PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1

2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen Woningaanpassingen Adressen en telefoonnummers 12 2

3 1. Algemeen Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of een woningaanpassing? Dan kunt u kiezen uit zorg in natura of in sommige situaties een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de ISD alles en bij een persoonsgebonden budget (pgb) geldt vanaf 1 januari 2015 het trekkingsrecht. U krijgt het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget (zie kopje trekkingsrecht). Het is belangrijk om de keus te maken die het beste bij u past. Deze folder kan u daarbij helpen. Trekkingsrecht Wat is trekkingsrecht? Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente. Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over. Voor wie geldt het trekkingsrecht? Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in 2015 via de Wmo een pgb van de gemeente krijgt. Het geldt ook voor iedereen die in 2015 een pgb krijgt in het kader van de Jeugdwet en van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Wat moet ik doen? Ontving u in 2014 al een pgb (vanuit de AWBZ of de Wmo), dan heeft u een brief van de SVB gekregen. Hierin staat dat met ingang van 1 januari 2015 het trekkingsrecht geldt voor uw pgb. Omdat de SVB vanaf 1 januari 2015 uw zorgverlener betaalt, heeft de SVB de zorgovereenkomst nodig die u hebt afgesloten met uw zorgverlener(s) of zorginstelling(en). Deze zorgovereenkomsten moeten wel geldig zijn op 1 januari 2015 en moet u toesturen aan de SVB. Hebt u (nog) geen zorgovereenkomst afgesloten, zorg er dan voor dat u dat alsnog doet. U vindt modelzorgovereenkomsten op de website van de SVB U kunt de SVB ook bellen op (030) Dan sturen zij u een modelzorgovereenkomst die u kunt invullen. Wat verandert er met de invoering van het trekkingsrecht? Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Daarvoor dient u een declaratie in. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. U krijgt elke maand een overzicht van uw uitgaven. Op het overzicht staat ook hoeveel budget u nog over hebt. Op de website van de SVB kunt u via Mijn PGB altijd uw budget en de betalingen bekijken. De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en 3

4 uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen. Uw hulp wordt ziek Als uw hulp ziek wordt bent u wettelijk verplicht om uw hulp voor een bepaalde periode door te betalen. U kunt dit bedrag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug krijgen. Dit bedrag kunt u besteden aan vervangende hulp. U bent wel verplicht om de ziekmelding van uw hulp op de dag van ziekmelding en voor uur aan de SVB door te geven. Werkt uw hulp op vier of meer dagen per week bij u? Dan betaalt de SVB het loon door van uw hulp tot maximaal 104 weken. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor drie dagen of minder per week? Dan betaalt de SVB het loon maximaal 6 weken door. Hebt u uw hulp beter gemeld? Maar wordt uw hulp binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt de SVB de nieuwe ziektedagen op bij de vorige. De SVB beschouwt deze dagen als één ziekteperiode. Als werkgever bent u ook verplicht om uw hulp bij ziekte te begeleiden, zodat uw hulp zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De SVB kan u daarbij helpen door een professionele ARBO-dienst in te schakelen. U hoeft voor de begeleiding van uw hulp door de ARBO-dienst niets te betalen. 2. Pgb algemeen Pgb Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo voor hulp bij het huishouden, begeleiding een hulpmiddel of woningaanpassing, dan kunt u aangeven dat u een pgb wenst. Vanaf 1 januari 2015 zijn de voorwaarden waaronder een pgb verstrekt kan worden aangescherpt. De belangrijkste voorwaarden voor het pgb in de Wmo 2015: U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en de hulpmiddelen die u inkoopt. Sommige pgb houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Voorwaarden pgb via sociaal netwerk Het uitbetalen van personen uit uw omgeving is alleen onder voorwaarden mogelijk. U of uw vertegenwoordiger moet aangeven welke hulp de mantelzorger levert en welk deel van deze hulp uitbetaald moet worden en waarom (motiveringsplicht). De wens om vrienden, kennissen, collega s en buren (informele hulp) te betalen is afhankelijk van een aantal zaken: de sociale relatie die de pgb-houder met deze personen heeft, de omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg die iemand verleent, de totale belasting van de mantelzorger, de gebruikelijke hulp, werk, het type hulp, de frequentie van de geboden hulp, de duur van de hulp (tijdelijk of langere periode) en de mate van de verplichting. 4

5 Het is belangrijk om eerst het besluit van de ISD af te wachten, voordat u kosten gaat maken. Pgb is geen inkomen Het pgb is bestemd voor het inkopen van een voorziening of hulp bij het huishouden. Het pgb wordt niet als inkomen gezien. Dit betekent dat het pgb geen invloed heeft op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. Terugbetalen wat u niet hebt uitgegeven Het pgb wordt betaald van gemeenschapsgeld dat bestemd is voor inkoop van hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hebt u een deel van het pgb niet hieraan uitgegeven? Dan moet u dat geld terugbetalen. Geen recht op een pgb In sommige gevallen kan de ISD bepalen dat u geen pgb krijgt. Voorbeelden hiervan zijn: U voldoet niet aan de voorwaarden voor een pgb. U hebt in het verleden misbruik gemaakt van een pgb. 5

6 3. Hulp bij het Huishouden en begeleiding Verschillen zorg in natura en het pgb Vooral bij hulp bij het huishouden en begeleiding zijn er veel verschillen tussen zorg in natura en een pgb. Daarom voor u nog even de verschillen op een rijtje. Zorg in natura Voorkeur aangeven van de zorgaanbieders, waar de ISD een contract mee heeft. De ISD zorgt dat u hulp krijgt. De ISD betaalt de zorgaanbieder. De ISD regelt de belangrijkste afspraken met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder maakt persoonlijke afspraken met u over uw hulp. De zorgaanbieder zorgt dat u zoveel mogelijk dezelfde hulp krijgt van dezelfde medewerker op een afgesproken tijdstip. Het kan voorkomen dat niet altijd aan het door u gewenste tijdstip kan worden voldaan. Bij ziekte zorgt de zorgaanbieder voor een vervanger. U hoeft bijna geen administratie te doen. Persoonsgebonden budget U kunt zelf uw zorgaanbieder/hulp kiezen. U moet de belangrijkste zaken zelf regelen (personeel zoeken, afspraken maken en verplichtingen richting de Sociale verzekeringsbank). U kunt zelf afspreken wanneer uw hulp komt en wat de hulp voor u moet doen. U moet een administratie bijhouden en kunnen aantonen hoe u het pgb hebt uitgegeven. U kunt werkgeversverplichtingen krijgen. Als u een arbeidsovereenkomst hebt met uw hulp, moet u bij ziekte van de hulp zelf voor een vervanger zorgen. Als u een arbeidsovereenkomst hebt met uw hulp, bent u verplicht om het salaris voor een bepaalde periode door te betalen. U kunt dit bedrag via de SVB terug krijgen. Rechtsbijstand en wettelijke aansprakelijkheid. De SVB heeft voor budgethouders collectieve verzekeringen afgesloten. De ISD Bollenstreek heeft de afspraak met de SVB dat u daar gebruik van kunt maken. U kunt een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering. Dit kan bijvoorbeeld als uw hulp zich niet aan de afspraken houdt en u komt er samen niet uit. U kunt zich dan melden bij de SVB. U hoeft zelf geen advocaat in te schakelen. Wettelijke aansprakelijkheid: een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeuren dat uw hulp tijdens het werk schade veroorzaakt. Dat kan zowel lichamelijk letsel zijn als schade aan eigendommen. Bijvoorbeeld uw hulp valt van een trapje of laat een dure vaas kapot vallen. Het is ook mogelijk dat uw hulp tijdens het werk schade oploopt waarvoor u als budgethouder wettelijk aansprakelijk wordt gesteld. Mocht dit gebeuren dan kunt u contact opnemen met de SVB. De SVB stuurt u een schadeformulier. 6

7 Hoeveel hulp krijgt u? Om in aanmerking te komen voor een pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding moet eerst vastgesteld worden of u hulp nodig hebt, welke soort hulp en hoeveel uur. De beoordeling vindt plaats via een gesprek met een consulent van de ISD. Dit gebeurt via een huisbezoek. In bepaalde situaties kan de ISD een extern advies aanvragen. De adviseur neemt soms ook contact op met uw huisarts of specialist. Hiervoor vraagt de ISD om uw toestemming. Wanneer ontvangt u een reactie? U krijgt na het indienen van het meldingsformulier binnen acht weken een bericht met een besluit. Het onderzoek mag zes weken duren en de periode waarbinnen wij een besluit nemen twee weken. Het kan voorkomen dat deze termijn niet wordt gehaald, omdat er bijvoorbeeld informatie bij een arts is opgevraagd. In die gevallen krijgt u tijdig bericht van ons dat uw aanvraag niet tijdig afgehandeld kan worden. De hoogte van uw pgb De hoogte van uw Pgb wordt berekend op basis van de hoeveelheid hulp die u nodig hebt en het type hulp waarvoor u in aanmerking komt. In het indicatiebesluit staat hoe het bedrag van uw pgb tot stand is gekomen. Eigen bijdrage Of u nu gebruik maakt van een pgb of zorg in natura, u moet altijd een gedeelte van de kosten zelf betalen. Dat heet de eigen bijdrage. Deze kosten kunt u niet uit uw pgb betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Voor de eigen bijdrage ontvangt u een nota van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor informatie over uw eigen bijdrage kunt u ook terecht op de website van het CAK of contact opnemen met het gratis telefoonnummer (0800)1925. Mogelijkheden Hulp bij het huishouden Er zijn drie soorten bedragen voor de hulp bij het huishouden. 1. Vergoeding 15,55 per uur (Pgb-A) Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op drie of minder dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. Uw hulp kan een zogenoemde Alfahulp zijn, maar ook een familielid of kennis. Omdat de arbeidsovereenkomst die u met uw hulp heeft onder de Regeling dienstverlening aan huis valt, hoeft u geen werkgeverslasten te betalen. U betaalt daarom ook geen premie voor de sociale verzekeringen. Uw hulp moet zelf zorgen voor de aangifte van de inkomstenbelasting. U moet bijhouden voor hoeveel uur u hulp hebt gehad. 7

8 2. Vergoeding 18,10 per uur Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: Er is sprake van noodzakelijke hulp in categorie 1 (eenvoudige huishoudelijke taken). Mogelijkheid 1: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op meer dan 3 dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. U doet één keer per jaar loonaangifte bij de Belastingdienst. U moet werkgeverslasten afdragen. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest. Mogelijkheid 2: U regelt uw hulp via een zorgaanbieder, zorginstelling of zelfstandig ondernemer. U moet een zorgovereenkomst met de aanbieder afsluiten. De hulp die u komt helpen is in dienst bij de zorgaanbieder of zorginstelling. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest. 3. Vergoeding 21,40 per uur Voorwaarden voor deze vergoeding zijn: Er is sprake van noodzakelijke hulp in categorie 2 of 3. Categorie 2 is intensievere hulp bij bepaalde gecompliceerde thuissituaties. Categorie 3 is naast huishoudelijke hulp ook hulp bij het bereiden van maaltijden, hulp bij het opvoeden van kinderen en de organisatie van het huishouden. Mogelijkheid 1: U regelt zelf uw hulp. Uw hulp komt u op meer dan 3 dagen per week helpen. U moet met uw hulp een arbeidsovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet u kunnen laten zien, als daarom gevraagd wordt. U doet één keer per jaar loonaangifte bij de belastingdienst. U moet werkgeverslasten afdragen. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest Mogelijkheid 2: U regelt uw hulp via een zorgaanbieder, zorginstelling of zelfstandig ondernemer. U moet een zorgovereenkomst met de aanbieder afsluiten. De hulp die u komt helpen is in dienst bij de zorgaanbieder of zorginstelling. U moet een administratie bijhouden hoeveel uur uw hulp is geweest Mogelijkheden begeleiding Er zit een verschil in het tarief voor begeleiding geleverd door een gekwalificeerde instelling of begeleiding door personen die niet werkzaam zijn via een gekwalificeerde instelling. 8

9 Daarnaast geldt er een apart tarief van 20,- indien de begeleiding wordt geleverd door een niet daartoe opgeleid persoon (via uw sociale netwerk). Begeleiding individueel 1. Reguliere individuele begeleiding via een gekwalificeerde instelling. 2. Gespecialiseerde individuele begeleiding al dan niet via een gekwalificeerde instelling. De hoogte van het pgb wordt maximaal: Klasse Regulier begeleiding (individueel) per 4 wkn 1 143,80 143, ,40 431, ,90 790, , , , , , , , , , ,60 9 Nvt Nvt Gespecialiseerde begeleiding (individueel) per 4 wkn Voor reguliere begeleiding (individueel) en gespecialiseerde begeleiding (individueel) door personen die niet werkzaam zijn via een gekwalificeerde instelling wordt een korting toegepast van 20% op het tarief reguliere begeleiding individueel. De hoogte van het pgb wordt maximaal: Klasse Regulier begeleiding (Individueel) per 4 weken 1 115,05 115, ,10 345, ,75 632, ,90 977, , , , , , , , ,50 9 Nvt Nvt Gespecialiseerde begeleiding (individueel) per 4 weken Dagbesteding Voor de hoogte van het pgb voor dagbesteding zijn de tarieven van toepassing die met aanbieders van zorg in natura zijn overeengekomen. 9

10 Klasse Reguliere dagbesteding Per 4 weken Gespecialiseerde dagbesteding per 4 weken 1 62,20 93, ,60 280, ,00 468, ,40 655, ,80 842, , , , , , , , ,20 Controle en verantwoording Voor de controle en verantwoording van uw pgb moet u een aantal zaken kunnen laten zien: Zorgovereenkomst met uw aanbieders Urenadministratie Betalingen die de SVB voor u heeft gedaan Modelovereenkomsten U kunt bij de SVB een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst, zorgovereenkomst en overeenkomst van opdracht opvragen. De SVB kan u ook adviseren welke overeenkomst u moet gebruiken. 4. Hulpmiddelen Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is maximaal het bedrag dat u hebt uitgegeven. Hiervan moet u bewijsmiddelen kunnen laten zien. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de ISD moet uitgeven om het hulpmiddel voor u te huren of aan te schaffen. Het pgb bestaat uit een bedrag voor de aanschaf en een tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud en de verzekering van het hulpmiddel. Betaling Voor 2015 geldt dat de gemeente deze pgb s nog uitbetaald. Echter het pgb wordt niet meer aan u uitbetaald maar aan de leverancier. Dit komt overeen met het trekkingsrecht dat met ingang van 1 januari 2015 voor elke pgb van toepassing is. Eisen Om u te helpen bij een goed en geschikt hulpmiddel geeft de ISD u een programma van eisen. Hierin staan de minimale eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen. Hoe lang moet u met een hulpmiddel doen? De gemeente gaat uit van een gebruiksduur van de hulpmiddelen van tenminste 7 jaar (91 periodes). Het is verstandig om een hulpmiddel van goede kwaliteit aan te 10

11 schaffen en ook het onderhoud goed te regelen. Vraagt u binnen 7 jaar opnieuw een hulpmiddel aan omdat uw hulpmiddel gestolen is of kapot is gegaan? Dan kan deze aanvraag worden afgewezen. Is uw hulpmiddel om medische redenen niet meer geschikt? Dan geldt deze regel niet. U krijgt dan een nieuwe indicatie en een nieuw pgb. Onderhoud, reparatie en verzekering Als u met een pgb een hulpmiddel aanschaft bent u ook verplicht om een onderhouds- en reparatiecontract af te sluiten. Voor scootmobielen en elektronische rolstoelen bent u ook verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Een verzekering tegen diefstal raden wij u aan. Controle De ISD controleert of u het hulpmiddel daadwerkelijk hebt aangeschaft of gehuurd. Bij de controle wordt gekeken naar: Hebt u een geschikt middel aangeschaft. Hebt u het hulpmiddel en het aankoopbewijs in uw bezit. Gebruikt u het hulpmiddel. Hebt u een onderhoudscontract afgesloten. Hebt u, indien van toepassing, een WA-verzekering geregeld. Zorg ervoor dat u voldoet aan de regels. Dat voorkomt dat de ISD het pgb moet terugvorderen. Teruggeven voorziening Hebt u een hulpmiddel dat duurder is dan 1.500,- en het wordt binnen twee jaar na aanschaf niet meer gebruikt? Dan moet u het hulpmiddel teruggeven aan de ISD. Hulpmiddel voor korte tijd Hebt u korter dan een half jaar een hulpmiddel nodig om mobiel te blijven? U kunt dit hulpmiddel dan via de zorgverzekeraar of de Wlz ontvangen. Via de Wmo is dat niet mogelijk. Voor deze tijdelijke hulpmiddelen kunt u terecht bij de Thuiszorgwinkel. 5. Woningaanpassingen Hoogte van het pgb De hoogte van het pgb is gelijk aan het bedrag dat u hebt uitgegeven. Hiervan moet u bewijsmiddelen kunnen laten zien. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de ISD moet uitgeven om de aanpassing voor u te laten uitvoeren. Betaling Voor 2015 geldt dat de gemeente deze pgb s nog uitbetaald. Echter het pgb wordt niet meer aan u uitbetaald maar aan de leverancier. Dit komt overeen met het trekkingsrecht dat met ingang van 1 januari 2015 voor elke pgb van toepassing is. 11

12 6. Adressen Hoe kunt u in contact komen met de ISD? Kantooradres: Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres) Postadres: Postbus 255, 2160 AG Lisse Telefoon (gratis): (0800) (op iedere werkdag van uur tot uur) Fax: (0252) Website: Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/de gemeentewinkel van uw woonplaats. Locatie Adres Openingstijden Lokaal loket Hillegom (gemeentehuis) Lokaal loket Lisse (gemeentehuis) Lokaal loket Noordwijk (gemeentehuis) Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (gezondheidscentrum) Gemeentewinkel Teylingen (zorgloket) Hoofdstraat EC Hillegom Heereweg BS Lisse Voorstraat HW Noordwijk Via Antiqua HW Noordwijkerhout Wilhelminalaan CS Sassenheim uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur en op afspraak uur tot uur Overige instanties: Centraal Administratie Kantoor (CAK) Antwoordnummer VB Den Haag Telefoon (0800) Website : Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) Graadt van Roggenweg AH Utrecht Postbus RA Utrecht Telefoon (030) Website: Maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 12

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ISD Bollenstreek, versie 1 januari 2017 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Ondersteuningsplan begeleiding

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden 5 4. Hulpmiddelen 9 5. Woningaanpassingen 11

Nadere informatie

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). WMO Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). UNIT WMO 6 2 Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen:

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen: 2 editie 2010 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon: (0512) 581234

Nadere informatie

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen)

WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) ALGEMENE INFORMATIE WMO/HULP BIJ HET HUISHOUDEN (Gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) Algemene toelichting Hebt u een beperking, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

schriftelijke vragen ex artikel 38 CDA

schriftelijke vragen ex artikel 38 CDA Gemeente NOORDWIJK Bloamenbadplaals Aan de leden van de gemeenteraad van Noordwijk Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door Verzenddatum Kopie aan Onderwerp 5 juli 2016 Z/16/019833 D 39058/1

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave UW ZORG, ONS WERK 2 U kunt rekenen op onze deskundige hulp Vier gratis diensten Hulp in het huishouden? ADVIES EN MODELOVEREENKOMSTEN 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB SERVICECENTRUM

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PGB U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning levert. U kunt iemand die

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

PGB Special Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2016 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoor beeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH) Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie