Afdeling Handchirurgie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Handchirurgie"

Transcriptie

1 Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol n.ulnaris compressie thv. de elleboog v.02-09/2013 Problemen als gevolg van compressie van de nervus Ulnaris worden grofweg verdeeld over twee locaties: - ter hoogte van de elleboog (de cubitale tunnel) - ter hoogte van de pols (kanaal van Guyon) Dit protocol handelt enkel over compressieneuropathie van de proximale nervus Ulnaris rondom de elleboog. Voor dit protocol is behalve voorhanden literatuur ook gebruik gemaakt van de Richtlijn Neuropathie van de nervus Ulnaris bij de elleboog die geaccordeerd is door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Anatomie Halverwege de bovenarm loopt de n.ulnaris langs de mediale zijde van de mediale tricepskop. Hier heeft zij alleen een fasciale bedekking. Meer naar distaal loopt ze steeds meer posterieur om uiteindelijk in de cubitale tunnel terecht te komen. De cubitale tunnel (canalis ulnaris, fossa cubiti) De mediale epicondyl, het ulnaire collaterale ligament v.d. elleboog in de bodem en een dak van dikke fasciale aponeurose (lig. arcuatum) Distaal van de cubitale tunnel verdwijnt de n.ulnaris tussen de twee koppen van de FCU. De ruimte tussen deze twee koppen kan een fibreuse band hebben (Osborne's band) en ook compressie geven. Daarna worden de eerste takken afgegeven naar de FCU en FDP. Intraneurale rangschikking in de cubitale tunnel De motorische vezels naar de intrinsics liggen oppervlakkig mediaal. Sensibele vezels van de hand en vingers ook oppervlakkig maar meer posterieur. De sensibele vezels worden gecomprimeerd door aanspannen van het lig. arcuatum tijdens flexie van de elleboog. De motorische vezels naar de FCU en FDP5 liggen het diepst in de tunnel (lateraal en posterieur) en raken dus minder snel gecomprimeerd. Tenzij de comprimerende werking juist vanuit het ellebooggewricht komt (ganglion, synovitis, e.d.). Dan vallen juist eerst deze motorische bundels uit (knijpkracht, polsflexie). Martin-Gruber variatie (van belang bij proximale n.ulnaris compressie) Motorische takken van de n.medianus naar de n.ulnaris halverwege de onderarm. Hierdoor soms géén intrinsieke zwakte of uitval bij een proximale n.ulnaris compressie of uitval. Sensibele variaties (van belang bij proximale n.ulnaris compressie) Sensibiliteit van dorsum dig.4 en dig.5 kan VOLLEDIG door n.radialis takken verzorgd worden (28-44%). Oorzaken Proximaal van de cubitale tunnel kinking van de zenuw als gevolg van bulging van de mediale triceps tijdens langdurige flexie in de elleboog. agv. deels intramusculair beloop van de zenuw waarbij tricepscontractie een ulnariscompressie geeft. insertie van musculatuur tot ín de cubitale tunnel (11%) waardoor ondiepe tunnel met zenuw subluxatie. na onvoldoende release van de tricepsfascie naar proximaal bij eerdere zenuwtranspositie kan door kinking van de zenuw een fibreuse arcade in de opgespannen fascie ontstaan die recidiefcompressie geeft: de arcade van Struthers (meestal ±8 cm proximaal van de tunnel). welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de afdeling Vermenigvuldiging in wat

2 p. 2 - medisch protocol n.ulnariscompressie bij de elleboog v.2-09/2013 In de cubitale tunnel bij flexie van de elleboog spant het dak van de tunnel zich waardoor de tunnel afplat. bij flexie van de elleboog waardoor bulging van het ulnaire collaterale ligament van de elleboog. anatomische variatie waarbij een spier in het dak van de tunnel loopt: m.epitrochleoanconeus (12%). Distaal van de cubitale tunnel compressie als gevolg van Osborne's band (77% aanwezig) tussen de koppen van de FCU. compressie bij actieve extensie van de pols door contractie van de twee FCU koppen. De zenuw zelf stretch van de zenuw bij schouderabductie, elleboogflexie en polsextensie. Bijzondere oorzaken van proximale n.ulnaris compressie na bicepspeesruptuur. posttraumatisch na distale humerus en elleboogsfracturen en -herstel. na langdurige immobilisatie van de elleboog in flexie. In geval van een anatomische variatie rekening houden met meer variaties De aanwezigheid van een m.epitrochleoanconeus (12%) komt vaak voor in combinatie met Osborne's banding (77%) en een intramusculair verloop van de n.ulnaris thv. de mediale kop van de Triceps met tevens insertie van de Tricepsvezels in de cubitale tunnel (11%) (... net als bij apen overigens). Presentatie De klachten kunnen sterk wisselen, variërend van tintelingen in dig.4 en 5 tot hypalgesie in gehele ulnarisgebied met zwakte en atrofie van alle n.ulnaris-spieren. Sensibiliteitsstoornissen Paresthesieën van dig.4, dig.5 én de ulnaire hand (dd. met Guyon-compressie) Pas op: in 28-44% van de proximale ulnariscompressies is de sensibiliteit van de ulnaire hand WEL normaal! Krachtsverlies zwakte tot atrofie van FCU, FDP-4 en -5 en intrinsieke musculatuur. Pas op: FDP zwakte maar in 23-55% van de patiënten en FCU zwakte maar in 5-20% van de patiënten. welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de afdeling Vermenigvuldiging in wat

3 p. 3 - medisch protocol n.ulnariscompressie bij de elleboog v.2-09/2013 Classificatie Spierkracht grofweg beschrijven conform MRC schaal (0 t/m 5) Sensibiliteit met behulp van wattenstokje of semikwantitatief middels Semmes Weinstein monofilamenten Meestal onderverdeling in licht / matig / en ernstig op basis van criteria volgens Dellon Classificatie volgens Dellon Licht: wisselende paresthesiën met of zonder subjectieve zwakte en onhandigheid Matig: wisselende paresthesiën met objectieve spierzwakte doch geen atrofie Ernstig: continue sensibiliteitsstoornissen en/of objectieve spierzwakte met atrofie Fig.: Jeanne's teken (met atrofie van ID-1) Fig.: Wartenberg's teken DIAGNOSE Lichamelijk onderzoek Provocatietesten Flexie-compressie test. Is positief als maximale flexie elleboog met manuele druk met wijs- en middelvinger net proximaal van de cubitale tunnel gedurende 60 seconden de klachten luxeert. Proef van Tinel. Is positief als licht tikken op de n.ulnaris bij de elleboog de klachten luxeert. Motorische testen Teken van Froment: flexie van IP-gewricht bij krachtige sleutelgreep duidt op zwakte in m.adductor Pollicis; Teken van Jeanne: combinatie van Froment met hyperextensie van MP-gewricht bij krachtige sleutelgreep; Teken van Wartenberg: dig.5 in abductie door zwakte van IP3 en abductie door ulnaire verloop van EDM; Teken van Egawa: met vingers in flexie afwezigheid van radiaal / ulnair deviatie van dig.3. Aanvullend onderzoek EMG Diagnose kan bevestigd worden met een EMG en wordt aanbevolen (richtlijn Ulnaropathie). Echografie Bij negatieve EMG en toch klinische verdenking op een n.ulnariscompressie kan een echografie overwogen worden waarbij een verdikte n.ulnaris ten opzichte van contralateraal gevonden kan worden. Bij echografie kunnen ruimte innemende processen rondom de cubitale tunnel in beeld gebracht worden. Differentiaal diagnose Neuropathie van de n.ulnaris ter hoogte van Guyon Radiculopathie C8; onderste plexus brachialis laesie Epicondylitis medialis Diabetische / alcoholische neuropathie welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de afdeling Vermenigvuldiging in wat

4 p. 4 - medisch protocol n.ulnariscompressie bij de elleboog v.2-09/2013 CONSERVATIEVE BEHANDELING De indicaties voor de verschillende behandelingen zijn ten dele afhankelijk van de duur van de klachten, van de bevindingen bij lichamelijk en aanvullend onderzoek en van de techniek van een voorafgaande behandeling. Indicaties Patiënten met milde symptomen / compressie kunnen baat hebben bij een conservatieve behandeling. Dit betreft patiënten met wisselend aanwezige paresthesiën en een subjectieve zwakte en onhandigheid. Bij matige klachten (wisselende paresthesiën maar aantoonbare spierzwakte zonder atrofie) kan conservatieve behandeling ook geprobeerd worden. Succes hierbij is beschreven doch met een lage bewijskracht. Conservatieve technieken vermijden van langdurige elleboogflexie (met name 's nachts). Eventueel nachtspalk of bandage om elleboog. vermijden van langdurig met armen over elkaar zitten. telefoon in andere hand houden. gebruik van boekstandaard. zachte steun onder elleboog tijdens bureauwerk / juiste stoelhoogte en positie toetsenbord. vermijd druk op elleboog, maar ook overstrekken van de elleboog. OPERATIEVE BEHANDELING Indicaties Bij ernstige compressieneuropathie (continue sensibiliteitsstoornissen en/of objectieve spierzwakte met atrofie) Bij lichte of matige compressieneuropathie zonder succes van een conservatieve behandeling Operatie technieken alleen decompressie van de cubitale tunnel (voorkeur conform de richtlijn). subcutane, intra- of submusculaire transpositie van de n.ulnaris (als secundaire ingreep of bij luxaties). Nadelen van enkel decompressie van de cubitale tunnel oorzaken vanuit de elleboog, een ondiepe tunnel of anatomische variaties worden niet behandeld. positionele oorzaken met druk of stretch worden niet behandeld. verlittekening van het dak van de tunnel kan een recidief geven. Nadelen van transpositie van de n.ulnaris risico op laedering van de posterieure tak van de mediale antebrachiale cutane zenuw. plaatsing van de zenuw in een matig vasculair vlak bij subcutane transpositie. intramusculaire verlittekening rond de zenuw in geval van intramusculaire plaatsing. spierzwakte van de flexor-pronatorgroep bij doornemen van de origo bij submusculaire plaatsing. Complicaties haematoom wondinfectie / -dehiscentie pijn thv. het litteken agv. letsel ramus cutaneus antebrachii medialis CRPS-1 welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de afdeling Vermenigvuldiging in wat

5 p. 5 - medisch protocol n.ulnariscompressie bij de elleboog v.2-09/2013 Operatie (alleen decompressie) Voorbereiding Ingreep wordt in dagbehandeling uitgevoerd, OK-duur 30 minuten. Plexus axillaris blokkade of lokale anaesthesie. Rugligging, bloedleegte. Arm in abductie, extensie en exorotatie op een handentafel. Expositie Max 4 cm incisie over de cubitale tunnel. Oppassen voor de r. cutaneus antebrachii medialis bij het prepareren naar het lig. arcuatum. Er kan een drukke veneuse plexus aanwezig zijn die verzorgd dient te worden. Decompressie Proximaal van de tunnel identificeren van de n.ulnaris. Klieven van de tunnel met inachtname van de zenuw Inspectie van de cubitale tunnel. Bij aanwezigheid v.e. m.epitrochleoanoneus en/of insertie van tricepsmusculatuur in de tunnel naar proximaal prepareren o.v.v. een intramusculair beloop van de zenuw. Klieven van de fascia brachii over de n.ulnaris naar proximaal. Vervolgen van de n.ulnaris naar distaal. Controle op Osborne's banding en release van de FCU vezels over de zenuw met inachtname van de motorische takken naar de FCU die al op enkele centimeters kunnen afsplitsen. Na de volledige release intraoperatief testen op luxatie of subluxatie van de zenuw bij flexie van de elleboog. Sluiten Zorgvuldige haemostase. Sluiten huid. Geen drain. Drukverband. Direkt postoperatief beleid Drukverband voor 1 dag. Dezelfde dag ontslag. Patiënt mag arm op geleide van de pijn bewegen. De eerste twee weken nog niet of slechts beperkt belasten. Na twee weken is de arm normaal belastbaar. De klachten verdwijnen vaak niet direkt na de operatie. Dit kan enige maanden tot soms wel een jaar duren. Samenvatting Diagnose wordt gesteld op anamnese en klinisch beeld i.c.m. EMG en eventueel Echografie. Lichte en matige klachten kunnen primair conservatief behandeld worden Operatie bij ernstige klachten of persisterende klachten na conservatieve behandeling Eenvoudige chirurgische decompressie van de cubitale tunnel heeft primair de voorkeur Disclaimer Dit protocol is gemaakt door de handchirurgen, handtherapeuten en gipsmeesters van het te Beverwijk. Dit protocol is geen strikt voorschrift, doch bevat zoveel mogelijk op 'evidence' gebaseerde inzichten en aanbevelingen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke richtlijn "Ulnaropathie". Afwijken van het protocol is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie in dit protocol zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De makers van het protocol en de afdeling handchirurgie van het RKZ aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en adviezen in dit protocol. welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de afdeling Vermenigvuldiging in wat

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol PIP hyperextensie (volaire plaat) letsel v.2-07/2013 Het hyperextensie letsel van het PIP gewricht is de meest voorkomende luxatie in de hand. - Instabiliteit

Nadere informatie

Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog

Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Neurologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Richtlijn. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) (gedeeltelijk herziene versie, 2014)

Richtlijn. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) (gedeeltelijk herziene versie, 2014) Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, nek of schouder (KANS) (gedeeltelijk herziene versie, 2014) Colofon NVAB 2014 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113

Nadere informatie

Het schouderblad en schouderblad complicaties

Het schouderblad en schouderblad complicaties Praktijk voor Fysiotherapie Sportfysiotherapie en Medische Trainings Therapie R. de Vries Kerkweg 45a 4102 KR Everdingen Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 Het schouderblad en schouderblad complicaties

Nadere informatie

Patiënteninformatie Plastische Chirurgie. Carpaal tunnelsyndroom

Patiënteninformatie Plastische Chirurgie. Carpaal tunnelsyndroom Patiënteninformatie Plastische Chirurgie Carpaal tunnelsyndroom Wat is carpaal tunnel syndroom De neuroloog heeft de oorzaak voor de tintelingen en pijn in uw hand(en) gevonden. Deze klachten worden veroorzaakt

Nadere informatie

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Verband In dit maart 2007 Nummer 1 Jaargang 17 Afstudeer Uitgave 6 8 10 11 12 14 16 CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd

Nadere informatie

Opbouw: De cursus is opgebouwd uit presentaties en twee hands on sessies. De presentaties behandelen:

Opbouw: De cursus is opgebouwd uit presentaties en twee hands on sessies. De presentaties behandelen: Syllabus Artroscopiecursus 3: Basiscursus artroscopie van de schouder Doel: Deze cursus beoogt met behulp van een anatomisch preparaat, de artroscopische vaardigheden en weefsel gevoel te instrueren. En

Nadere informatie

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de

December 2006, 13e jaargang, nr. 4. Nederlands Tijdschrift. voor. rthopaedie. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Officieel orgaan van de December 2006, e jaargang, nr. 4 Nederlands Tijdschrift rthopaedie voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging It fits exactly like I planned. The shell s in the socket precisely.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19021 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rhemrev, Stephanus Jacobus Title: The non-displaced scaphoid fracture : evaluation

Nadere informatie

TARSAAL TUNNEL SYNDROOM Rob Zeijen november 2010 1

TARSAAL TUNNEL SYNDROOM Rob Zeijen november 2010 1 TARSAAL TUNNEL SYNDROOM Rob Zeijen november 2010 1 Valkenswaard, december 2010 Inleiding. De opleiding registerpodoloog B is modulair opgebouwd. Module VI voorziet in het maken van een portfolio. Naast

Nadere informatie

HET LUMBOSACRALE. resultaat van een consensusbijeenkomst, gehouden op vrijdag 9 juni 1995

HET LUMBOSACRALE. resultaat van een consensusbijeenkomst, gehouden op vrijdag 9 juni 1995 CONSENSUS HET LUMBOSACRALE RADICULAIRE SYNDROOM resultaat van een consensusbijeenkomst, gehouden op vrijdag 9 juni 1995 te Utrecht ONDER AUSPICIëN VAN: - Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen injecteren bij hand- en polsklachten 1. Toelichting Dit onderwijsmateriaal voor toetsgroepen is gebaseerd op de NHG-Standaard M91 Hand- en polsklachten van januari 2010. De anatomie van de hand en de pols

Nadere informatie

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Februari 2013 Voor u ligt de eerste versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder, waarbij de orthopedisch chirurg de te krappe ruimte tussen de schoudertop en de schouderkop wijder

Nadere informatie

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren

Richtlijn. Ziekte van Dupuytren Richtlijn Ziekte van Dupuytren 1 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Koninklijk Nederlands Genootschap voor

Nadere informatie

RICHTLIJN ASPECIFIEKE KLACHTEN ARM, NEK EN/OF SCHOUDERS

RICHTLIJN ASPECIFIEKE KLACHTEN ARM, NEK EN/OF SCHOUDERS 5 10 15 20 25 30 35 RICHTLIJN ASPECIFIEKE KLACHTEN ARM, NEK EN/OF SCHOUDERS Initiatief Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Organisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nadere informatie

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt 1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een centraal zenuwstelsel (CZS) dat opgesloten ligt binnen de holte van de schedel en

Nadere informatie

2014KR2. Table Of Contents

2014KR2. Table Of Contents Table Of Contents Casus 1... 3 Casus 10... 8 Casus 11... 10 Casus 12... 12 Casus 13... 14 Casus 14... 16 Casus 15... 17 Casus 16... 20 Casus 17... 23 Casus 18... 24 Casus 19... 31 Casus 2... 35 Casus 20...

Nadere informatie

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo BEHANDELPROTOCOL Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijns revalidatie na een lumbale hernia operatie, uitgevoerd door het EMGO + instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O07 Datum : 6 april 03 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. 6 APRIL 03 Sint Radboud. Afgebeeld is een handfoto van een 47 jarige vrouw. aantal punten a.

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Schouder impingement. Opdracht stage: schouder impingement. Diagnosen geassocieerd met impingementsyndroom:

Schouder impingement. Opdracht stage: schouder impingement. Diagnosen geassocieerd met impingementsyndroom: Schouder impingement Inleiding Impingement - Geen pathologie, maar cluster van symptomen = het is een syndroom - Geassocieerd met: rotatorcuff pathologie, scapulaire diskinesie, schouderinstabiliteit,

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

Perifere zenuwen: diagnostiek, beleid en chirurgie bij open letsels

Perifere zenuwen: diagnostiek, beleid en chirurgie bij open letsels N E U R O C H I R U R G I E Perifere zenuwen: diagnostiek, beleid en chirurgie bij open letsels T R E F W O O R D E N OPEN ZENUWLETSEL; ZENUWCHIRURGIE. door M.J.A. Malessy zenuwen bevatten meerdere fascikelbundels

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie