Persoonsgebonden Budget (PGB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonsgebonden Budget (PGB)"

Transcriptie

1 Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Deze brochure geeft informatie over de mogelijkheden om met het persoonsgebonden budget zelf hulp bij het huishouden of een voorziening te regelen.

2 - 2 -

3 Inhoud Inhoud...3 Wat is een persoonsgebonden budget?...4 Persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden...6 Hoogte van het persoonsgebonden budget...7 Eigen bijdrage...8 Werkgever...6 Hulp bij het beheren van het persoonsgebonden budget...6 Verantwoording...8 Belangrijke adressen en telefoonnummers

4 Wat is een persoonsgebonden budget? U heeft een beperking of ouderdomsklachten waardoor u hulp bij het huishouden of een voorziening nodig heeft? U kunt dit door de gemeente laten regelen. Maar u kunt er ook voor kiezen dit zelf te organiseren. In dat geval kunt u bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen. Een persoonsgebonden budget, ook wel pgb genoemd, is een geldbedrag dat u zelf kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Als u kiest voor een persoonsgebonden budget, bent u vrij in de keuze van een hulpverlener of een voorziening. U krijgt een bedrag op uw bankrekening gestort waarmee u zelf de huishoudelijke hulp inhuurt of een voorziening aanschaft. De hoogte van het bedrag van het persoonsgebonden budget stemt de gemeente af op wat u nodig heeft. Persoonsgebonden budget voor het aanschaffen van een voorziening Bij de gemeente kunt u een aanvraag indienen wanneer u een voorziening nodig heeft. Als u recht heeft op zo n voorziening kan de gemeente er voor zorgen dat u deze voorziening ook krijgt. De gemeente heeft hiervoor contracten gesloten met een aantal bedrijven die de voorzieningen aan u leveren. Zo heeft de gemeente een contract met een leverancier van trapliften, losse woonvoorzieningen (bijvoorbeeld een douchestoel), rolstoelen en vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel of driewielfiets). Aan deze levering zijn voor u geen kosten verbonden. Als u echter liever zelf een voorziening aanschaft kunt u de gemeente vragen om een PGB. U krijgt dan een geldbedrag en met dit geldbedrag kunt u de voorziening van uw keuze aanschaffen. De gemeente gaat dan een pakket van eisen maken waaraan uw voorziening moet voldoen

5 - 5 -

6 Persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden Kiest u voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden? Dan kunt u zelf uw hulp regelen en inhuren. Dat kan een mantelzorger zijn, bijvoorbeeld een buurvrouw. Maar het kan ook een professionele zorgverlener zijn. U bent dus vrij om het budget te besteden aan de huishoudelijke hulp van uw voorkeur. Werkgever Welke hulp u ook inhuurt, met een persoonsgebonden budget bent u als budgethouder voor de wet een werkgever. Met de rechten en plichten die daarbij horen. Samen met uw hulp sluit u een zorgovereenkomst af en u voert een eigen administratie. Niet alle werkgevers zijn echter gelijk: een zogenaamd volledig werkgever heeft de plicht om loonbelasting en sociale premies af te dragen (dit is de inhoudingsplicht). Hier zijn echter uitzonderingen op. In de volgende situaties bent u, als budgethouder, niet inhoudingsplichtig: de zorgverlener is een instelling; of de zorgverlener werkt op niet meer dan 3 dagen per week voor u. Uw hulp is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting. Hulp bij het beheren van het persoonsgebonden budget Veel budgethouders vinden het prettig om zelf hun persoonsgebonden budget te kunnen beheren. Uiteraard kan dit, maar arbeidsrecht en belastingrecht zijn niet altijd eenvoudig. Het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u daarbij gratis ondersteunen. Hiervoor heeft de gemeente met de SVB een contract afgesloten. Als een werknemer op meer dan 3 dagen per week voor u werkt, kunt u de SVB vragen om de salarisadministratie voor u te verzorgen. Dat kan ook als uw zorgverlener op drie dagen of minder per week bij u werkt en u met uw hulp hebt afgesproken dat ú voor de inhouding en afdracht van loonbelasting zorgt. Aan deze service zijn voor u dus geen kosten verbonden

7 Daarnaast kan de SVB voor alle budgethouders de volgende taken uitvoeren: Als uw werknemer ziek is, kan de SVB zorgen voor de wettelijk verplichte loondoorbetaling. De SVB betaalt het ziektegeld aan u uit. Hierdoor kunt u uw zieke hulp doorbetalen én van uw persoonsgebonden budget een vervangende hulp betalen. De SVB beantwoordt telefonisch uw vragen op het terrein van arbeidsrecht. De SVB stuurt u op aanvraag modelovereenkomsten toe. De SVB heeft voor alle budgethouders een WA-verzekering en een verzekering voor rechtsbijstand afgesloten, waarvan u kosteloos gebruik kunt maken. Wanneer u de SVB wilt inschakelen voor bovenstaande diensten, moet u zich wel eerst aanmelden. Het adres van de SVB vindt u achter in deze brochure. Hoogte van het persoonsgebonden budget Hoeveel persoonsgebonden budget kunt u krijgen? Dit hangt af van: - het aantal uren waarvoor u recht heeft op hulp bij het huishouden; - waar u de hulp inhuurt. Voor een particuliere hulp geldt een andere vergoeding dan voor een hulp via een professionele zorgorganisatie. De gemeente beoordeelt hoeveel uur hulp in uw geval noodzakelijk is. In onderstaande tabel kunt u lezen welke maximumbedragen gelden voor het persoonsgebonden budget in Klasse Uren per week PGB voor professionele hulp (per jaar) * PGB voor particuliere hulp (per jaar) * 1 0 1, ,00 810, , , , , , , , , , , , , , , ,00 * Let op: uw eigen bijdrage gaat hier nog van af

8 Eigen bijdrage Kiest u voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden? Dan wordt hier een voorlopige eigen bijdrage van afgetrokken. De definitieve hoogte van uw eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Als deze definitieve eigen bijdrage afwijkt van de voorlopige eigen bijdrage, zal de gemeente u na afloop van het jaar vragen het verschil terug te betalen of het verschil aan u nabetalen. Voor een voorlopige berekening van de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK. Hier vindt u een rekenmodule eigen bijdrage. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met het CAK. De contactgegevens van het CAK vindt u achter in deze brochure. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg) De Wtcg biedt een korting op de eigen bijdrage die u moet betalen voor uw hulp bij het huishouden. Wanneer u een PGB heeft betaalt de gemeente deze korting op de eigen bijdrage per kwartaal apart aan u uit. Verantwoording Aan het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden is een aantal verplichtingen verbonden. Zo moet u na afloop van ieder kwartaal verantwoording afleggen aan de gemeente over de besteding van uw PGB. De regels die verbonden zijn aan een PGB zetten wij hieronder voor u op een rij: U besteedt het budget alleen aan het inkopen van hulp bij het huishouden; Wanneer u van (een deel van) het budget andere zaken/diensten koopt dan hulp bij het huishouden dan zal (een deel van) het budget van u worden teruggevorderd. U geeft minimaal het volledige netto budget uit; - 8 -

9 Wanneer u niet het volledige netto PGB heeft besteed aan hulp bij het huishouden moet u het overgebleven bedrag terugbetalen. U koopt per kwartaal minimaal de uren hulp bij het huishouden in die horen bij uw indicatie: U heeft een indicatie voor hulp bij het huishouden in een bepaalde klasse. Bij deze klasse hoort een minimaal aantal uren zorg per week. Na afloop van een kwartaal (13 weken) dient u minimaal het aantal uren behorende bij de ondergrens van uw klasse te hebben ingekocht. Wanneer u dat niet heeft gedaan zal uw budget voor dat kwartaal opnieuw worden berekend naar de lagere klasse waarbinnen de door u ingekochte uren vallen. Het is niet mogelijk om uren die u in een kwartaal tekort komt in een ander kwartaal te compenseren. Tussentijds stopzetten PGB Wanneer uw PGB tussentijds moet worden beëindigd, bijvoorbeeld in verband met verhuizing naar een andere gemeente, zal uw PGB worden herberekend. Het teveel betaalde moet worden terugbetaald. Aanvullende regels Naast de regels over de besteding van uw PGB gelden ook nog aanvullende regels. U kunt deze regels hieronder lezen: U zorgt voor een schriftelijke overeenkomst met de door u ingeschakelde zorgverlener; U spreekt met deze zorgverlener af dat u een declaratie van hem/haar ontvangt, binnen een maand na afloop van iedere kalendermaand waarover u zorg ontvangt; Op de declaratie staat in ieder geval: - het burgerservicenummer (BSN) en de naam, adres en woonplaats van de zorgverlener - het uurtarief - de dagen waarop is gewerkt - het aantal geleverde uren hulp bij het huishouden - 9 -

10 U betaalt uw zorgverlener bij voorkeur per bank of giro en bewaart de betaalbewijzen. Wanneer u uw zorgverlener contant betaalt, vraagt u een getekend bewijs van ontvangst en u bewaart deze betaalbewijzen. Na afloop van ieder kwartaal laat u ons weten hoeveel hulp u heeft ingekocht en tegen welke prijs. Dat doet u binnen 6 weken na het eind van ieder kwartaal. U ontvangt daarvoor aan het eind van het kwartaal een verantwoordingsformulier. U bewaart de overeenkomsten, declaraties en betaalbewijzen twee jaar. U levert de overeenkomsten en betaalbewijzen bij ons in als wij daarom vragen. De gemeente kan na afloop van het kalenderjaar, waarin u het persoonsgebonden budget heeft gekregen, om bewijs van de besteding van het geld vragen. Met andere woorden: heeft u in 2010 een PGB? Dan kan de gemeente u in 2011 vragen de bewijsstukken van de besteding te overleggen. Het is daarom van belang dat u uw administratie bewaart tot één kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin u het persoonsgebonden budget gekregen heeft. Om de besteding van uw persoonsgebonden budget op een goede manier te kunnen verantwoorden, moet u een overzicht van de salarisadministratie bijhouden en bewaren

11 Belangrijke adressen en telefoonnummers Voor meer informatie en het aanvragen van een persoonsgebonden budget kunt u terecht bij: Loket Heemstede Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede Openingstijden: ma t/m vr uur en s middags op afspraak Telefoonnummer: adres: Loket Bloemendaal Bloemendaalseweg 125, 2061 CH Bloemendaal Openingstijden: ma t/m vr uur Telefoonnummer: adres: Loket Bennebroek Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek Openingstijden: maandag en vrijdag van tot uur en na telefonische afspraak Telefoonnummer: adres: Loket Vogelenzang Teylingerweg 79, 2114 ES Vogelenzang Openingstijden: woensdagmiddag van tot uur Telefoonnummer: adres: Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede De intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken is werkzaam voor de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede. Openingstijden: ma t/m vr uur (inloopspreekuur) Telefoonnummer: ( uur) adres: Website:

12 Voor vragen over de berekening van uw eigen bijdrage kunt u terecht bij: Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) Tel: Website: Voor onafhankelijke informatie en advies over alle aspecten van het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij de belangenvereniging van budgethouders Per Saldo. Per Saldo Tel: à 0,20 per minuut, ma-vr uur en uur Adres: postbus 19161, 3501 DD Utrecht -adres: Website: Voor vragen en hulp bij het beheren van het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij: SVB Servicecentrum PGB Zie de website van de SVB onder Regelingen. Telefoonnummer: adres: Adres: postbus 8038, 3503 RA Utrecht

13 Dit is een uitgave van de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heemstede. De tekst in deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom Servicecentrum PGB? 2 Wmo, AWBZ en trekkingsrecht 2 Vrij besteedbaar bedrag 3 Werkgever of

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

PGB-beleid Wmo-voorzieningen

PGB-beleid Wmo-voorzieningen PGB-beleid Wmo-voorzieningen Afdeling Samenleving Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Het PGB in de Wmo... 3 2.1 Het wettelijk kader... 3 2.2 De toekenning... 4 2.3 Overwegende bezwaren... 4 2.4

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die u

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Zelf uw zorg regelen in de Wmo

Zelf uw zorg regelen in de Wmo Zelf uw zorg regelen in de Wmo Met een pgb van uw gemeente De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie