AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien van toepassing: gegevens partner Geboortenaam partner Gewenst naamgebruik zorgvrager Geboortenaam Geboortenaam + naam partner Naam partner Naam partner + geboortenaam 2. UW ADRESGEGEVENS Straat Postcode adres WAT IS UW POSTADRES Naar welk adres kan de post worden gestuurd? Mijn woonadres Wettelijk vertegenwoordiger Contactpersoon Huisnummer Mobiel nummer (gegevens invullen bij contactpersoon) 3. HEEFT U EEN CONTACTPERSOON? Ja, graag hieronder invullen Nee, ga verder naar vraag 4 Contactpersoon Achternaam Straat Huisnummer Postcode Mobiel nummer Gemeente Drimmelen (IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTE) Park 1, 4921 BV Made Postbus 19, 4920 AA Toegestuurd / gegeven : Made Tel: Ingekomen d.d. : Fax: Werkprocesnummer: 1

2 4. UW HUISARTS Naam 5. UW SOORT WONING Eengezinswoning Woonwagen Appartement / flatwoning (gelijkvloers met lift tussen etages) Appartement / flatwoning (gelijkvloers zonder lift tussen etages) AWBZ-instelling (verzorgingshuis, verpleeghuis, begeleid wonen etc.) Woonboot Seniorenwoning Anders, namelijk: Bent u de woningeigenaar? Ja Nee Zo nee van wie huurt u de woning? 6. UW LEEFSITUATIE Alleenstaand Samenlevend met partner (gegevens partner invullen bij vraag 1) en/of Samenlevend met andere huisgenoten, namelijk (vul hieronder in) 1 Naam 2 Naam 3 Naam 4 Naam Indien van toepassing tijdelijk verblijfadres: Straat : Huisnummer : Postcode : : 2

3 7. AANLEIDING VOOR UW VRAAG OM HULP EN/OF VOORZIENINGEN Wat is de directe aanleiding van uw vraag, welke problemen ervaart u op dit moment? Benoem uw ziekte/aandoening/klachten. Met wie kunnen wij contact opnemen om uw aanvraag te bespreken? Met uzelf (heeft onze voorkeur) Met contactpersoon (zie vraag 3) 8. WELKE AWBZ ZORG HEEFT U MOMENTEEL Persoonlijke verzorging Ondersteunende begeleiding Verpleging Activerende begeleiding Behandeling Verblijf 9. WELKE WMO VOORZIENINGEN HEEFT U NODIG? Hulp bij het huishouden Hoe lang denkt u de hulp nodig te hebben? Gewenste startdatum Minder dan 3 maanden Tussen de 6 maanden en 1 jaar Onbepaalde tijd (=voor altijd) Voorkeursleverancier Tussen de 3 en 6 maanden Langer dan 1 jaar Onbekend GEWENSTE LEVERING HULP BIJ HET HUISHOUDEN Hoe wilt u de zorg ontvangen? Naam instelling Persoonsgebonden Budget (PGB) Zorg In Natura (ZIN) Indien u kiest voor Zorg In Natura, kunt u hieronder aangeven van welke instelling u de zorg wilt ontvangen. Straat Huisnummer Postcode 3

4 9. WELKE WMO VOORZIENINGEN HEEFT U NODIG? Rolstoelvoorziening Handbewogen rolstoel Duwwandelwagen Elektrische rolstoel Sportrolstoel (altijd PGB) Rolstoelaanpassing Vervoersvoorziening Collectief vervoer Driewiel- en aangepaste fiets Scootermobiel Vervoerskostenvergoeding Autoaanpassing Woonvoorziening: Bouwkundige woningaanpassing Traplift Keukenaanpassing Toilet Toilet en Douche Douche Drempels verwijderen Woonvoorzieningen: Roerende woonvoorziening Douche- toiletstoel Badplank Douchestoel Badlift Douchebrancard Woonvoorzieningen: Overig Woningsanering Verhuis-/inrichtingskosten Overige voorzieningen Toelichting en nadere specificaties van de eventuele overige voorziening: Hoe wilt u de Wmo voorziening ontvangen? Persoonsgebonden Budget (PGB) Zorg In Natura (ZIN) (voorziening in bruikleen of in eigendom ) 4

5 10. AANWEZIGE BEHANDELAAR/SPECIALIST Heeft u een behandelaar? Nee Ja, graag hieronder invullen Achternaam Functie Instelling Hoe lang bent u onder behandeling? korter dan één jaar één jaar of langer 11. RELEVANTE INFORMATIE VOOR HET AFHANDELEN VAN UW AANVRAAG Indien u relevante informatie heeft die de indicatiesteller bij het onderzoek nodig kan hebben, kunt u die alvast meesturen. U voorkomt daarmee vertraging in de afhandeling van uw aanvraag (zie toelichting). Stuurt u aanvullende documenten mee met dit aanvraagformulier? Nee, ga verder naar vraag 23 Ja, geef hieronder kort aan welke informatie u mee stuurt (o.a. medicatie/medicijnlijst, behandelplan revalidatie, screeningsrapport, etc.) De verwerking van de verstrekte gegevens vindt uitsluitend plaats overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van deze Wet heeft een aanvrager en ieder ander wiens persoonlijke gegevens in het kader van dit onderzoek worden geregistreerd het recht op inzage en eventuele verbetering, aanvulling en verwijdering van de door gemeente Drimmelen geregistreerde persoonlijke gegevens. Indien de aanvrager dat wenst kan een gemachtigde deze rechten voor hem uitoefenen. 12. GEGEVENS OVER HET INKOMEN Aanvrager Partner Verzamelinkomen van het peiljaar*.. De inkomensgegevens zijn bijvoorbeeld nodig bij: een aanvraag voor hulp bij het huishouden, een financiële tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening en bij een woningaanpassing. Bij toekenning van deze voorzieningen houden we rekening met een eigen bijdrage. In de algemene toelichting leest u precies met welke eigen bijdrage u rekening moet houden. De vaststelling en de inning van de eigen bijdrage gebeurt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK krijgt bericht van de gemeente over de toekenning en controleert de inkomensgegevens bij de Belastingdienst. U krijgt van het CAK bericht welke eigen bijdrage u moet betalen. * Het peiljaar is het jaar, 2 jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag. Bijvoorbeeld: U dient in 2008 een aanvraag in, dan geldt het inkomen van * Bij aangifte bewijsstukken in de vorm van definitieve beschikking van belastingdienst bijvoegen; indien geen aangifte is gedaan, dan jaaropgave van (alle) inkomstenbronnen inclusief van de partner (bij samenwoning) 5

6 13. OVERIGE VOORZIENINGEN Binnen de Wmo werkt de gemeente samen met andere instellingen om te voorzien in het welzijn van onze burgers. U kunt met dit formulier dan ook een aanvraag indienen voor ondersteuning die door deze andere organisaties geregeld wordt. De gemeente zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de juiste instantie terecht komt. Het gaat om de volgende ondersteuningsvormen: warme maaltijdvoorziening sociale alarmering vrijwillige thuiszorg 14. VERKLARING Ondergetekende aanvrager / wettelijk vertegenwoordiger¹ verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met opneming van zijn/haar gegevens in een geautomatiseerd bestand, én verleent toestemming aan de gemeente Drimmelen tot: - het inwinnen van informatie dan wel controle van door hem / haar verstrekte gegevens (b.v. bij een arts, specialist of medisch adviseur)²; - verstrekken van informatie (b.v. aan adviesinstantie, woningbouwvereniging, woningeigenaar of de zorgaanbieder); - verstrekken van informatie dan wel controle bij de gemeentelijke registraties. Datum: : Handtekening: Ondertekening door iemand anders dan zorgvrager (gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger) Naam ondertekenaar (in blokletters) Handtekening: Indien dit aanvraagformulier niet is ondertekend door zorgvrager, wat is daarvan de reden? Is deze aanvraag en het eventueel bijvoegen van aanvullende informatie besproken met de zorgvrager? Ja Nee, omdat: Toelichting ¹ Hier moeten de gegevens van de aanvrager worden ingevuld. Als de aanvrager jonger is dan 18 jaar en ongehuwd, dan ook de gegevens van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger ² Medische gegevens worden uitsluitend ingewonnen bij een arts van een van onze adviseurs (GGD, Argonaut, en Stichting SAP, of bij professionele adviseurs (o.a. Ergotherapeuten en CIZ) 6

7 7

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAG Ruimte bestemd voor administratie Ingekomen BSN-nr. Klant-/Werkprocesnummer Reg.nr. : : : : Bezoekadres Wmo-loket Wegwijs in Brummen Graaf van Limburg

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie