Eigen bijdrage Wmo Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie"

Transcriptie

1 Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie

2 CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen. Ook verzorgt het CAK het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Sinds 2009 vervult het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zo kunt u ons bereiken Heeft u vragen? Bel dan het gratis informatienummer Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt ons ook schriftelijk bereiken: CAK T.a.v. Wmo Antwoordnummer VB Den Haag Een postzegel is niet nodig. Website: Mei 2009 CAK, Den Haag Ontwerp: Delta III, Den Haag Druk: t Papieren Huys Beeld: Brenda Riethoven Fotografie Druk- en zetfouten voorbehouden 1

3 Voor wie is deze folder? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel of voorziening? Dan is de informatie in deze folder belangrijk voor u. Inhoud 5 Eigen bijdrage Wmo 8 Wat ontvangt u van het CAK? 12 Bijzondere omstandigheden 15 Teruggave eigen bijdrage 16 U heeft een klacht 17 U heeft een bezwaar 19 Zo wordt uw eigen bijdrage vastgesteld 21 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 22 Periodetabel 2009 Roze woorden worden uitgelegd in het kader. 2

4 Eigen bijdrage Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Uw gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is geregeld. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wmo. Uw gemeente bepaalt hoe de regeling voor de eigen bijdrage Wmo eruit ziet. Wilt u meer weten over de regeling van uw gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente. Waarom betaalt u een eigen bijdrage? Voor hulp bij het huishouden of het gebruik van een hulpmiddel, voorziening of persoonsgebonden budget betaalt u een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. hulpmiddel: een middel dat u ondersteunt bij het dagelijks leven, zoals een scootmobiel. voorziening: een maatregel die u ondersteunt bij het dagelijks leven, zoals verhuiskostenvergoeding. persoongebonden budget (pgb): een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp of zorg kan inkopen of inhuren. Iemand kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Het pgb wordt gegeven door het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente. eigen bijdrage: als u hulp bij het huishouden of een hulpmiddel of een voorziening ontvangt, moet u een gedeelte van de kosten zelf betalen. Het CAK berekent welke eigen bijdrage u moet betalen. Het CAK int deze bijdrage ook. 3

5 Hoe wordt uw eigen bijdrage vastgesteld? De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: l Het aantal personen binnen uw huishouden. l Uw leeftijd. l Uw inkomen. l De gemeente waar u woont. Op basis van uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner berekent het CAK welke eigen bijdrage u moet betalen. Uw eigen bijdrage voor 2009 wordt gebaseerd op uw (gezamenlijk) inkomen over Het CAK vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Dit mag volgens de wet. verzamelinkomen: bij uw verzamelinkomen wordt naar de volgende inkomsten gekeken: inkomsten uit werk, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit aandelen en dividenden, opbrengsten uit beleggingen en opbrengsten uit spaargeld. Wat is uw verzamelinkomen? Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Uw verzamelinkomen 2007 staat op uw definitieve belastingaanslag. Als de Belastingdienst nog geen definitieve gegevens heeft, ontvangt u van het CAK een voorlopige beschikking. U leest hierover meer op bladzijde 13. 4

6 definitieve belastingaanslag: u ontvangt van de Belastingdienst ieder jaar uw definitieve belastingaanslag. Hierop staat onder andere uw definitieve verzamelinkomen, maar ook of u nog extra belasting moet betalen of terugkrijgt. Doet u geen belastingaangifte? Dan wordt uw eigen bijdrage berekend over uw belastbaar loon. U kunt deze inkomensgegevens controleren op uw jaaropgaven. Weet u niet wat uw inkomen was over 2007? Neem dan contact op met de Belastingdienst via Uw maximale periodebijdrage Op basis van uw gegevens wordt uw maximale periodebijdrage vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw leeftijd en uw inkomen. U betaalt per periode van 4 weken nooit méér dan dit bedrag. maximale periodebijdrage: het bedrag dat u per periode van 4 weken maximaal betaalt voor Wmo. De hoogte van uw maximale periodebijdrage staat op uw beschikking. beschikking: de beschikking is een besluit waarin staat welke maximale bijdrage voor u is vastgesteld. Een beschikking wordt verstuurd als brief. Hierin leest u ook op basis van welke gegevens uw eigen bijdrage is berekend. 5

