1.16 Kniegewricht: articulerende beenderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.16 Kniegewricht: articulerende beenderen"

Transcriptie

1 1.16 Kniegewricht: articulerende beenderen A Rechter kniegewricht in (a) voor- en (b) achteraanzicht In het kniegewricht (art. genus) articuleren drie beenderen met elkaar: femur, tibia en patella. Daarbij vormen femur en tibia het femorotibiaalgewricht (art. femorotibialis), femur en patella het femoropatellairgewricht (art. femoropatellaris). Beide gewrichten zijn omsloten door een gemeenschappelijk gewrichtskapsel en beide gewrichtsholten staan met elkaar in contact (zie p. 400). De fibula maakt, in tegenstelling tot het ellebooggewricht, waarbij de beenderen van de onderarm scharnierend met de humerus zijn verbonden, geen deel uit van het kniegewricht. De fibula vormt met de tibia een zelfstandig, straf gewricht, het tibiofibulairgewricht (art. tibiofibularis). 390

2 B Kniegewricht (art. genus) Rechter kniegewricht: a anterior-posterior opname; b zijwaartse opname (originele afbeelding van de kliniek voor diagnostische radiologie, universiteitskliniek Schleswig-Holstein, campus Kiel: prof. dr. S. Müller-Hülsbeck). In het röntgenonderzoek aan het kniegewricht zijn er drie standaard opnamerichtingen, d.w.z. het kniegewricht wordt weergegeven in drie vlakken: anterior-posterior, zijwaarts en tangentieel. Bij de opname anterior-posterior zijn de breedte van de gewrichtsspleet en de contouren van de tibiakop bijzonder goed te beoordelen. De zijwaartse opnamen zijn geschikt om de vorm van de femurcondylen te beoordelen en de hoogte van de patella te bepalen. De tangentiële opname ten slotte dient m.n. voor het beoordelen van het femoropatellaire gewricht en de stand van de knieschijf in het femorale glijvlak (zie C). C Femoropatellairgewricht (art. femoropatellaris) a Transversale doorsnede ter hoogte van het femoropatellaire gewricht; rechter kniegewricht in licht gebogen stand; distaal aanzicht (tekening naar een preparaat uit de anatomische collectie van de Universiteit van Kiel). b Tangentiële röntgenopname van de patella en het femorale glijvlak (zgn. defilé-opname van het rechter kniegewricht bij een buiging van 60, met stralenrichting parallel aan de achtervlakte van de patella). Bij deze opname kunnen m.n. de facies articularis patellae en het femorale glijvlak worden beoordeeld. De radiologische gewrichtsspleet in het femoropatellaire gewricht lijkt erg breed door het in dit gebied duidelijk dikkere gewrichtskraakbeen (gewrichtskraakbeen is niet zichtbaar op röntgenopnamen!). (Originele afbeelding uit de kliniek voor diagnostische radiologie, universiteitskliniek Schleswig-Holstein, Kiel: prof. dr. S. Müller-Hülsbeck.) 391

3 1.17 Kniegewricht: overzicht van het bandapparaat A Kapsel-bandapparaat en bij het gewricht gelegen slijmbeurzen in de knieholte Rechterknie, achteraanzicht. Naast de kapselversterkende banden (lig. popliteum obliquum, lig. popliteum arcuatum) vormen ook de aanhechtings- en oorsprongspezen van de hier verlopende spieren een versterking voor het gewrichtskapsel in de knieholte. Op sommige plaatsen communiceert de gewrichtsholte met dicht bij het gewricht gelegen slijmbeurzen (bijv. recessus subpopliteus, bursa musculi semimembranosi, bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis). B Bursa gastrocnemio-semimembranosa ( Baker-cyste of bursa poplitealis) in de knieholte a Weergave van een rechter knieholte met Baker-cyste. Pijnlijke zwellingen in de knieholte kunnen hun oorzaak hebben in een cysteuze uitzakking van het gewrichtskapsel (zgn. synoviale popliteale cyste). Een dergelijke cyste ontstaat vaak als gevolg van verhoogde productie van vloeistof in het gewricht (bijv. bij reumatoïde artritis) en een daaruit resulterende intra-articulaire drukverhoging. Met Baker-cyste (veelvoorkomende vorm) worden cysteuze uitzakkingen bedoeld die optreden in de mediale knieholte tussen de pees van de m. semimembranosus en het mediale hoofd van de gastrocnemius ter hoogte van de mediale achterste femurcondylus (bursa gastrocnemio-semimembranosa = communicatie van de bursa semimembranosa en de bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis). b Axiale MRI-opname van een kniegewricht met een Baker-cyste. De cysteuze uitbreiding in de knieholte en de verbinding met de gewrichtsholte is duidelijk als helder gebied herkenbaar (= hoge signaaldichtheid van dit gebied in de T2-gewogen opname; uit Vahlensieck M, Reiser: M. MRT des Bewegungsapparates. 2e druk, Thieme, Stuttgart 2001). 392

4 D Positie van de kruisbanden en menisci in het kniegewricht Vooraanzicht op een rechter kniegewricht, waarvan gewrichtkapsel en knieschijf transparant zijn weergegeven. Kruisbanden blauw, menisci rood. E Overzicht van het bandapparaat van het kniegewricht Door de geringe geleiding door botweefsel, met name in het femorotibiaalgewricht, moeten stabiliteit en beweeglijkheid in het kniegewricht worden gewaarborgd door een sterk bandapparaat. Men onderscheidt uit- en inwendige banden. Uitwendige banden C Kapsels en banden van de voor- en zijkanten van het rechter kniegewricht Vooraanzicht. Aan de voorkant dient het samenstel van kapsels en ligamenten met name het aanspannen en positioneren van de patella. De volgende structuren werken hieraan met name mee: de aanhechtingspezen van de m. rectus femoris, de m. vastus medialis en de m. vastus lateralis, het lig. patellae, de retinacula patellae longitudinalia en transversalia en de in de diepte verlopende meniscopatellaire banden. voorzijde lig. patellae retinaculum patellae longitudinale mediale retinaculum patellae longitudinale laterale retinaculum patellae transversale mediale retinaculum patellae transversale laterale mediaal/lateraal lig. collaterale tibiale* lig. collaterale fibulare* achterzijde lig. popliteum obliquum lig. popliteum arcuatum Inwendige banden lig. cruciatum anterius lig. cruciatum posterius lig. transversum genus lig. meniscofemorale posterius * N.B.: in het klinisch spraakgebruik spreekt men bij het lig. collaterale fibulare van een buitenband, bij het lig. collaterale tibiale van een binnenband. 393

5 1.18 Kniegewricht: kruisbanden en collaterale banden A Kruisbanden van het rechter kniegewricht a vooraanzicht (lig. patellae met de patella naar onderen geklapt) b achteraanzicht De ligg. cruciata van het kniegewricht vormen de verbinding tussen de areae intercondylares anterior en posterior van de tibia (hier niet te zien; vgl. p. 396) en de fossa intercondylaris van het femur. De voorste kruisband (lig. cruciatum anterius) loopt van de area intercondylaris anterior omhoog naar de mediale vlakte van de laterale femurcondylus. De sterkere, achterste kruisband (lig. cruciatum posterius) verloopt ongeveer haaks t.o.v. de voorste kruisband van de area intercondylaris posterior naar de laterale vlakte van de mediale femurcondylus. Beide kruisbanden waarborgen het scharnierende contact van femur en tibia en stabiliseren het kniegewricht m.n. in het sagittale vlak. In elke stand van het gewricht zijn ten minste delen van de kruisbanden aangespannen (zie p. 398). 394

6 B Collaterale banden en lig. patellae van het rechter kniegewricht a mediaal aanzicht; b lateraal aanzicht. Aan het kniegewricht worden twee collaterale banden (in het klinisch spraakgebruik: kniebanden) onderscheiden. Het op de binnenzijde van het kniegewricht lopende lig. collaterale tibiale (in het klinisch spraakgebruik aangeduid als binnenste band ) en het op de buitenzijde van het kniegewricht lopende lig. collaterale tibiale (in het klinisch spraakgebruik aangeduid als buitenste band ). Het lig. collaterale tibiale is de breedste van de beide collaterale banden. Het loopt van de epicondylus medialis van het femur schuin naar voordistaal en hecht ca. 7 8 cm onder het tibiaplateau aan de facies medialis tibiae aan. Het lig. collaterale fibulare loopt op de buitenzijde van het kniegewricht van de epicondylus lateralis van het femur als ronde streng schuin naar achter-distaal, naar het caput fibulae. In strekstand (zie A) zijn beide collaterale banden aangespannen. In buigstand verkleint de krommingsradius zich, oorsprong en aanhechting van de collaterale banden naderen elkaar en zijn daardoor ontspannen. Beide collaterale banden stabiliseren het kniegewricht in het frontale vlak. Om de insufficiëntie van ligamenten, een scheuring, verrekking of ruptuur van de collaterale banden, te onderzoeken, wordt daarom de mogelijkheid om het onderbeen zijwaarts weg te klappen (dus de stabiliteit) getest. N.B.: er zijn verschillen in verbinding van beide collaterale banden met het gewrichtskapsel en met de mediale of laterale meniscus: het lig. collaterale tibiale is vast verbonden met zowel het gewrichtskapsel als de mediale meniscus. Het lig. collaterale fibulare heeft geen direct contact met het gewrichtskapsel of de laterale meniscus. De mediale meniscus is daardoor minder beweeglijk dan de laterale en raakt veel vaker beschadigd (vgl. p. 397). 395

7 1.19 Kniegewricht: menisci A Tibiaplateau met menisci en aanhechtingsplaatsen van menisci en kruisbanden Rechter tibiaplateau, aanzicht van proximaal na doorsnijden van de kruisbanden en collaterale banden en verwijdering van het femur. a Vorm en verankering van de menisci: de beide menisci vertonen in proximaal aanzicht overeenkomst met halvemanen (L.: meniscus = halvemaan). Ze zijn aan hun uiteinden (voor- resp. achterhoorn) via korte banden in het bot van de areae intercondylaris anteriores en posteriores verankerd. De buitenmeniscus (meniscus lateralis) lijkt qua vorm een bijna gesloten ring, de binnenmeniscus (meniscus medialis) daarentegen is meer sikkelvormig. Als geheel is de binnenmeniscus minder beweeglijk dan de buitenmeniscus, doordat de punten waar deze is bevestigd aan het bot verder uit elkaar liggen (zie b) en hij tevens vast verbonden is met de mediale collaterale band (lig. collaterale tibiale). De buitenmeniscus daarentegen heeft geen verbinding met de laterale collaterale band (vgl. E). b Aanhechtingsplaatsen van de mediale en laterale meniscus en de beide kruisbanden: de rode lijn geeft het verloop van de membrana synovialis aan, die de beide kruisbanden voor en zijwaarts bedekt. De kruisbanden verlopen in het subsynoviale bindweefsel van het gewrichtskapsel; hun achterste delen worden door de sterke membrana fibrosa bedekt. Hun positie wordt bepaald door het feit dat ze tijdens de embryonale ontwikkeling van achteren af zijn binnengedrongen. Daardoor is hun ligging extracapsulair, maar intra-articulair. Dientengevolge vindt de bloedvoorziening plaats vanuit de fossa poplitea (a. media genus, zie p. 501). B Bloedvoorziening van de menisci Geschematiseerde frontale doorsnede van het femorotibiale gewricht. De bindweefselige delen van de menisci, die dicht bij het kapsel liggen, zijn goed doorbloed (aa. articulares inferior medialis en lateralis vanuit de a. poplitea, zie p. 501). De centrale binnenste delen echter, die uit vezelig kraakbeen bestaan, zijn vaatloos en worden uitsluitend gevoed door synoviale vloeistof (pijlen). C Schematische bouw van een meniscus Menisci zijn in doorsnede wigvormig, waarbij de rug van de wig naar buiten gericht en met het gewrichtskapsel vergroeid is. De zijde die op het tibiaplateau ligt is vlak, de bovenkant, die tegen de femurcondylen ligt, concaaf. Het centrale binnenste tweederde deel van de menisci bestaat uit vezelig kraakbeen, het buitenste derde deel uit straf bindweefsel. Zowel in het vezelige kraakbeen als in het straffe bindweefsel verlopen de bundels collageenvezels overwegend circulair, als teken van de hoge trekspanningen die in de menisci optreden. Dit vermogen van het weefsel onder belasting naar buiten uit te wijken kan eveneens bij tussenwervelschijven worden waargenomen (omzetting van druk- in trekkrachten!) (naar Petersen en Tillmann). 396

8 D Frontale doorsnede van het femorotibiale gewricht Rechter knie, vooraanzicht. Een wezenlijke taak van de menisci in het kniegewricht is vergroting van het oppervlak dat krachten opvangt. De menisci compenseren de fysiologische incongruentie van femur en tibia (die door hun verschillende krommingen slecht contact met elkaar maken) en dragen bij aan het verdelen van de druk in het gewricht (ze nemen ca. eenderde van de in het kniegewricht over te dragen last over) en daarmee tot een gelijkmatige belasting van het femorotibiale gewricht. E Liggingsveranderingen van de menisci bij flexie van de knie Weergegeven is een rechter kniegewricht in lateraal aanzicht, in gestrekte (a) en gebogen (b) stand, en het betreffende tibiaplateau in proximaal aanzicht in gestrekte (c) en gebogen (d) stand. N.B.: de steviger gefixeerde binnenmeniscus (meniscus medialis) heeft een duidelijk geringere beweeglijkheid tijdens flexie van de knie. F Verschillende vormen van meniscusscheuren Rechter tibiaplateau, proximaal aanzicht. a afscheuren van de basis van de meniscus b zgn. bucket-handle tear c inscheuring van de voorhoorn (lengte- of lapscheur ) d dwarsscheur in de achterhoorn (radiair) De steviger bevestigde binnenmeniscus wordt door zijn geringere beweeglijkheid veel vaker beschadigd dan de buitenmeniscus. Meniscusletsels zijn meestal het gevolg van plotselinge strek- of draaibewegingen bij gebogen kniegewricht (buiten- en binnenwaartse rotatie) en gefixeerd onderbeen, zoals die bijvoorbeeld bij voetbal en skiën voorkomen. Ten gevolge van de schuifkrachten scheurt de meniscus af of in. Opvallend kenmerk van een vers meniscusletsel is de pijnlijkheid bij actief en passief strekken meteen na ontstaan, waarbij de knie in lichte buigstand gehouden wordt ( verlichtingshouding ). Degeneratieve veranderingen aan de menisci ontstaan bij toenemen van de leeftijd en worden versterkt door overbelasting en afwijkende standen (genu varum, genu valgum, vgl. p. 362). 397

9 1.20 Kniegewricht: bewegingsassen en -richtingen A Rechter kniegewricht in buigstand Vooraanzicht na verwijdering van het gewrichtskapsel en de patella. B Toestand na ruptuur van de voorste kruisband a rechter kniegewricht in buigstand, vooraanzicht b rechter kniegewricht in buigstand, mediaal aanzicht Bij een gescheurde kruisband kan het onderbeen door de ontstane instabiliteit als een schuiflade naar voren of naar achteren worden verschoven t.o.v. het femur, afhankelijk van de vraag of het letsel de voorste dan wel de achterste kruisband betreft (zgn. voorste of achterste schuifladefenomeen: onderzoeken m.b.v. de zgn. Lachman-test, zie leerboeken orthopedieleer). De hier weergegeven ruptuur van de voorste kruisband komt ca. 10 keer vaker voor dan die van de achterste. Meest voorkomend mechanisme daarbij is een binnenwaarts rotatietrauma bij gefixeerd onderbeen, zie D). Ontstaat tevens letsel aan de binnenmeniscus en de mediale knieband, dan spreekt men van een zgn. unhappy triad. C Gedrag van kruis- en collaterale banden in buig- en strekstand Rechter knie, vooraanzicht. De aangespannen banddelen zijn rood weergegeven. a strekstand b buigstand c buiging en binnenwaartse rotatie. Terwijl de collaterale banden alleen in strekstand worden aangespannen (a), zijn de kruisbanden of in elk geval delen daarvan in elke stand van het gewricht aangespannen: bij extensie (a) de mediale delen van beide kruisbanden, bij flexie (b) het laterale deel, bij flexie en binnenwaartse rotatie (c) het mediale deel van de voorste en de gehele achterste kruisband. De kruisbanden helpen bovendien mee, het gewricht in iedere stand te stabiliseren. 398

10 D Flexie en extensie in het kniegewricht Rechter kniegewricht, lateraal aanzicht. Flexie en extensie vinden in het kniegewricht plaats rond een transversale as (a), die in iedere gewrichtsstand door het draaipunt van dat moment loopt. Dit draaipunt komt overeen met het snijpunt van zowel collaterale banden als kruisbanden (b). Met toenemende buiging (c en d) verschuift de bewegingsas van dat moment langs een curve (de evolute) langs een boog naar achter-boven (e). De afstand tussen deze curve en het gewrichtsoppervlak van het femur komt overeen met de verschillende krommingsradiussen (r) van een femurcondylus. De mate van beweeglijkheid hangt, m.n. bij flexie, van verschillende parameters af (wekedelenremming, actieve insufficiëntie, dus als de ischiocrurale musculatuur zich onvoldoende kan verkorten; zie p. 431). E Rotatiebewegingen van het onderbeen t.o.v. het dijbeen in een kniegewricht dat 90 gebogen is Rechter kniegewricht, proximaal aanzicht op de gebogen knie en het tibiaplateau. a neutrale positie b buitenwaartse rotatie c binnenwaartse rotatie De rotatieas loopt verticaal door het binnenste gedeelte van de mediale tibiacondylus. Doordat de kruisbanden (hier niet te zien) zich bij binnenwaartse rotatie rond elkaar wikkelen, is de mate van beweeglijkheid hier wezenlijk geringer (ca. 10 ) dan bij de buitenwaartse rotatie (30-40 ). De meeste kruisbandrupturen doen zich daarom voor bij binnenwaartse rotatie, waarbij dan de voorste kruisband letsel oploopt. N.B.: de beide menisci bezitten niet dezelfde beweeglijkheid! 399

11 1.21 Kniegewricht: gewrichtskapsel en gewrichtsholte B Uitbreiding van de gewrichtsholte Rechter kniegewricht, lateraal aanzicht. Weergave van de gewrichtsholte door injectie van een vloeibare kunststof in het kniegewricht. Na uitharding werd het gewrichtskapsel verwijderd. A Rechter kniegewricht met geopend gewrichtskapsel De patella is naar onderen weggeklapt. In het voorste, meniscofemorale deel van het gewrichtskapsel steken gewrichtskapselvouwen van uiteenlopende vorm uit in de gewrichtsholte (plicae alares aan beide zijden van het corpus adiposum infrapatellare = Hoffa-vetlichaam), ter vergroting van het oppervlak. C Aanhechting van het gewrichtskapsel voor in het kniegewricht Rechter kniegewricht, vooraanzicht. 400

12 D Mediosagittale doorsnede door het rechter kniegewricht N.B.: van belang is de uitbreiding van de recessus suprapatellaris, vgl. F (vaak ook bursa suprapatellaris genoemd) en de plaats van het corpus adiposum infrapatellare (Hoffa-vetlichaam) tussen de area intercondylaris anterior en de binnenzijde van het lig. patellae. Na op de knie vallen of t.g.v. chronische mechanische irritatie door geknield uitgevoerde werkzaamheden, kunnen ontstekingen van de nabij de patella gelegen slijmbeurzen pijn en zwelling veroorzaken: bursitis infrapatellaris ( nonnenknie ) en bursitis prepatellaris (tekening naar een preparaat uit de anatomische collectie van de Universiteit van Kiel). E Zogeheten ballottement van de patella bij vochtuitstorting van het kniegewricht Bij een vochtuitstorting van het kniegewricht t.g.v. ontstekingen of verwondingen kan het gewricht in verschillende mate gezwollen zijn. Voor het differentiëren tussen een intra-articulaire vochtuitstorting van een gewricht en een zuivere kapselzwelling wordt het been maximaal gestrekt. Daardoor komt de (evt. in verhoogde mate aanwezige) gewrichtsvloeistof, m.n. uit de recessus suprapatellaris, onder de patella terecht. Vervolgens drukt de onderzoeker de patella met de wijsvinger naar beneden. Bevindt zich meer vloeistof in het gewricht dan normaal, dan wordt de patella op deze manier in de vloeistof geduwd, zodat deze bij loslaten naar de uitgangspositie terugveert. F Ontvouwing van de recessus suprapatellaris bij flexie Rechter kniegewricht, mediaal aanzicht. a neutrale positie b 80 buiging c 130 buiging De recessus suprapatellaris loopt van de bovenste pool van de patella naar proximaal, buigt om en insereert op de grens van kraakbeen en bot op de facies patellaris femoris. De recessus dient als reservevouw bij kniebuiging en wordt vanaf ca. 130 geheel ontplooid. 401

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden ! Knieblessure De knie is het gewricht tussen het bovenbeen (het femur) en het scheenbeen (de tibia). Het kuitbeen (de fibula) begint onder het kniegewricht en ligt aan de buitenkant van het onderbeen.

Nadere informatie

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren Vlak As Beweging Gym Frontaal Sagitale Ab-adductie Radslag Latero flexie Ulnair-radiaal deviatie Elevatie-depressie Sagitaal Frontale Flexie-extensie Salto Transversale Ante-retro flexie Dorsaal flexie

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Ligamentair letsel kniegewricht

Ligamentair letsel kniegewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentair letsel

Nadere informatie

LEEF en BEWEEG! Behandelingsschema. Artroseraadgever voor patiënten. Artrose in kleine en grote gewrichten en de behandeling ervan met

LEEF en BEWEEG! Behandelingsschema. Artroseraadgever voor patiënten. Artrose in kleine en grote gewrichten en de behandeling ervan met Behandelingsschema Naargelang het gewricht of de graad van artrose krijgt u één of meerdere injecties met OSTENIL, OSTENIL PLUS of OSTENIL MINI. Hier afscheuren Artroseraadgever voor patiënten 1. Injectie

Nadere informatie

Kruisbandherstel d.m.v.

Kruisbandherstel d.m.v. Kruisbandherstel d.m.v. operatie Voorste kruisbandruptuur VKB-ruptuur) Vaak worden we geconfronteerd met een hond die plotseling of geleidelijk is gaan manken met een of beide achterbenen. Zeer frequent

Nadere informatie

Verdraaiing (distorsie) van de knie

Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Een blessure van de knie ontstaat vaak door een verdraaiing of andere onnatuurlijke beweging. Vaak wordt de knie al snel erg dik.

Nadere informatie

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede.

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede. Examenstichting Perimedische Opleidingen Diploma: sportmassage, massage, wellness massage 22 januari 2010, Beschikbare tijd: 60 minuten Anatomie Aanwijzing: Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Bewegingsapparaat knie algemeen

Bewegingsapparaat knie algemeen RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 5 Inhoud Anatomie knie Knie algemeen Acute knie index Anatomie knie fabella kniekuil definitie accessoir stukje bot, bij iedereen in aanleg aanwezig, achter in de knie

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Mathieu Holvoet Promotoren: prof. dr. ir. Benedict Verhegghe, prof. dr. ir. Patrick De Baets Begeleiders: dr. Matthieu De Beule, dr. ir. Jan Quintelier

Nadere informatie

John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis

John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis John Hermans Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis Dit proefschrift gaat over het afbeelden van de syndesmose van de enkel, bij mensen die hun lichaam

Nadere informatie

Welk letsel kunt u opgelopen hebben?

Welk letsel kunt u opgelopen hebben? Acute knieblessure U bent op de Spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelimina Ziekenhuis (CWZ) terecht gekomen omdat u een acute knieblessure heeft opgelopen. Deze folder geeft u informatie over mogelijk

Nadere informatie

Osteopathische Geneeskunde. De knie. Grégoire Lason & Luc Peeters

Osteopathische Geneeskunde. De knie. Grégoire Lason & Luc Peeters Osteopathische Geneeskunde De knie Grégoire Lason & Luc Peeters 1 De knie Grégoire Lason & Luc Peeters Copyright door Osteo 2000 bvba 2013. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Patellofemoraal pijnsyndroom

Patellofemoraal pijnsyndroom Orthopedie Patellofemoraal pijnsyndroom Pijn in en rond de knieschijf Inleiding U heeft een bezoek gebracht aan uw behandelend arts op de poli. De arts heeft geconstateerd dat u patellofemorale pijnklachten

Nadere informatie

INTERCOLLEGIALE TOETSING

INTERCOLLEGIALE TOETSING Aanwezig: Datum: dinsdag 18 maart 2014. Reden van komst Knieklachten rechts. INTERCOLLEGIALE TOETSING Anamnese Patiënt L, 48 jaar komt met verwijzing van huisarts naar polikliniek vanwege knieklachten

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE

KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE Het kniegewricht is het grootste en wordt gezien als het meest complexe gewricht van het menselijk lichaam. De knie is tevens een van de zwaarst belaste gewrichten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De Knie (1)

Hoofdstuk 7. De Knie (1) Hoofdstuk 7 De Knie (1) De Knie Het kniegewricht is het grootste gewricht van het menselijk lichaam. In verband met de grote belasting zal het gewricht een grote mate van stabiliteit moeten bieden, aan

Nadere informatie

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie?

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie? Artrose van de Knie Artrose van de knie Bij artrose van de knie is er sprake van slijtage. Er zijn drie vormen die het kniegewricht kunnen aantasten. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie: effect van de greffe selectie op de lange termijn resultaten

Voorste kruisbandreconstructie: effect van de greffe selectie op de lange termijn resultaten Academiejaar 2012-2013 Voorste kruisbandreconstructie: effect van de greffe selectie op de lange termijn resultaten Hannes RUYMBEKE Promotor: Prof. Dr. J. Victor Scriptie voorgedragen in de 2 de Master

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2005-2006 MENISCUSLETSELS BIJ DE HOND EN HUN BEHANDELING Retrospectieve studie naar resultaten van meniscectomie en meniscal release Door Kristien

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Behandeling. Haemarthros Behandeling

Behandeling. Haemarthros Behandeling 10-Chirurgie 4.5 01-06-2005 09:45 Pagina 69 69 4.5 Knieletsel P.A.M. Vierhout Het is zondagmiddag, het voetbalseizoen is begonnen. Een 22-jarige jongeman komt met een van pijn vertrokken gezicht bij de

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

De beenderen in het hoofd vormen samen de schedel. De schedel word gedragen door de wervelkolom die in de romp naar beneden loopt.

De beenderen in het hoofd vormen samen de schedel. De schedel word gedragen door de wervelkolom die in de romp naar beneden loopt. THEMA 8 Paragraaf 1 het skelet De mens heeft ( net als alle andere gewervelden) een inwendig skelet of geraamte. Dit skelet bestaat uit vele beenderen (botten). De beenderen in het hoofd vormen samen de

Nadere informatie

Bouw van een skeletspier

Bouw van een skeletspier Reina Welling WM/SM-theorieles 5 Met dank aan Jolanda Zijlstra en Bart van der Meer Bouw van een skeletspier faculty.etsu.edu Welke eigenschappen horen bij type I en welke bij type II spiervezels? Vooral

Nadere informatie

Ligamentaire laesie enkelgewricht

Ligamentaire laesie enkelgewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentaire

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Orthopedie Kijkoperatie van de knie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Anatomie van de knie... 3 Waarom een artroscopie?... 4 Meniscusscheuren... 4 Symptomen van een meniscusscheur... 5 Onderzoek... 5 Behandeling...

Nadere informatie

Patellaluxatie. De mate van patellaluxatie wordt in verschillende graden van ernst uitgedrukt:

Patellaluxatie. De mate van patellaluxatie wordt in verschillende graden van ernst uitgedrukt: Patellaluxatie Patellaluxatie is een aandoening die frequent wordt gezien bij de Engelse en Franse Bulldog, de Chihuahua, Yorkshire Terrier, Dwergkees en dwergpoedel. Het is niet bekend hoe hoog het percentage

Nadere informatie

Tapen. 3) Tapen in de herstelfase Dit is de belangrijkste toepassing van tapen. Na een blessure of operatie het gekwetste deel intapen.

Tapen. 3) Tapen in de herstelfase Dit is de belangrijkste toepassing van tapen. Na een blessure of operatie het gekwetste deel intapen. Tapen Tapen (theorie) Basis-idee : het ondersteunen van een zwakke plaats van het lichaam, door bepaalde bewegingen te remmen die spanning zouden kunnen uitoefenen op het verzwakte gebied, maar zonder

Nadere informatie

Toetsstation. Knieklachten

Toetsstation. Knieklachten Toetsstation Knieklachten Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L96, L31, L45 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is - de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de diagnostiek bij

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek

Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek 00 Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek poli Orthopedie Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een voorste kruisbandreconstructie van uw knie te ondergaan

Nadere informatie

Belangrijkste anatomische structuren van de wervelkolom

Belangrijkste anatomische structuren van de wervelkolom Belangrijkste anatomische structuren van de wervelkolom Om uw rugklachten beter te kunnen begrijpen is een basiskennis van de rug noodzakelijk. Het Rughuis heeft in haar behandelprogramma veel aandacht

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname)

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) 00 Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een voorste kruisband reconstructie van uw knie te ondergaan

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband van de knie Laterale of mediale bandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Brace 4 Pijn 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag

Nadere informatie

De kijkoperatie. (Artroscopie)

De kijkoperatie. (Artroscopie) De kijkoperatie (Artroscopie) De kijkoperatie Als u een aandoening in uw knie heeft, kan de orthopedisch chirurg een kijkoperatie adviseren. Met deze ingreep kan de diagnose vaak beter worden gesteld.

Nadere informatie

Henny Leentvaar (Sport)Massage. Functie testen. Datum: 14 mei 2008. Opgesteld door: Henny Leentvaar

Henny Leentvaar (Sport)Massage. Functie testen. Datum: 14 mei 2008. Opgesteld door: Henny Leentvaar Henny Leentvaar (Sport)Massage Functie testen Datum: 14 mei 2008 Opgesteld door: Henny Leentvaar Functie testen Voordat kan worden overgegaan tot tapen of bandageren van een aangedane spier en/of gewricht

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek Orthopedie Voorste kruisband plastiek Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. Er wordt een voorste kruisband reconstructie verricht. In deze folder vindt u informatie over de voorste kruisband,

Nadere informatie

Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie

Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie Correctie van de beenstand Tibiakop osteotomie 1 Binnenkort ondergaat u een operatie om de stand van uw been te veranderen. Deze ingreep wordt ook wel tibiakop osteotomie genoemd: de tibiakop is het bovenste

Nadere informatie

Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing

Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing Patello-Femoraal Pijn Syndroom Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing Evt. Inhoudsopgave Inleiding De functie van de knieschijf De oorzaak van het Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Het klachtenbeeld.

Nadere informatie

Fitnesstrainer- B. Blessures. Het bewegingsapparaat. Hoofdstuk Blessures

Fitnesstrainer- B. Blessures. Het bewegingsapparaat. Hoofdstuk Blessures Fitnesstrainer- B Hoofdstuk Blessures Blessures Acuut: ten gevolge van een trauma, v.b.: contusie (kneuzing) of distorsie (verstuiking) Geleidelijk: ten gevolge van overtraining of overbelasting Het bewegingsapparaat

Nadere informatie

Beeldvorming bij acute knieletsels

Beeldvorming bij acute knieletsels Beeldvorming bij acute knieletsels Dr. Mattias Spaepen Dr S Verhamme, Dr R Visser, Dr G Vandenbosch, Dr M Palmers, Dr P Grouwels, Dr A Rappaport Radiologie, St-Trudo Ziekenhuis Beeldvorming bij acute knieletsels

Nadere informatie

Snel terug naar het dagelijks leven

Snel terug naar het dagelijks leven Snel terug naar het dagelijks leven Van diagnose tot orthese Informatie voor patiënten Kruisband gescheurd Wat nu? Mijn eerste gedachte: hoe kan ik er weer snel zijn voor mijn gezin? Het kan zo snel gebeuren:

Nadere informatie

Pijn achter de knieschijf

Pijn achter de knieschijf Pijn achter de knieschijf Orthopedie Beter voor elkaar In deze folder kunt u lezen over de aard van uw klachten en wat u er eventueel zelf aan kunt doen. Pijn achter de knieschijf is een klacht die zeer

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 16L Fase A Titel Kniepijn Onderwerp Laesie mediale meniscus linker knie. Inhoudsdeskundige Dr. P.D.S. Dijkstra, orthopedisch chirurg Technisch verantwoordelijke Drs. S. Nadery Drs. E.M. Schoonderwaldt

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken

Nadere informatie

Functional Knee Brace PLUSPOINT

Functional Knee Brace PLUSPOINT -Ob1- Functional Knee Brace PLUSPOINT Aangewezen bij : Complete instabiliteit (zowel traumatisch als degeneratief) Instabiliteit van ACL, MCL, LCL en PCL Voor- en nabehandeling van operaties Langdurige

Nadere informatie

Patellofemorale prothese

Patellofemorale prothese Deze uitgebreide informatiefolder wordt u aangeboden door de Maatschap Chirurgen & Orthopeden Arnhem. Deze maatschap maakt deel uit van Rijnstate. Patellofemorale prothese Auteur: C. van Loon 1. De anatomie

Nadere informatie

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven

Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Oefeningen tegen Ischias en klachten van de tussenwervelschijven Ischias is een vorm van zenuwpijn, beginnend in de heup en verdergaand langs de achterzijde van het been tot aan de voet, veroorzaakt door

Nadere informatie

Afdeling: Orthopedie. Onderwerp: Arthroscopie

Afdeling: Orthopedie. Onderwerp: Arthroscopie Afdeling: Orthopedie Onderwerp: Arthroscopie 1 www.ikazia.nl Arthroscopie 800209 / augustus 2014 Wat is arthroscopie Arthroscopie betekent in het gewricht kijken, meestal in de knie (soms ook in de schouder,

Nadere informatie

Het bewegingsstelsel. 1 Inleiding

Het bewegingsstelsel. 1 Inleiding DC 14 Het bewegingsstelsel 1 Inleiding Wij bewegen voortdurend. Om dat mogelijk te maken, hebben we een heel systeem. Dat systeem bestaat voornamelijk uit beenderen, gewrichten en spieren. De spieren worden

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht 1 Inhoud Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding thuis 4 De operatie 4 Na de operatie 4 Opnameduur

Nadere informatie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar 2 De totale knieprothese Als u een beschadigde of versleten knie heeft, is lopen en lang staan vaak erg pijnlijk. In een vergevorderd

Nadere informatie

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e Post-Op braces t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e OT TO BOCK POT- OP BRCE --------------------------- eer en meer worden bij postoperatieve of posttraumatische

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van patiënten. Er blijft echter

Nadere informatie

Spieractivatiepatronen tijdens fitness oefeningen op de Carving Pro. Maastricht University: Pieter Oomen (MSc) Hans Savelberg (PhD)

Spieractivatiepatronen tijdens fitness oefeningen op de Carving Pro. Maastricht University: Pieter Oomen (MSc) Hans Savelberg (PhD) Spieractivatiepatronen tijdens fitness oefeningen op de Carving Pro Maastricht University: Pieter Oomen (MSc) Hans Savelberg (PhD) December, 2010 Inleiding De Carving Pro is een fitnessapparaat waarmee

Nadere informatie

Reumatoïde artritis van de hand

Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Wat is artritis? Letterlijk betekent artritis 'ontstoken gewricht'. Normaal gesproken bestaat een gewricht uit twee gladde, met kraakbeen

Nadere informatie

Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie

Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl/ Frozen shoulder

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2012-2013

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2012-2013 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2012-2013 Bilaterale kruisbandruptuur bij een Bordeaux Dog Door Tom VAN AVERMAET Promotor : Dr. Yves Samoy Medepromotor : Dr. Piet Verleyen Casusbespreking

Nadere informatie

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon

Auteur: Dr. C.J.M. van Loon Deze uitgebreide informatiefolder wordt u aangeboden door de Maatschap Chirurgen & Orthopeden Arnhem. Deze maatschap maakt deel uit van de Alysis Zorggroep. Auteur: Dr. C.J.M. van Loon 1. De anatomie Het

Nadere informatie

TIBIAPLATEAUFRACTUREN DE LATE RESULTATEN VAN EEN VROEG-FUNCTIONELE BEHANDELING PROEFSCHRIFT

TIBIAPLATEAUFRACTUREN DE LATE RESULTATEN VAN EEN VROEG-FUNCTIONELE BEHANDELING PROEFSCHRIFT TIBIAPLATEAUFRACTUREN DE LATE RESULTATEN VAN EEN VROEG-FUNCTIONELE BEHANDELING PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM OP GEZAGVAN DE

Nadere informatie

Fysieke problemen bij groeiende kinderen.

Fysieke problemen bij groeiende kinderen. Fysieke problemen bij groeiende kinderen. Het grootste probleem situeert zich rond de groeispurt. De botten groeien het eerst en de spieren hebben het moeilijk om deze evolutie snel op te volgen, waardoor

Nadere informatie

De Voorste Kruisband problematiek

De Voorste Kruisband problematiek De Voorste Kruisband problematiek Dierenkliniek Goeree Overflakkee www.dierenkliniekgo.nl Wat is een voorste kruisband? De voorste kruisband, vkb, is een band in de knie welke bovenbeen met het scheenbeen

Nadere informatie

Voorste Kruisband Reconstructie. Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde

Voorste Kruisband Reconstructie. Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde Voorste Kruisband Reconstructie Afdeling Orthopedie sportgeneeskunde Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd de voorste kruisband van uw knie te laten vervangen om zo de stabiliteit van de knie te

Nadere informatie

Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit

Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit Bewegingsleer Deel I De bovenste extremiteit I.A. Kapandji Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij

Nadere informatie

Algemene anatomie van skelet en spieren. Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink

Algemene anatomie van skelet en spieren. Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Algemene anatomie van skelet en spieren Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Algemene anatomie van skelet en spieren* Drs. Ed Hendriks, Hans Helsper, Jan Vink Anatomie is de leer van de beenderen en

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand

Orthopedie. Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Orthopedie Tibiakop osteotomie / correctie van de beenstand Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. De stand van uw been wordt veranderd. In deze folder vindt u informatie over de knie, de

Nadere informatie

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012 Luxaties van schouder elleboog en vingers Compagnonscursus 2012 De schouder - Epidemiologie Meest gedisloceerde gewricht: NL 2000/jaar op SEH 45% van alle luxaties betreffen schouder 44% in de leeftijdsgroep

Nadere informatie

Syllabus artroscopiecursus 2: Basiscursus artroscopie van de knie

Syllabus artroscopiecursus 2: Basiscursus artroscopie van de knie Syllabus artroscopiecursus 2: Basiscursus artroscopie van de knie Doel: Deze cursus beoogt met behulp van een anatomisch preparaat, de eerste artroscopische vaardigheden en weefsel gevoel te instrueren.

Nadere informatie

Anatomie en karate-bewegen

Anatomie en karate-bewegen Assistent Lerarenopleiding Karate-do Bond Nederland najaar 2014 Anatomie en karate-bewegen de onderste extremiteit Joost Franken en Peter Damen Anatomie en karate-bewegen Veilig en verantwoord lesgeven

Nadere informatie

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE 25732 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een verzwikte enkel (enkel distorsie). Het is goed om u te realiseren dat

Nadere informatie

Kan de fysiotherapeut acute knieletsels adequaat diagnosticeren?

Kan de fysiotherapeut acute knieletsels adequaat diagnosticeren? WWW.PHYSIOS.NL 4 PUNTEN KENNISTOETS Kan de fysiotherapeut acute knieletsels adequaat diagnosticeren? Frans Brooijmans, Leon Huiberts, Johan Hekking, Arno Lataster F.A.M. Brooijmans MSc, fysiotherapeut,

Nadere informatie

Schouder, bovenrug en bovenarm

Schouder, bovenrug en bovenarm pijngids Vetgedrukte tekst geeft een primair pijnpatroon aan. Niet-vetgedrukte tekst verwijst naar een minder vaak voorkomend patroon of een satelliet-triggerpoint-patroon. Spieren staan in volgorde van

Nadere informatie

Voorste kruisbandplastiek

Voorste kruisbandplastiek Voorste kruisbandplastiek Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een voorste kruisbandplastiek uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de knie, waarbij de beschadigde voorste kruisband

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Techniek met kniepees Techniek met hamstrings Deze brochure is voor patiënten die in aanmerking komen voor een operatie ter vervanging van de voorste kruisband (reconstructie).

Nadere informatie

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren PECTUS REVALIDATIE Het doel van de pectus revalidatie (training borst- en rugspieren) is het versterken van de spieren van de borst en de rug en hiermee het verbeteren van je lichaamshouding. De volgende

Nadere informatie

Waarom meten Podologen zoveel?

Waarom meten Podologen zoveel? Waarom meten Podologen zoveel? Borgions Paul MsC Pod Secretaris Belgische Vereniging der podologen Podoloog Podologisch Centrum Rotselaar (met focus naar Topsporters en kinderen) Biomechanicus voor KRC

Nadere informatie

Samenvatting Fysieke Ergonomie

Samenvatting Fysieke Ergonomie Samenvatting Fysieke Ergonomie Gezocht, geschreven, gekopieerd, geplakt, gemaakt, etc. door Jurriën Dijkstra. Met dank aan Benne Draijer en Liesbeth Stam voor het controleren van de gegevens. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart 2010. In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het

Nadere informatie

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. De voorste kruisband

Patiënteninformatie. De voorste kruisband De voorste kruisband Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren. Tijdens het gesprek op de polikliniek

Nadere informatie

Posities van de voeten

Posities van de voeten Posities van de voeten 1 e positie: De hielen aan elkaar, de voeten naar buiten gedraaid, gelijk aan de schouderlijn. De voeten staan met de hele voetzolen op de grond. 2 e positie: De voeten naar buiten

Nadere informatie

De unicompartimentele knieprothese

De unicompartimentele knieprothese De unicompartimentele knieprothese Inhoud Inleiding 3 Het kniegewricht 3 Artrose knie 3 De operatie 4 Voordelen van een enkelzijdige knieprothese 4 Na de operatie 4 Bloedverdunnende injecties 4 Fyisotherapie

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Arthroscopie van de knie Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0192 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een kijkoperatie aan uw knie. In deze folder

Nadere informatie

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Oefeningen menselijk lichaam Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Eenvoudige oefeningen voor de bovenbeen spieren bijvoorbeeld na een operatie aan het kniegewricht of immobilisatie van het kniegewricht.

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Wat gebeurt er bij een kijkoperatie van de knie? De knie is een scharnierverbinding in het been die het scheenbeen en kuitbeen (onderkant) verbindt met het dijbeen (bovenkant).

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 8: Stevigheid en beweging. Basisstof 1. Stevigheid bij dieren door:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 8: Stevigheid en beweging. Basisstof 1. Stevigheid bij dieren door: Samenvatting Thema 8: Stevigheid en beweging Basisstof 1 Stevigheid bij dieren door: - uitwendig skelet (pantser bij bv. insecten aan de buitenkant) - inwendig skelet (botten aan de binnenkant) Alle botten

Nadere informatie

Kraakbeenletsel van het kniegewricht

Kraakbeenletsel van het kniegewricht 1/10 Chirurgie/ Sporttraumatologie Kraakbeenletsel van het kniegewricht Inleiding Bij u is de diagnose kraakbeenletsel van het kniegewricht gesteld. In deze folder krijgt u informatie en instructie over

Nadere informatie