PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1

2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen Woningaanpassingen Adressen en telefoonnummers 12 2

3 1. Algemeen Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of een woningaanpassing? Dan kunt u kiezen uit zorg in natura of in sommige situaties een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de ISD alles en bij een persoonsgebonden budget (pgb) geldt vanaf 1 januari 2015 het trekkingsrecht. U krijgt het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget (zie kopje trekkingsrecht). Het is belangrijk om de keus te maken die het beste bij u past. Deze folder kan u daarbij helpen. Trekkingsrecht Wat is trekkingsrecht? Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente. Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over. Voor wie geldt het trekkingsrecht? Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in 2015 via de Wmo een pgb van de gemeente krijgt. Het geldt ook voor iedereen die in 2015 een pgb krijgt in het kader van de Jeugdwet en van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Wat moet ik doen? Ontving u in 2014 al een pgb (vanuit de AWBZ of de Wmo), dan heeft u een brief van de SVB gekregen. Hierin staat dat met ingang van 1 januari 2015 het trekkingsrecht geldt voor uw pgb. Omdat de SVB vanaf 1 januari 2015 uw zorgverlener betaalt, heeft de SVB de zorgovereenkomst nodig die u hebt afgesloten met uw zorgverlener(s) of zorginstelling(en). Deze zorgovereenkomsten moeten wel geldig zijn op 1 januari 2015 en moet u toesturen aan de SVB. Hebt u (nog) geen zorgovereenkomst afgesloten, zorg er dan voor dat u dat alsnog doet. U vindt modelzorgovereenkomsten op de website van de SVB U kunt de SVB ook bellen op (030) Dan sturen zij u een modelzorgovereenkomst die u kunt invullen. Wat verandert er met de invoering van het trekkingsrecht? Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Daarvoor dient u een declaratie in. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. U krijgt elke maand een overzicht van uw uitgaven. Op het overzicht staat ook hoeveel budget u nog over hebt. Op de website van de SVB kunt u via Mijn PGB altijd uw budget en de betalingen bekijken. De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en 3

4 uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen. Uw hulp wordt ziek Als uw hulp ziek wordt bent u wettelijk verplicht om uw hulp voor een bepaalde periode door te betalen. U kunt dit bedrag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug krijgen. Dit bedrag kunt u besteden aan vervangende hulp. U bent wel verplicht om de ziekmelding van uw hulp op de dag van ziekmelding en voor uur aan de SVB door te geven. Werkt uw hulp op vier of meer dagen per week bij u? Dan betaalt de SVB het loon door van uw hulp tot maximaal 104 weken. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor drie dagen of minder per week? Dan betaalt de SVB het loon maximaal 6 weken door. Hebt u uw hulp beter gemeld? Maar wordt uw hulp binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt de SVB de nieuwe ziektedagen op bij de vorige. De SVB beschouwt deze dagen als één ziekteperiode. Als werkgever bent u ook verplicht om uw hulp bij ziekte te begeleiden, zodat uw hulp zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De SVB kan u daarbij helpen door een professionele ARBO-dienst in te schakelen. U hoeft voor de begeleiding van uw hulp door de ARBO-dienst niets te betalen. 2. Pgb algemeen Pgb Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo voor hulp bij het huishouden, begeleiding een hulpmiddel of woningaanpassing, dan kunt u aangeven dat u een pgb wenst. Vanaf 1 januari 2015 zijn de voorwaarden waaronder een pgb verstrekt kan worden aangescherpt. De belangrijkste voorwaarden voor het pgb in de Wmo 2015: U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en de hulpmiddelen die u inkoopt. Sommige pgb houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Voorwaarden pgb via sociaal netwerk Het uitbetalen van personen uit uw omgeving is alleen onder voorwaarden mogelijk. U of uw vertegenwoordiger moet aangeven welke hulp de mantelzorger levert en welk deel van deze hulp uitbetaald moet worden en waarom (motiveringsplicht). De wens om vrienden, kennissen, collega s en buren (informele hulp) te betalen is afhankelijk van een aantal zaken: de sociale relatie die de pgb-houder met deze personen heeft, de omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg die iemand verleent, de totale belasting van de mantelzorger, de gebruikelijke hulp, werk, het type hulp, de frequentie van de geboden hulp, de duur van de hulp (tijdelijk of langere periode) en de mate van de verplichting. 4

5 Het is belangrijk om eerst het besluit van de ISD af te wachten, voordat u kosten gaat maken. Pgb is geen inkomen Het pgb is bestemd voor het inkopen van een voorziening of hulp bij het huishouden. Het pgb wordt niet als inkomen gezien. Dit betekent dat het pgb geen invloed heeft op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. Terugbetalen wat u niet hebt uitgegeven Het pgb wordt betaald van gemeenschapsgeld dat bestemd is voor inkoop van hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hebt u een deel van het pgb niet hieraan uitgegeven? Dan moet u dat geld terugbetalen. Geen recht op een pgb In sommige gevallen kan de ISD bepalen dat u geen pgb krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: U voldoet niet aan de voorwaarden voor een pgb. U hebt in het verleden misbruik gemaakt van een pgb. 5

6 3. Hulp bij het Huishouden en begeleiding Verschillen zorg in natura en het pgb Vooral bij hulp bij het huishouden en begeleiding zijn er veel verschillen tussen zorg in natura en een pgb. Daarom voor u nog even de verschillen op een rijtje. Zorg in natura Voorkeur aangeven van de zorgaanbieders, waar de ISD een contract mee heeft. De ISD zorgt dat u hulp krijgt. De ISD betaalt de zorgaanbieder. De ISD regelt de belangrijkste afspraken met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder maakt persoonlijke afspraken met u over uw hulp. De zorgaanbieder zorgt dat u zoveel mogelijk dezelfde hulp krijgt van dezelfde medewerker op een afgesproken tijdstip. Het kan voorkomen dat niet altijd aan het door u gewenste tijdstip kan worden voldaan. Bij ziekte zorgt de zorgaanbieder voor een vervanger. U hoeft bijna geen administratie te doen. Persoonsgebonden budget U kunt zelf uw zorgaanbieder/hulp kiezen. U moet de belangrijkste zaken zelf regelen (personeel zoeken, afspraken maken en verplichtingen richting de Sociale verzekeringsbank). U kunt zelf afspreken wanneer uw hulp komt en wat de hulp voor u moet doen. U moet een administratie bijhouden en kunnen aantonen hoe u het pgb hebt uitgegeven. U kunt werkgeversverplichtingen krijgen. Als u een arbeidsovereenkomst hebt met uw hulp, moet u bij ziekte van de hulp zelf voor een vervanger zorgen. Als u een arbeidsovereenkomst hebt met uw hulp, bent u verplicht om het salaris voor een bepaalde periode door te betalen. U kunt dit bedrag via de SVB terug krijgen. Rechtsbijstand en wettelijke aansprakelijkheid. De SVB heeft voor budgethouders collectieve verzekeringen afgesloten. De ISD Bollenstreek heeft de afspraak met de SVB dat u daar gebruik van kunt maken. U kunt een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering. Dit kan bijvoorbeeld als uw hulp zich niet aan de afspraken houdt en u komt er samen niet uit. U kunt zich dan melden bij de SVB. U hoeft zelf geen advocaat in te schakelen. Wettelijke aansprakelijkheid: een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeuren dat uw hulp tijdens het werk schade veroorzaakt. Dat kan zowel lichamelijk letsel zijn als schade aan eigendommen. Bijvoorbeeld uw hulp valt van een trapje of laat een dure vaas kapot vallen. Het is ook mogelijk dat uw hulp tijdens het werk schade oploopt waarvoor u als budgethouder wettelijk aansprakelijk wordt gesteld. Mocht dit gebeuren dan kunt u contact opnemen met de SVB. De SVB stuurt u een schadeformulier. 6

7 Hoeveel hulp krijgt u? Om in aanmerking te komen voor een pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding moet eerst vastgesteld worden of u hulp nodig hebt, welke soort hulp en hoeveel uur. De beoordeling vindt plaats via een gesprek met een consulent van de ISD. Dit gebeurt via een huisbezoek. In bepaalde situaties kan de ISD een extern advies aanvragen. De adviseur neemt soms ook contact op met uw huisarts of specialist. Hiervoor vraagt de ISD om uw toestemming. Wanneer ontvangt u een reactie? U krijgt na het indienen van het meldingsformulier binnen acht weken een bericht met een besluit. Het onderzoek mag zes weken duren en de periode waarbinnen wij een besluit nemen twee weken. Het kan voorkomen dat deze termijn niet wordt gehaald, omdat er bijvoorbeeld informatie bij een arts is opgevraagd. In die gevallen krijgt u tijdig bericht van ons dat uw aanvraag niet tijdig afgehandeld kan worden. De hoogte van uw pgb De hoogte van uw Pgb wordt berekend op basis van de hoeveelheid hulp die u nodig hebt en het type hulp waarvoor u in aanmerking komt. In het indicatiebesluit staat hoe het bedrag van uw pgb tot stand is gekomen. Eigen bijdrage Of u nu gebruik maakt van een pgb of zorg in natura, u moet altijd een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dat heet de eigen bijdrage. Deze kosten kunt u niet uit uw pgb betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Voor de eigen bijdrage ontvangt u een nota van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor informatie over uw eigen bijdrage kunt u ook terecht op de website van het CAK of contact opnemen met het gratis telefoonnummer (0800)1925. Mogelijkheden Hulp bij het huishouden Er zijn drie soorten bedragen voor de hulp bij het huishouden. 1. Vergoeding 15,55 per uur (Pgb-A) Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op drie of minder dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. Uw hulp kan een zogenoemde Alfahulp zijn, maar ook een familielid of kennis. Omdat de arbeidsovereenkomst die u met uw hulp heeft onder de Regeling dienstverlening aan huis valt, hoeft u geen werkgeverslasten te betalen. U betaalt daarom ook geen premie voor de sociale verzekeringen. Uw hulp moet zelf zorgen voor de aangifte van de inkomstenbelasting. U moet bijhouden voor hoeveel uur u hulp hebt gehad. 7

8 2. Vergoeding 18,10 per uur Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: Er is sprake van noodzakelijke hulp in categorie 1 (eenvoudige huishoudelijke taken). Mogelijkheid 1: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op meer dan 3 dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. U doet één keer per jaar loonaangifte bij de Belastingdienst. U moet werkgeverslasten afdragen. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest. Mogelijkheid 2: U regelt uw hulp via een zorgaanbieder, zorginstelling of zelfstandig ondernemer. U moet een zorgovereenkomst met de aanbieder afsluiten. De hulp die u komt helpen is in dienst bij de zorgaanbieder of zorginstelling. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest. 3. Vergoeding 21,40 per uur Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: Er is sprake van noodzakelijke hulp in categorie 2 of 3. Categorie 2 is intensievere hulp bij bepaalde gecompliceerde thuissituaties. Categorie 3 is naast huishoudelijke hulp ook hulp bij het bereiden van maaltijden, hulp bij het opvoeden van kinderen en de organisatie van het huishouden. Mogelijkheid 1: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op meer dan 3 dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. U doet één keer per jaar loonaangifte bij de belastingdienst. U moet werkgeverslasten afdragen. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest Mogelijkheid 2: U regelt uw hulp via een zorgaanbieder, zorginstelling of zelfstandig ondernemer. U moet een zorgovereenkomst met de aanbieder afsluiten. De hulp die u komt helpen is in dienst bij de zorgaanbieder of zorginstelling. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest Mogelijkheden begeleiding Er zit een verschil in het tarief voor begeleiding geleverd door een gekwalificeerde instelling of begeleiding door personen die niet werkzaam zijn via een gekwalificeerde instelling. 8

9 Daarnaast geldt er een apart tarief van 20,- indien de begeleiding wordt geleverd door een niet daartoe opgeleid persoon (via uw sociale netwerk). Begeleiding individueel 1. Reguliere individuele begeleiding via een gekwalificeerde instelling. 2. Gespecialiseerde individuele begeleiding al dan niet via een gekwalificeerde instelling. De hoogte van het pgb wordt maximaal: Klasse Regulier begeleiding (individueel) per 4 wkn 1 143,80 143, ,40 431, ,90 790, , , , , , , , , , ,60 9 Nvt Nvt Gespecialiseerde begeleiding (individueel) per 4 wkn Voor reguliere begeleiding (individueel) en gespecialiseerde begeleiding (individueel) door personen die niet werkzaam zijn via een gekwalificeerde instelling wordt een korting toegepast van 20% op het tarief reguliere begeleiding individueel. De hoogte van het pgb wordt maximaal: Klasse Regulier begeleiding (Individueel) per 4 weken 1 115,05 115, ,10 345, ,75 632, ,90 977, , , , , , , , ,50 9 Nvt Nvt Gespecialiseerde begeleiding (individueel) per 4 weken Dagbesteding Voor de hoogte van het pgb voor dagbesteding zijn de tarieven van toepassing die met aanbieders van zorg in natura zijn overeengekomen. 9

10 Klasse Reguliere dagbesteding Per 4 weken Gespecialiseerde dagbesteding per 4 weken 1 62,20 93, ,60 280, ,00 468, ,40 655, ,80 842, , , , , , , , ,20 Controle en verantwoording Voor de controle en verantwoording van uw pgb moet u een aantal zaken kunnen laten zien: Zorgovereenkomst met uw aanbieders Urenadministratie Betalingen die de SVB voor u heeft gedaan Modelovereenkomsten U kunt bij de SVB een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst, zorgovereenkomst en overeenkomst van opdracht opvragen. De SVB kan u ook adviseren welke overeenkomst u moet gebruiken. 4. Hulpmiddelen Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is maximaal het bedrag dat u hebt uitgegeven. Hiervan moet u bewijsmiddelen kunnen laten zien. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de ISD moet uitgeven om het hulpmiddel voor u te huren of aan te schaffen. Het pgb bestaat uit een bedrag voor de aanschaf en een tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud en de verzekering van het hulpmiddel. Betaling Voor 2015 geldt dat de gemeente deze pgb s nog uitbetaald. Echter het pgb wordt niet meer aan u uitbetaald maar aan de leverancier. Dit komt overeen met het trekkingsrecht dat met ingang van 1 januari 2015 voor elke pgb van toepassing is. Eisen Om u te helpen bij een goed en geschikt hulpmiddel geeft de ISD u een programma van eisen. Hierin staan de minimale eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen. Hoe lang moet u met een hulpmiddel doen? De gemeente gaat uit van een gebruiksduur van de hulpmiddelen van tenminste 7 jaar (91 periodes). Het is verstandig om een hulpmiddel van goede kwaliteit aan te 10

11 schaffen en ook het onderhoud goed te regelen. Vraagt u binnen 7 jaar opnieuw een hulpmiddel aan omdat uw hulpmiddel gestolen is of kapot is gegaan? Dan kan deze aanvraag worden afgewezen. Is uw hulpmiddel om medische redenen niet meer geschikt? Dan geldt deze regel niet. U krijgt dan een nieuwe indicatie en een nieuw pgb. Onderhoud, reparatie en verzekering Als u met een pgb een hulpmiddel aanschaft bent u ook verplicht om een onderhouds- en reparatiecontract af te sluiten. Voor scootmobielen en elektronische rolstoelen bent u ook verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Een verzekering tegen diefstal raden wij u aan. Controle De ISD controleert of u het hulpmiddel daadwerkelijk hebt aangeschaft of gehuurd. Bij de controle wordt gekeken naar: Hebt u een geschikt middel aangeschaft. Hebt u het hulpmiddel en het aankoopbewijs in uw bezit. Gebruikt u het hulpmiddel. Hebt u een onderhoudscontract afgesloten. Hebt u, indien van toepassing, een WA-verzekering geregeld. Zorg ervoor dat u voldoet aan de regels. Dat voorkomt dat de ISD het pgb moet terugvorderen. Teruggeven voorziening Hebt u een hulpmiddel dat duurder is dan 1.500,- en het wordt binnen twee jaar na aanschaf niet meer gebruikt? Dan moet u het hulpmiddel teruggeven aan de ISD. Hulpmiddel voor korte tijd Hebt u korter dan een half jaar een hulpmiddel nodig om mobiel te blijven? U kunt dit hulpmiddel dan via de zorgverzekeraar of de Wlz ontvangen. Via de Wmo is dat niet mogelijk. Voor deze tijdelijke hulpmiddelen kunt u terecht bij de Thuiszorgwinkel. 5. Woningaanpassingen Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is gelijk aan het bedrag dat u hebt uitgegeven. Hiervan moet u bewijsmiddelen kunnen laten zien. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de ISD moet uitgeven om de aanpassing voor u te laten uitvoeren. Betaling Voor 2015 geldt dat de gemeente deze pgb s nog uitbetaald. Echter het pgb wordt niet meer aan u uitbetaald maar aan de leverancier. Dit komt overeen met het trekkingsrecht dat met ingang van 1 januari 2015 voor elke pgb van toepassing is. 11

12 6. Adressen Hoe kunt u in contact komen met de ISD? Kantooradres: Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres) Postadres: Postbus 255, 2160 AG Lisse Telefoon (gratis): (0800) (op iedere werkdag van uur tot uur) Fax: (0252) Website: Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/de gemeentewinkel van uw woonplaats. Locatie Adres Openingstijden Lokaal loket Hillegom (gemeentehuis) Lokaal loket Lisse (gemeentehuis) Lokaal loket Noordwijk (gemeentehuis) Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (gezondheidscentrum) Gemeentewinkel Teylingen (zorgloket) Hoofdstraat EC Hillegom Heereweg BS Lisse Voorstraat HW Noordwijk Via Antiqua HW Noordwijkerhout Wilhelminalaan CS Sassenheim uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur en op afspraak uur tot uur Overige instanties: Centraal Administratie Kantoor (CAK) Antwoordnummer VB Den Haag Telefoon (0800) Website : Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) Graadt van Roggenweg AH Utrecht Postbus RA Utrecht Telefoon (030) Website: Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 12

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie