INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDIVIDUELE VOORZIENINGEN"

Transcriptie

1 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Deze brochure geeft informatie over de individuele voorzieningen die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te kunnen doen aan de samenleving.

2 2

3 INHOUD Inleiding...4 Wanneer komt u voor een voorziening in aanmerking?...5 Welke voorzieningen kent de Wmo?...6 Uw aanvraag...8 De afhandeling...8 De beslissing...9 Bezwaar...9 Persoonsgebonden budget voor voorzieningen...10 Verantwoording afleggen...10 Belangrijke adressen en telefoonnummers

4 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De wet is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de samenleving. In de Wmo is een aantal bestaande wetten samengevoegd: De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het zogeheten compensatiebeginsel van de Wmo houdt in dat de gemeente de plicht heeft om oplossingen te bieden aan burgers met beperkingen, door voorzieningen te treffen. U kunt een beroep doen op de Wmo als u door uw handicap niet zelfstandig kunt functioneren in uw woon- en leefomgeving. Belangrijk is dat u de voorziening die u aanvraagt voor langere tijd nodig hebt. De wet kent geen leeftijdsgrens. Niet alle voorzieningen vallen onder de werking van de Wmo. Voor sommige zaken moet u zich wenden tot uw zorgverzekering, de bedrijfsvereniging, of de thuiszorgwinkel. In deze brochure vindt u informatie over wanneer u in aanmerking komt voor een voorziening, welke voorzieningen de Wmo kent en hoe u een aanvraag indient. 4

5 Wanneer komt u voor een voorziening in aanmerking? De Wmo onderscheidt drie voorwaarden op grond waarvan u voor een voorziening in aanmerking komt: De door u aangevraagde voorziening mag alleen voor u zelf bedoeld zijn. Een automatische schuifdeur voor een serviceflat bijvoorbeeld valt niet onder de mogelijkheden van de Wmo. De beperkingen op grond van ziekte of gebrek die een voorziening noodzakelijk maken, moeten van blijvende aard zijn. Als u bijvoorbeeld na een ongeluk tijdelijk een rolstoel nodig heeft, kunt u geen aanspraak maken op een rolstoel van de gemeente. In zo n geval zal de thuiszorgwinkel uitkomst bieden. Een voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Zo voldoen een spartamet, een tandem, een tandemmet, een elektrische fiets met lage instap, eenhendelmengkranen, thermostatische kranen, de aanleg van een centrale verwarming, een telefoonaansluiting of het plaatsen van een verhoogd toilet (+6) niet aan deze voorwaarde. 5

6 Welke voorzieningen kent de Wmo? De voorzieningen die vallen onder de Wmo zijn te verdelen in vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen: Vervoersvoorziening voor langere afstanden In nauwe samenwerking met de andere gemeenten in Zuid- Kennemerland/IJmond onderhoudt Heemstede een vervoerssysteem: de Openbaar Vervoer-Taxi (OV-Taxi), uitgevoerd door Connexxion. De OV-Taxi maakt het openbaar vervoer bereikbaar voor iedereen. Er wordt gereden met taxi s (personenauto s en busjes) waarin ook rollators, rolstoelen en scootmobielen mee kunnen. De OV-Taxi rijdt in de volgende gemeenten en hun omgeving: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. De taxi rijdt alle dagen van de week tussen 6.00 uur en uur. U kunt vanaf elk opstappunt in dit gebied zes zones reizen tegen Wvg-tarief. U betaalt de zones met contant geld. Vervoer met de OV-Taxi kunt u via een centraal telefoonnummer aanvragen. Net zoals bij het overige openbaar vervoer deelt u de OV-Taxi met andere reizigers. Daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten, maar dat zal doorgaans niet langer zijn dan 15 minuten. Mocht u door uw beperkingen geen gebruik kunnen maken van de OV-Taxi, dan kunt u toch een beroep doen op de Wmo. Wellicht komt u in aanmerking voor een auto-aanpassing of een financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto/taxi of rolstoeltaxi. 6

7 Vervoersvoorziening voor kortere afstanden Voor de kortere afstanden kan het zijn dat een aangepaste fiets of een scootmobiel voor u een oplossing is. De gemeente geeft de scootmobiel of aangepaste fiets in bruikleen. De gemeente blijft dus eigenaar van de voorziening en zorgt ook voor het onderhoud. Rolstoelen Rolstoelen bestaan in tientallen uitvoeringen zowel voor binnensals buitenshuis. Onder rolstoelen vallen ook duwwandelwagens, elekrische rolstoelen en sportrolstoelen. Deze voorzieningen vielen eerder onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Let op: de rollator valt niet onder de Wmo. Deze voorziening blijft vallen onder de regeling van de AWBZ. Hetzelfde geldt voor de trippelstoel. Wanneer u zich door uw beperkingen niet kunt verplaatsen, dan kunt u een aanvraag indienen voor een rolstoel. De gemeente geeft rolstoelen in bruikleen. De gemeente blijft dus eigenaar van de stoel en zorgt ook voor het onderhoud. De gemeente stelt geen sportrolstoelen beschikbaar. Als u graag een sportrolstoel wilt dan is wel een financiële bijdrage mogelijk. Woonvoorzieningen Een woonvoorziening bestaat uit een aanpassing van de woning. Onder deze voorzieningen vallen zaken als drempelhulpen, het plaatsen van een traplift, het aanpassen van bad-, douche- en toiletruimtes met handgrepen en/of douchezitje. De gemeente geeft trapliften in bruikleen. Ook aanpassingen in de keuken en tilliften vallen onder deze vorm van voorzieningen. Net als losse woonvoorzieningen die door hulpmiddelen leverancier Care2Move Kennemerland als partner van de gemeente worden geleverd (bijvoorbeeld een douche-, toiletstoel of een badplank). De aanpassingen worden alleen uitgevoerd in ruimten die nodig zijn voor de dagelijkse levensbehoeften; de gemeente vergoedt de kosten. 7

8 De gemeente beoordeelt in alle gevallen wat de voordeligste en meest geschikte oplossing is. Bij het maken van de keuze houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Wordt in overleg met u tot een verhuizing besloten, dan vergoedt de gemeente als tegemoetkoming in de verhuiskosten- en herinrichtingskosten maximaal Uw aanvraag Wilt u in aanmerking komen voor een voorziening? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u verkrijgen bij het Loket in uw gemeente of bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1. U kunt het formulier ook downloaden van de site van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken: iasz.heemstede.nl (zonder www ervoor!) > Downloads > Formulieren. Het volledig ingevulde formulier levert u in bij het Loket in uw gemeente of bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken in Heemstede. De afhandeling Als uw aanvraagformulier is ontvangen, gaat de gemeente bepalen of u in aanmerking komt voor een voorziening. Hoe werkt het? Een medewerker van de gemeente stelt u meestal telefonisch vragen om zo te beoordelen wat uw beperkingen zijn en na te gaan waar u behoefte aan heeft. Soms kan het nodig zijn dat een medewerker bij u op huisbezoek komt. Ook kan het zijn dat er een advies gevraagd wordt aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verkregen informatie leidt tot een besluit over uw recht op een voorziening. De tijd tussen de aanvraag en het besluit of u voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt, bedraagt maximaal acht weken. Die termijn is maximaal 16 weken als de woning bouwkundig moet worden aangepast. 8

9 De beslissing Op basis van alle informatie over uw aanvraag komt de gemeente tot een beslissing. U krijgt van de gemeente een brief, waarin staat of u wel of geen recht heeft op een voorziening. In de brief staat ook de motivering van het besluit. Bezwaar Beslissingen over het al dan niet toekennen van een voorziening worden met de grootste zorgvuldigheid genomen. Toch kan het voorkomen dat u het met een besluit niet eens bent. In dat geval kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw woongemeente. 9

10 Persoonsgebonden budget voor voorzieningen Vanaf 1 januari 2007 kunt u ook voor voorzieningen, die eerst onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) vielen, een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Dit geeft u de mogelijkheid om zelf bij een leverancier van uw keuze uw rolstoel of scootmobiel of traplift uit te zoeken. Als u kiest voor een pgb, krijgt u één bedrag voor zowel de aanschaf, het onderhoud, de verzekering en voor eventuele reparatie. U kunt géén pgb krijgen voor de OV-Taxi. Voor andere vervoersvoorzieningen kunt u wel een pgb krijgen, bijvoorbeeld voor een scootmobiel of een aangepaste fiets. Ook voor een rolstoel kunt u een pgb krijgen. Voor losse woonvoorzieningen zoals een douche- of toiletstoel en/of badplank kunt u ook geen pgb krijgen. Wel voor andere woningaanpassingen, die meer maatwerk vergen. Bijvoorbeeld voor een traplift of het weghalen van drempels. De hoogte van het bedrag van het pgb stemt de gemeente af op wat u nodig heeft. Is dit bijvoorbeeld een rolstoel met of zonder individuele aanpassingen, dan zal de gemeente het pgb bepalen aan de hand van de prijzen van de leverancier van de gemeente. Verantwoording afleggen De gemeente kan na afloop van het kalenderjaar, waarin u het pgb heeft gekregen, om verantwoording van de besteding van het geld vragen. De gemeente vraagt niet aan iedereen verantwoording, maar doet dat aan de hand van een steekproef. Het is van belang dat u uw administratie bewaart tot één kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u het pgb gekregen heeft. Met andere woorden, als u in 2008 een pgb-bedrag op uw rekening heeft gekregen, kan de gemeente u in 2009 tot 1 januari 2010 over de besteding van het geld verantwoording vragen. U moet in geval van een hulpmiddel het aankoopbewijs bewaren. 10

11 Als u het pgb aan iets anders heeft besteed dan de ondersteuning waarvoor het bedoeld was, kan de gemeente het pgb geheel of gedeeltelijk van u terugvorderen. Het voordeel van een pgb is dat u zelf bepaalt bij wie u een voorziening koopt. Het nadeel van een pgb is dat u alles zelf moet regelen. Zelf alles uitzoeken, zelf onderhandelen, zelf voor vervanging zorgen als dat nodig is en zelf eventuele verzekeringen afsluiten. Bovendien moet u de gemeente laten zien dat u het geld gebruikt hebt waarvoor het bedoeld was. U moet dus de administratie op orde houden. 11

12 Belangrijke adressen en telefoonnummers Voor meer informatie kunt u terecht bij: Loket Heemstede Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede Openingstijden: ma t/m vr uur en s middags op afspraak Telefoonnummer: adres: Loket Bloemendaal Bloemendaalseweg 125, 2061 CH Bloemendaal Openingstijden: ma t/m vr uur Telefoonnummer: adres: Loket Bennebroek Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek Openingstijden: dinsdag, donderdag, vrijdag uur woensdag uur op afspraak Telefoonnummer: adres: Loket Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg Openingstijden: donderdag uur Telefoonnummer: Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede De intergemeentelijke afdeling is werkzaam voor de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede. Openingstijden: ma t/m vr uur (inloopspreekuur) Telefoonnummer: ( uur) adres: Website: iasz.heemstede.nl (zonder www ervoor!) 12

13 Voor onafhankelijke informatie en advies over alle aspecten van het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij de belangenvereniging van budgethouders Per Saldo. Per Saldo Tel: à 0,20 per minuut, ma-vr uur en uur Adres: postbus 19161, 3501 DD Utrecht -adres: Website: Voor vragen en hulp bij het beheren van het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij: SVB Servicecentrum PGB Zie de website van de SVB onder Regelingen. Telefoonnummer: adres: Adres: postbus 8038, 3503 RA Utrecht Dit is een uitgave van de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heemstede. De tekst in deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 13

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie