Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie"

Transcriptie

1 Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1

2 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2

3 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR De lokale initiatieven willen de duurzaamheid in hun gemeente vergroten. Twee speerpunten: Ecologisch, economisch en sociaal-cultureel verantwoord (People, Planet, Profit) Circulaire en lokale economie stimuleren 3

4 Voordelen windenergie maximaal in regio houden Dat er windenergie komt in onze regio / langs de A16 is een voldongen feit. Daarom niet langer energie verspillen aan OF en WAAR er windenergie moet komen. Maar: HOE kunnen lokale inwoners, bedrijven en economie in breedste zin maximaal genieten van de voordelen van windenergie. SOCIALE WINDENERGIE IS HIERBIJ ONZE OPLOSSING 4

5 Wind Sociale Windenergie Windenergie is geen doel op zich. Sociale Windenergie is een middel voor: meer maatschappelijk rendement voor inwoners via participatie meer circulaire en lokale economie voor inwoners en bedrijven Maatschappelijk rendement: Vitale en weerbare samenleving verbinden van mensen en ontwikkelingen Sociale innovatie en menselijke zorg Waarde creëren via (be)grijpbare zaken met hoge transparantie Vraag gestuurd belang en medezeggenschap van (eind)gebruiker staat centraal Lange termijn horizon bij doelstellingen en rendement Kwaliteit, vertrouwen en welzijn 5

6 Ons programma van eisen voor sociale windenergie Gemeenteraden stellen gezamenlijk Windbeleid met toetsingkader Sociale wind vast. Niet alleen het harde wettelijk en RO kader Maar juist zaken zoals: Sociale cohesie, leefbaarheid dorpen, stimuleren lokale (circulaire) economie Vormgeven draagvlak; Wijze van wegnemen overlast situaties (geluid, slagschaduw, natuurcompensatie); Participatie, actief of passief, met financieel rendement of in natura (kwh); Levering groene stroom aan de eigen bewoners; Zeggenschap van bewoners/mkb in ontwikkeling en exploitatie; Lokale MKB betrekken bij bouw en onderhoud, bv. graafwerken, aanleggen wegen naar turbines, aanleggen kabeltracés, elektra etc.; Het project dat beste voldoet aan eisen in Windbeleid krijgt concessie! 6

7 Het kan!! Zie voorbeeld gemeente Dalfsen Bron: RTV Oost donderdag 4 april :35 Dalfsen wil alleen meewerken aan extra windturbines in de gemeente als: - deze geëxploiteerd worden door Nieuwleusen Synergie. - er sprake is van verbinden en participatie met de dorpskern. Nieuwleusen Synergie is een coöperatie, opgericht om het platteland op een duurzame manier leefbaar te houden. De coöperatie wil twee of drie windturbines voor de gemeente exploiteren. De coöperatie beheert al volkstuintjes een kringloopwinkel en legt glasvezel aan. 7

8 Wind Sociale Windenergie Duurzame ontwikkeling Sociale windenergie leidt tot: Meer geld in onze gemeente/regio behouden bevordering lokale circulaire economie Duurzaamheid investeringsfonds (revolverend) Opbrengsten zijn vliegwiel voor duurzame investeringen Inspraak inwoners over besteding Ontwikkeling nieuwe duurzame projecten energiebesparing/isolatie, zonneboilers, zonnepanelen, mensgerichte zorg, 8

9 Voor- en achterkant van Sociale Windenergie 9

10 Participatie is basis voor Sociale windenergie Mogelijke participatievormen: Investeren in eigen of vreemd vermogen - financieel rendement Investeren in winddeel rendement in natura via indirecte levering van aantal kwh door administratieve saldering Levering aan participanten (inwoners/mkb) rendement in natura via directe levering aan inwoners/mkb/leden tegen korting. Exploitant doneert aan Duurzaamheid Fonds Combinaties 10

11 Jaarlijkse uitstroom elektra kosten in de 4 A16 gemeenten Situatie H uidig & fossiel Huishoudens MKB 90 miljoen Eigenaar / Exploitant 90 miljoen Situatie W indenergie commerciële windontwikkelaar 90 miljoen pakt alle winst buiten de regio Huishoudens MKB Eigenaar / Exploitant 90 miljoen Situatie W indenergie 2.0 door maximale lokale participatie blijft geld in de regio ( circulaire economie ) Huishoudens 90miljoen MKB 90 miljoen NOTE: 180 mln. is schatting van alleen elektriciteitverbruik (geen gas) in 4 gemeenten langs A16 11

12 Traditionele / fossiele elektriciteit Regio Buiten regio Particulieren & MKB kwh 180 mln E - centrale dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank Leveranciers Bedragen zijn schattingen 12

13 Traditionele windenergie Regio Buiten regio Particulieren & MKB kwh 180 mln Wind Bedrijf dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, geen lusten! Bedragen zijn schattingen 13

14 Windenergie door commercieel bedrijf met beperkte participatie Regio Buiten regio VV rente Coöperatie & VV DD,DB,EM rente VV Particulieren & MKB kwh 180 mln Wind Bedrijf dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, bescheiden lusten! Bedragen zijn schattingen 14

15 Windenergie in eigen beheer en maximale participatie Regio Buiten regio VV & EV VV & EV Dividend & Rente Coöperatie & EV DD,DB,EM Dividend & Rente kwh Particulieren & MKB Wind Bedrijf 180 mln VV rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, meeste lusten! Bedragen zijn schattingen 15

16 Samenwerking Wind-A16 Lokale initiatieven werken samen en met gemeenten/overheid/regio Zundert?? 16

17 Waarom deze 4 Gemeenten en de A16: 17

18 Waarom deze 4 Gemeenten en de A16: - A16 loopt als rode draad door de 4 gemeenten. - Als deze gemeenten onderling én met lokale initiatieven samenwerken: Creëren we gemeentegrensoverschreidend draagvlak; Staan we samen sterk bij realisatie Sociale windenergie; Hebben we een regionale aanpak met een geïntegreerde gebiedsrichte ontwikkeling van wind Is burgerparticipatie in Wind een feit en dat is wat gemeenten, provincie én burgers willen; Laten we zien dat het in West-Brabant gebeurt! 18

19 Doelen samenwerking Wind-A16 Optimale opbrengst genereren van windenergieplannen voor onze regio: Zoveel mogelijk wind-lusten in de Regio houden (financieel gebied, werkgelegenheid, sociale cohesie etc.) Organiseren van de voor- en achterkant van Sociale Windenergie Zelf windturbines of windpark ontwikkelen en exploiteren met participatie Participatiemodellen worden uitgewerkt (van Winddeel tot 100% eigenaar en alles daartussen) Samen met gemeenten Proces en kaders vormgeven voor maximale regionale opbrengst Creëren gelijk speelveld windprojecten via gemeentelijk windbeleid met Sociale windenergie; Eerlijke kansen voor lokale burgerparticipatie (veel windontwikkelaars zijn van uit buiten de regio); Regionale aanpak en ontwikkeling Het ijzer smeden nu het heet is Pakken van de beperkte kansen die er nog zijn; de rest is al oude wind (nog maar circa MW van de 200 MW betrefte vrije grondposities) 19

20 Samenwerking Wind-A16 praktisch: Samenwerkende lokale initiatieven (DD,BDS,EM, Zundert) vormen werkgroep Wind-A16 Deze lokale initiatieven doen waar ze zelf goed in zijn: lokale (ver-)binding leggen en financiering vanuit de gemeenschap; Specifieke deskundigheid op technisch, financieel en juridisch vlak wordt ingehuurd; Wind-A 16 gaat verbinding aan met partijen met expertise in windontwikkeling, lokale participatie en overheden; Eerste stap: opstellen projectvoorstel Realisatie Sociale windenergie incl. uitvoeringsmodel. 20

21 Benodigde samenwerking regionale ontwikkeling Duurzaam Drimmelen Breda DuurSaam Energiek Moerdijk Zundert Wind-A16 Gemeente Drimmelen Gemeente Breda Gemeente Moerdijk Gemeente Zundert Regio West Brabant Provincie Benodigde samenwerking 21

22 Benodigde acties Vormgeven draagvlak tussen partijen (Provincie, Regio West Brabant, Gemeenten, Coöperaties) Inrichten Projectgroep Kaders Wind-A16 leden: lokale energie coöperatie Wind-A16, Gemeenten, RWB, Provincie Opdracht tot uitwerken mogelijkheden die Wind-A16 succesvol maken (kaders, concessie eisen, organisatie,.) Gebiedsgerichte ontwikkeling windprojecten Gezamenlijke MER rapportage voor Wind-A16 door 1 kartrekker (bijvoorbeeld Provincie) Concessie en inschrijving Wind-energie partijen 22

23 Samenvatting Sociale Windenergie ondersteunt het halen van meerdere beleidsdoelen van Gemeenten; Wind is veel meer dan alleen ruimtelijke ordening of duurzaamheid het is ook regionale ontwikkeling en ontplooiing, sociale cohesie, economisch en inkomensbeleid, leefbaarheid platteland etc.; Via duidelijke Windvisie & Beleid met toetsingskader kunnen gemeenteraden sturen op resultaat (zie voorbeeld gemeente Dalfsen) Via heldere beoordelingscriteria kunnen gemeenteraden het beste Windinitiatief honoreren Samenwerking langs de A16 maakt gebiedsgerichte aanpak mogelijk en geeft kracht aan Sociale windenergie Samenwerking Wind A16 biedt kansen voor de regio om zelf regie te houden op windenergie met maximale lokale participatie! 23

24 Vragen? 24