inmiddels behoren tot de warme contacten van het BCT vanwege de uitgesproken wens om zich te vestigen. Er zijn intentieovereenkomsten getekend met bedrijven die passen binnen de verbrede keten van de boomteeltsector en een toegevoegde waarde (kunnen en zullen) leveren 13

14 door de synergetische waarde- creatie. Bedrijven die interesse tonen vanwege de unieke gelegenheid om voor een georganiseerde en geïnteresseerde markt (boomkwekers vanuit het euregionale achterland) het aanbod te kunnen leveren. Bedrijven die inzien dat je door samenwerking verder komt en zich openstellen voor samenwerking op het BCT. Zij willen weten wie de buren worden. Bedrijven die aangeven dat het belang van de korte (logistieke) lijnen tussen de bedrijven en het achterland (hun marktgebied) van groot belang is bij de keuze om zich te vestigen op het BCT. Ondanks de digitalisering is het voordeel van korte afstanden tussen de samenwerkende bedrijven en de markt een belangrijk selectiecriterium. Het BCT biedt deze logistieke voordelen en geeft antwoord op de behoefte om fysiek dicht bij te zitten om met elkaar te kunnen samenwerken. Bewaking van het thema De warme contacten met het BCT zijn bedrijven die passen in de verbrede keten van de boomteeltsector en de toets van het Thematische filter doorstaan. Thematisch filter Het Thematische filter is een ontwikkeld instrument die bepaalt of de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de boomteelt business en of de bedrijven daadwerkelijk de toegevoegde waarde in de sector inhoud zullen geven. Het omvat een activiteiten en markt toets om het thematische van het BCT te kunnen bewaken. Treeport heeft grote voordelen bij deze toets omdat het de beoogde samenwerking in de ketenbrede sector mogelijk maakt en zal de toets in samenwerking met onafhankelijk deskundigen hanteren. Ook het bestemmingsplan zal handvatten bieden en regels hanteren om het thematische aspect van het BCT te bewaken. Bij de ontwikkeling van het BCT heeft Treeport een initiërende rol en een regiefunctie. Treeport is zelf medeaandeelhouder van de gebiedsontwikkeling en zal vanuit die positie het thematische aspect van het Business Centre Treeport invulling geven. 14

15 Bij uitgifte van kavels aan vastgoedontwikkelaars die vervolgens weer zelf zorgen voor huisvesting van bedrijven is het thematisch filter ook van toepassing. Naast de mogelijkheid die de gemeente heeft om het handhavingsinstrumentarium uit het bestuursrecht toe te passen, zullen er civielrechtelijke bepalingen over het naleven van het bestemmingsplan in de koopovereenkomst worden opgenomen. Dat gaat meestal met een Kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Er wordt dan bedongen dat de wederpartij de verplichting heeft de bestemminsplanbepalingen te dulden en niet daarmee in strijd te handelen. Er wordt op overtreding een forse boete gezet en de bepaling komt in een notariële akte. In geval van verhuur, kan een dergelijke plicht ook worden doorgelegd naar de huurder in de huurovereenkomst, maar daar is BCT geen part. Voldoende is als BCT haar koper dus kan belasten met een kwalitatieve verplichting. Prospects Van de 30 warme contacten hebben wij 20 serieuze partners; bedrijven die interesse tonen zijn werkzaam in en met de boomteeltsector. Het betreft logistieke bedrijven, handelsbedrijven, toeleveranciers, organisaties en bedrijven uit het onderzoek en onderwijs, biobased industrie, promotie, marketing en diverse dienstverlenende bedrijven. Bedrijven die de toets van het thematische filter doorstaan en tevens een aanzuigende werking hebben voor overige bedrijvigheid in de regio West Brabant. De oppervlaktevragen lopen uiteen van 5000 m2 tot meer dan 4 hectare. De kracht van de diversiteit en bereidheid tot samenwerken van de bedrijven op het BCT rechtvaardigen de ontwikkeling van een voldoende groot Business Centre Treeport. Negen van deze 20 prospects hebben een intentieovereenkomst voor vestiging ondertekend. 15

16 De bedrijven hebben wij geclassificeerd naar bedrijfstype en vanwege bedrijfsbescherming aangeduid met een letter. De tabel geeft inzicht in de oppervlaktevraag en de effecten op de werkgelegenheid (direct en indirect) op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd. Ook is in beeld gebracht of de bedrijven vanuit de regio of van buiten de regio afkomstig zijn en of het een uitbreiding of verplaatsing betreft. Uit bovenstaande gegevens concluderen wij een serieuze oppervlaktevraag van plusminus 20 hectare bedrijfsvestiging van bedrijven die passen in het thematisch bedrijventerrein concept van het BCT. 90 % van deze interesse betreft uitbreiding van bestaande activiteiten (toevoeging, groei) en 10 % bedrijfsverplaatsing. Naast de bedrijfsuitbreidingen van regionale bedrijven zal plm. 50% van buiten de regio West Brabant zich gaan vestigen op het BCT. Gezamenlijk wordt een arbeidsvolume van circa 140 banen gegenereerd met nog eens een kleine 300 indirecte banen in de regio van het BCT. 16

17 De gegevens van de 20 bedrijven die in bovenstaande tabel zijn verwerkt betreft serieuze prospects. Geëxtrapoleerd naar de 30 warme contacten die wij hebben komen wij tot het volgende globale overzicht. 17

Nieuwsbrief BUSINESS CENTRE TREEPORT APRIL 2014

Nieuwsbrief BUSINESS CENTRE TREEPORT APRIL 2014 Nieuwsbrief BUSINESS CENTRE TREEPORT APRIL 2014 Het Business Centre Treeport (BCT) wordt het hart van de boomteelt business van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs

Nadere informatie

De kracht van samenwerking: Treeport

De kracht van samenwerking: Treeport 1 De kracht van samenwerking: Treeport De boomteeltsector in en rond Zundert voert nationaal de boventoon. Van de zeshonderd boomkwekers in West-Brabant zit de helft in de grensgemeente. Zowel in kwantiteit

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 28 maart 2011 : 11 april 2011 Documentnr. Zaaknummer : 603 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : C.L.

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5

Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht. 13 juli 2011. Hoogerheide, 13 juli 2011. Blz.1 van5 Hoogerheide, Blz.1 van5 De ondergetekenden: 1. DE BESTUURLIJKE KERNGROEP AVIOLANDA WOENSDRECHT, te dezen vertegenwoordigd door de heer M.A. Fränzel en 2. DE GEMEENTE WOENSDRECHT, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling B.V. maakt deel uit van Ballast Nedam Infra B.V. Algemeen Bij het afsluiten van de Exploitatieovereenkomst moet een uitgewerkt communicatieplan gereed zijn van waaruit het Consortium gaat werken. Belangrijkste aandachtspunten van de gemeente zijn hierbij

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Datum: 03 mei 2011 Versie 2 1/ 8 1 Projectbeschrijving De ontwikkeling van de locatie Proeftuinen maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT CONCEPT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ONDERGETEKENEN: A. De gemeente Hattem, zetelende te Hattem, vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer J.W. Wiggers, handelende ter uitvoering van het besluit van

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson in Arkel INTENTIEVERKLARING Ondergetekenden: 1. Gemeente Giessenlanden, gevestigd in het gemeentehuis Groeneweg 33, 4223 ME te Hoornaar, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt.

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: I. Haan (RG, tst. 865) Portefeuillehouder: A.V. de Kok 10.02796 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr.

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Door: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voor: Burgerronde Datum: 21 maart 2012 Aanleiding en doel Aanleiding: Initiatief van NVVR Kring Oost Gezamenlijk onderzoek van

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezonde business

Samenwerken aan een gezonde business Samenwerken aan een gezonde business The Greenery 2 Gezonde ideeën The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. We leveren jaarrond een compleet en dagvers assortiment verse groente en

Nadere informatie

Locatie Kindcentrum IJsselmonde

Locatie Kindcentrum IJsselmonde Locatie locatie Heindijk Van vier locaties naar integrale huisvesting op één locatie keuze bieden aan ouders en kinderen complementair zijn aan overig aanbod gekoppeld aan grootste groep kinderen Locatie

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen.

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen. Aan de leden van de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer en de leden van de Statencommissie Economische Zaken Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002 Behandeld door : Vries, de, E./W.

Nadere informatie

Verduurzamen dor je samen

Verduurzamen dor je samen Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: 0388-03-02-01-010 Correspondentienummer 4800002223 Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina

Nadere informatie

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard Concept-Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen Hoeksche Waard Pg. 2 Inleiding Pg. 3 Kaders uitgiftebeleid Pg. 5 Beleidskader Pg. 6 Toelichting artikelen 1 Inleiding De wortels van het oude uitgiftebeleid liggen

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Projectformat Agenda van Twente Aanvrager: gemeente Almelo Project : Laad- en loskade XL Park Bijlagen: subsidieaanvraag Regio Twente bij Rijk m.b.t. ontsluiting kades XL Businesspark Twente Algemene informatie

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Eigenaren bijeenkomst

Eigenaren bijeenkomst Eigenaren bijeenkomst Eigenaren aan het stuur Taken Park management / eigenaren loge Oprichting Eigenaren loge LMM Agenda Eigenaren loge Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM) Bespreking

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen............................................................................................................... 3 Areaalgegevens

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. mr. P. de Baat MPM J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mw. A.J.A. van de Ven mw.

Nadere informatie

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014

Themaraad. Centrumplan Nederweert. 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Themaraad Centrumplan Nederweert 7 april 2014 Themaraad centrumplan Nederweert Agenda 1. Terugblik 2. Ruimtelijk plan en programma 3. Financiële kader 4. Realisatieovereenkomst

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht 23-06-2015 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Ruimte/Economie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 6 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 31 januari 2017 RV/16/00717 Z12-18101 Voorstel ingebracht door H. Achterberg Portefeuillehouder Begrotingsprogramma H.N. de Ronde 02 Beheerproduct

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Behandeld door : F.J. Ronda Telefoonnummer : (050) 3164375 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : intrekken

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011 Agendapuntnummer : XV, punt 6 Decosnummer : 7 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Het college van gemeente

Nadere informatie

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Samenvatting Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Maastricht - Noord. Deze ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande P&R - voorziening,

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

H. van Heugten raad juli 2010

H. van Heugten raad juli 2010 H. van Heugten 599 hhe@valkenswaard.nl Delegatiebesluit 10raad00495 29 juli 2010 - De (raads-)bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Gemeente Steenwijkerland Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk januari 2007 1. Inleiding Het bestemmingsplan bedrijventerrein Boterberg

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatief fase

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatief fase Besluit van 26 november 2013, nr. 2013, 181477/254653 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collec tieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Gedeputeerde

Nadere informatie