7 Wat betaalt u per periode van 4 weken? Wat u uiteindelijk betaalt is afhankelijk van: 1 Uw maximale periodebijdrage. 2 Het aantal uren hulp dat u ontvangt. 3 Het hulpmiddel of de voorziening die u gebruikt. 4 Het persoonsgebonden budget dat u ontvangt. Om uw eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden te berekenen, wordt het aantal uren ontvangen hulp in een periode vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief voor hulp bij het huishouden wordt door uw gemeente bepaald. Gebruikt u een hulpmiddel, voorziening of ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan geeft uw gemeente aan het CAK door welke bijdrage u daarvoor moet betalen. U betaalt echter nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. Let op! Heeft u een vraag over het uurtarief of de eigen bijdrage voor een hulpmiddel of voorziening? Stel uw vraag aan uw gemeente. Is de eigen bijdrage voor de ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de eigen bijdrage voor de hulp die u heeft ontvangen. Is de eigen bijdrage voor de ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage. U krijgt elke 4 weken een factuur van het CAK. Hierop staat het bedrag dat u moet betalen. 6

8 Betalingsregeling Kunt u een factuur niet in één keer betalen? Dan kunt u ook gespreid betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een aangepaste betalingsregeling. Bel voor meer informatie over een betalingsregeling het gratis informatienummer van het CAK: Zelf uw eigen bijdrage berekenen Wilt u weten wat u in 2009 ongeveer gaat betalen? l Op pagina 19 en 20 krijgt u een indicatie van uw eigen bijdrage. l Op de website kunt u met een rekenprogramma zelf uw eigen bijdrage berekenen. l Bel het gratis informatienummer van het CAK: Onze medewerkers rekenen dan voor u uit welke eigen bijdrage u in 2009 ongeveer gaat betalen. Houdt uw (gezamenlijke) inkomensgegevens van 2007 bij de hand als u belt. 7

9 Wat ontvangt u van het CAK? U ontvangt van het CAK een kennisgeving, een beschikking en facturen. De kennisgeving Krijgt u voor het eerst hulp? Of gebruikt u voor het eerst een hulpmiddel of voorziening? Dan geeft uw zorgaanbieder of gemeente uw gegevens door aan het CAK. Zodra uw gegevens in de administratie zijn opgenomen, ontvangt u van het CAK een kennisgeving. Het is belangrijk om de gegevens op de kennisgeving goed te controleren. Geef eventuele fouten door aan het CAK. Dat kan via het gratis informatienummer: kennisgeving: de kennisgeving is een brief waarin uw gegevens staan, zoals ze in de administratie van het CAK zijn opgenomen. Deze gegevens worden gebruikt voor het berekenen van uw eigen bijdrage. Het is belangrijk om de gegevens op de kennisgeving goed te controleren. Het aantal personen binnen uw huishouden In de kennisgeving staat met welke personen u volgens de administratie van het CAK een huishouden vormt. Dat is belangrijke informatie voor het berekenen van uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is namelijk niet alleen afhankelijk van uw inkomen, maar ook van het inkomen van uw eventuele partner. 8

10 Een huishouden kan uit verschillende personen bestaan. Bijvoorbeeld u met uw partner of echtgenoot. Maar ook met een broer, zus, tante, oom, nicht of neef. Voor het berekenen van uw eigen bijdrage worden al deze personen als partner gezien. LET OP! Inwonende, meerderjarige, kinderen worden niet als partner gezien. Minderjarige kinderen hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Persoonsgegevens en uw privacy Het CAK gebruikt uw gegevens alleen voor het berekenen van de eigen bijdrage. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover leest u in het privacyreglement van het CAK. Het privacyreglement staat op de website U kunt dit reglement ook schriftelijk opvragen. Wet Bescherming Persoonsgegevens: deze wet zorgt ervoor dat het CAK uw gegevens alleen mag gebruiken voor het berekenen van de eigen bijdrage. privacyreglement: document waarin omschreven staat hoe het CAK omgaat met uw persoonlijke gegevens. De beschikking Wanneer het CAK uw definitieve inkomensgegevens ontvangt van de Belastingdienst, wordt uw maximale periodebijdrage berekend. U ontvangt dan van het CAK een beschikking waarin staat wat uw maximale bijdrage per periode van 4 weken is. In de beschikking staan ook uw inkomensgegevens over 2007 en die van uw eventuele partner. 9

11 De factuur Van het CAK ontvangt u per periode van 4 weken een factuur. Op uw factuur staat: l Het bedrag dat u moet betalen voor de ondersteuning die u heeft gekregen. l Uw maximale periodebijdrage. l De naam van uw zorgaanbieder. l De naam van uw gemeente. l De eigen bijdrage voor het hulpmiddel of de voorziening. l De eigen bijdrage voor het persoonsgebonden budget. l Het aantal uren hulp bij het huishouden dat u heeft ontvangen. De uren staan per week vermeld. Deze gegevens ontvangt het CAK van uw zorgaanbieder. Staat het aantal uren zorg niet goed op de factuur? Op de factuur staat het aantal uren ondersteuning dat u in een periode heeft ontvangen. Bent u het niet eens met het aantal uren op de factuur? Dan moet u binnen 6 weken na de datum op de factuur doorgeven wat volgens u niet juist is. Dit kunt u telefonisch doen via Het CAK vraagt dan uw zorgaanbieder of gemeente om de gegevens te controleren. Blijkt na deze controle dat het wel klopt en wordt de factuur niet aangepast? Dan kunt u bezwaar maken bij het CAK. 10

12 LET OP! U moet de factuur waar u het niet mee eens bent wel eerst betalen. Het bedrag dat u met deze factuur eventueel te veel betaalt, wordt dan verrekend op een volgende factuur. Als dat niet mogelijk is, wordt het te veel betaalde bedrag aan u terugbetaald. Automatisch betalen U kunt de factuur ook automatisch betalen. U geeft het CAK dan toestemming om het bedrag op de factuur elke 4 weken van uw rekening af te schrijven. Dit doet u met een machtiging. Wilt u de factuur automatisch betalen? Vraag dan bij het CAK een set machtigingskaarten aan. Bel hiervoor het gratis informatienummer Of kijk op machtiging: uw officiële toestemming. 11

13 Bijzondere omstandigheden Aanpassing van de eigen bijdrage De eigen bijdrage in 2009 is gebaseerd op uw inkomen van Is uw inkomen sterk gedaald sinds 2007? Dan kan de eigen bijdrage worden aangepast. Uw eigen bijdrage moet wel definitief zijn vastgesteld. Een voorlopige eigen bijdrage kan niet worden aangepast. voorlopige eigen bijdrage: als het CAK van de Belastingdienst nog geen definitieve inkomensgegevens heeft ontvangen, betaalt u alvast een voorlopige eigen bijdrage. LET OP! Verwacht u dat uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner in 2009 minstens 1.816,- lager zal zijn dan in 2007? Dan is een aanpassing van de eigen bijdrage mogelijk. U kunt de aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met een inkomensformulier van het CAK. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen via of schriftelijk via: CAK O.v.v. inkomensformulier Antwoordnummer VB Den Haag Een postzegel is niet nodig. 12

14 Op het inkomensformulier vult u uw verwachte (gezamenlijke) verzamelinkomen over 2009 in. Het CAK vergelijkt dit inkomen met het verzamelinkomen over Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, stelt het CAK een voorlopige eigen bijdrage voor u vast. U kunt alleen een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen voor het huidige zorgjaar en het jaar daarvoor. zorgjaar: het jaar waarin u zorg ontvangt. Nadat het CAK de definitieve inkomensgegevens van de Belastingdienst heeft ontvangen, wordt uw definitieve eigen bijdrage vastgesteld. Blijkt dat uw definitieve verzamelinkomen hoger is dan het verwachte verzamelinkomen dat u heeft opgegeven? Dan ontvangt u mogelijk een naheffing. naheffing: als uw definitieve eigen bijdrage hoger is dan de voorlopige eigen bijdrage, krijgt u een naheffing. U moet dan bijbetalen. Voor het bedrag dat u moet bijbetalen, ontvangt u een factuur van het CAK. Voorlopige eigen bijdrage Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw inkomensgegevens. Als het CAK van de Belastingdienst nog geen definitieve inkomensgegevens heeft ontvangen, betaalt u alvast een voorlopige eigen bijdrage. U betaalt dan per periode van 4 weken de laagste eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag kan per gemeente verschillen. 13

15 Op het moment dat het CAK uw definitieve inkomensgegevens ontvangt van de Belastingdienst, wordt uw definitieve eigen bijdrage vastgesteld. Het kan zijn dat deze eigen bijdrage hoger is dan de voorlopige eigen bijdrage. In dat geval heeft u te weinig betaald en krijgt u een naheffing. Dit betekent dat u moet bijbetalen. Hiervoor ontvangt u een nieuwe factuur. LET OP! Heeft u een voorlopige eigen bijdrage betaald? Houd dan rekening met een eventuele naheffing. Vrijstelling eigen bijdrage Bent u of is uw partner opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan betaalt u hiervoor al een eigen bijdrage. U hoeft dan geen eigen bijdrage Wmo te betalen. Neem contact op met het CAK via of via Opvragen van gegevens Het CAK mag van de wet uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Deze gegevens gebruikt het CAK voor het vaststellen van uw eigen bijdrage. Wilt u niet dat uw inkomensgegevens worden opgevraagd bij de Belastingdienst? Stuur dan een brief naar het CAK. Geef in de brief duidelijk aan dat u niet wilt dat uw gegevens worden opgevraagd. Stuur uw brief (zonder postzegel) naar: CAK, T.a.v. Opvragen gegevens, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag LET OP! Geeft u geen toestemming om uw inkomensgegevens op te vragen? Dan betaalt u het volledige bedrag voor de zorg die u ontvangt. 14

16 Teruggave eigen bijdrage Er is een aantal regelingen om mensen met hoge zorgkosten te ondersteunen. Korting op uw eigen bijdrage Op 1 januari is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. De Buitengewone uitgaven regeling is hiermee vervallen. In deze wet is geregeld dat u automatisch 33% korting op uw eigen bijdrage Wmo ontvangt. Voorheen kon u een deel van uw eigen bijdrage terugvragen via de Belastingdienst en ontving u het met uw belastingteruggave. Nu wordt het voor u geregeld. De korting op de eigen bijdragen van 2009 wordt achteraf, in 2010, uitgekeerd. Vanaf 2010 wordt de korting direct verrekend op de factuur. Bijzondere bijstand van de gemeente Kunt u uw eigen bijdrage niet of moeilijk betalen? Dan kunt u bij uw gemeente vragen om bijzondere bijstand. Voor bijzondere bijstand beoordeelt de gemeente uw persoonlijke omstandigheden en uw financiële situatie. Afhankelijk van de uitkomsten kunt u het volledige bedrag of een deel daarvan vergoed krijgen. 15

17 U heeft een klacht Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het CAK? Of vindt u dat u niet juist bent behandeld door een medewerker van het CAK? Dan kunt u schriftelijk of via een klacht indienen. Vermeld in uw brief dat het om een klacht gaat. Verder moeten in uw brief minimaal de volgende gegevens staan: 1 Uw naam en adres of postadres. 2 De datum waarop u de klacht verstuurt. 3 Een omschrijving van uw klacht over het CAK. dienstverlening: hulp die een instantie biedt aan mensen. Door uw klacht kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Stuur uw klacht naar: CAK, afdeling klachten en bezwaren, antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Of kijk op LET OP! U kunt over beslissingen, beschikkingen of onjuiste facturen geen klacht indienen. Hiertegen dient u bezwaar te maken. Meer informatie Meer informatie over het indienen van een klacht leest u in de folder Ik heb een klacht. U kunt deze gratis folder schriftelijk of telefonisch aanvragen bij het CAK. U kunt deze folder ook lezen op onze website. 16

18 U heeft een bezwaar Heeft u bezwaar tegen een schriftelijk besluit van het CAK? In dit hoofdstuk leest u wat u kunt doen. Een bezwaarschrift indienen Wordt uw verzoek om herziening van de eigen bijdrage geweigerd of worden de uren op de factuur niet aangepast? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u vertelt waarom u van mening bent dat het besluit onjuist is. Stuur uw bezwaarschrift o.v.v. Bezwaarschrift naar het CAK. In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan: 1 Uw naam en adres. 2 De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt. 3 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 4 De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. 5 Uw handtekening. 6 Voeg als bijlage een kopie toe van de beschikking of de factuur waartegen u bezwaar maakt. 7 Uw telefoonnummer. Het is belangrijk om uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek. LET OP! Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken door het CAK zijn ontvangen. Deze periode gaat in op de datum van het besluit of de factuur waartegen u bezwaar maakt. 17

19 Stuur uw bezwaarschrift naar: CAK T.a.v. afdeling klachten en bezwaren Antwoordnummer VB Den Haag Een postzegel niet nodig. Meer informatie Meer informatie leest u in de folder Hoe dien ik een bezwaar in?. U kunt deze folder gratis telefonisch of schriftelijk aanvragen. U kunt deze folder ook lezen op onze website. 18

20 Zo wordt uw eigen bijdrage vastgesteld Voor het vaststellen van uw eigen bijdrage 2009 wordt gekeken naar uw leeftijd, uw inkomen en uw gezinssamenstelling. U voert een eenpersoons huishouden U bent jonger dan 65 jaar U bent 65 jaar of ouder Uw verzamelinkomen Uw verzamelinkomen Uw verzamelinkomen Uw verzamelinkomen bedraagt ,- bedraagt meer dan bedraagt ,- bedraagt meer dan of minder ,- of minder ,- Uw maximale periodebijdrage wordt vastgesteld op 17,20 Uw maximale periodebijdrage wordt vastgesteld op 17,20 Uw maximale periodebijdrage wordt als volgt berekend: uw verzamelinkomen minus ,- = uitkomst 15% van uitkomst plus 223,60 delen door 13 (perioden) = uw maximale periodebijdrage Uw maximale periodebijdrage wordt als volgt berekend: uw verzamelinkomen minus ,- = uitkomst 15% van uitkomst plus 223,60 delen door 13 (perioden) = uw maximale periodebijdrage LET OP: de maximale periodebijdrage kan per gemeente verschillen. 19

21 Kijk in onderstaand schema welke situatie op u van toepassing is. Het CAK gebruikt uw (gezamenlijk) verzamelinkomen over U voert een huishouden met meer personen Een of beiden is jonger dan 65 jaar U bent beiden 65 jaar of ouder Uw gezamenlijk Uw gezamenlijk Uw gezamenlijk Uw gezamenlijk verzamelinkomen verzamelinkomen verzamelinkomen verzamelinkomen bedraagt ,- bedraagt meer bedraagt ,- bedraagt meer of minder dan ,- of minder dan ,- Uw maximale periodebijdrage Uw maximale periodebijdrage wordt vastgesteld op 24,60 wordt vastgesteld op 24,60 Uw maximale periodebijdrage wordt als volgt berekend: uw verzamelinkomen minus ,- = uitkomst 15% van uitkomst plus 319,80 delen door 13 (perioden) = uw maximale periodebijdrage Uw maximale periodebijdrage wordt als volgt berekend: uw verzamelinkomen minus = uitkomst 15% van uitkomst plus 319,80 delen door 13 (perioden) = uw maximale periodebijdrage LET OP: de maximale periodebijdrage kan per gemeente verschillen. 20

22 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf Verpleging/verzorging en de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf is zorg die u ontvangt zonder dat u in een ziekenhuis of andere zorginstelling hoeft te logeren. Als u thuis verpleging of verzorging ontvangt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. Maakt u gebruik van Zorg zonder Verblijf en Wmo? Dan betaalt u nooit meer dan de voor u vastgestelde maximale eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. Meer informatie Meer informatie over de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf leest u op onze website: of in de gratis brochure Informatie over de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. U kunt deze opvragen via

23 Periodetabel 2009 Een zorgjaar bestaat uit 13 perioden. U ontvangt per periode een factuur. In de tabel staan de perioden met de begindatum, de einddatum en de weeknummers aangegeven. Periode Datum Weeknummers 1 29 december t/m 25 januari 1, 2, 3 en januari t/m 22 februari 5, 6, 7 en februari t/m 22 maart 9, 10, 11 en maart t/m 19 april 13, 14, 15 en april t/m 17 mei 17, 18, 19 en mei t/m 14 juni 21, 22, 23 en juni t/m 12 juli 25, 26, 27 en juli t/m 9 augustus 29, 30, 31 en augustus t/m 6 september 33, 34, 35 en september t/m 4 oktober 37, 38, 39 en oktober t/m 1 november 41, 42, 43 en november t/m 29 november 45, 46, 47 en november t/m 3 januari 49, 50, 51, 52 en 53 Let op! Periode 13 van het jaar 2009 bestaat uit 5 weken. 22

24 Wmo 0509 Zo kunt u ons bereiken: Heeft u vragen? Bel dan het gratis informatienummer Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt ons ook schriftelijk bereiken: CAK T.a.v. Wmo Antwoordnummer VB Den Haag Een postzegel is niet nodig. Of kijk op onze website:

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011 INFORMATIE 2011 Compensatie eigen risico 2011 Voor wie is deze folder? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2008 Compensatie eigen risico > Elke verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico van maximaal 150,-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010 INFORMATIE 2010 Compensatie eigen risico 2010 Wat doet het CAK? Het CAK verzorgt het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Ook berekent en factureert het CAK de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf,

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Compensatie eigen risico 2013

Compensatie eigen risico 2013 Compensatie eigen risico 2013 Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen als compensatie van uw verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland

Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland Productlegenda Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland S0920413 Naam afdeling of projectteam: Informatievoorziening Datum: 21-09-2011 Naam auteur: P. Whyte Versie:

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet 1 van 6 / Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Algemene vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden Veel gestelde vragen Tegemoetkoming meerkosten zorg Algemene vragen en antwoorden Wat is de Tegemoetkoming meerkosten Zorg? Het is een geldbedrag van de gemeente voor mensen met een laag inkomen die extra

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet

Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet Waarom dit formulier? Kunt u door bijzondere omstandigheden (een deel van) de ouderbijdrage niet betalen? En heeft het betalen van de ouderbijdrage ernstige nadelige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen Han Willems Wmo-raad en Algemene Senioren Vereniging Zeist, versie 28 juni 2013 Langdurige zorg die niet is verzekerd op basis van

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

Naar welk adres moet de post worden verstuurd?

Naar welk adres moet de post worden verstuurd? Sociale Zaken / WMO AANVRAAGFORMULIER WMO Let op: wilt u alle gegevens voor uw aanvraag invullen/meezenden? Wij kunnen een onvolledige aanvraag niet in behandeling nemen. Wij sturen dan uw onvolledige

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Beschikking. eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen?

Beschikking. eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen? Beschikking eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen? Toelichting op bestaande regelingen om personen met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet te komen. Flyer Beschikking De

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Error! Filename not specified. «Geslacht» «Voorl_en_naam» «Adres» «PC_en_woonplaats» datum 19 februari 2016 kenmerk doorkiesnummer 0800-2356842 onderwerp Persoonsgebonden budget beschermd wonen 2016 Geachte

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). CVZ, Postbus 320, 1110 AH Diemen www.cvz.nl

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie