In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend."

Transcriptie

1 Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel Fax Website: In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2 - 1 - Algemeen Door een ziekte of gebrek kunt u te maken krijgen met allerlei beperkingen. Dit brengt vaak belemmeringen met zich mee in het dagelijks leven. Zo kan het bijvoorbeeld lastig worden om uw huis op een normale manier te gebruiken of heeft u hulp nodig met het schoonmaken, wassen draaien, boodschappen doen, eten koken, enzovoorts. Ook kan het verplaatsen met een vervoermiddel problemen opleveren, of heeft u misschien een rolstoel nodig. De gemeente Hof van Twente kan u op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aantal oplossingen bieden, waardoor het dagelijks functioneren aanzienlijk gemakkelijker wordt. Via de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) kunt u voorzieningen krijgen op de zorggebieden wonen, vervoer, rolstoelen en hulp bij het huishouden. Voor wie? De Wmo is bedoeld voor inwoners die langdurig een voorziening nodig hebben. Daarbij gaat het om iedereen die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt ten aanzien van het wonen of het zich (zelfstandig) kunnen verplaatsen. Eén van de voorwaarden is dat de aanvrager in de gemeente Hof van Twente woont. Het probleem is dat u niet meer, zoals voorheen, uw woning normaal kunt gebruiken, zoals: het toilet bezoeken, de slaapkamer kunnen bereiken, gebruik van uw keuken. Hierbij wordt tevens een ander,

3 belangrijke voorwaarde gesteld. Uw beperking is geen incident maar structureel. U heeft er altijd last van. Iemand met bijvoorbeeld een gebroken been die voor een beperkte periode een douchestoel wenst te hebben, kan daarvoor geen beroep doen op de Wmo. In deze folder In deze folder wordt uitgebreid ingegaan op de woningaanpassingen en voorzieningen. Over de onderwerpen vervoer, rolstoelen en hulp bij het huishouden bestaan aparte brochures. Tevens is er een aparte folder verkrijgbaar over het onderwerp persoonsgebonden budget (PGB). Een aanvraag indienen Het aanvragen van een woonvoorziening doet u door middel van het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, De Höfte 7 te Goor. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer of u kunt dit formulier downloaden via de website van de gemeente: Nadat u het formulier hebt ingeleverd, maakt één van de consulenten Zorg met u een afspraak voor een intakegesprek. Indien nodig vindt dit gesprek bij u thuis plaats. Tijdens het gesprek wordt aanvullende informatie aan u gevraagd en worden de oplossingsmogelijkheden met u besproken. Ook kunt u zelf nog extra informatie toevoegen. Na dit gesprek kan nog een aanvullend geneeskundig en/of ergonomisch advies nodig zijn. Hiervoor maakt de gemeente Hof van Twente gebruik van externe adviseurs. Hierna zal een beslissing op de aanvraag worden genomen en ontvangt u per brief de uitkomst van deze beslissing (=beschikking). Geen recht op een woonvoorziening Er is geen recht op een woonvoorziening indien het een aanpassing of verstrekking betreft van vakantiehuisjes, trekkerswoonwagens, hotels, pensions, kamers uit kamerverhuur (bijvoorbeeld bij een hospita), tweede huizen en verzorgingshuizen. Ook uitgesloten van vergoeding zijn woningaanpassingen in gemeenschappelijke ruimten, bijvoorbeeld een centrale hal van een flat of een gezamenlijk portiek. Als u echter door belemmeringen in zo'n gemeenschappelijke ruimte uw eigen woning niet kunt bereiken, kan de gemeente toch aanpassingen aanbrengen. Het gaat dan om

4 aanpassingen als het verbreden van de toegangsdeur, het aanbrengen van elektrische deuropeners en de aanleg van een hellingbaan van de stoep naar de toegang van het gebouw. Ook het aanbrengen van drempelhulpen of een extra trapleuning kunnen als woonvoorziening verstrekt worden. Dit geldt echter niet indien de woning zich bevindt in een speciaal voor ouderen en gehandicapten gebouwd wooncomplex. Voorwaarden Er zijn een aantal voorwaarden en zaken waar u aan moet denken als u een woningaanpassing aanvraagt. Een tegemoetkoming in de kosten wordt alleen toegekend als de aanpassingen nog aangebracht moeten worden. Als u dus al aanpassingen in huis heeft, kunt u niet achteraf nog eens een vergoeding aanvragen. Bovendien mag u ook nog niet begonnen zijn met het aanbrengen van de aanpassing. Ga dus niet zelf alvast aan het breken en metselen als u een vergoeding wilt hebben van de gemeente. De gemeente moet eerst toestemming geven voor de aanpassingen. De medewerkers van de gemeente kunnen uw woning komen beoordelen om de benodigde aanpassing te onderzoeken. U moet deze personen toegang verlenen en inzicht geven in tekeningen en dergelijke, die betrekking hebben op de aanpassing. Deze mensen kunnen later ook de aanpassing komen controleren. Het is namelijk belangrijk dat alles precies volgens de vooraf bepaalde richtlijnen is aangebracht. Als u deze medewerkers de toegang weigert, kan de gemeente natuurlijk niet nagaan hoe de aanpassing eruit moet zien en of alles wel goed is gegaan. Ze kan de voorziening dan niet toekennen of uitbetalen.

5 Een andere voorwaarde betreft de verzekering van de voorzieningen. Een traplift bijvoorbeeld is een dure voorziening. Er kan echter iets mee gebeuren, net als met de rest van uw spullen (brand). U zult daarom de aangebrachte aanpassingen voldoende moeten verzekeren of via de opstal- of via de inboedelverzekering. Woonvoorzieningen De Wmo beschouwt verschillende zaken als een woonvoorziening, te weten: woningaanpassingen, zoals een aan- of verbouw van de badkamer en slaapkamer, tot een maximum van ,-; woonvoorzieningen van niet bouwkundige aard, zoals: trapliften, douchestoelen, toiletverhogers, tilliften; tegemoetkoming voor onderhoud, reparatie en keuring van door de gemeente verstrekte natura woonvoorzieningen; tegemoetkoming in kosten van verhuizen. De gemeente Hof van Twente vindt het belangrijk, dat iemand met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor sommige mensen kan dat alleen als de woning aangepast is/wordt. De gemeente zorgt voor de goedkoopst adequate oplossing om de problemen die door de beperking zijn ontstaan op te lossen of te verminderen. Dit betekent, dat de voorziening een goede oplossing voor het probleem moet zijn. Indien er een keuze is tussen meerdere oplossingen wordt de goedkoopste oplossing gekozen. De gemeente Hof van Twente bepaalt welke voorziening voor u toereikend en geschikt is. Daarbij kan de gemeente zich laten adviseren door een arts, ergotherapeut of bouwkundige. Uiteraard geldt uw persoonlijke situatie als uitgangspunt voor het bieden van een passende oplossing. Tegemoetkoming in kosten van verhuizen Het uitgangspunt van de gemeente Hof van Twente is dat complexe, dure woningaanpassingen voorkomen kunnen worden door een tegemoetkoming in de kosten van verhuizen te verstrekken. Deze tegemoetkoming dient tevens om mensen die onverwacht moeten verhuizen tegemoet te komen in de kosten. Het kan zo zijn dat u plotseling geconfronteerd wordt met (medische) beperkingen waardoor belemmeringen ondervonden worden in het

6 normale gebruik van de woning en waarbij u gedwongen wordt te verhuizen naar een andere woning. In dat geval kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast wordt deze tegemoetkoming uitgekeerd wanneer bij het aanvragen van een woningaanpassing het goedkoper is om te verhuizen naar een woning die al is aangepast. Als een dergelijke woning beschikbaar is, kan de gemeente u voorstellen om naar een dergelijke woning te verhuizen. In een aantal gevallen geldt de tegemoetkoming niet. In principe wordt er van uitgegaan dat mensen die ouder worden, verhuizen naar een meer geschikte woning voor ouderen. Bij het ouder worden kan namelijk verwachten worden dat er op enig moment problemen ontstaan bij het traplopen, het gebruik van een ligbad e.d. Tevens kunt u niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van verhuizen als u voor het indienen van de aanvraag al een woning toegewezen hebt gekregen of net verhuisd bent. Bij verhuizing naar een AWBZ-inrichting of een aan AWBZ-zorg gerelateerde woning (verzorgingshuis, aanleunwoning, gezins- vervangend tehuis) wordt geen verhuiskostenvergoeding verstrekt. Ook een (jong) gehandicapte die voor het eerst zelfstandig gaat wonen krijgt geen vergoeding. Aanpassingen aan of in huis Als u vanwege uw beperking bijvoorbeeld geen trap meer kunt lopen, en uw slaapkamer zich op de eerste etage bevindt, dan kan door middel van een traplift de bovenverdieping weer toegankelijk worden gemaakt.

7 Ook kan het zijn dat u een rolstoel hebt gekregen en dat uw huis daarvoor moet worden aangepast (drempels, breedte van deuren). Misschien kunt u niet meer staande douchen en hebt u een douchestoel nodig en/of wandbeugels. Het probleem dat u in uw huis ondervindt, kan echter ook het gevolg zijn van materialen die bij de bouw van uw huis zijn gebruikt. Vocht en tocht komen bijvoorbeeld in ieder huis wel voor. Dat ligt aan de aard van de materialen die zijn gebruikt. De oplossing van dit soort problemen valt derhalve niet onder de Wmo. Maar als u bijvoorbeeld niet met uw rolstoel onder het aanrechtblad van uw keuken kunt komen, kan uw keuken worden aangepast. Mensen die in zeer ernstige mate last hebben van CARA en daardoor direct aangewezen zijn op andere vloerbedekking of gordijnen, kunnen hiervoor in bepaalde situaties ook een beroep doen op de Wmo. Bezoekbaar maken van een woning In het algemeen is het zo, dat u in het huis dat u wilt laten aanpassen uw hoofdverblijf moet hebben. Een uitzondering daarop wordt gemaakt als iemand met een handicap in een zogenaamde AWBZ-instelling woont (verpleeghuis, gezinsvervangend tehuis), maar wel vaak bij bijvoorbeeld de ouders of partner op bezoekt gaat. U kunt dan enkele aanpassingen laten doen die het mogelijk maken, dat de gehandicapte het huis in kan en de woonkamer kan bereiken. De Wmo geeft de vergoeding voor het bezoekbaar maken van de woning slechts voor één woning. Als er al een ander huis voor dezelfde persoon met een handicap bezoekbaar is gemaakt in welke gemeente in Nederland dan ook, geldt de regeling voor het bezoekbaar maken niet meer. Kosten van onderhoud, reparatie en keuring Een woonvoorziening kan ook een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, reparatie en keuring van de aanpassing zijn. Trap- of tilliften bijvoorbeeld zijn apparaten die intensief worden gebruikt en waarvan de veiligheid heel belangrijk is. Ook andere elektrische of elektronische aanpassingen zullen goed onderhouden moeten worden. De kosten daarvan kunnen aardig oplopen. Daarom worden ook deze kosten vergoed. Voorzieningen in bruikleen worden op kosten van de gemeente onderhouden, hetzelfde geldt voor de reparatiekosten.

8 Woonvoorziening of woningaanpassing in natura Indien u de voorziening in natura verstrekt krijgt, wordt deze in enkele gevallen u in bruikleen verstrekt. Hiervoor moet u een bruikleenovereenkomst met de gemeente aangaan. De kosten van reparatie, onderhoud en eventueel verzekering zijn voor rekening van de gemeente. Woonvoorzieningen en woningaanpassingen kopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Indien u voor een PGB kiest, kunt u zelf een voorziening kopen. De hoogte van het PGB zal aan de hand van een goedgekeurde kostenbegroting of van een door de gemeente afgesloten overeenkomst met een leverancier worden vastgesteld. De hoogte van het PGB is gelijk aan de kostprijs van de voorziening die u anders in natura gekregen zou hebben. Het PGB wordt na de aanschaf van de voorziening aan u betaald. Dit betekent dat het PGB door de gemeente gecontroleerd kan worden op basis van bewijsstukken die u moet kunnen overleggen. Uitgebreide informatie over het persoonsgebonden budget is in een aparte folder te verkrijgen. Ontvangen van de vergoeding Mocht de gemeente besluiten om u een vergoeding voor een woningaanpassing te geven, dan wordt de daadwerkelijke betaling geregeld met de woningeigenaar. Als u zelf de eigenaar bent, ontvangt

9 u de vergoeding zelf. Indien u uw woning huurt, betaalt de gemeente aan de verhuurder (bijv. de woningbouwvereniging). De verhuurder moet altijd toestemming geven voor de aanpassing. De (rechts)persoon aan wie de tegemoetkoming uitbetaald wordt, moet vijf jaar lang alle rekeningen en betalingsbewijzen van de aanpassingswerkzaamheden bewaren. Als u de eigenaar bent van een aangepast huis, moet u die bewijzen dus goed bewaren. Als u een huis huurt, is het bewaren van deze bewijsstukken een zaak van de verhuurder. Eigen bijdrage/kosten Bij de verstrekking van een woonvoorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Ook is van belang hoeveel de voorziening kost. Immers, de eigen bijdrage is nooit hoger dan de werkelijke kosten van de voorziening. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Bij een eigen bijdrage voor het jaar 2011 wordt rekening gehouden met uw verzamelinkomen van 2009.

10 Nog even alles op een rijtje Als u belemmeringen ondervindt in het gebruik van uw woning, moet u de volgende stappen nemen: 1. U neemt contact op met de Publieksbalie te Goor, telefoonnummer , om te informeren of de door u gewenste voorziening binnen het verstrekkingenbeleid van de gemeente Hof van Twente valt. 2. Zo ja, dan dient u een aanvraag in bij de afdeling MO op een daarvoor bestemd formulier. U kunt niet op eigen initiatief bijvoorbeeld een woonvoorziening aanschaffen en dan achteraf de kosten terugvragen. 3. De afdeling MO onderzoekt welke belemmeringen u ondervindt in uw woning. Er wordt bekeken welke aanpassingen mogelijk en noodzakelijk zijn en wat de kosten van de aanpassingen zijn. 4. Als u de eigenaar bent van de woning moet u de aanpassingen zelf (laten) uitvoeren. Eenvoudige natura voorzieningen worden via, of door, de consulent Zorg geleverd. Voor woningen van een woningstichting onderneemt de consulent Zorg actie om de aanpassingen aan te brengen, en/of te (laten) leveren. U dient in sommige gevallen een bruikleenovereenkomst te tekenen. Indien u voor een PGB hebt gekozen, zult u zelf uw voorziening moeten inkopen volgens de voorwaarden die in de beschikking zijn opgenomen. 5. Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. U dient in sommige gevallen een bruikleenovereenkomst te tekenen. 6. Gedurende het gehele traject is de behandelend consulent Zorg uw aanspreekpunt voor wat betreft de behandeling van uw aanvraag. De consulent kan u ook voorlichten over de afhandelingstermijn, afspraken, eventueel eigen kosten, bezwaar- en beroepsmogelijkheden etc.

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie