Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of voor een aanpassing aan uw huis? Dan kunt u kiezen: laat u alles door de gemeente regelen (zorg in natura) of organiseert u het liever zelf met een persoonsgebonden budget (pgb)? Beide werkwijzen hebben zo hun voordelen. Vindt u het prettig om zelf alle touwtjes in handen te hebben en veel te regelen of kiest u voor het gemak van uitbesteden? Het is belangrijk goed te bedenken wat het beste bij u past. Deze folder kan u daar bij helpen. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Zorg in natura: minder rompslomp Kiest u voor zorg in natura dan regelt de gemeente de administratieve zaken en onderhoudt de gemeente het contact met de leverancier. Ook de betaling wordt direct door de gemeente geregeld. Het voordeel hiervan is dat u er verder geen omkijken meer naar hebt. Daar staat tegenover dat uw keuzevrijheid beperkt is tot de leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft. De gemeente neemt voorzieningen zoals woningaanpassingen of rolstoelen af bij een aantal vaste leveranciers. Zij komen vervolgens uw woning aanpassen of u krijgt uit hun assortiment een hulpmiddel in bruikleen. Voor de huishoudelijke hulp geldt dat er een keus wordt gemaakt uit één van de volgende tien zorgaanbieders: Evean Zuid-Holland B.V. Florein Holding B.V. Nedzorg Stichting ActiVite Groot Rijnland Stichting Amstelring / OsiraGroep B.V. Stichting Libertas Leiden Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh Stichting Sparkles Thuiszorg Zorgkracht v.o.f. Zorgorganisatie Zorg-vuldig B.V. Hierbij wordt onder andere gelet op de (anti-)voorkeur van de klant, klanttevredenheid, snelheid van leveren en de prijs die de zorgaanbieder biedt. U kunt dus niet zelf een kennis of buurvrouw voor deze hulp inhuren. Zelf regelen: meer keuzevrijheid Wanneer u werkt met een pgb vraagt u zelf offertes aan en kiest u zelf de leverancier waar u uw voorziening koopt of kiest u zelf degene die u met het huishouden komt helpen. U maakt zelf afspraken over bijvoorbeeld de rolstoel die u koopt, welke aanpassingen u precies laat uitvoeren of hoe vaak de huishoudelijke hulp komt. U betaalt de leveranciers of de hulp met uw pgb. Dit is een geldbedrag dat op uw rekening wordt gestort. Ook moet u zelf een administratie bijhouden van uw uitgaven. Wanneer het gaat om huishoudelijke hulp hebt u ook andere verantwoordelijkheden. U bent dan opdrachtgever van degene die bij u het huishouden komt doen of zelfs werkgever van uw zorgverlener. Als u werkgever bent dan moet u ervoor zorgen dat u uw werknemer op tijd betaalt en dat u loonbelasting 2 1 3

3 en sociale premies afdraagt. Ook moet u weten wat er van u verwacht wordt als uw werknemer ziek wordt. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u hulp krijgen bij het beheren van uw pgb voor huishoudelijke hulp en de bijkomende verantwoordelijkheden. De gemeente Leiden heeft hiervoor een contract met de SVB, zelf hoeft u hiervoor niets te betalen. Mocht u gebruik willen maken van een andere organisatie let dan op: u betaalt hiervoor mogelijk extra kosten, dit geld kunt u dan niet aan zorg besteden. Het voordeel van het werken met een pgb is dat u zelf de regie in handen hebt en meer keuzevrijheid hebt. Daar staat tegenover dat het werken met een pgb meer discipline en verantwoordelijkheid vraagt en meer tijd kost dan wanneer u kiest voor zorg in natura. Meer weten? Wilt u zich nog verder verdiepen in de voor- en nadelen van het werken met een pgb? Dan kunt u bij de stichting Per Saldo een uitgebreide folder over dit onderwerp aanvragen (adres zie hoofdstuk 5) of downloaden via Deze folder In het vervolg van de folder die u nu in handen hebt, kunt u meer lezen over het werken met een pgb. Hoofdstuk 1 geeft een aantal algemene regels, de overige hoofdstukken gaan in op het pgb bij huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis en hulpmiddelen. 4 5

4 Hoofdstuk 1 Pgb algemeen In dit hoofdstuk kunt u lezen waar u nog meer op moet letten als u overweegt om met een pgb te gaan werken. Een pgb aanvragen Kiest u voor een pgb dan kunt u dat aangeven op het moment dat u een aanvraag voor huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of een aanpassing aan uw huis indient. Het is belangrijk eerst de toekenning van uw aanvraag af te wachten, vóór u kosten maakt. Met andere woorden: geef uw pgb nog niet uit voor u weet of u het daadwerkelijk gaat ontvangen. gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg, hulpmiddelen en aanpassingen. U moet een administratie bijhouden, zodat u de uitgaven kunt verantwoorden. Als u een deel van het aan u toegekende budget niet uitgeeft, moet u dat geld terugbetalen. Geen recht op een pgb In sommige gevallen kan de gemeente u het recht ontzeggen om met een pgb te werken. Bijvoorbeeld als er een gegrond vermoeden bestaat dat u problemen zult hebben met het omgaan met een pgb. U kunt bijvoorbeeld het recht op een persoonsgebonden budget verspelen door aantoonbaar misbruik in het verleden. Of doordat is vastgesteld dat u niet in staat bent om een pgb te beheren en dat er ook geen anderen in uw omgeving zijn die deze taak kunnen overnemen. Schulden en het pgb Als u schulden hebt kan het pgb worden opgeëist door uw schuldeisers. In dat geval hebt u dus geen geld meer om de hulp of de voorziening in te kopen. Als u schulden hebt is het daarom verstandiger te kiezen voor hulp in natura. Pgb is geen inkomen Het pgb is bestemd voor het inkopen van zorg of een voorziening en wordt dus niet als inkomen beschouwd. Het ontvangen van een pgb heeft dus geen invloed op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. Verantwoording en terugbetalen wat u niet hebt uitgegeven Persoonsgebonden budgetten worden betaald vanuit 6 7

5 Hoofdstuk 2 Hulp bij het huishouden In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over het werken met een pgb voor het inhuren van hulp bij het huishouden. Verschillen op een rij Vooral bij hulp bij het huishouden zijn er veel verschillen tussen het werken met een pgb en het ontvangen van de zorg in natura. Daarom zetten we hier de verschillen nog even voor u op een rij. Zorg in natura Er wordt een keuze gemaakt uit de tien door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. De gemeente betaalt de zorgaanbieder rechtstreeks. De gemeente regelt de belangrijkste zaken met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder maakt persoonlijke afspraken met u over de zorg die u gaat krijgen. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk hulp krijgt van dezelfde medewerker op een samen overeengekomen tijdstip. Het komt echter wel eens voor dat er niet aan uw voorkeur kan worden voldaan. U hoeft vrijwel geen administratie te doen. zorg aan u verleent moet betalen. U moet de belangrijkste zaken zelf regelen, namelijk een organisatie of personeel werven, afspraken maken en de zorgverlener uitbetalen. U hebt geheel de eigen hand in het maken van afspraken over wie er wanneer hoe vaak en hoe de benodigde zorg komt leveren. U moet een administratie bijhouden om verantwoording af te kunnen leggen. U krijgt werkgeversverplichtingen. Als uw zorgaanbieder ziek is, is er niet automatisch vervanging geregeld. Dat moet u in dat geval zelf doen. Persoonsgebonden budget Volledig vrije keuze van zorgverlener. U krijgt een budget waarmee u zelf de diegene die de 8

6 Hoeveel hulp krijg ik? Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp moet eerst worden vastgesteld of u hulp bij het huishouden nodig hebt, welke categorie huishoudelijke hulp u nodig hebt en voor hoeveel uur. De beoordeling van uw situatie vindt plaats via een gesprek (telefonisch of tijdens een huisbezoek) met een consulent van de gemeente. In bepaalde situaties kan de gemeente het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om een indicatieadvies vragen. Ook wordt met uw toestemming soms uw huisarts of specialist geraadpleegd. Binnen acht weken nadat u een aanvraag voor een indicatie hebt ingediend ontvangt u een indicatiebesluit. Daarin staat of u recht hebt op hulp bij het huishouden, welke categorie huishoudelijke hulp u nodig hebt en voor hoeveel uur. De hoogte van uw pgb De hoogte van uw pgb wordt berekend op basis van de hoeveelheid hulp en de categorie hulp waarvoor u in aanmerking komt. Op het moment dat de hoogte van uw pgb aan u wordt meegedeeld, krijgt u ook een toelichting over hoe dit bedrag tot stand is gekomen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Ook worden de eventuele andere eigen bijdragen voor (AWBZ-) zorg en of scootermobiel meegenomen in de berekening. Bij het verwerken van uw aanvraag vraagt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en berekent de bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u ook de folder van het CAK Informatie over de eigen bijdrage lezen. Op de website vindt u een programma waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. LET OP: De eigen bijdrage moet u achteraf betalen. Het een óf het ander Wat niet kan, is een deel van de hulp bij het huishouden zelf regelen met een pgb en een ander deel in natura te ontvangen. Als u voor een pgb kiest dan regelt u de huishoudelijke hulp dus in z n geheel zelf. U kiest per kalenderjaar voor een pgb, na afloop van dat jaar kunt u als u dat wilt overschakelen naar hulp in natura. Betaling Het pgb wordt aan het begin van elk kwartaal aan u overgemaakt. Eigen bijdrage Of u nu gebruik maakt van zorg in natura of zorg inkoopt met een pgb, wie ondersteuning krijgt bij het huishouden moet een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage

7 Hoofdstuk 3 Hulpmiddelen In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over het aanschaffen van hulpmiddelen met een pgb. Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is gelijk aan het bedrag dat u hebt uitgegeven en waarover u bonnen kunt laten zien, maar nooit hoger dan het bedrag dat de gemeente zelf zou moeten uitgeven om het hulpmiddel voor u te huren of aan te schaffen. Het pgb bestaat uit een bedrag voor de aanschaf en een tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud en de verzekering van het hulpmiddel. Betaling U ontvangt het pgb pas nadat de gemeente door middel van een indicatie heeft vastgesteld dat u recht heeft op een hulpmiddel. Is het voorschieten van het aankoopbedrag een probleem voor u, dan is vooruitbetaling op basis van een offerte mogelijk. Een voorschot op uw pgb wordt gestort op uw bank- of girorekening. Na het tonen van het aankoopbewijs wordt uw pgb definitief vastgesteld. Eisen Om u te helpen bij de keuze van een goed en geschikt hulpmiddel zal de gemeente u een zogenaamd programma van eisen toesturen. Hierin staan de minimale eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen. Hoe lang moet ik met een hulpmiddel doen? De gemeente gaat uit van een gebruiksduur van de hulpmiddelen van zes jaar (72 maanden). Het is dus verstandig een hulpmiddel van goede kwaliteit aan te schaffen en ook het onderhoud goed te regelen. Vraagt u binnen zes jaar opnieuw een hulpmiddel aan omdat uw hulpmiddel kapot is gegaan of is gestolen, dan wordt deze aanvraag afgewezen. Is uw hulpmiddel om medische redenen niet meer geschikt, dan geldt deze regel niet. U krijgt dan een nieuwe indicatie en een nieuw pgb. Inkomensgrens Bij vervoervoorzieningen is een inkomensgrens van toepassing. Per 1 januari 2009 gelden de volgende bedragen: Uw (gezins-) inkomen mag niet hoger zijn dan 1.925,79 netto per maand als u jonger bent dan 65 jaar. Bent u 65 jaar of ouder? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 2.030,93 netto per maand. Als u in een AWBZ-instelling woont is de inkomensgrens 666,99 netto per maand. Deze bedragen gelden zowel voor alleenstaanden, alleenstaande ouders als echtparen/samenwonenden. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Eigen bijdrage scootermobiel Of u een scootermobiel in bruikleen heeft of zelf een scootermobiel koopt met een pgb, u moet een gedeelte van de kosten zelf betalen. Vanaf 1 januari 2009 wordt bij de nieuwe toekenning van een scootermobiel deze bijdrage gevraagd. Voor de scootermobiel betaalt u maximaal drie jaar een eigen 12 13

8 bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Ook worden de eventuele andere eigen bijdragen voor (AWBZ-) zorg en hulp bij het huishouden meegenomen in de berekening. Bij het verwerken van uw aanvraag vraagt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en berekent de bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u ook de folder van het CAK Informatie over de eigen bijdrage lezen. Op de website vindt u een programma waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. LET OP: De eigen bijdrage moet u achteraf betalen. Onderhoud, reparatie en verzekering Wie met een pgb een hulpmiddel aanschaft is verplicht ook een onderhouds- en reparatiecontract voor het hulpmiddel af te sluiten. Voor scootermobielen en elektrische rolstoelen geldt ook de verplichting om een WA-verzekering af te sluiten. Een verzekering tegen diefstal wordt aangeraden. Controle De gemeente controleert of u het hulpmiddel daadwerkelijk hebt gehuurd of aangeschaft. Bij de controle wordt bekeken of u een geschikt middel hebt aangeschaft, of u het hulpmiddel en het aankoopbewijs daadwerkelijk in uw bezit hebt en gebruikt, of u een onderhoudscontract hebt afgesloten en of u, indien van toepassing, een WA-verzekering hebt afgesloten. Wanneer blijkt dat u niet aan al uw verplichtingen voldoet, kan de gemeente overgaan tot het terugvorderen van het pgb. Een hulpmiddel voor korte tijd Wie korter dan een half jaar een hulpmiddel om mobiel te blijven nodig heeft, kan dit middel via de zorgverzekeraar (AWBZ) verkrijgen. Verstrekking via de Wmo is dan niet mogelijk. Dergelijke hulpmiddelen kunt u tijdelijk lenen bij de Thuiszorgwinkel (Van Vollenhovekade 25 of Haarlemmerstraat 197 in Leiden, tel )

9 Hoofdstuk 4 Aanpassingen in huis In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over het aanpassen van uw huis met een pgb. Wat is er mogelijk Om uw woning aan te passen aan uw beperking zijn er veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van drempels of het installeren van een douchestoel of traplift. De gemeente helpt u daarbij De voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld voorzieningen die normaal in de winkel verkrijgbaar zijn, zoals een verhoogde toiletpot, wandbeugels/ handgrepen of een éénhendelmengkraan in principe niet vergoed worden door de Wmo. Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is gelijk aan het bedrag dat u uitgeeft en waarover u bonnen kunt laten zien, maar nooit meer dan het bedrag dat de gemeente zou moeten uitgeven om de aanpassing zelf voor u te laten realiseren. Wilt u voor het aanpassen van uw woning met een pgb gaan werken, dan is het belangrijk te weten dat de gemeente Leiden voor het uitvoeren van de meeste kleine woningaanpassingen op grond van een Europese aanbesteding (prijs)afspraken heeft gemaakt. Dat betekent dat de kosten die de gemeente maakt op het moment dat u de aanpassing door de gemeente laat regelen vrij laag zijn. Laat u de aanpassing zelf uitvoeren dan ontvangt u niet meer dan het bedrag dat in de aanbestedings- lijst genoemd wordt (voor aanschaf èn montage/aanleg). Betaling U ontvangt het pgb pas nadat de gemeente door middel van een indicatie heeft vastgesteld dat u recht hebt op een aanpassing aan uw woning. Is het voorschieten van het aankoopbedrag een probleem voor u, dan is vooruitbetaling op basis van een offerte mogelijk. Een voorschot op uw pgb wordt dan gestort op uw bank- of girorekening. Als de aanpassing aan uw woning is gerealiseerd en u het aankoopbewijs hebt ontvangen, wordt de definitieve hoogte van het pgb vastgesteld. Huurwoningen Sommige verhuurders (zowel woningbouwverenigingen als particuliere verhuurders) staan alleen hun eigen aannemers toe om wijzigingen in hun woningen aan te brengen. Ook eisen verhuurders vaak dat het plaatsen een traplift gedaan wordt door gecertificeerde bedrijven. Huurt u een woning dan is het verstandig om vóór u een aanpassing aan uw huis laat aanbrengen eerst expliciet toestemming te vragen aan de eigenaar van uw woning

10 Hoofdstuk 5 Adressen Gemeente Leiden, Servicepunt Zorg Telefoon , maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur Website Postadres Gemeente Leiden, Servicepunt Zorg Postbus PC Leiden Bezoekadres Stadsbouwhuis, Langegracht 72 in Leiden Openingstijden maandag t/m vrijdag van uur U kunt ook een afspraak maken Centraal Administratie Kantoor (CAK) Antwoordnummer VB Den Haag (postzegel is niet nodig) telefoon: Website: Per Saldo Postadres DD Utrecht website: SVB, service centrum pgb Telefoon Fax Bezoekadres Stationsplein 1, Leiden Openingstijden: Internet Postadres Postbus 9104, 2300 PC Leiden 18 19

11 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Leiden, Bureau Communicatie Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend Vormgeving en drukwerk: Grafisch Productie Centrum Leiden tekst: Goed Verhaal Communicatie en Bureau Communicatie gemeente Leiden Leiden, januari 2009 Oplage: 500 exemplaren

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie