ontmoetingen Ambitieuze groeiplannen in België Jan De Vliegher, schilder tussen barok en rock- n-roll Het institutionele team volop in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontmoetingen Ambitieuze groeiplannen in België Jan De Vliegher, schilder tussen barok en rock- n-roll Het institutionele team volop in beweging"

Transcriptie

1 ontmoetingen jaargang 5 nr. 3 juli maandelijks magazine Société Générale Private Banking in België Ambitieuze groeiplannen in België Jan De Vliegher, schilder tussen barok en rock- n-roll Het institutionele team volop in beweging Royal Doctors: topgeneeskunde voor iedereen

2 advertentie VRANKEN POMMERY BENELUX - TEL: FAX: Misbruik van alcohol schaadt de gezondheid. Gebruik met mate.

3 ontmoetingen Met de zomer in aantocht maken we tijd om de balans van de eerste jaarhelft op macro-economisch vlak op te maken en te polsen naar het tweede semester. Peter Ampe, Chief Investment Officer van Société Générale Private Banking België, en Xavier Denis, Econoom-Strateeg van Société Générale Private Banking, lichten in een interview hun visie toe. In Kunstmarkt leest u een interview met de Brugse schilder Jan De Vliegher, waarin hij zijn werkwijze uitlegt. In januari waren enkele van zijn werken te zien in ons nieuwe agentschap te Brugge. Verder in deze editie plaatsen we onze Institutional Desk in de kijker. In hun artikel leest u welke dienstverlening zij aanbieden aan de publieke, corporate en social profit sector. CORPORATE 4 Ambitieuze groeiplannen in België KUNSTMARKT 6 Jan De Vliegher, schilder tussen barok en rock- n-roll TACTIEK 10 Beleggingsformules in fondsen TRENDS 12 Royal Doctors : topgeneeskunde voor iedereen Graag leggen we u ook het concept van Royal Doctors uit. Een goede gezondheid is het belangrijkste zo zegt het cliché, en daaruit vloeit topgeneeskunde en de toegankelijkheid ervan voort. Tot slot geven we u graag wat inspiratie voor buitenlandse tentoonstellingen. Cocooningtime stelde een culturele agenda samen voor deze zomer en het najaar; het perfecte excuus om nog een reisje te plannen. We hopen samen met u op een mooie zomer en wensen u alvast veel leesgenot. PRODUCTEN 14 Het institutionele team volop in beweging PATRIMONIUM 16 De Burgerlijke Maatschap - Controlebehoud en discreet STRATEGIE 18 Een tweede halfjaar in halftonen Culturele agenda 21 Culturele agenda zomer en najaar 2011 Jan De Coninck Voorzitter van het Directiecomité SGPB ontmoetingen 3

4 CORPORATE Ambitieuze groeiplannen in België: interview met Jan De Coninck Na enkele economisch moeilijke jaren herleeft de markt voor private banking in België. Société Générale is goed gepositioneerd om een voortrekkersrol te blijven spelen. Jan De Coninck, voorzitter van het directiecomité van Société Générale Private Banking in België, licht de ambitieuze groeiplannen toe. Hoe is Société Générale Private Banking gepositioneerd na de crisisjaren? Société Générale heeft doorheen de cyclus van de voorbije jaren bijzonder goed standgehouden. We hebben geïnvesteerd in een betere werking, en daarvan kunnen we nu de vruchten plukken. Met name merken we een verbetering van onze merkbekendheid en cliëntentevredenheid. In de voorbije tien jaren, wat algemeen als een verloren decennium wordt beschouwd, is ons beheerd vermogen in België gestegen van goed 2 miljard euro tot bijna 8 miljard euro. Naargelang de berekeningswijze is dit goed voor een huidig marktaandeel van 7 à 10 procent. We staan nu klaar om een volgende stap te zetten en mogelijke synergieën binnen de groep optimaal te benutten. We willen eveneens ons marktaandeel verder versterken, waarbij we zeker ook externe overnamedossiers zullen bekijken. Welke concrete ambities hanteert u voor de komende jaren? De rode draad in onze strategie is het plan Ambition 2015 dat voor Société Générale wereldwijd werd uitgewerkt en waarin ook de divisie private banking een grote rol te vervullen heeft. De ambitie is om dé referentie te worden in de bancaire sector, en het beheerd vermogen in private banking op groepsniveau tegen 2015 op te trekken van 80 miljard naar 150 miljard euro. De Belgische markt voor private banking is natuurlijk eerder matuur, zodat spectaculaire groeicijfers minder voor de hand liggen. We willen niettemin in België voortbouwen op ons elan en streven dan ook de komende jaren naar een jaarlijks groeicijfer van 15 procent. Hoe wilt u deze groei op de Belgische markt realiseren? We zien tal van kansen in de verbeterde relaties met al onze stakeholders. Dankzij onze goede resultaten is onze geloofwaardigheid bij de cliënt toegenomen: die beseft dat hij bij ons op de eerste plaats komt. Om onze groeidoelstellingen te realiseren is er natuurlijk ook een extra behoefte aan gekwalificeerd en ervaren personeel. We hanteren dan ook een ambitieus aanwervingsprogramma, waarbij we ons huidig team van 250 mensen jaarlijks willen versterken met 15 tot 25 extra medewerkers. Tot slot streven we naar een geprivilegieerde relatie met de zogenaamde cliëntenaanbrengers, zoals family offices, notarissen en advocaten. Onze professionele aanpak en sterke financiële basis moeten hen ervan overtuigen om cliënten, die willen diversifiëren of net centraliseren, naar ons door te verwijzen. In uw visie voor 2011 staan ook synergieën voorop. Hoe kunnen deze gerealiseerd worden? We hebben de voorbije jaren inderdaad sterk geïnvesteerd in meer performante systemen. Onze kostenratio is dan ook verlaagd, waardoor we nog meer tijd en ruimte kunnen creëren voor het persoonlijk contact met onze cliënt. Vanuit onze autonome positie binnen de groep willen we op zoek gaan naar nieuwe synergieën. Een versterkte samenwerking met andere leden van de groep, zoals de wagenleasing ALD Automotive, kan extra toegevoegde waarde creëren voor cliënten die hierin interesse hebben. Ook internationaal willen we de omvangrijke expertises en competenties meer benutten, zodat we cliënten met een vermogen of belangen in het buitenland nog beter kunnen adviseren. 4 SGPB ontmoetingen

5 België is ook een markt met bijzonder veel concurrentie in private banking. Hoe differentieert Société Générale zich van de andere spelers? België is inderdaad een fel bevochten markt. We geloven evenwel dat we een belangrijke meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van de andere spelers. Enerzijds is er immers de doorgedreven segmentering van de grootbanken die weinig ruimte laat voor een individuele aanpak en vaak eerder productgericht is. Anderzijds zijn er de filialen van de grote buitenlandse private banken die te veel vanuit een eenheidsbenadering vertrekken en lokale expertise missen. Tot slot zijn er de lokale spelers die vaak over onvoldoende schaalgrootte beschikken en bijgevolg minder financiële slagkracht hebben. We stellen daar onze aanpak tegenover, waarbij we elke cliënt individueel benaderen vanuit onze open architectuur. Als onderdeel van de sterke Franse groep Société Générale combineren we bovendien onze lokale expertise met de kracht van een internationale speler die over een A+ rating beschikt. We werden voor onze aanpak overigens beloond met de Euromoney-prijs van beste Private Bank voor gestructureerde producten in Europa in U vermeldt de open architectuur als een belangrijke troef. Waarin verschilt de aanpak van Société Générale van deze van andere spelers? Open architectuur betekent dat er op de markt wordt gezocht naar de best presterende financiële producten, zoals bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Dit principe wordt momenteel in de private banking markt op een erg verschillende manier ingevuld. Sommige partijen bieden helemaal geen open architectuur aan of soms enkel voor de producten die niet in het eigen aanbod voorkomen. Naast deze enge vorm van open architectuur zijn er de zogenaamde fondsensupermarkten. Deze bieden op het moment van de aankoop wel een reeks fondsen aan, maar volgen latere wijzigingen binnen het fonds amper op, zoals de overstap van een beheerder. Wij hanteren een heel andere benadering. Open architectuur wordt bij ons toegepast in al haar consequenties. We kunnen hier voor beleggingsfondsen een beroep doen op Funds Research, een apart instituut, gevestigd in Guernsey, dat onafhankelijk fondsenresearch exclusief verstrekt aan de private banking entiteiten van de groep Société Générale. Deze onafhankelijkheid wordt overigens gewaarborgd door een externe auditeur. Funds Research doet een voortdurende kwalitatieve opvolging van een universum van ongeveer fondsen. Dit niet enkel op het moment van de selectie, maar tijdens de gehele looptijd van het fonds. Ook voor gestructureerde producten, alternatieve investeringen en patrimoniaal advies kunnen we een beroep doen op competentiecentra en dit eveneens in open architectuur. Ook de interne organisatie werd aangepast, met enkele herschikkingen binnen het directiecomité? Dat klopt. We hebben besloten om onze servicegerichtheid ook verder door te trekken in onze interne organisatie. Daarom hebben we een aantal verantwoordelijkheden binnen ons directiecomité wat herschikt. Voortaan vallen de commerciële en productverantwoordelijkheden volledig onder de bevoegdheid van verschillende directieleden. Op die manier kunnen we nog beter garanderen dat onze aanpak geenszins productgericht, maar uitsluitend cliëntgericht is. Kurt Kegels SGPB ontmoetingen 5

6 KUNSTMARKT Jan De Vliegher, schilder tussen barok en rock- n-roll Capitool 8, 240x360 cm, foto: H. Maertens Jan De Vliegher is een geboren schilder. Hij praat op bevlogen wijze over schilderkunst en het plezier voor zijn metier spat van zijn doeken. Bekend is hij onder andere door zijn schilderijen van toonkasten met borden en glazen die worden weergegeven in dikke, pasteuze verflagen. Ondanks de brave thematiek slaagt De Vliegher er steeds in zijn serviezen met een haast zintuiglijke energie te bezielen. We ontmoetten de kunstenaar in zijn atelier in Brugge. Het is een prachtig gerestaureerd fabriekspand uit 1911 waar het licht rijkelijk binnenstroomt. Hoe begint u aan een schilderij? De doeken komen hier reeds geprepareerd binnen maar ik voorzie die eerst van een extra laag gesso. Dat verhindert dat het doek de olie te veel uit de verf zuigt. Die olie in de verf droogt zeer langzaam en zo kan ik nat in nat blijven werken. Vervolgens breng ik een monochrome grondlaag in olieverf aan. Dat duurt ongeveer twee minuten en dan is de helft van het werk al gedaan (lacht). Daarop schilder ik dan mijn onderwerp. Ik werk steeds van achter naar voor. Wat het verst verwijderd is ga ik het eerst schilderen. Dat systeem laat me toe efficiënt te werken. Ik zorg er ook steeds voor dat mijn verf voldoende pasteus en vloeibaar is. De consistentie is zeer belangrijk. Hoe dikker de verf, hoe moeilijker om te schilderen. Hoe vloeibaarder hoe aangenamer. Ik schilder steeds in een combinatie van dun en dik. Op sommige plaatsen in mijn achtergrond ga ik bijna transparant werken. De verflaag is daar zeer dun. Dat heeft ook een technische reden omdat die laag achteraf nog moet beschilderd worden. Ik bouw het doek steeds zo op. En dan op het einde schilder ik de dikste elementen. Zo krijg je structuur. Dat is een systeem dat Rembrandt bijvoorbeeld gebruikte in zijn portretten: de achtergrond zeer dun schilderen, en hoe meer je naar de hoogte gaat, hoe dikker. Zo krijg je bijna een 3D-gevoel. Het zorgt er ook voor dat het schilderij leeft. 6 SGPB ontmoetingen

7 Opmerkelijk is hoe het werk figuratief is tot je er pal voor staat en merkt dat het tegelijk zeer abstract is Inderdaad, als je er vlak voor staat, kan je haast niets herkenbaars zien. Maar ik denk tijdens het schilderen niet in termen van figuratief en abstract. Mocht het nu volledig abstract worden is dat ook goed voor mij. De essentie van een schilderij zit hem in de compositie, de beeldopbouw, de manier waarop je kleuren op je doek plaatst en de energie van het doek. Mij interesseert het niet om te werken rond een verhaal. Voor mij is schilderen componeren. Ik ga kleuren veranderen, vormen verplaatsen, tonaliteiten verleggen. En dat allemaal in functie van een compositie die interessant is. De compositie zit grotendeels op voorhand in mijn hoofd. Het is een strak raster. Nu, met die reeks borden weet je dat het iets repetitiefs heeft en ook wel saai kan worden. Maar daar geef ik dan een draai aan door het toeval toe te laten. De basis is beredenering. Ik hanteer een strakke structuur waarbinnen ik zeer vrij kan werken. Zonder die structuur krijg je chaos. Ik wil ergens orde krijgen in dat beeld. Het is een symfonie, het samengaan van vorm, kleur en compositie. En natuurlijk ook de lading die je het meegeeft. Dat is pure expressie en energie. U bent eigenlijk een barok schilder! Of houdt u niet van die benaming? Jawel, ik vind dat goed. Als student was ik gek op Rubens. Ik heb een jaar of twee Rubens nageschilderd en bestudeerd. Er hangen zeker tien copies die ik gemaakt heb over heel Vlaanderen. Ik was toen student en heb er deels mijn studies mee betaald. Dat waren grote doeken die werden verkocht aan verschillende kerken. Zo sloeg ik twee vliegen in één klap: ik verdiende wat bij en kon V & A 21, 160x240 cm, foto: H. Maertens SGPB ontmoetingen 7

8 KUNSTMARKT me verder verdiepen in de schilderkunst. Rubens werd een studieobject. Waarom is dit werk een goede Rubens en het andere niet? Zo kom je tot een reeks vaststellingen die van compositorische en coloristische aard zijn. Het schilderij zit daarom en daarom goed in elkaar. Eenmaal je dat door hebt kan je die systemen toepassen op de hele schilderkunst. Dan kom je vanzelf tot de modernistische vaststelling dat schilderkunst haar kwaliteiten niet uit het verhaal haalt. Want bijna niemand weet tegenwoordig nog welke heilige Rubens heeft geschilderd. Het werk blijft 400 jaar later niet overeind door de religieuze thematiek maar omwille van formele eigenschappen zoals vorm, compositie en kleur. Elke kunstenaar gaat de verworvenheden van het verleden op zijn manier gebruiken. Wat ik doe is verworvenheden van abstracte schilderkunst terugenten op het figuratief beeld. de Kooning is een van mijn grote favorieten. Hij was een van de eersten in de kunstgeschiedenis om vanuit de schouder te schilderen. Kunstenaars voor hem schilderden nogal braaf uit de pols. Willem de Kooning en ook de andere abstract expressionisten zoals Kline en Twombly deden het uit de schouder, waardoor het beeld een enorme energie krijgt. Weet je, Matisse schildert de dans. Maar de Kooning danst effectief terwijl hij schildert. Dat is een groot verschil! Die beleving is veel intenser en directer. Maar bijna niemand in de hedendaagse schilderkunst doet daar iets mee. Wel in de abstracte kunst. Terwijl ik het ongelofelijk boeiend vind die techniek vanuit de schouder te enten op het figuratief beeld. Daardoor geef je die figuratie een lading die het vroeger niet had. Ik ben nu bezig aan een nieuwe reeks over tuinen. Een criticus vergeleek het met Monet. Dat klopt thematisch wel, maar het is schilderkunstig van een heel andere orde. Ik ben een grote fan van Monet maar hij schildert braaf. Dit is een hedendaagse variant. 8 SGPB ontmoetingen

9 In tegenstelling tot uw historische voorgangers werkt u met fotografie als bronmateriaal in plaats van tekeningen. Waarom doet u dat? Dat doe ik altijd omdat het de zaken vereenvoudigt. Ik maak soms doeken van 2,5 meter op 4. Dit schilderij hier (cfr. p. 6) beeldt een reeks marmeren bustes af die in het Capitool staan. Ik kan daar onmogelijk ter plaatse op een gigantisch doek werken. Doordat de digitale fotografie zo n ongelofelijke stap vooruit heeft gezet, kan ik nu foto s nemen die haast exact de werkelijkheid reproduceren. Ik bewerk mijn foto s ook sinds geruime tijd. In het begin vond ik dat niet nodig. Als bepaalde stukken in een foto te donker of te licht waren, corrigeerde ik dat tijdens het schilderen. Nu hoef ik dat niet meer te doen en werk ik met Photoshop. Ik ben bij wijze van spreken soms even lang bezig met die foto s die mijn voorstudies zijn als met het schilderen zelf. Tijdens het schilderen kan er ook nog van alles gebeuren. Het is steeds een vertaling of een interpretatie. De beeldopbouw en compositie worden overwegend op voorhand bepaald en zitten in de foto. Ik geef de foto de expressie die het dan nog ontbreekt. Klopt het dat u uw schilderijen in één dag maakt? Ja, het moet in één dag af. Het is een ontlading. Ik schilder als in een roes. Voor mij is de essentie van schilderkunst de energie in je doek. Je kan die vitaliteit er niet in steken als je er vier dagen over doet. Je moet er vaart achter steken zodat het doek de energie krijgt die je erin wil steken. Ik schilder alla prima, dat is nat in nat. Olieverf droogt relatief vlug. Ik heb het nog meegemaakt dat ik merkte dat het me niet zou lukken om een werk in één dag te schilderen. Ik deed er dan de volgende dag mee verder. Maar het werd stroef, de verf was kleverig geworden. Het verliest wat van zijn frisheid. De toeschouwer zal dat misschien niet merken, maar ik wel. Ik kan dan echt niet meer kijken op zo n doek. Vanaf dan heb ik beslist dat het in één dag af moest. Als ik aan een groot werk begin en voel dat het niet zal lukken op één dag, begin ik uitzonderlijk wat vroeger te schilderen. Eenmaal ik wakker ben en een goede tas koffie heb gedronken, komt de adrenaline vanzelf en werk ik eerder op intuïtie. Ik verlies mezelf dan als het ware in het schilderij. Venster, 165x110 cm, foto: H. Maertens Sam Steverlynck Website Jan De Vliegher : Tentoonstelling Treasury Jan De Vliegher in galerie Zwart Huis van 2 juli 2011 t.e.m. 28 augustus SGPB ontmoetingen 9

10 TACTIEK Beleggingsformules in fondsen Via beheer van fondsen kan u genieten van het principe van open architectuur: uit meer dan fondsen van meer dan 85 verschillende financiële instellingen worden de best presterende fondsen geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Naargelang uw risicoprofiel kan u kiezen uit vijf formules. Vier formules worden gedefinieerd door het onderliggende aandelenpercentage: Bonds (0% aandelen), Low (10-30% aandelen), Medium (30-70% aandelen) en High (80-100% aandelen). De vijfde formule (Alternative) bestaat uit fondsen die gebruik maken van alternatieve beheertechnieken. Aandelenfondsen De voorbije maanden hebben we het gewicht van onze aandelenportefeuille gradueel verlaagd nadat een aantal risicofactoren versterkt toenamen. Zo schroefden we in februari reeds de verhouding opkomende landen terug. De sterke stijging van de grondstoffenmarkt met de daaruit voortvloeiende oplopende inflatiedruk en monetaire verstrakking maakten dat we voor deze markt wat voorzichtiger waren. Op 11 maart werd de financiële markt dooreengeschud door de aardbeving in Japan en de daaropvolgende tsunami. We verkochten onze Japanse aandelen niet in de paniek die volgde op de ramp maar halveerden onze positie in het marktherstel nadien. Ondanks de lage waardering verwachten we geen sterke outperformance van deze regio op korte termijn. De impact van de ramp zal zich nog een tijdje laten voelen op de economische groei en de bedrijfsresultaten. In onze Europese aandelenportefeuille hadden we reeds het accent gelegd op aandelen met hoog dividendrendement. We trekken deze lijn door naar internationale aandelen via het fonds DWS Invest Top Dividend. Dit segment (hoge dividenden) lijkt ons om meerdere redenen aantrekkelijk: De huidige dividendrendementen bieden in vergelijking met gelijkaardige bedrijfsobligaties een unieke opportuniteit. Na de sterke prestatie van groei- en cyclische sectoren in 2010, is de waardering van defensieve waarden aantrekkelijk geworden. Op lange termijn loont een investering in dividendaandelen. Vanwege hun lagere volatiliteit bieden ze stabiliteit in turbulente marktomstandigheden en dividenduitkeringen duiden vaak op winstgevendheid die door de markt geapprecieerd wordt. We stellen vast dat veel Europese bedrijven een grote positie cash hebben op hun balans. In plaats van deze cash uit te keren aan de aandeelhouders via dividenden kunnen ze dit ook aanwenden voor overnames. Het fonds Saint Honoré Europe Synergie richt zich op Europese aandelen die mogelijke overnamekandidaten zijn. De beheerder evalueert de fundamentals van de bedrijven volgens een strikte discipline. Hij schat de troeven en potentiële waarde van een overnameprooi in en hanteert een sterke verkoopsdiscipline: als een bedrijf zijn koersdoel bereikt zonder voorwerp te zijn van een overnamebod, dan wordt het verkocht. In moeilijkere economische tijden richt het fonds zich op bedrijven die een herstructurering doormaken, maar deze strategie is momenteel (terecht) onderwogen. Obligatiefondsen De ECB zette begin april, zoals verwacht, zijn proces van monetaire normalisatie in met een eerste verstrakking van de officiële rente. Het vooruitzicht op stijgende rente tegen een achtergrond van minder sterke economische groei en oplopende inflatie maakt dat we nog steeds negatief zijn voor overheidsleningen in mature markten. Bedrijfsleningen echter dragen nog steeds onze voorkeur weg. De eerste maanden van dit jaar zetten Europese (investment grade) leningen een positief rendement neer en bleken ze bestand tegen de problematiek van de overheidsschulden en de volatiele renteomgeving. Door de gezonde bedrijfsbalansen, sterke cash flows en voordelige vraag-aanbodverhouding bieden deze obligaties nog voldoende opportuniteiten. Fondsen zoals Axa Euro Credit Short Duration, BlueBay Investment Grade Bond en Schroder Global Corporate Bond dragen onze voorkeur weg om optimaal te investeren in deze activaklasse. Fund Universe Alternative In deze portefeuille kochten we PIMCO Unconstrained Bond. Pimco beheert momenteel het grootste fonds ter wereld en medeoprichter Bill Gross is de enige beheerder die door Morningstar 3 keer werd bekroond als beste obligatiebeheerder; in 1998, 2000 en Het Unconstrained Bond fonds is een obligatiefonds met een absolute return-benadering dat niet aan banden wordt gelegd door enige benchmark of sectorale beperking. De expertise van Pimco wordt volledig benut, waarbij men de duratie kan laten variëren tussen -3 en 8 jaar. 10 SGPB ontmoetingen

11 Gewicht activaklassen Het gewicht van onze aandelenportefeuille werd verlaagd van 21% naar 20% voor de defensieve portefeuilles (Fund Universe Low), voor de gemengde stijl (Fund Universe Medium) van 52% naar 48,5% en voor de aandelenportefeuille (Fund Universe High) van 90% naar 85,5%. Het percentage fondsen dat belegt in obligatieleningen bleef eerder stabiel; 85,5% in Fund Universe Bonds, 60,5% Fund Universe Low, 35% Fund Universe Medium en 3% in Fund Universe High. Als gevolg namen de liquiditeiten toe 10% voor Fund Universe Bonds, 12% voor Fund Universe Low, 9% voor Fund Universe Medium en 8% voor Fund Universe High. Peter Bossaer Portfolio Manager SGPB ontmoetingen 11

12 trends Royal Doctors : topgeneeskunde voor iedereen Joris Vanvinckenroye startte in 2003 met Royal Doctors en veroverde snel de hele wereld. Zijn doel: topgeneeskunde beschikbaar maken voor iedereen. En dat lukt. Met meer dan 3 miljoen leden wereldwijd is hij druk bezig het klassieke beeld van ontoegankelijke topartsen en ziekenhuizen grondig te hervormen. Wat is Royal Doctors? Royal Doctors is een doorgeefluik voor topgeneeskunde. We onderzoeken permanent welke artsen wereldwijd de beste scores halen in hun vakgebied. Die rangschikking baseren we op cijfers van gelukte operaties, wetenschappelijke doorbraken en het gebruik van nieuwe technologieën. Vervolgens palmen we een groot stuk van hun agenda in voor consultaties en operaties van onze patiënten. Zo hebben zij altijd toegang tot die topartsen. We doen diezelfde oefening trouwens ook voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zodat onze patiënten ook tijdens hun behandeling van uitstekende zorg kunnen genieten. Joris Vanvinckenroye, CEO Royal Doctors Waarom is een dienst als Royal Doctors eigenlijk nodig? Zijn de artsen in onze eigen ziekenhuizen niet goed genoeg? We beweren helemaal niet dat onze eigen artsen niet goed bezig zijn. Integendeel: ons netwerk van topartsen telt verschillende Belgen. Maar mensen vertrouwen vandaag bijna altijd blindelings op het advies en de diagnose van hun lokale arts. Dat is logisch: onze sociale zekerheid betaalt vaak alleen die raadplegingen terug. En we denken er eigenlijk nooit aan dat er nog andere artsen in die discipline rondlopen. Bovendien denken we te vaak dat iedere arts van hetzelfde niveau is. En dat is helemaal niet waar. Zoals in elke beroepsgroep heb je ook bij artsen en chirurgen echte wereldtoppers. Hun advies en behandeling zijn van een heel ander niveau dan dat van een gewone arts zelf al is die ook specialist in zijn discipline. Het is alsof je Fabian Cancellara vergelijkt met de winnaar van een lokale wedstrijd. Beiden zijn wielrenners, maar het verschil is hemelsbreed. Royal Doctors maakt zo van geneeskundige verzorging een wereldwijd aangeboden dienst. Zoals we dat eigenlijk al jaren gewoon zijn voor honderden andere diensten en producten. 12 SGPB ontmoetingen

13 Wat bezorgt Royal Doctors een patiënt dan precies? We brengen onze patiënten op drie momenten in contact met die topgeneeskunde. In de eerste plaats krijgen onze leden een second opinion van een toparts. Dat proces is heel eenvoudig: de patiënt belt ons op als zijn lokale arts zijn diagnose gesteld heeft. Wij verzamelen dan zijn medisch dossier en bezorgen het aan onze dokter. Die analyseert de foto s en de labresultaten, en velt zijn eigen oordeel. Onze cijfers tonen aan dat die tweede opinie in bijna de helft van de gevallen van de eerste afwijkt. Soms willen onze patiënten daarna graag een persoonlijk gesprek met hun nieuwe arts. Dan krijgen ze die consultatie kosteloos. Onze artsen overleggen ook graag via de telefoon of per mail met de eerste diagnosticerende arts. Zo kunnen patiënten hun beslissing over een bepaalde behandeling met veel meer informatie en kennis van zaken maken. Vaak komen beide artsen uiteindelijk tot een consensus. Dan is kiezen niet meer aan de orde. Tenslotte kunnen leden van Royal Doctors zich ook door de arts in kwestie laten behandelen. Een dergelijke ingreep is vaak duur, maar ook heel vaak verzekerd. Bovendien komen onze patiënten altijd bovenaan de wachtlijst te staan voor operaties en behandelingen in de instellingen op onze lijst. En die zijn stuk voor stuk van topniveau. Wie kan er allemaal lid worden van Royal Doctors? In principe mag iedereen lid worden. Maar we verkopen onze diensten alleen aan werkgevers, verzekeringsmaatschappijen of grote ledenorganisaties. Zij kunnen dan memberships aanschaffen voor al hun leden. Zo kan een bedrijf zijn werknemers een extra voordeel geven bovenop de groepsverzekering. Of kunnen verzekeringsmaatschappijen hun hospitalisatieverzekering uitbreiden met een optie voor Royal Doctors. Maar ook ledenorganisaties zoals luchtvaartmaatschappijen of golfclubs vinden bij Royal Doctors een mooie aanvulling van hun pakket aan ledenvoordelen. Het verhaal van Francis, een Amerikaanse piloot Ik was 44 toen ik eindelijk met mijn aanhoudende heupproblemen naar mijn arts stapte. Zijn diagnose en voorstel voor behandeling waren duidelijk: mijn heup was te zwaar beschadigd door een eerder ongeluk. Alleen een prothese zou de pijn kunnen wegnemen. Ik was niet echt bang van de operatie, maar wel van de gevolgen. Want een nieuwe heup zou het einde van mijn carrière als piloot betekenen. En dat zag ik nog een tijdje niet zitten. Mijn vleugels waren mijn leven! Royal Doctors stuurde mijn dossier naar dr. Koen De Smet, een Gentse heupspecialist. Hij bevestigde de schade aan mijn heup, maar stelde me een gloednieuwe behandeling voor die mijn heup zou sparen en dus ook mijn carrière. Daar moest ik geen seconde over nadenken. Ik sprong op het eerste vliegtuig naar België en liet me door hem opereren. Resultaat: ik vlieg vandaag nog altijd de wereld rond. In de cockpit! SGPB ontmoetingen 13

14 PRODUCTEN Het institutionele team volop in beweging Sinds de zomer van 2010 beschikt Société Générale Private Banking België over een structureel uitgewerkte business line voor institutionele cliënten die behoren tot de publieke, social profit of corporate sector. De bank combineert haar unieke en zeer gepersonaliseerde private bankingfilosofie met know-how binnen het institutionele domein. Bij deze verfrissende beleggingsaanpak in het bankenlandschap staat een hoogstaande dienstverlening voor onze cliënten centraal. Deze kwalitatieve dienstverlening vindt u reeds terug in de diverse expertisecentra en onze open architectuur filosofie waarvan wij onze cliënten graag laten meegenieten. Het succes van Société Générale Private Banking op het vlak van institutionele cliënten vloeit voort uit de naadloze samenwerking tussen lokale relatiebeheerders enerzijds en de expertise van het competentiecentrum Institutional Clients anderzijds. Een perfecte wisselwerking tussen het lokale aanspreekpunt en de centrale institutionele desk houdt een toegevoegde waarde in voor de cliënt. In deze optiek vormt de lokale relatiebeheerder het unieke aanspreekpunt voor de cliënt. Deze lokale verankering en nabijheid is een basiselement in het streven naar een topdienstverlening. Daarnaast wensen wij te benadrukken dat het streven naar een maximale transparantie op vandaag meer dan ooit een noodzakelijke bouwsteen geworden is in de relatie tussen de cliënt en de bank. Binnen Société Générale Private Banking hanteren we dit principe al sinds jaar en dag. Deze lijn van transparantie wordt doorgetrokken naar de institutionele cliënten en dat waarderen zij ten zeerste. Het regelmatig ontvangen van het onderliggende van een beleggingsfonds, het bezoeken van de marktenzaal van de bank, een duidelijke toegelichte kostenstructuur en het dagelijks online opvolgen van de portefeuille zijn maar enkele elementen die hierbij aansluiten. Deze aanpak maakt het mogelijk om de cliënt een volledig aangepaste waaier aan beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Zo vertrekken wij steeds vanuit het principe om samen met onze cliënten gepersonaliseerde en op maat uitgewerkte beleggingsoplossingen te ontwikkelen, waarbij (de vraag van) de cliënt centraal staat, in de echte en pure betekenis van het woord. Institutionele cliënten hebben immers vaak een specifieke fiscaliteit, beleggingshorizon en beleggingskenmerken die aanleiding geven tot op maat uitgewerkte voorstellen. Binnen onze bank wordt daarom ook vaak samengewerkt met onze cliënten onder de vorm van een mandaat, met een adviserende of discretionaire rol voor het beheer. Geheel in de lijn van de filosofie naar institutionele cliënten wordt het beheer van de portefeuilles binnen Société Générale Private Banking toevertrouwd aan beheerders met jarenlange ervaring binnen dit specifieke segment. Het institutionele departement van Société Générale Private Banking verzorgt de dienstverlening en werkt de voorstellen uit voor de drie volgende cliëntenpijlers: Publieke sector: gemeenten, steden, provincies, intercommunales, overheidsbedrijven, semi-overheidsbedrijven, Social Profit sector: ziekenhuizen, beschutte werkplaatsen, congregaties, vakbonden, mutualiteiten, universiteiten & hogescholen, stichtingen, verenigingen, Corporate sector: verzekeringsmaatschappij, OFP s, 14 SGPB ontmoetingen

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Ontmoeting met Severin von Eckardstein TRENDS P.14 Brigitte en Michael: een passie voor tuinen STRATEGIE P.10 Risicoscenario s gewikt en gewogen PRODUCTEN P.18 Wereldwijd

Nadere informatie

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012 juli 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Eric vande Pitte: Aan kunst kan ik niet ontsnappen TRENDS P.14 Gastronomie die haar oorsprong niet verloochent STRATEGIE P.8 Euroland, de strijd om te overleven Patrimonium

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

OUTLINE. Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer

OUTLINE. Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2015 Pop Art in Belgium! het culturele evenement van de nazomer Business: focus op familiebedrijf Aertssen Juridisch: schenken, vandaag en morgen Sustainability:

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie