UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2005-2006"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar MENISCUSLETSELS BIJ DE HOND EN HUN BEHANDELING Retrospectieve studie naar resultaten van meniscectomie en meniscal release Door Kristien SCHEERLINCK Promotor: Prof. Dr. B. van Ryssen Copromotor: Drs. M-L. Bisschop Scriptie voorgedragen tot het behalen van het diploma van dierenarts 1

2 De auteur en de promotor geven de toelating dit afstudeerwerk voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit de afstudeerwerk. 2

3 WOORD VOORAF Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken die me geholpen hebben bij het realiseren van mijn scriptie. Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. Dr. B.van Ryssen bedanken voor haar aangename, correcte manier van begeleiden. Haar aanmoedigingen en hulp bij het schrijven en verwerken van alle gegevens, hebben er voor gezorgd dat ik steeds zin bleef hebben om te werken. Haar deur stond altijd open voor vragen en problemen, waarvoor dank. In het bijzonder wil ik mijn co-promotor drs. Marie-Louise Bisschop bedanken voor de nauwe samenwerking. Ze was een hele steun tijdens de vaak hectische maanden. Ze heeft me op een fantastische manier geholpen bij mijn onderzoek en dankzij haar verliep alles op rolletjes. Graag wil ik ook de anderen van het orthopedie-team mijn dank betuigen. In de eerste plaats drs. Aline Verscheuren voor de hulp bij het onderzoeken van patiënten en alle informatie over het beginnen aan een thesis. Als ook voor het gezelschap tijdens het soms lange wachten op patiënten. Drs. Yves Samoy voor het contact leggen met de sponsor en het bijspringen in onderzoeken als er even geen hulp was. Drs. Delphine Van Vynckt voornamelijk voor het contact leggen met de franstalige patiënten en hun opvang. Door haar verliepen deze terugbezoeken veel vlotter dan ik had kunnen hopen. Verder nog dank aan de mensen van het secretariaat medische beeldvorming. Vele uren heb ik in hun weg gestaan en gezeten, telefoons bezet gehouden en dat zonder ooit een opmerking te krijgen. Vooral Marleen Goethals wil ik bedanken voor haar geduld en hulp bij het opzoeken van de dossiers. Dank aan Stefan Verschueren van Hill s voor de sponsering zodat ik de eigenaars die de moeite wilde doen om te komen, extra kon bedanken met een zakje voer. Uiteraard mag ik de eigenaars zelf niet vergeten die zo vriendelijk waren om telefonisch mee te werken, met speciale aandacht voor de 18 eigenaars die wilde terugkomen voor mijn eigen onderzoek. Ze waren uiteraard essentieel om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Dank aan mijn familie en vriend(inn)en voor de steun. En natuurlijk mag ik mijn ouders niet vergeten. Ze zijn mijn eeuwige steun en toeverlaat en ik ben hen eindeloos dankbaar voor alles wat ze al voor mij hebben gedaan. Mijn zus Liesbeth en vriend Stijn wil ik bedanken. Zij weten wat het is om een thesis te maken en daarnaast nog alle bezigheden van een laatste jaar te hebben. Bedankt voor de vele uren praten en vooral luisteren. Als laatste maar zeker niet de minste, mijn hondje Prutske. Ze bracht me steeds tot rust door ontelbare uren op mijn schoot te liggen en lekker te knuffelen. Iedereen heel erg bedankt voor alle hulp. 3

4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Inleiding 2 1. Literatuurstudie Anatomie van het kniegewricht Functie van de meniscus Pathofysiologie Types van letsels aan de mediale meniscus Predispositie Voorste gekruiste band letsels Meniscusletsels Symptomen Diagnose Behandeling Conservatieve therapie Chirurgische behandelingsmethoden Expositie van het gewricht Behandeling van meniscusletsels Meniscectomie bij een gescheurde meniscus Meniscal release bij een intacte meniscus Kniestabilisatie Andere behandelingsmogelijkheden Artroscopie Primair herstel van de meniscus Implantaten en prothesen Vascularisatiekanalen Besluit Postoperatief verloop Lange termijn resultaten na chirurgie Verdere verzorging Toekomst 31 2 Eigen onderzoek Materiaal en methoden Resultaten Anamnese gegevens Klinische preoperatieve gegevens Radiografische preoperatieve gegevens Klinische en radiografische follow-up resultaten Postoperatieve klinische resultaten na 6 weken en 3 maanden Resultaten van de vragenlijst Klinische resultaten van eigen follow-up controle Radiografische follow-up na meniscectomie Radiografische follow-up na meniscal release Bespreking Voorkomen Preoperatieve gegevens Postoperatieve resultaten 45 Literatuurlijst 49 4

5 SAMENVATTING Meniscusscheuren bij de hond komen vaak voor in combinatie met voorste gekruiste band (VGB) problemen. Wanneer de VGB-scheur behandeld wordt, wordt ook de gescheurde meniscus verwijderd via een meniscectomie. Om de letsels aan de meniscus te voorkomen kan deze vaak preventief losgemaakt worden door een meniscal release te doen. Er is grote interesse naar of deze methode daadwerkelijk nuttig is en of deze honden er geen schade van ondervinden. In deze scriptie wordt een overzicht gegeven over wat er in de literatuur te vinden is over menisucsletsels, met extra aandacht voor de mogelijke behandelingsmethoden. Daarnaast is er een retrospectieve studie uitgevoerd naar de resultaten van behandeling van vijftig honden, die met een VGB-scheur al dan niet met een meniscusletsel zijn aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke in het jaar Zowel klinische als radiografische pre- en postoperatieve gegevens als een vragenlijst, beantwoord door de eigenaars, werden geëvalueerd. Vijfentwintig honden werden behandeld met een meniscectomie, vijfentwintig met een meniscal release. Achttien honden kwamen na ongeveer drie jaar terug op consultatie waardoor een lange termijn studie gedaan kon worden. Er waren eenentwintig honden die na meniscectomie na 3 maanden niet meer of slechts licht mankten. Na 3 jaar waren zeven van de elf honden die terugkwamen mankvrij. Bij de honden die een meniscal release hadden ondergaan waren er achttien die niet of nog licht mankte na 3 maanden. Na drie jaar waren er vier van de zeven honden die terugkwamen mankvrij. Samenvattend, zouden beide behandelingen goede resultaten geven bij honden. Wanneer een hond met een VGB-scheur zonder meniscusletsel wordt aangeboden, is het zeker de moeite waard om preventief een meniscal release te doen. Honden met een meniscusletsel en een VGB-scheur doen het goed tot zeer goed na een partiële meniscectomie. 5

6 INLEIDING Meniscusaandoeningen bij de hond zijn, net als bij de mens, een vaak voorkomend probleem doch worden niet steeds onderkend (7). Dieren die worden aangeboden met een knieprobleem moeten steeds grondig onderzocht worden op mogelijke letsels van de meniscus. Meniscusletsels zijn onlosmakelijk verbonden met voorste gekruiste band (VGB)-scheuren, zowel bij totale als partiële, zij het wel dat ze bij partiële minder gemakkelijk voorkomen. De meniscus kan tot in 53% van de gevallen gescheurd zijn (6, 35). In 96 tot 100% van de patiënten met meniscusletsels gaat het over de mediale meniscus (7, 35). Er zijn reeds vele wetenschappers bezig geweest met het in kaart brengen van de problematiek van de, zowel wat betreft het ontstaan als de pathofysiologie, de symptomatologie, de diagnostiek en de waaier aan behandelingsmethoden. De interesse naar de meniscus met zijn problemen is nog steeds brandend en vooral het vinden van de beste behandelingsmethode is een hot item. Het probleem is echter dat meniscusletsels verbonden zijn met VGB-scheuren en de resultaten na behandeling daardoor moeilijk te evalueren zijn. Bijkomend zijn er nog maar weinig studies gedaan naar de resultaten van behandeling. Een recent toegepaste techniek is de meniscal release. Deze wordt als preventieve maatregel voor scheuren van de meniscus bij VGB-operaties toegepast, waar geen volledige stabiliteit verwacht of bekomen wordt. In deze scriptie worden de verschillende behandelingsmethoden voor meniscusletsels besproken, met hun voor- en nadelen. Vervolgens wordt getracht om, aan de hand van deze gegevens en een eigen onderzoek, tot een met feiten gestaafde mening te komen over de werkzaamheid van twee behandelingsmethoden, nl. meniscectomie en meniscal release. Om een goed inzicht te verkrijgen in de problematiek van de meniscus, volgt in deze scriptie een uitleg over de anatomie, het voorkomen, de pathofysiologie, de symptomen en de diagnosestelling. Daarna worden de verschillende behandelingsmogelijkheden beschreven samen met de in de literatuur gevonden resultaten. Tenslotte volgt een eigen onderzoek van vijftig honden aangeboden op de faculteit in het jaar Hierbij wordt gekeken naar verschillen in voorkomen en resultaten tussen meniscectomie en meniscal release, de twee meest toegepaste technieken in de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. 6

7 1. LITERATUURSTUDIE 1.1. ANATOMIE VAN HET KNIEGEWRICHT Om te kunnen begrijpen wat de impact is van problemen aan de menisci, is het van belang om een goed inzicht te hebben in de anatomie van het kniegewricht en om te weten wat de functies ervan zijn. Deze kennis is nodig om de symptomatologie en de diagnose te begrijpen en de beste behandelingsmethode te bepalen. Het kniegewricht is een complex scharniergewricht, opgebouwd uit verschillende delen: het beenderige deel, het spierige deel met ligamenten en pezen en de menisci. De knie bestaat in feite uit twee gewrichten: het femoropatellaire en het femorotibiale gewricht. Hieruit kunnen de beenderige onderdelen al afgeleid worden nl. de femur, de tibia en de patella (1). Het femoropatellaire deel zorgt er voor dat de patella netjes in de trochlea femoralis glijdt. Het femorotibiale deel is het gewricht gevormd door de laterale en mediale condyl van de femur en het tibiaal plateau. De fibula maakt bij de zoogdieren geen deel uit van het kniegewricht. Deze twee gewrichten zijn complementair aan elkaar. Daarom is het beter om de twee gewrichten niet apart te beschouwen maar als één geheel, meer bepaald als een complex synoviaal gewricht (2). Tussen deze beenderige structuren zitten de menisci, een laterale en een mediale. Het zijn kraakbenige structuren die bestaan uit collageen, elastine en enkele chondrocyten (7). Ze zijn gelijkaardig van uitzicht, de mediale is echter iets groter en iets minder dik dan de laterale. De vorm is zeer typisch en vergelijkbaar met een halve maan of een C. De femorale zijde is sterk concaaf en volgt mooi de vorm van de femorale condyl. De tibiale zijde daarentegen is veeleer convex en past daardoor netjes in de tibiale condyl. De abaxiale zijde van de meniscus is dik en convex en zit tegen het gewrichtskapsel. De axiale zijde daarentegen is dun en concaaf en zit tegen de eminentia intercondylare. De menisci zijn met elkaar verbonden via het ligamentum transversum genus en zijn via datzelfde ligament ook verbonden met de craniale rand van het tibiaal plateau. Verder zijn de mensici verbonden met de femur en de tibia via de volgende ligamenten: het ligamentum menisco-tibiale cranialis en caudalis en het ligamentum menisco-femorale (2) (zie fig.1). 7

8 Caudaal tibiaal ligament mediale meniscus Achterste gekruiste band Femoraal ligament laterale meniscus Caudaal tibiaal ligament laterale meniscus Mediale collateraalband Laterale collateraalband Craniaal tibiaal ligament mediale meniscus Craniaal tibiaal ligament laterale meniscus Voorste gekruiste band Rechte patellaband Intermeniscaal ligament Fig.1: Tibiaal plateau en menisci: anatomie (naar Briggs 2004) De mediale meniscus wordt het gemakkelijkst beschadigd wat te verklaren is vanuit de anatomische verschillen in verbinding tov de laterale meniscus. De mediale meniscus is immers sterk verbonden met het gewrichtskapsel via het ligamentum collaterale mediale dat er voor zorgt dat de beweeglijkheid van de mediale meniscus veel beperkter is dan deze van de laterale. De laterale kan dus gemakkelijker verplaatsen bij beweging van het gewricht waardoor het niet gevangen kan worden tussen femur en tibia zoals dat bij de mediale meniscus wel kan gebeuren (7). De innervatie van de mensici gebeurt via talrijke kleine zenuwuiteinden en mechanoreceptoren. Deze beperken zich echter enkel tot de hoornen. Het corpus van de meniscus is niet geïnnerveerd. De vascularisatie is ook beperkt tot de hoornen die van bloed worden voorzien via een plexus afkomstig van de aa. genus (lateraal en mediaal) (7). De voeding van het perifere deel van de mensici gebeurt via deze plexus, de rest moet zijn voedingsstoffen halen uit het gewrichtsvocht door imbibitie. Door de slechte voeding van het kraakbeen treedt zelden herstel op van axiale scheuren waardoor deze een veel groter klinisch effect hebben dan meer perifere scheuren (7, 35). Andere belangrijke ligamenten in het gewricht zijn de kruisbanden. Voornamelijk scheuren (partiëel of totaal) van de craniale of voorste gekruiste band (VGB) geven problemen met de mediale meniscus door druk op de caudale hoorn. 8

9 De VGB of het ligamentum cruciatum craniale bestaat uit twee delen: een craniomediaal deel en een caudolateraal deel. De band grijpt aan op de mediale zijde van de laterale condyl van de femur en loopt in distale en mediale richting naar de basis van de eminentia intercondylare van de tibia waar het ligament eindigt (2). Deze voorste gekruiste band heeft 3 belangrijke functies nl. het verhinderen van, voorwaartse verplaatsing van de tibia tov de femur, van de binnenwaartse rotatie van de tibia tov de femur en van hyperextensie van het kniegewricht (30). Naast de voorste gekruiste band is er ook de achterste gekruiste band of het ligamentum cruciatum caudale. Dit ligament grijpt aan thv het midden van de fossa intercondylare van de femur, gelegen tegen de mediale condyl, en loopt dan in distale en caudale richting naar de incisura poplitea van de tibia (2). De achterste gekruiste band heeft als functies: het verhinderen van de achterwaartse verplaatsing van de tibia tov de femur en het helpen verhinderen van de binnenwaartse rotatie van de tibia tov de femur. Dit ligament is net iets sterker en langer dan het craniale (30) (zie fig. 2 t/m 4). De twee ligamenten vormen een X en kruisen elkaar ongeveer halverwege. Door hun tegengestelde ligging zijn het antagonisten(30). Daarnaast zijn er ook nog de mediale en laterale collateraalband. De laterale is de kortste en loopt in verticale richting van het distale deel van de laterale epicondyl van de femur naar de craniale rand van het proximale deel van de fibula en krijgt daar enkele vezels van de tibia. Het mediale ligament begint op de mediale epicondyl van de femur en loopt verticaal tegen de mediale condyl van de tibia om te eindigen op distale zijde van de eminentia van de tibia. Het ligament bezit een kleine bursa die het glijden over de tibiale condyl vergemakkelijkt (2). De laterale collateraalband zorgt ervoor dat er een verhindering is van de verplaatsing van de tibia tov de femur en is enkel in extensie gespannen. De mediale collateraalband verhindert de mediale verplaatsing van de tibia tov de femur en is gespannen in extensie en in flexie. Wanneer de knie in flexie is, draagt het eveneens bij tot het verhinderen van de buitenwaartse rotatie van de tibia tov de femur (zie fig. 2 t/m 4). De patella wordt op zijn plaats gehouden door 3 ligamenten: het mediale en laterale femoropatellaire ligament en het ligamentum patellare. Deze laatste band is de verlenging van de pees van de m. quadriceps femoris. In het gewricht zitten ook de synoviale vliezen die zorgen voor de lubrificatie (2). 9

10 Achterste gekruiste Mediale meniscus Trochlea Laterale collateraalband Voorste gekruiste band Sesamsbeen Laterale meniscus Femoropatellair gewricht Patella Lat. Femoropatellair ligament m. popliteus Mediale collateraalband Rechte patellaband Tibia Transversaal ligament m. extensor digitorum longus Fibula Patella Parapatellair kraakbeen Femorotibiaal gewricht Laterale collateraalban Fibula Rechte patellaband Laterale meniscus Peesplaat m. extensor digitorum longus Tibia Fig.2: Craniaal zicht op het kniegewricht Fig.3: Lateraal zicht op het kniegewricht Lateraal sesamsbeen m. gastrocnemius Laterale condyl femur (naar Done et al., 1996) (naar Done et al., 1996) Femur Mediaal sesamsbeen m. gastrocnemius m.popliteuspees Laterale collateraalband Laterale meniscus Laterale condyl tibia Fibula Menisco-femoraal ligament Mediale condyl femur Mediale meniscus Mediale collateraalband Tibia Achterste gekruiste band Fig.4: Caudaal zicht op het kniegewricht (naar Done et al., 1996) De knie is een gewricht dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de heup en de schouder, gemakkelijk chirurgisch te benaderen is omdat er weinig andere structuren rond verlopen. De m. quadriceps, te zien zowel lateraal als mediaal, hecht aan op de patella. Deze spier bestaat uit vier hoofden (33), die de quadriceps tot een stevige, omvangrijke spier maken. Het is een en belangrijke strekker van het gewricht, die uitloopt over het kniegewricht heen in een peesplaat, de fascia lata. De belangrijkste spierige structuur die langs laterale zijde loopt thv de tibia is de pees van de m. extensor digitorum longus. Deze hecht aan op de laterale condyl van de tibia en loopt naar de tenen. Langs mediale zijde loopt de m. sartorius komende vanuit het heupgewricht naar de tuberositas tibae toe en passeert daarbij achter het kniegewricht. Deze spier is echter niet belangrijk voor de chirurgische benadering (2, 33). 10

11 Wat betreft de bloedvaten en zenuwen moeten we vooral rekening houden met de a.poplitea, die diep caudaal loopt van de laterale fabella en de n. peroneus die juist caudaal van het fibulakopje loopt (30, 33). Normaal gezien heeft men bij een laterale benadering van de knie geen last van belangrijke structuren. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de bovenstaande zenuw en arterie wel degelijk beschadigd kunnen worden bij chirurgie indien men niet oplet en te diep gaat. Langs mediale zijde loopt de a. femoralis over in de a. saphena. Dit is een belangrijk bloedvat voor de achterpoot en daarom verkiest men de laterale boven de mediale zijde voor chirurgie. Parallel met de arteries lopen de gelijknamig venen (3, 33) FUNCTIE VAN DE MENISCUS Uit de anatomie is al duidelijk geworden dat de menisci erg belangrijk zijn om een normale beweging van het kniegewricht toe te laten. Ze hebben dan ook meerdere functies. Ten eerste verzekeren ze de juiste positie van de gewrichten m.a.w. ze compenseren de incongruentie van de convexe gewrichtsoppervlakken tussen de proximale tibia en de distale femur door het gewricht meer congruent te maken (5, 7, 30, 35). Doordat ze uit kraakbeen zijn opgebouwd, zijn de menisci zeer flexibele structuren die zich makkelijk aanpassen aan de vorm van het gewricht (5). Ten tweede zorgen ze voor een krachtverdeling of shockabsorptie (4). Dit gebeurt doordat ze ongeveer 65% van de compressiekrachten, die ontstaan wanneer er normaal gewicht geplaatst wordt op de poot, distribueren. Daardoor zorgen de menisci ervoor dat de articulaire kraakbeenlagen van de femur en de tibia gespaard worden (5, 35). Deze krachtverdeling wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de vijf meniscusligamenten alsook door de oriëntatie van de collageenvezels in het kraakbeen (7). De compressiekrachten die initieel aangrijpen op het corpus van de menisci worden getransformeerd in tractiekrachten die op hun beurt aangrijpen op de ligamenten en de collageenvezels thv de periferie (5, 7). De menisci zelf passen hun vorm ook aan tijdens beweging van het gewricht. De variërende aflijning van de femorale condylen ten opzichte van de tibiale condylen wordt op die manier gecompenseerd (4). Ten derde wordt vermoed dat hun specifieke innervatie er voor zorgt dat ze een sensorische functie hebben. De zenuwen zorgen ervoor dat de spieren zich zeer precies en snel aanpassen aan de drukveranderingen die ontstaan wanneer het gewricht bewogen wordt (5, 7). Verfijnde controle van complexe bewegingen wordt op die manier vergemakkelijkt (4). 11

12 De vierde functie is de lubrificatie of smering van het gewricht. Doordat de menisci compressie ondergaan, wordt er synoviaalvocht vrijgesteld (7). Het vocht vormt een soort van wigvormige film die beweging van de menisci en de gewichtdragende vlakken tov elkaar vergemakkelijkt (4). Dit vocht is echter niet alleen van belang voor de smering van het gewricht maar ook voor de voeding van het gewrichtskraakbeen (2). Bovendien verhindert dit vocht dat er synoviale entrapment optreedt tussen de gewichtdragende oppervlakken (5) PATHOFYSIOLOGIE In tegenstelling tot bij de mens komen letsels aan de menisci op zich, zonder een letsel aan één of meerdere ligamenten, zelden voor (6). De mediale meniscus beschadigt veel gemakkelijker dan de laterale, vooral als het over spontane, niet-traumatische VGB-letsels gaat (14). Zowel in acute als chronische gevallen zijn deze percentages hoog, gaande van 96 tot zelfs 100% in bepaalde studies (5, 7). Vaak zijn de klinische gevolgen van VGB-letsels in combinatie met meniscusletsels veel erger dan wanneer alleen de VGB gescheurd is (4). Dat de mediale meniscus makkelijker beschadigd wordt dan de laterale is te verklaren vanuit de verschillen in anatomie. De mediale meniscus is stevig verbonden met het gewrichtskapsel en de tibia door het caudaal tibiaal ligament en met het mediale collateraal ligament (7, 14). Door deze verbindingen beweegt de mediale meniscus mee met de tibia (6). De meeste letsels worden aan de caudale hoorn van de mediale meniscus gezien. Wanneer er kracht en gewicht wordt geplaatst op het gewricht, geeft de caudale femorale condyl onmiddellijk druk op de caudale rand van de mediale meniscus en rafelen de longitudinale en de radiale vezels uit (14). De caudale hoorn wordt als het ware gevangen tussen de femur en de tibia. Wanneer de meniscus wordt losgescheurd van het gewrichtskapsel en omplooit naar voor toe onder de mediale femorale condyl, wordt het zeer moeilijk om een repositie of hechting van de meniscus uit te voeren (18). De laterale meniscus daarentegen is veel beweeglijker doordat deze tijdens beweging achteruit getrokken wordt door het caudale femorale ligament zodat de druk van de convexe femorale condyl verdeeld wordt over de holle meniscus ipv geconcentreerd in de rand (7, 14). Wanneer de voorste gekruiste band gescheurd is, vergroot de draaibeweging van de knie en wordt deze vaak excessief tijdens flexie. Dit geeft nog meer beschadiging van de mediale meniscus doordat deze gecomprimeerd wordt door de mediale femorale condyl. Het kan zijn dat de meniscus tegelijkertijd met de VGB scheurt maar het is meer waarschijnlijk dat ze secundair scheurt door chronisch inwerkende compressiekrachten. 12

13 Bij 48 tot 70% van de dieren met gescheurde VGB worden concurrente mediale meniscusletsels gevonden op het moment dat de ruptuur ontstaat (5, 7). De letsels kunnen ook weken tot maanden later ontstaan en zijn dan het gevolg van craniocaudale subluxatie van het femorotibiale gewricht of anders gezegd, door instabiliteit van het gewricht. Als dit het geval is, zijn de letsels secundair (7). Door de instabiliteit van het gewricht veroorzaakt door de VGB-deficiëntie worden er op de meniscus abnormaal hoge krachten uitgeoefend. Dat resulteert in een verhoging van het metabolisme van de meniscusmatrix waardoor binnen enkele weken een significante verandering onstaat in de collageensamenstelling, het watergehalte en de stijfheid van de meniscus. Ondanks het feit dat de meniscus er uitwendig normaal uitziet, zorgt de verandering van de matrix voor een cascade van reacties die uiteindelijk tot meniscusdegeneratie, grote fissuren en complete masceratie leidt. Een studie toont aan dat in 86% van de gevallen met VGB-scheuren de mediale meniscus sterk afwijkend was binnen de 6 maanden (18). Meniscusletsels kunnen ook als complicatie ontstaan lange tijd nadat chirurgische reconstructie van een gescheurde VGB heeft plaatsgevonden (18). Soms worden meniscale ossificaties (vorming van been in het meniscusweefsel) en mineralisaties (afzetting van mineralen, vooral calcium) teruggevonden. Deze kunnen zowel primair als secundair voorkomen. De primaire vorm wordt als idiopatisch beschouwd. De aanwezigheid van kleine beenfragmentjes in de zachte weefsels is normaal bij reptielen, amfibieën, vogels en sommige rodentia maar bij mammalia zijn ze zeldzaam en kunnen het rudimentaire structuren zijn. Ossificaties en mineralisaties kunnen echter ook secundair optreden aan metabolische abnormaliteiten en trauma zoals voorste gekruiste band ruptuur (5). Laterale meniscus: Zoals reeds eerder vermeld komen alleenstaande letsels aan de menisci zelden voor. Als ze toch worden vastgesteld, is dit voornamelijk aan de laterale meniscus (14). Deze letsels zijn meestal het gevolg van traumatische, multiple ligamenteuze beschadigingen van het kniegewricht. De letsels aan de laterale meniscus worden waarschijnlijk ondergediagnosticeerd (7, 35). Ondertussen zijn er studies die aantonen dat er toch meer letsels lateraal voorkomen dan men eerst vermoedde. Een recente publicatie meldt radiale scheuren in de craniale hoorn van de laterale meniscus in 77% van de onderzochte knieën met voorste gekruiste bandletsels 13

14 wanneer zij onderworpen werden aan artroscopie (5, 7). Het lijkt er dus op dat artroscopie (waarover later meer) een betere visualisatie geeft van scheuren die weinig tot niet zichtbaar zijn met een exploratieve arthrotomie en ons toelaat een betere diagnose te stellen. De klinische gevolgen van deze letsels zijn echter nog niet gekend (7) TYPES VAN LETSELS AAN DE MEDIALE MENISCUS Zoals reeds eerder besproken ontstaan letsels aan de meniscus doordat het caudale gedeelte van de medial meniscus bekneld geraakt tussen de femur en de tibia, wat tot een abnormale distributie leidt van de krachten (7, 35). In de literatuur worden verschillende types van scheuren beschreven. De meest voorkomende zijn de zogenaamde bucket handle tear, de omgekrulde caudale hoorn, de transversale en de longitudinale scheur. Daarnaast zijn er nog enkele minder voorkomende soorten scheuren. Wat volgt is een korte bespreking van de verschillende types. 1. Bucket handle tear of overlangse scheur van de caudale hoorn / longitudinale scheur: De longitudinale scheur is een enkelvoudige scheur van de meniscus die de volledige dikte ervan beslaat en parallel loopt met de axiale en abaxiale randen van de meniscus. Er treedt geen verplaatsing van de meniscus op (4). Fig 5: Longitudinale scheur (uit Briggs, 2004) De bucket handle tear ontwikkelt zich uit een mediale en een laterale longitudinale scheur in het midden van de meniscus. Deze scheur loopt parallel met de axiale en de abaxiale randen van de meniscus en beslaat de hele dikte ervan. De scheur krijgt het uitzicht van een hengsel van een emmer of bucket handle doordat het middelste deel van de mensiscus erg slap wordt en zich verplaatst over het tibiale oppervlak door de bewegingskrachten die er op inwerken (zie fig.5 en 6). De scheur klikt als het ware naar voor (4, 5, 6, 7). Fig 6: Bucket handle tear (uit Briggs, 2004) 14

15 2. Omgekrulde caudale hoorn: Samen met de bucket handle is dit het meest voorkomend type letsel. Typisch is dat een deel van de caudale hoorn verplaatst is naar de femorale condyl. In sommige gevallen wordt het gewricht blootgelegd door de verplaatsing, in andere gevallen krult de meniscus op en wordt deze gevangen als de tibia naar voor beweegt (4). Eigenlijk is het een onvolledige longitudinale scheur (6) (zie fig.7). Fig 7: Omgekrulde caudale hoorn (uit Briggs, 2004) 3. Multiple longitudinale scheuren: Dit is gelijkend op het vorige type met dit verschil dat er meerdere scheuren zijn parallel met elkaar (4). 4. Transversale scheur: Dit is een zogenaamde full-thickness tear of een scheur over de volledige dikte van de meniscus gaande van de mediale concave rand naar lateraal in verschillende graden van ergheid (4). (zie fig.8) Fig 8: Transversale scheur (uit Briggs, 2004) 5. Fibrillatie/ scheuren van het oppervlak: Dit wordt gekenmerkt door een ruw femoraal oppervlak van de meniscus met rafels door meniscale protrusie van het oppervlak. Deze scheuren gaan niet over de volledige dikte (4). 6. Axiale franje scheur: Typisch voor dit type zijn de vrije rafels of franjes van de meniscus aan de mediale concave rand (4). Dit type van letstel wordt gezien in een degeneratieve knie vaak onder een oud femoraal osteochondrose-letsel (6). Alhoewel de meeste meniscusletsels veroorzaakt worden of geassocieerd zijn met letsels aan de VGB, zijn er ook nog andere abnormaliteiten gerapporteerd waaronder: meniscale calcificatie en ossificatie, laterale meniscus letsels secundair aan osteochondritis dissecansletsels en meniscusletsels secundair aan multiple ligamenteuze letsels van traumatische oorsprong (verstoorde kniegewrichten) (5). 15

16 Ook een congenitale laterale discoïde meniscus wordt af en toe gezien waarbij de laterale meniscus niet de typische semilunaire vorm heeft. Deze aandoening is echter een toevalsbevinding en heeft geen klinische betekenis (35). Perifere loslatingen of avulsies van menisci worden meestal gezien in erg getraumatiseerde knieën met multiple ligamentafwijkingen/-verstoringen (6) PREDISPOSITIE Voorste gekruiste band letsels Meniscusletsels zijn onlosmakelijk verbonden met letsels aan de VGB. Voor deze aandoening zijn er al studies geweest naar predisponerende factoren bij bepaalde rassen. Verschillende van deze factoren zorgen ervoor dat er een vermindering is van de stevigheid van dit ligament. Dat resulteert in instabiliteit en zorgt ervoor dat het gewricht minder weerstand kan bieden aan normaal gewichtdragende processen en er gemakkelijker scheuren kunnen optreden. Een eerste factor is de veroudering van het lichaam. Bij het ouder worden ondergaat de VGB degeneratieve processen die gekarakteriseerd zijn met het verlies aan normale vezelbundelmorfologie en dystrofische mineralisatie (31, 34). Histologisch gezien vertonen de ligamenten van grote rassen (lichaamsgewicht >15 kg) tussen 5 en 7 jaar tekenen van degeneratie. Dit in tegenstelling tot bij de kleine rassen waarbij er pas degeneratieve veranderingen worden gezien bij leeftijd van 7 tot 11 jaar. Ook bij mensen neemt de kans op spontane ruptuur toe met de leeftijd (19). Uit de literatuur blijkt dat de leeftijd waarop de meeste patiënten aangeboden worden tussen de 2 en de 14 jaar ligt, met een gemiddelde van 5 jaar (12, 24, 34). In het onderzoek van Necas ligt de leeftijd van optreden lager dan het gemiddelde uit de literatuur. Dat kan verklaard worden door het feit dat een vrij groot percentage van deelnemende patiënten behoorden tot reuzen- en grote rassen waarbij deze problemen vroeger optreden. De gemiddelde leeftijd wordt daardoor omlaag getrokken (24). Predispositie voor VGB-ruptuur bij honden is bewezen bij vele rassen. Algemeen kan gesteld worden dat kleine rassen beduidend minder getroffen worden dan grote rassen en dat de klinische symptomen op een latere leeftijd beginnen (12, 24, 34) (zie tabel 1). Uit de studie van Necas et al.(2000) komen als gepredisponeerde rassen de grote rassen van meer dan 22 kg naar voren. Waardoor er vastgesteld kan worden dat gewicht zeker een niet te verwaarlozen factor is. Maar een hoog gewicht alleen predisponeerd niet noodzakelijk voor VGB-scheuren. Bij Duitse herders met een gewicht van meer dan 22 kg is de prevalentie 16

17 immers laag. Er zijn dus nog andere bijkomende factoren nodig om problemen te krijgen (24). Bij de onderzochte rassen met een hoge prevalentie worden er bijkomende abnormaliteiten gezien zoals hyperextensiestand van het heupgewricht door heupdysplasie, obesitas (Labrador Retriever, Golden Retriever), vroege maximale belasting (Chow-Chow, Rottweiler, ). Andere abnormaliteiten zijn immuungemedieerde arthropathie, afwijkende constitutie van het kniegewricht en groeideformaties met abnormale stand van het bekken. Deze conformatieafwijkingen zorgen voor extra abnormale krachten op de VGB waardoor scheuren gemakkelijker kunnen optreden (12). Ook hier moet weer de opmerking gemaakt worden dat deze factoren niet garanderen dat honden VGB- en daarmee gepaard gaande meniscusproblemen zullen krijgen. Vele rassen vertonen predisponerende factoren zonder dat er een hogere incidentie wordt waargenomen (24, 34). Volgens Whitehair et al. (1993) zou geslacht ook zijn invloed hebben. Er is een verhoogd voorkomen bij chirurgisch gesteriliseerde honden, zowel mannelijk als vrouwelijk, voornamelijk tussen de leeftijd van 7 en 10 jaar (12, 34). Verder kan er vastgesteld worden dat de VGB-letsels vaak aan de contralaterale poot optreden, meestal binnen een periode van 1 jaar. Een voldoende lange opvolgperiode is nodig om dit aspect van de problematiek in kaart te brengen (24). Tabel 1: Risicorassen voor VGB-scheuren (naar Necas et al., 2000) Hoog risico Geen risico Laag risico Am.. Staffordshire Terriër Canis vulgaris Duitse Herder Rottweiler Poedel Boxer Doberman Pinscher Braziliaanse Fila Maltezer Labrador Retriever Rodhesian Ridgeback Am. Cocker Spaniël Beagle Chow Chow Cocker Spaniël Duitse Korthaar Golden Retriever Sint- Bernard Riesenschnauzer Bullmastiff West Highland White Terriër Yorkshire Terriër Meniscusletsels In een twee jaar durende studie uitgevoerd door D. Bennett en C. May (1991) werd er gekeken naar de associatie tussen VGB-letsels en de beschadiging van de menisci. Hierbij werden 87 gevallen geëvalueerd. Opvallend was dat er voornamelijk grote hondenrassen aangeboden werden met VGB-problemen. Anderzijds is het zo dat een zelfde spectrum aan meniscuspathologie werd vastgesteld bij grote en kleine rassen. 17

18 De beschadiging van zowel de VGB als de menisci bij grote honden gebeurt waarschijnlijk makkelijker. Zij hebben een hoger gewicht waardoor er meer stress op het gewricht wordt gezet dan bij kleine honden. Een andere reden is dat grote honden zelden op drie poten zullen lopen als zij enige vorm van pijn voelen. Dat doen kleine honden wel vaak waardoor zij de belasting op het gewricht verminderen (4). Er worden vaak letsels van de menisci aangetroffen wanneer er wordt overgegaan tot artrotomie. Dat is het gevolg van het feit dat er meestal enige tijd overgaat eer eigenaars beslissen over te gaan tot chirurgie (5) SYMPTOMEN Men kan op basis van symptomen nagaan of er al dan niet een meniscusletsel vermoedt kan worden. Klinische symptomen bij honden zonder dat er een bijkomend VGB-trauma is zijn oa. mild tot erg manken op de betrokken achterpoot, gewrichtszwelling met vochtopstapeling, pijn bij flexie en extensie van de knie en in bepaalde gevallen ook een hoorbare click (5). Meestal hebben honden met meniscusletsels in combinatie met ruptuur van de voorste gekruiste band, meer uitgesproken symptomen zoals pijn en manken in het subchronische of chronische stadium dan wanneer er enkel een ruptuur van de voorste gekruiste band is (6). Vaak zal de hond, wanneer er enkel een voorste gekruiste band ruptuur is, enkele dagen de betrokken achterpoot ontlasten of er eventueel mee slepen. Na enkele dagen wordt er dikwijls herstel gezien waarbij de hond geleidelijk meer gewicht op de poot begint te plaatsen. Naar mate de tijd verstrijkt, kan het manken verdwijnen, zeker bij kleine honden (<15kg). Bij grotere honden blijft er meestal nog enige vorm van manken over, gaande van mild tot matig. Wanneer er echter bijkomend een meniscusletsel aanwezig is, zullen de honden blijven manken na de initiële beschadiging. Is er enkel een VGB letsel dan kan het zijn dat het manken tijdelijk verbetert maar dat het na enkele weken tot maanden terug verslechtert doordat er een meniscusletsel is ontstaan (4). Manken is uiteraard niet het enige symptoom dat men kan vaststellen. Wanneer er een grondig orthopedisch onderzoek wordt uitgevoerd, kan er zwelling van het gewricht worden vastgesteld.. De graad van zwelling kan variëren van matig tot erg. Uiteraard zal de hond ook pijn voelen, komende van de zwelling van het gewricht en ook door de beschadigingen die in het gewricht zelf optreden. De pijn kan zowel in flexie als in extensie van het gewricht worden vastgesteld. Daarnaast kan er instabiliteit van het kniegewricht worden vastgesteld door middel van een positieve schuifladetest of tibiale compressietest (zie diagnose). De schuifladetest is bij sommige honden minder duidelijk positief dan men zou verwachten. Dit kan veroorzaakt 18

19 worden door de chroniciteit van het letsel, een partiële VGB- ruptuur of doordat de caudale hoorn van de meniscus omgekruld kan zijn en zo de verplaatsing van de tibia limiteert door de femorale condyl te blokkeren (7, 14). Ook wanneer honden te sterk bespierd zijn (vooral de grotere rassen), kan het soms moeilijk zijn om de schuifladetest uit te voeren zonder sedatie. Soms maakt de eigenaar melding maakt van een hoorbare click die veroorzaakt wordt door beweging van het vrije deel van de meniscus (7). Deze click wordt in 10 tot 15% van de gevallen gehoord (6). Wanneer het dier gewicht zet op de betrokken achterpoot kan de click gehoord of bij palpatie gevoeld worden. Dit kan zich zowel bij passieve beweging, als bij het uitvoeren van de schuifladetest of de tibiale compressietest voordoen. Meestal wordt getracht de click te reproduceren door de knie te roteren tijdens flexie of extensie. Wanneer deze click aanwezig is, is dit erg suggestief voor een meniscusletsel maar de click is niet pathognomonisch. Ze wordt soms verward met crepitatie van het gewricht afkomstig van chirurgische hechtingen, osteofyten of andere zachte weefsels. Ook beweging van restanten van een VGB-scheur of een luxatie van de pees van de m. extensor digitorum longus kunnen crepitaties veroorzaken. Deze geluiden zijn echter van lagere intensiteit (7, 14). Volgens eigen ervaring in de kliniek wordt de click regelmatig veroorzaakt door erge instabiliteit. De femur en tibia klikken dan op elkaar en maken een vergelijkbaar geluid als de click veroorzaakt door de meniscus. Er kan dus vastgesteld worden dat de symptomen bij een VGB-scheur en een meniscusletsel vrij gelijkend zijn. Het belangrijkste verschil is dat bij beschadiging van de meniscus de dieren erger manken en er soms een click aanwezig is DIAGNOSE Er zijn verschillende mogelijkheden om de diagnose van meniscusletsels te stellen. Aan de hand van het klinisch onderzoek en de symptomen kan er al een vermoedelijke diagnose worden gesteld. Zeker bij het horen van een click moet er gedacht worden aan een meniscusletsel (5, 6, 7, 35). Bij een positieve schuiflade- of een positieve tibiale compressietest (zie fig. 9A en B) moet gedacht worden aan een eventueel meniscusletsel met een scheur van de VGB Tijdens het uitvoeren van de test moet tevens gelet worden op pijnreacties bij de hond wat kan wijzen op letsel in de knie. Deze testen geven geen absolute zekerheid maar zijn een goed hulpmiddel om tot een vermoedelijke diagnose te komen (23). 19

20 A B Fig. 9: A. Schuifladetest (uit Rijnberk et al., 1990) B. Tibiale compressietest Radiografie is de volgende stap in de diagnosestelling. Alhoewel de menisci zelf niet beoordeeld kunnen worden op een radiografisch opname, is het toch interessant om te doen. Op een radiografie kunnen degeneratieve veranderingen in het gewricht worden aangetoond (35). De radiografieën zijn vooral interessant om de functie van de VGB te beoordelen alsook de hoeveelheid osteoartrose in het gewricht. Daarvoor moeten er verschillende opnames gemaakt worden: een laterale neutrale, een laterale stress-opname en een voorachterwaartse opname. Bij het beoordelen van de opnames moet er aan een aantal punten aandacht worden gegeven. - Osteofyten: deze zitten vooral rond de distale patella, thv de supracondylaire regio en de tibiale en de femorale randen (6). - Vetkussen: dit is zichtbaar op de laterale opname. Normaal vormt het vetkussen een radiolucente driehoek gaande van de distale patella tot femur en tibia. Bij synoviale effusie of fibrose van het vetkussengebied zal het deel thv de femur meer radiodens worden. Een goede kwaliteitsfilm is wel noodzakelijk om deze densiteitsverandering te zien (6). -Tibiale compressie-opname: in de neutrale opname moet de eminentia intercondylaris van het tibiaal plateau ongeveer halverwege de femurcondyl komen. Als dit in de stressopname niet het geval is en de eminentia naar voren verplaatst dan is dit indicatief voor een VGB-scheur. In neutrale positie kan er een rechte lijn getrokken worden beginnende aan de fabellae, langs de femorale condyl, naar de tibia/fibula toe waarbij de lijn het hoofdje van de fibula raakt. Bij een positieve stressopname zal deze lijn de fibula niet raken (6). 20

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Opbouw: De cursus is opgebouwd uit presentaties en twee hands on sessies. De presentaties behandelen:

Opbouw: De cursus is opgebouwd uit presentaties en twee hands on sessies. De presentaties behandelen: Syllabus Artroscopiecursus 3: Basiscursus artroscopie van de schouder Doel: Deze cursus beoogt met behulp van een anatomisch preparaat, de artroscopische vaardigheden en weefsel gevoel te instrueren. En

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Mathieu Holvoet Promotoren: prof. dr. ir. Benedict Verhegghe, prof. dr. ir. Patrick De Baets Begeleiders: dr. Matthieu De Beule, dr. ir. Jan Quintelier

Nadere informatie

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nadere informatie

Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts

Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts Van de Reyd Ellen, Vrije Universiteit Brussel Promotor: Prof. Dr. Nicole Pouliart, Vrije Universteit Brussel Co-promotor:

Nadere informatie

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 13, nummer 1, april 2009

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 13, nummer 1, april 2009 12 009 April Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 13, nummer 1, april 2009 Van de redactie 2 Van het bestuur 2 De behandeling van traumagerelateerde

Nadere informatie

LEVENSKWALITEIT NA MULTILEVELCHIRURGIE BIJ JONGEREN MET CEREBRAL PALSY

LEVENSKWALITEIT NA MULTILEVELCHIRURGIE BIJ JONGEREN MET CEREBRAL PALSY Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Academiejaar 2009-2010 LEVENSKWALITEIT NA MULTILEVELCHIRURGIE BIJ JONGEREN MET CEREBRAL PALSY Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel.

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Geachte Mevrouw, Mijnheer, U werd verwezen naar de borstkliniek. Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Ofschoon u reeds grotendeels werd

Nadere informatie

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Verband In dit maart 2007 Nummer 1 Jaargang 17 Afstudeer Uitgave 6 8 10 11 12 14 16 CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Jaargang 13, nummer 1 Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Redactie adres Passiebloem 16, 3068 AK Rotterdam Ledenadministratie Postbus 29 3360 AA Sliedrecht Vormgeving en Lay-out - Remco Nijhoff

Nadere informatie

nr 3 - Oktober 2003 E-mail : euroscoop@europaziekenhuizen.be website : www.europaziekenhuizen.be

nr 3 - Oktober 2003 E-mail : euroscoop@europaziekenhuizen.be website : www.europaziekenhuizen.be nr 3 - Oktober 2003 E-mail : euroscoop@europaziekenhuizen.be website : www.europaziekenhuizen.be Afgiftekantoor: Brussel X. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Dr Pierre Nys. EUROPA ZIEKENHUIZEN V.Z.W. De Frélaan

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE

KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE KNIE ORTHESEN 1 BEKNOPTE ANATOMIE VAN DE KNIE Het kniegewricht is het grootste en wordt gezien als het meest complexe gewricht van het menselijk lichaam. De knie is tevens een van de zwaarst belaste gewrichten

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Achtergrond: Een ruptuur van de voorste kruisband komt in bij 1 op de 3000 mensen in Nederland voor. De algemene gedachte

Nadere informatie

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek MS INFO Stand van zaken in Multiple Sclerose Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek Dr. G. Nagels Nationaal MS Centrum Melsbroek Ziekenhuis

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

Prevalentie van niet-inflammatoire aandoeningen op MRI van de sacro-iliacale gewrichten

Prevalentie van niet-inflammatoire aandoeningen op MRI van de sacro-iliacale gewrichten Academiejaar 2012 2014 Prevalentie van niet-inflammatoire aandoeningen op MRI van de sacro-iliacale gewrichten Maxim BEHAEGHE en Alexander DENIS Promotor: Dr. Lennart Jans Co-promotor: Prof. Dr. Koenraad

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC

Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Rapport Autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve DBC Op 28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

It s Only Natural. Chapter V. Whiplash

It s Only Natural. Chapter V. Whiplash It s Only Natural Chapter V Whiplash Voorwoord door whiplashinformatie.nl Dit stuk is geschreven door Dr. Gerald Poesnecker. Hij begon vijfenveertig jaar geleden zijn professionele loopbaan in Seattle,

Nadere informatie