John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis"

Transcriptie

1 John Hermans Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis Dit proefschrift gaat over het afbeelden van de syndesmose van de enkel, bij mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap, gezonde vrijwilligers en patiënten met een acute enkelfractuur. Tevens werd gekeken naar de waarde van de Weber, AO-Müller en Lauge-Hansen fractuurclassificaties met betrekking tot de nauwkeurigheid van het vaststellen van syndesmoseletsel bij enkelfracturen. Een syndesmose is gedefinieerd als een fibreus gewricht waarin twee botten met elkaar zijn verbonden door middel van een sterk membraan of ligamenten. Deze definitie is ook van toepassing op de distale tibiofibulaire syndesmose. De distale tibia en fibula vormen het ossale deel van de syndesmose en zijn met elkaar verbonden door het distale ligamentum tibiofibulare anterius (ATIFL), het distale ligamentum tibiofibulare posterius (PTIFL), het ligamentum transversum en het ligamentum interosseum. Hoewel de syndesmose een gewricht is, worden in de literatuur met letsel van de syndesmose niet zozeer het gewricht als wel de ligamenten van de syndesmose bedoeld. Letsel van de distale tibiofibulaire syndesmose komt zowel voor bij een distorsie van de enkel alsook bij een acute fractuur. Herkennen van syndesmoseletsel is van groot belang, omdat hierdoor verwijding van de enkelvork kan ontstaan. Geringe verwijding van de enkelvork met slechts 1 mm leidt al tot een afname van het tibiotalaire contactoppervlak met 42%. Het gevolg hiervan is instabiliteit en dientengevolge vroegtijdige artrose van het bovenste spronggewricht. Gedetailleerde kennis van zowel de ossale als ligamentaire structuren is essentieel voor het kunnen interpreteren van röntgenfoto s, CT- en MRonderzoeken, voor het verrichten van artroscopie van de enkel en voor het opstellen van een behandeling. Om zowel de intra- als extra-articulaire anatomie van het enkelgewricht zeer gedetailleerd te kunnen bestuderen, hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld, genaamd MR-plastinatie-artrografie. Na de MR-artrografie van de enkel wordt het contrast geaspireerd en vervangen door een gekleurd polymeer. 3-mm-plakken van deze enkels, verkregen in hetzelfde vlak als waarin de MRI was verricht, werden geplastineerd, waarbij water wordt vervangen door een plastic. Hierdoor ontstaat een hard en duurzaam anatomisch preparaat. Dit resulteerde in een goede correlatie tussen de hogeresolutie MR-afbeeldingen en de geplastineerde plakken, zoals zichtbaar werd in de gedetailleerde anatomie van het voorste en achterste distale tibiofibulaire ligament (Figuur 1 en 2).

2 Figuur 1. Een 45 schuine plak door de rechter distale tibiofibulaire syndesmose van een vers gevroren anatomisch specimen. Een dun laagje kraakbeen (1) bedekt de laterale tibia en mediale fibula ter hoogte van de tibiofibulaire contactzone. Hiertussen bevindt zich de tiobiofibulaire recessus, die gevuld is met intra-articulair geïnjecteerd groen gekleurd hars (2). De recessus grenst aan de achterzijde van de voorste syndesmose (3). In het midden van de recessus en juist anterior van de achterste syndesmose (4), zijn enkele vezels van het ligamentum interosseum zichtbaar (5). F, fibula; T, Tibia. Figuur 2. Correlatie tussen een gedetailleerde opname van het lig. tibiofibulare anterius (ATIFL) (1) in een 45 schuine geplastineerde plak (a) en een MR-beeld gemaakt op exact hetzelfde niveau (b). Het groen gekleurde hars is zichtbaar in de syndesmotische recessus (2), welke grenst tot aan de achterzijde van het multifasciculaire lig. tibiofibulare anterius (1). Er is een kleine kraakbeenloze tibiofibulaire contactzone juist posterior van de ATIFL (3). Tot op heden worden meestal de drie gebruikelijke orthogonale scanvlakken gebruikt om de enkel en de syndesmoseligamenten af te beelden. Maar uit anatomische studies is bekend dat het ATIFL en PTIFL in een schuin vlak verlopen ten opzichte van het tibiaplafond. Wanneer het verloop van de ligamenten niet parallel is aan de drie meestal gebruikte orthogonale scanvlakken, kan dit leiden tot een onjuiste interpretatie van de bevindingen. In kadaverbenen bleek dat het vlak waarin het ligamentum tibiofibulare anterius en posterius over hun gehele lengte ononderbroken zichtbaar zijn circa 45

3 bedraagt (Figuur 3). Figuur 3. Axiale (a) en schuine (b) T1-gewogen turbo spin echo (TSE) beelden van het lig. tibiofibulare anterius bij een gezonde vrijwilliger. In het axiale vlak (a) zijn twee van de drie fascikels gedeeltelijk onderbroken (pijl). In het schuine vlak (b) daarentegen zijn alle fascikels ononderbroken en zichtbaar over hun gehele lengte. Hierdoor wordt een foutpositieve ruptuur van de voorste syndesmose voorkomen. Vervolgens is dit schuine vlak getest bij gezonde vrijwilligers en zijn de ATIFL en PTIFL in zowel het axiale als schuine vlak geëvalueerd. Scannen in een 45 schuin vlak vermindert het aantal fout-positieve bevindingen m.b.t. het vaststellen van een partiële of complete ruptuur van de voorste en achterste syndesmose. Op basis van bevindingen bij röntgenfoto s zijn meerdere fractuurclassificaties voor de enkel ontwikkeld die kunnen helpen bij het voorspellen van syndesmoseletsel in relatie tot het niveau van de fibulafractuur of in relatie tot het traumamechanisme. In de kliniek veel gebruikte classificaties zijn de Weber en AO-Müller classificatie, die gerelateerd zijn aan het niveau van de fibulafractuur, en de Lauge-Hansen classificatie, die gebaseerd is op het traumamechanisme, i.e. de positie van de voet/talus op het moment van trauma en de richting van de optredende kracht. Deze fractuurclassificaties werden gecorreleerd met de bevindingen op MRI als gouden standaard m.b.t. letsel van de syndesmose in acute enkelfracturen. Daarnaast werden enkele röntgenologische parameters gebruikt om de integriteit van de syndesmose en het ligamentum deltoideum te evalueren. Het aan één zijde afwezig zijn van de tibiofibulaire overlap en een tibiofibulaire clear space die groter is dan 6 mm, zijn een indicatie voor letsel van de syndesmose. Een mediale clear space die groter is dan de superior clear space wijst op letsel van het ligamentum deltoideum, wat vaak gepaard gaat met syndesmoseletsel. Wij hebben aangetoond dat de sensitiviteit voor het detecteren van syndesmoseletsel met de Weber en AO-Müller fractuurclassificatie in combinatie met de aanvullende metingen zeer laag is en een stuk hoger met de Lauge- Hansen fractuurclassificatie. Opvallend was dat syndesmoseletsel in alle Weber type B fracturen voorkwam, terwijl de metingen in 65% van de gevallen normaal waren (Figuur 4). MRI liet zien dat letsel van de achterste syndesmose alleen voorkwam in combinatie met letsel van de voorste syndesmose en meestal bestond uit een intact PTIFL dat vastzat aan een avulsiefractuur van de posterior malleolus. In vergelijking met MRI werden avulsiefracturen op röntgenfoto s vaak gemist, zowel aan

4 de voor- als achterzijde. Figuur 4. AP (a) and laterale (b) röntgenfoto tonen een distale fibulafractuur (1). De metingen zijn normaal. Het coronale proton-density-gewogen MR-beeld (c) toont eveneens de fibulafractuur (1). Het axiale proton-density-gewogen MR-beeld (d) is net onder het niveau van de fibulafractuur en toont de ruptuur van het lig. tibiofibulare anterius (2). De fascikels van het lig. tibiofibulare posterius (3) zijn intact. Dit is een Weber type B, AO-Müller type B1.1 en Lauge-Hansen SE2 fractuur, met normale metingen, maar met letsel van de voorste syndesmose. Ant, anterior; T, tibia; F, fibula. De conclusie van dit proefschrift is dat door het gebruik van geavanceerde anatomische preparatietechnieken gedetailleerde kennis van de anatomie van de syndesmose werd verkregen die vervolgens werd gebruikt voor het verbeteren van de MRafbeeldingstechniek. Hierdoor konden hogeresolutiebeelden gemaakt worden van de enkel, wat resulteerde in een verbeterde interpretatie van het osseoligamentaire syndesmoseletsel. Toepassing van deze nieuwe MRI-techniek heeft laten zien dat de eenvoudige en daarom veelgebruikte Weber en AO-Müller fractuurclassificaties niet geschikt zijn voor het inschatten van syndesmoseletsel bij enkelfracturen, maar dat hiervoor de wat moeilijkere Lauge-Hansen classificatie gebruikt dient te worden. Hoe nauwkeuriger de classificatie van de enkelfractuur kan worden vastgesteld, des te beter kunnen de orthopeed en de traumatoloog de optimale behandeling bepalen. De ultieme consequentie hiervan is dat vervroegde artrose van het enkelgewricht kan worden voorkomen.

5 Rotterdam, 16 juni 2011 Dr.ir. J.J. Hermans Promotor: Prof.dr. G.J. Kleinrensink Vakgroep Neurowetenschappen-Anatomie Erasmus Universiteit Rotterdam

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Jos van den Berg. Groin hernia The role of diagnostic imaging

Jos van den Berg. Groin hernia The role of diagnostic imaging Jos van den Berg Groin hernia The role of diagnostic imaging Liesbreuken komen in de algemene chirurgische praktijk veel voor. Exacte gegevens over incidentie en prevalentie van liesbreuken ontbreken echter.

Nadere informatie

Magnetic resonance imaging for traumatic knee injury

Magnetic resonance imaging for traumatic knee injury HONEUR MRI RCT Huisartsen Onderzoek Netwerk Erasmus Universiteit Rotterdam magnetic resonance imaging randomized clinical trial Magnetic resonance imaging for traumatic knee injury Traumatisch knieletsel

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel Multidisciplinaire Expertgroep VSG acute inversietrauma van de enkel Colofon Richtlijn acute inversietrauma van de enkel ISBN 978-90-75959-05-5 2010, Vereniging

Nadere informatie

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL 1.1. participerende verenigingen en instanties - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie

Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie Mathieu Holvoet Promotoren: prof. dr. ir. Benedict Verhegghe, prof. dr. ir. Patrick De Baets Begeleiders: dr. Matthieu De Beule, dr. ir. Jan Quintelier

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21699 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21699 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21699 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kwok, Wing Yee Title: Clinical aspects of hand osteoarthritis : are erosions of

Nadere informatie

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden 157 Introductie In de Westerse wereld is het aantal mensen dat slokdarmkanker krijgt de laatste jaren sterk toegenomen. In 1989 werd de diagnose

Nadere informatie

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 De deformatie van het menselijke hielkussen onder een statische belast ing. Afstudeerverslag van R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 W.F.W. NR. 88.046 Met begeleiding van: Afstudeerdocent: Dr. ir. A. Sauren

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Evaluatie van de spierrekrutering bij chronische whiplash patiënten en pijn geïnduceerde proefpersonen met behulp van spierfunctionele Magnetische Resonantie Imaging Masterproef voorgelegd met het oog

Nadere informatie

Artrose van de voet en enkel

Artrose van de voet en enkel Artrose van de voet en enkel Bij voet- en enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkel- of een voetgewricht. Pijn bij (het opstarten van) bewegen, pijn in rust, zwellingen en bewegingsbeperkingen

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie

Wat zien zij en wat zien wij?

Wat zien zij en wat zien wij? 1 Wat zien zij en wat zien wij? Het visueel vermogen van Alzheimerpatiënten Jan van de Rakt Het visuele vermogen van de ouder wordende mens is anders, vaak verminderd. Maar beseffen we wel hoeveel minder

Nadere informatie

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47 Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE Pagina 1 van 47 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RICHTLIJN BEHANDELING VAN DE PROXIMALE FEMURFRACTUUR BIJ DE OUDERE MENS...

Nadere informatie

de heup van jong tot oud

de heup van jong tot oud de heup van jong tot oud Dit boek is gerealiseerd met steun van msd, producent van onder andere Arcoxia de heup Van jong tot oud Auteurs: Dr. B.W. Schreurs Dr. J.W.M. Gardeniers Dr. A.J.F. Hosman Dr.

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Samenvatting 179 Samenvatting (Dutch summary) Aanpassing van het evenwichtssysteem aan een ander zwaartekrachtsniveau: Consequenties voor ruimtelijke oriëntatie D e alomtegenwoordige zwaartekracht vormt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch) Chapter 12 Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch) 210 Chapter 12 INLEIDING Achtergrond Depressie is een ziekte die veel mensen direct (121 miljoen patiënten wereldwijd) of indirect treft. Op de lijst

Nadere informatie

Samenvatting van de aanbevelingen

Samenvatting van de aanbevelingen 1 Colofon RICHTLIJN DISTALE RADIUS FRACTUREN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 2010 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus 20061 3502 LB UTRECHT Tel. 030-282 33 27 Email: nvvh@nvvh.knmg.nl Website: http://nvvh.artsennet.nl/home.htm

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven.

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Samenvatting in het Nederlands Populatie farmacokinetiek van antibiotica ter preventie van groep B streptokokken-ziekte: Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Afkortingen AUC CDC GBS MCS MRC

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2009 jaargang 17 nr. 3. Rugklachten. J.M. Bisselink, aios radiologie, Kennemer Gasthuis. H.D. Boom, reumatoloog, Spaarne Ziekenhuis

LMJ Linnaeus. 2009 jaargang 17 nr. 3. Rugklachten. J.M. Bisselink, aios radiologie, Kennemer Gasthuis. H.D. Boom, reumatoloog, Spaarne Ziekenhuis LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2009 jaargang 17 nr. 3 Rugklachten Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Scoliose bij kinderen Stabiliteitstraining: herstel van een verstoord

Nadere informatie

Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit?

Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit? Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit? Mevr. Dr. S.N. Brilleslijper-Kater Deze bijdrage is gebaseerd op de Nederlandse samenvatting

Nadere informatie

Verschuiving naar Probabilistische Modellering is geen keuze

Verschuiving naar Probabilistische Modellering is geen keuze Verschuiving naar Probabilistische Modellering is geen keuze Simeon C. Calvert TU Delft & TNO simeon.calvert@tno.nl Henk Taale TU Delft & TrafficQuest h.taale@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010 2011 Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen

Nadere informatie

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout

Verband. In dit. Afstudeer Uitgave. CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Verband In dit maart 2007 Nummer 1 Jaargang 17 Afstudeer Uitgave 6 8 10 11 12 14 16 CTS-nachtspalk, het optimale model? Spreken is zilver, zwijgen is fout Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd

Nadere informatie

Diagnostisch en therapeutisch beleid bij een lumbale discushernia

Diagnostisch en therapeutisch beleid bij een lumbale discushernia NEUROLOGIE Diagnostisch en therapeutisch beleid bij een lumbale discushernia J.H.C. Voormolen Neurochirurg W.C. Peul Neurochirurg Afdeling Neurochirurgie Leids Universitair Medisch Centrum Hernia nuclei

Nadere informatie

Neurochirurgie polikliniek 512 5114 Algemene informatie van de Nederlandse Vereniging Voor Neurochirurgie Een hernia aan de onderrug

Neurochirurgie polikliniek 512 5114 Algemene informatie van de Nederlandse Vereniging Voor Neurochirurgie Een hernia aan de onderrug Neurochirurgie polikliniek 512 5114 Algemene informatie van de Nederlandse Vereniging Voor Neurochirurgie Een hernia aan de onderrug INLEIDING In de hierna volgende tekst vindt u een algemene beschrijving

Nadere informatie

HNP hernia nuclei pulposi

HNP hernia nuclei pulposi HNP hernia nuclei pulposi INLEIDING Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping drukt op een zenuw, waardoor pijnklachten in het been ontstaan,

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie