Hulp bij het huishouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulp bij het huishouden"

Transcriptie

1 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp bij het huishouden aanvragen. In deze folder leggen we enkele belangrijke aspecten en voorwaarden van Hulp bij het huishouden uit. Wat valt er onder Hulp bij het huishouden? Hulp bij het huishouden omvat al het huishoudelijk werk wat u wegens beperkingen niet (meer) kunt doen. Het kan hierbij gaan om zware huishoudelijke taken, zoals het poetsen van de badkamer, maar ook om lichtere taken zoals het opvouwen van de was. Hulp bij het huishouden aanvragen U vraagt hulp bij het huishouden aan door een Wmo aanvraagformulier in te vullen. Wanneer u een beroep doet op Hulp bij het huishouden wordt er goed gekeken naar wat u zelf nog kunt en welke taken mensen in uw omgeving van u over kunnen nemen. We kijken hierbij altijd naar de samenstelling van uw gezin. Wanneer één van de gezinsleden (tijdelijk) wegvalt om huishoudelijke taken te verrichten, gaan we ervan uit dat de overige gezinsleden, mits zij zelf geen beperking hebben en oud genoeg zijn, deze taken overnemen. Een drukke baan of studie is geen reden om niet voor het huishouden te kunnen zorgen. Wanneer uw echtgeno(o)t(e) of kind(eren) overbelast zijn door ziekte of een handicap hebben, is dit wel een goede reden. Omvang van de hulp Wanneer na uw aanvraag blijkt dat Hulp bij het huishouden noodzakelijk is, wordt er gekeken hoeveel uur hulp u precies nodig heeft. De benodigde hulp is ingedeeld in zogenaamde klassen. Een klasse heeft een minimum en een maximum aantal uren aan hulp. Mocht door veranderende omstandigheden - het door u benodigde aantal uren hulp licht stijgen en blijft dit binnen de marge van de klasse, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Valt het aantal uren echter buiten de klasse, dan moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen. Twee soorten hulp Naast de indeling in verschillende klassen zijn er ook twee soorten hulp. We kennen de zogenaamde Hulp bij het huishouden 1 (Hbh 1) en Hulp bij het huishouden 2 (Hbh 2). Bij Hbh 1 wordt uitsluitend hulp geboden bij het huishoudelijk werk. Bij Hbh 2 vindt extra ondersteuning plaats bij het organiseren van uw huishouden. De hulpverlener houdt in dit geval bijvoorbeeld ook in de gaten welke taken wanneer moeten worden uitgevoerd. hulp_huishouden.indd :51:18

2 Eigen bijdrage Voor hulp bij het huishouden betaalt u altijd een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt iedere vier weken geïnd door het CAK. De minimale en maximale eigen bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2011 betaalt u in ieder geval minimaal: 17,80 per vier weken wanneer u alleenstaande bent; 25,40 per vier weken wanneer u gehuwd of samenwonend bent. De maximale eigen bijdrage kan oplopen tot de kostprijs van de hulp. In 2011 komt dit neer op: 21,75 per uur voor hulp bij het huishouden 1; 25,50 per uur voor hulp bij het huishouden 2. Zorg in natura of persoonsgebonden budget Voor hulp bij het huishouden 1 kunt u kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Als u kiest voor zorg in natura regelt de gemeente alles voor u. Bij een persoonsgebonden budget krijgt u een geldbedrag. U heeft dan zelf de vrijheid te kiezen waar u uw hulp inkoopt. Bij Hulp bij het huishouden 2 kunt u alleen kiezen voor zorg in natura. De reden hiervoor is dat personen die deze vorm van hulp nodig hebben, ondersteuning krijgen bij de organisatie van het huishouden. Het regelvermogen om een PGB te beheren, is bij hen niet (meer) voldoende aanwezig. Meer informatie over de verschillen tussen zorg in natura en een PGB vindt u in de folder Persoonsgebonden budget. Contact opnemen met het Zorgloket Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Zorgloket van de gemeente Waalwijk. Telefoon: website: Bezoekadres: (van maandag t/m vrijdag 8.30 tot uur) Stadhuis gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk. De bezoekersingang vindt u aan de Winterdijk. Openingstijden balie Zorgloket Maandag, woensdag en vrijdag uur Dinsdag en donderdag uur Deze folder is een uitgave van de gemeente Waalwijk. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Versie: januari hulp_huishouden.indd :51:20

3 Aanvraagformulier Wmo Voorziening Wet maatschappelijke ondersteuning Voordat u dit aanvraagformulier invult, vragen wij u de folders over Wmo voorzieningen van de gemeente Waalwijk door te nemen. Mijn gegevens: Aanvraagformulier Burgerservicenummer: Naam en voorletters: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer(s): adres: Woonsituatie: In wat voor soort woning woont u? 0 woning met bovenverdieping 0 gelijkvloerse woning Wie is eigenaar van de woning? Huisarts: (Eventuele) behandelend specialist(en): Geboortedatum Hier onder vragen wij u een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de problemen (beperkingen of belemmeringen) welke u op dit moment ondervindt? m / v Welke Wmo voorziening wilt u daarom aanvragen?

4 Verklaring tot toestemming: Met het ondertekenen van dit formulier bevestig ik mijn aanvraag voor een Wmo voorziening. Voor de behandeling van mijn aanvraag geef ik de gemeente Waalwijk toestemming om medische informatie in te winnen. Tevens geef ik de gemeente Waalwijk toestemming om mijn persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Bijvoorbeeld de onafhankelijke arts, de bouwkundig adviseur, zorgaanbieders of woningcorporaties. Het gaat hierbij om informatie over mijn gezondheid en beperkingen, mijn woning, sociale omstandigheden en hulp die ik al krijg. Naar waarheid ingevuld: Plaats en datum: Handtekening: Indien u als aanvrager een contactpersoon heeft die u helpt bij het aanvragen van de Wmo voorziening vragen wij u hieronder zijn of haar gegevens in te vullen: Naam en voorletters: Adres: Postcode en Woonplaats: Geboortedatum: Telefoonnummer(s): adres: m / v Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen. Vergeet u niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen? Contactgegevens Zorgloket Telefoon: Bezoekadres: Taxandriaweg 6, Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk) website: Openingstijden balie: Maandag, woensdag, vrijdag uur Dinsdag, donderdag uur

5 Financiële bijlage Wmo Om in aanmerking te komen voor een Wmo voorziening, moet het Zorgloket eerst vaststellen dat u een beperking heeft. Daarnaast geldt voor de volgende voorzieningen een inkomensnorm: kortingstarief voor de regiotaxi; auto-aanpassing; verhuiskostenvergoeding. Wanneer u een aanvraag indient voor één van bovenstaande voorzieningen en uw inkomen is hoger dan aangeven in de tabellen hieronder, dan komt u niet in aanmerking voor de voorziening*. Wanneer u op basis van uw inkomen wel in aanmerking komt voor de voorziening, dient u de achterzijde van dit formulier in te vullen en samen met de benodigde bewijsstukken én het Wmo aanvraagformulier op te sturen naar het Zorgloket van de gemeente Waalwijk. Maximale inkomensgrens Wmo voorzieningen Inwoners van 18 tot 21 jaar Financiële bijlage Alleenstaande 323,47 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 646,95 Gehuwd/samenwonend met kinderen 1.021,41 Alleenstaande ouder 697,93 Inwoners van 21 tot 65 jaar Gehuwd/samenwonend 1.872,24 Gehuwd/samenwonend woningdeler (kind 18+) 1.497,80 Alleenstaande ouder met kinderen jonger dan ,02 Alleenstaande ouder woningdeler (kind 18+) 1.310,57 Alleenstaande 1.310,57 Alleenstaande woningdeler 936,12 Inwoners vanaf 65 jaar of waarvan 1 partner ouder dan 65 jaar (zelfstandig wonend) Alleenstaande 1.436,82 Gehuwd/samenwonend 1.978,13 Inwoners vanaf 18 jaar verblijvend in een inrichting Alleenstaande/alleenstaande ouder 481,03 Gehuwd/samenwonend 766,74 Deze normen zijn geldig vanaf 1 januari 2011 en worden elk half jaar aangepast. Kijk voor de actuele normen op * Regiotaxi Wanneer uw inkomen hoger is dan de norm in bovenstaande tabellen, kunt u wel gewoon gebruik maken van de regiotaxi. Hierbij kunt u ook uw eventuele rolstoel meenemen. U reist dan tegen het normale tarief (tarief voor vrije reizigers ). Voor het boeken van een rit kunt u contact opnemen met de regiotaxi. Wanneer uw inkomen hoger is dan de norm in bovenstaande tabellen en u wilt buiten de regio reizen, kan dat via Valys. U heeft dan wel een bewijs van de gemeente nodig dat u een beperking heeft. U kunt dit hieronder aangeven. In dit geval hoeft u de achterzijde van dit formulier NIET in te vullen. Mijn inkomen is hoger dan bovenstaande normen. Ik overleg daarom geen bewijzen. Ik wil wel een medische indicatie in verband met de aanvraag voor Valys.

6 Invulformulier Vult u onderstaande gegevens in wanneer uw inkomen lager is dan de op de voorzijde vermelde inkomensnormen en u in aanmerking wilt komen voor een van de volgende Wmo voorzieningen: kortingstarief voor de regiotaxi; auto-aanpassing; verhuiskostenvergoeding. Soort inkomen Wat zijn de netto inkomsten per maand van u en/of uw partner? Aanvragers onder de 18 jaar vullen hier de inkomsten van de (pleeg-)ouders in. Aanvrager Partner BurgerServiceNummer BSN) Salaris... per maand... per maand Pensioen(en)... per maand... per maand AOW uitkering... per maand... per maand Overige uitkeringen... per maand... per maand Heffingskortingen... per maand... per maand Overig inkomen (bijv. Wsf 18+, zelfstandige)... per maand... per maand Rente... per maand... per maand Dividend... per maand... per maand U dient de volgende bewijzen toe te voegen; afschriften van al uw bank-, en girorekeningen van de laatste maand; een jaaroverzicht van al uw spaar-, dividend- en beleggingsrekeningen; een salarisstrook/uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand; de beschikking van de belastingdienst inzake heffingskorting (minstverdienende partner, alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting); een bewijs van uw overige inkomsten.

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAG Ruimte bestemd voor administratie Ingekomen BSN-nr. Klant-/Werkprocesnummer Reg.nr. : : : : Bezoekadres Wmo-loket Wegwijs in Brummen Graaf van Limburg

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die u

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie